NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Kijevo-Pečerskim Svetim

Kondakъ №

BGoizbrannый p0lče i3 li1če bGokrasnый, prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, čudesъ mn0gihъ i3st0čnicы, i4nočeskagw, p0stničeskagw nbщeži1tіz na rusi2 pervouči1teli i3 nastavnicы, sіE vamъ t duševnagw želanіz derzaemъ prinesti2 pohvalьnoe pёnіe. Vh že, ćkw i3myщіi velіe derznovenіe kъ podvigopol0žniku hrtY bGu našemu, moli1tesz є3mY, m0limъ vы2, t vsskihъ bёdъ i3 ѕHlъ namъ i3zbavitisz, da sъ blgodarenіemъ zovemъ vamъ:

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Jkosъ №

ҐgGlopod0bnagw vozželaste žitіS, ntcы2 bGomydrіi, mіrskjz mnogomztežnыz molvы2 i3zbэg0ste, vъ peщerahъ tёsnыhъ i3 temnыhъ vseli1stesz, i3dёže trudы2 velіi i3 p0dvigi pod8sste, da hrtA prіobrsщete. Tёmže i3 slhšite t nemoщnыhъ nasъ i3 grёšnыhъ sіS pэsnopёnіz:

Raduйsz, ґntHnіe, vozderžanіz, smirenіz, poslušanіz i3 bezm0lvіz zercalo. Raduйsz, vёrы pravoslavnыz krёpkoe zabralo. Raduйsz, feod0sіe, monašeskaz pohvalo2. Raduйsz, nbi1teli tvoeS velelёpnaz slavo. Raduйsz mіhai1le, pervый ґrhіpastыrю našъ i3 ўči1telю. Raduйsz, vёrы hrt0voй ўserdnый nasadi1telю i3 їdwlosluženіz i3skoreni1telю. Raduйsz, pr0hwre, čudotv0rče vseblažennый, hlёbы syщimi t bhlій i3 s0lію t pepla, gladomъ taющіz lю1di propitavый. Raduйsz їwanne, post0mъ neizrečennыmъ prosіsvый. Raduйtesz, fe0dwre i3 vasjlіe, vo vremennэй ži1zni vzai1mnыmъ lюbvE hrt0vы soю1zomъ sebE svzzavšіi. Raduйtesz, t korыstolюbi1vagw knszz mstislava krёpkw postradavšіi. Raduйtesz, ćkw i3 po blažennэй konči1nэ vašeй vo є3di1noй racэ druželю1bnэ poči1ste. Raduйtesz, ćkw vo є3di1nomъ časЁ kъ prt0lu b9ію predstaste.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ v7

Vi1dz hrt0sъ gDь, ćkw vo i4mz є3gw2 snid0stesz kupnoži1telьstvovati, posredЁ vasъ nbrёtesz, pos0bstvuz vamъ vъ razli1čnыhъ p0dvizэhъ, naipače že vo brani so dyhi ѕl0bы podnebesnыmi, i3 njbogaщaše vasъ blgodatію d¦a pres™agw: džvomu podaS darъ prbr0čestva, džvomu že darы i3scэlenій, i3n0mu vlastь i3zgonsti dyhi neči1stіi. Vh že blgodatь sію2 prіemši, ne voznes0stesz dyhomъ svoi1mъ, no vъ prostotЁ duši2 i3 serdca, so smirenіemъ i3 blgodarenіemъ, blgodatelю bGu pёsnь vospёste: Ґllilyіz.

Jkosъ v7

Razumъ neukl0nenъ i3myщe i3 krёpkoю vёroю vъ bGa vooruži1všesz, puti2 sp7si1telьnagw deržastesz, ntcы2 prehvalьnіi, є3g0že i3 soverši1ste preslavnw sъ p0moщію hrtA i3 prečctыz є3gw2 m™ri. Sію2 p0moщь i3 namъ, hotsщimъ bGoug0dnomu žitію2 vašemu podražati, i3sprosi1te ў prt0la vsevhšnzgw, da blgodarnw vospoemъ vamъ:

Raduйsz, polmkarpe, glavo2 presvёtlaz, žitіS s™hhъ konečnэe spisavый i3 vo є3di1no sobravый. Raduйsz, ćkw sъ ni1mi ў prt0la trbcы pres™hz predstavый. Raduйsz, varlaame, ќme blgodatnый, peщeru temnuю i3 tёsnuю svёtlыmъ i3 prostrannыmъ palatamъ predpočthй. Raduйsz, zlatotkannыz ndeždы na rybы i4nočeskіz premэni1vый. Raduйsz, damіane, cэlebniče bezmezdnый, moli1tvami i3 s™hmъ є3leemъ bolsщihъ vračevavый. Raduйsz, kupnožitіS na nb7sёhъ sъ prpdbnыmъ feod0sіemъ ў gDa sebЁ i3sprosi1vый. Raduйsz, nіkodi1me, vъ pečenіi hlёbwvъ sщ7ennыhъ tri1desztъ lёtъ potrudi1vыйsz. Raduйsz, lavrentіe, vъ zatv0rэ tэsnёйšemъ mnogolёtnw podvizavыйsz. Raduйsz, ґfanasіe, darъ slezъ i3 ўmilenіz t gDa poluči1vый. Raduйsz, є3razme, za ўkrašenіe hrama b9іz m™re palatu krasotы2 neizrečennыz vъ nbcnэmъ crtvіi t hrtA stzžavый. Raduйsz, luko2, zapovэdeй b9іihъ ўserdnый dёlatelю. Raduйsz, nektarіe, poslušanіz nelёnostnый i3spolni1telю.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ G

Si1loю blgodati, dannoю ti2 svhše, vъ životЁ tvoemъ, ґgapjte blženne, bolёzni razli1čnыz vračevalъ є3si2. Blgodatь sіS i3 si1la tebЁ i3 nhnэ prisyщa, pače že i3 ўmn0žisz. Tёmže m0limъ tS: i3scэli2 naša nedygi, ўvračyй strasti duševnыz i3 tэlesnыz, da, zdravi syщe dušeю i3 tёlomъ, vospoemъ proslavlьšemu tS hrty: Ґllilyіz.

Jkosъ G

I#myщimъ kъ vamъ vёru, lюb0vь i3 ўserdіe, hodatai bydite ži1zni vёčnыz, ntcы2 bGoprіstnіi. Vaši bo moli1tvы mnogomogyщi ў prt0la b9іz, segw2 radi i3 pribэgaemъ kъ vamъ, ćkw veli1kimъ pom0щnikwmъ našimъ i3 zastypnikwmъ, slavzщe vasъ si1ce:

Raduйsz, їwanne, ćkw poslušanіe i3 po konči1nэ svoeй prozvi1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw staršemu bratu sv0й smertnый dždrъ ўstupi1lъ є3si2. Raduйsz, fe0fіle, ćkw bratnimъ poslušanіemъ t gnёva i3scэli1lsz є3si2. Raduйsz, ćkw vmёstw gnёva ўmilenіe i3 slezы neprestannыz vozыmёlъ є3si2. Raduйsz, kykšo sщ7ennomyčeniče, ćkw kzhčnikwvъ mn0žestvo ko hrt0voй vёrэ privelъ є3si2. Raduйsz, ćkw za hrtA so ўčenik0mъ tvoi1mъ vo glavu ўsёčenъ bhlъ є3si2. Raduйsz, ґlexje, moli1tvы ќmnыz d0brый dёlatelю. Raduйsz, grig0rіe, їkHnъ s™hhъ blgogovёйnый pisatelю. Raduйsz, savvo, čudesъ veli1kihъ tvori1telю. Raduйsz, sergіe, poslušanіz prehvalьnый rači1telю. Raduйsz, merkyrіe, žitію2 bezpl0tnыhъ porevnovatelю. Raduйsz, pjmene mnogobolёznennый, krёpkій na bGa ўpovatelю.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ d7

Byrnый i3 šir0kій žitіS mіrskagw pytь voznenavi1dэvše, vozlюbi1ste že vsedyšnw ќzkuю i3 prisk0rbnuю žitіS monašeskagw stezю2 i3 seю ўserdnw potek0ste, ntcы2 bGomydrіi, tёmže i3 gDь, vi1dz vaše blg0e proizvolenіe, zapovёda ѓgGlwmъ svoi1mъ spospэšestvovati vamъ i3 ўkrэplsti vasъ. Segw2 radi, hotsщemu vsёmъ člvёkwmъ sp7sti1sz hrtY, poemъ: Ґllilyіz.

Jkosъ d7

Slhšaщe lю1dіe, ćkw gDь proslavi s™hmъ netlёnіemъ tэlesA vaša i3 darovA vamъ blgodatь cэli1ti nedygi i3 bolёzni, pritekaюtъ kъ vamъ dvi1žimіi vёroю, sъ vost0ka, zapada, sёvera i3 ю4ga, pohvalsющe vasъ privёtstvіi takovhmi:

Raduйsz nestore, pervый rysskій bыtopisatelю. Raduйsz žitjй s™hhъ nc7evъ pečerskihъ skazatelю i3 ўserdnый i4mъ vo vsёmъ podražatelю. Raduйsz, є3vstratіe, d0blій myčeniče i3 p0stniče, soobraznw samomY hrtY postradavšій. Raduйsz, vsS ćzvы gDa ї}sa na tёlэ svoemъ poneshй. Raduйsz, є3lladіe, zatv0rnikwvъ pohvalo2. Raduйsz, їeremje, prozorli1vыhъ slavo. Raduйsz, mwmsee, cэlomydrіz svэti1lo. Raduйsz, їwanne, dёvstva pobёdo. Raduйsz, marko, є3g0že čestnji rycэ gr0bы s™hmъ i3skopaša. Raduйsz, є3g0že glasa mertvіi poslyšaša. Raduйsz, nіk0lo knsže, vъ poslušanіe bratіi pečerskoй vsecёlo sebE predavый. Raduйsz, grig0rіe, i4že potoplenіemъ vъ rэcЁ konči1nu blžennuю prіsvый, є3g0že tёlo prečestn0e vъ kelіi čudesnw nbrёtesz.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ є7

Vi1dz dіonĐsій bGomydrый tэlesA vaša vo grobёhъ s™olёpnw počivaющіi, є3gdA vni1de pokadi1ti vъ denь pashi hrt0voй, t i3zbhtka lюbvE i3 blgogovёnіz kъ vamъ vozzva: s™ji ntcы2 i3 bratіz, nhnэ є4stь veli1kъ denь: hrt0sъ voskrese! I#, q čudesE! Slhšitъ ѓbіe t vasъ gromoglasnoe: voi1stinu voskrese! Divsšesz čudesi2 semY preslavnomu, poemъ voskresšemu i3 prebыvaющemu vo vёkъ vёka hrtY bGu: Ґllilyіz.

Jkosъ є7

Razymnіi ѕvёzdы nb7sE peщernagw vы2 є3stE, ntcы2 prehvalьnіi, pytь i4nočeskagw žitіS njsvэщaющіi i3 na krygэ s™hz cRkve pravoslavnыz presvёtlo blistaющіi. Slava bo vsečestnhhъ p0dvigwvъ vašihъ vo vsS mjra koncы2 protečE, i3spovёdanіe že s™hz vёrы vašez vsю2 vselennuю njblistA. Segw2 radi derzaemъ prinosi1ti vamъ sіS ўb0gaz naša pёnіz:

Raduйsz, nni1sіme, ćkw tэsnot0ю zatv0ra peщernagw vъ prostrannaz selenіz raйskіz prošelъ є3si2. Raduйsz, ćkw ѓlčboю i3 žaždoю nasыщenіe bezkonečnoe licezrёnіz b9іz ўluči1lъ є3si2. Raduйsz, matfee, ćkw za čistotY duši2 i3 tёla dara prbr0českagw spod0blenъ bhlъ є3si2. Raduйsz, ćkw kr0tostію i3 neѕl0bіemъ vыs0kihъ dosti1glъ є3si2. Raduйsz, i3saіe, kladezю glub0kій smirenіz. Raduйsz, i3st0čniče neizszkaemый čudotvorenій. Raduйsz, ґvramіe, shne s™agw trudolю1bіz. Raduйsz, njfwnte s™i1telю, pob0rniče pravoslavіz. Raduйsz, sіlьvestre, bi1sere prečtcnhй. Raduйsz, pjmene, sosyde d¦a s™agw i3zbrannый. Raduйsz, nnyfrіe, ljzhkomъ molčali1vый, ўm0mъ hvali1vый bGa. Raduйsz, ґnat0lіe, terpэli1vый dušeю, razumomъ cэlomydrennый.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ ѕ7

Propovёdniceй namъ kvlsetsz čtcnaz desni1ca tvoS, spmrіdHne bGoprіstne, є4юže pravoslavnыhъ čadъ tvoi1hъ poučaeši, kakw perstы slagati podobaetъ vo i3zobraženіe krestA s™agw na čelЁ, ўstA že raskolouči1teleй zagraždaeši, ćvэ njbličaz i5hъ nepravoe ўčenіe nj perstosloženіi. Si1mъ bo džbrazomъ njsэni1vъ sebE krestnыmъ znamenіemъ, tošelъ є3si2 ko hrtY, є3myže predstoS moli1sz, da ўgasi1tъ bezmёrnw gorsщuю peщь strasteй našihъ, da daruetъ namъ i4stinnoe ўserdіe slavosl0viti є3gw2 neprestannw vo palmёhъ i3 pёnіihъ duh0vnыhъ vъ seй ži1zni, i3 vъ byduщeй da spod0bitъ nasъ pёti є3mY: Ґllilyіz.

Jkosъ ѕ7

VozsіS ćkw presvёtloe svэti1lo bGoznameni1taz nbi1telь vaša, ntcы2 prpdbnіi, i3 vsю2 zemlю rysskuю blgodatію b9іeю prosvэti2: ю4že kr0vnыmi p0tы vozdvig0ste i3 na nю1že blgodatь svhše moli1tvami vašimi i3 s™hmi p0dvigi privlek0ste, revnyz bo porevnovaste prbr0čestvu vo ґpclэhъ pervozvannagw ne solgatisz, є4že rečE: na gorahъ si1hъ vozsіsetъ blgodatь b9іz i3 vёra ўmn0žitsz. Tёmže vamъ, ćkw vin0vnikwmъ prbr0čestva džnagw zovemъ:

Raduйsz, ґrefo, ćkw gDь mi1lostь svoю2 na tebЁ ўdivi2. Raduйsz, ćkw gDь ўkradennoe bogatstvo tvoE vъ mi1lostыnю tebЁ vmэni2. Raduйsz, fe0fіle, є3myže zemlS bhstь l0žemъ, vlaszni1ca ndeždoю. Raduйsz, sіsHe, є3myže bdёnіe bhstь sn0mъ, slezы ўspokoenіemъ. Raduйsz, ґlĐpіe, є3myže ѓgGli vъ trudёhъ s™agw їkwnopisanіz pom0щniki bhša. Raduйsz, sjmwne s™i1telю, є3g0že s™ёi rycэ žitіS s™hhъ napisaša i3 namъ na p0lьzu duševnuю predaša. Raduйsz, njkwne, ґntHnіz pervый blgogovёйnый ўčeničE. Raduйsz, feod0sіz vъ dёlэhъ monasthrskihъ ўserdnый sotrydniče i3 vъ dušesp7si1telьnыhъ p0dvizэhъ rači1telьnый součastniče. Raduйsz, feofane, ćkw tёlo post0mъ ўmertvi1lъ є3si2. Raduйsz, nnisjfore, ćkw dyšu bdёnnыmi moli1tvami njživi1lъ є3si2. Raduйsz, makarіe, ćkw za ži1znь s™yю netlёnіemъ tёla t gDa počtenъ bhlъ є3si2. Raduйsz, ґnastasіe, dіakone blgogovёйnый i3 stradalьče predi1vnый.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ z7

HotS preblgjй gDь stranY našu blgodatію svoeю njbogati1ti i3 dati džbrazъ hotsщimъ sp7sti1sz, podvi1že vasъ d¦omъ s™hmъ na velьmi2 sk0rbnoe i3 bGoug0dnoe žitіE, i4mže ўdivi1ste ne t0kmw člvёkwvъ na zemli2, no i3 ѓgGlwvъ na nb7si2: vh bo, q, ntcы2 bGon0snіi, vъ peщerahъ zaklюči1všesz, ѓki vo grobёhъ, vseuserdnw vъ teplotЁ serdca i3 duši2, є3di1nomu bGu porab0taste, bGokrasnw poю1щe pёsnь: Ґllilyіz.

Jkosъ z7

N0vыz ži1zni i4nočeskіz nc7ami i3 ўči1telzmi kvi1stesz, ćže na rusi2 nižE i3menovasz kogdA, sію2 vы2 nasadi1ste i3 d0brэ ўkoreni1ste. Tёmže bezči1slennaz mn0žestva monašestvuющihъ, poslёduющe dušesp7si1telьnыmъ stezsmъ vašimъ, blgodarnw vamъ vospэvaюtъ:

Raduйsz, ґvramіe, ćkw hrtA gDa vseю dušeю i3 serdcemъ vozlюbi1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw є3gw2 radi i3 trudы2 velіi zatv0ra peщernagw pod8slъ є3si2. Raduйtesz i3 vы2, dvanadesztь bratій prekrasnіi, ćkw cerkovь b9іz m™re, nb7si2 pod0bnuю, ўkrasi1li є3stE. Raduйtesz, ćkw za trudы2 vaša dinarій t sn7a є3S hrtA bGa, crtvo nbcnoe vosprіsli є3stE. Raduйsz, i3saakіe, ćkw premn0gimi stradanіi dіavolьskuю prelestь nizloži1lъ є3si2. Raduйsz, i3lіE, ćkw vozderžanіz p0dvigi i3 bezstrastіz blgodatію njbogati1lsz є3si2. Raduйsz mladenče myčeniče їwanne, ćkw kr0vь tvoю2 s™yю nepovi1nnw za hrtA prolіslъ є3si2. Raduйsz, njkwne, ćkw na krestЁ prosteršemu v0leю dlani hrtY, terpёnіemъ i3 neѕl0bіemъ velьmi2 ўgodi1lъ є3si2. Raduйsz s™i1telю є3freme, ćkw pčelA s0tъ presladokъ, takw tы2 ўstavъ studjйskій vъ nbi1telь pečerskuю prineslъ є3si2. Raduйsz, tjte blženne, ćkw gnёvnagw bёsa smirenіemъ popralъ є3si2. Raduйsz, ćkw tmY lukavыhъ demonwvъ dalečэ t nasъ progonseši. Raduйsz, ćkw svёtъ, є4že ne gnёvatisz na bli1žnzgw, sob0ю namъ prolivaeši.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ }

Strannoe i3 preslavnoe čydo blgodati nbcnыz prozvi1sz vo džčію vsёhъ vёrnыhъ: peщera razb0йnikwvъ hramomъ b9іimъ sodёlasz: i3dёže bo grёhъ preiz8obi1lova, tamw blgodatь prіumn0žisz: i3dёže ternъ bezzak0nіz ўkoreni1sz, tamw kedri raS hrt0va vozrast0ša: i3dёže blato smradnoe grэhA bsše, tamw i3st0čnicы bezsmertіz voskipёša: i3dёže smertь njbladaše, tamw gDь vocari1sz. Divsщesz i3zmэnenію desni1cы vhšnzgw, zovemъ: Ґllilyіz.

Jkosъ }

VsE vaše, preblažennіi ntcы2, tщanіe, želanіe i3 popečenіe bsše, da vseѕl0bnomu r0da hrtіanskagw vragY g0rduю glavY poprati i3 sotreti, gDa že ї}sa hrtA vъ dušahъ i3 tэlesёhъ vašihъ da vozveli1čiti i3 proslaviti. Segw2 radi privёtstvuemъ vasъ si1ce:

Raduйsz, sщ7ennomyčeniče lukіane, ćkw ўgot0vasz tebЁ nbcnoe žili1щe. Raduйsz, ćkw stradalьcu, darovasz tebЁ neskončaemoe raйskoe pok0iщe. Raduйsz, lavrentіe, ćkw suetы2 mіrskjz i3zbёglъ є3si2. Raduйsz, ćkw kъ nbщeži1tію sъ mi1romъ ѓgGlьskimъ vosteklъ є3si2. Raduйsz, pafnytіe, ćkw, p0mnz časъ smertnый, neprestannw slezi1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw pri konči1nэ t ѓgGlwvъ ўtэšenіz spod0bilsz є3si2. Raduйsz, martĐrіe, ćkw za veli1kuю čistotY i3 p0stničeskіe p0dvigi dara cэli1ti bolёzni spod0blenъ bhlъ є3si2. Raduйsz, їlarіHne, ćkw ti1hostnыmъ i3 kr0tkimъ nravomъ, po i4meni tvoemY, kr0tkomu gDu ї}su blgougodi1lъ є3si2. Raduйsz, knsže fe0dwre, ćkw vъ čestь i3 vo slavu cRkve pravoslavnыz mn0gw potrudi1lsz є3si2. Raduйsz, dіonĐsіe, ćkw voi1stinu voskrese gcdь t prpdbnыhъ nc7є1vъ vъ denь pashi ўslhšalъ є3si2. Raduйsz, ґfanasіe, ćkw krasnaz mjra segw2 prezrёvъ, blatu vmэni1lъ є3si2. Raduйsz, s™i1telю fe0fіle, pastыrю d0brый, ćkw za pas0mыhъ tob0ю i3 živ0tъ položi1ti got0vъ bhlъ є3si2.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ f7

Vsёmъ є3stE vsS, ntcы2 prpdbnіi, nbcnaz bo vračestvA predlagaete namъ i3 kъ bezmezdnыmъ lэčbamъ svoi1mъ vsS nы2 sozыvaete, ne hitrostьmi2 člvёčeskimi, ni nbzzanьmi, no dёйstvіemъ s™agw d¦a duševnыz i3 tэlesnыz i3scэlenіz preestestvennэ podaete, є4že prіemlющe nbi1lьnw, r0dъ vsskъ i3 v0zrastъ blgodatelю i3 promыsli1telю zovetъ blgodarnw: Ґllilyіz.

Jkosъ f7

Vэtji mnogovэщannіi ri1torskimi svoi1mi ljzhki ne vozm0gutъ dost0йnw vospёti vašez s™hni, tёmъ pače mы2, ўb0zіi sl0vomъ i3 razumomъ, kjimi pёsnьmi voshvalimъ vasъ, q ntcы2, ѓgGlwmъ ravnočestnіi; nbače, pobuždeni ўserdіemъ i3 lюb0vію ćže kъ vamъ, derzaemъ vэnčati vasъ si1mi nedost0йnыmi pohvalami:

Raduйsz, zinHne, post0mъ i3 mn0gimi i3nhmi p0dvigi i4nočeskagw žitіS svёtlo prosіsvый. Raduйsz, smirenіemъ, kr0tostію i3 poslušanіemъ zemlю kr0tkihъ naslёdivый. Raduйsz, grig0rіe, ćkw ѕelіemъ, i4mže pitalsz є3si2, zdravіe bolsщimъ prepodavый. Raduйsz, v3patіe, s™hmъ nc7emъ vъ bolёznэhъ so vseuserdіemъ posluži1vый i3 za sіE blgodatь d¦a i3scэlsti nedygi vosprіsvый. Raduйtesz, ntcы2 prpdbnіi, i4hže prečestnji glavы2 vo zdravіe dyšъ i3 tэlesъ našihъ mĐro i3stočaюtъ. Raduйtesz, i4hže pres™ji dyši vъ neizrečennэй slavэ b9ію prt0lu predstostъ. Raduйsz, mwmsee, ćkw moli1tvami, post0mъ i3 veri1gami strasti ўmertvi1lъ є3si2. Raduйsz, їHsife, ćkw vratami smirennagw i3 ўserdnagw poslušanіz vъ vёčnый pok0й všelъ є3si2. Raduйsz, pavle, ćkw nikoli1že vъ prazdnosti vremene preprovodi1lъ є3si2, tёmže so truždaющimisz i3 njbremenennыmi vodvori1lsz є3si2. Raduйsz, sіsHe, ćkw črezmёrnыmi p0dvigi p0stničestva ne t0kmw člvёkwvъ, no i3 ѓgGlwvъ ўdivi1lъ є3si2. Raduйtesz, le0ntіe i3 gerHntіe, ćkw i3z8 mladenčestva hrtA vozlюbi1li є3stE. Raduйtesz, ćkw vo džtročestvэ vъ p0dvizэhъ nastavnikwmъ soravnslisz є3stE.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotS mn0gihъ, vsёhъ nbraщenіz i3 sp7senіz mi1lostivnw i3щaй, premiloserdnый hrt0sъ bGъ našъ, drugi1hъ vasъ nc7є1vъ є3gĐpta, fivajdы i3 palesti1nы, rusi2 prozvi2, da vami mn0gihъ vrazumi1tъ i3 pokažetъ vašimъ žitіemъ pytь ko sp7senію, vъ čemъ vы2 potryždšesz, d0brэ preuspёste, vъ nevёdэnіi syщihъ є3đlьskoй i4stinэ nelёnostnw poučaz, kъ pravovёrію prived0ste i3 kъ hranenію b9іihъ zapovэdeй i3 bGoug0dnomu i3 či1stomu žitію2 sl0vomъ i3 dёlomъ neprestannw vozbuždaste, bGu pom0щniku pёsnь poю1щe: Ґllilyіz.

Jkosъ ‹

Stэn0ю tverdoю i3 njgraždenіemъ krёpkimъ bydite namъ, vsehvalьnіi ntcы2, sъ teploю vёroю, ўserdіemъ i3 lюb0vію kъ vamъ pribэgaющimъ, njgraždaющe nasъ proti1vu čyvstvennыhъ i3 mhslennыhъ vragHvъ našihъ, da ne ўboi1msz i5hъ, no da pobэždaemъ tji moli1tvami vašimi ko hrtY bGu, zovyщe sъ blgodarenіemъ kъ vamъ si1ce:

Raduйsz, nestore, ni1žnzz prezrёvый, vhšnzz že vozlюbi1vый. Raduйsz, ćkw pred8 konči1noю samagw gDa ї}sa hrtA so ѓgGlы vi1dэti spod0bivыйsz. Raduйsz, fe0dwre, ćkw hranenіe ўstHmъ svoi1mъ položi1lъ є3si2. Raduйsz, pamvw i3spovёdniče, b0gi kzhčeskіz proklsvый, i4mz že gDa nb7sE i3 zemli2 i3spovёdavый. Raduйsz, sofrHnіe, zatv0romъ krёpkimъ i3 želёzomъ tёlo stэsni1vый, dušeю že i3 ўm0mъ so palmopёnіemъ kъ nb7si2 neprestannw pari1vый. Raduйsz, pankratіe, ćkw bolsщimъ blgodatію d¦a s™agw i3scэlenіz i3stočaeši. Raduйsz, ґnat0lіe, ćkw dyhi lukavыz t prihodsщihъ kъ tebЁ sъ vёroю progonseši. Raduйsz, mardarіe, niщetы2 i3 nestzžanіz lюbi1telю. Raduйsz, ґmmHne, drevnimъ nc7emъ s™hmъ vъ p0dvizэhъ vseuserdnый podražatelю. Raduйsz, pіHre, strasti tэlesnыz ngnemъ vozderžanіz popali1vый. Raduйsz, martĐrіe, dobrodёtelьnыmъ nravomъ dyšu prosvэti1vый. Raduйsz, ryfe, vo džbrazъ žitіemъ svoi1mъ p0stnikomъ i3 podvi1žnikomъ bhvый.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ №i

Pёnіe vsskoe hvalebnoe pobэždaetsz mn0žestvwmъ preslavnыhъ vašihъ p0dvigwvъ i3 trudHvъ črezmёrnыhъ, prevoshodsщihъ žitіE člvёčeskoe, no ѓgGlьskomu pod0bnoe, tёmže i3 pohvalamъ t ѓgGlъ pače, ґ ne t člvёkъ vamъ prinosi1mыmъ bhti dost0zše, nbače ўserdnoe naše vi1dzщe proizvolenіe, sъ vёroю i3 lюb0vію prinosi1moe nami prіimi1te pёnіe i3 i3sprosi1te namъ njstavlenіe grэhHvъ, i3 da vъ d0bromъ i3spravlenіi i3 pokasnіi skončaemъ vremennoe sіE žitіE naše, vъ vёčnэmъ že da spod0bimsz moli1tvami vašimi pёti bGu: Ґllilyіz.

Jkosъ №i

Svёtъ vamъ nezahodi1mый vozsіS voznenavi1dэvšimъ strasteй tmY, ўg0dnicы b9іi preslavnіi: veselіe že neskončaemoe vosprіS vasъ, d0brый p0dvigъ so tщanіemъ skončavšihъ. Tёmže predstosщe prt0lu hrt0vu, pominaйte nasъ, poю1щihъ vamъ sіS:

Raduйsz, є3vfrosĐnіe, g0rnzgw їerli1ma dщi2 prečtcnaz. Raduйsz, d0lьnzgw їerli1ma, našeю grada kjeva, mati presvёtlaz. Raduйsz, їulіanje dёvo, li1lіe prekrasnaz, proizr0stšaz vъ zemn0mъ hrt0vomъ sadэ. Raduйsz, procvёtšaz vъ nbcnomъ є3gw2 vertogradэ. Raduйsz, makarіe sщ7ennomyčeniče, ćkw do smerti vёrenъ pastыrь bhlъ є3si2. Raduйsz, ćkw preždэ, neže prіsti ti2 prt0lъ na zemli2 čyvstvennый, na prt0lы mhslennыz predposlalsz є3si2. Raduйsz, kassіane, zatv0rniče di1vnый. Raduйsz, ґrsenіe, ćkw za bGoug0dnыe vremennыe, vёčnw t hrtA ўpok0enъ є3si2. Raduйsz, є3vfĐmіe, ćkw poщenіz radi tvoegw2 veli1kagw i3 nem0lčnagw slavosl0vіz bGu, raйskihъ sladosteй nasыщaešisz i3 so ѓgGlы poeši. Raduйsz, venіamjne, ćkw razdavъ i3mёnіz tvoS, na l0nэ ґvraama počivaeši. Raduйsz, tjte, ćkw zemnagw carS v0instvo njstavilъ є3si2, da nbcnomu cRю2 hrabrэйšій v0inъ bydeši. Raduйsz, ґhjlo, ćkw t ю4nosti raspslsz є3si2 žitію2 i3 strastemъ, da raspenšagosz v0leю na krestЁ hrtA prіobrsщeši.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ v7i

Blgodatію vsemi1lostivagw i3 vseщedragw bGa žitіemъ ravnoagGlьnыmъ poži1ste na zemli2, ntcы2 duhon0snіi, čudesA mn0gi sodёzste, hramъ prečctэй gpcžЁ dv7э bcdэ prečydenъ sozdaste i3 ćkw nevёstu prekrasnu zlatomъ, srebr0mъ i3 kamenіemъ mnogocёnnыmъ ўkrasiste, vъ džnьže lю1dіe t vseS vselennыz prihodsщіi, voshvalsюtъ nj vasъ hrtA bGa, poю1щe є3my: Ґllilyіz.

Jkosъ v7i

Poю1щe vaše bezm0lvnoe žitіE, pohvalsemъ p0dvigi vaša: p0stъ, moli1tvы, slezы, kolэnopreklonenіz, vsen0щnыz bdёnіz, pl0ti ўmervщlenіz, dyha sokrušenіe, doluleganіz, smirenіe, kr0tostь, molčanіe, terpёnіe, niщetY, nestzžanіe i3 vsS tA čtemъ, ćže lюbvE radi hrt0vы pod8sste, takw vospэvaющe:

Raduйtesz, pajsіe i3 merkyrіe, ćkw vъ nerazlyčnэй ži1zni i3 є3dinodyšnэй lюbvE bratskoй poži1ste na zemli2. Raduйtesz, ćkw є3di1noю ži1znію i3 radostію vkypэ naslaždaetesz so hrt0mъ i3 na nb7si2. Raduйsz, makarіe, i4bo ćkw samui1lъ vъ ю4nэmъ v0zrastэ vъ služenіe gDu prednaznačenъ bhlъ є3si2. Raduйsz, pjmene, i4bo ćkw pšeni1ca gymna hrt0va, vъ ži1tnicы nbcnыz predwpredэlenъ bhlъ є3si2. Raduйsz, sіluane, ćkw na kri1lэhъ postA i3 moli1tvы kъ bGu vozletёlъ є3si2. Raduйsz, ґgafHne, ćkw na pleщёhъ dobrodёteleй vыs0kihъ vъ g0rnіz pod8stъ bhlъ є3si2. Raduйsz, zaharіe, ćkw bэs0mъ strašenъ bhlъ є3si2, ѓgGlwmъ že sobesёdnikъ kvi1lsz є3si2, sъ ni1mi že i3 ko prt0lu trbcы pres™hz vospari1lъ є3si2. Raduйsz, l0ngine, ćkw putemъ ќzkimъ pravo šestvovalъ є3si2, i4mže i3 raS b9іz dospёlъ є3si2. Raduйsz, їgnatіe, knsže presvёtlый peщernagw grada. Raduйsz, pastыrю prpdbnый bGoizbrannagw stada. Raduйsz, myčeniče mladenče, ćkw za hrtA t i4roda bezčlvёčnagw čašu smerti i3spi1vый. Raduйsz, zemlю vost0ka kr0vію njs™i1vый i3 našu stranY prišestvіemъ tvoi1mъ blgoslovi1vый.

Raduйtesz, vsi2 prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, vsemjrnіi svэti1lьnicы, veli1kіi i3 preslavnіi čudotv0rcы.

Kondakъ Gi

Q, vseblžennіi i3 vsskihъ pohvalenій prevhsšіi, prpdbnіi ntcы2 naši pečerskіi, prіimi1te sіE maloe vamъ prinošenіe, ćkože i3 gDь prіstъ dvЁ leptэ vdovi1cы, i3 ne vozgnušaйtesz molenіemъ našimъ, ćkw i3 hrt0sъ ne vozgnušasz lobzanіz bludni1cы, no spod0bite nasъ hodataйstvomъ vašimъ ko gDu vъ d0bromъ i3spravlenіi i3 pokasnіi skončati žitіE sіE i3 sъ moli1tvoю vo ўstёhъ, vъ serdcэ i3 dušЁ toйti2 t seS vremennыz ži1zni kъ vёčnэй, i3 predstati prt0lu vsevhšnzgw, i3dёže vы2 predstoitE so ґrhagGlы i3 ѓgGlы i3 so vsemi s™hmi, pёsnь poю1щe: Ґllilyіz.

Seй kondakъ glag0letsz tri1ždы.

Taže jkosъ №-й: ҐgGlopod0bnagw vozželaste:

I# kondakъ №-й: BGoizbrannый p0lče:

Mltva №

Q, prpdbnіi i3 bGon0snіi ntcы2 naši ґntHnіe i3 feod0sіe, i3 vsi2 prpdbnіi pečerskіi, svэti1la zemnaz presvёtlaz, t temnыhъ mёstъ peщernыhъ vъ zemli2 rysskoй slavnw prosіsvšіi, i3 sію2 mn0gimi svэtozarnыmi ґgGlonravnagw vašegw žitіS ѕvэzdami njnb7si1všіi, vsю2 že vselennuю vыs0kihъ dobrodёteleй svэtlostьmi2 i3 čudesъ b9estvennыhъ blistanьmi ўdivi1všіi, i3 nhnэ smertnыmъ zapadomъ pl0tski na vremz vo gr0bъ zašedše, dušami so hrt0mъ, s0lncemъ pravdы, syщe pravednicы, prosvэщaetesz, ćkw s0lnce vo crtvіi nbcnэmъ. I#dёže moli1tvennіi vaša kъ bGu svёtu luči2 nj ntečestvэ svoemъ prostiraющe, ne zabydite i3 nы2, vsegdašnіz svoS moli1tvenniki, vъ noщi2 strasteй i3 skorbeй prebыvaющіz, svhše blgodatnыmi prizirati njsіsnіi, ćkw da vo svёtэ dobrodёtelьnagw vašegw žitіS pravo hodsщe, spod0bimsz zrёti svёtъ neprikosnovennыz slavы b9іz, hvalzщe є3gw2 kypnw sъ vami vъ neskončaemыz vёki. Ґmi1nь.

Mltva v7

Q, preblžennіi, prisnoslavnіi, prpdbnіi ntcы2, s™ji pervonačalьnicы pečerskіi, ґntHnіe i3 feod0sіe, svhše bGomъ darovannіi, dv0ice blgodatnaz, soю1zomъ soveršenstva, lюb0vію kъ bGu i3 bli1žnemu soedinennaz, ne t0čію vъ ži1zni seй vremennoй drugolю1bnэ trudi1všіisz nj p0lьzэ duševnoй i4nočestvuющihъ i3 vъ mjrэ blgočestnw živyщihъ, no i3 po tšestvіi svoemъ vъ ži1znь vёčnuю nbэщavšіisz pos0bstvovati vsёmъ i3 moli1tisz ko gDu bGu i3 pres™ёй bcdэ nj sp7senіi vsёhъ, naipače grёšnikwvъ, t ni1hže pervый є4smь ѓzъ. Kъ vamъ, ўg0dnikwmъ b9іimъ i3 pres™hz bcdы, ćkw i4stinnыmъ hodataemъ sp7senіz, pritekaz, smirennw molю1sz: predstanite mnЁ vъ p0moщь, ќzami grэhHvъ svszannomu, i3 pomoli1tesz nj mnЁ, kypnw že i3 vsёhъ naslёdnikwvъ bGoug0dnagw vašegw žitіS i3 snaslёdnikwvъ crtvіz nbcnagw podvi1gnite na mnogomogyщіz moli1tvы, vsёhъ bo vasъ, nedost0йnый, prizыvati na zastuplenіe derzaю, želaz t vsёhъ grэhHvъ moi1hъ vami svoboždenіe poluči1ti. Vsi2 prpdbnіi ntcы2 pečerskіi, bGoug0dnw trudi1všіisz i3 netlёnnw vъ peщerahъ počivaющіi, s™ji їerarsi, sщ7ennonačalьnicы, sщ7ennoi1nocы, p0stnicы, myčenicы, dёvstvennicы, čudotv0rcы, vы2 є3stE r0dъ i3zbranъ, carskoe sщ7enіe, kzhkъ svstъ, lю1dіe njbnovlenіz, i3zvэsti1telіe dobrodёteleй i3z8 tmы2 tlёnnыz seS ži1zni prizvavšagw vasъ vъ čydnый svёtъ: vasъ bo ni zemlS potai1la є4stь, ѓщe že kjihъ i3 potai1la, pod8 spydomъ počivaющihъ, no, vёruю, ćkw vsёhъ nb7o prіslo є4stь, i3 ćkw slavы vašez i3spovёsti, takw i3 i3menъ vašihъ i3sčesti2 mi1 ne vozm0žnw, mn0žestvu bo ѕvёzdnomu ўpod0bistesz, razvэ samъ, i3sčitazй mn0žestvo ѕvёzdъ i3 vsёmъ i4mъ i3menA naricazй, i3spovёdannый t vasъ na zemli2 cRь slavы, hrt0sъ, vsёhъ vasъ, prpdbnыhъ svoi1hъ, po i4meni napi1sannыhъ na nb7sёhъ, i3sčitaetъ i3 soveršennw i3spovёduetъ pred8 nc7emъ svoi1mъ nbcnыmъ. Pomozi1te mnЁ, grёšnomu, vъ sokrušenіi i3 smirenіi serdca moegw2 pripadaz, molю1sz vamъ, svёtъ syщe mjru i3 svэti1lьnicы, i3z8 pod8 spyda peщernagw postavleni dušami na svёщnicэ nbcnomъ, njsіzvaйte mS, njmračennagw navёtы vražіimi, svёtomъ blgodati svhše, da vъ nemъ hodsщъ, ne pretknY nj kamenь nogi2 moeS. Vы2 є3stE sosydi, vъ čestь i3zbrannіi, i3sp0lnennіi blgodati b9іz nbi1lьnw, molю1: spod0bite mS, grёšnagw, t i3spolnenіz vašegw prіsti. Vы2 є3stE s0lь zemli2, ѓzъ že є4smь zemlS, bydite mnЁ s0lію, soblюdaющe vsecёlo dyšu i3 tёlo moE t sogni1tіz grэh0vnagw. Vsi2 vы2, prpdbnіi pečerskіi, vračeve blgodatnіi, i3scэlsющіi vsskъ nedygъ i3 vssku ćzю vъ lю1dэhъ, molю1sz vamъ, s™ji: i3scэli1te i3 moS duševnыz i3 tэlesnыz ćzvы, da dost0йnw proslavlsю bGa vъ duši2 i3 tэlesi2 moemъ, vsёhъ vasъ vo vsёmъ blgodarS. Vы2 bhste ѓlčuщіi i3 žažduщіi pravdы, nhnэ že blžennagw nbёda vъ crtvіi b9іi dost0йnw nasыщaetesz. Smirennw kolёna serdca moegw2 preklonsz, molю2 vasъ: podadi1te i3 mnЁ, ѓlčuщemu i3 žažduщemu, tosžde blgodati, ponE t krupi1cъ padaющihъ t trapezы vašez, i3 nasыti1te dyšu moю2 tщY i3 dyšu ѓlčuщu i3sp0lnite blagъ. Q, vseщedrіi gosp0dіe! Vsёhъ vasъ d0brый pastыrь pasetъ, i3 ničt0že vasъ ўžE liši1tъ. Vašimi blgoprіstnыmi moli1tvami sodёlaйte, da i3 menE, ѓщe i3 nedost0йnagw, ničt0že liši1tъ blago: m0žete bo, prpdbnіi vsi2, vsёmъ vsS nj ўkrэplsющemъ vsёhъ vasъ ї}sэ hrtЁ. Bydite, ўg0dnicы b9іi, i3 mnЁ, njkasnnomu, vsi2 vsS, da sъ pr0čіimi vsёmi i3 menE, kъ vamъ vseuserdnw pritekaющagw, priobrsщete. Ѓщe bo mn0gw m0žetъ moli1tva є3di1nagw pravednagw, pospэšestvyemaz vo blg0e, kolьmi2 pače vasъ, pravednыhъ i3 prpdbnыhъ mn0gihъ, m0gutъ moli1tvы vsS ў vsemi1lostivagw bGa. Ne dvA i3li2 trіE vo i4mz hrt0vo s0brani є3stE, i3 ne dvA sovэщastesz na zemli2 prosi1ti vo i4mz hrt0vo nc7A nbcnagw, no velіe mn0žestvo vasъ, q prpdbnіi! Pomoli1tesz nj mnЁ, є3di1nomъ t grёšnыhъ, ѓzъ že vёruю, ćkw bGъ, proslavlsemый vъ sovёtэ vsёhъ vasъ, prpdbnыhъ svoi1hъ, ўslhšitъ prošenіe s0brannыhъ i3 sovэщannыhъ vo i4mz є3gw2. I#zgubi1hъ, njkasnnый, grэhopadenьmi moi1mi blgodatь b9ію, vы2, s™ji pečerskіi, mn0žestvomъ svoi1mъ poiщi1te, molю1, voi1stinnu nbrsщete. Ўvы2 mnЁ! Zatvorenы pred8 mn0ю, nedost0йnыmъ, dveri miloserdіz, vы2, prpdbnіi ўg0dnicы b9іi, vsi2 potolchte, i3 tverzutsz radi vasъ mnЁ, grёšnomu, ćkw da i3 ѓzъ kъ vašemu mn0žestvennomu čislY, sъ b0lьšeю vašeю slavoю, vašimi s™hmi moli1tvami, pričtenъ bhti spod0blюsz. Q, dostohvalьnіi, prpdbnіi ntcы2 pečerskіi! Vы2 є3stE radovanіe cRS nbcnagw, vы2 blgoprіstnaz žertva vhšnzgw, vы2 graždane n0vagw їerli1ma, vы2 naslёdnicы crtvіz b9іz! Takw bo vsi2 tek0ste, ćkw i3 želaemoe posti1gnuste. Molю1, i3 moi1mъ nogamъ blg0e tečenіe vъ puti2 zapovэdeй gDnihъ sodёlaйte i3 želaemoe posti1gnuti grёšnagw menE spod0bite vašimi mnogom0щnыmi hodataйstvы, da všedъ vъ d0mъ crtvіz vёčnagw, vozraduюsz i3 vozveselю1sz, blgodarS vsёhъ vasъ, prpdbnыhъ, nj takov0й lюbvi2 vašeй ko bli1žnemu, i3 kypnw sъ vami voshvalю2 i3 vozveli1ču vo hvalenіi є3di1nagw vъ trbcэ pres™ёй, t vseS tvari na nb7si2 i3 na zemli2 hvali1magw, blgoslovi1magw i3 poklansemagw vsemi1lostivagw bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, sъ prečctoю i3 prisnoblžennoю dv7oю bcdeю, nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.