NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Alekseju Čoveku Božijem

Kondakъ №

I#zbrannый ўg0dniče hrt0vъ, svhšэ narečennый člvёče b9ій, s™e ґlexje, pohvalьnoe pёnіe prin0simъ ti2, lюb0vію čtyщіi tvoS p0dvigi, terpёnіe i3 mnogostradanіe, i4miže bGu ўgodi1lъ є3si2 i3 kvi1lsz є3si2 ravnoagGlenъ na zemli2: th že, ćkw i3mёzй derznovenіe ko gDu, mltvami tvoi1mi t vsskihъ nasъ bёdъ svoboždaй, da zovemъ ti2:

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Jkosъ №

ЃgGlъ zemnhй i3 člvёkъ nbcnый bhlъ є3si2, ґlexje blženne, t mladыhъ bo lёtъ žitіS tvoegw2 čctotY duši2 i3 tёla soblю1lъ є3si2 i3 hrtY lюb0vію ўserdnwю poslёdovalъ є3si2, є3g0že vzыskyz, vsS krasnaz mjra segw2 njstavilъ є3si2 i3 dosti1glъ є3si2 soveršenstva duh0vnagw. Segw2 radi slhšiši t nasъ sіS dostod0lžnыz tebЁ pohvalы2:

Raduйsz, vethagw ri1ma roždenіe. Raduйsz, bezčadnыhъ rodi1teleй nepl0dіz razrešenіe. Raduйsz, mltvъ ўserdnыhъ pl0dъ bGodarovannый. Raduйsz, t mladenčestva na bGougoždenіe svhše predыzbrannый. Raduйsz, vъ strasэ b9іemъ d0brэ vospi1tannый. Raduйsz, zak0nu gDnю vёrnw nayčennый. Raduйsz, nj nbcnыhъ pače, neže nj zemnhhъ, pomыšlsvый. Raduйsz, samotverženіe čydnoe pokazavый. Raduйsz, čistotY dёvstvennuю hrtA radi nepor0čnw sohrani1vый. Raduйsz, njbryčnicu, krasot0ю cvэtyщuю, ї}sa radi njstavivый. Raduйsz, mydrый stranniče, ntečestva g0rnzgw vzыskavый. Raduйsz, b9ій i3zbranniče, vsS prilHgi mjra, pl0ti i3 dіavola pobэdi1vый.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ v7

Vi1dэvъ nepostosnstvo krasHtъ mjra segw2, tlёnію pričastnыhъ, ґlexje bGomydre, vozlюbi1lъ є3si2 blga netlёnnaz vёčnaz, hrt0mъ njbэtovannaz vo є3đlіi vёrnыmъ rabHmъ є3gw2: segw2 radi d0mъ rodi1teleй tvoi1hъ i3 vsE bogatstvo i5hъ njstavilъ є3si2, niщetY že v0lьnuю i3zbralъ є3si2, da hrtY ўg0denъ bydeši i3 vozm0žeši nevozbrannw pёti є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumёlъ є3si2 d0brэ, ґlexje blženne, ćkw živS vъ mjrэ, vъ supryžestvэ i3 bogatstvэ, neud0bь njbrsщeši sp7senіe: tёmže toržestvY bračnomu prispёvšu, tы2 braka vnezapnw ўkloni1lsz є3si2, predpočitaz vъ dёvstvennэй čctotЁ bGu blgougoždati. NJ semъ divi1msz i3 tebЁ zovemъ hvalebnw:

Raduйsz, hrt0vъ lюbitelю, mrežeю lюbvE kъ mjru semY neul0vlennый. Raduйsz, ї}sovъ poslёdovatelю, pl0ti ўgoždenіz i3zbэžavый. Raduйsz, vыsot0ю p0dviga tvoegw2 ѓgGlы ўdivi1vый. Raduйsz, krёpostію proizvolenіz tvoegw2 demwnы posrami1vый. Raduйsz, gradъ ntečestvіz tvoegw2 njstavivый, da vhšnzgw grada naslёdіe njbrsщeši. Raduйsz, vъ pytь dalekій i3 mnogosk0rbnый potekjй, da puti2 sp7si1telьnagw pričastnikъ bydeši. Raduйsz, niщetY samoizv0lьnuю sebE ўsv0ivый. Raduйsz, gladomъ i3 žaždeю mn0gaždы tomi1mый. Raduйsz, vъ mltvahъ denon0щnыhъ prebыvavый. Raduйsz, slezami ўmilenіz licE tvoE njrošavый. Raduйsz, terpёnіz st0lpe nepokolebi1mый. Raduйsz, vёrы ґdamante krёpkій.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ G

Si1loю b9іeю ўkrёplennый, pytь dalekій soverši1lъ є3si2 i3 grada є3desa dosti1glъ є3si2, ґlexje dostohvalьne, vъ nemže, ćkw є3di1nъ t ni1щihъ, prebыvalъ є3si2 vъ ѕlostradanіi i3 niщetЁ, ko hramu b9ію vhnu primetazsz i3 mltvы ўserdnыz so mn0gimi slezami prinosS hrtY, cRю2 i3 bGu, zovhй: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёlъ є3si2, s™če b9ій, nb7o pokr0vomъ i3 zemlю dždromъ ўpokoenіz, rybiщa že ўb0gaz njdэsnіemъ mnogopodvi1žnomu tvoemY tёlu, zn0emъ njpalsemu i3 mrazomъ pomerzaemu, є3myže ni malagw ўgoždenіz ne popuskalъ є3si2, da ne vozobladaetъ pl0tь nad8 dyhomъ tvoi1mъ, lюb0vію ko gDu plamenёvšimъ. Vъ takovemъ p0dvizэ tvoemъ є3di1no ўtэšenіe hrtA i3mёlъ є3si2, i4že i3 namъ vnušaetъ vopi1ti tebЁ:

Raduйsz, t zapada na vost0kъ prišedый vzыskati s0lnca pravdы, svёtъ nevečernій. Raduйsz, togw2 vo glubinЁ tvoegw2 bGolюbi1vagw serdca njbrёtый. Raduйsz, svэti1lьniče b9estvennagw sіsnіz, mjra koncы2 njzari1vый. Raduйsz, tvoi1mi hrtoposlёdovatelьnыmi stopami є3desъ njs™i1vый. Raduйsz, pravilo vёrы i4stinnыz. Raduйsz, džbraze niщetы2 duh0vnыz. Raduйsz, vъ dušЁ tvoeй dobrodёteli vыs0kіz vozrasti1vый. Raduйsz, cэlomydrіz sokr0viщe drag0e sohrani1vый. Raduйsz, є3đlіz hrt0va d0brый hrani1telю. Raduйsz, zapovэdeй ї}sovыhъ ўserdnый i3spolni1telю. Raduйsz, na zemli2 nbcno poži1vый. Raduйsz, bGu soveršennw ўgodi1vый.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ d7

Byrю strasteй ю4nošeskihъ vozderžanіemъ ўkroti1lъ є3si2, s™e ґlexje, i3 post0mъ sugybыmъ ўvsdilъ є3si2 krasotY licA tvoegw2: tёmže vozsіS vъ duši2 tvoeй netlёnnaz krasotA blgodatnagw bezstrastіz, blgoug0dnaz krasnёйšemu pače sыnHvъ člvёčeskihъ hrtY, є3myže vo ўmerщvlennemъ tэlesi2 sladcэ vospэvalъ є3si2 pёsnь hvalы2 i3 blgodarenіz: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavъ kli1rіkъ cRkvэ є3desskіz vъ vidёnіi glasъ t їkHnы bGom™rє, člvёkomъ b9іimъ tS naricaющъ, dost0йnыmъ cRstvіz nbcnagw, є3g0že mltva, ćkw kadi1lo blgov0nnoe, vosh0ditъ pred8 licЁ b9іe, i3 povelэvaющъ vvesti2 tS vnytrь cRkvэ t pritv0ra, i3dёže ni1щetnw prebыvalъ є3si2, ўdivi1sz ѕэlw2 takovёй s™osti tvoeй, ґlexje bGoblženne, i3 vvedъ tS vъ cRkovь gDnю, ўblžaše tS zvanіi si1mi:

Raduйsz, d¦a s™agw žili1щe, preukrašennoe čctot0ю. Raduйsz, b9іz blgodati prіsteliщe, sіsющee dobrodёteleй krasot0ю. Raduйsz, b9іz m™rє slovesы2 pohvalennый. Raduйsz, cRi1ceю nb7se i3 zemli2 člvёkomъ b9іimъ naimenovannый. Raduйsz, i4mz n0voe i3 tai1nstvennoe t vLčicы mjra poluči1vый. Raduйsz, smirenіemъ vыs0kaz stzžavый. Raduйsz, niщet0ю bogatstvo netlёnnoe sniskavый. Raduйsz, p0čestь vhšnzgw zvanіz dost0йnw vosprіsvый. Raduйsz, mltvъ blgoprіstnoe kadi1lo. Raduйsz, cRstvіz g0rnzgw revnostnый i3skatelю. Raduйsz, vъ pritv0rэ cRk0vnemъ dni2 i3 n0щi mltvennw provoždavый. Raduйsz, vnytrь hrama b9іz povelёnіemъ bGom™re čtcnw2 vvedennый.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ є7

BGotečnэй ѕvэzdЁ ўpod0bilsz є3si2, ґlexje s™e, є3gdA, i3zbэgaz slavы člvёčeskіz, t є3desa ўdali1lsz є3si2 vo i3nhz stranы, nbače b9іimъ pr0mыslomъ korablь, na nemže plhlъ є3si2, ko ntečestvennomu tvoemY gradu ri1mu prinesesz: th že, poznavъ vъ semъ v0lю gDnю tamw tebЁ podvizatisz, priteklъ є3si2 kъ d0mu rodi1teleй tvoi1hъ, i3 ćkw є3di1nъ t ni1щihъ, ў vratъ є3gw2 vodvori1lsz є3si2, slezami njmыvaz licE tvoE i3 vopіS ko gDu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dёvъ tS bGolюbi1vый rodi1telь tv0й, s™e ґlexje, stranna i3 ni1щa džbrazomъ, miloserdova nj tebЁ i3 hi1žinu malu povelЁ sowrudi1ti tebЁ ў vratъ svoegw2 d0ma, vъ neйže pitaše tS hrtA radi, tnю1dъ ne poznavaz vъ tebЁ svoegw2 sn7a: th že, ni1щetnw vъ d0mэ rodi1telьstэmъ prebыvaz, vsskuю nuždY stranničeskuю i3 ponošenіe ni1щenskoe preterpёlъ є3si2, podvizaz nы2 blgohvali1ti tS si1ce:

Raduйsz, myžestvo veli1koe pokazavый. Raduйsz, vъ terpёnіi mn0zэmъ preuspёvый. Raduйsz, vъ d0mэ rodi1teleй tvoi1hъ neznaemь prebыvavый. Raduйsz, sk0rbь i5hъ nj lišenіi tvoemъ vsegdA sozercavый. Raduйsz, sёtovanіz ntcA tvoegw2 slhšavый. Raduйsz, slezы materє tvoeS vi1dэvый. Raduйsz, plačъ njbryčnicы tvoeS poznavый. Raduйsz, serdce tvoE si1mi bolёznennw ўzzvlsvый. Raduйsz, ponošenіz i3 ўkori1znы t slygъ rodi1teleй tvoi1hъ neѕl0bnw vosprіsvый. Raduйsz, bіenіz i3 zaušenіz t ni1hъ molčali1vo perenosi1vый. Raduйsz, za njbi1dэvšіz tS neprestannw bGa ўmolsvый. Raduйsz, samoizv0lenъ myčenikъ voi1stinu bhvый.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ є3đlьskіz kr0tosti bhlъ є3si2, s™e ґlexje, džbrazomъ žitіS tvoegw2 mnogoterpэli1vagw vsёmъ pokazyzй, ćkw vs‰ vozmo6žna člvёku nj ўkrэplsющemъ bz7э, є3g0že si1loю vъ nemoщneй pl0ti veli1kіz p0dvigi soverši1lъ є3si2 i3 mn0gіz stradanіz preterpёlъ є3si2 lюbvє2 radi hrt0vы, dost0йnw i3 pravednw vospэvaz pres™ёй trbcэ serafjmskuю pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіslъ є3si2 vъ drevnemъ ri1mэ newbыčaйnыmi p0dvigi tvoi1mi, ґlexje blžennw, i3 si1mi njzari1lъ є3si2 blgodatnw vsю2 cRkovь hrt0vu: kto2 bo ne ўmili1tsz, slhša tvoE pačeestestvennoe terpёnіe i3 mn0gaz ѕlostradanіz, vъ d0mэ rodi1teleй tvoi1hъ vosprіstaz samoizv0lьnw, i3 kakw, naslёdnikъ shй togw2 d0ma, t slygъ є3gw2 ўkori1znы i3 ranы prenosi1lъ є3si2 radostno. Segw2 radi prin0simъ ti2 t ўserdіz našegw sіS pэsnoglašє1nіz:

Raduйsz, veli1kій ўg0dniče hrt0vъ, vъ mi1rэ premi1rnw poži1vый. Raduйsz, ravnoagGlьnый slugo2 gDenь, mnogobolёznennw ži1znь tvoю2 preprovodi1vый. Raduйsz, bezčestіe vъ slavu sebE vmeni1vый. Raduйsz, ranы na tёlэ tvoemъ terpэli1vw nosi1vый. Raduйsz, lani1tы tvoS t zaušenій ne ўkloni1vый. Raduйsz, pleщi tvoS na ўdarenіz predavый. Raduйsz, njplevanіz hrtopodražatelьnw prinimavый. Raduйsz, molčanіemъ na ўkori1znы tvэщavый. Raduйsz, vo hrtЁ ўtэšenіe є3di1no njbrёtый. Raduйsz, vospominanіemъ krestnыhъ stradanій ї}sovыhъ sk0rbi tvoS ўslaždavый. Raduйsz, velikodyšnый mnogostradalьče. Raduйsz, dobropobёdnый podvi1žniče.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ z7

Hotёnіe є3di1no i3mёlъ є3si2, člvёče b9ій, є4že blgougoždati bGu: tёmže vsS vremennaz vъ ўmetы vmэni1lъ є3si2, i3 naslёdnikъ mn0gagw bogatstva bhvъ, sіE njstavilъ є3si2, ni1щъ i3 stranenъ prebыvaz, vъ rodi1telьstэmъ d0mэ nepoznavaemъ i3 ѕэlw2 ўničižaemъ, pri1snw vozdыhaz ko gDu i3 sleznw molssz, da spod0bitъ tS vъ stranЁ blženstva vёčnagw pёti є3mY so s™hmi: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vo i3 newbыčaйnw tečenіe soverši1lъ є3si2 žitіS tvoegw2, s™e ґlexje, sredi2 mjra čyždo mіrski1hъ pristrastій i3 vsskіz skvёrnы grэhHvnыz: tёmže prіslъ є3si2 vъ duši2 tvoeй bGovёdэnіz darъ soveršenъ i3 bhlъ є3si2 njduševlennый hramъ trisіsnnagw b9estvA, vъ nemže hrt0sъ so nc7emъ i3 d¦omъ nbi1telь sebE sotvori2, nasъ že nauči2 zvati tebЁ:

Raduйsz, ѓgGlHvъ pod0bniče i3 člvёkwvъ krasoto2. Raduйsz, ri1zu duševnuю dёvstva čctot0ю ўbэli1vый. Raduйsz, vъ radostь gDa tvoegw2 všedый. Raduйsz, dobrov0lьnoю niщet0ю prevozvhšennый. Raduйsz, terpёnіemъ tvoi1mъ sъ mnogostradalьnыmъ jwvomъ sravni1vыйsz. Raduйsz, ўničiženіemъ tvoi1mъ є3đlьskomu lazarю podražavый. Raduйsz, bolёznьmi mn0gimi zdravіe duši2 stzžavый. Raduйsz, stradanьmi neisčetnыmi cRstvіe hrt0vo prіwbrёtый. Raduйsz, vethagw ri1ma blgodatnoe njbnovlenіe. Raduйsz, cRkve hrt0vы b9estvennoe ўdobrenіe. Raduйsz, njbэtovanій ї}sovыhъ naslёdniče. Raduйsz, pres™hz trbcы tai1nniče.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ }

Strannikъ i3 prišlecъ bhlъ є3si2 vo gradэ ntečestvіz tvoegw2, s™e, vhnu vzыskyz vhšnzgw grada, їerli1ma nbcnagw: є3gdaže prispЁ vremz tšestvіz tvoegw2 kъ bGu, th na hartіi taйnu žitіS tvoegw2 načertalъ є3si2, vъ poznanіe tvoi1mъ rodi1telemъ, i3 newslabnw prebыvalъ є3si2 vъ p0dvizэhъ postA i3 mltvы, prіugotovlszsz ko i3sh0du ўmilennыmъ pёnіemъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь vъ bz7э bhvъ, ґlexje s™e, mltvэ bhvšeй na ўstahъ tvoi1hъ, predalъ є3si2 pravednuю dyšu tvoю2 vъ rycэ b9іi mi1rnw i3 bezmztežnw, ćkw ўsnylъ є3si2: smertь bo tebЁ voi1stinu ўpokoenіe bhstь t stradanій i3 p0dvigwvъ neprestannыhъ, i3 prohoždenіe t hydšagw na lyčšee. NJ takovёmъ blžennэmъ ўspenіi tvoemъ mы2 raduющesz, sіS prikladnыz tebЁ prin0simъ glagHlы:

Raduйsz, s™če b9ій, s™o i3 pravednw ži1znь zemnyю soverši1vый. Raduйsz, vo blgouhanіi s™hni sn0mъ smertnыmъ njpoči1vый. Raduйsz, na l0no ґvraama ѓgGlы nesennый. Raduйsz, pёnіemъ nezemnhmъ t s™hhъ neboži1teleй vstrёčennый. Raduйsz, vэncemъ bezsmertnыz ži1zni t gDa ўvэnčannый. Raduйsz, vo nbi1teli raйskіz so slavoю vosprіstый. Raduйsz, presvёtloe licE vLki hrtA vhnu sozercazй. Raduйsz, pres™ёй trbcэ tris™yю pёsnь nem0lčnw vozglašazй. Raduйsz, sozdatelz g0rnihъ i3 d0lьnihъ mltvami tvoi1mi ўmilostivlsй. Raduйsz, vesь mjrъ hrtіanskій predstatelьstvomъ tvoi1mъ njb8emlzй. Raduйsz, ѓgGlHvъ i3 člvёkwvъ radovanіe. Raduйsz, počitaющimъ s™yю pamztь tvoю2 vёrnый hodataю.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ f7

Vsi2 lю1dіe ri1mstіi vъ trepetъ prіid0ša, slhšavše glasъ vъ sob0rneй cRkvi grada svoegw2, vo vremz b9estvennыz lіturgji svhše t nltarS glag0lющъ i3 povelэvaющъ poiskati tS, člvёče b9ій, da mltvъ tvoi1hъ spod0bztsz. Tёmže vo ўdivlenіi i3 ќžasэ bhvše, mltvennw vozopi1ša džni ko gDu, da ćvitъ i5mъ tebЁ, svoegw2 i3zbrannika, zovyщe di1vnomu vo s™hhъ svoi1hъ vLcэ: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэtjйstvo člvёčeskoe ne dovleetъ kъ pohvalenію tebЁ, s™e ґlexje, svhše pohvalennomu glasomъ b9estvennыmъ, є3g0že i3zvэщenіemъ lю1dіe ri1mstіi njbret0ša tS, mertva ležaщa na dždrэ, sъ hartіeю na licЁ, є4že sіsše solncepod0bnыmi lučami, i3 blgouhanіe velіe i3shoždaše t mnogopodvi1žnagw tvoegw2 tэlesE. Tёmže njbrэtenіemъ tvoi1mъ nbradovani, carь, s™i1telь i3 vesь nar0dъ vozglasi1ša tebЁ:

Raduйsz, svёtlый lyče tris0lnečnagw svёta, njživlsющagw vesь mjrъ. Raduйsz, denni1ce, vozšedšaz prosvэщati cRkovь hrt0vu mn0gimi čudesы2. Raduйsz, s™osti i3 čctotы2 krjne blgouhannый. Raduйsz, darovanій b9estvennыhъ sokr0viщe. Raduйsz, rodi1telemъ tvoi1mъ hartіeю sebE kvi1vый. Raduйsz, plačъ i5hъ g0restnый na sladostnый preloži1vый. Raduйsz, sэdi1nы ntcA tvoegw2 proslavlenіemъ tvoi1mъ proslavivый. Raduйsz, slezы materє tvoeS blgodatnw voznagradi1vый. Raduйsz, čestnyю njbryčnicu tvoю2, vёrnostь tebЁ sohranšuю, duh0vnw ўtёšivый. Raduйsz, vesь nar0dъ ri1mskій njbrэtenіemъ tvoi1mъ ѕэlw2 vozveseli1vый. Raduйsz, i3scэlenіz čudesnaz t s™hhъ moщeй tvoi1hъ njbi1lьnw i3stoči1vый. Raduйsz, na nb7si2 i3 na zemli2 p0čestь posmertnuю dost0йnw vosprіsvый.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ ‹

Sp7sti1sz hotsщimъ primёrъ blgjй žitіE tvoE, s™e ґlexje, i4mže vsS nы2 poučaeši trešatisz suetъ mjra, i3skati že є3di1no na potrebu, є4že є4stь bGougoždenіe. Pomozi2 ќbw namъ, člvёče b9ій, vъ semъ tebЁ podražati, ўkrэpi2 nemoщnoe proizvolenіe naše, vdohni2 vъ nasъ myžestvo duševnoe, ўkrasi nasъ dobrodёtelьmi i3 kvi2 bhti naslёdniki cRstvіz nbcnagw, da sъ tob0ю na zemli2 živhhъ vospoemъ sozdatelю našemu: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

CRS nbcnagw hrtA vёrnый poslёdovatelь bhlъ є3si2, ґlexje blženne, є3g0že strašnomu prt0lu nhnэ predstoi1ši vo slavэ nbcnэй, nj neйže mы2, zemnji i3 perstnіi, nižE pomhsliti m0žemъ: nbače lюb0vію ўserdnoю kъ tebЁ ponuždaemi, mhslennw sozercaemъ tS, gorЁ za nы2 molsщagosz pred8 licemъ b9іimъ, i3 brennыmi ўstы2 vozsыlaemъ ti2 pёnіe takov0e:

Raduйsz, vёrnw čtyщimъ tS sk0rый pom0щniče. Raduйsz, mltvennw prizыvaющihъ tS ўserdnый zastypniče. Raduйsz, pravedniče gDenь, є3g0že pravda vozsіS nemercaemw. Raduйsz, s0lь zemli2, ćže nikogdaže njbusetъ. Raduйsz, d0brыmi dёlы tvoi1mi bGa proslavivый i3 člvёki ўdivi1vый. Raduйsz, žitіemъ tvoi1mъ ѓgGlы vozveseli1vый i3 dyhi tmы2 posrami1vый. Raduйsz, g0rnzgw mjra ўkrašenіe. Raduйsz, d0lьnzgw mjra zaщiщenіe. Raduйsz, ri1ma slavo i3 pohvalo2. Raduйsz, hrtіanskagw r0da vozvыšenіe. Raduйsz, vъ čudesёhъ prosіsvый. Raduйsz, vъ mi1lostehъ neistoщi1mый.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ №i

Pёnіe nadgr0bnoe so slavoю tebЁ sotvori1ša, s™e ґlexje, carь, s™i1telь i3 vesь nar0dъ ri1mskій, rodi1telemъ tvoi1mъ i3 njbryčnice tvoeй, vozslёduющimъ čtcn0mu tvoemY gr0bu, nesennomu blgolёpnw vъ sob0rnuю cRkovь, t neg0že čudesъ mn0žestvo i3stoči1lъ є3si2: slёpіi prozirahu, razslablennіi ўkrэplshusz, nedyžnіi zdravi bыvahu prikosnovenіemъ kъ moщemъ tvoi1mъ s™hmъ, vo є4že vsёmъ vi1dzщimъ takovaz vozglašati bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svёtlw i3 radostnw bhstь pogrebenіe tvoE, člvёče b9ій: svёtelъ bo licemъ vozležalъ є3si2 vo gr0bэ i3 blgouhanіe sladostnoe i3spuщalъ є3si2 t netlёnnagw tvoegw2 tэlesE, si1mi znamenuz svёtlostь nemercaющuю s™hz tvoeS duši2, vъ v0nю blgouhanіz hrt0va pritekšіz i3 mjra b9estvennagw preisp0lnennыz, t є3sže polnotы2 i3 vъ naša dyši podaždь dasnіe blgodatnoe, da so ўtэšenіemъ duh0vnыmъ tebЁ vozopіemъ:

Raduйsz, svёщe neugasi1maz, vъ mltvahъ kъ bGu gorЁ vozžžennaz. Raduйsz, lampado zlataz, є3leemъ mi1losti d0lu živyщihъ ўmaщaющaz. Raduйsz, ґlavastre dragjй, mĐro cэlebnoe bolsщimъ i3stočazй. Raduйsz, rэko2 mnogov0dnaz čudesъ. Raduйsz, i4nočestvuющimъ nastavniče d0bragw p0dviga. Raduйsz, vъ mjrэ živyщimъ džbraze bGougoždenіz. Raduйsz, zercalo čctoe pravednagw žitіS. Raduйsz, pristaniщe blgowti1šnoe po bz7э ўpovanіe na tS vozloži1všihъ. Raduйsz, vragHvъ nevi1dimыhъ krёpkій protivob0rče. Raduйsz, i4щuщimъ sp7senіz duševnagw blgjй spospešniče. Raduйsz, t nbcnыhъ vыsHtъ kъ zemnor0dnыmъ mi1lostivnw prinikazй. Raduйsz, čtyщihъ tS prošenіz sk0ro i3spolnszй.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ v7i

Blgodatь i3 mi1lostь i3sprosi2 namъ ў hrtA, cRS i3 bGa našego, ґlexje dostohvalьne: vёmы bo, ćkw mn0gw m0žetъ moli1tva tvoS pred8 licemъ є3gw2, i3 blgouvёtlivw preklonsetsz džnъ kъ molenію tvoemY. Tёmže ўserdnw kъ tebЁ pribэgaemъ i3 smirennw pr0simъ: njkormi2 nasъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ vъ ti1hoe pristaniщe hrt0vo, i spod0bi naslaždatisz netlёnnыz radosti s™hhъ, nem0lčnw vopіющihъ slavosl0vіz pёsnь trіedi1nomu bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe p0dvigi mnogostradalьnagw i3 predi1vnagw žitіS tvoegw2, člvёče b9ій, hvalimъ, slavimъ i3 ўblžaemъ tS ўserdnoю lюb0vію, ćkw nbcnagw mnogom0щnagw predstatelz našegw: th že, s™e, dannoю ti2 svhše blgodatію nasъ, grёšnыhъ i3 mračnыhъ, njs™i2, prosvэti2 i3 nastavi vopi1ti tebЁ newsuždennw:

Raduйsz, vost0ka nezahodi1magw pri1snosіsющaz zarE. Raduйsz, vselennuю tvoi1mi čudesы2 i3sp0lnivый. Raduйsz, moщami tvoi1mi preslavnw čudotvorsй. Raduйsz, džbrazmi pod0bіz tvoegw2 predi1vnaz soveršazй. Raduйsz, bolsщihъ bezmezdnый vračY. Raduйsz, skorbsщihъ blgjй ўtёšitelю. Raduйsz, ўnыvaющihъ blgodatnoe njbodrenіe. Raduйsz, i3znemogaющihъ vnezapnoe ўkrэplenіe. Raduйsz, bёdstvuющimъ na p0moщь ўskorsй. Raduйsz, t žitіS thodsщimъ zastuplenіe tvoE mnogom0щnoe kvlszй. Raduйsz, radosti duh0vnыz bGolюbi1vыmъ dyšamъ podatelю. Raduйsz, blgъ vremennыhъ i3 vёčnыhъ ўserdnый namъ ў gDa prosi1telю.

Raduйsz, člvёče b9ій ґlexje, mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Kondakъ Gi

Q, s™hй i3 bGoproslavlennый člvёče b9ій ґlexje. TebЁ, gorЁ za nы2 molsщemusz pred8 prt0lomъ gDa slavы, mы2, grёšnіi, d0lu živyщіi, sіE maloe prinossщe pёnіe, m0limsz t vseS duši2 i3 t vsegw2 pomыšlenіz: mltvami tvoi1mi i3sprosi2 namъ ў hrtA bGa proщenіe sogrэšenій, i3 po konči1nэ našez ži1zni prіstіe vъ blžennыz nbi1teli nbcnagw cRstvіz, da sъ tob0ю vo vёki poemъ є3mY: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ ґ-й: ЃgGlъ zemnhй:

I# kondakъ ґ-й: I#zbrannый ўg0dniče:

Mltva

Q, veli1kій hrt0vъ ўg0dniče, s™hй člvёče b9ій ґlexje, dušeю na nb7si2 prt0lu gDnю predstosй, na zemli2 že dannoю ti2 svhše blgodatію razli1čnaz soveršazй čudesA. Pri1zri mi1lostivnw na predstosщіz s™ёй їkHnэ tvoeй lю1di, ўmilennw molsщіzsz i3 prossщіz t tebЁ p0moщi i3 zastuplenіz. Prostri2 mltvennw ko gDu bGu čtcnji rycэ tvoi2 i3 i3sprosi2 namъ t negw2 njstavlenіe sogrэšenій našihъ v0lьnыhъ i3 nev0lьnыhъ, vъ nedyzэhъ stražduщimъ i3scэlenіe, napastvuemыmъ zastuplenіe, skorbsщimъ ўtэšenіe, bёdstvuющimъ sk0ruю p0moщь, vsёmъ že čtyщimъ tS mi1rnuю i3 hrtіanskuю životA konči1nu i3 d0brый tvёtъ na strašnemъ sudЁ hrt0vэ. E$й, s™če b9ій, ne posrami2 ўpovanіz našegw, є4že na tS po bz7э i3 bGor0dicэ vozlagaemъ, no bydi namъ pom0щnikъ i3 pokrovi1telь vo sp7senіe, da tvoi1mi mltvami poluči1vše blgodatь i3 mlctь t gDa, proslavimъ člvёkolюbіe nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vъ trbcэ slavimagw i3 poklansemagw bGa, i3 tvoE s™0e zastuplenіe, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.