NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Ikoni Živonosni Istočnik

Kondakъ №

I#zbrannoй t vsёhъ rodHvъ vLčicэ bcdэ, blgodatnuю p0moщь namъ kvlsющeй, pohvalьnaz vospisyemъ ti2 rabi2 tvoi2: th že, ćkw preblgaz m™i b9іz, i3zleй na nasъ veli6kіz i3 bog†tыz mlcti tvo‰, nedygi n†ša i3scэli2 i3 skHrbi ўtoli2, da blgodarstvennw zovemъ tebЁ:

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Jkosъ №

ҐrhagGlъ i3 ѓgGlъ mn0žestvo nedoumэvaюtъ, tebE, m™rь bGa sl0va, na vodahъ zemlю ўtverdi1všagw, razymnw hvali1ti po dostosnію. Mh že, čctnёйšaz heruv‡mъ, i3 slavnэйšaz bez8 sravnenіz seraf‡mъ, vo ўmilenіi nj tvoi1hъ blgodэsnіihъ, na nasъ bhvšihъ, derzaemъ zvati tebЁ:

Raduйsz, vLčice, bGomъ nc7emъ i3zbrannaz. Raduйsz, d¦omъ s™hmъ njsіsnnaz. Raduйsz, roždestv0mъ sn7a b9іz, prevoznesennaz. Raduйsz, vъ ženahъ blgoslovennaz. Raduйsz, bcdeю veličaemaz. Raduйsz, t vsёhъ rodHvъ ўblžaemaz.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ v7

Vi1dzщi, premlcrdaz m™i, slэpcA, t žaždы stražduщagw, napoenіz i3 i3scэlenіz radi vъ pusthni bluždaющagw, i3st0čnikъ vodы2 živhz voev0dэ pokazala є3si2: džnъ že blgodarstvennw vozopi2 nj tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumёvъ voev0da bžctvennый tv0й glasъ, i3st0čnikъ vodы2 ўkazyющій, i3 poznA є3gw2, ćkw kupelь sіlwamskuю, ćže ne t0kmo žažduщagw naposetъ, no i3 t slэpotы2 togw2 svoboždaetъ: mh že mlcti tvoe‰, dv7o bcde, i4щuщіi, vzыvaemъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, vLčice, kupelь sp7senіz živopisyющaz. Raduйsz, slэpotY duševnuю i3 tэlesnuю i3scэlsющaz. Raduйsz, razslablennыhъ ўtverždenіe. Raduйsz, hromhhъ hoždenіe. Raduйsz, m™i svёta, slэphmъ džči tverzaющaz. Raduйsz, svёtomъ i4stinы vo tmЁ sэdsщihъ njzarsющaz.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ G

Si1la vhšnzgw njsэnsetъ vsёhъ, sъ vёroю i3 blgogovёnіemъ pritekaющihъ kъ živon0snomu i3st0čniku tvoemY, prečctaz gpcže vLčice. Segw2 radi si1loю blgdti є3gw2 njsэni2 i3 nasъ, smirennw kъ tebЁ, bGomati, pripadaющihъ i3 molebnw nj tebЁ vopію1щihъ: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#myщi bogatstvo mlcrdіz neizrečennoe, vLčice, vsBmъ bolsщimъ rukY p0moщi tvoeS, nedygi vračyющіz, strasti i3scэlsющіz, vъ živon0snomъ i3st0čnicэ tvoemъ prostiraeši. Segw2 radi vopіemъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, i3st0čniče neprestaю1щіz radosti. Raduйsz, čaše neizrečennыz blgosti. Raduйsz, sokr0viщe blgdti newskudэvaemoe. Raduйsz, mlcti ў tebє2 prossщimъ vhnu tyю podaю1щaz. Raduйsz, nedygwvъ razli1čnыhъ i3scэlenіe. Raduйsz, pečaleй našihъ ўtolenіe.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ d7

Byreю nedoumёnіz slэpecъ smuщašesz, vodы2 i3щA žaždu ўtoli1ti. I# sE, ćkože drevlэ, si1loю b9іeю i3z8 kamene vodA i3stoči1sz, takw i3 nhnэ vъ pusthni bezv0dnэй i3st0čnikъ kvi1sz: tamo mwmseй, i3stoči1telь vodы2, zdё že tы2 samA, q bGomati, služi1telьnica čudesE: tёmže m0limsz: žažduщіz dyši n†ša blgočestіz nap0й vodami, da zovemъ nj tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhša voev0da di1vnый glasъ tv0й, m™i mlcrdіz, i3st0čnikъ vodы2 ўkazyющій, vo є4že žažduщagw napoi1ti i3 slэpotu є3gw2 i3scэli1ti, i3 sbhtіe slovesъ tvoi1hъ zrS, vozopi2 si1ce:

Raduйsz, vLčice, stradalьcєvъ ўtэšaющaz. Raduйsz, bolsщihъ vozstanovlsющaz. Raduйsz, nэmhmъ ljzhkъ blgoslovesenъ daruющaz. Raduйsz, vsёhъ nemoщnыhъ vračyющaz. Raduйsz, bёdstvuющihъ pomoženіe. Raduйsz, ўnыvaющihъ ўtэšenіe.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ є7

Bžctvennuю v0du t živon0snagw i3st0čnika tvoegw2, t0ki blgdti i3zlivaющagw, počerpaющe vo i3scэlenіe nedygwvъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ, dv7o bGorodi1telьnice, blgodarstvennw vopіemъ nj tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэša lю1dіe slэpcA, vod0ю živon0snagw i3st0čnika tvoegw2 prozrёvšagw, bGomati, potщašasz pёsnьmi ćkw darami posluži1ti tebЁ si1ce:

Raduйsz, vLčice, mlcrdіz dvє1ri vBrnыmъ tverzaющaz. Raduйsz, nadёющihsz na tebЁ ne posramlsющaz. Raduйsz, bёdstvuющihъ ўtэšaющaz. Raduйsz, t napasteй svoboždaющaz. Raduйsz, i3znemogaющihъ ўkrэplsющaz.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ čyda tvoegw2, m™i b9іz, bhstь voev0da, ćkw di1vnw slэpecъ vod0ю t živon0snagw i3st0čnika tvoegw2 prozrЁ, si1ce i3 namъ temnыz ѕBnicы dušє1vnыz prosvэti2, da blgodarstvennw propovёduemъ mlcti tvo‰ zovyщe: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS namъ živon0snый i3st0čnikъ tv0й, premlcrdaz m™i, mnogorazli1čnuю blgdtь sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, hrtA žiznodavca i3stočaющій. Segw2 radi prin0simъ ti2 pBnіz sicev†z:

Raduйsz, vLčice, ўserdnaz naša zastypnice. Raduйsz, hramwvъ b9іihъ hrani1telьnice. Raduйsz, s™hhъ nbi1teleй preslavnaz i3gymenіz. Raduйsz, vъ i4nočestvэ podvizaющihsz vrazumlenіe. Raduйsz, monašestvuющihъ vъ poslušanіi ўkrэplenіe. Raduйsz, vsёhъ hrtіanъ pokr0ve i3 zaщiщenіe.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ z7

HotS blgočesti1vый levъ voev0da, caremъ tob0ю, vLčice, narečennый, blgodarstvennaz prinesti2 tebЁ, hramъ na mёstэ kvlenіz tvoegw2 čudesE ўstr0i, živon0snый i3st0čnikъ naimenovavъ džnый, da vsi2, p0moщi tvoeS i4щuщіi zdЁ njbrёtaюtъ ю5, vopію1щe nj tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vaz kupelь sіlwamskaz, pače džnыz drevnіz, kvi1sz, prečctaz vLčice, hramъ tv0й, vъ nemže poklansemsz їkHnэ živon0snagw i3st0čnika, i4bo ne є3di1noю vъ lёto i3 t0kmw pervёe vhodsщimъ zdravіe tёla podaeši, no vhnu vsskій nedygъ duševnый i3 tэlesnый vračyeši. Segw2 radi vopіemъ tebЁ:

Raduйsz, kupele, vъ neйže skHrbi n†ša pogružaюtsz. Raduйsz, čaše veselіz, vъ neйže peč†li n†ša rastvorsюtsz. Raduйsz, kamenю, žažduщіz ži1zni naposzй. Raduйsz, drevo, g0rьkіz vodы2 m0rz žiteйskagw ўslaždaющee. Raduйsz, životv0rnыz vodы2 i3st0čniče ne i3stoщaющійsz. Raduйsz, bane, grэh0vnuю skvёrnu s0vэsti našez njmыvaющaz.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ }

Strannoe i3 preslavnoe čydo kvi1sz hramъ živon0snagw i3st0čnika tvoegw2, bcde, vъ nemže žažda duh0vnaz i3 tэlesnaz ўtolsetsz, i3 bolёznьmi njderži1mіi i3scэlsюtsz. Mh že, blgdtь takovyю proslavlsющee, vopіemъ nj tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ }

VsBmъ vs‰, sъ vёroю prihodsщimъ kъ živon0snomu i3st0čniku tvoemY, podaeši, premlctivaz gpcže bcde. NJ si1hъ vsёhъ blgodarstvennw vopіemъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, vLčice, bespl0tnagw voploti1všaz. Raduйsz, stražduщihъ matereй ўtэšenіe. Raduйsz, čadъ bezmaternihъ njhranenіe. Raduйsz, ю4nыhъ nastavnice. Raduйsz, mladencєvъ vospitanіe.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ f7

Vsskoe є3stestvo2 ѓgGlьskoe i3 člvёčeskoe divi1tsz mlcrdію tvoemY, pres™az dv7o, ćkw vsegdA i3 vsBmъ kvlsešisz pom0щnica i3 zastypnica, poю1щimъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡i mnogovэщannіi ne m0gutъ vospёti dost0йnw živon0snый i3st0čnikъ neistoщi1mыz blgodati tvoeS, nižE i3z8zsni1ti si1lu čudesъ tvoi1hъ vo i3scэlenіe nedyžnыhъ i3 na vsskuю p0lьzu duševnuю i3 tэlesnuю člvёkwmъ kvlsemuю: mh že pohvalьnaz vospisyemъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, hrame bGa živagw. Raduйsz, žili1щe d¦a s™agw. Raduйsz, ѓgGlwvъ slavo. Raduйsz, vselennыz deržavo. Raduйsz, mjra sp7senіe.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ ‹

Sp7sti hotsщi vs‰ stražduщіz, i3st0čnikъ ži1zni kvi1la є3si2 mjrovi, pres™az bcde, vъ vodahъ blgdti, da vsi2 vъ sk0rbэhъ i3 pečalэhъ i3scэlenіe i3 ўtэšenіe prіemlz, blgodarnw zovemъ nj tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA i3 pokr0vъ vъ bёdahъ i3 nyždahъ p0moщi tvoeS prossщimъ syщi, vLčice mjra, živon0snый i3st0čnikъ vsBmъ kvi1la є3si2, da bydetъ t vsskihъ bolёzneй njgraždenіe, vъ napastэhъ i3 pečalэhъ ўtэšenіe, vopію1щimъ ti2 takov†z:

Raduйsz, vLčice, g0rdыhъ i3 stropti1vыhъ člvBkъ ўsmirenіe. Raduйsz, lukavыhъ i3 ѕlhhъ namёrenіz presэčenіe. Raduйsz, nbi1dimыhъ zastuplenіe. Raduйsz, nbi1dzщihъ vrazumlenіe. Raduйsz, povi1nnыhъ nakazanіe. Raduйsz, nevi1nnыhъ njpravdanіe.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ №i

