Akatist u čast ikone Presvete Bogorodice Pećke

Kondak 1.

Pobedonosna Vojvotkinjo, Ti si izabrana od svih, jer si zastupnica celoga sveta. I mi, pobožno poštujući prečistu i čudotvornu ikonu Tvoju, Bogorodice, radosno praznujemo, i sretajući Te nalazimo sebi svako dobro i svaku korist, i molitveno Ti kličemo: Raduj se, zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Ikos 1.

Činovi Anđela nalaze se pred hramom Tvojim, Bogorodice; i kada Srbi iđahu u susret česnoj i čudotvornoj ikoni Tvojoj, predivna Putevoditeljko, i videše svetlonosni dolazak ikone Tvoje, stadoše svi radosno klicati k njoj ovako:

Raduj se, zemlje Srpske prosvećenje!

Raduj se, roda našega spasenje!

Raduj se, stolnog hrama Tvog veleljepni ukrase!

Raduj se, obitelji Pećske veselje!

Raduj se, pravoslavnim ljudima pomoćnice!

Raduj se, Od klevete ljudske izbavljenje!

Raduj se, istinite vere naše mudro rukovodstvo!

Raduj se, u svoj zemlji Srpskoj ikone Tvoje proslavljenje!

Raduj se, pastira stada Tvoga bogonosno ukrepljenje!

Raduj se zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 2.

Kada Te, Vladičice, vernici videše na prestolu, okruženu Heruvimima, oni zavapiše k Tebi, i Ti, o Svemilosrdna, usliši vapaj njihov i javljenjem čudotvorne ikone Svoje Ti izbavi od teških patnji vernike Tvoje u gradu Peći, spasavajući ih od napasti i beda. Stoga pravoslavno stado usrdno s nama kliče Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Svoje prvo čudesno javljenje, Vladičice, Ti blagoizvole milosrdno otkriti mudrome kliriku. I on, razumevši to, pohita da nastojatelja Srpske crkve obavesti o predivnom javljenju, na utehu i spasenje celom rodu našem. A mi sada, blagodareći Bogu za darovano javljenje, usrdno kličemo Tebi:

Raduj se, jer Te srpska usta hvale!

Raduj se, jer si kliriku otkrila tajne domostroja Božijeg!

Raduj se, jer izobličavaš praznoverje nevernika!

Raduj se, radosna pohvalo i uteho vernih!

Raduj se, jer slavom čudesa Svojih obasjavaš razum!

Raduj se, jer izobličavaš i karaš neverje agarjana!

Raduj se, jer krepiš one koji štuju čudesa Tvoja!

Raduj se, tužnih radovanje!

Raduj se, gonitelja posramljenje!

Raduj se, zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 3.

Blagodat višnjeg prestola, koja ozarava um ljudi, prosveti mudrog klirika i on, razumevši javljenje Tvoje, Presveta Bogomati, i pristupivši s verom i ljubavlju prestolu, nađe čudotvornu ikonu Tvoju, kojoj radujući se Srpski rod veselo kliče Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući blagodat Božiju, svebesprekorna Bogorodice, Ti je izobilno daješ pravoslavnim vernim ljudima Svojim, a prečista ikona Tvoja preko čudesa daje različne darove isceljujući bolesti: gluvima daje sluh, nemima govor, hromima hod. Toga radi revnosno Ti kličemo:

Raduj se slavo pravoslavnih Srba!

Raduj se Majko koja si rodila Cara svih!

Raduj se, jer se Tobom grad naš čuva!

Raduj se, jer nam u različnim stradanjima daješ isceljenje!

Raduj se, jer si devstvenicima silna zaštita celomudrija!

Raduj se, jer si Svojom čudotvornom ikonom obradovala sve nas!

Raduj se, jer se Tobom sva zapadna strana prosvećuje i osvećuje!

Raduj se, jer se sretanjem Tvoje čudesne ikone svi gresi naši očišćuju!

Raduj se zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 4.

Izbavljajući, Vladičice, u gradu Peći od bure teških bolesti i smrtonosnih pomora, Ti si milostivo posetila verna čeda svete Crkve Sina Tvog i Boga našeg, čuvajući ih od gonjenja agarjanskog i javno kaznivši iznenadnom smrću hulitelja ikone Tvoje – trikletog nevernika. Videvši to, ljudi radosno klicahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši za dolazak ikone Tvoje, kao za milostivu posetu, pravoslavni Srpski narod verom vide sudbu otačastva svog, čuvanog milošću Tvojom, Bogomati, i pripadajući k Tebi privodi Ti svoje molitvenike arhipastire: Savu, Arsenija i Evstatija, koji se usrdno mole Tebi da Srpsku patrijaršiju sačuvaš od svake zavisti đavolske. Stoga Ti kliče:

Raduj se, Mati Hrista Boga Spasa našeg!

