NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Kozmi i Damjanu

Kondakъ №

I#zbrannіi čudotv0rcы, strastoterpcы hrtHvы i3 vračeve premydrіi, tyne podaю1щіi zdravіe vъ bolёznehъ syщыmъ, pohv†lьnaz vospisyemъ vamъ, zastypnikwmъ našыmъ, i3 vъ sk0rbehъ pom0щnikwmъ: vы2 bo sosydi blgodati syщe, i3scэlsete dušє1vnыz i3 tэlє1snыz našz ćzvы: tёmže slavzщe bGa, di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ, vasъ ўserdnw ўblžaemъ:

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Jkosъ №

ЃgGlьskomu ži1telьstvu porevnovavše, vs‰ zemn†z prezrёli є3stE, i3 p0dvigomъ myčeničestva vэnčavšesz, licezrёnіz gDa si1lъ spod0bilisz є3stE. Moli1tesz, ќbw, za nы2 prilёžnw, kъ p0moщi vašeй pritekaющыhъ, i3 pohv†lьnaz vamъ vopію1щыhъ:

Raduйtesz, moli1tvєnnicы teplіi nj čtyщыhъ s™yю pamztё vašu. Raduйtesz, njstavlєnnыhъ vračami newskydnow i3scэlsющіi. Raduйtesz, ćkw d0mъ, i3mёnіe i3 vs‰ rodi1teleй stzž†nіz ni vo čt0že vmэni1li є3stE. Raduйtesz, ni1щыz mlcrdіemъ vašыmъ prepitavšіi. Raduйtesz, stražduщыz serdob0lіemъ ўtэšavšіi. Raduйtesz, čistot0ю i3 s™ostію ѓgGlwmъ ўpod0bivšіisz. Raduйtesz, svэti1lьnicы b9estvennagw svёta. Raduйtesz, nbcnіi čelovёcы, zemnіi ѓgGlы. Raduйtesz, ćkw hrіstіanwmъ є3stE pribёžiщe neposthdnoe. Raduйtesz, vsE žitіE svoE daže do poslёdnzgw i3zdыhanіz vъ služenіi gDu i3stoщi1všіi. Raduйtesz, vsesvёtloe blgodati prіsteliщe d¦a s™agw sosydi. Raduйtesz, vsBmъ prizыvaющыmъ vasъ sk0rіi pomHщnicы.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ v7

Vi1dz gDь bGъ d0braz v†šz način†nіz, i3 velіe ko blgočestію ўserdіe vaše, ćkw vs‰ zemn†z i3 blag†z mjra segw2 ўmetы vmэni1vše, vъ neprestannэmъ trudЁ lюbvE radi bli1žnzgw, prebhste, i3 dyšы svo‰ blgi1mi nravы ўkrasili є3stE, preisp0lnili vasъ d¦a s™agw, є3gHže lučeю njzari1tisz i3 namъ i3sprosi1te ў hrtA bGa, da kypnw sъ vami poemъ є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumomъ i4stinnagw bGopoznanіz carS nečesti1vagw nauči1li є3stE, vrazumi1vъ togo2 si1loю slovesъ vašыhъ, i4miže derznovennw hrtA propovёdaste. Tёmže derznovenіe vaše pohvalsющe, vzыvaemъ si1ce:

Raduйtesz, lestію nečesti1vagw carS ne ўlovlennіi. Raduйtesz, i4stinu hrt0vu derznovennw pred8 ni1mъ i3spovёdavšіi. Raduйtesz preщenіi є3gw2 ne ўbosvšіisz. Raduйtesz, nečesti1vыhъ sobHriщz posrami1všіi. Raduйtesz, nebosznennіi propwvёdnicы i4stinы. Raduйtesz, služenіz jdwlьskagw potrebi1telіe. Raduйtesz, vёrы pravoslavnыz pobHrnicы. Raduйtesz, i3spovBdnicы nepokolebi1mіi, dyha terpёnіz i3 revnosti nj slavэ b9іeй i3sp0lnennіi. Raduйtesz, nem0lčnіi velёnій gDnihъ provozvBstnicы. Raduйtesz, vёrnіi nast†vnicы bGomydrіz. Raduйtesz, crtvіz hrt0va nadeždnіi namъ hodatai. Raduйtesz, i3 po smerti vašeй nasъ ne njstavlsющіi.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ G

Si1loю vhšnzgw, dannoю vamъ є3щE vo vremennэй ži1zni, prіsli є3stE vlastё čudesnw i3scэlsti vs‰kіz nedygi: po smerti že vašeй naipače proslavi vasъ bGъ mn0gimi čudotvorenіi, da vsi2 pritekaimъ kъ vamъ, molsщesz nj i3scэlenіi t nedygwvъ tэlesnыhъ, pače že duševnыhъ, i3 bGu veleglasnw vopіemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#myщe ćkw mnogocёnnoe sokr0viщe mnogocэlє1bnыz mHщi vašz, raduemsz, i3 lюb0vію vospэvaющe dannuю vamъ t bGa blgodatь i3scэlenій, blgodarnw zovemъ:

Raduйtesz, teplіi nj nasъ kъ bGu predstatelіe. Raduйtesz, є4llinskaz mudrov†nіz ni vo čt0že vmэni1všіi. Raduйtesz, ri1ma svэti1lьnicы vsesvёtlіi. Raduйtesz, njmračennыhъ stranъ prosvэti1telіe. Raduйtesz, myžestva i3 terpёnіz nast†vnicы. Raduйtesz, ćkw nepovi1nnэ kamennoe pobіenіe preterpёvše, konči1nu myčeničeskuю ўluči1li є3stE. Raduйtesz, lюbvE radi hrt0vы postradavšіi, i3 nasъ nbcnыhъ bl†gъ pričastniki prіimi1te. Raduйtesz, rabi2 b9іi, t gDa hrtA vэncы2 pobёdы prіemšіi. Raduйtesz, di1vnый i3 prekrasnый smirenіz i3 kr0tosti w4brazъ vsBmъ pokazavšіi. Raduйtesz, nepokolebi1moe pravoslavіz njsnovanіe. Raduйtesz, svёtlaz strastoterpcєvъ slavo. Raduйtesz, d0brіi cэlє1bnicы, ni t kogHže mzdы2 za i3scэlє1nіz vzemšіi:

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ d7

Byrz ćrosti velіz carS karjna, ne vozm0že pokolebati dušы2 vašez, i3 є3gdA vёrnіi vъ nёkoeй peщerэ vasъ skrhša t ćti vasъ i4щuщыhъ, v0leю v0inwmъ predstali є3stE, vopію1щe: nasъ poimi1te, mы2 bo є3smы2, i5hže i3щete, nepovi1nnыhъ že tpusti1te. Taže veri1gami njbloženi bhvše, vъ ri1mъ tved0stesz. Mы2 že vёru vašu i3 veri6gi lobыzaющe, poemъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavše ri1mstіi lю1dіe velію vašu ko stražduщыmъ lюb0vь i3 čudesnoe vračevanіe vaše, tvsю1du ўstremlshusz kъ vamъ sъ vёroю vъ cэlebnuю blgodatь b9ію, vъ vasъ dёйstvuющuю: prіemlющe že sk0roe i3scэlenіe, proslavlshu bGa, vasъ že, mlcrdыhъ cэli1teleй svoi1hъ, veličahu, vospэvaz si1ce:

Raduйtesz, bGa i4stinnagw neprewbori1mіi propovBdnicы. Raduйtesz, nryžіe krtA hrt0va dobropobёdnw vzemšіi. Raduйtesz, blazji vračeve, stražduщыmъ sk0rіi pom0щnicы. Raduйtesz, vs‰ nemoщnhz tyne vračyющіi. Raduйtesz, i3 nhnэ i3scэlє1nіz nbi1lьnw i3stočaющіi. Raduйtesz, mlctivіi ўtёšitelіe, vъ bэdahъ i3 skHrbehъ syщыmъ. Raduйtesz, vo vsskihъ njbstosnіihъ nasъ zaщiщaющіi. Raduйtesz, bezpom0щnыhъ spasi1telёnoe prizrёnіe. Raduйtesz, prvdnыhъ preslavnoe ўkrašenіe. Raduйtesz, predstatelestvo naše krёpkoe. Raduйtesz, prilёžnіi nj nasъ kъ bGu moli1tvєnnicы. Raduйtesz, vsBmъ vёroю prizыvaющыmъ vasъ sk0rіi pomHщnicы.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ є7

BGotečnыmъ voi1stinu putemъ šestvovaste rabi2 hrtHvы, є3gdA vo ќzahъ vъ ri1mъ ved0mi, za є4že jdwlwmъ ne posluži1ste, hrt0vi že є3di1nomu porab0taste, gHrьkaz i3spыt†nіz terpёli є3stE s™ji, no vs‰ preterpёste za vozlю1blьšagw vasъ hrtA. Tёmže veli1komu terpёnію i3 krёpcэй lюbvi2 vašeй ko gDu divsщesz, kypnw sъ vami poemъ є3my: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvъ carь, ćkw si1loю hrt0voю i3scэlЁ, hvaly tomy vozdadE: mы2 že, slavzщe bGa, ўblažaemъ vasъ, slavnыhъ ўg0dnikwvъ є3gw2, vopію1щe si1ce:

Raduйtesz, gHrnzz pače d0lьnihъ vozlюbi1všіi. Raduйtesz, ѓgGlьkomu žitію2 na zemli2 porevnovavšіi. Raduйtesz, ćkw mnogob0žіe tri1nuvše, rodi1telьskagw blgočestіz ne tstupi1li є3stE. Raduйtesz, ćkw vs‰ i3mBnіz svo‰, po slovesi2 gDnю, ni1щыmъ razdali є3stE, da hrtA prіwbrsщete. Raduйtesz, ne sl0vomъ t0čію, no mn0žae pače dёlomъ i3 neprestannoю kъ bGu mltvoю i3nhhъ pouči1všіi. Raduйtesz, newskydnый i3st0čnikъ i3scэlenій i3 nhnэ kvlsющіi. Raduйtesz, i3zlіsnіemъ čudesъ, dannыhъ vamъ t bGa, nasъ njbogaщaющіi. Raduйtesz, vъ sami1hъ sebЁ hramъ bGu ўgot0vavšіi. Raduйtesz, sk0roe ni1щыhъ ўslhšanіe. Raduйtesz, sk0rbnыhъ prіstnoe popečenіe. Raduйtesz, nenadeždnыhъ i3zvёstnoe nadёznіe. Raduйtesz, bolsщыhъ sk0roe vračevanіe.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ ѕ7

PropovBdnicы i4mene hrt0va vъ životЁ svoemъ bhvše, i3 nhnэ si1lu togw2 svidёtelьstvuete čudesы6, t їkHnы vašez i3stočaemыmi: i3 ćkože vёrы i3nogdA ženы2 nёkіz ne prezrёste, no vo snЁ ćvlьšesz є4й, njblegčenіe vъ nedyzэ darovali є3stE, si1ce i3 našыhъ molenій i3 pёnій glasы ўslhšite, q3 s™ji bezsrebrєnnicы! Vёrэ že i3 lюbvi2 lюdeй vašыhъ vnemli1te i3 pokr0vъ namъ svhšэ daruйte hvalzщыmъ vasъ i3 poю1щыmъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS ćkw svёtъ pravda vašz, є3gdA ўkorsemi na sudi1щi carS, derznovennw reэk0ste kъ nemY: ne volšebnoю hi1trostію vračyemъ bolёzni, no si1loю spasa našegw, ї}sa hrtA, ćkože t0й zapovёda, glag0lz: bolsщыz i3scэlsйte, prokažє1nnыz njčiщaйte, tyne prіsste, tyne dadi1te. Tёmže derznovenію vašemu divsщesz, ўblžaemъ vasъ si1mi:

Raduйtesz, w4brazъ tverdosti i3 vёrы namъ pokazavšіi. Raduйtesz, raйskіz radosti pri1snw naslaždaющіisz. Raduйtesz, premydrіi sёztelіe blgočestіz. Raduйtesz, slavnіi propovBdnicы pravoslavіz. Raduйtesz, ўči1telіe, kъ nb7si2 nastavlsющіi. Raduйtesz, či1stagw i3 nepor0čnagw žitіS neushpnіi hrani1telіe. Raduйtesz, teplіi poslyšatelіe molsщыhsz vamъ. Raduйtesz, ko sp7senію i3zsщnіi i3 vёrnіi putevodi1telіe. Raduйtesz, blgočestnw i3 bGoug0dnw ži1ti hotsщыmъ blazji nast†vnicы. Raduйtesz, hodatai blgi1hъ vsBmъ, počitaющыmъ pamztь vašu. Raduйtesz, d0brэ tečenіe svoE skončavšіi. Raduйtesz, vэncы2 pravdы t vLki hrtA prіsvšіi.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ z7

Hotsщe si1lu hrt0vu ѕločesti1vomu carю2 tkrhti, d¦a s™agw i3sp0lneni, rek0ste: bydi posramlenъ, q karjne, sъ bogami tvoi1mi! I^ ѓbіe є3mY licE i3zmэni1sz, i3 vhz sovrati1sz, i3 molsšesz kъ vamъ glag0lz: sE, nhnэ vi1ždu, ćkw rabi2 є3stE i4stinnagw bGa. Molю2 ќbw vasъ, da ćkože i3nhhъ ўvračevaste, si1ce i3scэli1te i3 menE, da i3 ѓzъ, kypnw sъ vami vospoю2 bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

Di1vnіi nj nasъ mltvєnnicы, cэli1telіe dyšъ i3 tэlesъ našыhъ, i3 hodatai sp7senіz vёčnagw, blgodarnыmъ serdcemъ vospэvaющe hvalebnuю pёsnь bGu, darovavšemu namъ takovhhъ veli1kihъ čudotv0rcєvъ, prin0simъ i3 vamъ pohvalы6 sicevы6z:

Raduйtesz, ѓgGlwvъ terpёnіemъ vašimъ ўdivi1všіi. Raduйtesz, bžctvennыmъ sіsnіemъ čudesъ svoi1hъ vs‰ prosvэti1všіi. Raduйtesz, sk0rіi t vsskihъ bolёzneй bezmezdnіi vračeve. Raduйtesz, zastyplenіemъ vašыmъ razslablєnnыz i3scэlsющіi. Raduйtesz, t neiscёlьnыhъ bolёzneй zdr†vы vozdvizaющіi. Raduйtesz, dost0йnэ soverši1všіi zemnhй p0dvigъ žitіS vašegw. Raduйtesz, nj nasъ, njbnažennыhъ d0brыhъ dёlъ, pri1snw kъ bGu predstatelьstvuющіi. Raduйtesz, ćkw sіsnіemъ premydrosti, t gDa vamъ dannыz, vsёhъ vёrnыhъ prosvэщaete. Raduйtesz, moli1tvєnnicы nj nasъ, i3 zastypnicы naši predi1vnіi. Raduйtesz, d0blіi strastoterpcы hrtHvы. Raduйtesz, krovmi2 svoi1ma zemlю njsvzti1všіi. Raduйtesz, jdwlьskoe bezymіe njbliči1všіi.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ }

Strannoe mjrovi žitіE vaše vi1dzщe, ўstrani1msz i3 mы2 togw2 suє1tъ, i3 ќmъ na nb7sA prel0žše, vozopіi1mъ kъ vamъ, s™ji bezsrebrєnnicы: ўtoli1te bwlёzni, i3stočaz blgod†tnaz vračev†nіz vsBmъ, ўserdnw kъ p0moщi vašeй pritekaющыmъ, i3 vopію1щыmъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ }

VsE žitіE vaše na zemli2 lюb0vію kъ bGu i3 kъ bli6žnimъ i3sp0lnivše, s™ji bezsrebrєnnicы kosmo2 i3 damіane, sk0rіi i3 nhnэ pom0щniki kvlsetesz vsBmъ, sъ vёroю prizыvaющыmъ vasъ: ne t0čію bo bli1zъ pritekaющыmъ ko s™ы6mъ moщє1mъ vašыmъ, no i3 daleče syщыmъ i3scэlє1nіz i3stočaete. Tёmže prin0simъ vamъ pohvalы6 sі‰:

Raduйtesz, є3di1nomu bGu, vъ trbcэ slavimomu, vёrnw posluži1všіi. Raduйtesz, є3di1noe, є4že є4stь na potrebu, premydrэ i3zbravšіi. Raduйtesz, ćkw vъ neustannэmъ trudЁ i3 p0dvizэ dni6 i3 nHщi vašz bez8 vsskagw ўnhnіz preprovodi1li є3stE. Raduйtesz, ćkw sicevhmъ vašыmъ tёsnыmъ i3 sk0rbnыmъ žitіemъ slavu b9ію vъ čelovёcэhъ ўmn0žili є3stE. Raduйtesz, d0blіi hrt0vы poslёdovatelіe. Raduйtesz, ćkw nauči1teli i3 tvorcы2 hrt0vыhъ zapovэdeй kvi1lisz є3stE. Raduйtesz, ćkw i3menami velіihъ vъ crtvіi nbcnэmъ narečeni bhste. Raduйtesz, slavoю hrt0voю vesь mjrъ njzari1všіi. Raduйtesz, ćkw stradanіemъ vašimъ bezstrastіe prіsli є3stE. Raduйtesz, ćkw myčeničeskoю smertію bezsmertіe stzžali є3stE. Raduйtesz, ćkw ѓgGli na nb7si2 i3 na zemli2 proslavlennіi. Raduйtesz, ćkw bGu nhnэ vэncen0snіi predstoi1te.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ f7

Vsskoe є3stestvo2 čelovёčeskoe ўdivi1sz sіsnію vъ vasъ blgodati b9іeй, s™ji kosmo2 i3 damіane, є3gdA nečesti1vый carь karjnъ, ўzrёvъ čudesA nj i4meni gDa ї}sa hrtA vami tvori6maz, ўvёrova i3 proslavi bGa. Tёmže i3 mы2, slavzщe davšago vamъ sicevyю si1lu, poemъ є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡z mnogovэщ†nnыz nedoumёюtъ dov0lьnw i3zobrazi1ti nbi1lіe lюbvE vašez, є4юže preisp0lneni bhste, s™ji ўgHdnicы, kъ čelovёkwmъ nj gDэ. Segw2 radi, i3z8 glubinы2 serdecъ našыhъ, vopіemъ kъ vamъ:

Raduйtesz, gDu svoemY daže do smerti porab0tavšіi. Raduйtesz, ngnemъ lюbvE b9іz vospalsemi, džgnь žertvъ їdHlьskihъ ўgasi1všіi. Raduйtesz, bli1žnzgo pače sami1hъ sebE vozlюbi1všіi. Raduйtesz, ćkw bolsщыz i3 ned{žnыz posэщali є3stE. Raduйtesz, n{ždы ўb0gihъ predvarsvšіi. Raduйtesz, pečalьnыhъ ўtёšitelіe. Raduйtesz, tčaznnыhъ zastypnicы. Raduйtesz, si1rыhъ pitatelіe. Raduйtesz, lю1tэ stražduщыmъ pomHщnicы. Raduйtesz, ўgnэtennыhъ svobodi1telіe. Raduйtesz, ćkw d0brэ tečenіe skončavše, ko hrtY voznes0stesz.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotS mnHgіz, kvi2 namъ gDь vы2, čudotv0rcы svo‰, kto2 bo ne ўmili1tsz, vi1dz vaše bezmёrnoe ko vsBmъ sostradanіe: kto2 li vы2 ne ўblži1tъ, ćkw ne t0kmw čelovёki t ned{gъ i3scэlsete, no i3 skotы2 mi1luete, ne tri1nite u5bw i3 našыhъ mltvъ, no na vs‰ nы2 newskydnw veli6kіz i3 bog†tыz vašz mi1lwsti i3zleйte, da vopіemъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

Stёnы є3stE vsBmъ, pohvalsющыmъ čudesA vašz, q3 bezmє1zdnicы, i3 kъ zastuplenію vašemu pribэgaющыmъ: stёnы i3 zabr†la є3stE, njgraždaющыz t vsёhъ bёdъ ўserdnw vъ p0moщь vasъ prizыvaющыmъ. Tёmže ќbw i3 nasъ t niщetы2, napasteй, nedygwvъ, i3 skorbeй njgradi1te, m0limsz, i3 teplэ vopіemъ kъ vamъ:

Raduйtesz, ґdamantwvъ krёpostь vъ terpёnіi prevozšedšіi. Raduйtesz, nepovi1nnw t zavisti srebrolю1bca postradavšіi. Raduйtesz, slavnіi vъ bэdahъ zast{pnicы. Raduйtesz, nemoщnhhъ i3 njbi1dimыhъ ўkrэplenіe. Raduйtesz, krёpcіi vъ napastehъ zaщi1titelіe. Raduйtesz, ўb0gihъ i3 ni1щыhъ vseщedrіi njbogati1telіe. Raduйtesz, ѓlčuщыhъ mi1lostivіi kormi1telіe. Raduйtesz, bolёznьmi i3 tsžkimi nedygi njderži1mыhъ premydrіi ўvračevatelіe. Raduйtesz, sъ vёroю kъ vamъ pritekaющыmъ, t vsёhъ sk0rbnыhъ njbstosnій teplіi zaщi1titelіe. Raduйtesz, ćkw pamztь vašz vsёmi slavima na zemli2. Raduйtesz, ćkw i3menA v†šz napi6sana sytь na nb7sёhъ. Raduйtesz, ćkw t bGa preproslavleni є3stE.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ №i

Pёnіe vseumilennoe nhnэ nami prinosi1moe, nёstь dov0lьno kъ pohvalenію preslavnыhъ p0dvigwvъ i3 trudHvъ vašыhъ, ćže hrtA radi pod8sli є3stE vъ životЁ svoemъ, nbače, derzaющe pr0simъ: ўserdnoe molenіe naše prіemše, i3 nasъ t bёdъ svoi1mi mltvami i3zbavite, da ўmilennыmъ serdcemъ vospoi1mъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtozarnый i3 nbcnый ќmъ kvi1li є3stE i3nogdA pred8 karjnomъ, zabluždenіe togw2 njbličaz: nhnэ že netlёnіemъ moщeй vašыhъ, i3 mn0žestvomъ čudesъ pravoslavіe ўtverždaete. Tёmže blgodarstvennw zovemъ:

Raduйtesz, v3postasnoe sl0vo derznovennw propovёdavšіi. Raduйtesz, si1lu їdHlьskuю dobropobёdnw ўprazdni1všіi. Raduйtesz, ćkw vami poprasz služenіe bэsHmъ. Raduйtesz, ćkw vami poklonenіe hrtY propovёdasz. Raduйtesz, ўči1telіe premydrіi. Raduйtesz, vsёhъ dobrodёteleй nelёnostnіi i3spolni1telіe. Raduйtesz, ćkw po trudёhъ zemnhhъ vъ selenіihъ nbcnыhъ likovstvyete. Raduйtesz, ćkw i3 po prestavlenіi svoemъ nasъ ne njstavlsete. Raduйtesz, ćkw vsёmъ, sъ vёroю prizыvaющыmъ vasъ, sk0ruю p0moщь podaete. Raduйtesz, s™ji vračeve, ćkw bolёzni našz i3scэlsete. Raduйtesz, mltvы vёrnыhъ ne trэvaющi. Raduйtesz, i3 nj nasъ, nedost0йnыhъ, ў prt0la b9іz hodataйstvuющіi.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ v7i

Blagodatь, ю4že dadE vamъ gDь bGъ, cэli1ti vs‰ nedygi duševnыz že i3 tэlє1snыz, dnesь sobrA nasъ, da počti1mъ pamztь vašu, s™ji bezsrebrєnnicы kosmo2 i3 damіane: blgogovёйnw ќbw vziraющe na čctnyю їkHnu vašu, i3 so ўmilenіemъ serdca kъ neй pripadaющe, m0limъ i3zbavitisz vsBmъ namъ t vsskihъ ѕHlъ i3 bolёzneй, da vospoemъ vsi2 bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe čudesA v†šz, voshvalsemъ trudы2 i3 p0dvigi, ўblažaemъ m§nčeskuю konči1nu, počitaemъ hodataйstvo i3 si1lьnoe zastuplenіe vaše t vsёhъ trebuющыhъ p0moщi vašez: veličaemъ podatelz vsёhъ bl†gъ bGa, darovavšago namъ toli1kw di1vnыhъ mltvennikwvъ, i3 so ўmilenіemъ zovemъ:

Raduйtesz, ї}sA gDa vёrnw propovёdavšіi. Raduйtesz, i4stinы є3gw2 d0blіi svidёteli. Raduйtesz, teplіi nj nasъ ў prt0la є3gw2 predstateli. Raduйtesz, tэlesъ našыhъ blgosostradatelьnіi vračeve. Raduйtesz, crtvіz nbcnagw i3 vёčnыhъ blgi1hъ naslBdnicы. Raduйtesz, po bz7э vsE naše ўpovanіe. Raduйtesz, mĐro blgov0nnoe i3scэlenій i3stočaющіi. Raduйtesz, strasteй ѕlosmradіe mltvami svoi1ma trэvaющіi. Raduйtesz, i3scэlenій datelіe i3 čudesъ i3st0čnicы. Raduйtesz, svэton0snіi stolpi2 cRk0vnіi i3 zabr†la nedvi1žimaz. Raduйtesz, vіnograda i4stinnagw b9estvennыz lHzы. Raduйtesz, dv0йce svэtovi6dnaz mydrыhъ bezsrebrєnnikъ.

Raduйtesz, kosmo2 i3 damіane, s™ji bezsrebrєnnicы i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ Gi

Q, predi1vnіi bezsrebrєnnicы, čudotv0rcы, cэli1telіe i3 slavnіi ўg0dnicы b9іi kosmo2 i3 damіane, prіimi1te molє1nіz sі‰ našz, t sokrušennagw serdca voznosi6maz: i3scэli1te mnogowbr†znыz nedygi našz, i3 teplыmъ predstatelьstvomъ vašыmъ i3sprosi1te namъ t hrtA bGa i3zbavlenіe t vsёhъ bёdъ i3 napasteй, proщenіe pregrэšenій našыhъ, i3 blgyю nadeždu vёčnagw sp7senіz, da spod0bimsz sъ vami i3 so vsёmi s™hmi vъ bezkonє1čnыz vёki vospэvati bGu sp7si1telю našemu: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGlьkomu ži1telёstvu porэvnovavše:

I# kondakъ №-й: I#zbrannіi čudotv0rcы:

Mltva

Kъ vamъ, stji bezsrebrєnnicы i3 čudotv0rcы kosmo2 i3 damіane, ćkw kъ skHrыmъ pom0щnikwmъ i3 tє1plыmъ moli1tvennikwmъ nj sp7senіi našemъ mы2, nedost0йnіi, prekl0nše kolBna, pribэgaemъ, i3 pripadaющe ўserdnw vopіemъ: ne prezrite molenіz nasъ grёšnыhъ, nemoщnhhъ, vo mnHgaz bezzakHnіz vpadšыhъ, i3 po vs‰ dni2 i3 časы2 sogrэšaющыhъ. Ўmoli1te gDa, da probavitъ namъ, nedostHйnыmъ rabHmъ svoi6mъ, veli1kіz i3 bogatыz svoS mlcti: i3zbavite nasъ t vsskіz sk0rbi i3 bolёzni, vы2 bo prіsli є3stE t gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA newskydnuю blgodatь i3scэlenій, radi tverdыz vёrы, bezmezdnagw vračevanіz i3 m§ničeskіz konči1nы vašez. Ўslhšite nasъ, molsщыhsz, i3 blgoprіstnыmъ hodataйstvomъ vašimъ i3sprosi1te ў hrtA bGa pravoslavnыmъ hrіstіanwmъ blgoslovёnіe b9іe. Paki pripadaющe prilёžnw m0limъ: i3sprosi1te namъ t gDa vs‰ blgopolёznaz ±že vъ životЁ našemъ vremennэmъ, naipače že ko sp7senію vёčnomu služ†щaz, da spod0bimsz moli1tvami vašimi ўluči1ti konči1nu hrіstіanskuю, bezbolёznennu, neposthdnu, mi1rnu i3 da i3zbavimsz t k0zneй dіavolьskihъ i1 vёčnыz myki: bezkonečnagw že i3 blžennagw crtvіz nbcnagw naslBdnicы bydemъ. E$й, ўgHdnicы b9іi, ne prestaйte, molsщesz za nы2, sъ vёroю kъ vamъ pritekaющыz: ѓщe bo po mn0žestvu grэhHvъ našыhъ i3 nёsmi dost0йni mlcrdіz vašegw, nbače vы2, vёrnіi podražatelіe člvэkolю1bіz b9іz syщe, sotvori1te, da prinesemъ plodы2 dostHйnы pokasnіz i3 vъ vёčnый pok0й dosti1gnemъ hvalzщe, i3 blgoslovsщe di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, i3 prečctuю m™rь є3gw2, i3 vaše teploe zastuplenіe vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.