NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Vaznesenja Gospodnjeg

Kondakъ №

Vozbrannый voev0do, tv0rče nb7a i3 zemli2. Pobэdi1telю smerti pohvalьnoe prin0simъ pёnіe, ćkw po presvBtlomъ tvoe6mъ i3z8 mertvыhъ voskresenіi na nb7sA so slavoю vozneslsz є3si2 i3 sъ prečctoю pl0tію tvoeю njdesnyю bGa i3 nc7A vozsёlъ є3si2, da i3 naše p†dšee є3stestvo2 sovozneseši sъ sob0ю, i3 t grэhHvъ i3 t vёčnыz smerti svobodi1ši na vёki. Mh že bžctvennoe tvoE voznesenіe prazdnuющe so ўčeniki2 tvoi1mi t duši2 tebЁ vopіemъ:

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Jkosъ №

ҐrhagGlwvъ i3 ѓgGlwvъ li1ki sopredstaša tebЁ, cRю vsёhъ, na є3leHnstэй gorЁ, so strahomъ vi1dэvše tS na vыsotY nbcnuю vzemlema sъ pl0tію, i3 proslavlshu veli6čіe člvэkolю1bіz tvoegw2, poю1щe tebЁ takw:

Ї}se, cRю2 slavы, vzhdi na nb7sA vъ voskliknovenіi vo glasэ trybnэ. Ї}se, gDi si1lъ, vzhdi na heruvjmы i3 vozleti2 na krilY vёtrenю. Ї}se, prevёčnый b9e, daždь glasu svoemY glasъ si1lы, da trepetna bydetъ nhnэ vs‰ zeml‰. Ї}se, prevhšnій svёte, kvi2 si1lu tvoю2 na džblacэhъ, i3 džgnь t licA tvoegw2 da vosplameni1tsz. Ї}se, i3skupi1telю tvari, ўgot0vi na nb7sёhъ prt0lъ tv0й i3 cRstvію tvoem{ da ne bydetъ koncA. Ї}se, tv0rče nb7u i3 zemli2, sэdi2 njdesnyю nc7a tvoegw2, da bydetъ bGъ vs‰českaz vo vsёhъ.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ v7

Vi1dэvše ґpcli tS i3z8 me6rtvыhъ vozst†vša, vLko gDi, є3gdA vo dnёhъ četыredes‰tihъ kvlslъ є3si2 sebE i4mъ, glag0lющe nj taйnahъ cRstvіz b9іz, i3 vosprіsvše t tebє2 zapovэdь t їerli1ma ne tlučatisz, no čazti nbэtovanіz dž§a, d0ndeže njblekytsz si1loю svhše, sošedšesz, prebыvahu є3dinodyšnw vkypэ na moli1tvэ poю1щe tebЁ є3di1nыmi ўstы2 i3 є3di1nыmъ serdcemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ bžctvennagw smotrёnіz tkrыvaz, vseblgjй ї}se, i3zvelъ є3si2 ўčeniki6 tvo‰ v0nъ do vifanіi, i3 vozvedъ i5hъ na g0ru є3leHnskuю, načatъ kъ veli1komu tvoegw2 voznesenіz na nb7o tainstvu got0viti, glag0lющe: pribli1žisz, q, dryzi moi2, voshoždenіz vremz, šedšэ ќbw nauči1te vs‰ kzhki sl0vu, є4že slhšaste t glasa moegw2, krtsщe i5hъ vo i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a. Tji že, є3щE zemn†z m{drstvuющe, voprošahu, ne vъ sіe li lёto ўstroi1ši cRstvіe ї}levo. Nbače tы2 reklъ є3si2 i4mъ: nёstь vaše razumёti vremenA i3 lёta, ćže nc7ъ položi2 vo svoeй vlasti, da vhnu got0vi bydutъ ko srёtenію svoegw2 ženihA nbcnagw, vopію1щe:

Ї}se, pastыrю d0brый, ne razlučaйsz nikogdaže t nasъ, no prebydi sъ nami netstypnw. Ї}se, ўči1telю blgjй, s™agw ўtёšitelz d¦a nisposli2 namъ, da prebydetъ sъ nami neizmёnnw. Ї}se, prosvэti1telю našъ, prosvэti2 dyši naši tvoi1mъ kъ nbcnomu nc7Y voznesenіemъ. Ї}se, spctelю našъ, sp7si2 nasъ t malodyšіz i3 byri tvoi1mъ zastuplenіemъ. Ї}se, nastavniče našъ, sl0vomъ ќstъ tvoi1hъ nastavi nasъ na tvoE služenіe. Ї}se, pom0щniče našъ, d¦omъ tvoi1mъ s™hmъ vospomzni2 namъ tvoE tkrovёnіe.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ G

Si1loю svhše ґpclы njbleщi2 hotsй, ї}se, є3gdA na gorЁ є3leHnstэй nbэtovalъ є3si2 i4mъ d¦a s™agw sošestvіe. Tы2 povelёlъ є3si2 i4mъ, da svidёtelіe tvoi2 bydutъ vo їerli1mэ i3 vo vseй їudei, i3 daže do poslёdnihъ zemli2, glag0lющe: prіidi1te i3 vni1dite vratы2 moi1mi, ўgot0vite pytь m0й i3 pytь tvori1te lю1demъ moi1mъ i3 kamenіz t puti2 razmэщi1te, voznesi1te znamenіe na kzhki, da vsi2 vBrnіi vospoю1tъ sъ vami: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёz bezdnu miloserdіz, sladčaйšій ї}se, ўčeniki2 tvo‰ i3 žє1nы tebЁ poslёdstvovavšіz i3 naipače r0ždšuю tS m™rь tvoю2 radosti bezči1slennыz i3sp0lnilъ є3si2 vo tvoE voznesenіe, є3gdA ўžE tstupi1vъ t ni1hъ, rasprosterlъ є3si2 rycэ tvoi2 i3 blgoslovi1lъ є3si2, glag0lющe: sE ѓzъ sъ vami є4smь vo vs‰ dni1 do skončanіz vёka: tji že, strahomъ i3spo6lneni, proslavlshu tvoE mi1lostivnoe snishoždenіe, glag0lющe:

Ї}se, mi1losti podatelю, pomi1lovati r0dъ člvёčeskій na є3leHnъ prišedый. Ї}se, sk0rbnыhъ ўveseli1telю, syщіz sъ tob0ю drygi tvo‰ ўtёšiti voshotёvый. Ї}se, nadeždo beznadeždnыhъ, tvoi1mъ blgoslovenіemъ pri tšestvіi na nb7o nasъ t ўnhnіz sohrani1vый. Ї}se, pribёžiщe bezprію1tnыhъ, tvoi1mъ voznesenіemъ vosh0dъ kъ nc7Y nbcnomu i3 namъ darovavый. Ї}se, ўtёšitelю blg‡й, ўtёšitelz i3nagw t nc7A poslati namъ nbэщavый. Ї}se, pastыrю nvcamъ veli1kій, tvoemY vёrnomu stadu razsёztisz ne blgovoli1vый.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ d7

Byrю vnytrь nedwumёnіz i3 pečali mn0gіz i4muщe, ґpcli rыdanіemъ slezъ i3sp0lnišasz, є3gdA ўvi1dэša tS, hrte, na džblacэhъ voznosi6ma i3 plačuщe glag0lahu: vLko, kakw nhnэ njstavlseši rabы2 tvo‰, i5hъ že za miloserdіe tvoE vozlюbi1lъ є3si2, kamw i4deši, rukami soderžaй koncы2; mh že njstavivše vs‰, tebЁ bGu poslёdovahomъ, raduющesz, vo vёki sъ tob0ю nadeždu i3myщe bhti. Ne njstavi nasъ si1rыhъ, ćkože nbэщalsz є3si2, ne razluči1sz t nasъ, pastыrю n†šъ do6brый, no posli2 namъ pres™agw d¦a tvoegw2, nastavlsющa, prosvэщaющa i3 njsщ7aющa dyši naša, da blgodarstvennw vospoemъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhša rыdanіz ўčeni1kъ tvoi1hъ, vLko gDi, nj razlučenіi skorbsщihъ, tы2 soveršennэйšee blgoslovenіe prepodalъ є3si2 drygwmъ tvoi1mъ, glag0lющe: ne plačite vozlю1blennіi, i3 sёtovanіe vsЁ tri1nite, poleznw vamъ є4stь, da ѓzъ i3dY ko nc7Y moemY, ѓщe bo ne i3dY, ўtёšitelь ne prіi1detъ. Vasъ radi sъ nb7sЁ snid0hъ i3 vasъ radi paki voshoždY na nb7o ўgot0vati mёsto vamъ, ne njstavlю bo nvє1cъ moi1hъ, ćže sobrahъ, ne zabydu, i5hže vozlюbi1hъ. Tji že bžctvennыmi slovesы2 si1mi ўtёšeni bhvše, so ўmilenіemъ vozopi1ša tebЁ:

Ї}se vseblgjй, peč†lь i3 sle6zы naši na radostь preloži1vый, ne liši2 nasъ i3 vёčnыz radosti vo cRstvіi tvoemъ. Ї}se vseщedrый, radostію i3sp0lnivый nasъ vo tvoemъ voznesenіi, sohrani2 dyhъ našъ vъ pri1snomъ radovanіi i3 vo stranstvіi zemn0mъ. Ї}se, ćkože k0košъ sobravый ptencы2 svo‰, ne popusti2 namъ po st0gnamъ mjra segw2 razluči1tisz. Ї}se, soю1zomъ lюbvE nasъ na večeri svzzavый, ne daždь namъ po dёйstvu satani1nu, ćkw pšeni1cэ razsёztisz. Ї}se, mi1rъ tv0й namъ vъ naslёdіe njstavivый, soblюdi2 nasъ vъ є3dinomhslіi i3 lюbvi2 tvoeй. Ї}se, nbi1tєli mn0zi vъ rai2 ўstr0ivый, ўgot0vi mёsto namъ vъ nbcnoй nbi1teli tvoeй.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ є7

BGotečnый džblakъ presvёtelъ ѕэlw2 pod8ztъ tS, žiznodavče gDi, ўčenikHmъ zrsщimъ, є3gdA tstupi1vъ t ni1hъ, blgoslovi1lъ є3si2, i3 takw so slavoю mn0goю, ćkw na krhlэhъ heruv‡mskihъ nosi1mый, predi1vnый vosh0dъ tv0й ko nc7Y tvoemY soverši1lъ є3si2 na nb7o, є4že preždэ neprohodi1mw bhstь t dyhwvъ ѕl0bы podnebesnыhъ i3 t knszeй vlasti vozdyšnыz, nhnэ že vnytrь tebE prіstъ, da t vseй tvari vi6dimыz i3 nevi6dimыz ўslhšiši ѓgGlьskuю pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše preslavnoe tvoE sъ pl0tію na nb7sA voshoždenіe, cRю2 tvari, či1ni ѓgGlьskіz, d0lu syщіz, ўžasšesz, glag0lahu si1lamъ g0rnэйšimъ: vozmi1te vratA vёčnaz, ćkw grzdetъ cRь slavы, tverzitesz nb7sA i3 vы2 nb7sA nb7sъ, vosprіi1mite gDa si1lъ i3 pokloni1tesz є3mY, vopію1щe:

Ї}se, slavы dž§іz sіsnіe, prosvэti2 nasъ svёtomъ licA tvoegw2. Ї}se, g0rnihъ ўmHvъ njblist†nіe, njblistaй nasъ vъ nevečernэmъ dni2 cRstvіz tvoegw2. Ї}se, prišedый ćvэ vo ngni2 i3 byrэ ѕёlьnэй, ќmnoe tvoe6 nb7o svhše prizovi2. Ї}se, velій i3 hvalьnый ѕэlw2 vъ gorЁ tvoeй s™ёй, pravdu tvoю2 vъ nb7sёhъ vozvэsti2. Ї}se, vozveli1čivый do nb7sъ mi1lostь tvoю2, kvi2 slavu tvoю2 po vseй zemli2. Ї}se, vozšedый na nb7o nb7si na vost0kэ, vo vёkъ sl0vo tvoE da prebydetъ na nb7si2.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnicы bžctvennыz slavы, načalьnэйšіe či1nы ѓgGlьskіz, syщіz na vыsotЁ nbcnэй gDstvіz, prt0li, mnogooči1tіi heruvjmi i3 šestokrыl†tіi serafjmi, tverz0ša vkypэ vs‰ vыso6tы nbcnыz, srёtaющe tS, vLko vs‰českihъ, i3 vi1dzщe tS voznesšagosz vo pl0ti, drygъ ko drygu so ўdivlenіemъ vopіshu: kto2 seй, prišedый i3z8 є3dHma, deržavnый i3 si1lьnый vo brani; Kto2 seй, prišedый t vasHra, є4že є4stь t pl0ti; Počto2 červlenы ri6zы є3gw2, ćkw t njm0čenіz kr0vію, vэnecъ tern0venъ nossй; Seй є4stь voi1stinu cRь slavы, ѓgnecъ b9ій za sp7senіe mjra zaklannый i3 voskresый, vo pl0ti nhnэ grzdhй sёsti njdesnyю nc7A, є3myže vhnu vospэvati bydemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіslъ є3si2 bžctvennoю slavoю, ї}se, є3gdA є3stestvo2 člvёčeskoe, vъ neg0že njbleksz є3si2, mi1lostivnw vozneslъ є3si2, nc7Y sposadi1lъ є3si2, i3 njb9ilъ є3si2 є5. Tёmže nbcnіi bezpl0tnіi či1nove, čudesi2 ўdivlsющesz, ўžasahusz, ќžasomъ i3 trepetomъ soderži6mіi, tvoE člvэkolю1bіe veličahu. Sъ ni1miže i3 mы2 zemnji tvoE nasъ radi snishoždenіe i3 є4že t nasъ na nb7sA voznesenіe slavosl0vzщe, m0limsz, glag0lющe:

Ї}se, struS shй ži1zni, tvoi1mъ na nb7o voznesenіemъ namъ strannikamъ zemli2 pytь ži1zni vёčnыz vъ vhšnій їerli1mъ ўkazavый. Ї}se, bezdna shй mi1losti, tvoi1mъ njdesnyю nc7A sidёnіemъ pl0tskoe naše vosprіstіe njb9ivый. Ї}se, vzemый na ramo zablydšee є3stestvo2 naše, vozmi2 na sebЁ i3 mo‰ t‰žkіz pregrэšenіz. Ї}se, vozšedый pl0tію ko bezpl0tnomu nc7Y, vozvedi2 gorЁ moS d0lu poni1kšіz pomыšlenіz. Ї}se, t zemli2 njdesnyю bGa i3 nc7A na g0rnzz vozšedый, daruй mi2 desnyю častь sp7saemыhъ nvє1cъ poluči1ti. Ї}se, t sіHna blgolBpіe krasotы6 tvoeS kvi1vый, spod0bi mS pričastnikomъ vёčnagw blženstva tvoegw2 bhti.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ z7

Hotsй voznesti2 i3 proslaviti padšee vo ґdamэ є3stestvo2 člvёčeskoe, tы2, ćkw vtorhй ґdamъ, vozšedъ na vыsotY nbcnuю, ўgot0valъ є3si2 prt0lъ tv0й vo vёkъ vёka, i3 sёlъ є3si2 njdesnyю bGa i3 nc7A, bžctv0mъ tvoi1mъ nikakože razluči1vыйsz ntečeskihъ nedrъ. Prіidi1te ќbw njbniщavšemu nasъ radi i3 vozšedšemu njdesnyю nc7A ї}su pokl0nimsz, dadi1mъ veli1čіz є3mY, i3 vospoemъ i3z8 glubinы2 duši2: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0voe i3 čctoe ži1telьstvo tkrhlъ є3si2, gDi, є3gdA sъ pl0tію tvoeю vozšelъ є3si2 na nb7sA, da sostarэvšійsz mn0gimi grэhami mjrъ njbnovi1ši vozstanіemъ tvoi1mъ i3 na nb7sA voznesenіemъ, pokazyz namъ ćvstvennw, ćkože bžctvennый p†velъ glag0letъ, ćkw ži1telьstvo naše na nb7sёhъ є4stь. Segw2 radi ўstrani1msz s{etnagw mjra, ќmъ na nb7sA prel0žša, i3 vopію1щe tebЁ takovaz:

Ї}se, so ѓgGlы nbcnыmi bžctv0mъ svoi1mъ na nb7sa vozšestvіemъ nasъ kъ nbcnomu ži1telьstvu podvizatisz prizvavый. Ї}se, sъ člvёki zemnhй pl0tію, svoi1mъ t zemli2 tšestvіemъ nasъ t zemnhhъ pristrastій tvraщatisz nauči1vый. Ї}se, poiskati prišedый zabl{dšee nvčA, kъ nezabl{dšimъ tvoi1mъ nvcamъ vozvedi2 nasъ na nb7sA. Ї}se, sovokupi1ti sošedый rastosщazsz є3stestvA, ćže na zemli2 soedini2 nbcnыmъ ў vhšnzgw nc7A. Ї}se, vo džblacэ legcэ vozšedый na nb7sA, spod0bi nasъ, zemnaz njstavlьše, pri1snw vzirati na nbcnaz vratA. Ї}se, sэdsй vo slavэ na prt0lэ bžctva, daždь namъ, tverzše džči, t zak0na razumёti tvoS čudesA.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ }

Strannw i3 di1vnw tvoE voskresenіe, strannw i3 strašnw tvoE, žiznodavče hrte, є4že t s™hz gorы2 bžctvennoe voznesenіe, nepostiži6mo i3 pače ўmA tvoE є4že njdesnyю nc7A vo pl0ti sidёnіe, nj nemže dv7dъ dyhomъ glag0la: rečE gDь gDevi moemY: sэdi2 njdesnyю menE, d0ndeže položY vragi2 tvoi2 podn0žіe n0gъ tvoi1hъ. Segw2 radi vs‰ si6lы nbcnыz, zrsщe tvoE na nb7sA vozšestvіe, voi1stinu pokori1šasz pod8 n0zi tvoi2, poю1щe ѓgGlьskimi kzhki heruv‡mskuю pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь bЁ vъ vhšnihъ, sladčaйšій ї}se, є3gdA v0leю nasъ radi vozneslsz є3si2 so slavoю na nb7sA i3 njdesnyю sёlъ є3si2 bGa i3 nc7A, no i3 ni1žnihъ nikakože tluči1lsz є3si2, zanE nbэtovalъ є3si2 prebыvati netst{pnw vъ cRkvi i3 vopіslъ є3si2 lю1bzщimъ tS: ѓzъ є4smь sъ vami i3 nikt0že na vы2. SіE mi1lostivoe nbэtovanіe tvoE vhnu p0mnzщe i3 hransщe vъ serdcэ, sъ lюb0vію vopіemъ tebЁ takovaz:

Ї}se, vs‰ku vlastь na nb7si2 i3 na zemli2 po voznesenіi tvoemъ vosprіsvый, vosprіimi2 nasъ vъ tvoE vёčnoe naslёdіe. Ї}se, vs‰kіz radosti ўčeniki2 tvoS nbэtovanіemъ s™agw d¦a i3sp0lnivый, i3sp0lni nasъ togw2 blgodati prišestvіemъ. Ї}se, prikloni1vый shoždenіemъ nb7sa, prikloni2 pred8 veli1čіemъ slavы tvoeS d0lu priklo6nьšuюsz moю2 gordhnю. Ї}se, prevoznesši vozšestvіemъ tvoi1mъ vsю2 tvarь, prevoznesi2 gorЁ moю2 dyšu vospэvati so ѓgGlы tvoю2 s™hnю. Ї}se, b9ій sl0ve, sl0vomъ tvoi1mъ nb7sa ўtverdi1vый, ўtverdi2 vъ serdcэ moemъ slovesA tvoS, ćkw da ne sogrэšY tebЁ. Ї}se, sn7e n§ь, d¦omъ ќstъ tvoi1mъ vsю2 si1lu tvoю2 sъ nb7sъ kvi1vый, njbnovi2 d¦ъ pravый vo ўtr0bэ moeй, ćkw da ne njskvernю2 sebE.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ f7

VsE є3stestvo2 padšee člvёčeskoe, d0lu poni6kšee i3 grэhmi2 i3stlBvšee, vzslъ є3si2 na ramo svoE, vLko gDi, novosotvori1vый sob0ю, i3 prevhše vs‰kagw načala i3 vlasti vozvelъ є3si2 dnesь i3 bGu i3 nc7u privelъ є3si2, i3 sъ sob0ю sposadi1lъ є3si2 na prt0lэ nbcnэmъ, da njs™i1ši є5, i3 sproslaviši, i3 njb9iši. Bezpl0tnіi že, ўdivlsющesz, glag0lahu: kto2 seй kr†snый myžъ, no ne člvёkъ t0čію, no vkypэ bGъ i3 člvёkъ, є3myže da poemъ vhnu: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡i bžctvennіi, ўčenicы2 tvoi2, sp7se, tvoemY preslavnomu voshoždenію ўdivlsющesz, na nb7o vzirahu, skorbsщe, tebE voznesšusz, i3 sE dvA ѓgGla predstasta pred8 ni1mi vo ndeždi bёlэ, i3 rek0sta i4mъ vo ўtэšenіe: myžіe galіleйstіi, čto2 stoi1te, zrsщe na nb7o; seй ї}sъ, vozneshйsz t vasъ na nb7o, takožde prіi1detъ, i4mže džbrazomъ vi1dэsta є3gw2 i3dyщa na nb7o. SіE ѓgGlьskoe blgovёstіe nj vtor0mъ prišestvіi tvoemъ, gDi, ўčenicы2 tvoi2 slhšavše, vъ radostnый trepetъ prіid0ša, sъ ni1miže i3 mы2 radostnw da vospoemъ tebЁ takovaz:

Ї}se, vozneshйsz t nasъ vo vseй slavэ tvoeй, є4й, grzdi2 sk0ro so ѓgGlы s™hmi tvoi1mi. Ї}se, i3mёzй paki prіiti2 sotvori1ti s{dъ pr†vъ, є4й, grzdi2 so slavoю vo svёtlosti s™hhъ tvoi1hъ. Ї}se, velій i3 strašnый ѕэlw2 nad8 vsёmi njkrestnыmi, pomi1luй i3 zaщiti2 togdA vs‰ kr0tkіz zemli2. Ї}se, proslavlsemый vъ sovёtэ s™hhъ tvoi1hъ, samъ nasъ sproslavi vo cRstvіi tvoemъ na nb7si. Ї}se, prošedый nb7sa pl0tію, blgovoli2 provesti2 dyšu po mыtarstvamъ vozd{šnыmъ i3 ўlicezrёti tS. Ї}se, vozneshйsz na džblacэhъ nbcnыhъ, spod0bi namъ sъ veselіemъ i3 so derznovenіemъ vъ poslёdnій denь na džblacэhъ ўsrёsti tS.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotS syщіz sъ tob0ю ўčeniki2, hrte sp7se, i3 vs‰ vёruющіz slovesi2 i5hъ radi vъ tS, i3 po tebЁ poslёdovavšaz, vozšelъ є3si2 na nb7sa, da ўgotovaeši mёsto i4mъ, ćkw vъ domY nc7A tvoegw2 nbi1tєli mn0gi sytь, ćkože samъ reklъ є3si2 ko strasti grzdhй, glag0lz: ѓщe ўgot0vlю mёsto vamъ, paki prіi1du i3 poi1mu vы2 kъ sebЁ, da i3dёže є4smь ѓzъ, i3 vы2 bydete. Segw2 radi spod0bi i3 namъ, gDi, po smertnэmъ voznesenіi našemъ njbrэsti2 hraminu nerukotvorennu, vёčnu na nb7sэhъ, ўgot0vannuю ne t dreva, i3li2 sёna i3li2 tr0stіz pl0tskihъ dёlъ našihъ radi, ćže vo ngnЁ ne ўstostъ, no t zlata i3li2 srebra i3li2 kameneй dragi1hъ na tvoemъ njsnovanіi nazdannuю, i3dёže vhnu bydemъ tebE slavi1ti i3 vospёvati: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

CRю2 predvёčnый, ї}se hrte, na nb7sA vozšedый sъ prečctoю tvoeю pl0tію i3 vsёhъ nasъ vъ nbcnoe naše ntečestvo prizvavый, vozvedi2 nasъ d0lu pove6ržennыhъ t mіrski1hъ pristrastій i3 pl0tskihъ mudrovanій kъ vыsotЁ nbcnэй i3 daruй namъ є3щE vo dni2 pl0ti našez či1stыmъ svidёtelьstvomъ s0vэsti pričasti1tisz nbcnыz ži1zni i3 vhnu vkušati vъ tainstvэ bžctvennыz є3vharjstіi nbcnuю pi1щu, da t či6stagw serdca i3 dyha pr†vagw vospoemъ tebЁ takovaz:

Ї}se, veli1kій ґrhіereю grzdyщihъ blgъ, vъ voznesenіe svoE prošedый nb7sa pl0tію i3 vozšedый ne vъ rukotvorennый hramъ, no vъ samoe nb7o, da li1ku b9ію t nasъ predstaneši. Ї}se, nbcnый ґrhіtektHne, ski1nію nerukotvore6nnuю na nb7sёhъ soorudi1vый i3 є3di1noю všedый vo s™az s™hhъ ko nc7Y so svoeю kr0vію, da vёčnoe i3skuplenіe soverši1ši. Ї}se, nepor0čnый ѓgnče b9ій, є3di1noю za grэhi2 mjra zakl†nnый, vo є4že voznesti2 grэhi2 mn0gihъ, voznesi2 kъ prt0lu b9ію moS nj grэsёhъ prinošenіz. Ї}se, n0vagw zavёta hodataю, є3di1noю na nb7sA ko nc7Y vozšedый, vo є4že tkrhti pytь vъ nbcnuю ski1nію, vosprіimi2 nj nečistotЁ moeй vozdыhanіz. Ї}se, vozlю1blennый ženi1še našъ, svэtosі‰nnый čert0gъ na nb7si2 ўgot0vavый, ўgot0vi tamw mёstw tebЁ є3di1nomu služi1ti voshotёvšimъ. Ї}se, d0brый pastыrю tvoi1hъ nvє1cъ, nbcnaz pastbiщa vъ rai2 tvoemY stadu proizrasti1vый, daruй namъ vэncы2, tebЁ є3di1nomu poslёdovati vozželavšimъ.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ №i

Pёnіe vseumilennoe prinošaše bžctvennomu voznesenію tvoemY, sl0ve, r0ždšaz tS vsenepor0čnaz m™i tvoS. Ta bo vo strasti tvoeй m™rski pače vsёhъ bolёznovaše nj tebЁ, segw2 radi podobaše t0й vъ proslavlenіe pl0ti tvoe‰ premnož†йšіz nasladi1tisz radosti, i3 sъ seю radostію veli1koю sni1de sъ є3leHnskіz gorы2 so ґpclы, i3 vozvrati1šasz vsi2 vo їerli1mъ i3 vzыd0ša vъ g0rnicu, i3 bshu vsi2 ґpcli, terpsщe є3dinodyšnw vkypэ vъ moli1tvэ, molenіi i3 poщenіi sъ ženami i3 mRjeю m™rію ї}sovoй, i3 sъ bratіeю є3gw2, čaющe sošestvіz s™agw d¦a, hvalsщe i3 blgoslovsщe bGa, i3 vospэvaющe є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svёtъ vёčnый i3 netlёnnый vozsіS vsemY mjru t s™hz gorы2 є3leHnskіz, i3dёže stosste prečctыz n0zэ tvoi2, hrte sp7se, є3gdA vozneslsz є3si2 so slavoю na nb7sa, zanE prošedъ nb7sa sъ pl0tію, tы2 tverzlъ є3si2 vratA nbcnaz, padenіemъ ґdamovыmъ zaklюčennaz, i3 samъ shй pytь, i4stina i3 živ0tъ, tkrhlъ є3si2 pytь vs‰koй pl0ti vo nbi1tєli nc7A tvoegw2 nbcnagw, ćkože i3 predreklъ є3si2 tvoi1mъ, ўčenikHmъ, glag0lz: tselэ ўzri1te nb7o tverzstw i3 ѓgGlы b9іz voshod‰щыz i3 nishod‰щыz nad8 sn7a člvёčeskagw. Segw2 radi vёduщe pytь tv0й, ćkw nikt0že prіi1detъ ko nc7Y, t0kmo tob0ю, poemъ tebЁ si1ce:

Ї}se, na džblacэhъ svёta vozšedый ko nc7Y, ўgasšій svэti1lьnikъ duši2 moeS prosvэti2. Ї}se, vo svёtlostzhъ s™hhъ tvoi1hъ vozneshйsz gorЁ, životvor‰щій džgnь tv0й vъ serdcэ moemъ vosplameni2. Ї}se, pače s0lnca vozsіsvый na vыsotЁ nbcnэй vъ voznesenіi tvoemъ, teplot0ю d¦a tvoegw2 hladъ duši2 moeS razženi2. Ї}se, svёtъ t svёta bžctvA tvoegw2 vozsіsvый mjru t nc7A, svёtomъ slovesъ tvoi1hъ vъ n0щi grэhA nasъ sp‰щihъ prosvэti2. Ї}se, s0lnce pravdы, i3mёzй t kraz nb7sE vosh0dъ tv0й i3 srёtenіe tvoE daže do kraz nb7sE, vo vsю2 zemlю vэщanіe tvoE vozvэщaй namъ vsegdA. Ї}se, nevečernій svёte, i3mёzй paki vъ prišestvіe tvoE i3sh0dъ tv0й, ćkw m0lnію t vost0kъ i3 daže do zapadъ kvlenіe tvoE, ngnemъ gnёva tvoegw2 ne popali2 nasъ togdA.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ v7i

Blgdtь n0vuю prepodalъ є3si2, sladčaйšій ї}se, kъ soveršenію s™hhъ i3 vъ sozidanіe cRkvi s™hz tvoe‰, є3gdA na nb7sA sъ prečctoю tvoeю pl0tію vozšelъ є3si2 i3 njdesnyю bGa i3 nc7A sёlъ є3si2, ćkože pi1sanw є4stь: sšedый prežde vъ d0lьnэйšіz stranы zemli2 sp7senіz našegw radi, tы2 nhnэ vosšelъ є3si2 na vыsotY prevhšэ vsёhъ nb7sъ, da i3sp0lniši vs‰českaz kъ soveršenію s™hhъ, vъ sozidanіe tёla hrt0va, segw2 radi plэni1lъ є3si2 plёnъ, i3 podalъ є3si2 dasnіz člvёkwmъ, d0ndeže dosti1gnemъ vsi2 vъ soedinenіe vёrы i3 poznanіz tebE, sn7a b9іz, vъ myža soveršenna, vъ mёru v0zrasta i3spolnenіz tvoegw2, da takw, sp7senіe ўluči1vše, blgodarstvennw vospoemъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe tvoE v0lьnoe na nb7sA so slavoю voznesenіe, poklonsemsz tvoemY, vLko hrte, njdesnyю bGa i3 nc7A sosэdёnію, slavimъ tvoE na nb7si2 i3 na zemli2 vocarenіe i3 vёruemъ so ґpclы tvoi1mi, ćkw voi1stinu, i4mže džbrazomъ vozšelъ є3si2 na nb7o, takožde paki prіi1deši na džblacэhъ so slavoю i3 si1loю mn0goю. TogdA ќbw ne posrami2 nasъ vъ tebЁ vёruющihъ i3 takw vopію1щihъ:

Ї}se, so nc7emъ tvoi1mъ na prt0lэ bžctvA pri1snw sosэdsй, spod0bi pobэždaющimъ mjrъ sъ p0moщію tvoeю sёsti sъ tob0ю vo cRstvіi tvoemъ. Ї}se, so s™hmъ ўtёšitelemъ d¦omъ tvoi1mъ vhnu spoklonsemый, ne liši2 nasъ po nbэtovanію tvoemY togw2 sošestvіz vo služenіi tvoemъ. Ї}se, sъ heruvjmы i3 serafjmы i3 sъ li1ki s™hhъ po voznesenіi tvoemъ na nb7si sprebыv†zй, podaždь namъ zdЁ na moli1tvu vo i4mz tvoE sobrannыmъ prisytstvіe tvoE njщuщati. Ї}se, s™he hramы tvo‰ po tšestvіi tvoemъ na nb7o pravo vъ tS vёruющimъ darovavый, pomogi2 namъ vo hramэ stosщimъ sebE na nb7sЁ bhti pomыšlsti. Ї}se, prečctuю m™rь tvoю2 so ґpclы vъ voznesenіe tvoE na moli1tvu za vesь mjrъ po sebЁ njstavivый, ne njstavi nasъ bez8 predstatelьstva s™hhъ tvoi1hъ. Ї}se, cRkovь, nevёstu tvoю2 na zemli2 po voznesenіi tvoemъ do skončanіz vёka njstavivый, ne liši2 nasъ čadъ t0z blgdtnыhъ darHvъ tvoi1hъ.

Ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o, ne njstavi nasъ si1rыhъ.

Kondakъ Gi

Q, presladkій i3 vseщedrый ї}se, vozneshйsz t nasъ na nb7o i3 sэdёnіemъ njdesnyю bGa i3 nc7a pomi1lovavый i3 njb9ivый padšee є3stestvo2 naše. Prizri2 sъ vыsotы2 nbcnыz na nemoщnыz i3 kъ zemli2 poveržennыz rabы2 tvoS i3 daruй namъ si1lu svhše pobэždati vs‰ i3skušenіz t pl0ti, mjra i3 dіavola nahodsщіz na nы2, da g0rnzz bydemъ mydrstvovati, ґ ne zemn†z. I# sohrani2 nasъ t vsёhъ vragHvъ vi6dimыhъ i3 nevi6dimыhъ vozstaю1щihъ na nasъ. Po konči1nэ že zemnhz ži1zni našez voznesi2 dyši naša vъ nbcnыz nbi1tєli, i3dёže so vsёmi s™hmi vhnu vospэvati bydemъ: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ҐrhagGlwvъ i3 ѓgGlwvъ li1ki:

I# kondakъ №-й: Vozbrannый voev0do:

Mltva voznesenію gDnю

GDi ї}se hrte, b9e našъ, sošedый sъ nbcnыhъ vыs0tъ sp7senіz našegw radi i3 napitavый nasъ duh0vnoю radostію vo s™hz i3 presvёtlыz dni2 voskresenіz tvoegw2, i3 paki po soveršenіi zemnagw služenіz tvoegw2 vozneshйsz t nasъ na nb7o so slavoю i3 vozsёdый njdesnyю bGa i3 nc7a. Vъ seй ćsnый i3 vsesvёtlый denь bžctvennagw na nb7sA voshoždenіz tvoegw2 zemlS prazdnuetъ i3 likyetъ, raduetsz i3 nb7o voznesenіemъ dnesь tvorcA tvari, člvёcы slavosl0vztъ neprestannw, zrsщe zablyždšee i3 padšee є3stestvo2 svoE na ramo tvoE, sp7se, vzemlemw i3 na nb7sA voznesennoe, ѓgGli že veselstsz, glag0lющe: kto2 seй, prišedый vo slavЁ, si1lenъ vo brani; seй voi1stinu cRь slavы. Spod0bi i3 namъ nemoщnы6mъ, zemn†z є3щE mydrstvuющimъ i3 plotoug0dіz, tvori1ti neprestaю1щimъ, vosh0dъ tv0й na nb7o strašnый pomыšlsющi i3 prazdnuющe, plo6tskaz i3 žite6йskaz tloži1ti popečenіz i3 so ґpclы tvoi1mi na nb7o nhnэ vzirati vsёmъ serdcemъ svoi1mъ i3 vsёmi pomыšlenьmi svoi1mi, pominaющe, ćkw tamw na nb7si2 gorЁ ži1telьstvo naše є4stь, zdesь že na zemli2 mы2 t0čію stranniki i3 prišelьcы є4smы, tšedšіz i3z8 d0ma dž§a vъ stranY daleču grэhA. Segw2 radi ўserdnw pr0simъ tS, preslavnыmъ voznesenіemъ tvoi1mъ, gDi, njživi2 našu s0vэstь, є3sže nužnёйši ničt0že є4stь vъ mjrэ, vozvedi2 nasъ i3z8 plёna segw2 grэh0vnagw pl0ti i3 mjra i3 sotvori2 nasъ g0rnzz mydrstvovati, ґ ne zemn†z, ćkw da ne ktomY sebЁ ўgoždati bydemъ i3 ži1ti, no tebЁ gDu i3 bGu našemu služi1ti bydemъ i3 porab0taemъ, d0ndeže trэši1všesz t ќzъ pl0ti i3 prošedši nevozbrannw vozdyšnыz mыtarstva, dosti1gnemъ nbcnыhъ nbi1teleй tvoi1hъ, i3dёže, stavše njdesnyю veli1čestvіz tvoegw2, so ґrhagGlы i3 ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi proslavlsti bydemъ vses™0e i4mz tvoE so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ i3 pres™hmъ i3 є3dinosyщnыmъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.