Raduj se, Srpskog skiptra uzvišenje!

Raduj se, Srpskog roda ujedinjenje i njegovo milostivo zaštićenje!

Raduj se, jer bogoglagoljivi Luka, namalavši ikonu Tvoju na spasenje vernih, ostavi je Crkvi svetoj!

Raduj se, svih hrišćana milostiva Mati, koja tešiš u nevoljama!

Raduj se, zastugšice nepostidna!

Raduj se, ukrašena palato Cara Nebesnoga!

Raduj se svetilo koje razgoniš tamu!

Raduj se zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 5.

Kao bogovođena zvezda javi se čudotvorna ikona Tvoja, Bogorodice, obilazeći svu zemlju Srpsku čudesima Tvojim; jer zabludelih ljudi Ti si prosvećenje i uma njihovog oslobođenje od praznih sanjarenja, a od neduga telesnih i napasti vražijih Ti si izbavljenje i istinsko rukovodstvo. Zato, s ljubavlju celivajući čudesnu ikonu Tvoju, mi umilno kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Srpski narod, videvši kako od svete ikone Bogomaterine bivaju mnoga čudesa, sa verom joj pribegava, tople molitve prinoseći Božjoj Materi i kličući:

Raduj se, pravoslavnih hrišćana sveslavna nado!

Raduj se, Srpskog naroda radovanje!

Raduj se, Putevoditeljko, svemirna svetlosti i obasjanje!

Raduj se, nevoljnima brza pomoći i ispunjenje molbi!

Raduj se, jer si ikonom Svojom obogatila stado Hristovo!

Raduj se, jer blagodat točiš od presvetle ikone Tvoje!

Raduj se, jer se Tobom divno ukrasi obitelj Srpskih patrijarha u Peći!

Raduj se, vernika Tvojih celomudrena putevoditeljko!

Raduj se, dece Srpske nastavnice!

Raduj se, jer svešteni hram Svoj osvećuješ i sve koji k njemu pribegavaju blagosiljaš!

Raduj se, zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 6.

Arhipastir srpski Sava sa kraljem Stefanom Prvovenčanim, stojeći pred čudotvornom ikonom Tvojom, sa suzama se mole Tebi, Bogorodice. A mi, gledajući na njih, Tebi blagodarnost prinosimo i Bogu molitveno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasija svetlost od ikone Tvoje, Vladičice, i prosveti Srpske zemlje, i čudesima svečudesne sile Sina Tvog i Boga našeg Isusa Hrista odagna laž idolopoklonstva; posećuj i nas milošću Svojom, kao što si u starini posećivala naše pretke u carstvenom gradu Prizrenu, jer i mi, pribegavajući k Tebi, kličemo Ti:

Raduj se, presveta Gospodarice celoga sveta!

Raduj se, jer se grad naš Tobom slavi!

Raduj se, roda Srpskog svečudesno izbavljenje od nevernika!

Raduj se, zaklone i zaštito pobožnosti!

Raduj se, velika uteho namernika i ubožjaka!

Raduj se, zdravlje i okrepljenje bolesnika!

Raduj se, žezle starosti!

Raduj se, jer nevolju bednih ljudi pretvaraš u radost!

Raduj se, jer nas nesumnjivom nadom veseliš!

Raduj se, jer se Tobom sav svet izbavlja!

Raduj se zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 7.

Želeći blagoslov Tvoj, Carice neba i zemlje, Srbi propovedaju milost Tvoju; a carevi i knezovi, bogati i ubogi, prinoseći darove svoje hramu Tvome, svi usrdno od čistoga srca kliču k Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Ispunjujući svoju a ne Tvoju volju, Presveta Djevo, bezumni ljudi preneše prečistu ikonu Tvoju u Moračku obitelj, u Crnu Goru. Ali Ti, o Bogomati, ne želeći da ostaviš obitelj Svoju – Srpsku Pećku patrijaršiju, povrati se na čudesan način u Svoj grad i, stavši s desne strane u crkvi, pokaza se arhiepiskopu Gavrilu i reče mu: Čedo Gavrilo, uzmi ikonu moju što je sada s desne strane i postavi je na moj presto. Toga radi mi Ti sa umilenjem kličemo:

Raduj se, jer si svečudesnim povratkom Svojim iz Moračke obitelji posramila bezumnu samovolju!

Raduj se, jer ne ostavljajući grad Svoj Ti obradova zemlju ovu!

Raduj se, jer si drugim javljenjem Svojim arhiepiskopu sve veoma obradovala!

Raduj se, jer milošću Svojom zavolevši duhovna čeda Tvoja, Ti primaš toplu blagodarnost njihovu koju Ti prinose!

Raduj se, jer si Ti naša molitvenica i izbavljenje grešnika!

Raduj se, jer nas ljubavlju Svojom spasavaš i čuvaš od zlih zamki!

Raduj se, zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 8.

Stranci, pa čak i nevernici, dolazeći u obitelj Tvoju i videći predivna čudesa koja bivaju od presvetle ikone Tvoje, vraćaju se svojim domovima sa verom izbavljeni od prokletog neverja i, pristupivši pravoj veri u Hrista Spasitelja našeg, oni smerno veličaju Tebe, Vladičice, i kliču k Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

U tuzi i jadu našem ne zaboravi nas, Bogomajko, naročito u teške dane i čase, molimo Ti se pokrij česnim omoforom Svojim svu pravoslavnu decu Tvoju i zaštiti od svih opasnosti i napasti, jer si Ti nada naša. Toga radi i kličemo Ti:

Raduj se, svedragoceni skiptre Cara Hrista Boga našeg!

Raduj se vrata koja nas uvode u Carstvo Božje!

Raduj se smestište svih vrlina!

Raduj se, Djevo Mati, o kojoj Proroci propovedahu!

Raduj se Ti koja si Osvećenim Savom Jerusalimskim obećana zapadnoj zemlji u svečudesnoj ikoni Tvojoj!

Raduj se, jer Srpski arhipastir Sava, kada beše u Palestini, uze obećanu riznicu i donese stadu svome!

Raduj se, jer ova ikona Tvoja bi preneta u Srpsku patrijaršiju!

Raduj se, zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 9.

Najveće divljenje izazivaš kod vernih, Bogorodice, jer si kao Djeva na čudesan način rodila Sina, ostavši i po rođenju Djeva. Toga radi Tebe slave sve Nebeske Sile, a mi grešni veličajući Te u pesmama i radosno svetkujući dolazak ikone Tvoje k nama, sa umilenjem kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Veliki zemljotres bi, kada Ti, o Presveta Vladičice uđe u oskvrnjen dom, jer Ti ne hte ući unutra, i taj se dom, – na svedočanstvo mnogim prisutnim ljudima -, preobrati u vinograd sa lozom punom grožđa. Videvši to neobično čudo, narod uzdrhta i sa strahom klicaše ovako:

Raduj se, vinograda čudesno osvećenje!

Raduj se, nedostojne sluškinje strogo izobličenje!

Raduj se pomilovanje onih koji se kaju za grehe svoje!

Raduj se, jer si tako velikim čudom privela u strah i trepet sve okolne žitelje!

Raduj se, jer si obradovala sve verne sluge Tvoje koji pribegavaju k ikoni Tvojoj!

Raduj se, jer si ženu agarjanku iscelila od nečistog duha i time pokazala silu i slavu Svoju!

Raduj se, zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 10.

Želeći da pravoslavne ljude Tvoje spaseš od inovernih naroda, Bogorodice, Ti si podarila pobedu ikonom Svojom, koja nas izbavlja od neprijatelja što napadaju na nas. Toga radi mi, zajedno sa crkvenim arhipastirem našim, proslavljamo svetu ikonu Tvoju i radosno praznujemo spomen o dolasku Tvom, kličući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Presveta Bogorodice, Ti si tvrđava vernom Ti narodu Srpskom i slava onima koji praznuju dolazak Tvoj. Jer arhipastir Nikodim, prinoseći ikonu Tvoju kralju srpskom Stefanu Dečanskom, kada ovaj dođe u hram Tvoj da primi sveto pomazanje radi vladavine, vide veliku svetlost gde obasjava srpskog monarha, i svi ljudi povikaše ovako:

Raduj se, velika slavo sadašnjeg radosnog slavlja!

Raduj se, jer si nam na preslavan način pokazala takvo čudo!

Raduj se, jer proslavljaš one koji pobožno štuju ikonu Tvoju!

Raduj se, Srpskoga roda presvetlo rukovodstvo!

Raduj se, jer isceljuješ bolesne!

Raduj se, veliko naše uzdanje!

Raduj se, sveta Putevoditeljko, grada našeg izbavljenje!

Raduj se, predobra Device, jer si riznica svih vrlina i posrednica spasenja našeg!

Raduj se, jer svu vaseljenu obasjavaš i spasavaš!

Raduj se, zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 11.

Bezdetna Anastasija, kada dođe na praznik sretanja ikone Tvoje, Bogomati, prinese Ti pohvalnu pesmu i sa suzama se moljaše pripadajući k svečesnoj ikoni Tvojoj i vapijući k Tebi da se smiluješ na nju i podariš utrobi njenoj silu da rađa decu, i odmah od predivne ikone bi glas ovakav: „Ne tuguj, čedo, želja će se tvoja ispuniti, i ti ćeš roditi decu“. Čuvši to, svi klicahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao upaljena sveća koja lije svetlost, takva je u ikona Tvoja čudesima svojim za one u tami, Bogorodice, jer si Ti svetlost što zracima sve ozarava, čak i detence u utrobi maternjoj obasjava. Toga radi, preklanjajući pred Tobom kolena svoja, Vladičice, mi Ti usrdno kličemo:

Raduj se, nado svih vernih izvršitelja zakona Božijeg!

Raduj se, najdivnijih čudesa čudo!

Raduj se, jer dolaskom Svojim zemlju našu spasavaš!

Raduj se, mnogomoćna pomoćnice naša!

Raduj se, siročića i udovica zaštitnice i čuvarko!

Raduj se, ništih hraniteljko!

Raduj se, jer nage odevaš, gladne hraniš, tužne tešiš!

Raduj se, jer si izobilje celoga sveta, izgnanje demona oružjem svetosti Tvoje, i veselje sviju nas!

Raduj se, zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 12.

Presveta Djevo, Ti milostivo daješ blagodat i pružaš pomoć svima koji Te prizivaju. Pravoslavna čeda Tvoja, moleći se pred ikonom Tvojom, prose zaštitu Tvoju od nevernih agarjana. Ti si, Vladičice, obitelj Srpske patrijaršije sačuvala do sada nepovređenom, boreći se protiv divljih napadača koji vojuju na veru našu. I mi, spasavani Tobom, kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući čudesa Tvoja, Vladičice, koja bivaju svuda, kako u starini tako i sada, mi naročito slavimo poznato svima čudo, koje Ti učini kada blagoizvole posetiti grad Peć i domove pravoslavnih ljudi u njemu: jer dok Ti obilažaše te domove, agarjanski dečak drznu se ismevati svetu ikonu Tvoju, i tog časa bi poražen silnom olujom. A mi verni, sada kao i tada, blagodareći Ti, usrdno Ti kličemo i ovako Te veličamo:

Raduj se, Bogomajko grada Peći izbavljenje i veselje!

Raduj se, hrišćanima videlo, agarjanima pomračenje!

Raduj se, monaha nastavnice!

Raduj se, mučenika venče, pravednika ukrase, i slugu Tvojih nagrado!

Raduj se, svima Srbima čvrsto nadanje!

Raduj se, zaštitnice i spasiteljko roda Srpskoga krstonosnoga!

 

Kondak 13.

Svehvalna Mati, koja si rodila svetijeg od svih svetih Boga – Reč, primi sadašnje malo moljenje naše i, prosvetivši nas blagodaću, ukrepi nas i zaštiti silom Tvojom, izbavi nas i spasi od svih demonskih zamki, i učini naslednicima Carstva Nebeskog sve nas koji Boga ljubimo i kličemo Mu: Aliluja. (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA PRVA

 

O, svečista Djevo, sveblagoslovena Vladičice, Presveta Bogorodice, Carice neba i zemlje, Majko Boga višnjega, sa strahom i verom padajući pred česnom ikonom Tvojom, usrdno Ti se molimo kao zaštitnici i pokroviteljki našoj: primi, Milosrdna, moljenja naša i pokrij nas česnim omoforom Tvojim, jer si Ti svima hrišćanima pomoćnica; umoli Sina Tvog, Gospoda Boga našeg Isusa Hrista, da sačuva obitelj Tvoju i sva verna čeda Tvoja koja pribegavaju k prečistoj ikoni Tvojoj i vapiju Ti: o, svemilostiva Gospođo Vladičice Bogorodice, sve koji se s verom i ljubavlju mole Tebi izbavi od padova grehovnih, od svih iskušenja, nevolja i od iznenadne smrti; daruj svima nama duh skrušen, srce smireno, čistotu duševnu i telesnu, ispravljenje od grehova, pokajanje, smirenoumlje i otpuštenje svih grehova naših, da radosni praznujemo dolazak Tvoj i udostojimo se carstva nebeskog, gde bismo sa svima svetima slavili prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

 

MOLITVA DRUGA

 

O, sveblaga Carice, nado naša, primi pohvalnu pesmu ovu od nas nedostojnih slugu Tvojih i pomozi nama nemoćnima, jer nemamo druge pomoći, ni druge zaštite, osim Tebe, svemilostiva Majko Cara i Gospodara celokupne tvorevine, Djevo Marijo: prosveti nas, sačuvaj i spasi blagoverne careve, kraljeve i kneževe pravoslavne; spasi

Gospođo, i pomiluj pravoslavne patrijarhe, preosvećene mitropolite, arhiepiskope i episkope, sav sveštenički i monaški red, i sve pravoslavne hrišćane; utvrdi istinitu veru; izbavi sve nas od padova i sagrešenja, i sačuvaj od vražijih lukavih napadaja. O, preblaga Gospođo, Djevo, Vladičice, Bogorodice, usliši moljenje naše i umoli Sina Tvog i Boga našeg da spase sluge Tvoje koji dolaze da celivaju čudotvornu ikonu Tvoju i koji dare donose svetoj ikoni Tvojoj i Bogomladencu Gospodu Isusu Hristu koga rukom Svojom držiš, koju ikonu namala evanđelist Luka, da bismo radosni veselo i zahvalno slavili svetu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha, svagda, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

 

MOLITVA TREĆA

 

O, preblagoslovena i bogoblagodatna Mati, zaštitnice i posrednice Djevo Marijo, primi usrdna moljenja naša koja Ti prinosimo, i usliši molbene glase onih od roda Srpskog koji ugodiše Sinu Tvom i Bogu našem, Gospodu Spasu Isusu Hristu, koji stoje pred prestolom Višnjega i ukras su obitelji ove Srpske patrijaršije i slava su vernih Bogu Srba. A to su ovi: Sava, Arsenije, Sava Drugi, Nikodim, Jefrem, Danilo, Evstatije, Grigorije, Makarije, Maksim, Spiridon, Jakov, Joanikije, Sava Treći, Nikon i Kiril. Milostivo pogledaj na molitve Simeona Mirotočivog, Stefana Prvovenčanog, Vladislava, Teoktista, Milutina, Stefana Dečanskog, Uroša Mladog, Lazara velikomučenika i Vladimira; svehvalnih carica, kneginja i despotica: Ane, Anastasije, Jelene i Angeline; svetih: Georgija, Stefana, Maksima, Jovana, Petra Koriškog, Joanikija Devičkog, Prohora Pčinjskog, Jovana Rilskog, Gavrila Lesnovskog,

Ilariona Osogovskog, Ilariona Meglinskog, Jevtimija, Nestora, Vasilija Zahumskog i Petra Cetinjskog. Ne zaboravi, Presveta, one koji su služili i one koji sada služe u svetoj obitelji ovoj i stoje pred čudotvornom ikonom Tvojom; sačuvaj svete obitelji, gde se danju i noću mole smireni inoci i bogobojažljivi sveštenici; umilostivi, o sveblaga Mati, Sina Tvog da spase rod naš od svake zle napasti; sačuvaj sve nas u pravoslavnoj veri, koju verno držaše oci naši; očuvaj nas od kužnih kvarenja dobrih naravi; izbavi nas od svih opasnos ti i gonitelja koji kidišu na nas; daruj svima nama mir, slogu, ljubav, i ne liši nas nade koja nas čuva od mrzovolje i očajanja; blagoslovi domove svih žitelja ovoga grada; sačuvaj i pomiluj roditelje, decu i sluge vernih ljudi Tvojih koji se mole čudotvornoj ikoni Tvojoj; ne liši nas nade; sačuvaj ljubav i veru koje spasavaju dušu našu u svima životnim burama; pomiluj sve nas koji se molimo Tebi pred čudesnom ikonom Tvojom, i spasi duše naše. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.