NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Borisu i Glebu

Kondakъ №

I#zbrannіi čudotv0rcы i3 preslavnіi strastoterpcы hrt0vы, ўkrasivšіi dyšы svo‰ dobrodёtelію i3 prešedšіi p0priщe vre6mennыz ži1zni vъ strasэ b9іi, moli1te hrtA bGa, є3g0že daže do kr0ve vozlюbi1li є3stE, da sp7setъ t bёdъ i3 napasteй i3 vёčnыz smerti vsёhъ, sъ vёroю pritekaющihъ i3 sъ lюb0vію zovyщihъ kъ vamъ:

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Jkosъ №

ЃgGlьskimъ či1nwmъ radostь sotvori1li є3stE, preslavnaz dv0ice, cэlomydrennый bori1se sъ kr0tkimъ glёbomъ, žitіemъ svoi1mъ, zanE hrtA radi prehodsщee carstvo zemn0e njstavlьše, gDa t vseS duši2 vozlюbi1ste. Segw2 radi i3 mы2, blgodarsщe bGa, pokazavšagw vъ vasъ si1lu blgdti svoeS, sъ lюb0vію vopіemъ kъ vamъ:

Raduйtesz, ćkw vkypэ so ntcemъ svoi1mъ, kn7zemъ vladi1mіromъ, syetnыhъ bogHvъ ўkloni1stesz. Raduйtesz, ćkw ko i4stinnomu bGu vseю dušeю prilэpi1stesz. Raduйtesz, prekrasnіi cvэti2 novoprosvэщennыz zemli2 rysskіz. Raduйtesz, presvBtlыz ѕvэzdы6 prisnosyщnagw svёta hrt0va vъ stranЁ našeй. Raduйtesz, čistotY duševnuю vozlюbi1všіi. Raduйtesz, d0mъ d¦u s™0mu sebE sodёlavšіi.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ v7

Vi1dэvše, ćkw vъ mjrэ semъ vs‰ suetЁ i3 tlёnію prič†stna, i3z8mlada hrtA vozlюbi1li є3stE, čtcnji bratіz bori1se i3 glёbe, ži1znь bezstrastnuю stzžavše, slavnіi cэlomydrіz rači1tilіe. Tёmže t strasteй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ mltvami svoi1mi svobodi1te počitaющihъ vasъ i3 poю1щihъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ sv0й prosvэti1vъ kni1žnыmъ ўčenіemъ, čtenіe b9estvennыhъ pisanій, naipače že dušepoleznыhъ povэstvovanій nj stradanіihъ myčenikwvъ, ѕэlw2 vozlюbi1lъ є3si2, blžennэ bori1se: i4miže sebE i3 brata tvoegw2 glBba nazidalъ є3si2, gDa ї}sa hrtA so slezami molsщe, da ne ўvlekytsz suet0ю mjra segw2, no da poslёduюtъ stopamъ s™hhъ myčenikwvъ. Segw2 radi prіimi1te t nasъ, s™ji bratіz, pohvalы6 sicevы6z:

Raduйtesz, pytь pravый vъ crtvіe nbcnoe njbrёtšіi. Raduйtesz, si1mъ putemъ nevozvratnw šestvovavšіi. Raduйtesz, razumъ sv0й vъ poslušanіe vёrы predavšіi. Raduйtesz, serdcemъ svoi1mъ є3di1nomu hrtY služi1ti voždelёvšіi. Raduйtesz, rysskіz zemli2 ўdobrenіe. Raduйtesz, vsegw2 mjra presvёtlіi svэti1lьnicы.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ G

Si1loю blgdti b9іz ўkrэplsemi, krestnыmъ putemъ єđlьskimъ vъ žitіi2 vašemъ šestovali є3stE, blgovёrnіi bori1se i3 glёbe. Tёmže i3 nasъ mltvami vašimi t vsёhъ k0zneй lukavagw dіavola ўkrэpi1te, da nepretknovennw vozm0žemъ proiti2 putemъ zapovэdeй b9іihъ i3 vhnu vospэvati: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I$muщe pred8 ќmnыma nči1ma svoi1ma džbrazъ hrtA gDa, ўserdnіi podražatelіe є3mY vъ žitіi2 vašemъ kvi1stesz: poluči1vše že t ntcA vašegw, kn7zz vladi1mіra, vo njbladanіe gradы rost0vъ i3 myromъ, nj nasaždenіi vъ zemli2 vašeй vёrы hrt0vы i3 blgočestіz pače vsegw2 potrudi1stesz, i3 pravosydіemъ, kr0tostію, smirenіemъ i3 mlcrdіemъ kъ bBdnыmъ lюb0vь nar0da svoegw2 stzžali є3stE, d0blіi strastoterpcы bori1se i3 glёbe. Segw2 radi prіimi1te i3 t našegw ўserdіz kъ vamъ pohvalы2 sicevы6z:

Raduйtesz, vёrnіi ўčenicы2 sp7sovы. Raduйtesz, blgočestіz stolpi2 nepokolebi1mіi. Raduйtesz, rodi1teleй vašihъ sъ lюb0vію počitavšіi. Raduйtesz, drygъ dryga i3 bratію sveю i4skrenneю lюb0vію vozlюbi1všіi. Raduйtesz, cэlomydrіz revni1telіe. Raduйtesz, dёvstva i3 č?totы2 hrani1telіe.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ d7

Byreю zavisti i3 ѕl0bы njderži1mъ, bratъ vašъ svztop0lkъ njkasnnый, strastію prelьsti1vsz vlastolю1bіz, liši2 vasъ zemnagw carstvіz, s™ji bori1se i3 glёbe. Hrt0sъ že bezkonečnoe crtvo vamъ darovA, є3myže so ѓgGlьskimъ v0instvomъ predstosщe, mltesz sp7sti2 lюb0vію poю1щihъ: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavъ s™hй kn7zь bori1sъ, na rэcЁ ѓlьtэ stoS sъ v0i svoi1mi, nj ѕl0mъ ўmыšlenіi svztop0lka, ćkw h0щetъ є3gw2 ўbi1ti, ne є4mlzše vёrы tomY, ne čazše bo takovhz ѕl0bы t brata. Nbače smuщašesz mhslію i3 pečalію njderži1mъ, všedъ vъ šaterъ sv0й, so slezami molsšesz hrtY bGu i3 pres™ёй bcdэ, i3 povelЁ їereю ќtrenю pёti. Vёstь že prіemъ, ćkw pribli1žišasz ўžE ўbjйcы, priležnэe načA mltisz, da ne postavitъ segw2 gDь svztop0lku vo grёhъ. I# sE vnezapu napad0ša nanь ўbjйcы i3 k0pіi probod0ša є3gw2. Ne po mn0zэ že vremeni, ćkw ѓgnecъ neporo6čnый, zaklanъ bhstь na rэcЁ smzdhni i3 blžennый glёbъ. I# takw predstaša s™ji bratіz vkypэ vъ nbcnэmъ crtvіi hrtY bGu, raduющesz. Mh že, počitaющe myčeničeskuю konči1nu i5hъ, ўserdnw vopіemъ:

Raduйtesz, vъ g0rnihъ selenіihъ so s™hmi myčeniki i3 so vsёmi s™hmi pres™ёй trbcэ predstosщіi. Raduйtesz, neprestaю1щimъ veselіemъ naslaždaющіisz. Raduйtesz, ćkw bogatstvo i3scэlenій vёruющimъ i3zlivaete. Raduйtesz, ćkw t vnezapnыz smerti počitaющihъ pamztь vašu i3zbavlsete. Raduйtesz, ćkw veselіemъ duho6vnыmъ serdcA naša i3spolnsete. Raduйtesz, ćkw predstatelьstvomъ vašimъ pred8 bGomъ pečali i3 sk0rbi naša ўtolsete.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ є7

BGotє1čnыz ѕvёzdы kvi1stesz, d0blіi strastoterpcы bori1se i3 glёbe, na zarЁ hrtіanstva vъ stranЁ našeй, bGoug0dnыmъ žitіemъ svoi1mъ ўvэrsющe soplemenniki vъ sp7si1telьnosti pravoslavnыz vёrы i3 naučaющe blgodarnэ pёti bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše, kakw s™ji bratіz bori1sъ i3 glёbъ, voždelёvše byduщihъ blgъ, pače že lюbvE radi hrt0vы, carstvo zemn0e i3 slavu є3gw2 ni vo čt0že vmэni1ša, nikakože proti1vzщesz zakalaющemu i5hъ bratu, vэncы2 myčeničєskіz poluči1ša, pёsnьmi duh0vnыmi lю1dіe rysstіi i5hъ proslavlsюtъ i3 radostnw zovytъ:

Raduйtesz, vselennыz zastypnicы. Raduйtesz, stranЁ našeй pob0rnicы na vragi2. Raduйtesz, m†slinы plodovi6tыz, vъ domY b9іi vozrastšіi. Raduйtesz, fjnіxы, dobrodёtelmi procvёtšіi. Raduйtesz, vračeve bolsщihъ i3 bэsHvъ progoni1telіe. Raduйtesz, vъ bэdahъ i3 sk0rbэhъ prizыvaющimъ vasъ sъ vёroю sk0rіi pom0щnicы.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ ѕ7

Pr0povэdi hrt0vэ nj lюbvi2 kъ bli1žnimъ poslёduz, geHrgій, vёrnый slugA tv0й, kn7že bori1se, dyšu svoю2 za tS položi2: hotS tёlomъ svoi1mъ prikrhti tS t vragHvъ, vkypэ sъ tob0ю ўbіenъ bhstь. Po malэ že vremeni bratъ tvoй, blgovёrnый kn7zь glёbъ, ćkw ѓgnz neѕl0bivъ, t svoegw2 ѕlagw rabA zaklanіe prіstъ, i3 takw vы2 trje vъ čert0gъ nbcnый vnid0ste, i3dёže so ѓgGlьskimi či1nы bGu vopіete: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіsli є3stE, ćkw dvA svэti6la na tverdi cRko6vnэй, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, bGoug0dnыmъ žitіemъ svoi1mъ i3 myčeničeskoю konči1noю pokazyющіi namъ pytь kъ nezahodi1momu svёtu hrtY. Tёmže m0limъ vasъ tmY nevёrіz i3 razvraщenіz vъ stranЁ našeй razgnati, da є3dinomhslennw vsi2 vzыvaюtъ vamъ si1ce:

Raduйtesz, prosvэti1telz rysskіz stranы2, kn7zz vladi1mіra trasli čєstnhz. Raduйtesz, k0rene pravovёrіz vёtvi bGonasaždє1nnыz, cvэti2 blgouhanіz procvёtšіi. Raduйtesz, ćkw vo ўdёlэhъ svoi1hъ, rost0vэ i3 myromэ, jdwlы potrebi1li є3stE. Raduйtesz, ćkw tmY kzhčestva tamo prognali є3stE. Raduйtesz, ćkw svёtomъ bGovёdэnіz prosvэщaete pomračє1nnыz ўmы2. Raduйtesz, ćkw teplot0ю mltvъ vašihъ sogrэvaete hladnaz serdcA.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ z7

HotS kvi1ti n0vый i3st0čnikъ blgdti svoeS, člvэkolю1becъ gDь netlёnіe darovA čtcnы6mъ moщe6mъ vašimъ, bGolюbeznaz dv0ice, bori1se i3 glёbe, znamenьmi i3 čudesы2 proslavi |. Mh že, divsщesz vъ vasъ vsemogyщestvu i3 blgosti bGa, vopіemъ є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vagw kaіna, bratoubjйcu svztop0lka, pobэdi1vъ, blgovёrnый kn7zь kroslavъ, i3 ўvёdэvъ, ćkw mn0gaz znamenіz i3 čudesA t grobHvъ vašihъ, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, bыvaюtъ, sъ radostію povёda nj semъ mitropoljtu їlarіHnu i3, po blgoslovenію є3gw2, sozdA vъ čestь vašu cRkovь vъ vыšg0rodэ, i3dёže postavlenы bhša čtcnы6z mo6щi vaša. Mh že, svёtlw prazdnuющe s™yю pamztь vašu, so ўmilenіemъ zovemъ:

Raduйtesz, myčeničeskimi vэncы2 ўvэnčannіi na nb7si2. Raduйtesz, darы čudotvorenій proslavlennіi na zemli2. Raduйtesz, ćkw i3 prežde proslavlenіz vašegw di6vnaz znamєnіz nad8 gr0bwmъ vašimъ kvlshusz. Raduйtesz, ćkw st0lpъ džgnennый i3 svёщi gorsщіz tamw zrshusz. Raduйtesz, ćkw tamw ѓgGlьskaz pBnіz slhšahusz. Raduйtesz, ćkw pri tkrhtіi moщeй vašihъ blgouhanіz cRkovь vs‰ i3sp0lnisz.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ }

Stranniki i3 prišelьcы, po ґpclu, kvi1stesz na zemli2, bGolюbeznіi bori1se i3 glёbe, d0lьnzz preziraющe, g0rnihъ vzыskyющe, vs‰ pomыšlenіz kъ bGu i3myщe, bratneю lюb0vію sovokyplьšesz, blgočestnw poži1ste. Tёmže i3 namъ pomozi1te vašimi mltvami dobrodёtelьnoe žitіE vozlюbi1ti i3 pёti bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vseю dušeю i3 vsёmъ serdcemъ vozlюbi1vše hrtA i3 cRkovь є3gw2 vъ ži1zni vremennэй, bratіz blžennіi, i3 po prestavlenіi vašemъ ne njstavlsete vo vremz blgopotrebnw vrazumlsti prestupaющihъ zak0nъ єđlьskій i3 zak0nы cRk0vnыz. Segw2 radi cRkovь s™az ўblažaetъ vasъ si1ce:

Raduйtesz, gDevi, ґ ne člvёkwmъ ўgoždavšіi. Raduйtesz, na straži zak0na hrt0va stosщіi. Raduйtesz, vo gradэ dorogobyži ženY nёkuю, vъ prazdnikъ s™i1telz nіkolaz rab0tavšuю, razrušenіemъ hraminы є3S i3 i3zsušenіe ruki2 nakazavšіi. Raduйtesz, po trjehъ lёtэhъ sъ vёroю pritekavšeй ko s™ы6mъ moщe6mъ vašimъ ženЁ t0й i3scэlenіe podavšіi. Raduйtesz, dvyhъ mužeй, vъ vыšg0rodэ vъ temni1cu nepovi1nnw zaklюčennыhъ, čudesnw svobodi1všіi. Raduйtesz, si1mъ čydomъ veli1kagw kn7zz kjevskagw mіhai1la svztop0lka nikog0že predavati na kaznь po klevetЁ, vrazumi1všіi.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ f7

Vsskіz nedygi i3scэlsti vъ zemli2 rysstэй dadesz vamъ blgdtь t bGa, ćkože velikomyčenikъ geHrgій, vo snЁ ćvlьsz nёkoemu slэpcY povёda, poslavъ є3gw2 kъ vamъ: t0й že, prišedъ vъ vыšg0rodъ, prebыvaše dni2 nёkіz pri cRkvi vašeй, ўserdnw molssz, i3 poluči1vъ prozrёnіe, blgodarnэ vozopi2 bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡i mnogovэщ†nnіi ne m0gutъ dost0йnw voshvali1ti vasъ, strastoterpcы hrt0vы bori1se i3 glёbe, za lюb0vь i3 mlcrdіe ko vsBmъ člvёkwmъ stražduщimъ: vs‰ bo stranA naša i3sp0lnisz slavoю čudesъ vašihъ, i4mže ўdivlsющesz sъ vёroю vopіemъ vamъ:

Raduйtesz, ćkw vsёhъ, prizыvaющihъ vasъ sъ vёroю, t razli1čnыhъ nedygwvъ i3scэlsete. Raduйtesz, ćkw mltvami vašimi slэpji prozrэvahu. Raduйtesz, ćkw vašimъ hodataйstvomъ hromji i3 bezn0zіi hoždenіe poluči1ša. Raduйtesz, ćkw vъ vыšg0rodэ džtroku nёkoegw myža mmrHna njgor0dnika vъ s0nnomъ vidёnіi kvi1stesz i3 krestnыmъ znamenіemъ suhyю i3 sk0rčennuю n0gu є3gw2 zdravu sotvori1ste. Raduйtesz, vo gradэ tyrovэ i4noka martjna, vъ tsžcэй bolёzni syщa, vъ kellіi ćvэ posэti1všіi i3 i3scэlenіe є3mY podavšіi. Raduйtesz, ćkw i3 vsёmъ truždaющimsz sk0rіi pom0щnicы.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ ‹

Sp7sti1sz hotsщe t vёčnыz smerti, dostoblžennіi bori1se i3 glёbe, dyši vaša ўkrasili є3stE cэlomydrіemъ, smirenіemъ, kr0tostію i3 pr0čimi dobrodёtelьmi, i3 prešedše p0priщe vremennыz ži1zni, vэncє1vъ neuvzd†emыhъ spod0bistesz. I# nhnэ, predstosщe prt0lu gDa slavы, m0litesz priležnw nj čtyщihъ pamztь vašu i3 vopію1щihъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA i3 zastuplenіe, bGomydrіi ўg0dnicы bori1se i3 glёbe, є3stE ntečestvu vъ godi1nu sk0rbi i3 nestroenій, i3 pribёžiщe vsёmъ, sъ vёroю prizыvaющimъ vasъ na p0moщь vo vsskihъ bёdahъ i3 napastэhъ, derznovenіe bo velіe i4muщe, s™ji, ў hrtA bGa pomogati i3 sp7sati vopію1щihъ vamъ takovaz:

Raduйtesz, neisčerpaemіi i3st0čnicы b9estvennыhъ i3scэlenій. Raduйtesz, rёki čudesъ i3 darovanій duh0vnыhъ. Raduйtesz, ćkw syщimъ vъ bэdahъ i3 napastэhъ i3zbavlenіe podaete. Raduйtesz, njslэplє1nnыmъ vladi1mіrcєmъ kn7zєmъ mstislavu i3 krop0lku kroslavičєmъ, vъ cRkovь vašu na smzdhni prišedšimъ, prozrёnіe darovavšіi. Raduйtesz, dimi1trію donsk0mu pobэdi1ti tatarskagw carS mamaz pom0gšіi. Raduйtesz, blgovёrnomu kn7zю ґlexandru nevskomu na p0moщь proti1vu velgera svёйskagw sъ nb7sъ ćvlьšіisz.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ №i

Pёnіe hvalebnoe i3 blgodarstvennoe prin0simъ di1vnomu vo s™hhъ svoi1hъ bGu našemu, darovavšemu cRkvi svoeй i3 stranЁ rysstэй di1vnыhъ čudotv0rcєvъ, sщ7ennuю dv0icu bori1sa i3 glёba, i4že nhnэ so ѓgGlьskimi či1nы i3 so vsёmi s™hmi vopію1tъ na nb7si: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svёtozarnіi svэti1lьnicы nezahodi1magw s0lnca pravdы, hrtA gDa, kvi1stesz, dobropobёdnіi bori1se i3 glёbe, zemli2 rysskіz pokrovi1telіe i3 zaщi1tnicы, i5hže nhnэ sщ7ennuю pamztь soveršaющe, vo ўmilenіi dyšъ i3 serdecъ vopіemъ:

Raduйtesz, veselіe i3 radovanіe stranЁ našeй. Raduйtesz, krёpwsti i3 zabr†la v0inwvъ hrtolюbi1vыhъ. Raduйtesz, prt0lu gDa slavы predstosщіi. Raduйtesz, zareю tris0lnečnagw svёta njzarennіi. Raduйtesz, ćkw tverz0šasz vamъ vratA є3dє1mskaz. Raduйtesz, ćkw licemъ kъ licY gDa zri1te.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ v7i

Blgdtь є3dinenіz i3 bratolю1bіz i3sprosi1te ў bGa ntečestvu vašemu, s™ji mirotv0rcы bori1se i3 glёbe, da vsi2 lю1dіe rysstіi vozlю1bztъ drygъ dryga i3 є3dinodyšnw i3spovёduюtъ pravoslavnuю vёru, vospэvaющe hrtY, sp7si1telю našemu, pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe dobrodёtelьnoe vaše žitіE, preisp0lnennoe nelicemёrnыz lюbvE kъ bGu i3 bli6žnimъ, myčeničeskuю konči1nu i3 slavu na nb7si2 i3 na zemli2 po prestavlenіi vašemъ, prile6žnw mo6limъ vasъ, blžennіi bratіe bori1se i3 glёbe: ne vozgnušaйtesz nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ, zovyщihъ kъ vamъ:

Raduйtesz, gDevi vёrnw posluži1všіi. Raduйtesz, svёtomъ i3 s0lію zemli2 rysskіz kvi1všіisz. Raduйtesz, dobrodёtelєmъ ntcA svoegw2 podražavšіi. Raduйtesz, vkypэ sъ ni1mъ vъ radostь gDa všedšіi. Raduйtesz, s0nmu myčenikъ sopričtennіi. Raduйtesz, vъ li1cэ rysskihъ s™hhъ slavoю mn0goю t bGa prevoznesennіi.

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, teplіi nj nasъ pred8 bGomъ mltvennicы.

Kondakъ Gi

Q, preslavnіi i3 prečydnіi čudotv0rcы, s™ji strastoterpcы bori1se i3 glёbe, prіimi1te t nasъ sіE maloe prinosi1moe vamъ molenіe, i3 vašimi mltvami ў prt0la b9іz ўtverdi1te vъ stranЁ našeй mi1rъ i3 blgočestіe, cRkovь s™yю sohrani1te t є3reseй i3 rask0lwvъ, i3 vsёhъ pravoslavnыhъ hrtіanъ njgradite t vragъ vi6dimыhъ i3 nevi6dimыhъ, t nevёrіz i3 razvraщenіz, t bёdъ i3 sk0rbeй, da, blgodarni syщe, vopіemъ sp7si1telю hrtY bGu našemu: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGlьskimъ či1nwmъ:

I# kondakъ №-й: I#zbrannіi čudotv0rcы:

Mltva

S™ji strastoterpcы, bGolюbi1vaz dv0ice, blgovёrnіi kn7zi bori1se i3 glёbe, i3zmlada vseю dušeю hrtA vozlюbi1všіi, cэlomydrіe, kr0tostь, smirenіe i3 pr0čіz dobrodёtєli stzžali є3stE, i3 ćkw ѓgncы neѕlobi1vіi, t brata svoegw2 nepravednoe ўbіenіe preterpёli є3stE, čctыz svo‰ dyši vъ blgoprіstnuю žertvu bGu prines0ste i3 t negw2 vэncы2 netlёnnыz prіsli є3stE. Pripadaющe kъ čtcnomu džbrazu vašemu, m0limъ vasъ vъ dysэ sokrušennэ i3 smirennэ: voznesi1te svo‰ ўsє1rdnыz mltvы ko vsemlctivomu sp7su našemu, da podastъ namъ, čtyщimъ s™yю pamztь vašu, vєli1kіz svo‰ i3 bog†tыz mlcti, cRkovь svoю2 s™yю da soblюdetъ t є3reseй i3 rask0lwvъ, vъ čadэhъ є3S da njživetъ dyhъ pravыz vёrы i3 lюbvE, dyhъ vёdэnіz i3 blgočestіz, da daryetъ vsBmъ namъ vs‰, ćže kъ ži1zni vremennэй i3 vёčnэй potrebnaz. E$й, s™ji strastoterpcы, ўskori1te na p0moщь kъ namъ, ćkože sr0dniku vašemu blgovёrnomu kn7zю ґlexandru nevskomu i3 i3zbavite stranY našu t vragHvъ vi6dimыhъ i3 nevi6dimыhъ, t glada, ngnS, smerton0snыz ćzvы, t vsskihъ bёdъ i3 napasteй: razgoni1te njbležaщій nы2 mrakъ nevёrіz i3 razvraщenіz, da mi1rnw i3 blgočestnw poživemъ vъ vёcэ semъ i3 spod0bimsz hrtіanskіz k0nčinы i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudЁ hrtA bGa, є3myže podobaetъ čestь i3 poklonenіe so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ, životvorsщimъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.