NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Vavedenju Presvete Bogorodice

Kondakъ №

I#zbrannэй predvёčnыmъ cRemъ bGootrokovi1cэ mRji, ѓgGlwvъ i3 člvёkwvъ cRi1ce, prišedšeй i3nogdA vъ hramъ gDenь vo s™az s™hhъ, na nbručenіe dёvstva svoegw2 ženihY nbcnomu vospitatesz vъ b9іe žili1щэ, dost0йnoe poklonenіe ўserdnw tebЁ prin0simъ, th že ćkw mnogomo6щnaz zastypnica naša, t vs‰kihъ nasъ bёdъ i3 sk0rbeй svobodi2, da sъ lюb0vію i3 ўmilenіemъ tebЁ vopіemъ:

Raduйsz, bGoizbrannaz ntrokovi1ce, vhoždenіemъ vo hramъ dveri raйskіz namъ tverzšaz.

Jkosъ №

ҐrhagGlwvъ i3 ѓgGlwvъ li1ki t nbcnыhъ vыs0tъ stek0šasz vi1dэti preslavnoe tvoE, q, bGom™i, vo hramъ gDenь vvedenіe i3 vkypэ sъ zemnы6mъ li1komъ čctыhъ dёvъ nevi1dimый li1kъ bezplo6tnыhъ ўmHvъ sъ veselіemъ i3dsše, tS, prečctaz dv7o, provoždaющe i3 ćkw sosydъ i3zbrannый bGu povelёnіemъ gDnimъ njkružaющe, i3 ćkw gpcžЁ svoeй služaщe, ѓщe ne vi1dэstэ taйnы tvoeS si1lu, vi1dzщe že tS nbcnыz čctotы2 neizrečennw i3sp0lnenu, i3 vs‰ bhvšaz nj tebЁ zrsщe, ўžasahusz i3 so strahomъ mn0gimъ vospёša tebЁ takw:

Raduйsz, preradovannaz dv7o, m™i cReva i4muщaz bhti. Raduйsz, predpočtennaz cRi1ce, vъ hramъ cRevъ grzdyщaz ži1ti. Raduйsz, bGa nc7A dщerь i3zbr†nnaz i3 prevoznesennaz. Raduйsz, bGa sn7a m™rь t vёka predrečennaz. Raduйsz, bGu d¦u vses™0mu nevёsto neiskusobračnaz.

Raduйsz, vseS tvari vi6dimыz i3 nevi6dimыz vLčica prevoždelёnnaz.

Kondakъ v7

Vi1dzщe prvdnіi rodi1teli tvoS, pres™az dv7o, ćkw tri2 lёta i3sp0lnišasz t roždestvA tvoegw2, voshotёsta soverši1ti dёlomъ nbэtovanіe svoE, є4že pervёe slovesы2 i3zrek0ša, da prinesytъ tS vъ darъ bGu, segw2 radi sozvaša vъ nazaretъ vs‰ sr0dniki svoS t cRskagw i3 ґrhіereйskagw r0da, i3 sщ7enniki mnHgіz, priglasiša že i3 li1kъ čctыhъ dёvъ, da so svёщi gorsщimi provoždaюtъ tS, ćkw že predrečE pis†nіe: privedytsz cRю dёvы vъ slёdъ є3S, i4skrennіz є3S privedytsz tebЁ, privedytsz vъ veselіi i3 radovanіi, vvedytsz vъ hramъ cRevъ. I# takw sovokyplьšesz vsi2 i3 pomoli1všesz nj tebЁ bGu, vospёša є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ nbcnый tkrыvaz, bGootrokovi1ce, blgovoli1la є3si2, ćkw da ne vъ ni1щetnыhъ rybiщahъ predstaneši ko hramu cRю2 nbcnomu, segw2 radi preodэsna bhla є3si2 so slavoю i3 krasot0ю mn0goю, da i3sp0lnitsz na tebЁ dv7da praotca tvoegw2 predrečenіe: predstA cRi1ca njdesnyю tebЁ, vъ ri1zahъ pozlaщennыhъ ndёzna, preispeщrena. E#gdA že, ćkw nevёsta b9іz preukrašena bhla є3si2 i3 vs‰ ko vsečtcn0mu vvedenію tvoemY dost0йna ўstr0išasz, poved0sta tS rodi1telz tvoS, ćkw trehlёtnюю ѓgnicu vo їerli1mъ, vospёvše tebЁ takw:

Raduйsz, preodёznnaz vъ rssnы zlathz dёvstva i3 čctotы2. Raduйsz, preukrašennaz vo vs‰ dobrotы2 nbcnыz krasotы2. Raduйsz, dщi2 cReva vsю2 slavu dёvstvennuю vnytrь sebЁ i3myщaz. Raduйsz, nevёsto b9іz, predstati njdesnyю nbcnomu ženihY grzdyщaz. Raduйsz, njduševle6nnый kіvw6te b9ій, posredЁ dёvъ tmmpannicъ šestvіz svoS ўstroszй.

Raduйsz, prečctый hramъ sp7sovъ, ko hramu zak0nnomu puti2 svoS napravlszй.

Kondakъ G

Si1la vhšnzgw njsэni2 t‰ i3 d¦ъ s™hй naйdE na t‰ i3 bhstь predvodi1telь tv0й, є3gdA po trjehъ dnehъ puti2 dosti1gla є3si2 grada їerli1ma, i3 ćkw kіvHtъ b9ій ved0ma bhla є3si2 ko hramu gDnю, bcde dv7o, da sbydetsz slo6vo palo6mskoe, glag0lющee: vi1dэna bhša šestvіz tvo‰, b9e, šestvіz bGa moegw2 cRS, i4že vo s™ёmъ. I# takw za premn0guю nbcnuю čctotY tvoю2, hramъ b9ій ўdost0ilasz є3si2 bhti, i3dёže d¦ъ s™hй hotsše ži1ti da sodёlaetъ tS žili1щe svoE, selenіe nbcnoe, da paki i3sp0lnitsz na tebЁ drug0e pisanіe, glag0lющee: njs™i1lъ є3si2 selenіe svoE, vhšnій, s™ъ hramъ tv0й, gDi, di1venъ vъ pravdэ, segw2 radi da vospoi1mъ vsi2 nj tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#myщe lёtы tri2, pres™az dv7o, privedena bhla є3si2 ko hramu, s™hz že rodi1teli tvoS, džvъ t є3di1nыz stranы2, džva že t drugjz, vzemše za ryki tS, bGodarovannuю i4mъ dщerь svoю2, kr0tkw i3 čtcnw ved0ša tS ko hramu, glag0lющe: načni1te dv7ы svэщen0snыz, predšestvuйte pred8 bGootrokovi1ceй. Vse že mn0žestvo sr0dnikъ i3 sosёdwvъ znaemыhъ i3 sщ7ennikъ sъ veselіemъ poslёdovahu, svёщы vъ rukahъ deržaщe, i3 njkružaющe tS, ćkože ѕvёzdы lunY svёtluю. Stečesz že i3 vesь їerli1mъ, n0voe sіE prevoždenіe so ўdivlenіemъ zrsщe, ntrokovi1cu trehlёtnюю toli1koю slavoю njblačaemuю i3 takovhmъ svэtonošenіemъ počitaemuю i3 vospёša tebЁ takov†z:

Raduйsz, trilёtstvuющaz tёlomъ, nb7a nb7si2 ši1ršaz. Raduйsz, mnogolёtstvuющaz dyhomъ, g0rnihъ si1lъ prevhsšaz. Raduйsz, ѓgnice neporo6čnaz, dёvstvo svoE bGu vъ žertvu čctu prinesšaz. Raduйsz, golubi1ce neskvernaz, čct0toю svoeю ѓgGlы ўdivi1všaz. Raduйsz, sъ dёvstvennыmi li1ki ko gDu privedennaz.

Raduйsz, sъ gorsщimi svэti1lьniki ko hramu preprovoždennaz.

Kondakъ d7

Byrю vnytrь i3mёz pomыšlenій sumni1telьnыhъ, pervosщ7ennikъ zaharіz smztesz, zrS tvoE, prečctaz, ko hramu gDnю so slavoю mn0goю prevoždenіe i3 ko vratHmъ na vost0ki zrsщimъ zatvorennыmъ syщimъ približenіe. E#gdA že vospomznY їezekіi1lz predrečenіe drevnee: vratA sіS zatvorena bydutъ i3 nikt0že proйdetъ skvozЁ i5hъ, ćkw gDь bGъ proйdetъ i4mi, i3 bydutъ zaklюčena i3sp0lnisz d¦a s™agw i3 tkrovenіe svhše poluči1vъ, da tverzetъ privedennoй bGootrokovi1cэ zaklюčennaz vratA, vozopi2 bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE, i3 zabydi lю1di tvoS i3 d0mъ ntcA tvoegw2, i3 vozželaetъ cRь dobrotы2 tvoeS. Takw glag0lahu tebЁ, pres™az dv7o, rodi1teli tvo‰, є3gdA privedena bhla є3si2 ko hramu gDnю. Svzщennicы že, slyžbы sovэršaющіz, vi1dэša prišestvіe tvoE, i3zыd0ša vo srёtenіe slavnomu vvedenію tvoemY, i3 sъ pёsnьmi prіsša tS, ćkw m™rь i3myщuю bhti ґrhіerez veli1kagw nb7sA prošedšagw, glag0lющe:

Raduйsz, blgovolє1nіz b9іz predobraženіe, prbr0ki predvozvэщennaz. Raduйsz, člvёkwvъ sp7senіz propovёdanіe, namъ nhnэ kvlennaz. Raduйsz, ѓgGlы nbcnыmi so slavoю provoždaemaz. Raduйsz, їerei b9іimi sъ radostію srёtaemaz. Raduйsz, d0mъ ntcA tvoegw2 i3 lю1di tvoS njstavlьšaz.

