NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Razno » Bog otac

Bog otac

Pitanje:
Isus Hristos – sin bozji, zivi bog, bogocovek! Voleo bih da od kompetentne osobe dobijem misljenje o Bogu Ocu.
Rajko


Odgovor:
Dragi brate Rajko, Vera u Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetog, izložena je u Simvolu naše, Pravoslavne vere. O Bogu Ocu govori prvi član Simvola, koji glasi: Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Tu se govori o veri u jednoga Boga, o biću Božjem i Njegovim svojstvima, o Bogu kao Tvorcu vidljivog i nevidljivog sveta i o Božjem promislu (Božjem staranju o svetu) . Reči Simvola vere nam pokazuju da mi verujemo samo u jednoga Boga. O tome uči i Sveti apostol Pavle, kada kaže: Nema drugoga Boga, osim jednoga (1. Korinćanima 8, 4) , a na drugom mestu: Jedan je Bog – Otac svih, koji je nad svima (Efescima 4, 6) . Ove poslednje Apostolove reči svedoče da je Bog Otac ne samo svoj Jedinorodnog Sina, nego i svih ljudi, koji su preporođeni kroz Isusa Hrista. Sam Spasitelj veli: Jer je jedan Otac vaš, nebeski (Matej 23, 9) i upućuje nas da Mu se molimo rečima: Oče naš koji si na nebesima… (Matej 6, 9) . Glavna svojstva bića Božjeg, što znači i svojstva Boga Oca su: Bog je duh, mi Ga ne možemo videti, po rečima Hristovim: Bog je duh i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole (Jovan 4, 24) . Bog je samobitan, nije ni stvoren ni rođen, postoji sam od sebe, kao što je rekao i Mojsiju: Ja sam onaj koji jest (2. Mojsijeva 3, 14) . Bog je najsavršenije biće, po rečima Hristovim: Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski (Matej 5, 48) . On je večan, neizmenjiv i svudaprisutan. Bog je, dalje, svemoćan, sveznajući i pravedan. Psalmopevac car David govori: Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće (Psalam 115, 3) , a dalje kaže: Gospode, Ti znaš kad sednem i kad ustanem, Ti znaš pomisli moje izdaleka… i sve puteve moje vidiš (Psalam 139, 2-3) . Bog će, po rečima Svetog apostola Pavla svakome dati po delima njegovim (Rimljanima 2, 6) , jer On ne gleda ko je ko (2, 11) . Bog je, konačno, i preblag, jer Njegovo sunce obasjava zle i dobre, i kišu daje pravednima i nepravednima (Matej 5, 45) . Licima Svete Trojice pripada jednaka čast i slava i Ona se po svojoj božanskoj prirodi i dostojanstvu ne razlikuju, sem po svojim ličnim svojsvima: Lično svojstvo Boga Oca je da se On niti rađa, niti ishodi od koga, za razliku od Boga Sina, koji se prevečno rađa od Oca. Duh Sveti prevečno ishodi od Boga Oca. Mir Ti i radost u Gospodu! o. Dušan

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *