BITI SA GOSPODOM NA SVETOJ LITURGIJI – TUMAČENJE BOŽANSTVENE SLUŽBE

 

BITI SA GOSPODOM NA SVETOJ LITURGIJI
Tumačenje Božanstvene Službe

 

 
10. Liturgija oglašenih II: antifoni
 
Na dan pomena plamenog služitelja oltara Gospodnjeg svetog Mitrofana nastavljam svoje objašnjenje Božanstvene liturgije i razmotriću s vama, prijatelji moji, nadahnute, čudesne po svojoj dubini misli i po snazi proročanstva psalme Davidove, koje vi pojete na Liturgiji – takozvane antifone. Već sam govorio da su antifoni pesma proroka koji su došli da se poklone Rođenome Koji će ih izbaviti od mraka pakla.
Prvi psalam cara i prorokapevača počinje vozglasom ushićenja i divljenja: „Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda“. Pogledaj, dušo moja, kakvo je pred tobom radosno čudo. Sam Gospod je došao da te spase, blagosiljaj i ti Njega. Dalje se još pojačava to ushićenje: ne samo „blagosiljaj, dušo moja, Gospoda“, nego i „sva unutrašnjost moja“ – sve sile moje unutrašnje duhovne, sve neka blagoslovi Gospoda. Kakvo divno proročanstvo. Zar sada, svim silama našeg života obnovljenog u Hristu, ne blagosiljamo Gospoda i „ime sveto Njegovo“? O kakvom imenu govori prorok? O onome koje će objaviti On Sam. O imenu koje s trepetom izgovara ceo svet; Isus Spasitelj – eto kakvo ime nagoveštava David. „Blagoslovi… Gospoda i ne zaboravi sva dobročinstva Njegova“ – darove Njegove ne zaboravi, oni su beskrajno veliki. On te očišćuje silom Svojom od svih bezakonja tvojih. Zar nismo očišćeni Krvlju Isusa Hrista od grehova koji nas muče? On isceljuje sve bolesti, nemoći tvoje i, dalje nagoveštava Psalmopojac, izbavlja od truleži život tvoj. On, Koji je vaskrsao i Koji je nas vaskrsao, On te ovenčava Svojom milošću i štedrošću, ispunjava dobre želje tvoje. Kao orao će se obnoviti i uzleteti mladost tvoja. „Milosrdan je i milostiv Gospod, – objavljuje dalje prorok, – dugotrpeljiv i mnogomilostiv“ – ima mnogo milosti. On se ne gnevi do kraja onako kako ti zaslužuješ; štaviše, On ne postupa s tobom onako kako ti to zaslužuješ po svojim bezakonjima. On ti nije uzvratio, nije postupio s tobom onako kako to zaslužuju tvoji gresi.
Ne, milost Njegova je tako beskonačno velika, On ju je tako prostro nad tobom, kao što je velik prostor između neba i zemlje. Štaviše, On je prostro milost Svoju – udaljio je „od nas bezakonja naša“, kao što je istok udaljen od zapada, to jest, potpuno ih je udaljio. Kao što je štedar otac prema sinovima, tako je i štedar Gospod prema onima koji Ga se boje. Zato što, opet predviđa prorok, „On zna način na koji smo sazdani“. Kroz vaploćenje je poznao nas, tvar Svoju, setio se da smo zemlja, da je čovekov život prolazan kao trava, kao cvet poljski – tako je kratak njegov put zemaljski. „Gospod je na nebu postavio presto Svoj“ – govori car David i poziva sve da blagosiljaju ime Božije. „Blagosiljajte Gospoda, svi anđeli Njegovi, krepki silom…“ S još većom silom dalje poziva on da blagosiljaju Gospoda sve sile Njegove, zatim sva dela Njegova i u sveštenom ushićenju završava: „na svakom mestu vladavine Njegove… blagosiljaj, dušo moja, Gospoda“.
Ceo ovaj psalam je prožet zahvalnošću pred milosrđem Gospoda i sveštenim ushićenjem pred Njegovom veličinom. Drugi antifon izražava još veće ushićenje cara i proroka. On poziva dušu ne samo da blagosilja, već i da uzdigne pohvalu, izlije svoje ushićenje isto onako kako ga je izrazio on, David, o kojem je rečeno da u sveštenom ushićenju pred kovčegom Zaveta „skakaše, igrajući“.
„Hvali, dušo moja, Gospoda“ – kliče on i sam odgovara: „Hvaliću Gospoda u životu mome, pevaću Bogu mome“, sve dok postojim „dok sam živ“. Na ljude se čovek ne može nadati, u njima nema spasenja zato što će izaći, ostaviće ga duh i on će se pretvoriti u zemlju. Ali kome je pomoćnik Bog Izrailjev, on je blažen zato što Bog, Tvorac svega, daje sud, štiti uvređene. Svi ucveljeni nalaze kod Njega zaštitu, gladnima daje hranu, okovane i zarobljene izbavlja, oslobađa; daje mudrost slepima, podiže i čuva došljake, sirote i udovice. I završava svoj psalam svečanim: „Zacari se Gospod… iz naraštaja u naraštaj“. I dok se poju antifoni, sveštenik čita molitve kojima se, ako možemo tako da se izrazimo, rezimira sve ono o čemu poju antifoni: „Gospode, Bože naš, čija je moć nedosežna i slava neshvatljiva…“
Ovde se, kao i u 102. psalmu, proslavlja neizmerna milost neizrecivog čovekoljublja Božijeg i priziva se Njegovo milosrđe na one koji se mole. U drugoj molitvi se priziva blagoslov Božiji na Crkvu i nasleđe Njegovo.
Drugi antifon se završava pesmom koju je sastavio Justinijan Veliki: „Jedinorodni Sine“. Anđeli su slovoslovili Spasitelja, proroci su Ga opevali, sada Ga u licu cara Justinijana proslavlja ceo ljudski rod i priziva: „Spasi, spasi nas“.

Jedan komentar

  1. Gde mog da kupim knjigu „BITI SA GOSPODOM NA SVETOJ LITURGIJI“ ?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *