NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Petru i Fevroniji

Kondakъ №

I#zbrannіi čudotv0rcы i3 veli1cыi ўg0dnicы gDni, grada myroma zastypnicы i3 pri1snіi nj dušahъ našihъ mltvennicы, s™ji blgovёrnіi knsže petre i3 knzgi1ne fevrHnіe! Pёnіe pohvalьnoe vamъ prinossщe, m0limъ vы2 ўserdnw: ćkw i3myщіi derznovenіe ko gDu, predstatelьstvomъ vašimъ t vsskihъ bёdъ nasъ svobodi1te, i3 naslёdniki crtvіz nbcnagw nasъ sodёlaйte, da zovemъ vamъ radostnw:

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Jkosъ №

ЃgGli zemnji i3 čelovёcы nbcnіi voi1stinnu kvi1stesz, blžennіi petre i3 fevrHnіe, t ю4nosti vašez či1stuю s0vэstь i3myщіi kъ bGu, i3 d0brэ vo blgočestіi i3 čistotЁ vkypэ poži1všіi, namъ že njstavlьšіi vъ primёrъ podražanіz žitіE vaše bGoug0dnoe, є3myže čudsщesz i3 čudesы2 vašimi njzarsemi, zovemъ vamъ glasы hvalebnыmi si1ce:

Raduйtesz, t ю4nosti vašez hrtA vozlюbi1všіi i3 tomY t duši2 porab0tavšіi. Raduйtesz, cэlomydrіz hrani1teli i3 duševnыz i3 tэlesnыz čistotы2 rači1teli. Raduйtesz, dyšы vašz i3 tэlesA na zemli2 vъ njbitaliщe d¦a s™agw ўgot0vivšіi. Raduйtesz, i3sp0lnennіi premydrosti i3 razuma b9estvennagw. Raduйtesz, ćkw vo pl0ti, ćkw bezpl0tni, vkypэ poži1ste. Raduйtesz, ćkw ravnoagGlьnuю čestь dost0йnw prіsste. Raduйtesz, ćkw t zemli2 na nb7o prіid0ste, i3 tamw so ѓgGlы trbcэ predstoi1te. Raduйtesz, ćkw so bezpl0tnыmi li1ki tris™yю pёsnь є4й vospэvaete. Raduйtesz, na nb7si2 i3 na zemli2 t gDa proslavlennіi. Raduйtesz, njbrёtšіi vёčnoe vsesvёtloe mёsto ўpokoenіz. Raduйtesz, grada myroma sokrHviщa prebog†taz. Raduйtesz, i3st0čnicы neistoщi1mіi čudesъ.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ v7

Vi1dэvъ knszь petrъ vъ vozvratnoй bolёzni svoeй, znamenіe gnёva b9іz, za neispolnenіe njbёta svoegw2, posti vъ suprygi sebЁ premydruю fevrHnію, potщasz sіE i3sp0lniti i3 sočetasz sъ neю brakomъ zak0nnыmъ. Nbače i3 vъ supryžestvэ cэlomydrennw i3 bGoug0dnw poži1ste, blžennіi, i3myщe є3di1nu mhslь vo dvoю2 tBlu, є4že blgougoždati bGu: tёmže vhnu poete є3mY nhnэ so ѓgGlы pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumomъ bGoprosvэщennыmъ svhše njdarennіi, petre i3 fevrHnіe s™ji, lюb0vь i3 mlcrdіe kъ bBdnыmъ i3 si6rыmъ kvi1ste, njbi6dimыmъ i3 bezpomHщnыmъ zastypnicы bhste, i3 i3nhmi dobrodёtelьmi mn0gimi ўkrasi1ste knzženіe svoE zemn0e. Segw2 radi vopіemъ kъ vamъ si1ce:

Raduйtesz, blžennіi i3 treblžennіi, vъ bGolю1bіi poži1všіi i3 blgovёrіe sohranšіi. Raduйtesz, mlcti i3 sostradanіz preisp0lnennіi. Raduйtesz, bezpom0щnыhъ sk0rіi pom0щnicы. Raduйtesz, pečalьnыhъ blazji ўtёšiteli. Raduйtesz, sir0tъ i3 vdovi1cъ kormi1teli. Raduйtesz, syщihъ vъ bэdahъ predstateli. Raduйtesz, bolёzneй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ i3skysnіi cэli1teli. Raduйtesz, sk0rbnыhъ serdecъ radostotv0rnіi posэti1teli. Raduйtesz, lюb0vь vašu kъ bGu, lюb0vію kъ bli6žnimъ svoi6mъ pokazavšіi. Raduйtesz, knzženіe vaše zemn0e pravednw i3 bGoug0dnw soderžavšіi. Raduйtesz, knzzeй pravoslavnыhъ pohvalo2 i3 grada myroma ўtverždenіe. Raduйtesz, vseS zemli2 rwssjйskіz zastuplenіe.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ G

Si1loю blgodati b9іz ўpravlsemь, blženne knsže petre, voshotёlъ є3si2 pače njstaviti gradъ ntečestva tvoegw2 i3 knsženіe myromskoe, neže brakorazvesti1sz sъ premydroю fevrHnіeю po nastosnію g0rdыhъ bolsrъ tvoi1hъ. Segw2 radi bGъ tS proslavi i3 sotvori2, da tёmiže bolsrы vozvraщennый vkypэ sъ supryžniceю tvoeю, na prest0lэ knzženіz myromskagw paki ўtverdi1lsz є3si2, namъ že primёrъ hranenіz zak0na b9іz pokazyeši p0dvigomъ tvoi1mъ, da podražaющe tebЁ vъ s™osti hranenіz soю1za bračnagw, vospэvaemъ podvigopol0žniku hrtY: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#myщe popečenіe nj lю1dehъ svoi1hъ, preblžennіi petre i3 fevrHnіe, neushpnw podvizastesz ko blgu i4hъ, blgočestіe nasaždaz, nečestіe i3skorensz, i3 vraždY ўmirotvorsz. Tёmže i3 gDь, vi1dz takwvhz p0dvigi vašz, zemlю myromskuю plodon0sіemъ blgoslovi2 i3 mi1rъ glub0kъ knzženію vašemu darovA, podvizaz lю1di vašz blgodarstvennw vospэvati vamъ si1ce:

Raduйtesz, ўg0dnicы b9іi, žitію2 veli1kihъ s™hhъ sopričastnicы. Raduйtesz, pravi1telіe pred0brіi, lю1di myrwmskіz ko sp7senію putevodi1všіi. Raduйtesz, hrtіanskagw blgočestіz blюsti1teli. Raduйtesz, nestroenіz, razd0rwvъ i3 vsskagw nečestіz i3skoreni1teli. Raduйtesz, suprygwvъ hrtіanъ ko blgočestnomu žitію2 nastavnicы. Raduйtesz, cэlomydrіz i3 vozderžanіz supryžeskagw w4brazi preizsщnіi. Raduйtesz, pravednagw sudA rači1teli. Raduйtesz, nemzdoi1mstva i3 bezkorhstіz revni1teli. Raduйtesz, s™hhъ careй kwnstantjna i3 є3lenы dobrodёteleй stzžateli. Raduйtesz, ravnoapclьnagw knszz vladi1mіra i3 blžennыz knzgi1ni džlьgi dost0йnіi preemnicы. Raduйtesz, dv0ice prečestnaz i3 blg0e sočetanіe, lučami čudesъ nemercaemw sіsющіi. Raduйtesz, ntečestva vašegw presvёtlіi svэti1lьnicы.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ d7

Byrz skorbeй i3 napasteй, vozdvizaemaz ѕl0boю mjra segw2, ne njslabi krёpkіz lюbvE vašez ćže kъ bGu, petre i3 fevrHnіe blžennіi, no pače nauči2 vasъ blgoiskysnw tražati razžžє1nnыz strёlы i3skušenій dіavolьskihъ: vh bo njb0lkšesz vъ bronю2 vёrы hrt0vы, vъ mi1rэ glub0cэ preid0ste mnogomztežnuю puči1nu žiteйskagw m0rz, i3 dostig0ste vъ ti1huю pri1stanь sp7senіz, kъ neйže i3 nasъ mltvami vašimi privedi1te, da vkypэ sъ vami poemъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavše bli1žnіi i3 dalьnіi blgočestnoe žitіE vaše, blgovёrnіi petre i3 fevrHnіe, proslavlshu člvэkolю1bca bGa, darovavšago vamъ krёpostь na vs‰ dэlA blg†z, i4miže, ćkw lučami presvёtlыmi, prosіsste vъ ntečestvэ vašemъ, i3dёže i3 do nhnэ i3menA vašz čє1stnы, i3 p0dvigi vašz vospэvaюtsz pohvalami si1mi:

Raduйtesz, dv0ice presvёtlaz, bGomъ sovokuplennaz. Raduйtesz, svёtomъ blgočestnagw žitіS vašegw, ćkw svэti6la bGosvBtlaz, prosіsvšіi. Raduйtesz, mlctыneю i3 mltvami nbcnoe crtvіe stzžavšіi. Raduйtesz, smirenіemъ i3 poщenіemъ vёčnoe blženstvo ўluči1všіi. Raduйtesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ є4stь. Raduйtesz, ćkw radostь vaša vёčna vo svёtlostehъ s™hhъ. Raduйtesz, rabi2 hrt0vi vozlю1blennіi. Raduйtesz, s™hhъ vsёhъ pri1snіi dryzi. Raduйtesz, ѕvэzdы6 neprelestnіi, pytь supryžeskagw žitіS bGoug0dnagw vёrnw ўkazyющіi. Raduйtesz, džblacы roson0snіi, zn0й strasteй i3 nečestіz progonsющіi. Raduйtesz, b9іihъ mlcteй i3 щedrHtъ namъ podateli. Raduйtesz, ntečestva vašegw ўkrašenіe netemlemoe.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ є7

BGoprosvэщennіi svэti1lьnicы blgočestіz i3 predi1vnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe, bGa t vseS duši2 vozlюbi1vše, vs‰ zapwvэdi є3gw2 sohrani1ste: tёmže i3 hrt0sъ, ćkw s0lnce i3 lunY presvBtlыz, pokazA vasъ, preblžennіi, čudesъ mn0gihъ zareю njzarsющыz w4blastь myromskuю i3 vsю2 stranY rwssjйskuю, proslavivъ netlёnіemъ s™ы6z i3 mnogocэlє1bnыz m0щi vašz, kъ ni1mže pripadaющe, po dostosnію ўblžaemъ vasъ, i3 vhnu blgodarstvennw poemъ di1vnomu vo s™hhъ svoi1hъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše žitіE vaše pravednoe i3 щedrHtы vašz, lю1dіe myromstіi slavlzhu vasъ, svoi1hъ pravi1teleй mi1lostivыhъ, blgovёrnіi petre i3 fevrHnіe, vh že smirenіe i4stinnoe vozlюbi1vše i3 pohvalы6 čelovёčєskіz nebregše, gordhneю neuszvleni prebhste, i3 tёmъ pokazaste namъ w4brazъ vhššagw smirenіz, є3myže poučazsz, sъ lюb0vію vopіemъ vamъ takwvaz:

Raduйtesz, slavu čelovёču ni vo čt0 že vmэni1všіi. Raduйtesz, smirenіe hrt0vo ўserdnw vozlюbi1všіi. Raduйtesz, zapovэdeй gDnihъ vёrnіi i3spolni1teli. Raduйtesz, ўčenіz є3đlьskagw i4stinnіi poslёdovateli. Raduйtesz, rabi2 bGa vhšnzgw, v0lю є3gw2 sotv0ršіi. Raduйtesz, vёru hrt0vu do koncA soblю1dšіi. Raduйtesz, hrtoimeni6tыmъ lю1demъ blgočestіz ўči1teli. Raduйtesz, hotsщihъ bGoug0dnw ži1ti bGomydrіi nastavnicы. Raduйtesz, mltvami vašimi sp7saющіi nasъ t vsskihъ bёdъ. Raduйtesz, vs‰ blg†z prošє1nіz n†ša i3spolnsющіi. Raduйtesz, vъ nedyzэhъ stražduщihъ blgodatnіi vračeve. Raduйtesz, mlctivіi stranы2 myromskіz pokrovi1telіe.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnicы vёrы pravoslavnыz i3 revni1teli blgočestіz, ne sl0vomъ t0kmw, no i3 vsёmъ žitіemъ svoi1mъ bhste vo gradэ myromэ, prehvalьnіi petre i3 fevrHnіe: tёmže i3 s™az cRkovь dost0йnэ počitaetъ p0dvigi i3 trudы2 vašz, i4miže trudi1stesz vo slavu bGa vhšnzgw, nem0lčnw vospэvaz є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіsste vo gradэ myromэ svёtomъ dobrodёtelьnagw žitіS, ćkw ѕvёzdы bGosvBtlыz, preblžennіi petre i3 fevrHnіe, i3 pamztь vaša vъ nemъ sъ pohvalami do dnesь, ćkw i3 po smerti svoeй ne prestaete njzarsti nasъ, mnHgaz čudesA soveršaющe, i3 tёmi svёtluю zarю2 bezsmertіz namъ t moщeй vašihъ vozsіzvaющe, da ўblžaemъ vasъ blgohvalє1nіi sicevhmi:

Raduйtesz, či1na i3 ўstavwvъ s™hz cRkve vёrnіi hrani1teli. Raduйtesz, služi1teleй nltarS gDnz blgogovёйnіi počitateli. Raduйtesz, blgi1hъ njbhčaevъ i3 predanій s™ootečeskihъ revni1teli. Raduйtesz, njbhčaєvъ ѕlhhъ i3 suemydrій kzhčeskihъ i3skoreni1teli. Raduйtesz, sudы2 neliceprі‰tnы lю1demъ vašыmъ tvori1všіi. Raduйtesz, sudы2 vašz sъ mlctію soedini1všіi. Raduйtesz, kr0tcыi i3 neѕlobi1vіi poslёdovateli hrt0vi. Raduйtesz, ѕl0bu dobr0mъ prepobэždavšіi. Raduйtesz, netlёnіz blgouhaющіi cvёti. Raduйtesz, bezsmertіz nemercaющіi luči2. Raduйtesz, na zemli2 veli1čіemъ čudesъ blistaющіi. Raduйtesz, na nb7si2 so ѓgGlы bGa slavzщіi.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ z7

Hotsй člvэkolю1becъ gDь kvi1ti vъ žitіi2 vašemъ, petre i3 fevrHnіe, w4brazъ nazidanіz, ne t0kmw lю1demъ mіrski6mъ, no i3 likHmъ i4nočєskimъ, vnuši2 vamъ vъ starosti masti1tэй njstaviti slavu knzženіz zemnagw, i3 vosprіsti w4brazъ i4nočeskій, vъ nemže podvizastesz d0brэ post0mъ, bdёnіemъ i3 mltvoю, vospэvaющe neprestannw trіedi1nomu bGu ѓgGlьskuю pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vuю blgodatь b9ію vo i4nočestэmъ postriženіi prіemše, prpdbnіi, n0vыmi p0dvigi ўkrasi1ste ravnoagGlьnoe žitіE vaše, i3 takw sugybъ pl0dъ soveršenstva duh0vnagw hrtY prines0ste, i3 mzdY prpdbnыhъ dost0йnэ t negw2 vosprіsste. Pominaz u5bo takovyю revnostь vašu kъ podvigHmъ duhHvnыmъ, proslavlsemъ vasъ si1mi dostod0lžnыmi pohvalami:

Raduйtesz, ćkw lюbvE radi gDa, mjra segw2 knzženіe i3 slavu njstaviste. Raduйtesz, ćkw i4nočeskoe ravnoagGlьnoe žitіE ўserdnw vosprіsste. Raduйtesz, soveršennagw terpёnіz podvi1žnicы. Raduйtesz, v0lьnыz niщetы2 blžennіi stzžateli. Raduйtesz, prežde konči1nы vašez vs‰ str†sti ўmertvi1všіi vozderžanіemъ. Raduйtesz, vosprіsvšіi s™yю shi1mu vъ bronю2 sp7senіz. Raduйtesz, bagrzni1cu knsžeskuю na vlaszni1cu i4nočeskuю premэni1všіi. Raduйtesz, post0mъ, bdёnіemъ i3 neprestannыmi mltvami bGu d0brэ ўgodi1všіi. Raduйtesz, bGolюbeznagw ўedinenіz vzыskateli. Raduйtesz, sp7si1telьnagw bezm0lvіz lюbi1teli. Raduйtesz, slezami mltvennыmi njrošennіi. Raduйtesz, vъ s0nmэ prpdbnыhъ na nb7si2 proslavlennіi.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ }

Strannoe i3 di1vnoe bЁ čydo, є3gdA tы2, blženne petre, na konči1nэ životA tvoegw2, prošenіz radi supryžnicы tvoeS, s™hz fevrHnіi, i3sh0domъ svoi1mъ ўmedlilъ є3si2, d0ndeže skončA nnA pelenY cRk0vnuю є4ю sšivaemu, i3 vkypэ sъ tob0ю kъ i3sh0du smertnomu prispЁ: i3 takw nerazlyčnіi vъ žitіi2, nerazlyčni i3 vъ konči1nэ kvi1stesz, i3 vo є3di1nъ denь i3 časъ s™ы6z dyšы svo‰ vъ rycэ b9іi predaste, zovyщe pri1snw živhmi i3 mertvыmi njbladaющemu vLcэ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vsi2 čudshusz i3 slavlzhu di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ bGa, є3gdA s™†z v†ša tэlesA, vъ raznыhъ grobёhъ položє1nnaz, čudesnw njbrэt0šasz lež†щa vъ džbщeй grobni1cэ, ю4že ўgot0vaste sebЁ, prpdbnіi, vъ sob0rnэй cRkvi grada myroma, i3dёže i3 do nhnэ nerazlyčnw počivaete, čudotv0rcы s™ji, newsk{dnaz i3stočaющe i3scэlє1nіz vsBmъ, sъ vёroю pribэgaющыmъ kъ vamъ i3 zovyщыmъ:

Raduйtesz, soю1zъ lюbvE vašez do gr0ba i3 za gr0bomъ vёrnw sohranšіi. Raduйtesz, ne t0kmw vъ ži1zni, no i3 po smerti, nj gDэ soedinennіi. Raduйtesz, vъ supryžestэmъ blgočestnэmъ žitіi2 vamъ podražaющыmъ krёpcыi pom0щnicы. Raduйtesz, teplot0ю lюbvE vašez i3 nasъ sogrэvaющіi. Raduйtesz, smertію vremennoю prešedšіi kъ ži1zni vёčnэй. Raduйtesz, t gDa netlёnіemъ i3 čudesы2 proslavlennіi. Raduйtesz, ćkw pamztь vaša sъ pohvalami i3 ўspenіe so s™hmi. Raduйtesz, ćkw i3menA v†ša čє1stna sytь i3 blgoslovє1nna vъ ntečestvэ vašemъ. Raduйtesz, rwssjйskіz stranы2 ўdobrenіe blgodatnoe. Raduйtesz, grada myroma njgraždenіe nesokruši1moe. Raduйtesz, nj lю1bzщihъ i3 čtyщihъ vasъ nbcnіi predstateli. Raduйtesz, prisnoprossщіi namъ ў gDa darы blgosti є3gw2.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ f7

Vsi2 ѓgGli i3 s™hhъ li1ki radovahusz radostію velію, є3gdA s™ы6z dyšы vašz dostig0ša vёčnagw vъ njbi1telehъ raйskihъ selenіz, i3 samъ tvorecъ ѓgGlwvъ i3 s™ёйšій s™hhъ, cRь slavы hrt0sъ, bezsmertіz vэncы2 ўvэnčA vasъ i3 darovA vamъ blgodatь, moli1tisz є3mY so derznovenіemъ mn0gimъ nj vsёhъ i4щuщihъ vašegw zastuplenіz: є3gHže ne liši1te i3 nasъ grёšnыhъ, petre i3 fevrHnіe dostohvalьnіi, smirennomydrennw vospэvaющihъ proslavlьšemu vasъ bGu hvalebnuю pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vitjйstvo čelovёčeskoe ne dovlёetъ kъ dost0йnomu proslavlenію žitіS vašegw, s™ji čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe: kt0 bo i3spovёstь vs‰ molє1nіz i3 poщє1nіz, bolBzni i3 trudы2 vašz, kto2 i3zočtetъ vs‰ slezы i3 vozdыhanіz v†ša ćže kъ bGu, nbače mы2, lюb0vію kъ vamъ podvizaemi, derzaemъ vospэvati vamъ sі‰ m†lыz i3 nehi1trwstnыz pohvalы6:

Raduйtesz, blgodati s™agw d¦a i3zbrannіi sosydi. Raduйtesz, radosti namъ vёčnыz blgoprіstnіi hodatai. Raduйtesz, bGobosznennыhъ suprygwvъ vъ blgočestіi ўtverždenіe. Raduйtesz, naruši1teleй supryžeskagw cэlomydrіz i3 soglasіz gr0znoe njbličenіe. Raduйtesz, gnёvъ b9ій, pravednw dvi1žimый na nasъ, mltvami vašimi ўtolsющіi. Raduйtesz, nj mi1rэ vsegw2 mjra neprestannw gDa ўmolsющіi. Raduйtesz, na vragi2 vi6dimыz i3 nevi6dimыz krёpcыi namъ spob0rnicы. Raduйtesz, ґgGlonravnіi čelovёcы. Raduйtesz, prpdbnыhъ i3 prvdnыhъ sonaslёdnicы. Raduйtesz, pres™hz trbcы vёrnіi ўg0dnicы. Raduйtesz, blžennіi njbitateli g0rnzgw grada їerli1ma nbcnagw. Raduйtesz, so s™hmi toržestvyющіi vъ ski1nіzhъ raйskihъ.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ ‹

Sp7senіe vёčnoe ўnaslёdovavše bGoblžennіi petre i3 fevrHnіe, dušami vašimi vъ njbi1telehъ g0rnihъ nerazlyčnw vъ bz7э prebыvaete, s™hmi že moщami vašimi vъ hramэ b9іemъ netlёnnw vkypэ počivaete, i3 njbi6lьnaz i3scэlє1nіz i3stočaete, da čudesы2 vašimi blgodatnw njzarsemi, hvalebnw vzыvaemъ verh0vnomu tvorcY čudesъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

Stёnu zastuplenіz blgoprі‰tnыz mltvы vašz kъ bGu njbretše, s™ji čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe, blgodarenіe nc7Y nbcnomu ўserdnw vozsыlaemъ za vs‰ blgodэsnіz є3gw2, vami vsBmъ namъ njbi1lьnw kvlsєmaz, vamъ že, predstatelemъ našыmъ, sicev0e prin0simъ pёnіe:

Raduйtesz, vsesvёtlagw crtvіz hrt0va naslёdnicы. Raduйtesz, ѓgGlьskihъ likHvъ sobesёdnicы. Raduйtesz, bGa vo slavэ nepristypnэй sozercaющіi. Raduйtesz, trisіsnnagw bžctvA tai1nnicы. Raduйtesz, so s™hmi na nb7si2 vёčnw carstvuющіi. Raduйtesz, t g0rnihъ vыsHtъ kъ zemnorHdnыmъ mi1lostivnw prinikaющіi. Raduйtesz, krjni blgouhannіi nbcnagw prozzbenіz. Raduйtesz, kmpari1si čudot0čnіi raS ї}sova. Raduйtesz, podateli nezavi1stnіi bezmezdnagw vračevanіz. Raduйtesz, soverši1teli dostohvalьnіi mn0gihъ čudesъ. Raduйtesz, blgodэsnій mn0žestvo namъ i3stočaющіi. Raduйtesz, mlctію sostradanіz vašegw vsёhъ njb8emlющіi.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ №i

Pёnіe molebnoe prin0simъ vamъ ўg0dnicы b9іi petre i3 fevrHnіe, i3 sъ lюb0vію pripadaemъ kъ racэ s™hhъ i3 mnogocэlebnыhъ moщeй vašihъ, proslavlsz žitіE vaše bGoug0dnoe i3 p0dvigi mnHgi. M0limsz vamъ ўserdnw, čudotv0rcы s™ji, pomozi1te namъ podražati vašыmъ dobrodёtelemъ, da vozm0žemъ bGoug0dnw pёti sozdatelю našemu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svёta nbcnagw i3sp0lnenъ bЁ sob0rnый hramъ grada myroma, є3gdA blgovolenіemъ b9іimъ s™ы6z m0щi vašz petre i3 fevrHnіe, cBlы i3 blgouh†nnы njbrэt0šasz vъ nemъ, i3 i3z8 nёdrъ zemnhhъ, ćkw sokr0viщe dragocёnnoe, i3znesenы bhša, i3dёže i3 do nhnэ počivaюtъ, i3scэlє1nіz newsk{dnaz i3stočaющe nedyžnыmъ i3 bolsщыmъ. Segw2 radi pёsnennw vopіemъ vamъ:

Raduйtesz, zlato netlёnnoe, vъ nёdrэhъ zemnhhъ njbrёtennoe. Raduйtesz, bi1seri sіsющіi i3 blgodatnw prosvэщaющіi čelovёkwvъ. Raduйtesz, s™hz pravoslavnыz cRkve pohvalo2. Raduйtesz, є4reseй i3 rask0lwvъ njbličenіe.

Raduйtesz, svёti ќmnіi, zareю s™agw d¦a njblistaющіi. Raduйtesz, mĐra blgouhanіz hrt0va preisp0lnennіe. Raduйtesz, njblečennіi vъ ri1zu blgodatnagw netlёnіz. Raduйtesz, prepossannіi si1loю mn0gihъ čudesъ. Raduйtesz, ćkw raka vaša čestnaz vračebnica kvi1sz nedygwmъ čelovёčeskimъ. Raduйtesz, ćkw t neS vsskъ sъ vёroю prihodsй darы cэlє1bnыz prіemletъ. Raduйtesz, svёtlostію čudesъ vašihъ mrakъ dyšъ našihъ njzarsющіi. Raduйtesz, netlёnіemъ s™hhъ moщeй vašihъ zarю2 džbщagw vsёhъ voskrnіz namъ pokazyющіi.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ v7i

Blgodatь svhše vamъ darovannuю poznavše, s™ji čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe, sъ blgogovёnіemъ i3 lюb0vію poklansemsz netlёnnыmъ i3 mnogocэlє1bnыmъ moщemъ vašыmъ, i3 t ni1hъ prіemlemъ vъ nedyzэhъ i3scэlenіe, vъ sk0rbehъ ўtэšenіe, vъ bэdahъ blgodatnuю p0moщь: tёmže i3 proslavlsemъ vasъ po dostosnію, nbcnыhъ predstateleй i3 zastypnikwvъ našihъ, vospэvaющe hvalы6 i3 blgodarє1nіz vami blgotvorsщemu namъ vLcэ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe mnHgaz i3 presl†vnaz v†ša čudesA, veli1cыi ўg0dnicы b9іi petre i3 fevrHnіe, ўblžaemъ vasъ, ćkw cэli1teleй, ўtёšiteleй i3 pom0щnikwvъ t gDa namъ darovannыhъ, i3 mltvennw toržestvyemъ s™yю pamztь vašu, t lюbvE serdečnыz vospэvaющe vamъ blgodarstvennw i3 hvalebnw:

Raduйtesz, vo blgouhanіi s™hni netlёnnw počivaющіi. Raduйtesz, sъ vёroю prihodsщihъ kъ racэ moщeй vašihъ blgodatnw njsщ7aющіi. Raduйtesz, prizыvaющihъ mltvennw čestn†z i3menA v†šz sk0rіi ўslhšateli. Raduйtesz, ўpovanіe na vasъ po bz7э vozlagaющihъ di1vnіi pom0щnicы. Raduйtesz, i3zvёstnіi ўmilostivi1teli cRS nbcnagw. Raduйtesz, si1lьnіi zaщi1tnicы naši t vragHvъ nevi1dimыhъ. Raduйtesz, pri1snіi vsёmъ hod†tai sp7senіz. Raduйtesz, netstypnіi hrani1teli grada myroma. Raduйtesz, knzzeй rwssjйskihъ prečydnaz dobr0to. Raduйtesz, ntečestva vašegw bGomъ darovannіi pokrovi1teli. Raduйtesz, tэlesъ našihъ blgodatnіi cэlebnicы. Raduйtesz, nj dušahъ našihъ ўserdnіi ko gDu mltvennicы.

Raduйtesz, s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe.

Kondakъ Gi

Q s™ji i3 preslavnіi čudotv0rcы, blgovёrnіi knsže petre i3 knzgi1ne fevrHnіe! prіimi1te mi1lostivnw sіE pohvalьnoe pёnіe, t nasъ nedost0йnыhъ vo ўmilenіi vamъ prinosi1moe, i3 vašimъ predstatelьstvomъ ў gDa i3sprosi1te namъ ўtverždenіe vъ vёrэ i3 d0brыhъ dёlэhъ, i3 i3zbavlenіe t vsёhъ skorbeй i3 bolёzneй vremennыhъ i3 vёčnыhъ, da spod0bimsz vkypэ sъ vami i3 vsёmi s™hmi vo crtvіi nbcnэmъ pёti pres™ёй trbcэ vёčnw hvalebnuю pёsnь: Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki čtetsz №-й jkosъ: ЃgGli zemnji:

I# paki kondakъ pervый: I#zbrannіi čudotv0rcы:

Mltva

Q veli1cыi ўg0dnicы b9іi i3 predi1vnіi čudotv0rcы, blgovёrnіi knsže petre i3 knzgi1ne fevrHnіe, grada myroma predstateli i3 hrani1teli, i3 nj vsёhъ nasъ ўserdnіi ko gDu mltvennicы! Kъ vamъ pribэgaemъ i3 vamъ m0limsz sъ ўpovanіemъ krёpkimъ: prinesi1te za nasъ grёšnыhъ s™ы6z mltvы vašz ko gDu bGu, i3 i3sprosi1te namъ ў blgosti є3gw2 vsS blgopotrє1bnaz dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ: vёru pravu, nadeždu blgu, lюb0vь nelicemёrnu, blgočestіe nepokolebi1moe, vъ d0brыhъ dёlэhъ preuspёznіe, mjra ўmirenіe, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, dušamъ i3 tэlesє1mъ zdravіe i3 vёčnoe sp7senіe. I#shodataйstvuйte ў cRS nbcnagw: stražduщuю stranY rwssjйskuю t lю1tыhъ bezbHžnikъ i3 vlasti i4hъ da svobodi1tъ, i3 da vozstavitъ prest0lъ pravoslavnыhъ careй: vёrnыhъ rabHvъ є3gw2, vъ sk0rbi i3 pečali denь i3 n0щь vopію1щihъ kъ nemY, mnogobolёznый v0plь da ўslhšitъ i3 da i3zvedetъ t pogi1beli živ0tъ našъ. I#sprosi1te cerkvi s™ёй i3 vseй deržavэ rwssjйstэй mi1rъ, tišinY i3 blgoustroenіe, i3 vsBmъ namъ žitіE blgopolyčnoe i3 d0bruю hrtіanskuю konči1nu. NJgradi1te ntečestvo vaše, gradъ myromъ, i3 vs‰ gradы rwss‡йskіz t vsskagw ѕlA, i3 vs‰ pravovBrnыz lю1di, kъ vamъ prihodsщыz i3 moщemъ poklansющыzsz, njsэni1te blgodatnыmъ dёйstvomъ blgoprіstnыhъ mltvъ vašihъ, i3 vs‰ prošє1nіz i4hъ vo blgo i3sp0lnite. E$й, čudotv0rcы s™ji! Ne prezrite mltvъ našihъ, so ўmilenіemъ vamъ voznosi1mыhъ, no bydite nj nasъ pri1snіi predstateli ko gDu, i3 spod0bite nasъ p0moщію vašeю s™0ю sp7senіe vёčnoe poluči1ti i3 crtvo nbcnoe ўnaslёdovati: da slavosl0vimъ neizrečennoe člvэkolю1bіe nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, vъ trbcэ poklansemagw bGa, vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.