NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist svetom velikomučeniku i pobedonoscu Georgiju

Akatist svetom velikomučeniku i pobedonoscu Georgiju

Kondak 1.

Branitelju vojvodi i pobedonoscu Georgiju sastavimo pohvalu kao našem zastupniku i brzom pomoćniku. A ti, sveti velikomučeniče, imajući slobodu pred Gospodom, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo: Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče.

 

Ikos 1.

Tvorac Anđela i Sazdatelj svekolike tvari, javivši te Crkvi Svojoj kao pobornika vere i kao nepobedivog stradalca za veru, pobuđuje nas, sveti Georgije, da te za stradalničke podvige tvoje ovako veličamo:

Raduj se, jer si Isusa Sina Božija do kraja ljubio!

Raduj se, jer si za ime Njegovo dušu svoju s ljubavlju položio!

Raduj se ispovedniče od Boga prizvani!

Raduj se viteže blagodaću Božijom proslavljeni!

Raduj se sažitelju Anđela!

Raduj se ravnostojatelju Proroka!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 2.

Videći gonjenje hrišćana od mnogobožaca, ti se, bogomudri, nisi uplašio, nego si kao divan vojnik Hristov, razdavši sve svoje siromasima, dobrovoljno pohitao na nepravedni skup njihov, pevajući Hristu voždu i Bogu svome: Aliluja.

 

Ikos 2.

Mudro shvativši Jednoga Boga, bogodolično obožavanog u Tri Lica, ti si Ga nepokolebljivim umom ispovedio na skupu mnogobožaca, i tako izobličio bezumnoga cara bezumno obožavanje tvari. Toga radi za visoku mudrost svoju primi od nas, sveti Georgije, srdačne pohvale:

Raduj se jedinog istinitog Boga propovedniče!

Raduj se Presvete Trojice verni zaštitniče!

Raduj se, jer si veliku tajnu pravoslavne vere nevernima pokazao!

Raduj se, jer si zabludu idolopoklonstva izobličio!

Raduj se božanstveni govorniče!

Raduj se živote mudrošću ispunjeni!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 3.

Sila Božija koja prosvetljuje svakoga čoveka koji dolazi na svet, poseti i tebe, smirenoumni Georgije, kada si se zlopatio u tamnici: jer si se ti, prezrevši kao đubre sve prolazne stvari ovoga sveta, priljubio jedinome Hristu, da bi, boreći se hrabro za ime Njegovo, udostojio se pevati Mu večito sa Anđelima: Aliluja.

 

Ikos 3.

Imajući um i srce ozarene duhom Svetim, ti si se pobuđen Njime zapalio revnošću da se boriš za ime Hristovo, jer do smrti junački stojeći u veri, ti si izobličio nadmenu gordost neznabožnog skupa. Toga radi mi te, svemudri Georgije, hvalimo ovako:

Raduj se štite, podignuti na odbranu pobožnosti!

Raduj se maču istrgnuti na posečenje bezbožnosti!

Raduj se stube vere!

Raduj se bedeme i tvrđavo Crkve Hristove!

Raduj se ukrase vernih!

Raduj se strahu i posramljenje nevernih!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 4.

Dišući ubistvom na tebe, stradalniče Georgije, bezumni mučitelj, željan krvi tvoje kao žedan pas, naredi da telo tvoje vežu za točak i da te stave na najstrašnije muke; a ti, jačajući u Gospodu, sa tvrdom nadom klicaše k Bogu: Aliluja.

 

Ikos 4.

Dioklecijan i žreci idolopoklonički, čuvši od tebe reči mudrosti, raspališe se silnom zlobom protivu tebe, naročito kada ti reče: “Care mučitelju, zašto me uzalud istjazavaš? Ta meni je Hristos život, i umreti za Njega – dobitak. Teško ti je protivu bodila praćati se.” Toga radi, znameniti Georgije, mi ti kličemo ovako:

Raduj se, jer si za junačko ispovedanje vere krv svoju na točku lio!

Raduj se, jer si krvlju svojom slavlje vere uveličao!

Raduj se apostola sarevnitelju!

Raduj se dobrovoljnih stradanja Hristovih podražatelju!

Raduj se vere nepokolebivi poborniče!

Raduj se tvrđi od dijamanta stradalniče!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 5.

Bogovođenoj zvezdi bio si sličan, sveti Georgije, jer čudesnim isceljenjem od Anđela i vidljivim odrešenjem sa točka, ti nauči neverne da veruju u Trojicu jednosušnu i da zajedno s tobom pevaju: Aliluja.

 

Ikos 5.

Videći kako očigledno bivaju na tebi čudesa sile Božije, ljudi s krotošću primiše od tebe učenje Hristovo, sveti velikomučeniče, i povikaše govoreći: Vaistinu je velik hrišćanski Bog. Toga radi slaveći i mi, slavni Georgije, kličemo ti ovako:

Raduj se, jer si lučezarnom rečju spasenja razagnao tamu neverja!

Raduj se, jer si mučeničkim ispovedanjem vere obratio ka Hristu neverne!

Raduj se, jer legione zemaljskih vojnika prevodiš u nebesku vojsku!

Raduj se, jer kao vojnik Hristov ti sa nebeskim vojnicima nastavaš!

Raduj se slavo ratoboraca!

Raduj se krasoto presvetlog lika svetih mučenika!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 6.

Ugledavši se na propovednike istine, duhovne apostole, ti si se krstom raspeo svetu, stradalniče: jer kao Jona u utrobu kita, tako ti u negašeni kreč bi strmoglavce bačen, da se tebe radi proslavi divni u svetima Gospod, kome ti i u krečnoj jami, kao u hramu slave, duhovno klicaše: Aliluja.

 

Ikos 6.

Svemoćni pobeditelj ada i smrti Isus, koji je zablistao u trodnevnom vaskrsenju Svom iz groba, spase te iz adove truleži stradalče Georgije: jer te posle tri dana nađoše živa u kreču i gde sa podignutim rukama slaviš Boga. Zbog toga se silno uplašiše i prepadoše. A mi, radujući se, uznosimo ti pobednu pesmu:

Raduj se, jer sramno bačen u krečnu jamu ti obori nadmenu gordost đavola!

Raduj se, jer divno spasen Bogom ti pobedi svirepost mučitelja!

Raduj se, jer se ti nezlobivi moljaše za one što to zlo činjahu kao za dobrotvore!

Raduj se, jer si za obraćenje njihovo patio kao apostol Pavle za obraćenje Jevreja!

Raduj se čoveče željeni!

Raduj se sasude izabrani!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 7.

Hoteći da na svaki način srce tvoje zavede u zabludu idolopoklonstva, neznabožni mučitelj smišlja da te prelasti volšebnim činima: a ti, bogoizabrani, kličući sa Davidom: u Bogu je spasenje moje i slava moja, verno pevaše Bogu: Aliluja.

 

Ikos 7.

Novo zlo pokaza onaj zli služitelj satane, Dioklecijan, kada u bezumnoj revnosti svojoj za idole naredi da te otrovom napoje, Georgije. Ali ti pun vere i nade, iako ispi smrtonosni otrov, ipak ostade nepovređen, bogoslavni. Stoga ti i mi kličemo:

Raduj se, jer se u nadi na Boga živoga nisi posramio!

Raduj se, jer mučitelja ni u šta nisi računao!

Raduj se demona progonitelju!

Raduj se volšebnih zamki razoritelju!

Raduj se, jer se tobom Bog pokaza divan u svetima Svojim!

Raduj se, jer se tobom ime Hristovo pobožno slavi!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 8.

Neobičan i strašan savet dade jedan vrač neznabožnom caru: da naredi tebi, da u dokaz istintosti vere Hristove vaskrsneš mrtvaca rečju. A ti, sveti Georgije, ništa ne sumnjajući, klicaše onome koji nije Bog mrtvih nego Bog živih: Aliluja.

 

Ikos 8.

Sveželjeni i preslatki Isus, koga ti, sveblaženi Georgije, beše svom dušom i svim srcem zavoleo, čuvši toplo moljenje vere tvoje, naredi brzo da po reči tvojoj vaskrsne mrtvac, radi proslavljenja imena Svog i utvrđenja vernih, a na udivljenje i bogopoznanje nevernih i oslepljenih. Toga radi mi ti po dužnosti kličemo:

Raduj se, jer Gospod sila divne stvari pokaza na tebi!

Raduj se, jer On tobom vaskrse mrtvaca iz groba!

Raduj se, jer oslepljenom vraču ti darova duhovno progledanje verom!

Raduj se, jer mnogima što radi Hrista postradaše ti pokaza put u Svetinju nad svetinjama!

Raduj se Rima udivljenje!

Raduj se hrišćanskog roda uzvišenje!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 9.

Svi Anđeli uznesoše hvalu Bogu što Ti darova takvu hrabrost, Georgije sveti, te Ti i u tamničnom zatočenju ne prestade molitveno stražiti. Toga radi Ti, kao veliki tajnik Božje blagodeti, udostoji se u viđenju videti Gospoda gde vencem besmrtnosti kiti glavu Tvoju, da bismo i mi klicali s Tobom: Aliluja!

 

Ikos 9.

Daroviti govornici ne mogu krasnorečivim jezicima svojim izreći dostojne pohvale Tebi, bogoslavni Georgije, zbog mnogih podviga i muka koje si dobrovoljno podneo za Hrista i Crkvu. Toga radi i mi, ne znajući da Te dostojno pohvalimo, kličemo Ti ovako:

Raduj se, jer si dragovoljnim stradanjem za Hrista i Crkvu raspeo starog Adama u sebi!

Raduj se, jer si za junačko stradanje primio iz ruke Gospodnje venac pravde!

Raduj se, pravilo pobožne revnosti!

Raduj se, uzoru duhovne smernosti!

Raduj se, jer si ne sebi nego jedinome Hristu divno ugodio!

Raduj se, jer si za Hrista na raznovrsne smrti gotov bio!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 10.

Želeći da spaseš duše što propadaju u tami idolopoklonstva, bogoljupče Georgije, Ti si kao Ilija silno revnovao za Boga: jer ušavši u hram idolski, Ti si silom Božjom razjurio demone, polupao idole, posramio žrečeve, i kao pobeditelj, ne sa ljudima nego sa Anđelima pevao si Bogu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Skamenjena srca mučitelj Tvoj, sveti Georgije, ne poznade Boga koji očevidno čudotvoraše preko Tebe, nego do kraja ostade neosetljiviji od kamena, zatiskujući uši svoje kao aspida. Zato on naredi da Ti kao zločincu odseku glavu na gledalištu. A Ti, pateći zbog pogibije njegove duše, radosno primi smrt, zbog koje te mi s ljubavlju veličamo ovako:

Raduj se, jer si veru, nadu i ljubav do kraja sačuvao!

Raduj se, jer si pri prestavljenju svom mnoga i velika čudesa satvorio!

Raduj se, jer si mačem blagovoljenja Božja ovenčan na zemlji!

Raduj se, jer si slavom i veleljepijem ukrašen na nebu!

Raduj se, čoveče Božji!

Raduj se, sjajni vojniče Hristov!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 11.

Molenje si više od drugih uzneo Presvetoj Trojici, sveti velikomučeniče Georgije, ne samo rečju i umom nego živim prinošenjem svega sebe na žrtvu: Jer ugledajući se na raspeto za nas Bezazleno Jagnje Hrista, Ti si dragovoljno položio dušu svoju za prijatelje svoje. Stoga, mada smo nesposobni za pohvalu takvog junaštva Tvog, ipak kao zahvalni mi pevamo divnome u svetima Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Bogoizabrani Georgije, Ti si žiteljima zemlje lučezarni svetionik Istinite Svetlosti, jer prosvetljuješ srca vernih i vodiš sve k božanstvenom poznanju, poučavajući i nas da veselo kličemo:

Raduj se, jer u presvetlim dvorima anđelskim obitavaš!

Raduj se, jer ne u prenosnom smislu nego istinski i stvarno imaš zajednicu sa nezalaznom Trojičnom Svetlošću!

Raduj se, hranitelju siromašnih i zaštitniče zlostavljanih.

Raduj se, lekaru bolesnih i braniču careva!

Raduj se, pokrovitelju pravoslavnih vojnika u bitkama!

Raduj se, usrdni molitveniče za spasenje grešnika!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 12.

Znajući blagodat danu Ti od Boga, mi praznujemo Tvoj spomen, velikomučeniče Georgije, i s usrdnom molitvom pribegavajući k čudotvornoj ikoni Tvojoj, mi se svesilnom pomoću Tvojom o Gospodu ograđujemo kao nerazrušivom tvrđavom. Toga radi veličajući Te, mi svesrdno kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući slavnu končinu Tvoju kojom si se proslavio kao sjajan vojnik Hristov, mi Te molimo, stradalniče Georgije: Budi nam u svemu pomoćnik na dobro, i usliši nas koji Ti od sveg srca kličemo:

Raduj se, jer se Crkva vernih Tobom prosvećuje!

Raduj se, jer se ime Tvoje i među nevernima proslavlja!

Raduj se, Ispovednika divna slavo!

Raduj se, Mučenika visoka pohvalo!

Raduj se, tela naših iscelitelju!

Raduj se, molitveniče za duše naše!

Raduj se, Georgije, veliki pobedonošče!

 

Kondak 13.

O, sveblaženi i sveti velikomučeniče Georgije, primi ovo naše slavljeničko pojanje, i izbavi nas od svakoga zla Tvojim toplim posredovanjem pred Bogom, da bismo s Tobom klicali: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA PRVA SVETOM GEORGIJU

 

O, sveslavni, sveti velikomučeniče i čudotvorče Georgije pogledaj na nas brzom pomoću svojom, i umoli čovekoljupca Boga, da nas grešne ne osudi po bezakonjima našim, nego da postupi s nama po velikoj milosti svojoj. Ne prezri moljenje naše, nego nam isprosi od Hrista Boga našeg tih i bogougodan život, duševno i telesno zdravlje, plodnost zemlje i izobilje u svemu, i da blaga darovana nam od svemilosrdnog Boga preko Tebe, ne okrenemo na zlo nego na slavu svetog imena Njegovog i na proslavljanje moćnog zastupništva Tvog; da Gospod da pravoslavnim hrišćanima pobedu nad neprijateljima; da ih ukrepi nepokolebljivim mirom i blagoslovom; naročito pak da nas okruži vojskom svetih Anđela Svojih, kako bi smo se, po izlasku našem iz ovog života, izbavili od zamke lukavoga i strašnih vazdušnih mitarstava njegovih, i neosuđeni predstali prestolu Gospoda slave. Usliši nas, stradalče Hristov Georgije i neprestano moli za nas Triipostasnog Vladatelja svih Boga, da Njegovom blagodaću i čovekoljubljem, a Tvojom pomoću i posredovanjem, obretemo milost; da sa Anđelima i Arhanđelima i svima Svetima stanemo s desne strane pravednoga Sudije, i da Ga uvek slavimo sa Ocem i Svetim Duhom, sada i svagda i kroza sve vekove. Amin!

 

MOLITVA DRUGA SVETOM GEORGIJU

 

Sveti, slavni i svehvalni velikomučeniče Georgije! Sabrani u hramu Tvom i priklonjeni pred svetom ikonom Tvojom, mi molimo Tebe poznatog posrednika naših želja: Moli s nama i za nas milosrdnog Gospoda; da nas po neizmernoj dobroti Svojoj milostivo usliši; da ne previdi naše molitve odnosno našeg spasenja i života, i da nam daruje pobedu nad vidljivim i nevidljivim neprijateljima vere naše i spasenja našeg. I opet pripadajući Tebi, sveti pobedonošče mi Te molimo: danom Ti blagodaću ukrepi u borbama pravoslavne hrišćane; razruši silu nasrnulih neprijatelja; neka se postide i posrame, i bezočnost njihova neka se slomi; neka poznadu da mi imamo božansku pomoć; svima što su u nevoljama i opasnostima ukaži svoju mnogomoćnu zaštitu; i umoli Gospoda Boga, svih tvari Sazdatelja, da nas izbavi od večnih muka, da bismo, ispovedajući Tvoje zastupništvo, jednako proslavljali Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i svagda i kroza sve vekove. Amin!

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *