NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Nini Ravnoapostolnoj

Kondakъ №

I#zbrannэй služi1telьnicэ sl0va b9іz i3 podvigHmъ s™hhъ ґpctwlъ podražatelьnicэ, zal0gъ blgoslovenіz t b9іz m™re, čestnhй krtъ prіsvšeй i3 vo stranЁ jverstэй vodruzivšeй, blagodarstvєnnaz hvalєnіz vospisyemъ ti2, cэvni1ce duh0vnaz, s™az ravnoapclьnaz njno. Th že, ćkw i3myщaz derznovenіe ko gDu, ne prestaй molsщisz i3zbaviti nasъ t vsskihъ bёdъ i3 skorbeй, da so ўmilenіemъ blagodarstvennw zovemъ ti2:

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Jkosъ №

ЃgGla di1vna stranы2 jverskіz kvi2 tS vsёz tvari sozdatelь, njbrati1ti nar0dы zemli2 seS, sэdsщыz vo tmЁ i3 sёni smertnэй, t prelesti jdwlьskіz i3 prizvati i4hъ vo kzhkъ svstъ, vъ lю1di njbnovlenіz. Tёmže mы2, blagodarsщe bGa, proslavlsemъ tS ćkw prosvэti1telьnicu i3 moli1tvennicu našu i3 prilёžnw zovemъ ti2:

Raduйsz, prečydnaz i3zbrannice bžctvennagw pr0mыsla: raduйsz, di1vnw procvёtšaz rozgo2 blgočesti1vagw k0rene. Raduйsz, sosyde blgodati preizrsdnый: raduйsz, vmesti1liщe blgodatnыz si1lы. Raduйsz, pres™hz dv7ы bcdы vёrnaz poslannice: raduйsz, prehvalьnaz ґpclwmъ podražatelьnice. Raduйsz, vo blagovёstіi pervozvannomu ґndreю porevnovavšaz: raduйsz, є4юže lžA jdwlьskaz poprana bhstь. Raduйsz, є4юže s™az vёra nasadi1sz: raduйsz, є4юže namъ zemnы6mъ pytь kъ nb7sє1mъ pokazyetsz.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ v7

Vi1dzщe i3spolnenіe bžctvennagw nj lю1dehъ smotrёnіz nc7A nbcnagw, є3dinor0dnagw є3gw2 sn7a i3 s™agw d¦a, vozdvi1gšagw prbr0ki i3 ґpclы ko sp7si1telьnomu služenію, i3 našegw radi njbraщenіz kъ svёtu є3đlьskіz i4stinы i3zbravšagw s™yю ravnoapclьnuю njnu, vopіemъ kъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ bžctvennый vozželёvši ўrazumёti s™az njna, ne є3di1noždы i3sphtovaše t nastavnicы svoeS nіanf0rы, ćže i3zvёstna bhša nj gDэ sp7si1telэ našemъ i3 є3gw2 s™ёmъ hіtHnэ, naučennaz že t neS i4stinnыmi pozn†nіi, voshotЁ pokloni1tisz vsedrag0mu hіtHnu i3 mёstu p0dvigwvъ s™hhъ ґpctwlъ. Mh že, blagogovёnіz kъ ži1zni s™hz njnы i3sp0lnennіi, proslavlsemъ ю5 si1ce:

Raduйsz, i4stinы crtvіz b9іz ўrazumёti i3myщaz: raduйsz, t ю4nosti hrtA vozlюbi1všaz. Raduйsz, t mladosti materію svoeю susannoю blgočestію naučennaz: raduйsz, ntcA svoegw2 zavulHna ўtэšenіe. Raduйsz, s™i1telemъ іuvenalіemъ vъ strasэ b9іi ўpasennaz: raduйsz, b9іimъ slovesє1mъ njbučennaz. Raduйsz, vo s™ёmъ gradэ їerli1me vozraщennaz: raduйsz, tečenіemъ svoi1mъ kъ slavэ b9іeй vo mladosti prnыhъ ўdivi1všaz. Raduйsz, zemnhmъ blagwmъ nbcnaz predpočetšaz.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ G

Si1la vhšnzgw vozdvi1gši tS, s™az njno, lюb0vію blgočestіz, želanіemъ pokloni1tisz hіtHnu gDnю i3 revnostію ґpclьskoю, postavi tS ćkw svэti1lьnikъ lučezarenъ, da prіemlющіi t tebє2 svёtъ bGorazymіz vzыvaюtъ kъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#myщi s™az njna nepokolebi1muю revnostь ko blgougoždenію gDevi, vozgarašesz želanіemъ prіiti2 vo stranY jverskuю i3 pokloni1tisz tamw sokrovє1nnыmъ s™hnzmъ. mh že, vi1dzщe vъ neй takov0e s™0e revnovanіe, vozopіi1mъ kъ neй:

Raduйsz, i3zmlada suetY mjra prezrёvšaz: raduйsz, i4stinnuю mydrostь vozlюbi1všaz. Raduйsz, vёrnoe sokr0viщe bGomydrіz vъ bžctvennэmъ ўčenіi njbrёtšaz: raduйsz, vozlюbi1všihъ suetY mjra dobrodёtelьnыmъ žitіemъ prevozšedšaz. Raduйsz, na nepokolebi1mэmъ kameni zapovэdeй hrt0vыhъ ўtverdi1všazsz: raduйsz, predannostію v0lэ b9іeй ѓgGlы i3 čelovёki ўdivi1všaz. Raduйsz, post0mъ i3 mltvoю pl0tь svoю2 dyhovi pokori1všaz: raduйsz, lюb0vію svoeю ko hramu b9ію tomyžde mnHgi nauči1všaz. Raduйsz, dobr0toю nrava kъ služenію ґpclьstva ўgot0vivšazsz: raduйsz, črez8 dobrodёtelьnoe žitіE svoE sosydomъ d¦a s™agw sodёlavšazsz.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ d7

Byreю žiteйskihъ strasteй smuщaemi, nedoumёemъ, kakw dost0йnw vospэvati tvoE di1vnoe myžestvo, s™az bGoizbrannaz njno, ne ўstraši1la bo sz є3si2 i3 i3sp0lniti hotёnіe svoE, є4že šestvovati nj i4meni hrtovэ vo kzhčeskій gradъ ri1mъ. prečctaz že m™rь gDa našegw blgoizv0li dati ti2 čestnыma rukama svoi1ma s™hй krtъ i3 prizvati tS ko blgovёstiю spcnіz vo stranЁ jverstэй vsBmъ hotsщыmъ vzыvati bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavъ s™i1telь grada gDnz їuvenalій, ćkw pres™az bcda prizvA tS propovёdati sl0vo b9іe vo žrebіi є3S, vo stranЁ jverstэй, i3 darova ti2 vъ vidёnіi krtъ, є3g0že tы2 njbvilA є3si2 vlasы2 svoi1mi, načA slaviti bGa, sp7saющagw čelovёki, i3 zvati tebЁ si1ce:

Raduйsz, blgdtію b9іeю priwsэnennaz: raduйsz, smirenіemъ d¦a derznovenіe ko gDu ї}su i3 prečctэй є3gw2 m™ri priwbrёtšaz. Raduйsz, njbradovannaz kvlenіemъ bGom™re: raduйsz, presl†dkaz slovesA t b9іz m™re slhšavšaz. Raduйsz, sъ neю ćkw so drugi1neю besёdovavšaz: raduйsz, blgogovёйnw їerli1mskoю bratіeю počtennaz. Raduйsz, ўgot0vanіe ko prosvэщenію našemu nezahodi1mыmъ svёtomъ: raduйsz, svэщE, bGomъ vozžžє1nnaz, vo є4že razgoni1ti mrakъ nečestіz. Raduйsz, čestnhй krtъ zal0gъ tvoegw2 preuspёznіz vo blagovёstіi prіi1mšaz.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ є7

BGotečnoю ѕvэzd0ю kvi1sz, s™az njno, vozsіsvši namъ i3zvolenіemъ pres™hz vLčcы našez bcdы i3 prosvэti1vši nasъ blagovёstіemъ sl0va b9іz. sію2 nbcnuю putev0dnicu, sіsющuю slavoю p0dvigwvъ blgočestіz i3 ўtэšaющuю vhnu svoeю p0moщію vsёhъ nasъ, pritekaющihъ kъ neй sъ molьbami, ўblažaющe, naipače voshvalimъ bGa, kvi1všago s™yю njnu hodataiceю nj nasъ, i3 vozopіi1mъ є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvšz hrtHvы nevBstы, ±že so s™0ю njnoю i3 rіpіmjeю post0mъ i3 moli1tvoю sp7sahusz, nečesti6vaz pomыšlє1nіz bezzak0nnovavšagw dіoklitіana, hotsщagw rіpіmjю posti vъ ženY sebЁ i3 їdwlosluženію nauči1ti, vs‰ kypnw bэžaša taйnw i3z8 jdwlnagw grada ri1ma vo stranY ґrmenskuю: tamože predanы bshu smerti povelenіemъ kzhčestvovavšagw carS tmrіdata. S™yю že njnu gDь t sэteй dіoklitіana i3 tmrіdata spasE i3 privedE ю5 blagovёstіz radi sl0va є3đlьskagw vo їverію. Tёmže i3 mы2, raduющesz semY promыšlenію b9ію nj spasenіi lюdjй, voshvalsemъ b9ію poslannicu, s™yю njnu, zovyщe:

Raduйsz, prebыvanіemъ svoi1mъ vъ ri1mэ pytь blagovёstіz sebЁ ўzsni1všaz: raduйsz, nesokruši1mostію dyha i3 di1vnыmъ myžestvomъ vъ služenіi sl0va b9іz proslavivšazsz. Raduйsz, trydnый pytь vo їverію bezr0potnw vo slavu b9ію prošedšaz: raduйsz, blgdtію b9іeю t ryki dіoklitіana i3 tmrіdata i3zbavlennaz. Raduйsz, syщыz ў g0rъ trіaletskih glasomъ smirenіz njglasi1všaz: raduйsz, w4brazomъ kr0tosti mi1rъ vъ dušahъ ўtverdi1všaz. Raduйsz, voneю blagouhanіz slovesъ hrt0vыhъ mnHgi njblagouhavšaz: raduйsz, ўtverždenіe naše na puti2 sp7senіz. Raduйsz, ćkw tob0ю spodoblsemsz bl†gъ vёčnыhъ.

Raduйsz, s™az ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnica velіz pokazasz s™az njna, trudami bo i3 bolёznьmi є3S vo їverіi cRkovь hrt0va nasadi1sz, mrakъ nevэdёnіz tgnasz, svёtъ i4stinы kvi1sz, namъ že, i3zbavlєnnыmъ s™0ю njnoю t tmы2 їdwlosluženіz, dost0йnw є4stь vzыvati ko gDu: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS stranЁ jverstэй prosvэщenіe i4stinы, є3gdA s™az njna njglasi2 blagovёstіemъ gradъ ўrbni1si, tnю1duže mn0zi hoždahu vo gruzi1nskій st0lьnый gradъ mchetъ klanztisz lži1vыmъ bogHmъ ormyzdu i3 zadenu: si1hъ jdwlwvъ s™az njna mltvami svoi1mi sokruši2 i3 nizproverže. Tёmže i3 mы2 ćkw pobэdi1telьnicu demwnwvъ voshvalimъ ю5 si1ce:

Raduйsz, vsemogyщuю si1lu i4stinnagw bGa vo stranЁ jverstэй pervэe pokazavšaz: raduйsz, si1loю vsevhšnzgw jdwla nrmyzda porazi1všaz. Raduйsz, g0rdostь є3gw2 molьbami svoi1mi posrami1všaz: raduйsz, njstankami є3gw2 bezsi1lіe ѕlagw dyha tkrhvšaz. Raduйsz, demwna zadena i3 є3gw2 ѓggelwvъ popravšaz: raduйsz, vlasti1teleй tmы2 tgnavšaz. Raduйsz, bezsi1lьnoe carstvo i4hъ razruši1všaz: raduйsz, bэs0vskій plamenь nečestіz ўgasi1všaz. Raduйsz, byrnыmъ dыhanіemъ i3 ngnemъ nbcnыmъ služenіe jdwlwmъ nizprovergšaz: raduйsz, revnostію svoeю i4mz i4stinnagw bGa vo їverіi proslavivšaz. Raduйsz, sыnovHmъ tmы2 svёtъ є3đlьskiй pokazavšaz.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ z7

HotS carь Mirіanъ so slugi6 svoi1mi ўrazumёti si1lu i4stinnagw bGa, sokruši1všagw bezsi6lьnыz jdwlы i4hъ, sъ nedoumёnіemъ glag0laše: čto2 u5bo sіE bhstь, ćkw b0zi naši pad0ša; d0mъ že vertogradarz careva so ґvіafaromъ, їereemъ їudeйskimъ, dщerію є3gw2 sіdHnіeю i3 i3nhmi dёvami, blagogovёйnw prisvšimi blagovёstіe s™hz njnы, poznavše gDA hrtA, vozopi1ša kъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vaz ži1znь dadesz sыnovHmъ їverіi prіstіemъ t njnы sl0va i4stinы, vsi1 bo t neS kresti1šasz baneю vodn0ю vo njčiщenіe svoE t grэhHvъ i3 njsvzщenіe i3 dost0йni sodёlašasz prіimati t bGa i3zcэlє1nіz molьbami seS predstatelьnicы: carь mirіanъ, blgdtію b9іeю prozrёvъ t slэpotы2, i4stinnagw bGa ўrazumЁ i3 hrtA i3spovёda: cari1ca nana vozstA t ndrA bolёzni, džtrokъ že i4hъ t dyha ѕlagw svobodi1sz, i3 vsi2 vъ kupёli pakibыtіS vozrodi1šasz. segw2 radi vsi2 nar0di, vi1dzщe takwvaz, po d0lgu proslavlsюtъ pamztь s™hz njnы, vospэvaющe є4й si1ce:

Raduйsz, nevёrіe carS mirіana vъ vёru njbrati1všaz: raduйsz, vёrnoe togw2 i3spovэdanіe prіemšaz. Raduйsz, tomyžde t slэpotы2 i3scэlenіe podavšaz: raduйsz, jdwlwmъ poklonenіe ўgasi1všaz. Raduйsz, svoboždenіe t kzhčeskihъ zabluždenій: raduйsz, njčiщenіe nravwvъ. Raduйsz, i3zbavlenіe t i3skušenій: raduйsz, darovanіe blagodэsnій trebuющыmъ.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ }

Strannoe čydo pokazasz namъ t bGa, ćkw t0й, po blgoserdію svoemY, stranY їverію sodёla žrebіemъ bGom™re, i3 vъ znamenіe svoegw2 blgovolenіz njbitaющыmъ vъ neй, poslA t pervыhъ že dnjй blagovэstvovanіz nj sp7senіi lюdjй čestnhй hіtHnъ gDa hrtA i3 nad8 hіtHnomъ vodruzi2 živon0snый st0lpъ, t negHže i3 podnesь vёruющіi polučaюtъ i3scэlє1nіz: є3щE že i3 kvi2 vъ neй di1vnuю i3 preslavnuю blgovёstnicu s™yю njnu, i3 krestъ so dragi1mi є3S vlasы2 ko ўtverždenію s™hz svoeS vёrы darova. Sicєvaz ўtэšє1nіz i3myщe, mы2, zemnor0dnіi, voznesemъ ўmы2 i3 serdcA svo‰ kъ g0rnemu crtvію i3 proslavimъ blgodeющago namъ bGa, vzыvaющe kъ nemY nem0lčnw: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vs‰ njb8sta bыlA є3si2 tы2, s™az njno, mhslію nj g0rnэmъ i3 segw2 radi prizvalA є3si2 d0lьnihъ, ne vёduщihъ sp7si1telz vsёhъ gDa ї}sa hrtA, ko nbщenію so naslёdniki nbcnagw crtvіz, da i3 tji ўvёdztъ veli1čіe slavы є3di1nagw i4stinnagw pastыrz nb7sE i3 zemli2 i3 proslavztъ є3gw2 kypnw sъ g0rnimi ži1telьmi є3di1nэmi ўstы6 i3 є3di1nэmъ serdcemъ. Tёmže i3 mы2, vziraющe na revnostь tvoю2 nj sp7senіi našemъ, so ўmilenіemъ zovemъ ti2 takwvaz:

Raduйsz, tverzenіe dverій kreщenіz: raduйsz, naše kъ nb7sє1mъ privedenіe. Raduйsz, s™hmъ kreщenіemъ gryzіi velіeю radostію s™ы6z ag4glы i3sp0lnivšaz: raduйsz, carS mirіana kъ sozidanію rukotvorennagw hrama bGu i4stinnomu podvi1gšaz. Raduйsz, čestnhй krestъ t r0ždій l0znыhъ vъ nemъ vodruzi1všaz: raduйsz, zal0gъ sёй lюbvE svoeS ko hrtY vsBmъ čadwmъ s™hz cRkve njstavivšaz. Raduйsz, sъ s0nmomъ podvi1žnicъ svoi1hъ ko s™0mu kreщenію vsёhъ prizvavšaz: raduйsz, sыnHvъ їverіi t kupёli vosprіsvšaz. Raduйsz, mnHgi vъ razumэ prosvэti1všaz.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ f7

Vsskoe є3stestvo2 nbcnыhъ si1lъ radovašesz, є3gdA kreщahusz shnы їverіi: є3di1nъ bo t neboži1teleй vo w4brazэ di1vnagw čelovёka kvi1sz i3 ўtverdi2 čudotv0rnый st0lpъ nad8 ri1zoю gDneю, naučaz vsёhъ so s™0ю njnoю vospэvati bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡i mnogovэщannіi zzы6ki svoi1mi ne vozm0gutъ i3zreщi2 tebЁ dostHйnыz hvalы6, ravnoapclьnaz njno: slavы bo radi b9іz i3 sp7senіz bli1žnihъ proteklA є3si2 t mcheta kartali6nskіz i3 kaheti6nskіz zemli, i3dёže vs‰ plemenA dHlъ i3 vыs0tъ, t tebє2 slhšavša slovesA b9іz, prіsša sp7senіe. Mh že, i3sp0lnennіi radosti i3 blagodarenіz za toli1kuю lюb0vь kъ namъ, t vsegw2 serdca vzыvaemъ ti2 si1ce:

Raduйsz, njblečenіe naše bagrzni1ceю kreщenіz: raduйsz, pot0če sladosti, napoi1vый nasъ vod0ю blgočestіz. Raduйsz, predi1vnaz pob0rnice vёrы hrt0vы: raduйsz, nasaždenіe na zemli2 raS nbcnagw. Raduйsz, svoboždenіe naše t rabstva grэh0vnagw: raduйsz, sokrušenіe sэteй vražіihъ. Raduйsz, posэčenіe ѕločestіz: raduйsz, slavnaz pobёdo nad8 nevёrіemъ. Raduйsz, potreblenіe ѕlhhъ nbhčaєvъ i3 suevёrій: raduйsz, sladkozvyčnaz svirёlь vёrы.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotsщi t vёčnыz pogi1beli dyšu svoю2 i3 bli1žnihъ, ravnoapclьnaz njno, tы2 revnostію porevnovala є3si2 nj slavэ b9іeй i3 pod8sla є3si2 mnogotrydnый p0dvigъ ґpclьskій, tёmže u5bo i3 vэncemъ ґpclьskimъ ўkrasi1lasz є3si2 t gDa na nb7sёhъ, i3dёže so vsёmi s™hmi predstosщi, sъ molьb0ю nj nasъ vospэvaeši є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

Stёnu neruši1muю vozdvi1že tS gDь, s™az njno, i3 pokazA njgraždenіemъ našimъ t vsskihъ bёdъ i3 i3st0čnikomъ i3scэlenій netlёnnoe tvoE tёlo vo stranЁ kmzіkjйstэй, vъ vesi b0dbe, i3dёže prosvэti1la є3si2 tы2 cari1cu sofjю i3 nar0dъ є3S, da vsi2, predstatelьstvomъ tvoi1mъ prіemlющe t bGa mi1lwsti, vozzovemъ ti2 si1ce:

Raduйsz, stэno2 i3 pokr0ve, ne krhющійsz t našegw pritekanіz: raduйsz, got0vaz p0moщe i3щuщыmъ sp7senіz i3 i4stinnagw prosvэщenіz. Raduйsz, newskudэvaemый i3st0čniče blgoslovenій i3 mi1losteй b9іihъ kъ počitaющыmъ tS: raduйsz, zaщi1tnice naša t pogi1beli i3 napasteй. Raduйsz, blagočesti6vыmъ pravi1telєmъ našimъ vёrnoe pomoženіe: raduйsz, podčinє1nnыmъ i5mъ lю1demъ nadeždo i3 ўstroenіe tišinы2 i3 blagodenstvіz. R]aduйsz, i4stinnoe ўmirenіe mztyщіzsz pl0ti: raduйsz, radovanіe dyšъ našihъ.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ №i

Pёnіe vseumilennoe prineslA є3si2 pres™ёй trbcэ, s™az njno, ўm0mъ i3 dёlomъ do koncA svoeS ži1zni trіedi1nago bGa vozlюbi1vši. prіimi1 že t proslavlsющihъ tS ўmilennoe pёnіe i3 ne prezri glasa našegw, kъ tebё bo vъ napastэhъ i3 sk0rbehъ pribэgaemъ po preblgoslovennэй bGomateri i3, na tvoE predstatelьstvo ўpovaющe, zovemъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtoprіemnaz svэщA, s™az njno, svёtъ vo tmЁ ćvlьšaz, є3gdA preselsšesz t zemli2 na nb7o, sobrA vBrnыz č†da svo‰ t kupёli, ćkw trasli novosaždenіz, i3 t ni1hъ nBkіz nedyžnыz i3scэli2, i3 predadE bGu nepor0čnый dyhъ sv0й. vi1dzщe že blžennuю є3S konči1nu, carь mirjan i3 bli1žnіi є3gw2 g0rьko plakahu i3, so slezami thHdnыz pBsni poю1щe, vzыvahu kъ neй takwvaz:

Raduйsz, nbcnый ѓgGle, vo w4brazэ zemnagw čelovёka kvi1vыйsz: raduйsz, nevёsto hrt0va, ўnevestivšaz nbcnomu ženihY cRkovь їverjйskuю. Raduйsz, blagaz prosvэti1telьnice naša, vъ p0dvizэhъ dnevnhhъ i3 noщnhhъ tečenіe soverši1všaz: raduйsz, neustannaz kormi1telьnice, pi1щeю bžctvennыhъ slovesъ nasъ pitavšaz. Raduйsz, nepor0čnaz golubi1ce, vozletaющaz t zemli2 vъ nbcnыz njbi1tєli: raduйsz, ćkw tёlo tvoE vъ netlёnіe njblečesz. Raduйsz, ćkw s™hz m0щi tvo‰ blgouhanіz i3sp0lnišasz: raduйsz, ćkw tёhъ blgouhanіemъ mы2, č†da tvo‰, nhnэ naslaždaemsz.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ v7i

Blgdtь, dannuю ti2 t bGa, vёduщe, po d0lgu prazdnuemъ vsečestnyю pamztь tvoю2, s™az ravnoapclьnaz njno, i3 so ўmilenіemъ serdca pritekaющe ko w4brazu tvoemY, čestnhmъ krest0mъ ўkrašennomu, vsedyšnw pr0simъ: sohrani2 nasъ vъ ži1zni seй vъ vёrэ pravoslavnэй i3 vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ, da i3 vъ smertnэmъ ўspenіi našemъ njbrsщemsz dost0йni vospэvati bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe tvoE kъ bGu tšestvіe, vsehvalьnaz njno, počitaemъ tv0й p0dvigъ ґp0stolьstva, veličaemъ revnostь po Boze, hvalimъ dolgoterpёnіe, slavimъ smirenіe i3 ўblažaemъ konči1nu tvoю2, čudesы2 bo mn0gimi po tšestvіi tvoemъ di1vnw proslavilasz є3si2; nj ni1hže divsщesz, vopіemъ ti2 si1ce:

Raduйsz, vъ soži1telьstvo ѓgGlьskihъ činHvъ i3 s™hhъ lюbeznэ prіstaz: raduйsz, sob0ru ґpclьskomu sopričtennaz. Raduйsz, sъ li1ki i3zbrannыhъ b9іihъ vъ čert0gъ nbcnый vselьšazsz: raduйsz, zlataz kadi1lьnice, fmmіamъ mltvы nj nasъ bGu prinossщaz. Raduйsz, licezrёnіemъ nbcnыhъ vёčnoe blženstvo vkušaющaz: raduйsz, sъ ravnoapclьnыmi kwnstantjnomъ i3 є3lenoю slavimaz. Raduйsz, nar0domъ gruzi1nskimъ i3 vsёmi pravoslavnыmi veličaemaz: raduйsz, čudesъ hrt0vыhъ sokr0viщe. Raduйsz, ćkw t čestnagw krestA, vlasы6 tvoi1mi povi1tagw, i3scэlenіe dyšъ i3 tэlesъ polučaemъ: raduйsz, ćkw t s™hhъ moщeй tvoi1hъ blgopotrebnuю p0moщь njbrэtaemъ.

Raduйsz, s™az, ravnoapclьnaz njno, prosvэti1telьnice gryzіi.

Kondakъ Gi

Q preslavnaz i3 predi1vnaz prosvэti1telьnice stranы2 jverskіz, pri1snaz mltvennice naša pred8 sp7si1telemъ bGomъ i3 є3gw2 prečctoю m™rію, s™az ravnoapclьnaz njno! Nhnэšnee prіemši prinošenіe naše, ўmoli2 gDa bGoprіstnыmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ i3zbaviti nasъ t vsskіz napasti, bёdъ i3 skorbeй, i3 spod0biti vёčnыhъ bl†gъ na nb7si2, da sъ tob0ю vhnu vzыvaemъ bGu: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki čtetsz №-й jkosъ: ЃgGla di1vna:

I# paki kondakъ pervый: I#zbrannэй služi1telьnicэ:

Moli1tva

Q vsehvalьnaz i3 predi1vnaz ravnoapclьnaz njno, voi1stinnu veli1koe ўkrašenіe cRkve pravoslavnыz i3 i3zrsdnaz pohvalo2 nar0du b9ію, prosvэti1všaz vsю2 stranY gruzi1nskuю bžctvennыmъ ўčenіemъ i3 pHdvigi ґp0stolьstva pobэdi1všaz vragA našegw sp7senіz, trud0mъ i3 mltvami nasadi1všaz zdЁ vertogradъ hrt0vъ i3 vozraщšaz є3gw2 vъ pl0dъ mn0gъ! prazdnuющe s™yю pamztь tvoю2, pritekaemъ kъ čestn0mu li1ku tvoemY i3 blgogovёйnw lobыzaemъ vsehvalьnый darъ tebЁ t b9іz m™re, čudotv0rnый krestъ, є3g0že tы2 njbvilA є3si2 dragi1mi vlasы6 tvoi1mi, i3 ўmi1lьnw pr0simъ, ćkw pri1snuю predstatelьnicu našu: njgradi2 nasъ t vsskihъ ѕHlъ i3 skorbeй, vrazumi2 vragHvъ s™hz cRkvi hrt0vы i3 proti1vnikwvъ blgočestіz, njhransй tvoE stado, ўpasennoe tob0ю, i3 moli2 vseblgagw bGa, sp7si1telz našego, є3myže tы2 nhnэ predstoi1ši, da daruetъ pravoslavnomu nar0du našemu mi1rъ, dolgodenstvіe i3 vo vsskomъ d0brэmъ načinanіi pospэšenіe, i3 da privedetъ gDь nasъ vъ nbcnoe svoE crtvіe, i3dёže vsi2 s™ji slavosl0vztъ vses™0e є3gw2 i4mz nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.