NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Uspenju Presvete Bogorodice

Kondakъ №

I#zbrannoй t vsёhъ rodHvъ b9іeй m™ri i3 cRi1cэ, voshodsщeй t zemli2 kъ nb7si2, blgogovBйnaz pBnіz nj prečestnёmъ tvoemъ ўspenіi prin0simъ rabi2 tvoi2, bcde. th že ćkw i3myщaz pobёdu nad8 smertію, t vsskihъ nasъ smerton0snыhъ bёdъ svobodi2, da zovemъ ti2:

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Jkosъ №

ЃgGlъ predstatelь p0slanъ bhstь, reщi2 bcdэ ko prem‡rnыmъ є3S vozšestvіe: i3 prіiti2 pred8zvlsše kъ neй sn7u є3S i3 bGu, svёtlw nj neй blistazsz, i3 stoS, zovhй takov†z:

Raduйsz, preradovannaz m™i cReva: raduйsz, nebesnaz cari1ce, m™i bGa i3 gDa nebesE i3 zemli2. Raduйsz, predpočtennaz preveli1čestvomъ prišestvіz kъ tebЁ sn7a tvoegw2 i3 bGa: raduйsz, vozveli1čennaz i3zvэщenіemъ tvoegw2 kъ sn7u tšestvіz. Raduйsz, t vsёhъ rodHvъ bGomъ i3zbrannaz: raduйsz, svzt0e vmэsti1liщe sl0va b9іz. Raduйsz, pror0českagw prorečenіz i3spolnenіe: raduйsz, ґpclwmъ prečestnhй vёnče. Raduйsz, carє1mъ ўdobrenіe i3 deržavo: raduйsz, s™i1telєmъ ўkrašenіe, i3 sщ7ennikwmъ dobr0to. Raduйsz, bGomydrыhъ i4nokwvъ vozvedenіe kъ g0rnemu carstvію: raduйsz, tverzaющaz r†йskіz dvє1ri hrtіanskomu r0du, pri1snw tS blažaщemu.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ v7

Vi1dzщe ґpclwvъ li1kъ, vsesi1lьnыmъ manovenіemъ t konє1cъ zemli2 na džblacэhъ predstavšihъ ko prečestn0mu tvoemY, prenepor0čnaz, ўspenію, svzщennonač†lьnicы, dіonĐsій nbcnый tai1nnikъ, їerofeй di1vnый i3 tіmofeй, sъ bGolёpnoю čestію svzщenstva, poshu bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razymnaz vsS tvarь, starBйšaz činonač†lіz ѓgGlьskaz, prіid0ša so svoi1mъ cRemъ, i4že vo svo‰ živonačalьnэйšыz rycэ dyšu m™re svoeS prіstъ: teplый že vёroю petrъ so slezami mnHgaz kъ neй i3zrečE, zovhй:

Raduйsz, ko prem‡rnыmъ, m™i tvorcA mjru, voshodsщaz: raduйsz, kъ prenebє1snыmъ, prostrannэйšaz nb7sъ, vzemlющazsz. Raduйsz, četveročastnoe stіhjй njsvzti1všaz tvoi1mъ voshoždenіemъ: raduйsz, nebesnыhъ vozveseli1všaz tvoi1mъ prehoždenіemъ. Raduйsz, vo їerusali1mъ g0rnій prekrasnый prіstaz: raduйsz, vъ nerukotvorє1nnыz hramы preradostnw všedšaz. Raduйsz, heruvjmwvъ i3 serafjmwvъ cRi1ce: raduйsz, ґrhagGlwvъ i3 ѓgGlwvъ vLčce. Raduйsz, pribёžiщe vBrnыmъ, i3 i3zbavlenіe: raduйsz, dostosnію tvoemY p0moщь i3 zaщiщenіe. Raduйsz, nj vsemъ mjrэ hrіstіanskomъ kъ bGu hodataice: raduйsz, bl†gъ vssčeskihъ vseblagaz podatelьnice.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ G

Si1la vhšnzgw voshi1ti t їndji fwmY, za nёkoe i3zvolenіe b9іe ne prilyčšusz є3mY vъ prečestn0e ўspenіe bGomatere, i3 predpostavi živoprіemnomu є3S gr0bu, i4že prestavlьšuюsz prini1kъ vi1dэti, ўrazumЁ voznesennuю na nb7sA sъ tёlomъ, i3 vёrovavъ nj semъ, vozopi2: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёz vъ sebЁ pomыšlenіe ўčeni1kъ, ćkw b9іimъ smotrenіemъ bЁ є3mY, ne njbrэsti1sz ko provoždenію bGomatere sъ pr0čimi vkypэ, njbradovanъ bhvъ nj bezsmertnэmъ є3S ўspenіi, sі‰ vopіsše kъ neй:

Raduйsz, vosprіemlemaz t zemli2 dlanьma sn7a tvoegw2: raduйsz, ko prevы6šnimъ vozšedšaz naslaždatisz slavы є3gw2. Raduйsz, provoždaemaz t vsёhъ činonačalій ѓgGlьskihъ vъ gHrnzz: raduйsz, pod8emlemaz heruvjmы vъ nbcnaz i3 nadnbcnaz. Raduйsz, vъ nbcnыhъ vratёhъ t starёйšihъ si1lъ velelёpnw pёsnьmi voznosi1maz: raduйsz, t vsёhъ nbcnыhъ graždanъ njkružaemaz i3 blaži1maz. Raduйsz, nebo zemn0e, kъ g0rnemu selenію vozvhšennoe: raduйsz, prest0le gDnь, t zemli2 voznesennый vъ crtvіe nbcnoe. Raduйsz, predstatelьstvo naše i3 krёpkoe zastuplenіe: raduйsz, grёšnikwmъ sporyčnice vo spasenіe. Raduйsz, hrtіanwmъ cRi1ce, i3 po bz7э nadeždo nebesnagw crtvіz: raduйsz, m™i životA, i3 po gDэ namъ ўpovanіe ži1zni vёčnыz.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ d7

Byrю vnytrь i3mёz pomыšlenій nevёrnыhъ є3vreinъ ґff0nій, i3 zrS bGon0snыmi ґpclы bGomatere prečtcn0e tёlo vsečestnэ ko gr0bu nesennoe, ko njproverženію ўstremi1sz: vnezapu že, є3gdA so njslэplenіemъ džčію, rycэ є3gw2 tstэ ko ndrY prilэplenэ vi1szstэ, vёroю m™rь b9ію i3spovёdaše, vopіS bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavše tai6nnicы i3 samovi1dcы sl0va ѓgGlwvъ poю1щihъ prevhšnimi pёsnьmi, pri pogrebenіi bGoprіstnagw tёla b9іz m™re, i3 čestь podati hotsщe bGoug0dnuю, potщašasz soglasnw pёti, glag0lющe:

Raduйsz, blagovёstіe prіemšaz nj prešestvіi tvoemъ vъ g0rnee carstvіe: raduйsz, t blgovэsti1všagw gavrіi1la prіemšaz radostnagw raS vravіe. Raduйsz, prečestn0e heruvjmskoe mn0žestvo prosvэti1všaz: raduйsz, preslavnoe serafjmskoe є3stestvo2 vozradovavšaz. Raduйsz, t patrіarhwvъ prowbrazovannaz: raduйsz, t pror0kwvъ predvozvэщennaz. Raduйsz, ѕlyю derzostь їudeevu sk0rw tmsti1všaz: raduйsz, i3scэlenіe tomyžde podavšaz. Raduйsz, njbrati1všaz vъ vёru ґff0nіevo nevёrіe: raduйsz, vёrnoe togw2 prіemšaz i3spovёdanіe. Raduйsz, vozvodsщaz kъ nb7si2, lюb0vь i3 vёru kъ tebЁ i3myщihъ: raduйsz, spasaющaz vёroю i4mz tvoE prizыvaющihъ.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ є7

BGotє1čnыz ѕvёzdы, ґp0stoli s™ji, vъ podnebesnэй razsёznnіi radi є3đlіa, voshiщeni bhša na džblacэhъ, po širotЁ vozdyšnэй, ko pogrebenію m™re gDni: ю4že pёnьmi i3 pёsnьmi provoždaющe, sъ neveщestvennыmi vzыvahu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše bGovi1dcы svoego2 vLku, vъ rycэ m™re svoeS dyšu prіemša, i3 gDa togo2 razumёvše, potщašasz svzщennosl0vіz pёsnьmi blgosl0vnэ vospёti ю5:

Raduйsz, cRi1ce, nad8 vsёmi crtvuющago nosi1všaz: raduйsz, i3 samA rukama є3gw2 sn70vnima nosi1maz. Raduйsz, ski1ptre carskій vъ hrt0voй desni1cэ: raduйsz, vъ rucЁ nHa, vёtve golubi1cы. Raduйsz, žezle ґarHnovъ, prozsbšій netlёnіe: raduйsz, krjne neuvzdaemый, procvёtšій bezsmertіe. Raduйsz, bGootcA dv7da cэvni1ce bGodohnovennaz: raduйsz, pror0čestvіz є3gw2 vostavšaz slavo, palti1rю i3 gysli prekrasnыz. Raduйsz, njduševlennый svzthni gDni kіvHte: raduйsz, vъ pok0й gDenь voskresšій našъ životE. Raduйsz, ski1nіe, t heruvjmwvъ njsэnsemaz: raduйsz, s™az s™hhъ, t serafjmwvъ glag0lєmaz.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ ѕ7

PropovBdnicы bGon0snіi ґp0stoli, po tšestvіi ko prem‡rnыmъ b9іz m™re, vo džbщemъ sэdёnіi nbhčnыz trapezы bhvše, i3 predloženіe časti hlёba, vo i4mz gDne voznossщe, vnezapu svhše bcdu cRi1cu prišedšuю so svэton0snыmi ѓgGlы zrshu, i3 mi1rъ tBmъ t sn7a i3 bGa podavšuю slhšavše, vozglasi1ša nj semъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS namъ s0lnce pravdы hrt0sъ bGъ, t tvoi1hъ preči1stыhъ ložesnъ v0leю, i3 blagorazymіemъ propovёdanіz črez8 ґpclы mjrъ prosvэti2, i3 tS bGomaterь t r0da i3 vъ r0dъ proslavi. tёmže i3 mы2 vsi2 ўblažaemъ tS, vopію1щe ti2:

Raduйsz, prisnoblžennaz t vsёhъ rodHvъ vo vёki: raduйsz, blgoutr0bnaz i3 mi1lostivaz na čelovёki. Raduйsz, ўčeni1českomu li1ku njbэщanіe i3sp0lnivšaz: raduйsz, prisэщenіemъ tvoi1mъ t sn7a tvoegw2 i3 bGa, mi1rъ tomY podavšaz. Raduйsz, vseželatelьnoe s™hhъ i3 sladkoe zrёnіe: raduйsz, prepod0bnыhъ matereй i3 dёvъ s™hhъ vseveselsщee radovanіe. Raduйsz, prehodsщaz raйskoe selenіe pravednыhъ: raduйsz, posэщaющaz vsёhъ vo slavэ nebesnэй syщihъ. Raduйsz, načalo čelovёčeskagw spasenіz: raduйsz, i3spolnenіe vsёhъ blagi1hъ želanіz. Raduйsz, po bz7э cRЁ carstvuющihъ bcde cRi1ce: raduйsz, po gDэ gosp0dstvuющihъ, vLcэ našemъ, gpcžE i3 vLčce.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ z7

Hotsщihъ vsёhъ sъ vёroю vhodi1ti vъ hramъ tv0й s™hй, bcde, pri1snw spasaeši, i3 slavzщihъ tS, t vsskihъ napasteй i3 bёdъ svoboždaeši: tёmže pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ, prisnoblažaщыmъ tS, pobёdы na soproti6vnыz daruй i3 vs‰ ko spasenію prošє1nіz namъ podavaй, nj semъ molsщыmsz tebЁ, i3 poю1щыmъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vuю pokazA tvarь, ćvlьsz namъ vsёhъ tvorecъ gDь tob0ю, bcde. th že sr0dnoe promыšlenіe nj nasъ kъ nemY i3myщi, čestnэ počitaющihъ prečestn0e tvoE ўspenіe, prіimi2 sicєvaz tebЁ vopію1щihъ:

Raduйsz, m™i bGu i3zbrannaz t zemnhhъ: raduйsz, prevhššaz zemnhhъ i3 nebesnыhъ. Raduйsz, heruvjmwvъ i3 serafjmwvъ gorЁ prevozšedšaz: raduйsz, li1kъ ўčeni1českій džblakomъ ko pogrebenію ti2 d0lэ sovokyplьšaz. Raduйsz, fwmY po pogrebenіi tvoemъ si1loю b9іeю predpostavivšaz i3zrsdnэe: raduйsz, črez8 nego2 ўvёrivšaz tvoE na nebo sъ pl0tію preselenіe. Raduйsz, krasot0ю vsёhъ dobrodёteleй ўkrašennaz: raduйsz, krasnёйšemu pače sыnHvъ čelovёčeskihъ sn7ovi svoemY sopričtennaz. Raduйsz, ćkw fjnіxъ pl0tію voskresšeю procvёtšaz: raduйsz, ćkw kedrъ vъ lіvanэ nebesnomъ ўmn0živšazsz. Raduйsz, drevo životA nasaždennoe posredЁ raS prevhšnzgw: raduйsz, kovčeže mhslennый, vozvhšennый vъ gHrnzz t pot0pa smertnagw.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ }

Strannw vъ prevhšnihъ vёduщe tS i3zbrannaz, ćkw s0lnce, vLčce, vnytrь prenbcnыhъ nedomhslimыhъ kras0tъ i3 neizrečennыhъ dobr0tъ, ўmi1lьnw kъ sn7u i3 bGu dlanьma є3gw2 derži1mu vozšedšuю, i3 preradostnw prekl0nšuюsz živonačalьnэй є3gw2 desni1cэ, nj semъ vhnu vopіemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ }

VsS bhvši gorЁ kъ nbcnыmъ vzztA, i3 zemnhhъ ne njstavlsz, bGomati, rukama sn70vnima nosi1ma, vъ nezahodi6maz vni1de, vo džnый gradъ vsesvэtsщій i3 prekrasnый їerusali1mъ vhšnій, heruvjmы njbstoi1ma, so vsёmi nebesnыmi si1lami, i3dёže slhšitъ poю1щihъ sі‰:

Raduйsz, є3sže pres™az dušA vъ vhšnemъ vsesvёtlomъ sіHnэ vselsetsz: raduйsz, є3sže i3 netlёnnoe tёlo tamožde sъ dušeю kypnw proslavlsetsz. Raduйsz, všedšaz vъ prest0lьnый gradъ samagw2 vsederži1telz: raduйsz, voznesšazsz vъ prekrasnый raй vhšnzgw nasadi1telz. Raduйsz, prenesennaz vo gradъ njsnovannый t kameneй vsesvэtsщihъ: raduйsz, vvedennaz vo njgradu njbstoi1muю vHi si1lъ prevhšnihъ. Raduйsz, prevhšše nebesъ vo blagolёpіe b9іe vzztaz: raduйsz, pače vsёhъ neveщestvennыhъ ўmHvъ počtenaz. Raduйsz, prinossщaz kъ sn7u svoemY i3 bGu molenіe vёrnыhъ: raduйsz, i3 samA neprestannw ў prest0la sn7a tvoegw2 i3 bGa molsщazsz nj vsёhъ. Raduйsz, predstatelьnice kъ bGu mjrъ spasaющaz: raduйsz, zastypnice r0du hrіstіanskomu t bGa darovannaz.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ f7

Vsskoe є3stestvo2 ѓgGlьskoe prevozn0sitъ tS, bcde, čelovёčestіi že r0di vsi2 m™rь tS b9ію slavimъ, i3 počitaemъ prečestn0e tvoE ўspenіe, cRi1ce: tebe bo radi zemnji nebє1snыmъ sovokuplsюtsz, soglasnw poю1щe: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vit‡йstva bGovэщannыhъ pror0českihъ rečenій, nhnэ zri1mъ nj tebЁ sbhvšazsz bcde, ćkw voi1stinnu bGa pl0tію rodilA є3si2 namъ. tёmže tainstvu slovesE b9іz vёruющe, vopіemъ:

Raduйsz, zak0na i3 pror0kwvъ glavi1zno soveršennaz: raduйsz, ѕvэzdo2 їakwvlz, valaamomъ prbrokovannaz. Raduйsz, dždre cRS veli1kagw, vэщannый solomHnomъ: raduйsz, runo2 njrošennoe ї}somъ, njbrazovannoe gedeHnomъ. Raduйsz, newpali1maz kupino2, zakonopol0žnikomъ predzri1maz: raduйsz, goro2 s™az, myžemъ želanіz ўsmotrennaz. Raduйsz, lёstvice nebesnaz, їakwvomъ predvi1dimaz: raduйsz, dvere neprohodi1maz, їezekjilemъ predzri1maz. Raduйsz, s0lnce selenіz hrt0va, palmopёvcemъ pred8zvlennoe: raduйsz, tainstvo, mnogobraznэ prbr0ki pronarečennoe. Raduйsz, pror0českihъ glagHlъ vsёhъ predrečennыhъ nj tebЁ, konecъ prinesšaz: raduйsz, vhšnzgw smotrє1nіz vs‰ za spasenіe mjra soverši1všaz.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ ‹

Spasti2 hotS mjrъ, i4že vsёhъ gDь, t zemnagw tS r0da i3zbrA vъ m™rь sebЁ, i3 nasъ dёlz bhvъ čelovёkъ, vzhde, tnю1duže sni1de, kъ nebesi2 t zemli2, i3 tebE sъ sob0ю vozvedE ko prebыvanію vo slavэ vёčnэй, i3 socarstvovanію sъ sob0ю koncA neimyщemu. tёmže ćkw bGъ slhšitъ t vsёhъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA є3si2 vBrnыmъ, bcde dv7o, i3 zastuplenіe vsBmъ kъ tebЁ pribэgaющыmъ: i4bo nb7sE i3 zemli2 tvorecъ t tebE pl0tію prošedъ, preči1staz, d¦omъ i3 tёlomъ vъ nebє1snaz tS preseli2 ko bližaйšemu predstatelьstvu nj vsёhъ, i5hže priglašati nauči2:

Raduйsz, grade cRS veli1kagw verhY gorы2 nebesnыz: raduйsz, stэno2 i3 pokr0ve, nekrhющійsz t našegw pritekanіz. Raduйsz, vBrnыmъ carє1mъ na vragi2 pos0bstvuющaz: raduйsz, našє1stvіz ґg†rznskaz pobэždaющaz. Raduйsz, vёrы blagočesti1vыz nedvi1žimoe sohranenіe: raduйsz, є3retjčestvuющihъ polkHvъ razorenіe. Raduйsz, radostь i3 ўmirenіe mjru syщaz: raduйsz, vsegubi1telьnago ѓda popravšaz. Raduйsz, v0instvuющihъ na pl0tь cэlomydrіemъ, i3zrsdnoe vэnčanіe: raduйsz, myčeničeskihъ p0dvigwvъ vsečestn0e proslavlenіe. Raduйsz, prepod0bnыhъ trudHmъ hodataice blažennagw ўpokoenіz: raduйsz, i4nokwmъ blgoskorbsщыmъ podatelьnice vёčnagw radovanіz.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ №i

Pёnіe vsskoe bGoduhnovennыhъ pёsneй, ne dovlёetъ t nasъ kъ pohvalЁ vsečestnagw ўspenіz tvoegw2, vsehvalьnaz vLčce, cRi1ce, bcde: no ўserdnw tebЁ prin0simъ, ćkw m™ri cRS vsёhъ, smirennoe molenіe naše, sъ nebesnыmi či1nmi poю1щe є3di1nomu dost0йnw proslavlsющemu tS bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtoprіemnaz svэщA i4stinnagw svёta, syщыmъ namъ na zemli2 ćvlьšisz, dyšы prosvэщaeši, i3 čtyщihъ tvoE vsečestn0e prestavlenіe kъ razumu b9estvennomu nastavlseši, da poemъ ti2 sicєvaz:

Raduйsz, svэщE neugasi1maz ngnS neveщestvennagw: raduйsz, zarE nezahodi1maz svёta nevečernzgw. Raduйsz, luno2 t s0lnca pravdы njblistavaemaz: raduйsz, svёtloste vo tmЁ svэtsщaz. Raduйsz, svэti1lьniče na svёщnicэ prevhšnemъ postavlennый: raduйsz, i3st0čniče ži1zni, i3z8 gr0ba vo svёtъ i3zvedennый. Raduйsz, m™i svёta ќmnagw, blgočesti1vыhъ dyšы prosvэщaющagw: raduйsz, m™i vsёhъ bGa, njѕl0blennыhъ dyšы ўtэšaющagw. Raduйsz, ўpovaющыmъ na tS životA konecъ neposthdnый daruющaz: raduйsz, dostosnіe b9іimъ i3 svoi6mъ rabHmъ, na sudЁ sn7a tvoegw2, njdesnyю є3gw2 ўstrosющaz. Raduйsz, preblažennaz, ćkw tob0ю blaženi є3smы2 i3 mы2, i4že pom0щnicu tS i4mamы: raduйsz, preblagoslovennaz vъ r0dъ i3 r0dъ, ćkw gDь sъ tob0ю, i3 tob0ю sъ nami.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ v7i

Blgodatь vыsokoprest0lьnыz slavы, na nebesёhъ darovannuю bGomateri, počtenoй sэdёnіemъ njdesnyю sn7a є3S i3 bGa, vi1dzщe g0rnіi ўmы2, pod8sša ю5 prest0li i3 si6lы, njkruži1ša nač†la i3 vl†sti, pripad0ša strašnіi heruvjmi, serafjmi i3 gDьstva, so ґrhagGlы i3 ѓgGlы vopію1щe: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe vsečestn0e tvoE ўspenіe, voshvalsemъ vsi2 ko prenebє1snыmъ vozšestvіe tvoE, cRi1ce bGomati: th že njsvzti2, proslavi i3 spasi2 vsёhъ lюb0vію poю1щihъ tebЁ:

Raduйsz, njči1stivšaz zemlю preči1stыmi n0gъ tvoi1hъ stopami: raduйsz, njsvzti1všaz vozdyhъ voshoždenіemъ tvoi1mъ kъ nebesi2. Raduйsz, na nebesnый krygъ vozstupi1všaz: raduйsz, vs‰ dobrHtы neizrečє1nnыz zrsщaz. Raduйsz, vo slavэ prisэdsщaz prest0lu sn7a tvoegw2 i3 bGa: raduйsz, sъ sn7omъ i3 bGomъ vёčnw carstvuющaz. Raduйsz, krasoto2 vъ desni1cэ gDneй, ўkrašaющaz blažaщihъ tS vsёhъ nebesnыhъ: raduйsz, njbradovavšaz nadёznіemъ na tS vsёhъ zemnhhъ. Raduйsz, njblečennaz vъ s0lnce, sіsющaz blagodatію i3 slavoю vseй vselennэй: raduйsz, njbэщavšaz sohransti i3 spasati prizыvaющihъ tS vsёhъ vъ podnebesnэй. Raduйsz, t hrіstіanskihъ rodHvъ m™i b9іz počitaemaz, i3 bcda i3menyemaz: raduйsz, t vostHkъ s0lnca do z†padъ, preslavnw i3 pravoslavnw t vsёhъ blagočesti1vыhъ slavimaz.

Raduйsz njbradovannaz, vo ўspenіi tvoemъ nasъ ne njstavlsющaz.

Kondakъ Gi

Q vsepёtaz m™i bezsmertnagw cRS nebesE i3 zemli2, hrtA bGa našegw, živyщaz i3 po smerti, nы6nэšnzz prinošє1nіz nj vsečestnёmъ tvoemъ ўspenіi t nasъ prіemši, vъ ži1zni seй i3 vъ smertnэmъ ўspenіi našemъ, t vsskіz napasti, bёdъ i3 myki i3zbavi, i3 nebesnagw carstvіz nasъ, cRi1ce, spod0bi, nj tebЁ vopію1щihъ: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki čtetsz pervый jkosъ: ЃgGlъ predstatelь:

I# paki kondakъ pervый: I#zbrannoй t vsёhъ rodHvъ:

Komentarisanje nije više omogućeno.