NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Ikoni Živonosni Istočnik

Kondakъ №

I#zbrannoй t vsёhъ rodHvъ b9іeй m™ri i3 cRi1ce, mlctivo vnёmlющeй moli1tvamъ bolsщihъ, i3 t vёčnыhъ i3st0čnikwvъ t0ki cэlebnыz i3zlivaющeй stražduщimъ blgodarstvennoe prin0simъ pёnіe. Th že, vsemlctivaz cэli1telьnice, prikloni1sz blgoutr0bnw glasomъ našъ hvalebnыmъ i3 t vsskihъ nedygwvъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ svobodi2 nasъ, zovyщihъ:

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Jkosъ №

ҐgGli s™ji blgogovёйnw tebЁ služatъ i3 nb7ži1telіe nem0lčnыmi glasы tS ўblžaюtъ, bcde dv7o, ćkw rodi1telьnicu cRz hrtA bGa. Mh že grёšnіi, podražati i4mъ derzaющe, m0limsz ti2: spod0bi nasъ neprestannw tebЁ voznosi1ti blgodarenіz za premn0guю mlctь tvoю2 ko vsemY r0du hrtіanskomu. Ѓщe i3 nedoumэvaetъ vsskъ ljzhkъ voshvali1ti tS po dostosnію, no, vёduщіe blgostь tvoю2, i3 mы2, nedost0йnіi služi1telіe tvoi2, derznovennw tverzemъ ўstA n†ša, i3 nap0lnztsz dyha, i3 dost0йnoe trhgnemъ pohvalьnoe sl0vo, cRi1cэ b9іeй m™ri zovyщe takov†z:

Raduйsz, blgoslovennaz vъ ženahъ bGoblagodatnaz. Raduйsz, vsevhšnzgw bGa m™i, d¦a s™agw prebыvanіe. Raduйsz, dara b9іz blgdti i3st0čniče preizobi1lьnый. Raduйsz, čudesъ rэko2 prisnosyщnaz. Raduйsz, i3st0čniče radosti neprestannыz. Raduйsz, i3st0čniče mlcti neizszkaemыz. Raduйsz, moli6tvы vsёhъ hrtіanъ prіemlющaz. Raduйsz, i3 samыhъ tčaznnыhъ grёšnikwvъ molє1nіz ne tvergaющaz. Raduйsz, nbi1dimыhъ zastypnice. Raduйsz, pečalьnыhъ ўtэši1telьnice. Raduйsz, bёdstvuющihъ pom0щnice. Raduйsz, zabluždaющihъ nastavnice.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ v7

Vi1dzщi, premlcrdaz m™i b9іz, zemn0e sk0rbnoe žitіE naše, nemoщi i3 bolBzni, blgoizv0lila є3si2 prozvlsti mlcti tvo‰ kъ namъ, i3scэlsющi dyši i3 tэlesA stražduщihъ: nbače i3 mы2 sъ radostію neskazannoю pripadaemъ kъ tebЁ, vLčice, i3 i3z8 glubinы2 duši2 blgodari1mъ tS, našu di1vnuю cэli1telьnicu, vospэvaющe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ člvёčeskій voi1stinnu prevzošlA є4stь lюb0vь tvoS ko vsBmъ nedyžnыmъ, є3gdA mlctivo prizrёla є3si2 na stražduщagw slэpcA, tomi1všagosz vъ lэsn0й čaщi i3 povelёla є3si2 carю2 lьvY počerpnyti vodы2 t živon0snagw i3st0čnika tvoegw2 i3 ўtoli1ti žaždu slэpagw, da vsi2, vёduщe tvoE sostradanіe kъ stražduщimъ, pёsnennw tebЁ vopію1tъ:

Raduйsz, sk0rbь našu vъ radostь pretvorsющaz. Raduйsz, njstavlennыhъ vračmi2 na svoi2 vsem0щnэi rycэ prіemlющaz. Raduйsz, mlcrdaz vsёhъ nasъ nj hrtЁ m™i. Raduйsz, prezrёnnыhъ i3 tveržennыhъ t pogi1beli i3zbavlsющaz. Raduйsz, serdcA ѕlhhъ člvBkъ ўmzgčaющaz. Raduйsz, t klevetы2 i3 dosaždenіz i3 i3nhhъ bёdъ sp7saющaz.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ G

Si1la blgdti b9іeй njsэnsetъ vsёhъ, sъ vёroю i3 blgogovenіemъ pribэgaющihъ kъ tvoemY, prečctaz gpcže bcde, predstatelьstvu: tёmže i3 mы kъ tebЁ, vsemlctivэйšaz pokrovi1telьnice naša, prih0dimъ i3 ўmi1lьnw zovemъ: nauči2 nasъ proslavlsti vsečtcn0e i3 vsehvalьnoe i4mz tvoE i3 dost0йnw vospэvati bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#myщi kъ r0du hrtіanskomu m™rnee mlcrdіe, vsBmъ sъ vёroю i3 ўpovanіemъ pribэgaющimъ kъ tebЁ podavši rukY p0moщi, vLčice: bolsщimъ i3scэlenіe, stražduщimъ njslabu, slэphmъ prozrёnіe, razslablennыmъ ўkrэplenіe, skorbsщimъ ўtэšenіe, i3 vsBmъ koeg0ždo potrebu podavši. Q b9іz m™i, so ўmilenіemъ kъ tebЁ pripadaemъ i3 bogatыz tvoe‰ mlcti njžidaющe, ўserdnw takw vopіemъ:

Raduйsz, radoste naša, є4юže slє1zы t nčeй temlюtsz našihъ. Raduйsz, nečaznnuю radostь vBrnыmъ daruющaz, Raduйsz, ćkw tob0ю n†ša blg†z žel†nіz i3spolnsюtsz. Raduйsz, ćkw mn0gw m0žetъ moli1tva tvoS pred8 sn7omъ tvoi1mъ i3 bGomъ. Raduйsz, blgoslovenіe domHvъ i3 semeйstvъ blgočesti1vыhъ. Raduйsz, trado naša i3 di1vnoe nj nasъ popečenіe.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ d7

Byreю mn0gihъ bёdъ njderži1mыmъ namъ pomogavši, vLčice, i4bo vsegdA pred8 gDnimъ prt0lomъ stoi1ši i3, vozdvi1gši rycэ svoi2, m0lišisz, ćkw da našu nedost0йnuю moli1tvu prіi1metъ gDь, cRь slavы, i3 i3sp0lnitъ prošenіz prizыvaющihъ i4mz tvoE s™0e, zovyщihъ sn7u tvoemY: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhša carь levъ glasъ tv0й bžctvennый, pres™az vLčice, povelэvaющій pomazati džči slэp0mu vod0ю i3st0čnika i3 sotvori2, ćkože glasъ tv0й povelЁ, i3 ѓbіe prozrёvъ slэpecъ, poznA tS sostradatelьnicu bhti vsBmъ nemoщstvyющimъ, sъ vёroю prossщimъ ў tebє2 p0moщi i3 vъ bolёznэhъ i3scэlenіe, i3 sozdA tamo ў tvoegw2 i3st0čnika hramъ i4meni s™0mu tvoemY, da vёй, poluči1vše tvoю2 mlctь, neprestannw blgodarstvennw slavztъ tS, bcde, takw:

Raduйsz, blgodatnый i3st0čniče, i3stočazй namъ newskydnыz mlcti. Raduйsz, i3zbavlsющaz nasъ t bёdъ. Raduйsz, nenadёžnый nadeždo. Raduйsz, skorbsщihъ trado. Raduйsz, m™i bGa vhšnzgw. Raduйsz, ćkw za vsёhъ tы2 m0liši sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw. Raduйsz, vsёhъ skorbsщihъ i3 bolёznuющihъ ўtёšitelьnice. Raduйsz, vsёhъ nemoщeй tэlesnыhъ i3 duševnыhъ i3scэli1telьnice.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ є7

Blgdtnaz vračevanіz tы2 i3zobi1lьnw podaeši vsBmъ nemoщstvyющimъ, segw2 radi tebЁ, bžctvennoй cэli1telьnice, na njsщ7ennыhъ tob0ю v0dnыhъ i3st0čnicэhъ hrami sozidaюtsz, pres™az dv7o, da vsi2 vёrnіi dov0lьnw naslaždaюtsz znamenьmi tvoeS mlcti, є3sže ne liši2 i3 nasъ, smirennыhъ čadъ tvoi1hъ, po d0lgu vospэvaющihъ i3 vopію1щihъ čudesъ tvorcY bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dimъ životv0rnый i3st0čnikъ, vLčice, ćkw voi1stinnu vtoryю sіlwamskuю kupelь, vъ neйže vs‰ bolBzni n†ša i3scэlsюtsz i3 ne t0kmo є3di1noю vъ lёto i3 pervыmъ vhodsщimъ zdravіe tёla podavši, no vsegdA vsskій nedygъ i3 vssku ćzvu duševnuю i3 tэlesnuю vračyeši sъ vёroю i3 lюb0vію kъ tebЁ pribэgaющihъ, segw2 radi vopіemъ ti2:

Raduйsz, neushpnaz naša predstatelьnice pred8 bGomъ. Raduйsz, ćkw svэщA neugasi1maz, vъ moli1tvahъ za nasъ ў prtola gDnz pri1snw gorsщaz. Raduйsz, m™i mlcrdіz i3 щedrHtъ. Raduйsz, vo vremz bezp0moщіz našegw, є3gdA bёdstvuemъ i3 ne i4mamы pomogaющegw, na p0moщь namъ ўskorsющaz. Raduйsz, vъ denь tčaznіz našegw t njbderžaщihъ nasъ nedygwvъ i3 sk0rbeй materi1nski ўtэšaющaz. Raduйsz, t rastlэvaющihъ dyšu i3 tёlo soblaznwvъ sohransющaz. Raduйsz, t vnezapnыz smerti i3zbavlsющaz. Raduйsz, pri konči1nэ našeй pričastіz s™hhъ taйnъ spodoblsющaz.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ ѕ7

Propovёduetъ cRkovь hrt0va čudesA tvo‰, bcde, ćkw peskA morskagw i3 ѕvёzdъ nbcnыhъ mn0žae sytь: t vost0ka bo i3 do zapada hvalimo i4mz tvoE čudesы2, i3 nёstь grada i3li2 stranы2, i3dёže ne soverši1sz tob0ю dёйstvo si1lы b9іz vo i3zbavlenіe i3 sp7senіe, prosvэщenіe i3 i3scэlenіe lюdeй hrtіanskihъ. Naipače že njbhkla є3si2 čudotvori1ti črez8 v0dnoe є3stestvo2: sщ7ennыmъ prizыvanіemъ tvoegw2 s™agw i4mene nbi1lьnw i3zlivaeši struю2 mlcti na vsёhъ stražduщihъ: daruй ќbw vsBmъ sъ vёroю pričaщaющimsz i3li2 kropsщimsz s™0ю vod0ю soveršennoe i3scэlenіe, da slavosl0vimъ tS i3 sn7u tvoemY hrtY spctelю zovemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіsla є3si2 vъ životv0rnomъ i3st0čnicэ tvoemъ, pres™az vLčice, t0ki blgodatnыhъ i3scэlenій vsBmъ stražduщimъ t razli1čnыhъ nedygwvъ, i3 vъ našeй stranЁ svёtiši svёtomъ čudesъ i3 mlcteй: pritekaющій bo kъ tebЁ i3 sk0rbeй i3zbavlenіe, i3 nedygwvъ i3scэlenіe, i3 radosti vsskіz i3spolnenіe prіemlюtъ: q gpcže cRi1ce i3 vLčice, tы2 vsegdA vozdvizaeši rycэ svoi2 na ўmolenіe pred8 sn7omъ tvoi1mъ i3 bGomъ, ўslhši i3 nhnэ nasъ, ўserdnw vopію1щihъ kъ tebЁ takov†z:

Raduйsz, životv0rnыz vodы2 i3st0čniče neistoщi1mый. Raduйsz, bane, njmыvaющaz grэh0vnuю skvёrnu. Raduйsz, sk0rbeй našihъ ўslaždenіe. Raduйsz, pečaleй našihъ ўtolenіe. Raduйsz, bolёzneй našihъ vračevanіe. Raduйsz, t vsskihъ bёdъ našihъ i3zbavlenіe.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ z7

Hotsщi vsBmъ pokazati lюb0vь tvoю2 velію kъ stražduщimъ lю1dzmъ, bcde preblgaz, blgoizv0lila є3si2 vъ v0dnomъ є3stestvЁ prozvi1ti tvoю2 cэli1telьnuю si1lu i3 darovala є3si2 životv0rnuю blgdtь v0dnomu i3st0čniku vъ čaщi lэsn0й vo i3scэlenіe slэpagw, i3 nauči1la i3 nasъ i4mz tvoE s™0e pred8 seю2 vod0ю prizыvati, vёruющe i3 derznovennw ўpovaющe, ćkw i3 nhnэ vodЁ seй mlctivnw darueši ty že blgodatnuю si1lu i3 i3scэlseši є4ю vsёhъ nasъ stražduщihъ, da blgodarstvennw vo vёki nj tebЁ vopію1tъ lю1dіe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

Di1vnaz pokazalъ є3si2 dэlA tvo‰ vъ prečctэй m™ri, gDi, i3 di1vnыmi čudesы2 preizobi1luющій darovalъ є3si2 namъ є3S i3st0čnikъ, da, vъ v0dnыhъ stryzhъ є3gw2 i3zobi1lьnw čerplющe blgodatnaz vračevanіz, vsi2 nemoщnіi tvoi2 lю1di vёroю serdečnoю i3 t duši2 lюb0vію proslavlsюtъ nbcnuю cэli1telьnicu, vses™yю m™rь tvoю2, i3 zovytъ takov†z:

Raduйsz, ґlavastre vračevanіz, na vsskій nedygъ vračevstvo2 soderžazй. Raduйsz, mlcrdnaz cэli1telьnice vsёhъ nemoщeй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ. Raduйsz, ќzы grэh0vnыz kaющihsz grёšnikwvъ razrэšaющaz. Raduйsz, nj vsёmъ mjrэ ўserdnaz predstatelьnice. Raduйsz, skorbsщihъ matereй ti1hoe veselіe. Raduйsz, vёčnoю radostію nasъ ndэvaющaz. Raduйsz, vdovi1cъ zastuplenіe. Raduйsz, bezp0moщnыhъ sirHtъ blgoserdnoe prizrёnіe. Raduйsz, dёtzmъ, neud0bь ўčaщimsz, razumъ daю1щaz. Raduйsz, ю4nosti njhrani1telьnice.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ }

Strannw є4stь vi1dэti, ćkw v0dnый tv0й i3st0čnikъ, vLčice, čudotv0rnoe dёйstvo kvlsetъ i3 vsskіz bolBzni i3scэlsetъ vsBmъ: tёmže, poznaю1щe si1lu b9ію po tvoemY mlctivnomu predstatelьstvu, proslavlsющe gDa bGa, sъ vёroю i3 ўmilenіemъ poemъ є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ }

VsE zemn0e žitіE naše zdЁ bolёznennw є4stь i3 sleznw t klevetы2, dosaždenіz, ўkori1znы i3 i3nhhъ mn0gihъ bёdъ i3 napasteй: nemoщstvuetъ bo tёlo, i3znemogaetъ i3 dyhъ našъ. Kъ tebЁ ќbw pribэgaemъ, bGomati, pred8 tvoi1mъ prečctыmъ džbrazomъ pripadaющe, m0limsz: i3sp0lni radostію serdcA n†ša, da vopіemъ ti2:

Raduйsz, cRi1ce nb7a i3 zemli2. Raduйsz, sъ sn70mъ tvoi1mъ i3 bGomъ vёčnw carstvuющaz i3 є3my že nj nasъ molє1nіz prinossщaz. Raduйsz, vsёhъ kъ tebЁ pribэgaющihъ mlctію tvoeю pokrыvaющaz. Raduйsz, vsёhъ radoste, peč†li n†ša ўtolsющaz. Raduйsz, nepravednw goni1mыhъ i3 nbi1dimыhъ zastypnice. Raduйsz, gonsщihъ i3 nbi1dzщihъ pravednaz tmsti1telьnice. Raduйsz, mlctivnaz, nasъ d0brэ mi1luющaz. Raduйsz, tčaznnыhъ na pytь i4stinы napravlsющaz i3 kъ bGu vozvodsщaz.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ f7

Vsskaz žiteйskaz vъ mjrэ semъ sladostь pečali bыvaetъ pričastna: slava premэnsetsz, bogatstvo bezslёdnw preh0ditъ, zdravіe i3 krasotA tэlesnaz ўvzdaюtъ, dryzi i3 i4skrennіi temlюtsz: q mlcrdnaz, ўsladi2 i3 n†ša sk0rbi, podaю1щi namъ i4stinnuю radostь, vopію1щimъ kъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэtjйstvuzй ljzhkъ ne m0žetъ i3zreщi velію slavu tvoю2, bcde, є4юže tы2 proslavilasz є3si2 vъ di1vnыhъ dёlэhъ tvoegw2 mlcrdіz kъ r0du hrtіanskomu: q m™i b9іz, m™i vseblgaz, mlcrdію tvoemY nёstь koncA i3 veli1čіe tvoE kto2 i3spovёstь; Da bydetъ že vses™0e i4mz tvoE vo vёkъ preblgoslovennw i3 da bydetъ sъ tob0ю slava, dost0йnaz veli1čіz s™ёйšagw i4mene tvoegw2, t nasъ že nedost0йnыhъ prіimi2 ґrhagGlьskій glasъ:

Raduйsz, blgodatnaz, ćkw gDь sъ tob0ю. Raduйsz, blgoslovennaz vъ ženahъ. Raduйsz, njbrёtšaz blgdtь ў bGa. Raduйsz, njsщ7ennaz d¦omъ s™hmъ. Raduйsz, njsэnennaz si1loю vsevhšnzgw bGa. Raduйsz, bGoizbrannaz ntrokovi1ce, prisnodv7o. Raduйsz, nevёsto nenevёstnaz. Raduйsz, vёrnaz rabA gDnz. Raduйsz, ćkw tS ўblžaюtъ vsi2 nar0di zemnji. Raduйsz, rodi1telьnice nbcnagw vračA.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotsщi mnHgaz t nahodsщihъ ѕHlъ, sk0rbeй i3 bolёzneй, darovala є3si2 namъ cэli1telьnuю blgdtь vъ vodЁ, njsщ7ennoй prizыvanіemъ i4mene tvoegw2 s™agw, tёmže mn0zi sk0roe polučaюtъ i3scэlenіe: slэpji prozrэvaюtъ, hromji h0dztъ, razslablennіi vozstaю1tъ, bэsnyющіesz i3scэlsюtsz, zemli2 plodon0sіe podaetsz, lю1dіe t smertn0snыz ćzvы, vnezapnыz smerti i3 nasi1lьstvennagw ўbjйstva i3zbavlsюtsz, gradi, vє1si i3 d0mы t ngnS i3 mHlnіi sp7saюtsz. Q pres™az m™i b9іz, kto2 ne ўblži1tъ tS, kto2 ne vospoetъ tvo‰ sl†vnaz čudesa; tёmže i3 mы2, proslavlsющe bGa, daю1щagw namъ takovhz mlcti po tvoemY predstatelьstvu, veličaющe tS, vopіemъ є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA є3si2 newbori1maz i3 i3st0čnikъ mlcteй i3 čudesъ, vseblgaz vLčice bcde, vsBmъ kъ tvoemY pokr0vu pribэgaющimъ, tёmže m0limъ tS, zastupi2 i3 sp7si sъ lюb0vію kъ tebЁ vzыvaющihъ takov†z:

Raduйsz, ćkw tы2 є3si2 moli1tvennica naša kъ bGu ўserdnaz. Raduйsz, ćkw m™rnzz tvoS moli1tva mnogw2 m0žetъ, vLku hrtA ўmilostivlsющi. Raduйsz, predaю1щihsz ўnhnію i3 sk0rbi vъ nadeždэ ўtverždaющaz. Raduйsz, našedšіz na nasъ džblakъ grэh0vnыhъ strasteй sk0ro razgonsющaz. Raduйsz, slavzщihъ tS proslavlsющaz. Raduйsz, tvergaющihъ tS posramlsющaz i3, ćkw prahъ, t zemli2 i5hъ razvevaющaz. Raduйsz, sk0rbnыhъ rodi1teleй vъ lišenіi čadъ i5hъ ўtэšaющaz blgodatnoю tvoeю p0moщію. Raduйsz, cэli1telьnice naša vъ stradanіihъ tэlesnыhъ i3 blgaz, ўtёšitelьnice vъ pečalэhъ našihъ duševnыhъ.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ №i

Pёnіe vseumilennoe prіimi2 t nasъ, nbcnaz cRi1ce, i3 moli1tvu, prinosi1muю tebЁ, dv7o bcde, ўslhši. Kъ tebЁ bo vъ napastэhъ i3 sk0rbэhъ pribэgaemъ i3 pred8 tob0ю vъ bёdahъ našihъ slє1zы prolivaemъ i3 m0limsz: ўvračyй n†ša bolBzni i3 ўtoli2 pečali vsёhъ vopію1щihъ nj tebЁ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtopodatelьnaz svэщA, vozžžennaz d¦omъ s™hmъ dlz njzarenіz syщihъ vo tmЁ grэhA i3 ю3d0li plača, tы2 є3si2, pres™az dv7o: svёtlыmi bo lučami čudesъ tvoi1hъ prosvэщavši vsёhъ nasъ, pomračennыhъ grэh0vnoю mgl0ю, i3 priv0diši kъ nem0lčnomu slavosl0vію tvoegw2 pres™agw i4menэ, segw2 radi vopіemъ ti2 takw:

Raduйsz, vъ postЁ i3 moli1tvэ i3 bGomhslіi vsegdA namъ sprebыvaющaz. Raduйsz, vъ časъ nedoumёnіz mhslь blgyю na serdcэ polagaющaz. Raduйsz, m™i svёta i4stinnagw. Raduйsz, slnce pravdы, nasъ njblistaющee. Raduйsz, nastavnice nepor0čnagw dёvstva. Raduйsz, hrani1telьnice revnyющihъ nj čistotЁ. Raduйsz, dёvъ veličanіe. Raduйsz, ni1щihъ pitatelьnice i3 nagi1hъ ndэsnіe.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ v7i

Blgdti tvoeS živon0snый i3st0čnikъ i4muщe, pres™az dv7o, kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw neruši1mэй stэnЁ i3 predstatelьstvu. Pri1zri blgoserdіemъ, pres™az bcde, na lю1toe naše njѕloblenіe i3 i3scэli2 dyšъ i3 tэlesъ našihъ skHrbi i3 bolBzni, da zovemъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe neizrečennoe m™rnee tvoE mlcrdіe kъ stražduщimъ, hvalimъ tS, ćkw živon0snый i3st0čnikъ blgodatnыhъ vračevanій, ćkw neistoщi1muю rёku čudesъ, ćkw bezdnu mlcti i3 щedrHtъ i3 vsE ўpovanіe po bz7Ё vozlagaemъ na tS i3 vъ seй, i3 vъ byduщeй ži1zni i3, proslavlsющe tS, vopіemъ:

Raduйsz, hrtіanъ neposthdnoe ўpovanіe. Raduйsz, vёrnaz sporyčnice nj nasъ pred8 bGomъ. Raduйsz, nenadёžnыhъ nadёznіe. Raduйsz, i4stinnoe sp7senіe malodyšnыhъ i3 tčaznnыhъ. Raduйsz, ўtёšitelьnice vo vsskoй sk0rbi. Raduйsz, i3z8 glubinы2 pogi1beli sp7saющaz. Raduйsz, trado vъ denь smerti. Raduйsz, є3di1naz nadeždo i3 po smerti.

Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, vs‰ n†ša bolBzni i3scэlsющaz.

Kondakъ Gi

Q vsepёtaz m™i, nbcnaz cRi1ce i3 vLčice, dv7o bcde, r0ždšaz namъ hrtA, sn7a b9іz, i3zv0livšagw, našegw radi sp7senіz, sni1ti na zemlю i3 voploti1tisz t d¦a s™a i3 t tebє2, pres™hz dv7ы, i3 vočlvёčitisz: ўslhši n†ša ўserdnыz moli6tvы i3 vsёhъ zdesь predstosщihъ, so slezami i3 vozdыhanьmi molsщihsz, pomi1luй. Daruй namъ vsBmъ po koeg0ždo prošenію p0moщi, da nikt0že t nasъ thdetъ t tvoegw2 bžctvennagw li1ka t0щъ i3 ne ўslhšanъ, no vsi2, poluči1vše tvo‰ mlcti, blgodarstvennw nj tebЁ vopіemъ našemu bGu: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ҐgGli s™ji:

I# kondakъ №-й: I#zbrannoй t vsёhъ:

Mltva

Q pres™az dv7o, m™i gDa našegw ї}sa hrtA! Tы2 є3si2 m™i i3 pokrovi1telьnica vsёhъ kъ tebЁ pribэgaющihъ, pri1zri sъ blgoserdіemъ na moli6tvы grёšnыhъ i3 smirennыhъ čadъ tvoi1hъ. Tы2, i3menyemaz živon0snый i3st0čnikъ blgodatnыhъ vračevanій, i3scэli2 bolBzni stražduщihъ i3 ўmoli2 sn7a tvoegw2, gDa našegw ї}sa hrtA, da nizposletъ i3 vsBmъ pritekaющimъ kъ tebЁ zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe i3, prosti1vъ namъ vHlьnaz i3 nevHlьnaz sogrэšє1nіz n†ša, daruetъ namъ vs‰ ćže kъ vёčnэй i3 vremennэй ži1zni potrebnaz. Tы2 є3si2 vsёhъ skorbsщihъ radostь, ўslhši nasъ, sk0rbnыhъ: tы2 є3si2 ўtolenіe pečali, ўtoli2 i3 našu pečalь: tы2 є3si2 vzыskanіe pogi1bšihъ, ne popusti2 i3 namъ pogi1bnuti vъ bezdnэ grэhHvъ našihъ, no vsegdA i3zbavlsй nasъ t vsskihъ sk0rbeй i3 napasteй i3 vsskagw ѕlagw njbstosnіz.

E$й, cRi1ce naša preblgaz, nadežde naša nesokruši1maz i3 zastypnice newbori1maz, ne tvrati2 licA tvoegw2 t nasъ za mn0žestvo pregrэšenій našihъ, no prostri2 namъ rycэ m™rnzgw mlcrdіz tvoegw2 i3 sotvori2 sъ nami znamenіe mlcti tvoeS vo blgo: kvi2 namъ p0moщь tvoю2 i3 blgopospэši2 vo vsskomъ dёlэ blgomъ. T vsskagw že načinanіz grэh0vnagw i3 pomыšlenіz lukavagw tvrati2 nasъ, da vsegdA slavimъ prečtcn0e i4mz tvoE, veličaющe bGa nc7A i3 sn7a є3dinor0dnagw gDa ї}sa hrtA i3 životvorsщagw s™agw d¦a so vsBmi s™hmi vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.