Akatist svetom velikomučeniku i iscelitelju Pantelejmonu

Kondak 1
Izabrani strastoterpče Hristov i lekaru blagodatni koji isceljenja besplatno bolesnima daješ, pohvalne pesme ti uznosimo, zastupniku našem. Ti pak, imajući veliku smelost pred Gospodom, od svake nevolje i bolesti oslobodi nas koji ti kličemo:
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Ikos 1
Kao anđela zemnog i čoveka nebeskog znamo te, slavni Pantelejmone: anđelskom neporočnošću i mučeništvom ukrašen, preselio si se sa zemlje na nebo, gde sa Anđelima i svima Svetima pred Prestolom Gospoda slave predstojiš, moleći se za nas, žitelje zemne, koji te slavimo ovim usklicima:
Raduj se, svetlosti blagočestiva.
Raduj se, preslavno svetilo Crkve.
Raduj se, ukrasu prečasnih mučenika.
Raduj se, vernih u nepokolebljivom trpljenju utvrđenje.
Raduj se, mladosti predivna pohvalo.
Raduj se, poborniče Hristov u hrabrosti nepobeđeni.
Raduj se, ti koji se rodi u svetu i iznad sveta se uzvisi.
Raduj se, anđele u telu koji smrtne prevazilaziš.
Raduj se, sveblaženi nasledniče Carstva Nebeskog.
Raduj se, smestište razuma Božanskog.
Raduj se, jer se tobom vera uzvisi.
Raduj se, jer se tobom prelast savlada.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 2
Videći te, sasud izabrani, Vladika uzljubi dobrotu duše tvoje. Ti pak svaku zemnu nasladu i slavu prezrevši, zažele da vencem mučeničkim ukrašen budeš, ranjen Božanskom ljubavlju, i nadahnuto pojući: Aliluja.

Ikos 2
Razum duhovni imajući, vojniče odvažni Pantelejmone, zadivio si cara Maksimilijana hrabrošću duše svoje i rečima kojima si smelo Hrista propovedao. Hvaleći takvu odvažnost tvoju, kličemo ti ovako:
Raduj se, jer si pretnje Maksimilijana prezreo.
Raduj se, divni plode istinskog bogopoštovanja.
Raduj se, jer si služenje demonima iskorenio.
Raduj se, jer si pomamnost mučitelja izobličio.
Raduj se, od idolske prelasti oslobodioče.
Raduj se, jer si pukove nečastivih razagnao.
Raduj se, bestelesnih Anđela sabesedniče.
Raduj se, zborovima svetih mnogostradalnika pribrojani.
Raduj se, jer se tobom satana posrami.
Raduj se, jer se tobom Hristos proslavi.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 3
Silom Višnjeg darovanom ti i čvrstim trpljenjem tvojim drskost si mučiteljevu porazio, pobedonošče smeli: ognja, zveri, točka nisi se uplašio, i kada ti mačem posekoše glavu, venac pobede od Hrista Boga primio si, kličući Mu: Aliluja

Ikos 3
Čuvajući svedragu glavu tvoju kao riznicu mnogocenu, bogomudri strastoterpče, obitelj tvoja radošću se ispuni i s ljubavlju opevajući od Boga danu ti blagodat, zahvalno ti kliče:
Raduj se, Nikomidije svesvetli svetilniče.
Raduj se, neumorni čuvaru obitelji tvoje koja te s ljubavlju poštuje.
Raduj se, jer tobom bezbožnost ohladne.
Raduj se, jer tobom bogopoznanje uzraste.
Raduj se, svetla slavo strastoterpaca.
Raduj se, pravoslavnih radosno slušanje.
Raduj se, isceljenja blagodatni istočniče.
Raduj se, velikih darova smestište.
Raduj se, mirisno miro koje duše blagouhanjem ispunjavaš.
Raduj se, jer pomažeš onima koji te prizivaju.
Raduj se, jer slepima vid daruješ.
Raduj se, jer hromima dobar hod pokljanjaš.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 4
Burom pomisli mnogobožačkih posednut, nečastivi car se smuti, doznavši od zavidljivih ti lekara kako svaku bolest neizlečivu Imenom Hristovim isceljuješ. Mi pak, s radošću slaveći divnoga u tebi Boga, kličemo Mu: Aliluja

Ikos 4
Dočuše žitelji Nikomidije o velikoj samilosti tvojoj prema svim patnicima i o besplatnom lečenju od bolesti svake, te pohrliše svi k tebi s verom u isceljujuću blagodat koju ti Gospod dade, i zadobivši brzo isceljenje, proslavljahu Boga, a tebe, svemilostivog iscelitelja svoga, veličahu kličući:
Raduj se, mirom blagodati pomazani.
Raduj se, osvećeni hrame Boga Živoga.
Raduj se, velika slavo blagočestivih.
Raduj se, tvrda steno ozlobljenih.
Raduj se, jer mudrace razumom nadilaziš.
Raduj se, jer misli vernih obasjavaš.
Raduj se, smestište Božanskih darova i istočniče bogatih milosti Gospodnjih.
Raduj se, brzi pomoćniče stradalnika.
Raduj se, vitlanih burom tiho pristanište.
Raduj se, zabludelih nastavniče.
Raduj se, jer bolne besplatno isceljuješ.
Raduj se, jer obilna isceljenja točiš.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 5
Čudo preslavno stvori Gospod kada te preko služitelja svoga Jermolaja u čudesnu svetlost Svoju prizivaše. Jer dete umrlo od ujeda zmije po molitvi tvojoj odmah ožive i ustade zdravo. Poznavši tako Životodavca svih Istinitoga Boga, s tvrdom verom uzneo si mu hvalebnu pesmu: Aliluja.

Ikos 5
Ugleda svetlost slepi koga se ti, slavni, dotače, prizivajući ime Hristovo. Prezviterom Jermolajom prosvećen, odbacivši mnogoboštvo očevo, majčinu si blagočestivost primio i njome i oca prosvetio. Stoga ti, slavnom ugodniku Božijem i lekaru čudesnom, radosno kličemo:
Raduj se, ti koji veliko blaženstvo u Bogu imaš.
Raduj se, ti koji neprestano plamtiš ognjem ljubavi Njegove.
Raduj se, dobri poslušniče svetih pouka Jermolajevih.
Raduj se, jer si savet svoje majke Evule poslušao.
Raduj se, jer si sve razdao samo da Hrista zadobiješ.
Raduj se, jer si ljubav prema svetu ljubavlju Božijom pobedio.
Raduj se, jer si umesto sladosti ovoga sveta ljuta mučenja za Hrista primio.
Raduj se, jer si saučesnik u mukama Hristovim postao.
Raduj se, jer si sve strasti Njime pobedio.
Raduj se, jer si se bestrašćem blagodatnim ukrasio.
Raduj se, jer one koji ti pritiču radošću ispunjavaš.
Raduj se, jer sve besplatno blagodaću Hristovom isceljuješ.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 6
Propovednik istine postade slepac koga ti telesno i duhovno prosveti: jer slično slepcu jevanđeljskom, smelo pred svima ispovedi Svetlost Istinitu Hrista Boga koja svakog čoveka prosvećuje; a nečastivog cara i bogove paganske ukorivši, posečenjem mača uznese se nezalaznoj svetlosti nebeskoj, da poje Bogu: Aliluja.

Ikos 6
Svetla lica na sudištu carevom smelo si klicao, preblaženi, da svi čuju: sva isceljujuća sila moja i slava jeste Hristos, Istiniti Bog, Vladika svih, Koji mrtve vaskrsava i svaku bolest odgoni. Za takvo ispovedanje slavimo te ovim usklicima:
Raduj se, usta gromoglasna Božanstva Hristovog.
Raduj se, jeziče medotočivi koji Njegov domostroj objavljuješ.
Raduj se, preuzvišenog bogoslovlja propovedniče.
Raduj se, mudri sejaču blagočestivosti.
Raduj se, slatkozvučna sviralo vere.
Raduj se, slavni propovedniče Pravoslavlja.
Raduj se, jer si pre smrti divna čuda objavio.
Raduj se, jer si posle smrti mnoga čudesa istočio.
Raduj se, jer gledaš slavu Hristovu.
Raduj se, jer one koji te mole uslišuješ.
Raduj se, jer svima nevoljnima milost daruješ.
Raduj se, darovatelju dobara onima koji uspomenu tvoju štuju.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 7
Od Duha Utešitelja, iscelitelju bogomudri, izli se miro na dušu tvoju; time po smrti tvojoj časne mošti tvoje, blagouhanjem svojim zlosmradije odgoneći, isceljenje daruju svima koji s verom poju pohvalno: Aliluja!.

Ikos 7
Kada ugledaše idoloslužitelji kako se molitvom tvojom, Sveti, dugogodišnji bolesnik iz postelje podiže i prohoda, mnogi u Hrista poverovaše, a žreci demonski, izjedani zavišću, podbuniše i cara. Mi pak tebi, kome za Hrista bespoštednu strugahu i paljahu telo, sa umilenjem kličemo:
Raduj se, jer si naslade zemne prezreo.
Raduj se, jer si se iznad materijalnih blaga uzdigao.
Raduj se, jer si sve lepote ovoga sveta ništavnim smatrao.
Raduj se, jer si slavu prolaznu i taštu od sebe odagnao.
Raduj se, jer si neuhvatljiv bio za lovljenja nevernika.
Raduj se, jer si lukavstva mučitelja pobedio.
Raduj se, jer za Hrista nisi štedeo život svoj.
Raduj se, jer si bio neprijatelj neprijateljske nam ploti.
Raduj se, jer si mnogoboštva širinu stesnio.
Raduj se, jer si Božanskom silom idole uništio.
Raduj se, oštra strelo koja ranjavaš neprijatelje.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 8
Čudesno ti se javi Gospod, bodreći te i čuvajući u mučenjima za Ime Njegovo: jer u liku prezvitera Jermolaja vrelo olovo u koje si bio bačen On rashladi, i u moru veliki kamen sa tvoga vrata odrešivši, izvede te na zemlju nepovređena. Ti pak, opet stavši pred cara, uznese Hristu Bogu pobedni pesmopoj: Aliluja.

Ikos 8
Svim se umom svojim na nebu nastanivši, i one koji su dole, na zemlji, ne ostavljaš, saosećajući sa nama svečasnom glavom tvojom, veliki strastoterpče Hristov koji si od Gospoda prosvetljenje primio i koji osvećenje daruješ svima koji te ovako prizivaju:
Raduj se, jer si Božanskom premudrošću ispunjen.
Raduj se, služitelju tajne Božijeg promisla o nama.
Raduj se, naslado bogomudrih umova.
Raduj se, veselje bogoljubivih duša.
Raduj se, presvetli Hristov biseru.
Raduj se, dušom i telom osvećeni.
Raduj se, u dvorima nebeskim nastanjeni.
Raduj se, jer u stanovima večno blaženih obitavaš.
Raduj se, jer svetlost Trojičinu gledaš.
Raduj se, u molitvama Bogu topli naš zastupniče.
Raduj se, jer prosvećenje dušama daruješ.
Raduj se, jer žalosnima utehu šalješ.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 9
Sva tvar se zadivi, Pantelejmone, sijanju blagodati u tebi i bogatstvu dobrodetelji tvojih: anđelskoj čistoti tvojoj, velikom srčanosti u mukama ljutim, krepkoj ljubavi prema Hristu i samilosti mnogoj prema ljudima, sa kojima preslavna čudesa tvoriš, da skupa sa tobom pevaju: Aliluja.

Ikos 9
Rečiti govornici neće moći dostojno da proslave borbu tvoju, dobropobedniče slavni, kako si nepobedivom silom Božijom u mladim godinama iskonskog neprijatelja pobedio i idolsku prelast posramio. Mi, pak, prepuni divljenja, kličemo ti ovako:
Raduj se, jer raduješ oči Anđela.
Raduj se, jer ti se ljudi u strahopoštovanju dive.
Raduj se, jer si krv za Hrista prolivao i u smrti mleko istočio.
Raduj se, jer si za Njega telo mučeničkoj smrti predao.
Raduj se, pravilo ispovedništva.
Raduj se, hrabri vojniče Cara nad carevima.
Raduj se, jer si tamu cara zemaljskog pobedio.
Raduj se, jer se pobedi tvojoj zemni i nebeski žitelji zaradovaše.
Raduj se, jer blaženi žitelju višnjega sveta.
Raduj se, mudri putniče sveta donjeg.
Raduj se, drvo ukrašeno plodovima darova blagodatnih.
Raduj se, jer si poneo grane dobre pobede
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 10
Ispunjen stradalništvom, kao istinski podražatelj Darovatelja svake milosti Gospoda, Pantelejmonom(tj. svemilostivim) si prozvan, izlivajući milost na sve koji ti pritiču, točeši je i nama koji skupa s tobom pojemo Bogu: Aliluja.

Ikos 10
Kao stenu neoborivu koju nikakve muke ne mogu pobediti nađe te mučitelj, te pokuša slomiti čvrstinu tvoju zubima zveri i oštrinom točka, ali ni u tome ne uspe nimalo: jer sila Hristova ljutinu zveri ukroti, a užasni točak na kome se okretaše telo tvoje bi slomljen. Stoga tebi, strastoterpcu nepobedivom, kličemo:
Raduj se, časni izabraniče Hristov.
Raduj se, neporočno blagouhanje Božije.
Raduj se, tvrdi dijamante svete Crkve.
Raduj se, nepokolebljivi stube koji seže do nebesa.
Raduj se, jer si zveri vidljive ukrotio.
Raduj se, jer si aždaju nevidljivu pobedio.
Raduj se, obagreni za Hrista krvlju svojom, koja se u mleko pretvori.
Raduj se, jer si neuvenljive vence primio.
Raduj se, jer si radost Anđelima i ljudima doneo.
Raduj se, na nebu i na zemlji od Boga proslavljeni.
Raduj se, nasledniče nebeskog blaženstva koji sa mučenicima likuješ.
Raduj se, jer se nasićuješ gledanjem preslatkog lika Isusovog.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 11
Opevajući tvoje za Hrista sveto zaklanje, jer iz tebe, zajedno s krvlju, isteče mleko, velikomučeniče, a maslina pod kojom ti bi posečen sva se ispuni lekovitim plodovima. Stoga Hristu, Koji divno proslavlja one koji Njega slave, toplo pojemo: Aliluja.

Ikos 11
Luča svetozarna bio si, bogomudri, za one koji u mraku mnogoboštva sede, vodeći ih Suncu Pravde Hristu Bogu. Njega moli da u svetlosti zapovesti Njegovih svagda prebivamo i mi koji ti radosno kličemo:
Raduj se, presvetla zvezdo koja na mislenom nebu blistaš.
Raduj se, lučo koja svetliš ljudima Hristovim.
Raduj se, ti koga tajno obasjava Sunce Hristos.
Raduj se, jer si zemlju umom obišao.
Raduj se, divni dvore Duha Presvetog.
Raduj se, sasude prečisti koji isceljenja izlivaš.
Raduj se, riznice čistote.
Raduj se, jer nosiš ime milosti.
Raduj se, nasledniče Carstva Nebeskog.
Raduj se, večne slave učesniče.
Raduj se, zastupniče onih koji su u nevoljama žitejskog mora.
Raduj se, besrebreniče koji pomažeš onima koji te s verom prizivaju.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 12
Blagodati obilje primio si, preblaženi po ljubavi tvojoj prema Hristu Bogu, Koji te pokaza kao istočnik besplatnih iscelenja duševnih i telesnih bolesti onih koji ti s verom pritiču, pojući Bogu: Aliluja.

Ikos 12
Opevajući mnogostradalne podvige tvoje za Hrista, strastoterpče slavni, dugotrpljenje tvoje hvalimo, mučeničku končinu veličamo i svetu uspomenu tvoju poštujemo, zastupniče naš i iscelitelju, i kličemo ti ovako:
Raduj se, blagočestivosti trubo milozvučna.
Raduj se, maču koji sečeš nečastive.
Raduj se, na drvetu strugani za Onoga Koji je ruke Svoje raširio na Drvetu Krsnom.
Raduj se, jer si, paljen za Njega, peć prelasti ugasio.
Raduj se, jer si ranama tvojim neprijatelje ranio.
Raduj se, jer si krvlju svojom potoke krvi idolske isušio.
Raduj se, u goruće olovo za Hrista bačeni.
Raduj se, u vode morske za Njega pogruženi.
Raduj se, jer po promislu Božijem ti nepovređen ostade.
Raduj se, jer si kroz oganj i vodu mučenja spokoj nebeski dostigao.
Raduj se, jer vernima nepresušne potoke milosti izlivaš.
Raduj se, lekaru samilosni koji iscelenja blagodatna daruješ.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 13
O, mnogostradalni i predivni strastoterpče Hristov i iscelitelju naš Pantelejmone! Primi od nas milostivo ovaj mali prinos, od bolesti nas bezbrojnih isceli i zastupništvom tvojim od neprijatelja vidljivih i nevidljivih sačuvaj, i umoli Gospoda da se od večnog mučenja izbavimo, da bi smo Mu u Carstvu Nebeskom neprestano uznosili pohvalnu pesmu: Aliluja. (triput).

Ikos 1
Kao anđela zemnog i čoveka nebeskog znamo te, slavni Pantelejmone: anđelskom neporočnošću i mučeništvom ukrašen, preselio si se sa zemlje na nebo, gde sa Anđelima i svima Svetima pred Prestolom Gospoda slave predstojiš, moleći se za nas, žitelje zemne, koji te slavimo ovim usklicima:
Raduj se, svetlosti blagočestiva.
Raduj se, preslavno svetilo Crkve.
Raduj se, ukrasu prečasnih mučenika.
Raduj se, vernih u nepokolebljivom trpljenju utvrđenje.
Raduj se, mladosti predivna pohvalo.
Raduj se, poborniče Hristov u hrabrosti nepobeđeni.
Raduj se, ti koji se rodi u svetu i iznad sveta se uzvisi.
Raduj se, anđele u telu koji smrtne prevazilaziš.
Raduj se, sveblaženi nasledniče Carstva Nebeskog.
Raduj se, smestište razuma Božanskog.
Raduj se, jer se tobom vera uzvisi.
Raduj se, jer se tobom prelast savlada.
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Kondak 1
Izabrani strastoterpče Hristov i lekaru blagodatni koji isceljenja besplatno bolesnima daješ, pohvalne pesme ti uznosimo, zastupniku našem. Ti pak, imajući veliku smelost pred Gospodom, od svake nevolje i bolesti oslobodi nas koji ti kličemo:
Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone.

Molitva svetom velikomučeniku i iscelitelju Pantelejmonu
O, veliki ugodniče Hristov i preslavni iscelitelju, velikomučeniče Pantelejmone! Ti koji na nebu pred Prestolom Božijim stojiš i naslađuješ se troipostasnom slavom Njegovom, a telom i svetim likom na zemlji u hramovima Božijim počivaš i blagodaću danom ti s više obilje čudesa izlivaš, prizri svojim milostivim okom na ljude tvoje koji se časnoj ikoni tvojoj sa umilenjem mole i traže tvoju isceliteljsku pomoć i zastupništvo: uputi ka Gospodu Bogu tople molitve tvoje i izmoli dušama našim oproštaj grehova. Jer zbog bezakonja naših ne smemo da uzdignemo pogled u visine nebeske niti da uznesemo molitveni vapaj Gospodu u nepristupnoj slavi Njegovoj, nego tebe, molitvenika za nas grešne i zastupnika milostivog pred Vladikom, sa skrušenim srcem i smirenim duhom prizivamo, jer ti si od Njega blagodat primio da bolesti odgoniš i strasti isceljuješ. Stoga ti se molimo: ne prezri nas nedostojne koji ti se molimo i tvoju pomoć prizivamo. Budi nam svima u tuzi utešitelj, u teškim bolestima iscelitelj, u napastima brzi pokrovitelj, slepima vida darovatelj, a deci i onima koji su u nevoljama spremni zaštitnik i iscelitelj: izmoli svima sve što je korisno za spasenje, da tvojim molitvama primimo od Gospoda Boga blagodat i milost i proslavimo Istočnik i Darodavca svih dobara, Jedinog Boga slavljenog u Svetoj Trijici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada, uvek i u sve vekove. Amin.

Jedan komentar

  1. Sveti Pantelejmone pomozi nam. Amin!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.