NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » BESEDE POD GOROM

BESEDE POD GOROM

 

BESEDE POD GOROM
 
PREDGOVOR
 
Hristos je besedio na gori (Matej 5-7), ja se usuđujem besediti samo pod gorom. Nevidljivi Hristos i danas stoji na gori, tj. na visini, i besedi ljudima kroz svoje jevanđelje i kroz duh svoj, a ja stojim pod gorom, osluškujem Hrista i govorim braći svojoj, koja se nalaze zajedno sa mnom u nizini.
Hristos je govorio s autoritetom, ja govorim bez autoriteta. Sav moj autoritet je u meni, ne van mene; ne u mome poreklu ili zvanju ili misiji, no u mojoj veri, kojom živim, i u mojoj ljubavi, s kojom predlažem svoju veru braći svojoj. Ja samo predlažem svoju veru, ja je nikom ne namećem. Da li će ko usvojiti moju veru? Ako je niko od ljudi ne usvoji, ja ću ostati sam pod gorom, – sam sa svojom verom. No takve samoće ja se ne plašim. Ja se ne plašim samoće bez ljudi, ja se plašim jedne praznije samoće, – plašim se samoće bez vere.
Ja bih želeo, da moju veru usvoje svi oni, koji su osetili samoću bez vere, ili, prazninu života bez vere. Ne bih ja to želeo zbog toga, što bi moja vera bila slavnija zbog množine svojih sledbenika, no zbog toga, što bi kroz tu veru sledbenici njeni postali slavniji u životu svome i u smrti svojoj. Nije meni do časti vere no do časti ljudi. Nije vera cilj no motiv života. Ne postoji vera vere radi ,niti Boga radi, no ljudi radi. Svojom verom ljudi mogu učiniti većim i slavnijim samo sebe, ne Boga. Pred veličinom Božjom podjednako su ništavni i ljudska vera i ljudsko bezverje. Bog hoće da ljudi veruju ne radi Njegove veličine no radi njihove.
Bog ne veruje ništa, Bog zna sve. Čovek, koji ne veruje ništa, mora ili znati sve ili uobražavati da zna sve. Čovek, koji bi znao sve – takav ne postoji nijedan – bio bi ravan Bogu, čovek, koji uobražava da zna sve – takvih ima mnogo – stoji ispod onoga, koji ne zna ništa. Ko znanjem podržava svoju veru i verom dopunjuje svoje znanje, taj je praktično rešio problem vere i znanja. Svako drugo rešenje, diktirano obično sujetom ili neznanjem, čini goru tajni i zagonetki, pod kojom se čovek u životu nalazi, još ogromnijom i težom.
Pod gorom tajni i zagonetki svetskih nalazimo se mi iz dvadesetog veka posle Hrista kao i oni iz dvadesetog veka pre Hrista. I u naše vreme, kao i u sva minula misaona vremena, čuju se uzdasi sumnje i nemoći:
O razrešite mi zagonetku života,
Tu premučnu, prastaru zagonetku!…
Recite mi, šta označava čovek?
Odkuda je došao? kuda ide?
Ko stanuje tamo gore na zlatnim zvezdama!
(H. Heine, Die Fragen.)
Neka je čovečanstvo za 4000 godina učinilo i 4000 koraka unapred, najviše, — šta je to prema visokoj gori tajni, koja se prostire dalje od Sirijusa, i dalje od svih naših brojeva? Ništa, samo po sebi. No to je dosta, da veru učini neophodnijom, da je udubi, i uzvisi, i okrilati. Istina, krila vere su često Ikarova krila; kao što su se Ikarova krila rastopila od sunca, tako se i krila vere često tope od sumnje. No šta sve sumnja nije rastopila, i nije razjela? Ona je ne manje i znanje razjela. Engleski pozitivisti (DŽ.S. Milj), koji su više no iko cenili pozitivno znanje, više su no iko i posumnjali u isto.
– Vera koja je samo teorija, vera pojmova i silogizma, uvek ima Ikarova krila, uvek je izložena sumnji. Vera pak, koja je postala nerazdvojni deo duševnog života, koja upravlja svim motivima i svim delima jednoga čoveka, vera, kojom se živi, – takva vera ima bolja krila od Ikarovih, takve se vere sumnja ne dotiče. S takvom verom čovek može uzleteti visoko, – visoko na goru, gde je Hristos, i s takvom verom čovek može i pred gorom tajni i zagonetki života biti heroj, pun hrabrosti i srećnog mira duševnog. Takvu veru, držim, predlažem ja braći svojoj pod gorom.
Da li će ko usvojiti moju veru? Ili ću ja ostati sam, – sam sa svojom verom? Uostalom takve samoće ja se ne plašim, – ja se ne plašim samoće bez ljudi, ja se plašim samoće bez vere, jer to je najpraznija i najmučnija samoća, kakva može snaći malene stanovnike pod gorom.
N. V.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Genijalno!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *