ASKETSKI OGLEDI

 

ASKETSKI OGLEDI
 

 
O VIĐENJU HRISTA
 
Hoćeš li da vidiš Gospoda Isusa Hrista? Dođi i vidi! (Jn 1,46), kaže Njegov apostol.
Gospod Isus Hristos je dao obećanje da će biti sa Svojim učenicima do svršetka vijeka (Mt 28,20). On je – sa njima; u svetom Jevanđelju i tajnama Crkve.[1] Njega nema za one koji ne veruju u Jevanđelje: oni ga ne vide, budući da su oslepljeni neverovanjem.
Hoćeš li da čuješ Hrista? On ti govori Jevanđeljem. Nemoj zanemariti Njegov spasiteljski glas: udalji se od grehovnog života, i pažljivo slušaj Jevanđelje Hristovo, koje je – život večni.
Hoćeš li da ti se javi Hristos? On ćete naučiti kako to da dobiješ. Ko ima zapovijesti Moje i drži ih, to je onaj koji Me ljubi; a koji Mene ljubi, toga će ljubiti Otac Moj; i Ja ću ga ljubiti i javiću mu se sam (Jn 14,21).
Ti si usinovljen Bogu, kroz tajnu svetog krštenja, ti si stupio u najtešnje jedinstvo sa Bogom, kroz tajnu svetog pričešća; sačuvaj usinovljenje, sačuvaj jedinstvo. Čistotu i obnovljenje koje ti je donelo sveto krštenje oživljavaj pokajanjem, a zajednicu sa Bogom čuvaj živeći po Jevanđelju i što je moguće češće se pričešćujući svetim Hristovim tajnama. Ostanite u Meni, i Ja ću u vama (Jn 15,4), rekao je Gospod. Ako zapovijesti Moje održite, ostaćete u ljubavi Mojoj (Jn 15, 10). Koji jede Moje tijelo i pije Moju krv u Meni prebiva i Ja u njemu (Jn 6, 56).
Čuvaj se uobrazilje koja ti može stvoriti predstavu da vidiš Gospoda Isusa Hrista, da ga možeš opipati, obuhvatiti. To je – prazna igra naduvene, gorde taštine! To je – pogubna samoobmana![2] Ispunjavaj zapovesti Gospodnje – i na čudan način videćeš Gospoda u sebi, u svojim osobinama. Tako je video Gospoda u sebi sveti apostol Pavle: njemu je bilo potrebno to viđenje radi hrišćana; oni koji ga nisu imali nazivali su ga nedostižnim stanjem, koje je potrebno hrišćanima.
Ako ti živiš grehovnim životom, udovoljavaš svojim strastima, i ujedno misliš da voliš Gospoda Isusa Hrista, onda te Njegov bliski prijatelj, koji je ležao na Njegovim grudima u vreme Tajne večere, izobličava u samoobmani. On kaže: Onaj koji govori: Poznao sam ga, a zapovijesti njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema; A koji drži riječ njegovu, zaista je u njemu ljubav Božija dostigla savršenstvo (1 Jn 2,45).
Ako ispunjavaš svoju grehovnu volju i time narušavaš jevanđelske zapovesti: Gospod Isus Hristos će te ubrojati među one koji ga ne ljube. Ko mene ne ljubi, govori On, riječi moje ne drži (Jn 14,24).
Nemoj da pojuriš bez rasuđivanja, ne ispitavši savesno svoje haljine, u starim, smrdljivim dronjcima u brak sa Sinom Božijim, u sjedinjenje sa Njim, iako si i ti pozvan u taj brak, u koji je pozvan svaki hrišćanin. Postoje takve sluge tog Gospodara doma, koje će ti svezati ruke i noge, i baciće te u najkrajnju tamu, daleko od Boga (Mt 22, 11-13).
Sluge u čiju se vlast predaje drski, pokajanjem neočišćeni, nahranjen taštinom i visokoumljem, tražilac ljubavi i ostalih uzvišenih duhovnih stanja – jesu demoni, odbačeni anđeli. Tama najkrajnja – to je slepilo ljudskog duha, strasno, telesno stanje. Greh i pali duhovi vladaju u čoveku koji se nalazi u tom stanju. On je lišen moralne slobode: njegove ruke i noge su vezane. Vezivanje ruku i nogu označava gubitak sposobnosti za bogougodni život i duhovno napredovanje. U tom stanju nalaze se svi samoobmanuti. Iz tog bednog stanja, čovek izlazi tako što saznaje svoju zabludu, odbacuje je i stupa na spasonosno poprište pokajanja.
Težak je izlazak iz samoobmane. Na vratima stoji straža; vrata su zaključana glomaznim snažnim katancima i rezama. Katanci i reze – gordost samoobmanutih, koja je duboko skrivena u srcu, njihova sujeta, koja je početni razlog njihove delatnosti, licemerje i lukavstvo, kojima se prikriva gordost i sujeta, kojima se oni oblače u masku dobronamernosti, smirenja, svetosti. Nerazorivi pečat – smatranje delovanja samoobmane za blagodatno delovanje.
Može li onaj koji se nalazi u samoobmani, u oblasti laži i obmana, biti onaj koji ispunjava zapovesti Hristove, koje su istina od Istine – Hrista? Onaj koji simpatiše laž, koji se naslađuje lažju, koji prihvata laž, koji se u duhu sjedinio sa lažju, može li saosećati sa istinom? Ne! On je mrzi, postaje njen izbezumljeni neprijatelj i progonitelj.
Kakvo će biti vaše stanje, nesrećni maštari, koji mislite za sebe da ste proveli zemaljski život u Božijem zagrljaju, kada vas pogode Spasiteljeve reči: Nikad vas nisam znao; idite od mene vi koji činite bezakonje (Mt7,23).
Istinski moj prijatelju u Gospodu! Idi ka Gospodu Isusu Hristu, približavaj mu se putem jevanđelskih zapovesti; upoznaj ga kroz njih, njihovim ispunjavanjem pokazuj i dokazuj svoju Ljubav ka Gospodu Isusu. On će ti se sam objaviti, objaviće ti se u dan i čas koji je poznat jedino Njemu. Zajedno sa tom objavom, izliće u tvoje srce neiskazanu ljubav prema Sebi. Božanska ljubav – ne bilo šta drugo, što lično pripada palom čoveku: ona je – dar Svetog Duha (Rim 5,5), koji šalje jedino Bog u sasude koji su očišćeni pokajanjem, u sasude smirenja i celomudrenosti.
Poveri sebe Gospodu, a ne sebi: to je daleko pouzdanije. On je – tvoj Sazdatelj. Kada si se ti podvrgao najgorem padu, On je radi tebe primio čovečansku prirodu, predao je Sebe na kaznu radi tebe, za tebe je prolio krv Svoju, tebi je objavio Svoje Božanstvo – šta On još neće učiniti za tebe? Pripremi se za Njegove darove očišćenjem sebe: to je tvoj posao. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Sveštenomučenik Petar Damaskin kaže: „Hristos je sakriven u Jevanđelju. Onaj ko hoće da ga nađe mora prodati sve svoje imanje i kupiti Jevanđelje, kako bi ne sidžo našao Hrista čitanjem nego kako bi ga primio u sebe podražavanjem Njegovog života u svetu. Onaj koji traži Hrista, govori sveti Maksim, mora ga tražiti ne izvan, nego unutar sebe, to jest, mora biti telom i dušom, kao Hristos, bezgrešan koliko je čoveku moguće.“ Sveti Petar Damaskin, knjiga prva, „O četvrtom viđenju“, Dobrotoljublje, tom 3.
  2. Taj vid samoobmane sveti asketski pisci nazivaju samomnjenjem. Sveti Jovan Karpatski ovako opisuje samomnjenje: „Samomnjenje je hranjenje duše sujetom i sujetno nadimanje uma.“ Jovan Karpatski, glava 49, Dobrotoljublje, tom 4. O toj vrsti samoobmane sveti apostol Pavle kaže: Niko da vas ne obmanjuje tobožnjom poniznošću i služenjem anđelima, upuštajući se u ono što nije vidjeo, i uzalud nadimajući se tjelesnim umom svojim (Kol 2,18). Sveti Grigorije Sinajski je rekao: „Oni koji govore na osnovu svojih pomisli, pre čistote su se prelestili duhom samomnjenja. Na takve se odnose reči Priča: Jesi li vidio čovjeka koji misli da je mudar? Više ima nadanja od bezumnoga nego od njega (Pr2b, 12).“ Sveti Grigorije, glava 128, Dobrotoljublje, tom 1.

Jedan komentar

  1. Vladimir Smiljanić

    jednostavno: Slava i Hvala Bogu milom našem za sve !!!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *