Akatist Vasiliju, Trofimu i Terapontu, prepodobnim mučenicima Optinskim, ubijenim na Vaskrs

Kondak 1.

Izabranima od Boga i venac mučeništva primivši, krvlju svojom predanost Hristu potvrdivši, vama, prepodobnim predstojateljima našim pred Prestolom Božijim, sada usrdno molitvu uznosimo i sa neiskazanom radošću kličemo:

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Ikos 1.

Angeoski činovi proslaviše Jedinoga sa Svetom Trojicom Žiznodavca Boga našega, videći pripremljenu vam službu Nebesku, i mi, radujući se takvom prečasnom staranju Božijem za vas, glasno pojemo:

Radujte se, tajne sveta ni za šta ne izdadoste!

Radujte se, Hrista Vladiku svom dušom zavoleste!

Radujte se, na sebe podvig smirenja primiste!

Radujte se, smirenje i krotost u srcima svojim sačuvaste!

Radujte se, miomirisni cvetovi vrta Hristovog!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju.

 

Kondak 2.

Vide Gospod nastrojenje srca vaših nosećih blagi jaram Hristov, od mladosti hraneći vas u blagočešću i čistoti. Naučite i nas da čuvamo duše svoje i voskliknimo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razumom sviše bogato obdaren beše, oče naš Vasilije, Optinska pohvalo, još do stupanja u obitelj, dela sujetnih pisaca svetskih odrekao si se i Svetom Pismu poklonio se, umudri i nas koji ti kličemo:

Raduj se, na rođenju Igorom nazvani, svetom knezu Igoru Černigovskom u veri i blagočestivosti sličan!

Raduj se, što kao i on usrdni čitalac duhovnih knjiga i svetom pojanju učen beše!

Raduj se, u monaškom postrigu, u čast svetitelja Vasilija Velikog nazvani!

Raduj se, Njegovim molitvama, dar pisanja Božanstvenih pesama dobivši!

Raduj se, angelski obraz imenom Vasilija Blaženog primivši!

Raduj se, podobno njemu, naučio si dušu svoju da se odrekne svih zemaljskih blaga!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Kondak 3.

Sile Nebeske zadiviše se kako Bog sabra vas, oci sveti, iz raznih gradova u Veliku Optinu, kako bi vas kroz likove trojice svetih mučenika, zauvek sjedinjenih, proslavio. Mi, koji dubinu Njegovog Promisla proniknuti ne možemo, vospojmo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Roditelji tvoji, oče Trofime bejahu zbunjeni, očajno slušajući tvoj od rođenja dvogodišnji neprekidni plač. Krstiše te u hramu, i gle, dogodi se čudo! Presta plač tvoj istoga trena i duša tvoja detinja vozradova se. I nas od malodušnosti izbavi da ti pojemo:

Raduj se, prebivajući u svetu, smetnje i duševna mučenja si istrpeo dok Boga nisi našao!

Raduj se, rodivši se na dan Aleksija Čoveka Božijeg si istiniti sluga Božiji postao!

Raduj se, pobedivši strašna iskušenja po tvom dolasku u Optinsku Pustinju si da od svetinje ne odstupiš čvrsto rešio!

Raduj se, u monaštvu Trofim nazvani, Optinske starace si revnosno nasledio!

Raduj se, tugu iz srca ljudskih si izgonio!

Raduj se, od svih si svoje veliko isposništvo sakrio!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Kondak .4

Talas nerazumevanja zahvati rođake vaše kad saznadoše za nepokolebivu želju vašu da služite Gospodu u monaškom činu. Držeći se Hristovih podvižničkih reči, „Da svaki koji stavi ruke svoje na plug, pa se obazire natrag, neće videti Carstva Božijeg”, na svaki njihov nagovor osvećenim srcem, klicali ste: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši poziv Gospodnji, sveti oče Teraponte, odlučno si odgovorio prijateljima svojim: „Više me nećete videti u ovom svetu, dok mi Gospod ne oprosti”. Poštujući snagu vere tvoje, kličemo ti:

Raduj se, znalče mnogih zanata, koje si, po smirenju svome, od sveta sakrio!

Raduj se, iskusni vojniče zemaljske vojske, hrabri ratniče, Cara Nebeskog pomoćniče!

Raduj se, veliki molitveniče, Preslatkog Isusa si neprestano prizivao!

Raduj se, jer si savete svetih otaca o pokajanju na delima svojim dokazao!

Raduj se, noćnim kolenopreklonim molitvama, plot si umrtvio!

Raduj se, oči su tvoje uvek dole gledale!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Kondak 5.

Kao presjajne zvezde zasijali ste, novomučenici Optinski, kada ste shvatili prolaznost i truležnost ovoga sveta i upravili sva svoja nadanja na Vladiku svojega Isusa Hrista. Njemu zapevajmo Bogohvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši spasonosno pribežište i pogodno mesto za usrdnu molitvu – svetu Optinsku obitelj – pod okriljem Bogonosnih Staraca nađoste se. Zavolevši vaše podvige, kličemo vam:

Radujte se, kao iskusni zvonari, dvojica od vas, proslavljaste neprestano Tvorca Vaseljene!

Radujte se, jer je treći, Beskrvnu Žrtvu u Svetom Oltaru, sa neizrečenim strahopoštovanjem Gospodu prinosio!

Radujte se, zavist đavolju zbog neugasle srdačne molitve izazvaste!

Radujte se, telo svoje postom i bdenjem iznuriste!

Radujte se, ljubav i milosrđe prema bližnjima svojima pokazaste!

Radujte se, zavet celomudrenosti i poslušanja ispuniste!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Kondak 6.

Propovednici Evanđelskih zapovesti bili ste i na delima ih ispunjavaste. Hristov Lik u bližnjima svojima prepoznaste i da brige ljudske olakšate starali ste se, prizivajući Presvetu Trojicu i kličući Joj: Aliluja!

 

Ikos 6.

Kao Bogotočne zvezde zasijali ste među ugodnicima Božijim, prepodobni Vasilije, Trofime i Teraponte, uvek imajući u srcu Vaskrsenje Hristovo i obasjavajući sve unaokolo Blagodatnom Njegovom Svetlošću, izmolite i nama ovu Pashalnu radost, pojući i preuznoseći:

Radujte se, prekore razne smireno primiste!

Radujte se, nikada nikome sa zlobom ne odgovoriste!

Radujte se, čistotom vašom, dara prozorljivosti udostojiste se!

Radujte se, blagodaću Božijom, nikoga ne osudiste!

Radujte se, mir i spokoj u duši svojoj sačuvaste!

Radujte se, revnošću svojom prema Bogu, srca ljudska grejali ste!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Kondak 7.

Jednu želju imali ste, preblaženi oci naši, da blagougađate Gospodu i poslušni bili ste u svim poslušanjima manastirskim, znajući da se preko njih tvori Božija volja. Tako pripremaste duše svoje za Carstvo Nebesko, gde i sada sa Angelima i svima svetima radosno kličete Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7

Divno i preslavno čudo dogodi se zbog vere tvoje, Trofime, kada bi se svakog Vaskrsa omrsio prošlogodišnjim jajetom kao najsvežijim. Takvu nepokolebivu veru imali ste i vi, Vasilije i Teraponte, utvrdite i nas u njoj, ovako vam pojemo:

Radujte se, veliki trpeljivci!

Radujte se, sve pomisli svoje ka Nebeskoj Otadžbini upraviste!

Radujte se, večna blaženstva dostigoste!

Radujte se, pristrasnost svaku od sebe odbaciste!

Radujte se, krasotu Doma Božijeg zavoleste!

Radujte se, rize svoje krvlju svojom obeleste!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Kondak 8.

Čudno je bilo gledati i slušati razna znamenja koja nagoveštavahu strašno iskušenje za Optinsku pustinju, čiji monasi danonoćno poju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav ušavši u sebe, oče Vasilije, tvoreći Isusovu molitvu, svi koji te sretahu, anđela, tako tih pomišljahu da gledaju ti beše. Lica vaša, Trofime i Teraponte, predivna, ozariše se nezemaljskom svetlošću. Razumevajući to, s trepetom kličemo:

Radujte se, miomirisni branitelji nebeskih naselja!

Radujte se, dah večnosti osetiste!

Radujte se, život svoj pravedno okončaste!

Radujte se, obraz samoodricanja nam pokazaste!

Radujte se, kao mudre devojke, Hrista ženika sretoste!

Radujte se, u Carstvo Nebesko zaštićeno se uznesoste!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Kondak 9.

Svi monasi i isposnici zaplakaše saznavši za vaše ubistvo, a vi, prebivajući pod pokrovom svojih poslušanja, do poslednjeg daha klicaste Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Krasnorečivost ljudska umukne od učinjenog užasa, kada pokvareni ubica drsko prezrevši Praznik Vaskrsenja Gospodnjeg, podigavši ruku svoju na vas, oci sveti, oboji u crveno putir krvlju vašom pravednom. Kroz suze vam radosno kličemo:

Radujte se, duše svoje Bogu, uz zvonjavu zvona, na Vaskrs predadoste!

Radujte se, dobro svoj podvig izvršiste!

Radujte se, monaha pohvale!

Radujte se, do kraja molitvu na usnama i srcima svojim sačuvaste!

Radujte se, krvlju svojom zemlju Optinsku obilno natopiste!

Radujte se, tugu za vama, radošću Vaskršnjom ublažiste!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi pomoćnici svima koji vas s verom prizivaju!

 

Kondak 10.

Spasonosnim podvigom bdenja, postom i molitvom duše svoje očististe, od Gospoda vesti o vašem skorom odlasku iz truležnog sveta tajanstveno primiste. Promišljajući o njemu, Ocu Nebesnom klicaste: Aliluja!

 

Ikos 10.

Ognjena zora obasja Optinu kada vaša sveta krv, kao skupoceni biseri, dosegnu Nebesa. Spominjući ovo neobično javljanje, ljudi s trepetom klicahu:

Radujte se, trostruka Bogougodna žrtvo!

Radujte se, preslavnim upokojenjem svojim, mnoge mladiće i devojke u monaštvo povedoste!

Radujte se, Anđele razveseliste!

Radujte se, besovske legione poraziste!

Radujte se, čašu stradanja do dna iskapiste!

Radujte se, poput munje mitarstva minuste!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Kondak 11.

Na pogrebenju vašem sveti Vasilije, Trofime i Teraponte, čulo se Vaskršnje pojanje i ushićenjem dušu ispunjavahu reči Svetog Jovana Zlatoustog: „… smrti, gde ti je žalac, ade, gde ti je pobeda? “. I hrišćani potresno klicahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Radost beše u srcima vernih iako gubitak vaš beše nenadoknadiv. Sećajući se da je velika čast predstaviti se Gospodu na Vaskrs onima koji ga ljube, dvostruka čast je postradati za Njega u taj dan, svi mi proslavljajući vas, kličemo:

Radujte se, verne sluge Hristove!

Radujte se, sećanje na vas vo vjeki!

Radujte se, blagodatne pomoći i brzog isceljenja darodavci!

Radujte se, bližnje vaše veri povratiste!

Radujte se, molitvi usrdnoj nas naučiste!

Radujte se, u bolestima i nevoljama tihi utešitelji!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Kondak 12.

Dar blagodati i čvrstu veru nepokolebivu izmolite od Svedržitelja Hrista, preblaženi Vasilije, Trofime i Teraponte, da se i mi, zastupništvom vašim i kolenopreklonim molitvama, udostojimo ulaska u netruležno Carstvo Nebesko, gde sada i vi, sa svima svetima proslavljate Boga pobednom pesmom: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući s ljubavlju žitije vaše i končinu mnogostradalnu Jednoglasno vam kličemo:

Radujte se, istiniti poslušnici, nikada se na poslušanje ne požaliste!

Radujte se, živote svoje za bližnje položiste!

Radujte se, Bogoljubci i bratoljubci iskreni!

Radujte se, skromno monaški život provedoste!

Radujte se, nemoćima ljudskim blago pristupaste!

Radujte se, nikada nikoga od sebe ne odbaciste!

Radujte se, prepodobni mučenici Optinski Vasili Trofime i Teraponte, brzi zastupnici svima koji vas sa verom prizivaju!

 

Kondak 13.

O, sveti i prepodobni mučenici Optinski, Vasilije, Trofime i Teraponte, uslišite neprestano moljenje i vozdihanije naše i isprosite nam u Cara Nebeskog smirenje, poslušanje i neprestano sećanje na smrt i oproštaj pregrešenja naših; da vašim molitvama uđemo u radost Gospoda našega Isusa Hrista i zajedno sa vama svako dobro molimo i duhovno se jačamo pojući Bogu: Aliluja!

 

(Ovaj kondak se čita tri puta, pa zatim: Ikos 1. i kondak 1. i molitve, na kraju.)

 

Molitva

O, preblagosloveni i prisnopamjatni mučenici Hristovi, prepodobni oci Optinski Vasilije, Trofime i Teraponte!

Uslišite ovo moljenje naše, divni stradalnici, koji gledate sada u Svetu Trojicu! Izmolite od Gospoda Svedržitelja trpeljivosti i blagodatnu pomoć u nevoljama i bolestima mnogim, odagnajte strasti i podajte mir i spokoj dušama našim. Jer pogledaće Gospod na vaše zastupništvo, pred kojim krv vaša mučenička sija kao drago kamenje, i širi miomiris svoj jače od tamjana.

Ugodnici Božiji, izabranici Hristovi, ne ostavite nas, nego nas upravite na put istine. Da se vašim molitvama ne useli u nas duh demonski u dane teških iskušenja. I da molitvama vašim, stupimo i mi u netruležno Carstvo Nebesko, gde ćemo zajedno sa vama slaviti i veličati prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

(Prevela sa ruskog Vesna Filipović Banković iz Beograda)

 

Tropar, glas 6.

Zemaljske crkve, trostruka žrtva Bogu, prepodobni mučenici Optinski, Bogomudri Vasilije, milosrdni Trofime i molitveniče preslavni Teraponte, pohvalo monaha i Pravoslavlja rasadniče, Angelima predstojite likujući pred Prestolom Presvete Trojice, moleći je da i nas obasja radošću Vaskrsa i oprosti nam pregrešenja naša i daruje nam veliku milost.

 

KRATKA POVEST

 

„Ako hoćeš savršen da budeš, idi, prodaj sve što imaš i uzmi krst svoj pa hajde za mnom” – ovu Jevanđelsku zapovest, u potpunosti su ispunila tri žitelja Optine pustinje ubijena na Vaskrs 18. aprila 1993. godine – jeromonah Vasilije, monah Trofim i monah Terapont.

Sva trojica mučenika postradalih za Hrista, još za života su prinela Bogu na dar sve što su imala: um, srce i dušu.

Oni koji su ih poznavali, primetili su da je svakome od njih bio dat osobiti dar Božiji – dar reči, pomazan blagodaću, bio je svojstven monahu Vasiliju, dar sastradanja i milostivog srca bio je odlika monaha Trofima, a dar molitve i molčanija, koje je „tajna budućeg veka”, osenio je monaha Teraponta: ti darovi procvetali su na zemlji čistih srca, koja su imala jedno zajedničko monaško delanje – pokajanje kroz odrečenje od svoje volje. Optinski stradalnici udostojeni su mučeništva dok su ispunjavali sveto poslušanje; ubijeni su upravo zato što su bili monasi. Monaštvo, to beskrvno mučeništvo, privelo je svoje revnitelje prolivanju krvi za Hrista.

Prošle su godine od ubistva otaca Vasilija, Trofima i Teraponta, a za to vreme, po molbama ljudi, dogodilo se mnogo čudesa na njihovim grobovima i u drugim mestima, daleko od Optine. Njihova pomoć često stiže zadivljujućom brzinom. Novomučenici nas ne ostavljaju. Ali, oni su ne samo brzopomoćnici u nevoljama zemaljskim, već su i naši učitelji u molitvenom životu po zapovestima Gospodnjim.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.