Raduйsz, d0mъ b9ій kvlenіemъ svoi1mъ njs™i1všaz.

Kondakъ є7

BGovmэsti1mый hramъ bhvši, bcde dv7o, ko hramu zak0nnomu so slavoю mn0goю provoždena bhla є3si2, da i3sp0lnitsz ґggez prbroka predrečenіe: i3 i3sp0lnю hramъ seй slavoю, zanE velіz bydetъ slava hrama segw2 poslёdnzgw pače pervagw, glag0letъ gDь vsederži1telь. M™i že tvo‰ privede tz kъ cRk0vnomu vh0du, glag0lющi: grzdi2, dši2, ko i4že tebЁ mnЁ darovavšemu. Grzdi2, kіvHte njsщ7enіz, kъ blgoutr0bnomu vLcЁ. Grzdi2, dvere ži1zni, kъ mlcrdomu datelю. Grzdi2, kіvHte sl0va, ko hramu gDnю. Vni1di vъ cRkovь gDnю, mjra radoste i3 veselіe, da vospoю2 nj tebЁ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvši mati tvoS, bcde dv7o, їerei b9іi i3z8 hrama i3zšedšіz, i3 s™i1telz veli1kagw zaharію, vo srёtenіe tvoE grzdyщagw, rečE kъ nemu: prіimi2, zaharіe, sёnь neskve6rnuю: prіimi2, sщ7enniče, nepor0čnый kovčegъ: prіimi2, prbroče, kadi1lьnicu neveщes1tvennagw ќglz: prіimi2, prvdniče, kadi1lo d¦0vnoe. Prіimi2, q, prbroče, bGomъ darovannuю dщerь moю2 i3 vvedi2 vъ hramъ zi1žditelz tvoegw2, i3 vvedъ, nasadi2 ю5 vъ gorЁ s™hni, vъ got0vomъ žili1щe b9іemъ, ničt0že i3spыtyz, t0z bo radi bydetъ i3zbavlenіe, sъ neю že i3 mы2 vozopіemъ tebЁ takov†z:

Raduйsz, nbcnыz li1ki vozveseli1všaz tvoi1mъ vhoždenіemъ. Raduйsz, їerei b9іi njbradovavšaz tvoi1mъ kvlenіemъ. Raduйsz, selenіe nbcnoe, hramъ zak0nnый pače pervagw njs™i1všaz blgdtію. Raduйsz, nb7o zemn0e, samA sebЁ vъ žili1щe hrt0vo prіugot0vivšaz čct0toю. Raduйsz, nevёsto b9іz, ćkw veli1kw i3 di1vnw predšestvіe tvoE.

Raduйsz, dv7o čctaz, ćkw strašnw i3 preslavnw vo hramэ nbitanіe tvoE.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ vhoždenіz tvoegw2 vo hramъ gDenь prvdnый zaharіz ўdivi1sz ѕэlw2, vi1dэvъ tvoE, bcde dv7o, po lёstvicэ cRk0vnэй, pztnadesstь stepenь i4muщeй, di1vnoe voshoždenіe: postavlena bhvši rodi1teli tvoi1mi na pervomъ stepeni, tы2 ѓbіe samA nj sebЁ poteklA є3si2 na pr0čіz stepeni sk0rw ѕэlw2, nikёmže podderži1maz, i3 na vыsočaйšій stepenь vostekši, stala є3si2, ўkrэplsema nevi6dimoю si6loю b9іeю: s™hй že zaharіz, vidёvъ sіE, njb8stъ bЁ d¦omъ b9іimъ i3 rečE m™ri tvoeй: blgslovenъ pl0dъ čreva tvoegw2, q, ženo, preslavnw privedenіe tvoE: ži1zni bo m™rь i4stinnuю vv0diši, kakw hramъ vmэsti1tъ ю5; Tёmže blgodarsše bGa, vospёlъ є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS radostь velіz vsёmъ hramu zak0nnomu predstosщimъ, є3gdA s™i1telь veli1kій zaharіz, d¦a s™agw i3sp0lnennый, prіstъ tS, q, bGom™i, pred8 vratы2 cRk0vnыmi, rukama svoi1ma deržA, i3 vvodS ts vo s™az, vэщaše kъ tebЁ takw: q, ntrokovi1ce neskvёrnaz. Q, dv7o neblaznaz. Q, dv7i1ce prekrasnaz. Q, ženamъ ўkrašenіe. Q, dщerzmъ ўd0brэnіe. Tы2 blgslovennaz vъ ženahъ, tы2 preproslavlennaz čct0toю, tы2 zapečatlennaz dёvstvomъ, tы2 ґdamovы klstvы razrэšenіe. Grzdi2, i3spolnenіe moegw2 prbr0čestva. Grzdi2, soveršenіe nbэtovanій gDnihъ. Grzdi2, pečate tagw2 zavёta. Grzdi2, i3z8zvlenіe tagw2 sovёta. Grzdi2, i3spolnenіe tagw2 tainstvъ. Grzdi2, prbr0kwvъ vsёhъ zercalo. Grzdi2, njbnovlenіe njbvetšavšihъ. Grzdi2, svёte vo tmЁ ležaщihъ. Grzdi2, darovanіe novёйšee i3 bžctvennэйšee. Vni1di vъ radostь vъ cRkovь gDa tvoegw2, nhnэ ќbw vъ d0lьnюю, člvёki vhodnyю, ne po mn0zэ že vъ g0rnюю i3 nepristypnuю. Sъ ni1mъ že i3 mы2 vospoemъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, lёstvice njduševlennaz, ko hramu gDnю po stepenєmъ lёstvicы vыs0kіz vostekšaz. Raduйsz, dvere, neprohodi1maz člvёčeskimi p0mыslы, vo dveri hrama vošedšaz. Raduйsz, ćkw po stepenєmъ dobrodёteleй vozvhsilasz є3si2 do vыsotы2 nbcnagw nltarS. Raduйsz, ćkw na krыlёhъ dёvstva i3 čctotы2 dosti1gla є3si2 grada veli1kagw cRz. Raduйsz, d0mъ b9ій na versэ gorы2 dosti1gšaz. Raduйsz, vratA zaklюčennaz prošedšaz.

Raduйsz, bGoizbrannaz ntrokovi1ce, vhoždenіemъ vo hramъ dveri raйskіz namъ tverzaющaz.

Kondakъ z7

HotS člvэkolю1becъ gDь sp7sti2 r0dъ člvёčь, i3zbrA tebЁ є3di1nu vъ m™rь sebЁ i3 vvedE tS vo s™hй hramъ sv0й, da tamw vъ ўedinenіi i3 tišinЁ glub0cэй dalečэ t soblaznwvъ mjra segw2 vospitaešisz vo s™hnэ gDnэй vъ b9іe žili1щe. Th že, i3graющi i3 ѕэlw2 raduющisz, ćkw vъ čert0zэ, vъ domY gDni šestvovala є3si2, ѓщe i3 mala bhla є3si2 v0zrastomъ, trjehъ lёtъ syщi, nbače sovэršenna bhla є3si2 blgdtію, ćkw preduvёdэnnaz i3 predыzbrannaz t bGa prežde složenіz mjra, i3 tamw vospэvala є3si2 є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vaz, di1vnaz i3 ўžasnaz sotvori2 nj tebЁ gDь, bGoblgdtnaz, є3gdA s™i1telь veli1kій zaharіz, vnЁ sebЁ bhvъ, po tainstvennomu tkr0venію b9ію vvedE tS pače zak0na za vtoryю zavesu, vo vnytrennюю ski1nію, glag0lemuю s™az s™hhъ, i3dёže ne t0čію ženskomu p0lu, no nižE sщ7ennikwmъ podobaše vhodi1ti, no t0čію є3di1nomu ґrhіereю є3di1noю vъ lёto: podobaše bo tebЁ, ćkw njduševlennomu b9ію kіvHtu, є4щe prežde začatіz pače vs‰kagw є3stestvA preisp0lnennэй čctotы2, stati na mёstэ zak0nnagw kіvHta b9іz, їeremjemъ sokr0vennagw, da i3sp0lnitsz paki slavoю hramъ gDenь. SіE prečydnoe vhoždenіe tvoE zrsщe, vopіemъ tebЁ takov†z:

Raduйsz, vo s™az s™hhъ, ćkw na nb7o zemn0e vzošedšaz. Raduйsz, s™az s™hhъ b0lьšaz, ćkw kъ prt0lu b9ію predstavšaz. Raduйsz, ѓgGlы ўdivi1všaz, kakw vo s™az s™hhъ preslavnw vzošlA є3si2. Raduйsz, člvёki vozveseli1všaz, ćkw hramъ gDenь slavoю i3sp0lnila є3si2. Raduйsz, čert0že krasnёйšій, vъ nemže žili1щe s™hz trbcы sodэvaetъ presuщestvennый.

Raduйsz, prt0le s™ёйšій, na nemže got0vitsz sёsti pl0tію prebžctvennый.

Kondakъ }

Strannw tvoE začatіe i3 roždestvo2. Stranenъ džbrazъ vozrostanіz tvoegw2. Strannw i3 preslavnw, bGonevёsto, tvoE є4že vnytrь svzti1liщa vvedenіe, i3 na mltvэ prebыvanіe pri6snoe, i3 vs‰, ćže sytь tvoS: t ќtra bo daže do tretьzgw časa stosla є3si2 po vs‰ dni2 na mltvэ vnytrь s™i1liщa, posemъ sъ pr0čimi dёvы vъ pritv0rэ vъ rukodёlіi ўpražnslasz є3si2, t devstagw že časa paki vъ hramэ vo s™az s™hhъ predstosla є3si2 bGu na mltvэ, vъ bGomhslіi i3 vъ poučenіi bžctvennыhъ pisanій, d0ndeže ѓgGlъ gDenь ćvlьšesz prepitati tS nbcnoю pi1щeю. Takovomu ravnoagGlьskomu žitію2 tvoemY čudsщesz, vopіemъ takw blgovoli1všemu nj tebЁ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vsю2 tebЁ njs™i vses™hй d¦ъ, vnytrь hrama prebыvaющuю, pres™az dv7o. Segw2 radi da ne kosnetsz ti2 ničto2 t zemnhz skvёrnы, nbcnoю i3 netlёnnoю pitaema bhla є3si2 pi1щeю, podavaemuю že zemnyю pi1щu razdavala є3si2 ni1щimъ i3 strannыmъ. I# takw prіemlющi po vs‰ dni2 t ѓgGla hlёbъ nbcnый, preuspэvala є3si2 mydrostію i3 blgdtію, tёlomъ i3 dyhomъ raduющisz, da nevmэsti1moe sl0vo b9іe nepor0čnw vmэsti1ši. I# bЁ ґrhagGlъ gavrіi1lъ netstypnый hrani1telь dёvstvennыz čctotы2 tvoeS i3 so i3nhmi ѓgGlы b9іimi častw tebЁ kvlsšesz, ўkrэplsše tS vъ p0dvizэhъ duh0vnыhъ, vъ mltvэ i3 postЁ, vъ kr0tosti i3 smirenіi i3 lюbeznw besёdovaše sъ tob0ю, prevёčnый sovёtъ vhšnzgw nj tebЁ raskrыvaz, da budeši got0va kъ prіstію b9ію, vopіS kъ tebЁ takov†z:

Raduйsz, neizrečennыhъ taйnъ b9іihъ predi1vnoe i3spolnenіe. Raduйsz, predvёčnagw sovёta vhšnzgw vsečydnoe soveršenіe. Raduйsz, nbcnыmъ hlёbomъ t ѓgGla neizrečennw vospitannaz. Raduйsz, blgdtію b9іeй sъ nb7sэ neskazannw ўkrэplennaz. Raduйsz, ю4že vo s™0e s™hhъ srёtaюtъ mnogooči6tіi heruv‡mi.

Raduйsz, sъ neюže neprestannw sobesёduюtъ šestokrыlatіi seraf‡mi.

Kondakъ f7

Vs‰koe є3stestvo2 ѓgGlьskoe ўdivi1sz nj preveliceй krasotЁ dёvstva tvoegw2, vses™az dv7o. Th bo so ѓgGlы vo s™az s™hhъ prebыvaющi, samA voždelёla є3si2 vъ čctotЁ ѓgGlьskoй i3 povreždennomъ svoemъ dёvstvэ vёčnw ži1ti. Segw2 radi pervaz vъ mjrэ dalA є3si2 nbёtъ dёvstva i3 njbruči1la є3si2 sebS na pri1snoe služenіe bGu vъ čctotЁ dэvi1čestэй, i3 ўnevёstilasz є3si2 є3mY, da d¦omъ s™hmъ prіugot0vana bydeši vъ čctoe i3 netlёnnoe selenіe sl0vu b9ію, poю1щi є3mY denь i3 n0щь: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡i bGoglago6livыz ne mogutъ glag0lati, vo є4že i3zreщi taйnu žitіS tvoegw2 vъ čctotЁ dёvstva vo hramэ, bcdэ. Rast{щeй tebЁ lёtы, th bo denь t dnЁ ўkrэplslasz є3si2 dyhomъ i3 podvi1žnэйšee rastsše žitіE tvoE: sъ trudolю1bіemъ bo ўmnožala є3si2 mltvu, i3dyщi t si1lы vъ si1lu, d0ndeže si1la vhšnzgw njsэni2 tS. Rastshu že vъ tebЁ i3 darы s™agw d¦a: є3gdA bo vъ b0lьšій prihodi1la є3si2 v0zrastъ, b0lэe ўpražnslasz є3si2 vъ mltvэ, nežE vъ rukodёlіi, n0щi že cёlыz vъ mltvэ so ѓgGlы provodi1la є3si2 za vtor0ю zavёsoю: segw2 radi so ўdivlenіemъ zovemъ tebЁ takov†z:

Raduйsz, s™az s™hhъ s™ёйšaz dv7o, vъ žertvu čctuю dёvstvo svoE bGu prinesšaz. Raduйsz, čctёйšaz s™agw d¦a palato, vъ žili1щэ hrt0vo sebЁ vospitavšaz. Raduйsz, dveri nbcnaz, vъ hramэ, ćkw na nb7si2 prebhvšaz. Raduйsz, goro2 ўsыrennaz d¦omъ, vo s™i1liщe vsёmi dobrodёtelьmi procvёtšaz. Raduйsz, ю4že ѓgGli b9іi dormn0sztъ vёrnw.

Raduйsz, ю4že vsi2 vёrnіi blgodarstvennw slavoslovztъ pri1snw.

Kondakъ ‹

Sp7senіz našegw vesnA radostnaz vozsіS vsёmъ koncє1mъ zemli2 preslavnagw tvoegw2 radi vvedenіz vo hramъ bcdэ. Pisanіe mimoi1de i3 njskudЁ zak0nъ, ćkw že sёnь, všedšeй že tebЁ vo hramъ b9ій, dv7o čctaz, luči2 blgdti vsёmъ vozsіsša, prosvэщaющe dyši i3 pomыšlenіz vsёhъ vo tmЁ nevёdэnіz sэdsщihъ. Segw2 radi da raduetsz nb7o i3 zemlS, nb7o ќmnoe grzdyщee zrsщe i3 ѓgGlwvъ či1ni i3 člvёkwvъ mn0žestvo da vopію1tъ: vъ hramъ vv0ditsz radostь i3 i3zbavlenіe vsёmъ vopію1щimъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA є3si2 dёvamъ vъ čctotЁ dёvstva vo nbi1telэhъ podvizaющimsz, bcde dv7o, poneže, davši vo hramэ nbёtъ dёvstva bGu, tы2 di1vnw sohrani1la є3si2 є3gw2 i3 dosti1gši lёtъ dvunadessti, є3gdA pr0čіz dёvы, pri hramэ živyщіz, sočetovahusz supryžestva po nbhčaю podzak0nnomu, tы2 tkrhla є3si2 taйnu nbэtovanіz tvoegw2, česo2 radi tdana bhla є3si2 na hranenіe dёvstva starcu їHsifu, bGomъ ўkazannomu vozletenіemъ golubi1cы t žezla є3gw2. I# takw vo vsecёluю dobrotY dёvstva njblekšisz, ćkw nevёsta b9іz, tы2 vsёmъ podaeši vъ čctotЁ služenіe svoE sovэršaющimъ darovanіz kr0tkagw tvoegw2 i3 molčali1vagw dyha, tvoю2 tišinY, smirenіe i3 neizglag0lannuю čctotY, da vsi2 tob0ю sp7saemіi so blgodarenіemъ vospoю1tъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, vъ mltvahъ vo hramэ gDnemъ neusыpaющaz, ne daždь namъ vo grэhЁ ўsnyti. Raduйsz, vъ bezm0lvіi vo s™az s™hhъ prebыvaющaz, spod0bi nasъ vъ tišinЁ živ0tnэй poži1ti. Raduйsz, so ѓgGlы vo s™i1liщэ pri1snw sobesёdnice, nauči2 nasъ bezpl0tnыhъ glag0lamъ vnimati. Raduйsz, sъ čctыmi dёvы pri hramэ soži1telьnice, pomozi2 namъ vъ dёvstvэ i3 čctotЁ žitіE svoE soveršati. Raduйsz, njduševlennый hramъ bGa živagw, hramы d¦a s™agw nasъ sotvori2.

Raduйsz, čert0že vsedragjй vs‰kagw dobrodёlanіz, vo vsёhъ darahъ d¦a s™agw nasъ ўtverdi2.

Kondakъ №i

Pёnіz vseumile6nnыz t nezemnhhъ musikjй prinošahu tebЁ, pres™az dv7o, s™іi ѓgGli, dэvi1českomu vvedenію tvoemY služaщe i3 veselіe tvorsše i3 nbcnіi pripэvahu glasы, tebЁ na slyžbu b9ію vhodsщeй, sъ ni1miže na zemli2 t pёsneй člvёčeskihъ dёvstvennіi li1cы gDevi poю1tъ, pal0mski vospэvaющe i3 čtyщe tebЁ m™rь є3gw2. Sъ ni1mi že i3 nasъ spod0bi čctыmi umы2 i3 neskvernыmi ўstы2 vospёti nj čtcnёmъ vvedenіi tvoemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtoprіemnaz namъ vozsіsla є3si2 svэщA, bcdэ, vo hramъ gDenь prišedši, radostь veličaйšuю tamo svэtsщi i3 na mltvэ vo s™az s™hhъ gorsщi, tonydože i3 njblistala є3si2 nbcnoю čctotoю vsemY mjru, vo tmЁ grэh0vnэй prebыvaющemu, da i3 mы2 so svэщenosnыmi dёvami, ts ko hramu gDnю svёtlo so slavoю dёvstvennoю provodi1všimi, ўzrsщemъ tS radostnw, vo svёtэ čctotы2 duševnыz i3 tэlesnыz sіsющu, i3 vospoemъ tebЁ pohvalы2 takovыz:

Raduйsz, svэщE neugasi1maz, vo s™i1liщэ vozžennaz, svэщenosnыmi dёvami provoždaemaz. Raduйsz, zarE nezahodi1maz, vesь mjrъ njblistavšaz, svёtlыmi ѓgGlы vo hramэ srёtaemaz. Raduйsz, svэti1lьniče nbcnыz slavы, svёte nelestnый vo hramэ vsёmъ vozsіsvšій. Raduйsz, čert0že b9іz blgdti, hlёbe slovesnый i3z8 ruki2 ѓgGla prіsvšій. Raduйsz, m™i svёta grzdyщaz bhti, svёtomъ čctotы2 tvoeS vsёhъ prosvэщaющaz.

