Akatist trojici jerarha: Svv. Vasiliju Velikom, Grigoriju Bogoslovu i Jovanu Zlatoustu

Kondak 1
Izabrani svetilnici Crkve Hristove, Vasilije, Grigorije i Jovane, vi učenjima svojim svet prosvetiste i sve napade jeresi i bogohulnih rovarenja suzbiste; budući da ste posrednici našeg spasenja, molitvama svojim sačuvajte nas od svih nevolja i večnih muka, da vam s radošću blagodarimo i kličemo:
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Ikos 1
Angeli zemaljski i ljudi nebeski, svetitelji Hristovi i oci treblaženi, branitelji Živonačalne Trojice, od Nje trosunčanom svetlošću obasjavani vi, koji se neprestano molite kraj Prestola Triipostasnog Božanstva za duše naše, uslišite nas koji vam od srca kličemo:
Radujte se, jer imate smelost da Gospoda za nas molite!
Radujte se, veliki ugodnici Svete Trojice!
Radujte se, jednakim darovima obasuti!
Radujte se, jer ste apostolima u svemu jednaki!
Radujte se, jer vašim učenjima čudesno zasja blagodat Hristova!
Radujte se, jer ste svoj um stavili u poslušnost veri!
Radujte se, dobri poslenici vinograda Hristovog!
Radujte se, od mladosti Bogom blagosloveni!
Radujte se, jer ste nevolje ovog života verno pretrpeli i dati vam talanat umnožili!
Radujte se, jer ste volju Božju moćnicima ovoga sveta s velikom hrabrošću blagovestili!
Radujte se, jer ste tamu bezbožnosti odagnali!
Radujte se, jer ste svu zemlju i sve što je na njoj svetlošću dogmata obasjali!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 2
Videći opasne jeretičke nasrtaje, sveti Vasilije se pokaza kao najoštriji mač protiv zamki lažnih učenja, kao oganj koji proždire korov praznog mudrovanja i kao najbolji pastir. Razotkrivši obmanu idolsku svojom bogonadahnutom rečju, nauči nas da slavimo Svetu Trojicu, razdeljenu ipostasima, a sjedinjenu Suštastvom, i da Joj kličemo: Aliluja!

Ikos 2
Imajući razum obasjan blagodaću Hristovom i budući ravni apostolima, objasniste učenje pravoslavnih dogmata i postaste tri velika svetilnika Triipostasnog Božanstva; jer Crkva Hristova sija i raduje se obasjavana vašim nadahnutim knjigama, a njena verna deca napreduju ka veličini rasta punoće Hristove. Stoga vas, gledajući bogatstvo blagodati Hristove koja vam bi darovana, slavimo kao naše prosvetitelje, kličući ovako:
Radujte se, bogonosni nebeski tajnoznalci!
Radujte se, neućutni propovednici pokajanja!
Radujte se, sasudi izabrani!
Radujte se, premudri učitelji vaseljene!
Radujte se, jer ste Božanskom Hristovom učenju ljude poučili!
Radujte se, jer ste za zapovestima Gospodnjim uvek usrdno hodili!
Radujte se, jer ste primere svakovrsnih vrlina u svom životu pokazali!
Radujte se, stubovi nepokolebljivi koji ste veru Hristovu Božanskim dogmatima utvrdili!
Radujte se, jer ste slovesno stado Hristovo mudro sačuvali!
Radujte se, najizabraniji bogoslovi Pravoslavlja!
Radujte se, jer ste svetila koja obasjavaju sve krajeve zemlje!
Radujte se, milozvučne frule!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 3
Snaga očevih molbi prinudi svetog Grigorija da ostavi Pont i da se preseli kod njega u Nazijanz da bi mu pomogao. Tamo on slavu Božju učenjem i delima objavljivaše i arijansku jeres posramljivaše. Stoga i nas, veliki svetitelju Grigorije, koji šetaš večnim poljima Božanskog raja, pomeni kraj prestola Svete Trojice, da bismo Joj sa umilenjem klicali: Aliluja!

Ikos 3
Imajući u srcima svetlonosnu blagodat Svete, Jednosuštne i Nerazdeljive Trojice, tri bogopropovednika, razdvojeni telesno, a sjedinjeni duhovno, pobožno i javno propovedaše Jednu i nepromenljivu Trojicu, Suštastvo i Božanstvo, i ovu propoved stradanjima zapečatiše. Stoga i mi, podražavajući njihovoj veri ovako kličemo:
Radujte se, moćni i nepobedivi borci Crkve Hristove!
Radujte se, usrdni revnitelji istine Hristove!
Radujte se, topli molitvenici pred Presvetom Trojicom!
Radujte se, dobri pastiri Hristove Crkve!
Radujte se, jer ste Arija nizložili i pravoslavne utvrdili!
Radujte se, jer ste Jednu i Nepromenljivu Trojicu, suštastvo i božanstvo, delom i učenjem proslavili!
Radujte se, jer ste Oca i Sina i Svetoga Duha, Ipostasi Trojice, čudesno objasnili!
Radujte se, jer ste radi Trisvetlog i Jednog Božanstva najveće nevolje i gonjenja pretrpeli!
Radujte se, jer ste svakodnevno breme do kraja svog života neumorno nosili!
Radujte se, jer ste mračnu noć bezbožnih (zločastivih) jeresi zracima bogomudrih dogmata odagnali!
Radujte se, jer ste duše vernih blagodatno nahranili!
Radujte se, jer ste se udostojili da postanete naslednici Večnog Carstva!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 4
Buru jarosti i gneva podigoše bezumni ljudi, klevećući te o, Zlatouste, i naređujući da budeš proteran iz Carigrada. Ti, pak, Zlatoslove, nepokolebivo prebivajući na kamenu vere Hristove i blagodaću Svetoga Duha utvrđen, buru gonjenja i muka hrabro pretrpe i stradanjima sebi pripremi netruležni venac na nebesima, poučavajući sve da u trpljenju nose krst Hristov i kliču Bogu: Aliluja!

Ikos 4
Čuvši vaše bogonadahnute reči, potvrđene mnogim podvizima i stradanjima, oni koji su žedni reči Večnog Života vam izdaleka dolažahu, te, primivši od vas nepropadljivu hranu i Božansko piće, klicahu vam ovako:
Radujte se, jer ste dubine Reči Božje istinito ispitali!
Radujte se, jer ste neumornom revnošću Boga tražili!
Radujte se, hranitelji gladnih pravde!
Radujte se, utešitelji siromašnim duhom!
Radujte se, oblaci koji izlivate rosu pobožnih učenja i napajate vaseljenu!
Radujte se, jer ste nepresušne duhovna reke koje napajaju vernu decu Hristove Crkve!
Radujte se, branitelji (čuvari) Božanskih Tajni i slovesne trube Božje!
Radujte se, sejači prave vere i hrišćanske pobožnosti!
Radujte se, jer čudesima mnogim verne obasjavate!
Radujte se, jer nam izlivate reke izlečenja!
Radujte se, jer svojim molitvama štitite od iskušenja i napasti one koji vam usrdno pribegavaju!
Radujte se, pohvale čitavog roda hrišćanskog!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 5
Kao od Boga poslatu zvezdu pokaza te Hristos, o, Vasilije, veliki među jerarsima. Stekavši, pak, znanje Božanskih Tajni sa visina, od Prestola Blagodati Božije, čudesno si bogonadahnutim rečima prosvetio umove i srca vernih. Ispunjen ljubavlju prema Bogu, smireno si pretrpeo gonjenja i stradanja za Hrista i toga radi udostojio si se da na nebesima stekneš molitvenu smelost kraj Prestola Cara Slave, Kojeg si podražavao vernom rečju, životom, duhom, ljubavlju, verom i čistotom, da bi sa umiljenjem klicali Presvetoj Trojici: Aliluja!

Ikos 5
Videći vas, svetitelji Hristovi, kako sa nebeskim činovima večno i zajedno prebivate i pred Prestolom Božjim uvek stojite, sa umiljenjem opevamo Živonačalnu Trojicu Koja vas je proslavila; Nju ste, pak, svojom rečju i životom proslavili, te vama, najboljim molitvenicima, od srca i sa ljubavlju kličemo:
Radujte se, jer ste sa Višnjim Činovima sjedinjeni i Svetih Angela sažitelji!
Radujte se, jer stojite pred Prestolom Cara Slave večno sa svima izabranima!
Radujte se, slavom nebeskom ukrašeni!
Radujte se, jer ste plot i svet omrznuli!
Radujte se, jer ste sva blaga sveta i slasti života Hrista radi za ništa smatrali!
Radujte se, jer ste se na blistavu kolesnicu vrlina popeli i u Nebesko Carstvo dospeli!
Radujte se, jer ste i nama grešnima uzor vrlina rečju i životom pokazali!
Radujte se, jer ste kroz mnoge muke ušli u radost Gospodara svoga!
Radujte se, naši topli zastupnici pred Bogom!
Radujte se, najodabranija svetila pravoslavnog bogoslovlja!
Radujte se, pohvalo hrišćanske vere!
Radujte se, slavo svetitelja i ukrase Crkve!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 6
Propovedajući istinu svojim bogoglasnim rečima, ti si, bogoslove Grigorije, uništio paganska prazna mudrovanja i sablazni jeresi, a svoj si, pak, vaseljeni neućutno propovedao u Trojici slavljenoga Boga Jednosuštnoga, Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći sve da Mu kliču: Aliluja!

Ikos 6
Zasijaste svetlošću čestitog življenja i ispovedanjem pravoslavne vere po svoj vaseljeni i svim narodima svetlost istinskog bogopoznanja objasniste, te postadoste pastiri i učitelji cele Crkve Hristove. Stoga i posle smrti nemojte prestati da se obazirete na nas koji vam se toplo molimo i kličemo:
Radujte se, tri velika svetila koja nas vode putem spasenja!
Radujte se, prosvetitelji onih koji sede u tami neznanja!
Radujte se, vi, koji nam objašnjavate nedokučive Tajne Triipostasnog Božanstva!
Radujte se, koji potocima mudrih učenja svoju pastvu napajate!
Radujte se, najbolji pastiri koji ste svoje življenje svakojakim vrlinama blagoukrasili!
Radujte se, jer ste svoje stado od grabljivih vukova sačuvali!
Radujte se, svetilnici trosunčane svetlosti koji umove i srca vernih čudesno obasjavate!
Radujte se, uzori celomudrenosti koji nas poučavate da težimo sticanju ove vrline!
Radujte se, crkvena kormila, koja jasno pokazuju put pravoslavnog bogopoznanja!
Radujte se, dvanaestorici apostola jednaki!
Radujte se, sažitelji angelskih horova!
Radujte se, jer ste zajedno sa svima svetima neprestano molite za nas!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 7
Želeći da te iskuša kao mnogostradalnog Jova, lukava zmija podiže buru zlobe među bezbožnicima koji te oteraše u progonstvo. Ali, okrepljen blagodaću Hristovom, svakojake nevolje i bolesti hrabro si pretrpeo, oče Jovane Zlatouste, i udostojio si se blaženog kraja svog života. Sada, pak, pošto prebivaš u nevečernjem danu Carstva Hristovog, ne prestaj da se moliš za nas kraj Prestola Triipostasnog Boga, da sa umiljenjem kličemo: Aliluja!

Ikos 7
Kao blistavi svetilnici i nepokolebljivi stubovi Crkve pokazaste se, veliki svetitelji: jer svetošću svog života, iako telesno na zemlji, bejaste kao bestelesni. Toga radi Crkva Hristova večno vas slaveći, zahvalne pesme uznosi svetlodavcu Hristu Bogu, Čijom blagodaću krepljeni, velika stradanja pretrpeste i muke podnesoste Njega propovedajući. Stoga, proslavljajući Hrista Koji neprestano čini dobro Svojoj Svetoj Crkvi, slavimo i vas kao verne sluge Njegove i upravitelje Tajni Božjih, kličući ovako:
Radujte se, verni branitelji Trojice!
Radujte se, nepobedivi ispovednici Pravoslavlja!
Radujte se, sveštenonačalnici jeraraha!
Radujte se, jer ste zracima vašeg bogoslovlja uništili bezumlje jeresi!
Radujte se, presvetli uzori pobožnosti!
Radujte se, jer ste utvrdili verne u bogopoznanju!
Radujte se, bogonadahnuti tumači reči Božje!
Radujte se, dobre i verne sluge Vladike Hrista!
Radujte se, jer ste krotost Mojsijevu i revnost Ilijinu u podvizima svojim ovaplotili!
Radujte se, jer ste trpljenjem nevolja i gonjenja drevnom Jovu podražavali!
Radujte se, Josifovom celomudrenošću i čistotom ukrašeni!
Radujte se, jer ste Petrovo ispovedanje i Jovanovo bogoslovlje pokazali!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 8
Divno čudo darovane ti blagodati, Svetitelju Vasilije, spozna Jefrem Sirin, kada si mu, pošto ushtede da te vidi, oče, poslao svog arhiđakona da ga tebi dovede. Tada molitvom tvojom Jefrem razumede grčki jezik i, diveći se čudu, proslavi Boga, pevajući Mu: Aliluja!

Ikos 8
Svu veru u Svetu Trojicu sačuvaste besprekorno i mnoge privedoste Hristu, svetitelji Hristovi koji se krasnim podvigom podvizavaste. Toga radi, gledajući vaš čudesni podvig i vaše čisto življenje, sa umiljenjem vam kličemo ovako:
Radujte se, jer ste Crkvu ukrasili s neba izatkanom odećom Pravoslavlja!
Radujte se, jer ste jeretičko praznoslovlje jasno razobličili!
Radujte se, jer ste svojim spisima i rečima sabrali duhovno blago Hristove Crkve!
Radujte se, jer ste se Hrista radi mudrosti Božje i svih lepota sveta odrekli!
Radujte se, jer ste nebeska blaga više od svega tražili!
Radujte se, jer ste Pastirenačalnika Hrista živonosnim stopama kao verni služitelji sledili!
Radujte se, jer ste u svom životu visoki obrazac vrline pokazali!
Radujte se, jer ste duševne strasti, zajedno sa telesnima duhovnim mačem posekli!
Radujte se, jer ste Živonačalnoj Trojici na žrtvu živu, svetu i blagougodnu sami sebe prineli!
Radujte se, zastupnici grešnika!
Radujte se, branitelji ubogih!
Radujte se, učitelji i uzori pastirima!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 9
Svom svojom dušom zavolevši Boga, oče Grigorije, iznad svih blaga izabrao si bogovidnu čistotu i celomudrenost i postao si veliki bogoslov i tajnoznanac. Sada, stojeći pred Prestolom Svete Trojice isprosi mir svetu i spasenje svima nama koji te proslavljamo i pevamo Bogu: Aliluja!

Ikos 9
Bogonadahnutom rečitošću triju vaseljenskih svetitelja prestaše jeretičke sablazni, a pravoslavna vera sve više i više jačaše. Toga radi sa usrdnošću, umiljenjem i ljubavlju kličemo im ovako:
Radujte se, jer ste ljubavlju prema Pravoslavlju sav život svoj obasjali!
Radujte se, jer ste nas naučili da poštujemo Jednoga Boga u tri lica!
Radujte se, jer ste Arijevu bezbožnost i bogohuljenja drugih jeretika oborili (nizložili)!
Radujte se, jer ste prebezakonita usta lažnih učitelja svetlošću svojih reči zatvorili!
Radujte se, nebeske trube koje propovedaše svetu Hristovo Evanđelje!
Radujte se, tri velika svetila među jerarsima!
Radujte se, učitelji krotosti, uzdržavanja i pokajanja!
Radujte se, dobri učitelji i nastavnici monaha!
Radujte se, tvrđavo Crkve i borci Pravoslavlja!
Radujte se, jer ste u trud apostola ušli i klas dobrog ispovedanja požnjeli!
Radujte se, jer ste za veru i podvige od Pastirenačalnika Hrista neuvenjive vence primili!
Radujte se, jer ste dobro uređujući Hristovu Crkvu, velike muke i podvige podneli!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 10
Ne prestaj da moliš Hrista Spasa za one koji slave tvoj spomen, svehvalni Jovane Zlatouste: jer tebi se dade blagodat da se moliš za nas. Stoga i mi sa umiljenjem i ljubavlju pripadajući tebi, kao sasudu sa miomirisnim mirom koje teče radi isceljenja svih koji mu s verom pribegavaju, Bogu Koji te je proslavio, kličemo: Aliluja!

Ikos 10
Bedem ste neoborivi svima koji praznuju vaš sveti spomen. A onima koji pribegavaju vašoj molitvenoj zaštiti, nepostidna ste nada i moćna zaštita. Stoga i nama, sveta tri svetitelja, koji vam sa umiljenjem pripadamo, izmolite kraj prestola Svete Trojice milost i blagodat za blagovremenu pomoć, da vam sa radošću i zahvalnošću kličemo:
Radujte se, jer milost i utehu svim vernima ukazujete!
Radujte se, jer kajuće se grešnike od đavoljih zamki izbavljate!
Radujte se, usrdni davatelji blagodatnih darova!
Radujte se, zastupnici i zaštitnici svih ljudi!
Radujte se, oci sirotih i zastupnici udovica!
Radujte se, bogatstvo ubogih i isceljenje bolesnih!
Radujte se, neućutni propovednici milosrđa prema stradalnicima i nastavnici mladih!
Radujte se, hranitelji starih!
Radujte se, utešitelji svima koji su u nevolji!
Radujte se, saputnici putnika!
Radujte se, pomoćnici nemoćnima!
Radujte se, jer onima koji slave vaš spomen radost i spasenje nizašaljete!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 11
Više od drugih prineli ste pevanje Presvetoj Trojici, svetitelji Božji, umom, rečju, delom, i svojom bogoslovskom rečitošću ste smrvili brbljanje besednika, učeći nas da poštujemo Trojicu u Jedinici i da Joj pevamo: Aliluja!

Ikos 11
Blistavoj trojici svetih jerarha, Vasiliju istoga imena sa carstvom, Grigoriju nazvanom Bogoslovom, Jovanu Zlatoustom učitelju vaseljene, koji ispitaše dubine Božje, veličajući i sa strahopoštovanjem proslavljajući njihov svetli spomen, prinosimo ovakve pohvalne pesme:
Radujte se, prodorne trube božanskih reči!
Radujte se, bogonadahnute svirale!
Radujte se, bogonadahnuti tumači apostolskih spisa!
Radujte se, revnitelji apostolskih predanja!
Radujte se, jer čudesnu veličinu Božju svima na zemlji rođenima objavljujete!
Radujte se, jer ste svoj vaseljeni slavu Božju svojim životom i rečiju propovedali!
Radujte se, dobre putovođe i nastavnici spasenja!
Radujte se, iskorenitelji pokvarenih običaja i usaditelji dobrih!
Radujte se, jer učite odricanju od telesnih požuda i strasti!
Radujte se, premudri lekari duševnih i telesnih bolesti!
Radujte se, crkvena svetila trosunčanom svetlošću zapaljena!
Radujte se, miomirisni cvetovi koji iz raja iznikoše!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 12
Blagodat Božija obilno se izli iz usta vaših, triblaženi: veru pravoslavnu ukrepiste, svetlost vaših bogonadahnutih knjiga razveja maglu jeretičkih rovarenja i lažnih učenja. Stoga se, svetitelji, molite Hristu Bogu da duh vaše revnosti za veru i pobožnost počivaju i na nama, te da se udostojimo da zajedno sa vama pevamo Svetoj Trojici: Aliluja!

Ikos 12
Pevajući i svetlo praznujući vaš svešteni spomen, triblaženi Vasilije, Grigorije Bogoslove i Jovane Zlatousti, smerno vas molimo, ne prestajte da se molite Hristu za sve koji vas s verom prizivaju i s ljubavlju kliču ovako:
Radujte se, čuvari pravoslavnih dogmata!
Radujte se, živonosni izvori bogoslovlja!
Radujte se, jer božanski veselite srca vernih!
Radujte se, jer vašim neumornim podvizima Arije bi svrgnut!
Radujte se, jer oganj vaših bogonadahnutih propovedi spali Evnomijevu jeres!
Radujte se, jer se vašim bogonadahnutim rečima Savelijeva jeres istrebi!
Radujte se, jer Nestorijevo mudrovanje uništiste!
Radujte se, najbolji molitvenici za svet!
Radujte se, jer u Carstvo Nebesko verne uzvodite!
Radujte se, Božji glasovi koji nam prekrasno zakliktaše!
Radujte se, jer ste za pastire Crkve uzori dostojni podražavanja!
Radujte se, jer ste po apostolu svima bili sve!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 13
O svetitelji Hristovi i oci triblaženi, Vasilije Veliki, crkveno svetilo i nepokolebljivi stube, Bogoslove Grigorije, bogoprosvetljeni ume i preveliki arhijereju, i Zlatouste Jovane, istrajni propovedniče pokajanja, koji zajedno sa nebeskim horovima i zajedno sa angelskim silama, prebivate, primivši ovo malo moljenje naše, izmolite od Svemilosrdnog Boga da mislimo i činimo ono što je nebesko, te da večne muke izbegnemo i nebeski život s vama nasledimo, kličući Bogu: Aliluja! (3 puta)

Ikos 1
Angeli zemaljski i ljudi nebeski, svetitelji Hristovi i oci treblaženi, branitelji Živonačalne Trojice, od Nje trosunčanom svetlošću obasjavani vi, koji se neprestano molite kraj Prestola Triipostasnog Božanstva za duše naše, uslišite nas koji vam od srca kličemo:
Radujte se, jer imate smelost da Gospoda za nas molite!
Radujte se, veliki ugodnici Svete Trojice!
Radujte se, jednakim darovima obasuti!
Radujte se, jer ste apostolima u svemu jednaki!
Radujte se, jer vašim učenjima čudesno zasja blagodat Hristova!
Radujte se, jer ste svoj um stavili u poslušnost veri!
Radujte se, dobri poslenici vinograda Hristovog!
Radujte se, od mladosti Bogom blagosloveni!
Radujte se, jer ste nevolje ovog života verno pretrpeli i dati vam talanat umnožili!
Radujte se, jer ste volju Božju moćnicima ovoga sveta s velikom hrabrošću blagovestili!
Radujte se, jer ste tamu bezbožnosti odagnali!
Radujte se, jer ste svu zemlju i sve što je na njoj svetlošću dogmata obasjali!
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Kondak 1
Izabrani svetilnici Crkve Hristove, Vasilije, Grigorije i Jovane, vi učenjima svojim svet prosvetiste i sve napade jeresi i bogohulnih rovarenja suzbiste; budući da ste posrednici našeg spasenja, molitvama svojim sačuvajte nas od svih nevolja i večnih muka, da vam s radošću blagodarimo i kličemo:
Radujte se, tri svetitelja, veliki vaseljenski učitelji!

Molitva trima svetiteljima
O, presvetli svetilnici Crkve Hristove, Vasilije, Grigorije i Jovane, koji svetlošću pravoslavnih dogmata sve krajeve zemlje obasjaste i mačem reči Božje smutnje i rovarenja bogohulnih jeresi ugušiste! Pripadajući vašem milosrđu, s verom i ljubavlju iz dubine duše vapijemo: stojeći pred Prestolom Presvete, Jednosuštne, Životvorne i Nerazdeljive Trojice za Koju se rečju, pisanjem i životom hrabro boriste i duše svoje polagaste, uvek Joj se molite da i nas utvrdi u Pravoslavlju, u jednodušnosti, do smrti nepokolebljivom ispovedanju vere Hristove, i u sveduševnoj poslušnosti Njegovoj Svetoj Crkvi; da nas opaše s visine silom protiv svih nevidljivih i vidljivih naših neprijatelja; da sačuva Crkvu svoju nepokolebljivu od neverja, sujeverja, jeresi i raskola; da daruje arhipastirima našim zdravlje, dugovečnost i napredak u svemu; pastirima našim da poda duhovnu trezvenost i revnost za spasenje svoje pastve, vladaocima sud i pravdu, vojnicima strpljivost, hrabrost i pobedu nad neprijateljima, sirotima i udovicama zaštitu, bolesnima isceljenje, mladima dobro vaspitanje u veri, starima utehu, ucveljenima pomoć, i svima sve što je potrebno za privremeni i večni život, te da u miru i pokajanju, izgarajući od želje za spasenjem, služeći Gospodu i podvizavajući se dobrim podvigom, okončamo svoj životni put i udostojimo se u Nebeskom Carstvu zajedno s vama uvek pevati i slaviti Presveto i Veličanstveno Ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha u vekove vekova. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.