Akatist svetom velikomučeniku Dimitriju solunskom

Kondak 1
Čudesni vojvodo grada Soluna, veliki ugodniče Hristov i slavni strastoterpče, sveti Dimitrije, tebi, koji svetu točiš miro milosti, mi, koji te poštujemo ispisujemo pohvalu: a ti, budući da imaš slobodu u Gospoda, od svake bede izbavljaj nas, da Ti verno kličemo:
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Ikos 1
Tvorac angela i Gospod nad Silama tebe, divljenja dostojni, kao angela u telu, čvrstog i nepobedljivog u muženju i silnog zastupnika vernima, projavi, zato pribegavamo Tvome zastupništvu radosno ti prinoseći ove pesme:
Raduj se, zvezdo koja blistaš na tvrđavi Crkve!
Raduj se, svetilniče, jer čudesima obasjavaš svet!
Raduj se, nepokolebljivi stube vere!
Raduj se, hrišćanima nesalomljivi štite!
Raduj se, sjajni uresu Tesalije!
Raduj se, preslavna pohvalo Solunu!
Raduj se, sugrađane apostola!
Raduj se, jer si zajedno sa mučenicima u stanovima nebeskim!
Raduj se, koji primaš moljenja onih koji ti vapiju!
Raduj se, jer se za sve nas Bogu moliš!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 2
Videći sebe kao bezdetne, blagočestiva mati tvoja i otac stalno moljahu Boga da im daruje poroda. A Svevišnji se, primivši molitvu njihovu, opomenu milostinje koju činjaše ubogima, i tebe im darova, Blaženi. Radosni zbog toga, oni Mu u veselju klicahu: Aliluja!

Ikos 2
Imajući božanstveni um kao čedo Bogomdarovano, uzgnušao si se obmane idolopoklonika, mudri: blagočešće roditelja si zavoleo, i, dobrodeteljima iz sile u silu kao lestvicom uzlazeći, blagodat Božiju zadobio si. Moli da je dobijemo i mi, koji te poštujemo ovim klicanjem:
Raduj se, molitveni izdaniče blagočestivih roditelja!
Raduj se, nasledniče njihova blagočešća!
Raduj se, jer si mnoge razveselio rodivši se!
Raduj se, jer si od utrobe materine blagodaću sa visine osenjen bio!
Raduj se, miomirisni krine devstva i čistote!
Raduj se, osvećeni i dušom i telom!
Raduj se, riznico Božjih darova!
Raduj se, jer si od mladosti prezreo služenje idolima!
Raduj se, jer si istinito Bogopoštovanje zavoleo do same smrti!
Raduj se, jer si blagočešćem svojim Hristu ugodio!
Raduj se, jer si Njegovom blagodaću mnoge plodove doneo!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 3
Sila Višnjega učini te, Dimitrije, u boju hrabrim, za neprijatelje strašnim, a svim ljudima poznatim. Zato ti zločastivi car Maksimijan uruči grad Solun naredivši ti kao bezumnik da goniš Hrišćane, koji pevaju Bogu: Aliluja!

Ikos 3
Imajući blagoprijatnu revnost za pravo Bogopoštovanje, javno si, prehvalni, pred neznabošcima ispovedio Hrista, i još si i njih naučio da se Njemu klanjaju i da u Njega veruju, postavši tako za Solunjane drugi Pavle (apostol), pa ti i mi sa njima pevamo:
Raduj se, Crkve Hristove, mnogoceni biseru!
Raduj se, najveći ukrase tvoga grada!
Raduj se, jer si božansku revnost nosio u srcu svome!
Raduj se, jer si pokvarenost mučitelja pobedio!
Raduj se, jer si izobličio gnusnu laž idolosluženja!
Raduj se, prosvetitelju pomračenih!
Raduj se, jer zločastije kao plevu spaljuješ!
Raduj se, jer trnje idolsko sasecaš!
Raduj se, jer učiš blagočešću!
Raduj se, jer na puteve spasenja nastavljaš!
Raduj se, jer ti neprijatelji vidljivi i nevidljivi ne smeju pristupiti!
Raduj se, Hristov nepobedivi vojniče!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 4
Zahvaćen burom zlobnih misli, nečasni car se zbuni videći da si ti, svečasni, verni sluga Hristov i da rušiš idole i veri u Hrista Solunjane privodiš, učeći ih da slave Trisveto ime Božje, pevajući Mu: Aliluja!

Ikos 4
Čuvši da Maksimijan, pun jarosti, po Tebe dolazi u Solun, ti si se, Dimitrije, molitvom i postom pripravio za mučeništvo, naredivši Lupu, vernome ti sluzi, da tvoje privremeno bogastvo razda ubogima. A mi ti pevamo i sa ljubavlju te hvaleći:
Raduj se, jer se nisi uplašio mučeteljevih pretnji!
Raduj se, jer si sve rastočio da zadobiješ Hrista!
Raduj se, jer si praznu slavu ovog sveta smatrao za đubre!
Raduj se, jer si nebesku slavu od Hrista Boga zadobio!
Raduj se, jer sastradavaš sa svima koji te za pomoć mole!
Raduj se, svima koji su u nevolji, brzi pomoćniče!
Raduj se, jer nište obogaćuješ!
Raduj se, jer se zauzimaš za uboge i sirote!
Raduj se, jer pomažeš bednima!
Raduj se, jer hraniš gladne!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 5
Postao si sličan Vitlejemskoj zvezdi, Dimitrije, jer, kao što ona put ka Bogomladencu pokaza, tako i ti otkri istinito Sunce tamom obuzetom caru. Zatvoren od njega u tamnicu, u njoj, si, kao u raskošnoj palati, uznosio Hrista Boga našega, u radosti Mu pevajući: Aliluja!

Ikos 5
Videvši da ćeš ti, blaženstva dostojni, okončati svoj podvig, mrzitelj dobra, đavo, te, razjedan zavišću, napade u obličju skorpije. Ti si ga zgazio i u velikoj svetlosti ugledao Angela Gospodnjeg, koji dođe da te ukrepi donoseći ti rajski venac. A od nas zemnih ti primi mali venčić ovih pohvala:
Raduj se, trubo, koja nevernima Hrista Boga oglašavaš!
Raduj se, sviralo, koju verni sa radošću slušaju!
Raduj se, jer si muževnošću razveselio nebeske žitelje!
Raduj se, jer te u tamnici punoj mraka i smrada angeo uteši!
Raduj se, jer na nebu kao mučenik primi prekrasne stanove!
Raduj se, jer si u telu pobedio đavola koji tela nema!
Raduj se, jer si mreže njegove kao pučinu raskinuo!
Raduj se, jer si svetli venac pobede primio!
Raduj se, jer ti venac dade Car slave!
Raduj se, jer si se od Njega udostojio mnogostruke blagodati!
Raduj se, jer si veliku slobodu pred Njim stekao!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 6
Zlobni se Maksimijan radovaše kad njegov snažni borilac Lije ubijaše hrišćane. Ne trpeći to, blaženi Nestor od tebe, Mučeniče, izmoli blagoslov i otišavši u borbu sa njim obori ga na koplja pevajući Hristu: Aliluja!

Ikos 6
Zapalivši u Solunu svetlost istine, ti si, Sveti, pred sobom ka Hristu kroz mučeništvo poslao Nestora, koga car poseče žalostan što mu pogibe nada u Lija; a zatim si i sam po naredbi istog cara za Hrista kopljima bio izboden. Molimo te da i nas pred Njim pomeneš, jer se sa poštovanjem sećamo tvojih stradanja i vapijemo ti:
Raduj se, jer si Lija, ukrepivši protiv njega Nestora svojim molitvama oborio!
Raduj se, jer si mu izmolio pobedu kao borcu koji se borio slično Davidu protiv Golijata!
Raduj se, jer si posle Lijeve pogibije sa Nestorom primio istu mučeničku smrt!
Raduj se, jer si izboden kopljima za ime Onoga Koga na Krstu probodoše kopljem!
Raduj se, jer te posle smrti Angeli na nebo ispratiše!
Raduj se, jer dušom prebivaš u nezalaznoj svetlosti!
Raduj se, jer sa mučenicima i svima svetima neprestano likuješ!
Raduj se, zaštito i pokrove onih koji te proslavljaju!
Raduj se, jer se moliš za one koji praznuju tvoj spomen, Sveti!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 7

Želeći da posle tvog stradanja od tebe primi blagoslov, Lup uze prsten i rizu natopljenu krvlju tvojom. Pošto njome učini mnoga čuda i isceljenja, njemu odsekoše glavu i tako ga udostojiše da sa tobom i Nestorom peva u Trojici slavljenome Bogu: Aliluja!

Ikos 7
Zidajući ti novu crkvu, dostojni divljenja, Leontije, koga si iscelio, nađe u zemlji sveti mošti tvoje koje točahu miro, od čijeg se miomira sav grad umirisa iscelivši mnogo bolnih. Molimo te, da umirišeš i isceliš i nas, koji ti vapijemo:
Raduj se, jer si miomir dobrodetelji od mladosti zavoleo!
Raduj se, jer si od mladosti angelsku narav stekao!
Raduj se, sasude blagodati!
Raduj se, hrame neporočnosti i čistote!
Raduj se, jer se Gospod u tebi useli sa Ocem i Duhom!
Raduj se, jer On proslavi mošti tvoje blagodaću netruležnosti!
Raduj se, jer se iz njih miomirisno miro toči!
Raduj se, jer se njime razdaju osvećenja i isceljenja!
Raduj se, jer je tvoje miro mirisnije nego smirna i nard!
Raduj se, jer miomirom tvojim smrad strasti odgoniš!
Raduj se, jer si krvlju svojom odeću i mesto osvetio!
Raduj se, jer radi svojih rana naše duševne i telesne rane isceljuješ!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 8
Neviđeno i prekrasno čudo učinio si, predivni, kada si zidatelju Tvoga hrama, koji ponese sa sobom plaštanicu sa moštiju tvojih, pomagao njome da pređe brzu i veliku reku kao po suvom; a on stoga Bogu, koji se proslavi u tebi, srcem i ustima pevaše: Aliluja!

Ikos 8
Leontije, koji sav goraše ljubavlju i usrđem prema tebi, Sveti, sazida ti i drugi hram u svojoj otaxbini Iliriji. No, i tamo se zbivahu mnoga isceljenja kao i u Solunu, jer se tvojim molitvama mnogo bolesnika i đavolom posednutih oslobodiše slabosti, i još se mnoga druga i slavna čudesa zbivahu. Diveći se tome, tebi uzvikujemo:
Raduj se, moćna zaštito onih koji te proslavljaju!
Raduj se, čudesni pokrovitelju onima koji ti sazidaše hramove!
Raduj se, daravaoče zdravlja!
Raduj se, iscelitelju bolesti!
Raduj se, jer si ustavljao tok krvi kod bolnih!
Raduj se, jer si eparha Marina od rana i gnojenja izbavio!
Raduj se, jer odećom svojom, kao Pavle maramicama, čudesa činiš!
Raduj se, jer njome i Leontiju pomože preko reke!
Raduj se, jer ti se povinova reka!
Raduj se, jer duhovi tame i zlobe beže od onih koji te prizivaju!
Raduj se, jer se nadamo da tvojim zastupništvom i nas od đavoljih napada sačuvaš!
Raduj se, jer verujemo da ćeš nas izbaviti od poplave i drugih nevolja!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 9
Zadiviše se vojske Angela velikoj slobodi koju si pokazao kada Gospod, hoteći da preda grad neprijateljima, posla Angela da ti naredi da napustiš Solun, a ti ga ne hte napustiti, Slavni. Tada Ilustrije, koji sve to sa užasom gledaše i slušaše udostojen viđenja, sa trepetom govoraše: Aliluja!

Ikos 9
Mudraci ne mogu razumeti ni govornici ispičati kako ti devojke, koje odvedene u ropstvo, po naredbi kneza, koji ih zarobi, vezahu tvoj lik, odjednom uze i postavi kraj svoga groba u crkvi gde se vršilo bdenije na tvoj praznik. Mi, ti, blagosiljajući Gospoda u tebi, sa umilenjem govorimo:
Raduj se, jer si na zemlji za istinu sve do krvi postradao!
Raduj se, jer na nebu sa čašću i slobodom pred Prestolom Božijim stojiš!
Raduj se, jer izbavljaš one koji Te prizivaju u nevolji!
Raduj se, jer brzo pomažeš onima koji su pogođeni nesrećom!
Raduj se, jer Gospod molitve tvoje milostivo prima!
Raduj se, nepresušni izvore čudesa!
Raduj se, istočniče neoskudnih čudesnih znamenja!
Raduj se, osloboditelju zarobljenih!
Raduj se, jer ukroćuješ drskost neprijatelja naših!
Raduj se, jer tužnima šalješ utehu!
Raduj se, jer daruješ radost žalosnima!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 10
Želeći da spaseš grad svoj od gladi, ti si se, sveti Dimitrije, onima koji su imali pšenicu u velikim morskim lukama i na ostrvima, javljao, da bi im naredio da sa njome plove za Solun. A narod, tvojim staranjem od smrti izbavljen, blagodarno zbog tebe pevaše Bogu: Aliluja!

Ikos 10
Kao bedem neoboriv pokazao si se gradu svome, Bogomudri, i nepobedivi zaštitnik svima onima koji te prizivaju, jer tako blagovoli o tebi Tvorac neba i zemlje. Nauči nas, stoga, da ti i mi pevamo:
Raduj se, veliki ljubitelju milosrđa!
Raduj se, jer samilosno za bednike brineš!
Raduj se, jer izbavljaš verne od gladi!
Raduj se, jer ih sklanjaš ispred najezde neprijatelja!
Raduj se, jer si mnogo puta Solun od okova gorkog ropstva izbavio!
Raduj se, jer si smrtonosne rane i druge povrede od nas udaljio!
Raduj se, vojvodo, jer tebi po muževnosti niko ravan nije!
Raduj se, ratniče, koji nikad u sili ne oskudevaš!
Raduj se, jer sva zla koja se dižu na grad tvoj kao Mojsije Amalika obaraš!
Raduj se, Samson napade drugih naroda odbijaš!
Raduj se, jer vernima daješ pobedu nad neprijateljima!
Raduj se, jer hritoljubivim vojskama u boju pomažeš!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 11
Svaka pesma je nemoćna da iskaže sijanje tvoje slave i velika čudesa tvoja, jer, kada car Justinijan zažele da u Sofijskom hramu u prestonici česticu tvojih moštiju, ima, iz groba izađe oganj, ne dajući poslanicima carevim ni da priđu grobnici tvojoj. Zadivivši se, oni sa strahom zavapiše Bogu: Aliluja!

Ikos 11
Mi, koji smo u tami neznanja, vidimo te kao zvezdu svetlih zrakova. Tako si Onisiforu, pomračenom tamom svetotatstva, koji je služio kraj groba, dvokratnim javljanjem zabranjivao da krade sveće koje su verni palili ukraj groba. Zato ti sa verom uzvikujemo:
Raduj se, jer si i do mučeništva sveto živeo!
Raduj se, jer si se posle čudesima proslavio!
Raduj se, jer živ kroz mošti ti u gradu prebivaš!
Raduj se, jer kao večno živ bezbroj čuda i sada činiš!
Raduj se, jer pravdu ublažuješ milosrđem!
Raduj se, jer goriš ognjem revnosti za slavu Božiju!
Raduj se, jer su mošti tvoje nedohvatne za nasilnike i samovolje!
Raduj se, jer takve ognjem kao munjom opaljuješ!
Raduj se, jer urazumljuješ one koji greše!
Raduj se, jer kažnjavaš svetokradice!
Raduj se, jer daješ osvećenje onima koji ti usrdno i s verom pribegavaju!
Raduj se, jer mirom umirišeš sve koji te verno poštuju!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 12
Primio si blagodat, Dimitrije, da lečiš svaku ranu i svaku slabost u ljudima. Podaj, dakle, i nama isceljenje duše i tela da bismo Bogu, Koji nam te je darovao za pomoćnika i celitelja, zahvalno klicali: Aliluja!

Ikos 12
Opevajući tvoja čudesa imenujemo te, Blaženi, dostojnim divljenja, jer si pred nečistima smelo ispovedao Hrista Boga, proslavljamo mučeničku končinu tvoju, poštujemo tvoj spomen i u radosti ti ovo prinosimo:
Raduj se, jer si za Hristom Spasiteljem revnosno sledovao!
Raduj se, hrabri podražatelju stradanja Njegovih!
Raduj se, jer proslavljaš Boga sa silama nebeskim!
Raduj se, jer se za svet sa Caricom neba i zemlje moliš!
Raduj se, jer verne skupocenog mira udostojavaš!
Raduj se, jer isceljuješ duševno ili telesno raslabljene!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 13
O, Sveti Velikomučeniče i verni ugodniče Hristov, Dimitrije mirotočivi, primi ovu malu pesmu od nas i moli Hrista Boga našega da se useli i da zamiriše u srcima našim svetitelja Pravoslavlja, naše vere istinite, da se umnoži u životima našim jelej dobrih dela, da se ne pogase svetiljke naše u ponoćni čas kad se sretnemo sa nebeskim Ženikom, i da se udostojimo da u svu večnost, zajedno s tobom i svim svetima, pevamo u Carstvu Hristovom Predvečnom Bogu Reči sa Ocem i Duhom proslavljenim: Aliluja! (triput).

Ikos 1
Tvorac angela i Gospod nad Silama tebe, divljenja dostojni, kao angela u telu, čvrstog i nepobedljivog u muženju i silnog zastupnika vernima, projavi, zato pribegavamo Tvome zastupništvu radosno ti prinoseći ove pesme:
Raduj se, zvezdo koja blistaš na tvrđavi Crkve!
Raduj se, svetilniče, jer čudesima obasjavaš svet!
Raduj se, nepokolebljivi stube vere!
Raduj se, hrišćanima nesalomljivi štite!
Raduj se, sjajni uresu Tesalije!
Raduj se, preslavna pohvalo Solunu!
Raduj se, sugrađane apostola!
Raduj se, jer si zajedno sa mučenicima u stanovima nebeskim!
Raduj se, koji primaš moljenja onih koji ti vapiju!
Raduj se, jer se za sve nas Bogu moliš!
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Kondak 1
Čudesni vojvodo grada Soluna, veliki ugodniče Hristov i slavni strastoterpče, sveti Dimitrije, tebi, koji svetu točiš miro milosti, mi, koji te poštujemo ispisujemo pohvalu: a ti, budući da imaš slobodu u Gospoda, od svake bede izbavljaj nas, da Ti verno kličemo:
Raduj se, Sveti Dimitrije, slavni Velikomučeniče i Čudotvorče!

Molitva svetom velikomučeniku Dimitriju
Sveti i slavni Velikomučeniče Hristov Dimitrije, brzi pomoćniče i topli zastupniče za one koji ti sa verom pritiču. Predstojeći Nebeskom Caru, a pošto imaš slobodu, umoli Ga da nam podari oproštaj grehova i da nas izbavi od pomora smrtonosnih rana, zemljotresa, poplava, požara, tajnih ubica i večne smrti u adu. Moli Njegovu blagost da se smiluje na ovaj grad (ili selo) i na ovu svetu obitelj, na sve pravoslavne hrišćane koji iskreno ljube svog Gospoda. Izmoli kod Cara nad carevima pobedu nad vidljivim i nevidljivim neprijateljima rodu našem, svim pravoslavnim hrišćanima i svakoj duši hrišćanskoj koja se u Njega nada. Još Ga umoli za mir celom svetu, da nas milostivo poštedi rata kojim On kažnjava neposlušni rod ljudski, da obnovi plamen vere u narodu srpskom, da ne nestane ime među narodima, da se molitvama tvojim i svetog i milog nam molitvenika Oca Save i Prepodobnog Simeona opomene nas; da onima koji su u veri doda snage da istraju, kolebljivce da vrati na pravi put spasenja, makar i kroz privremene kazne i stradanja, da se duša spase u dan Suda; da pokrene smrdljivu baru naše neraskajanosti; da nam podari plač i suze i žalost što vodi u pokajanje i kajanje, da se otreznimo od zlih dela naših, da se odreknemo zlih i sramnih dela, da se obučemo u sva oružja svetlosti, da nam ne dosadi dobro činiti, da zasvetli naše pred ljudima, da se utvrdimo u blagočešću; i svima nama koji te molitveno prizivamo i poštujemo da podari trpljenje, smirenje, ljubav, milosrđe i iznad svega blagodatno ukrepljenje za dobra dela, da bismo proveli ostatak života ugađajući Vladici Hristu i čineći ovde dobra dela da bismo tvojim molitvama nasledili Carstvo nebesko i da Njega tamo slavimo sa Ocem i Duhom Svetim, istinitoga Boga našega, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.