Pёnіe vseumilennoe pred8 živon0snыmъ i3st0čnikomъ tvoi1mъ paki i3 paki prin0simъ tebЁ, bcde, vъ pokasnіi zovyщe i3z8 glubinы2 duši2: vLčice, prіimi2 moli6tvы r†bъ tvoi1hъ i3 i3zbavi nasъ t vsskіz sk0rbi i3 bolёzni, nuždы2 i3 pečali, da vopіemъ nj tebЁ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtozarnoю svэщeю sіsetъ vъ mjrэ lučami blgdti bžctvennый i3st0čnikъ tv0й, pres™az bcde, čudesы2 kvlennыmi ўmы2 i3 serdcA prosvэщazй i3 nastavlszй zvati tebЁ:

Raduйsz, vLčice, razumwvъ prosvэщenіe. Raduйsz, serdecъ našihъ njčiщenіe. Raduйsz, dyha njbnovlenіe. Raduйsz, dyšъ njsщ7enіe. Raduйsz, zdravіz ўkrэplenіe.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ v7i

Blgdti tvoeS živon0snый i3st0čnikъ i3myщe, pres™az dv7o, kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw kъ neruši1mэй stэnЁ i3 predstatelьstvu: pri1zri blgoserdіemъ, pres™az bcde, na lю1toe naše njѕloblenіe i3 i3scэli2 dyšъ i3 tэlesъ našihъ skHrbi i3 bolBzni, da zovemъ nj tebЁ bGovi: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe tvo‰ čudesA, hvalimъ i3 slavimъ živon0snый i3st0čnikъ tv0й, pres™az dv7o, t neg0že čerpaющe t0ki mnogorazli1čnыz blgdti, veličaemъ tS pohvalы2 sicevhmi:

Raduйsz, ntrokovi1ce bGoizbrannaz. Raduйsz, nevёsto bGovэnčannaz. Raduйsz, vъ ženahъ blgoslovennaz. Raduйsz, pače g0rnihъ si1lъ prevoznesennaz. Raduйsz, prtolu gDnю vhnu predstosщaz. Raduйsz, zastypnice naša, za mjrъ vsegdA molsщazsz.

Raduйsz, vLčice, živon0snый i3st0čnikъ vBrnыmъ i3zlivaющaz.

Kondakъ Gi

Q vsepёtaz m™i, živon0snый i3st0čnikъ tv0й mjru davšaz, t neg0že i3zlivaeši namъ veli1kіz i3 bogatыz mlcti, prіimi2 blgodarstvennoe sіE molenіe naše, nap0й nasъ t i3st0čnika tvoegw2 vъ životЁ nhnэšnemъ i3 grsduщemъ, da vhnu zovemъ nj tebЁ: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ҐrhagGlъ i3 ѓgGlъ:

I# kondakъ №-й: I#zbrannoй t vsёhъ:

Mltva

Q pres™az dv7o, vsemlctivaz gpcže vLčice bcde, živon0snый i3st0čnikъ tv0й, cэlebnыe darы na zdravіe dyšъ i3 tэlesъ našihъ i3 na sp7senіe mjru točaщій, podalA є3si2 namъ, tёmže blgodarni syщe ўserdnw m0limъ tS, cRi1ce pres™az: moli2 sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw dati namъ njstavlenіe pregrэšenій i3 vsskoй dušЁ skorbsщeй i3 njѕloblennэй mlctь i3 ўtэšenіe, i3 t bёdъ, sk0rbeй i3 bolёzneй svoboždenіe. Podaždь, gpcže, (hramu semY i3) si1mъ lю1demъ pokrovenіe (i3 s™ёй nbi1teli seй soblюdenіe), gradu sohranenіe, stranЁ našeй t napasteй i3zbavlenіe i3 njgraždenіe, da mi1rnoe zdЁ poživemъ žitіE, i3 vъ byduщemъ vёcэ spod0bimsz vi1dэti tebE, zastypnicu našu, vo slavэ crtvіz sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, є3myže slava i3 deržava so nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.