NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Artemiju Antiohijskom

Kondakъ №

Vzbrannomu voev0dэ i33 ґvgustalію stranы2 є3gĐpetskіz, caremъ zemnhmъ čestію prevoznesennomu, poslэdi1 že t ю3lіana ѕločesti1vagw myčimomu i3 vo glavY ўsэčennomu, ćkw ѕёlьnэ stradavšemu i3 pobэdi1telьnэ vsS preterpёvšemu, t bGa že prіsvšemu netlёnіe i3 blgodatь čudotvorenіz, dnesь vёrnіi vъ pohvalьnaz vozopіi1mъ:

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Jkosъ №

Ґntіohjйstіi lю1dіe divi1šasz s™ёй revnosti tvoeй nj i4meni hrt0vэ, slavne ґrtemіe, ne tэrpS bo zrёti mučenіz s™hhъ i3 hulы2 slhšati na gDa, ю3lіanomъ i3zrыgaemыz: ѓщe i3 čestь є3mY vozdati t ґlexandrji prišelъ, nbače i3 njbliči1ti togw2 ne ўstraši1lsz є3si2. Tёmže, i3 či1na svoegw2 v0inskagw i3zveržennый za derznovenіe svoE, njsuždenіe na ranы i3 smertь prіslъ є3si2. Mh že nhnэ, ѓki njbstosщe ti2 na poz0riщi myčimomu, vopіemъ ti2 si1ce:

Raduйsz, bezslavіe i3 mučenіe t ю3lіana preterpёvый. Raduйsz, vъ slavu i3 njsіsnіe t bGa njblečennый. Raduйsz, lю1taz stradanіz pod8svый. Raduйsz, veli1čіe vёrы pokazavый. Raduйsz, blistazйsz slavoю terpёnіz. Raduйsz, krёposte naša vъ sk0rbэhъ i3 i3znemoženіi.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ v7

Bydi vёrenъ carю2, preщaše s™hй ґrtemій nečesti1vamu ю3lіanu: ćkw syetnы tvoS načinanіz i3 nem0щna є4stь g0rdostь tvoS i3strebi1ti hrtіanы: tnelэže bo prіi1de hrt0sъ, i3 vodruzi1sz krtъ, i3 vozdvi1žesz na nemъ gDь, padE ѕločesti1vыhъ gordhnz i3 poprana bhstь lukavagw krёpostь, hrt0va že nepobэdi1ma i3 neprewdolёnna є4stь si1la, є4юže njgraždaющesz, vozm0žemъ ўstosti proti1vu k0zneй vražіihъ, pobёdnэ vopіS bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Voi1nstvuz za veli1kagw carS konstantjna, krёpkoю si1loю krtnoю pobэždalъ є3si2 vragi2, nružeb0rče ґrtemіe: t0ю že si1loю i3 muči1telz svoegw2 ю3lіana njdolёlъ є3si2. Vidёnіemъ bo krta nvogdA na nb7si2 vъ vёrэ hrt0vэй ўtverdi1lsz, lestь jdwlьskuю i3 p0česti v0inskagw zvanіz prezrёvъ, za hrtіanы pred8 tstypnikomъ myžestvennw ratovalъ є3si2, i3 v0inwvъ načalovoždS vёrы našez, gDa hrtA, sebЁ narekъ, živ0tъ sv0й za togw2 d0blestvennw položi1lъ є3si2. Tёmže i3 pritzžalъ є3si2 sebЁ t nasъ zvanіz takov†z:

Raduйsz, znamena jdwlьskaz kesarz tstypnika tri1nuvый. Raduйsz, znamenію krtA poslёdovavый. Raduйsz, i3 nhnэ si1lы b0rющihsz pod8 stsgomъ vёrы ўkrэplszй. Raduйsz, ўpovanіe i3znemogaющihъ ўtverždazй. Raduйsz, d0brый hrt0vъ nryžniče. Raduйsz, s™hz vёrы tvёrdый zaщi1tniče.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ G

GDi, daleče є4smь t terpёnіz i3 neѕl0bіz tvoegw2: vopіslъ є3si2, s™e ґrtemіe, pervaz mučenіz preterpёvъ, th bo, gDi, za menE, grэšnёйšagw, po vsemY tэlesi2 sodr0blenъ bhlъ є3si2 ranami, t n0gъ do glavы2 ne bЁ vъ tebЁ cёlosti. Molю2 ќbw tS, vLko, ćkw tvoi1mi stradanьmi vэnčalъ mS є3si2, da i3 soverši1ši tečenіe moe vo i3spovёdanіi tebЁ sъ pёsnію: Ґllilyіa.

Jkosъ G

DadE ѕločesti1vый carь povelёnіe nružen0scєmъ svoi1mъ voshi1titi tS, slavnagw v0inskagw voždS, ґrtemіe, i3 san0vnый p0zsъ tv0й t8emše, i3 ri1zы sovlekše, naga i3stzzati. Tji že, svzzavše rycэ i3 n0zэ tvoi2, rastzg0ša tёlo tvoE na četvero i3 bіshu vol0vьimi ži1lami po hrebtY i3 črevu toli1kw, ćkw njskudёti si1lamъ i5hъ. Th že ѓki nečyvstvenъ prebыvalъ є3si2, ćkw vsёmъ, njkrestъ stosщimъ, i3 samomY ю3lіanu čyditesz ѕэlw2. Prіimi2 ќbw i3 t nasъ pohvalьnaz ўdivlenіz sicev†z:

Raduйsz, vъ vёrэ nepobэdi1mый. Raduйsz, vъ ўpovanіi neprewdoli1mый. Raduйsz, na kameni terpёnіz n0zэ svoi2 postavivый. Raduйsz, myžestvennэ stHpы svoS i3spravivый. Raduйsz, radovavыйsz vъ stradanіzhъ. Raduйsz, proslavlennый vъ poruganіzhъ.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ d7

E#gdA s™ji i3spovёdnicы є3vgenій i3 makarій myčimi bshu, togdA i3 tы2, bl9enne ґrtemіe, revnostію po bz7э dvi1žimъ, mltvu tvori1lъ є3si2, da ne pokažetъ bGъ tebЁ ne t0čію nedost0йna stradalьčeskagw načinanіz, no da i3spravitsz pred8 ni1mъ i3 tvoS i3sh0dnaz pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Ži1lami vol0vьimi bіemый i3 po zemlЁ protzzaemый ničt0že malodyšestvovalъ є3si2, no raduzsz i3 veselssz, stradanьmi hrt0vыmi prosvэщaemъ, p0dvigъ myčeničestva do koncA sovэrši1lъ є3si2 d0brэ. Tёmže i3 dostoi1nъ kvi1lsz є3si2 ўblaženіz sicevagw:

Raduйsz, skudelьnый sosydъ pl0ti svoeS sokruši1vый. Raduйsz, svёtъ vёrы i3 si1lu myžestva i3z8 negw2 kvi1vый. Raduйsz, vъ є3g0že nemoщi si1la gDnz soverši1sz. Raduйsz, є3g0že terpёnію muči1telь počydisz. Raduйsz, ćkw bGъ prіstъ tvoю2 žertvu mučenіz. Raduйsz, ćkw blgjй dadE tebЁ žrebій sp7senіz.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ є7

Za menE straždeši, ґrtemіe, derzaй i3 raduйsz: glag0la hrt0sъ, kvi1vsz s™0mu vъ temni1cэ, so mn0ю bydeši vo crvіi moemъ. SіS slhšavъ myčenikъ, ѓbіe t ranъ i3scэlЁ, i3 dušeю i3sp0lnivsz bžctvennagw ўtэšenіz, prebыvaše vъ temni1cэ, blgoslovlsz bGa i3 poS є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

I# gladomъ, i3 žaždeю myčiša tS vъ temni1cэ, blženne ґrtemіe. Th že, na щedrHtы preblgagw gDa sebЁ vozvergъ, є3di1nagw prosi1lъ є3si2, da i3 samyю dyšu tvoю2, ćkw žertvu živyю prіi1metъ vLka hrt0sъ t tebЁ sъ є3щE njstavšeюsz kr0vію tvoeю. I# ne votщE bhstь račenіe tvoE: zapovёda bo gDь ѓgGlwmъ svoi1mъ vъ temni1cэ pitati i3 sohransti tS, pot0mъ že i3 samъ kvi1sz, ўkrэplsz tebЁ, nasъ že vozglašati tebЁ naučaz:

Raduйsz, t ruki2 ѓgGlъ vъ temni1cэ pitavыйsz. Raduйsz, hlёbomъ živ0tnыmъ sъ nb7sЁ ўkrэplsvыйsz. Raduйsz, t ranъ gDnimъ posэщenіemъ vo ќzahъ i3scэli1vыйsz. Raduйsz, kvlenіemъ hrt0vыmъ ўtэšenіz i3sp0lnivыйsz. Raduйsz, gDemъ vъ temni1cэ njbradovannый. Raduйsz, vosšedый kъ nemY prіsti vэnecъ slavы tebЁ ўgot0vannый.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ ѕ7

K0lь mnHga sytь vLki moegw2 stradanіz i3 čto2 b0lэe є3gw2 preterpёhъ ѓzъ, nedost0йnый: vopіsše blžennый ґrtemій. T0й ko krtu prigvoždenъ bhstь grэhA radi moegw2, samъ ne poznavъ grэhA, nižE lestь vo ўstёhъ sodёla. Raduюsz i3 veselю1sz prosvэщaemый gDa moegw2 stradanьmi, ćže njblegčevaюtъ mi2 bolёzni moS. Takw s™hй vъ sebЁ besёduz, črez8 vsю2 n0щь kypnw so stradalьcami є3vgenіemъ i3 makarіemъ vospэvaše bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Lюtёйšimъ mykamъ predadE tS, stradalьče ґrtemіe, nečesti1vый carь, є3gdA so stыd0mъ t ґpollHna dafnjйskagw vozvrati1sz i3 t tebЁ posmэsnіe i3 prorečenіe pogi1beli svoeS slhšavъ, ѕёlьnoю ćrostію raspali1sz. Tёmže i3 mы2 za džnыz stradanіz množaйšimi likostosnіi ўblžaemъ tS si1ce:

Raduйsz, ćkw tob0ю bGъ, di1vnый vo s™hhъ svoi1hъ, kzhkwmъ kvi1sz. Raduйsz, ćkw tob0ю sladčaйšee i4mz hrt0vo proslavisz. Raduйsz, ćrosti muči1televы ne ўstraši1vыйsz. Raduйsz, vъ hrt0vэmъ ўpovanіi nad8 jdwlы posmэsvыйsz. Raduйsz, vъ dysэ prbr0čestэmъ byduщihъ predzri1telю. Raduйsz, d¦a gDnz d0blій nosi1telю.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ z7

MnHga dosaždenіz tvorsše nečesti1vый ю3lіanъ hrtіanwmъ, lžyщe na nS, ćkw sožg0ša hramъ ґpollHna dafnjйskagw. E#gdA že seй lžecъ pred8 ґrtemіemъ množaйšіz preщє1nіz i3zrekaše na hrtіanы, s™hй ґrtemій tvэщA: bGopystnый gnёvъ i3 džgnь sъ nb7sЁ pozdE jdwla tvoegw2 i3 kapiщe є3gw2 sožžE: posmэvaюsz bezymію vašemu, ćkw slyžite bezdyšnomu bGu, ўtэšaюsz nj padenіi є3gw2 i3 raduюsz nj vsёhъ si1hъ, ćže hrt0sъ čudodёйstvova, є3myže dost0itъ pёti veleglasnw: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

Ne terpS slhšati pravэdnыhъ sl0vъ tvoi1hъ, s™e ґrtemіe, bezzak0nnый ю3lіanъ, razgnёvavsz ѕэlw2, povelЁ kamenosёčcєmъ razsёщi veli1kій kamenь, da posredЁ časteй є3gw sognэtenъ bydeši. I# semu ўgot0vannomu, padšій kamenь vsE tёlo tvoE sotrE, i3 vnytrennzz tvoS raspad0šasz, i3 slomi1šasz vsS členы tvoS. I# bЁ zrёti čydo velіe, ćkw vъ takov0mъ sognэtenіi posredЁ kamneй tы2 ži1vъ njstasz. Mh že b9іeй si1le, ўkrэplsvšeй tS, ўdivlszsz, vopіemъ:

Raduйsz, gr0zde vіnograda hrt0va vъ toči1lэ i3st0ptannaz. Raduйsz, žertvo ži1vaz, gDu verhY kamenэ kr0vію vozlіsnnaz. Raduйsz, myčeniče, є3g0že vsE tёlo ѓki dskA sognэtesz. Raduйsz, skrižale živaz, na neйže i3spovёdanіe vёrы kr0vію napisasz. Raduйsz, kr0vьmi svoi1mi, ѓki brenіemъ kamenіe smэsi1vый. Raduйsz, sebЁ samagw2 ži1va vъ sozidanіe cRkvэ hrt0vы položi1vый.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ }

či tvoi2 t mykъ i3skoči1ša, s™e, i3 licE bЁ sotrenw, dušA že є4щe bЁ deržaщisz i3 ljzhkъ d0brэ vэщaющъ, i4mže i3 vъ sognэtenіi prizvalъ є3si2 bGa, pom0щnika svoegw2, i3 vo ўpovanіi na negw2 vzыvalъ є3si2: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Prividёnіemъ počtE tS carь, є3gdA ўzrЁ vi1domъ strašna i3 є3stestvo2 člvёčeskoe proishodsщa: nbače i3 ўvэщA tebЁ є3щE pokloni1tisz jdwlwmъ, da pomi1luюtъ tS i3 ponE ćže vo ѓde mykamъ ne predadstъ. Th že, posmэsvsz carю2, tvэщalъ є3si2: ćkw jdwli i3 sami ngnS ne m0gutъ i3zbэžati, sъ ni1miže i3 tы2, carю2, bezkonečnomu ngnю2 predanъ bydeši. Za є4že, ćkw hylьnika, carь na smertь njsudi2 tS. Mh že, sšestvuz tebЁ na mёsto ўsэčenіz, ўvzzaemъ glavY tvoю2 pohvalьnыmi vэncы2 takw:

Raduйsz, stradalьče, posredЁ kamєnій sognэtennый. Raduйsz, i3spovёdniče, vъ krёposti vёrы ne njdolёnnый. Raduйsz, i4stinu bez8 straha pred8 cari vэщavый. Raduйsz, za sіE poslэdi2 vsёhъ ѕlostradanій ўsэčenіe mečnoe prіsvый. Raduйsz, glavY svoю2 sщ7ennuю pod8 mečъ samov0lьnэ podkloni1vый. Raduйsz, terpёnіemъ svoi1mъ glavы2 nevidi1mыhъ vragHvъ sokruši1vый.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ f7

Ranami sodr0blenъ bhlъ є3si2 po vsemY tэlesi2, ćkw lю1demъ na tS zrёti bЁ strašnw: sognэtennый ѓki dskA, k0sti sokrušennы i3 vsS vnytrennzz i3spad0ša. Takov0e ѕlostradanіe za maluю bolёznь počitalъ є3si2, nadёzsz ў gDa, za neg0že stradalъ є3si2, i3mёti pok0й vёčnый, naučaS vъ ѕlostradanіi ne malodyšestvovati, no paki vozsыlati bGu blgodarnэ: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

SE ćzvы hrt0vы na tэlЁ tvoemъ načertanы sytь: glag0la kъ sebЁ s™hй, njstalosz ќbw, da i3 samuю2 dyšu za hrtA tdamъ sъ njstavšeюsz vo mnЁ kr0vію. I# na щedrHtы gDni sebЁ vozvergъ, nebosznennw hrtA i3spovёdalъ pred8 člvёki, za neg0že i3 ўsэčenіe sъ radostію prіslъ є3si2. Segw2 radi, za prevoshodsщuю lюb0vь tvoю2 kъ bGu, pohvalsemъ tS si1ce:

Raduйsz, hrt0va є3đlіz sk0rый poslyšatelю. Raduйsz, veli1kіz zapovэdi є3gw2 got0vый i3spolni1telю. Raduйsz, krёpkuю lюb0vь ko gDu hrtY pokazavый. Raduйsz, i3 dyšu svoю2 sъ kr0vію radostnw za togw2 predavый. Raduйsz, sodroblenіemъ svoi1mъ naše razslablenіe ўkrэplszй. Raduйsz, ćzvami svoi1mi naša bolёzni i3scэlszй.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ ‹

Tverdoю vёroю vooruži1vsz, nei1stovstvw muči1televo prezrёlъ є3si2, i3 njsuždenіe na ўsэčenіe mečnoe sъ radovanіemъ prіslъ є3si2, i3 ved0mый na smertь, šestvovalъ є3si2 veselыmi nogami, vopіS hrtY bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

Ўsэčenіemъ glavы2 p0dvigъ sv0й myčeničeskій zapečatlёvый, ўtverdi mltvami tvoi1mi i3 nasъ, glavы2 svoS pod8 i4go hrt0vo podkloni1všihъ, črez8 vsE žitіE p0dvigomъ d0brыmъ podvizatisz, lюbi1ti gDa ў tebЁ poučatisz, vopіS tebЁ si1ce:

Raduйsz, si1lьnэ, na njdolenіe muči1teleй mečъ vёrы pri bedrЁ prepossavый. Raduйsz, šlemomъ sp7senіz t gDa zaщiщennый. Raduйsz, p0zsomъ slavы t negw2 d0brэ ўkrašennый. Raduйsz, щit0mъ mltvъ svoi1hъ vsёhъ pribэgaющihъ kъ tebЁ njhranszй. Raduйsz, za stradalьcєvъ gDnihъ vo vseoryžіi njpolčazйsz. Raduйsz, šestvuющihъ ќzkimъ putemъ vъ crtvіe nbcnoe neukl0nnw provoždazй.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ №i

Fіalъ ѕlostradanіz ўgotovlszsz do koncA i3spi1ti, na mёstэ ўsэčenіz prekloni1vsz do zemli2, mltv0ю kъ bGu dyhъ sv0й ўkrэplslъ є3si2. I# slhšavъ glasъ sъ nb7a glag0lющъ: vni1di so s™hmi prіsti vozdaznіe tebЁ ўgot0vannoe: prekloni1lъ є3si2 glavY pod8 mečъ, sъ radostію voznosS bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Hvalimъ tS vsi2, strastoterpče s™hй, i3 počitaemъ čtcnaz stradanіz tvoS, ćže pače є3stestvA člvёčeskagw preterpёlъ є3si2, i3 crtvіe nbcnoe pritzžalъ є3si2. Tёmže vozdvizaemsz vopi1ti tebЁ takw:

Raduйsz, i3zmoždenіz i3 členovreždenіz prіsvый. Raduйsz, vыsotY dyha vъ mykahъ kvi1vый. Raduйsz, щit0mъ ўpovanіz sebЁ njgradi1vый. Raduйsz, tverdostію svoeю derzostь muči1teleй i3stoщi1vый. Raduйsz, є3g0že mučenію ѓgGli predstoshu so ўdivlenіemъ. Raduйsz, є3g0že stradanіz lю1dіe počitaюtъ so ўmilenіemъ.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ v7i

Cэn0ю kr0vi tvoeS pritzžalъ є3si2 crtvіe nbcnoe, velikostradalьče hrt0vъ ґrtemіe. Ўpravi i3 nasъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ vo nbi1teli nb7snыz, da, naslaždazsz sъ tob0ю časti pravednыhъ, vhnu slavimъ sъ tob0ю bGa pёsnію: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Čert0gъ nb7snый tverze ti2 strastopol0žnikъ hrt0sъ i3 dadE ti2 dost0йnw vэnecъ slavы: i3 nhnэ na nb7sёhъ so ѓgGlьskimi či1nmi raduešisz. Tёmže i3 mы2, blgodarnіi lю1dіe i3 lюbomyčenicы, pёsnьmi vopіemъ ti2:

Raduйsz, voev0do, niki1miže vъ myžestvэ njdolennый. Raduйsz, ratob0rče za hrtA, vъ si1lэ newskudёemый. Raduйsz, velikostradalьče, mykami tvoi1mi є3stestvo2 člvёčeskoe ўdivi1vый. Raduйsz, nesokruši1mostь dyha vъ tэlesnэmъ sodroblenіi kvi1vый. Raduйsz, vo ўpovanіi na bGa ži1va ne ўsumnёvыйsz. Raduйsz, časti pravednыhъ na nb7sёhъ naslaždazйsz.

Raduйsz, s™hй ґrtemіe, preslavnый hrt0vъ velikomyčeniče.

Kondakъ Gi

Q, preslavne velikomyčeniče hrt0vъ ґrtemіe. Poemъ stradanіz tvoS, čti1mъ d0blюю konči1nu tvoю2, sъ ўserdnыmъ molenіemъ kъ tebЁ pritekaющe: ўkrэpi2 i3 nasъ sъ terpёnіemъ vъ p0dvizэ krtonošenіz prebыvati, i3spыtanіz i3 ѕlostradanіz črez8 vsE žitіE do koncA ponesti2 ne ўnыvaющe, no b0drennэ prebыvaющe vъ pёnіi bGu: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: Ґntіohjйstіi lю1dіe:

I# kondakъ №-й: Vzbrannomu voev0de:

Mltva

Q, vsehvalьnый velikomyčeniče ґrtemіe, gDenь voi1nstvenniče i3 vsёmъ namъ krёpkій pob0rniče. Sk0rъ bydi predstatelьstvomъ tvoi1mъ ў člvэkolю1bca hrta, da dastъ pravovёrnыmъ lю1dєmъ, poči1taющimъ tS i3 na poklonenіe moщemъ tvoi1mъ prihodsщimъ, mlctь i3 blgihъ prošenій sk0roe i3spolnenіe. Predstosй prt0lu b9ію vъ li1ce myčєnikъ, pominaй vsёhъ nasъ, bёdami, napastьmi i3 sk0rbьmi njbstoi1mыhъ, i3 vъ žitіi2 semъ mnHgw stražduщihъ: da tvoeю p0moщію i3 krёpkimъ pob0rstvomъ prestanutъ prihodsщaz na nasъ ѕlaz. Mh že, tvoi1mi ѕlostradanьmi nazidaemi, si1loю blgodati hrt0vы črez8 tebЁ i3spolnsemi, vъ terpёnіi krton0šenіz ži1ti načnemъ, vo є4že gDu pokasnіemъ blgougodi1ti i3 neizrečennaz blgaz naslёdovati, ćže ўgot0vana lю1bzщimъ bGa i3 proslavlsющimъ s™0e i4mz є3gw2, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.