NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Joakimu i Ani

Kondakъ №

I#zbrannіi t čelovёčeskagw r0da prarodi1telіe hrt0vы, r0ždšіi preblgoslovennuю bGootrokovi1cu, i3z8 nesže po pl0ti sn7ъ b9ій rodi1sz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno! Ćkw i3myщіi derznovenіe velіe ko hrtY bGu, i3 vhnu predstosщіi prt0lu є3gw2 nbcnomu, tomY prilёžnw mltesz t bёdъ namъ i3zbavitisz, da vhnu zovemъ vamъ:

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Jkosъ №

ҐgGlъ predstatelь p0slanъ bhstь kъ vamъ t bGa, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno, є3gdA nj bezplodіi svoemъ džvъ ќbw vъ pusthni, džva že vъ sadY svoemъ sёtovaste, kъ bGu mltvu voznossщe: i3 takw blgovёstіe radostnoe prinesE bezpl0tnый, ćkw rodi1ti i4mate dщerь preblgoslovennuю, nj neйže vozblgoslovi1tsz vesь r0dъ čelovёčeskій, sъ ni1mъ že i3 mы2 vamъ radostnoe prin0simъ hvalenіe:

Raduйtesz, k0rene davjdwva s™oprocvёtšіz rHzgi vіnograda živ0tnagw: raduйtesz, r0ždšіi dщerь, t vsёhъ rodHvъ preblgoslovennuю. Raduйtesz, vopl0щšagwsz sn7a b9іz prarodi1telіe vsečestnji: raduйtesz, tainstva t vёka ўtaennagw prozvi1telіe vseizrsdnіi. Raduйtesz, ўtёhi ї}levы bližaйšіi po pl0ti srHdnicы: raduйtesz, njbэtovannagw mjru spctelz edinokr0vnіi ю4žicы.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ v7

Vi1dэvъ sebE s™hй їwakjmъ, vo hramэ іerlimstэmъ bezpl0dіz radi t arhіerea uničiženna, ѕэlw2 njpečalisz, i3 vъ g0resti duši2 svoeS vъ pusthnю kъ svoi1mъ stadHmъ ўdali1sz, i3 tamw so mn0gimi slezami teplэ ko gDu molsšesz, da spod0bitъ є3gw2 ntcemъ svoemY čadu nareщi1sz, i3 takw kъ mltvэ že p0stъ prilagaše, i3 vъ sokrušenіi serdca vsederži1telю bGu vzыvaše: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Si1lu g0resti myža svoegw2 s™az ѓnna ўvёdэvši, vъ domY svoemъ sedsщi, g0rcэ plakasz i3 molsšesz ko gDu, da ponošenіe bezpl0dіz t neS ot8i1mэtъ. mы2 že, toli1koe terpёnіe prvdnыhъ pominaющe, vozzovemъ:

Raduйtesz, bGoizbr†nnaz dv0ice, є3di1nomu t trbcы materь po pl0ti porodi1všaz: raduйtesz, ziždi1telю vašemu rodi1telьnicu nepor0čnuю proizvedšіi. Raduйtesz, supryzi blgoslovennіi, preblgoslovennuю vъ ženahъ dщerь vospitavšіi: raduйtesz, vъ bezpl0dіi vašemъ t gDa ўslhšannіi. Raduйtesz, ćkw slє1znыz mltvы v†ša pronik0ša nebo i3 vo ќšію bGa ї}leva dostig0ša: raduйtesz, ćkw ponošenіe vaše vremennoe vo slavu vёčnuю na nb7si2 i3 na zemli2 i3zmэni1sz.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ G

Si1loю b9іeю preisp0lnenъ, kvi1sz ѓgGlъ gDenь s™0mu їwakjmu vъ pusthni i3 rečE є3mY: ўslhša bGъ moli1tvu tvoю2 i3 i3zv0li dati tebЁ blgdtь svoю2, sE bo ženA tvoS ѓnna začnetъ, i3 porodi1tъ tebЁ dщerь, nj neйže vsemY mjru bydetъ radostь: sі‰ rekъ bezpl0tnый, povelЁ є3mY ko hramu їerli1mskomu paki tidti2, i3dёže džnъ suprygu svoю2 molsщusz njbrsщetъ, sъ neю že vkypэ da vospoetъ tamw hvalebnuю pёsnь bGu і}levu: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#myщi sk0rbь velію vъ serdci svoemъ, ѓnna s™az, i3 vъ vertogradъ d0ma svoegw2 všedši, vi1dэ gnэzdo2 pti1čьe na dreve sooruženo, ptencы2 malыz vъ nemъ ležaщыz, ѓbіe molє1nіz kъ molenіzmъ prilagati potщasz, da spod0bitъ ю5 gDь materь čadu bhti. i3 sE kvi1sz є4й ѓgGlъ gDenь glag0lz: ўslhšana є4stь mltva tvoS i3 vozdыh†nіz tvo‰ proid0ša w4blaki, slezы že tvo‰ pred8 bGa vnid0ša: sE začneši i3 rodi1ši dщerь preblgoslovennuю, nj neйže vozblgoslovstsz vs‰ kolBna zemn†z, i3 t0ю dastsz sp7senіe vsemY mjru, narečetsz že i4mz є4й marіa: takov0e ѓgGlьskoe vseradostnoe blgovёщenіe pominaющe, vospoi1mъ bGootcє1mъ takovaz:

Raduйtesz, supryzi prvdnіi, t bGa svhše pred8izbrannіi: raduйtesz, vo vsёhъ zapovэdehъ gDnihъ bez8 por0ka hodi1všіi. Raduйtesz, vъ sk0rbi vašeй vremennэй ўtэšenіe vёčnoe poluči1všіi: raduйtesz, pače čaznіz vašegw desni1ceю b9іeю prevoznesennіi. Raduйtesz, ćkw vo smirenіi vašemъ i3 sk0rbi, pomznY vы2 gDь: raduйtesz, ćkw spod0bistesz prarodi1telіe sn7u b9ію bhti.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ d7

Byreю somnёnіz їwakjmъ pravednый soderži1mъ i3 nj blgovёstіi є3mY ѓgGla nedoumэvaz, ѓbіe vo gradъ їerli1mъ t8i1de, i3dёže pred8 vratы2 hrama s™yю ѓnnu njbrёte, gDa velьmi2 slavosl0vzщuю i3 radostь ѓgGlьskagw kvlenіz i3 nj čadэ prorečenіz є3mY vozvэщaющu, tёmže i3 nj svoemъ vidёnіi supryžnicэ blgovэsti1vъ, vkypэ sъ neю vozopi2 ko gDu: Ґllilyіa.

Jkosъ G

Slhšavše sr0dnicы i3 znaemіi nj preslavnomъ s™hz ѓnnы začatіi, bGa ї}leva slavlzhu, ѓnna že bGomydraz, pl0dъ črevA svoegw2 na služenіe bGu obrэčE, teploe blgodarenіe gDevi voznošaše, mh že svёtlw vseslavnoe začatіe bGootrokovi1cы marji vospэvaющe, toS svztы6mъ rodi1telєmъ glag0lemъ si1ce:

Raduйtesz, radostnіi namъ grzdyщagw vъ mjrъ i3skupi1telz provozvёstnicы: raduйtesz, pri1snw pominaemіi čaemagw spctelz praotcы. Raduйtesz, črez8 dщerь vašu blgoslovennuю, sl0vu b9ію pl0tь vzaimodavšіi: raduйtesz, bGa voploщenna vnyka sebЁ naricaющіi. Raduйtesz, velіeй blgočestіz taйnы dost0йnіi služi1telіe: raduйtesz, b9іz kъ čelovёkwmъ snishoždenіz vseizrsdnіi posrednicы.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ є7

BGosvёtluю ѕvэzdY ćvlьšuю slnce pravdы hrtA bGa, pres™yю bcdu, pl0tію rodi1ti spod0bistesz, i3 voždelёnnoe i4mz bGootcє1vъ prіsste, їwakjme i3 ѓnno vseblžennіi, nj є3sže roždestvЁ s™ёmъ nb7o i3 zemlS vozradovašasz, i3 vesь r0dъ čelovёčeskій njs™i1sz, vopіS di1vnomu vo s™hhъ svoi1hъ bGu і}levu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše rodi1teli t ni1hъ r0ždšuюsz bGootrokovi1cu marjю, ziždi1televu že materь, ćkw kіvHtu b9ію, blgogovёйnw t0й posluži1ša, tёmže i3 nasъ, kъ vamъ moli1tvennw pripadaющihъ, ne tvrati1tesz, glag0lющihъ:

Raduйtesz, vъ roždestvЁ bGootrokovi1cы marji svёtlw vozlikovavšіi: raduйtesz, vidёnіemъ bGootrokovi1cы ўslaždennіi. Raduйtesz, slhšanіemъ є3S ўmilennіi: raduйtesz, po si1hъ t ґrhіerea b9іz blgoslovennіi i3 ўblžennіi. Raduйtesz, ѓgnicu nepor0čnuю vъ domY svoemъ d0brэ ўpasšіi: raduйtesz, ѓgnca i3 pastыrz materь vo dщerь sebЁ prіemšіi.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ ѕ7

PropovBdnicы čudesъ b9іihъ kvi1stesz s™ji, є3gdA nbёtъ sv0й bGovi soverši1ste i3 triletnюю bGootrokovi1cu marjю vъ hramъ b9ій so slavoю vved0ste, da njbitaetъ tamw vo s™az s™hhъ, nj si1hъ u5bo radostnw bGu ntє1cъ vašihъ slavosl0vіz pёsnь vospэvati potщastesz: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS bGootrokovi1ca ćkw lunA p0lnaz vъ čestnёmъ svoemъ vъ hramъ gDenь vhoždenіi, є3sže čistotЁ ѓgGlы ўdivlshusz, i3 ґrhіereй b9ій zaharіz prіemъ ю5 t rykъ vašihъ, s™ji їwakjme i3 ѓnno, vo vnytrennzz s™az s™hhъ sъ čestію vvedE, ćkw voi1stinu njduševlennый b9ій kіvHtъ, vasъ že po dostosnію ўblaži2 hvalenьmi takovhmi:

Raduйtesz, radostь vsemjrnuю r0du čelovёčeskomu porodi1všіi: raduйtesz, vin0vnicu čelovёčeskagw njbnovlenіz vospitavšіi. Raduйtesz, vъ hramъ gDenь kіvHtъ njduševlennый b9ій privedšіi: raduйtesz, dщerь vašu s™yю, vo s™az s™hhъ vmesti1všіi. Raduйtesz, bGu voploti1tisz hotsщemu srHdnicы kvlsющіisz: raduйtesz, ѓgGlwmъ sobesёdnicы bhvšіi.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ z7

Želanіe duši2 tvoeS i3sp0lnivъ, i3 nbёtъ tv0й bGovi vozdavъ, їwakjme preblženne, vъ starosti d0brэй svstw i3 pravednw ži1znь zemnyю nj gDэ skončalъ є3si2. Tёmže nhnэ tomY i3 nj nasъ sotvori2 mltvu, da blgyю, mi1rnuю i3 neposthdnuю konči1nu poluči1ti spod0bimsz, zovyщe є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0voe i3 bGoug0dnoe žitіE vo vdovstvЁ tvoemъ ѓnno s™az, provoždala є3si2, ў hrama b9іz primetaющisz i3 s™ёй i3 preblgoslovennэй dщeri tvoeй soslužaщi, tёmže ćkw i4stinnuю i3 bGoug0dnuю vdovi1cu, hrt0vu že prababu tS voshvalsemъ, vkypэ že i3 myža tvoegw2, bGootcA їwakjma, ўserdnw čestvuemъ i3 sъ lюb0vію pBsni takovhz vamъ prin0simъ:

Raduйtesz, pravєdnicы, i4hže pravda ćkw s0lnce sіsetъ vo vёki: raduйtesz, ѓgGlwmъ dryzi, soži1telіe s™hmъ i3 pri1snіi bGu. Raduйtesz, bli1žnіi nbcnagw prt0la predstostelіe: raduйtesz, derznovenіe velіe ko hrtY bGu i3myщіi. Raduйtesz, cRkve na nb7si2 toržestvyющіz ўkrašenіe: raduйtesz, cRkve voi1nstvuющіz na zemli2 d0broe zastuplenіe.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ }

Stranstvіe zemn0e soverši1vъ, s™az i3 prvdnaz ѓnno, na rukahъ prebžctvennыz tvoeS dщeri, bcdы marji, sn0mъ smertnыmъ poči1la є3si2 i3 kъ bGu so ўpovanіemъ prestavilasz є3si2: tёmže s™0e ўspenіe tvoE slavzщe, m0limъ tS, nj bGopramaterь vsečestnaz, da є3gdA i3 mы2 sn0mъ smertnыmъ ўsыpati načnemъ, ўmoli2 sp7sa hrtA, kr0tkw dyšu našu t tёla tdeli1ti i3 bэs0vskіz vlasti ю5 i3zbaviti, sp7senіz že vёčnagw nasъ ўdost0iti, da zovemъ є3mY vъ radosti s™hhъ: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь mjrъ hrіstіanskій blaži1tъ vasъ po dostosnію, st6ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno, i3 moli1tvennw v†ša čestn†z i3menA proslavlsetъ, cRkovь že hrt0va svёtlw pamztь vašu prazdnuetъ i3 pBsni hvalє1bnыz vamъ prin0sitъ si1ce:

Raduйtesz, svэti6lьnicы, mrakъ dyšъ našihъ blgodatnw njzarsющіi: raduйtesz, t g0rnihъ vыs0tъ slavы vašez kъ zemnorHdnыmъ mi1lostivw pronicaющіi. Raduйtesz, bcdэ marji somoli6tvennicы vsegdašnіi: raduйtesz, hrtA bGa ўmilostivi1telіe mnogom0щnіi. Raduйtesz, lюb0vь i3 vёru kъ vamъ i3myщihъ t vsskihъ bёdъ spasaющіi: raduйtesz, moli1tvennw na p0moщь vasъ prizыvaющihъ t naprasnыz i3 naglыz smerti i3zbavlsющіi.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ f7

Vsi2 ѓgGli b9іi i3 li1cы s™hhъ b9іihъ na nb7si2 vasъ, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno, cэlyюtъ, r0di že čelovёčestіi na zemli2 moli1tvennыmi pэsnьmi2 vasъ pohvalsюtъ i3 nj predstatelьstvэ vašemъ blgodarnw vopію1tъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vit‡йstva n†ša ne dovlёюtъ kъ dost0йnoй vamъ pohvalЁ, s™ji prarodi1telіe hrt0vы: nbače vы2, mi1lostivы syщэ, i3 naša ўbHgaz hvalє1nіz ne tvrati1te, no bydite nj nasъ teplіi predstateli i3 mltvєnnicы ko gDu, vašimi s™hmi mltvami skydostь dyšъ našihъ vospolnsющe, da blgodarstvennэ vamъ zovemъ:

Raduйtesz, radosti i3 slavы vёčnыz voždelёnіi namъ hodatai: raduйtesz, blagъ vremennыhъ i3 vёčnыhъ ўserdnіi namъ pred8 gDэmъ hodatai. Raduйtesz, t smerton0snыz ćzvы predstatelьstvomъ vašimъ vёrnыz sohransющіi: raduйtesz, tletv0rnыz vёtrы mltvami vašimi razgonsющіi. Raduйtesz, trzsenіe zemli2 i3 b{ri ѕёlьnыz hodataйstvomъ vašimъ ўstanovlsющіi i3 vъ tišinY prelagaющіi: raduйtesz, vo vsskihъ bэdahъ i3 zloklюčenіih na p0moщь kъ namъ ўskorsющіi.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ ‹

Sp7senіz duševnagw želaющыmъ i3 nj semъ ўserdnw podvizaющыmsz pomHщnicы blazji, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno kvi1stesz, džvъ ќbw i4nokwmъ, džva že i4nokinzm hrani1teli i3menyetesz, džbщee molenіe za vsёhъ vёrnыhъ bGu prinossщe, da vsi2 blgodarstvennw zovytъ proslavlьšemu vasъ vo vselennэй, cRю slavы hrtY: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

Stэn0ю mltvъ vašihъ nbcnыhъ, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno, sohransйte i3 njgraždaйte nasъ t i3skušenій vragA dіavola, i4щuщagw duševnэй pogi1beli našeй: vёmы bo, vёmы, ćkw mn0gw m0žetъ mltva v†ša pred8 licemъ hrtA bGa našegw, vašegw že po pl0ti vnyka. є3gw2 že ўmolsti ne prestaйte nj vsёhъ, sъ lюb0vію vasъ počitaющihъ i3 vopію1щihъ:

Raduйtesz, maslina blgopl0dnaz, є3leй mi1losti b9іeй njbi1lьnw namъ i3stočaющaz: raduйtesz, kmpari1si dv0e blgosэnnoli1stvennіi, zn0й strasteй našihъ vъ pok0й bezstrastіz privodsщіi. Raduйtesz, viss0ne i3 bagrzni1co, i3z8 ni1hže ski1nіz b9іz selenіz soorudi1sz: raduйtesz, g0rlicы edinosupryžnіi, golubi1cu nepor0čnuю proizvedšіi. Raduйtesz, so dщerію vašeю, vsёhъ cRi1ceю vёčnw carstvuющіi: raduйtesz, vъ sіHne g0rnэmъ vъ njbi1teli є3S nbcnэй svёtlw toržestvyющіi.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ №i

Pёnіe naše hvalebnoe mi1lostivnw prіimi1te, i3 щedrHtъ vašihъ mltvennыhъ nasъ ne liši1te, nj s™ji prarodi1telіe hrt0vы їwakjme i3 ѓnno, ѓщe i3 nedost0йnіi є3smы2 grэhHvъ radi našihъ, vašegw s™agw zastuplenіz: nbače ćkw blazi i3 vseщedri syщэ, sіE namъ podadi1te, i3 pomozi1te namъ pokasnіemъ njči1stitisz t skvernы grэh0vnыz, da vъ čistotЁ serdecъ vospoemъ sozdatelю našemu hvalebnuю pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtopodatelьnыz dvA svэti1lьnika, vsemjrnuю svэщY vozžegšіi, poznaimъ s™hhъ bGootє1cъ їwakjma i3 ѓnnu, q bratіe, i3 sіsnіemъ tёhъ nbcnыz slavы njzarsemi, vospoi1mъ i3mъ takovaz:

Raduйtesz, slavnёйšuю bez8 sravnenіz serafjmъ vospitati ўdost0ivšіisz: raduйtesz, lučami blgodati b9іz njsіsnnіi. Raduйtesz, blgouhanіz duh0vnagw preisp0lnennіi: raduйtesz, fmmіamъ mltvъ vašihъ nj vsBmъ mjrэ hrtіanstэmъ bGu prinossщіi. Raduйtesz, sъ bcdeю marjeю i3 p®tečeю їwannomъ ў prt0la hrt0va vhnu predstosщіi.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ v7i

Blgdtь b9ію i3 mlctь namъ podati, proщenіe že grэhHvъ i3 i3spravlenіz žitіS nisposlati prosi1te namъ ў gDa, s™ji bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno, i3 neprestaйte nj nasъ pred8 licemъ vsederži1telz bGa molsщe, ćkw stzžavšіi kъ nemY derznovenіe mn0goe. nj semъ ўserdnw kъ vamъ pripadaющe, ćkw pri1snыhъ predstateleй i3 zastypnikwvъ našihъ, pr0simъ i3 blgoumilennw zovemъ vsёhъ tvorcY: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe mnogom0щnoe predstatelьstvo vaše kъ bGu, їwakjme i3 ѓnno prvdnіi, veličaemъ vozveli1čivšago vasъ hrtA gDa, vospэvaemъ i3 roždennuю t vasъ prenepor0čnuю є3gw2 materь, vamъ že t ўserdіz našegw sі‰ dostod0lžnыz pohvalы6 prin0simъ:

Raduйtesz, t vost0ka i3 do zapada preproslavlennіi: raduйtesz, stražіe bžctvennіi, neushpnw bdsщіi vъ mltvahъ kъ bGu nj vsёhъ vёrnыhъ. Raduйtesz, p0moщь vašu blgodatnuю vsscэй dušЁ hrtіanstэй podaю1щіi: raduйtesz, vo blgi1hъ molє1nіz i3 prošє1nіz blgočesti1vыhъ i3spolnsющіi. Raduйtesz, duševnыhъ i3 tэlesnыhъ nedygwvъ preizrsdnіi i3 bezmezdnіi cэli1tєli: raduйtesz, blagъ vremennыhъ i3 vёčnыhъ vseuserdnіi i3 blgoprіstnіi namъ hodatai.

Raduйtesz, s™ji i3 prvdnіi bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno.

Kondakъ Gi

Q s™ji i3 prvdnіi bgootcы2 їwakjme i3 ѓnno! m0limъ vasъ so ўserdіemъ i3 lюb0vію, kъ podn0žію n0gъ vašihъ pripadaющe: ўmoli1te gDa bGa, i3zbaviti nasъ t pogi1beli vёčnыz, grёšnikwmъ ўgot0vannыz, da miloserdіemъ bGa našegw sp7saemi, i3 vašimi s™hmi mltvami pospešestvuemi, blgodarstvennw vospoi1mъ є3mY ѓgGelьskuю pёsnь: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki čtetsz №-й jkosъ: ҐgGlъ predstatelь:

I# paki kondakъ pervый: I#zbrannіi t čelovёčeskagw r0da:

Moli1tva

Q s™ji pravєdnicы, bGootcы2 їwakjme i3 ѓnno! Moli1te miloserdago gDa, ćkw da tvrati1tъ t nasъ gnёvъ sv0й, po dёlomъ našimъ pravednw na nы2 dvi1žimый, i3 da bezči6slennaz pregrэšє1nіz naša prezrёvъ, njbrati1tъ nasъ, rabъ b9іihъ (i3menA), na pytь pokasnіz, i3 na stezi2 zapovэdeй svoi1hъ da ўtverdi1tъ nasъ. Taže mltvami vašimi vъ mjrэ ži1znь našu sohranitE, i3 vo vsёhъ blagi1hъ blag0e pospэšenіe i3sprosi1te, vs‰ kъ životY i3 blgočestію potrє1bnaz namъ t bGa daruющe, t vsskihъ napasteй i3 bёdъ i3 vnezapnыz smerti predstatelьstvomъ vašimъ nasъ i3zbavlsющe i3 t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevidi1mыhъ zaщiщaющe, i3 takw vъ mjrэ vremennoe sіE žitіE prešedše vъ vёčnый dosti1gnemъ pok0й, i3dёže vašimъ svzthmъ ўmolenіemъ da spod0bimsz nbcnagw crtvіz hrtA bGa našegw, є3myže so nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.