Raduйsz, m™i svёta ti6hagw sіsnіe, teplot0ю mltvъ tvoi1hъ vsёhъ ўtэšaющaz.

Kondakъ v7i

Blgdti b9іz n0vый i3 njduševlennый kіvHtъ syщi, bcde dv7o, vъ nemže vmёstw mannы čyvstvennыz i3 veщestvennыhъ skrižaleй vmэщaюtsz neveщestvennыz neistoщi1mыz darovanіz b9іz, dost0йnw vvedena bhla є3si2 vo s™az s™hhъ, ćkw vmэsti1ti i3myщaz pl0tski beznačalьnoe sl0vo b9іe, i3dёže sil1ы nbcnыz služahu tebЁ, strašnіi heruv‡mi i3 plamenёющіi lюb0vію seraf‡mi njsэni2ša tS krыlы2 svoi1mi, prt0li i3 gDstvіz, načala, sil1ы i3 vlasti pripad0ša kъ tebЁ so ґrhagGlы i3 ѓgGlы, vopію1щe nj tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe prečtcnoe tvoE vo hramъ gDenь vvedenіe, hvalimъ vsi6 tvoE prečydnoe vo s™az s™hhъ so ѓgGlы sprebыvanіe i3 nbcnыmъ hlёbomъ pitanіe, poklonsemsz ravnoagGlьskoй dёvstvennoй čctotэ tvoeй, bcdэ, i3 vёruemъ, ćkw prišlA є3si2 t zemnagw d0ma vъ d0mъ b9ій, ćkw žertva čctaz, ćkw darъ njsщ7enъ na njbručenіe dёvstva tvoegw2 ženihY nbcnomu, da ўgot0vaešisz dost0йnw kъ netlёnnomu i3 čctomu roždestvY hrt0vu vъ b9іe žili1щe. Tёmže takw vёruющe, vozglag0lemъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, hramъ gDenь prečctыhъ n0gъ tvoi1hъ stopami njs™i1všaz. Raduйsz, žili1щe b9іe t njskvэrnenіz grёšnыhъ tmhvšaz. Raduйsz, vo s™0mъ hramэ, ćkw na nb7si2, poklonenіe g0rnihъ si1lъ prіemšaz. Raduйsz, vo s™az s™hhъ, ćkw na nb7si2, prt0lu b9ію predstavšaz. Raduйsz, prekrasnaz dv7i1ce, i3zšestvіemъ tvoi1mъ i3z8 d0mu džtčagw vo hramъ mi1rъ vsemY mjru prinesšaz.

Raduйsz, n0vaz golubi1ce, vhoždenіemъ vo hramъ prvdnыmъ vъ preisp0dneй nadeždu vpervhe darovavšaz.

Kondakъ Gi

Q, vsepёtaz bGootrokovi1ce, prišedšaz vo hramъ gDenь vospitatisz vo s™az s™hhъ vъ b9іe žili1щe, nhnэšnee naše nj vsečtcnёmъ vvedenіi tvoemъ prіemši prinošenіz, i3zbavi nasъ t vs‰kіz sk0rbi i3 napasti i3 i3skušenій vražeskihъ, njči1sti nы2 t vs‰kіz skve6rnы pl0ti i3 dyha i3 sohrani2 nasъ do skončanіz našegw vъ cэlomydrіi i3 čistotЁ, da njsщ7ennіi tob0ю dost0йnы bydemъ vvedenіz vo nbi1tєli raйskіz sъ mydrыmi dёvami, sъ ni1miže da vospoemъ nj tebЁ bGu: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ҐrhagGlwvъ i3 ѓgGlwvъ li1ki:

I# kondakъ №-й: I#zbrannэй predvёčnыmъ cRemъ:

Mltva vvedenію vo hramъ pres™ёй bcdы

Q, pres™az dv7o, cRi1ca nb7si2 i3 zemli2, prežde vёkъ i3zbrannaz nevёsto b9іz, vъ poslёdnzz že vremenA prišedšaz vъ hramъ zak0nnый na njbručenіe ženihY nbcnomu. Tы2 njstavila є3si2 lю1di tvoS i3 d0mъ ntcA tvoegw2, vo є4že prinesti2 sebЁ vъ žertvu čctuю i3 nepor0čnuю bGovi, i3 pervaz dalA є3si2 nbёtъ vsegdašnzgw dёvstva. Daruй že i3 namъ soblюdati sebЁ vъ cэlomydrіi i3 čistotЁ i3 vъ strahэ b9іemъ vo vs‰ dni6 životA našegw, da bydemъ hramы d¦a s™agw, naipače pomozi2 vsёmъ vъ podražanіe tvoE vo nbi1telэhъ živyщimъ i3 njbruči1všimъ sebЁ na služenіe bGovi vъ čctotЁ dёvstva provoždati žitіE svoE i3 t ю4nosti nesti2 i4go hrt0vo blg0e i3 legkoe, s™o hransщe nbёtы svoS. Tы2 provelA є3si2, vsečctaz, vs‰ dni6 ю4nosti tvoeS vo hramэ gDnёmъ vdali2 t soblaznwvъ mjra segw2, vъ pri1snomъ b0drstvovanіi mltvennomъ i3 vo vsskomъ vozderžanіi duševnomъ že i3 tэlesnэmъ, pomozi2 i3 namъ tražati vsS i3skušenіz vražeskіz t pl0ti, mjra i3 dіavola nahodsщihъ na nы2 t ю4nosti našez, i3 pobэždati džnыz mltvoю i3 post0mъ. Th vo hramэ gDnэmъ so ѓgGlы prebыvaющi, ўkrasilasz є3si2 vsёmi dobrodёtelьmi, naipače že smirenіemъ, čctot0ю i3 lюb0vію i3 dost0йnw vospitalasz є3si2, da got0va bydeši vmэsti1ti pl0tію nevmэsti1moe sl0vo b9іe. Spod0bi že i3 namъ, njderži1mыmъ g0rdostію, nevozderžanіemъ i3 lёnostію, njbleщi1sz vo vs‰koe sovэršenstvo duh0vnoe, da ўgot0vaetъ kjйždo t nasъ sъ p0moщію tvoeю ndэsnіe bračnoe duši2 svoe‰ i3 є3leй dobrodёlanіz, da ne nazi i3 negot0vi kvi1msz vo srёtenіe bezsmertnomu ženihY našemu i3 sn7u tvoemY, hrtu sp7si1telю i3 bGu našemu, no da prіi1metъ nы2 sъ mydrыmi dёvami vo nbi1tєli raйskіz, i3dёže so vsёmi s™hmi spod0bi nasъ vhnu slaviti i3 proslavlsti vses™0e i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a i3 tvoE mlctivoe zastuplenіe vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Mltva vъ prazdnikъ vvedenіz vo hramъ pres™ёй bcdы

Kъ komY vozopію2, vLčice, kъ komY pribёgnu vъ g0resti moeй, ѓщe ne kъ tebЁ, cRi1ce nbcnaz; Kto2 plačъ m0й ўslhšitъ i3 vozdыhanіe prіi1mэtъ, ѓщe ne tы2, prenepor0čnaz, nadežda hrtіanъ i3 pribёžiщe namъ, grёšnыmъ; Kto2 pače tebЁ vъ nesčastіzhъ zaщiti1tъ; ўslhši stenanіe moE i3 prikloni2 ќho tvoE ko mnЁ, vLčice i3 m™i bGa moegw2. Ne prezri2 i4щuщagw tvoeS p0moщi i3 ne tri1ni menE grёšnagw, cRi1ce nbcnaz. Nauči2 menE i3spolnsti v0lю sn7a tvoegw2 i3 daruй želanіe vsegdA slёdovati є3gw2 s™hmъ zapovёdzmъ. Za m0й r0potъ vъ bolёznэhъ, trudahъ i3 nesčastіzhъ ne tstupi2 t menE, no prebydi m™rію i3 pokrovi1telьniceю menE malodyšnagw. CRi1ce moS preblgaz, zastypnice ўserdnaz. Tvoi1mъ hodataйstvomъ pregrэšenіz moS pokrhй, t vi6dimыhъ i3 nevi6dimыhъ vragHvъ zaщi1ti2, serdcA vraždyющihъ pr0tivъ menE smzgči2 i3 hrt0voю lюb0vію sogreй i5hъ. MnЁ že nemoщnomu daruй tvoю2 vsesi1lьnuю p0moщь pobэdi1ta mo‰ grэho6vnыz privhčki, dabы, njči1щennый pokasnnіemъ i3 poslёduющeю dobrodёtelьnoю ži1znію, vъ nbщenіi so s™0ю cRkovію provelъ njstalьnhz dni2 zemnagw stranstvіz. Predstani mnЁ, nadeždo vsёhъ hrtіanъ, vъ č†sъ konči6nы moeS i3 podkrэpi2 moю2 vёru vъ sme6rtnый t‰žkій časъ. Voznesi2 za menE, mnogopregrёšaющagw vъ ži1zni seй, tvoS vsesi1lьnыz mltvы po tšestvіi moemъ, da njpravdaetъ menE gDь i3 sodёlaetъ pričastnikomъ є3gw2 bezkonečnыhъ radosteй. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.