Akatist svetom Spiridonu Trimifuntskom, čudotvorcu

Kondak 1.

Preproslavljeni od Gospoda svetitelju i čudotvorče Spiridone! Svečasni pomen tvoj proslavljamo, jer veliku moć imaš da nam pomogneš u Hristu Koji je tebe proslavio, i umilno ti kličemo: izbavi nas od svakog zla i nevolje, da bismo ti sa blagodarnošću pojali:

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Ikos 1.

Od mladosti ukrašen svim vrlinama i življenjem svojim Angele podražavajući, ti si se, sveti Spiridone, uistinu kao prijatelj Hristov pokazao. Mi pak gledajući tebe, nebeskog čoveka i zemaljskog angela, pobožno ti u umiljenju kličemo:

Raduj se, ume koji si tajne Presvete Trojice sozercavao!

Raduj se, jer si se presvetlim ozarenjem Duha obogatio!

Raduj se, mnogosvetla svetiljko!

Raduj se, jer si um svoj bestrašćem prosvetlio!

Raduj se, jer si od mladosti istinsku prostotu i bezmolvije zavoleo!

Raduj se, ukrase celomudrenosti!

Raduje se, neiscrpno vrelo ljubavi!

Raduj se, jer si gostoljublje Avraamovo podražavao!

Raduj se, jer si uz obilje ljubavi vrata doma svoga svima otvarao!

Raduj se, jer za uboge predstojiš!

Raduj se, jer pred tobom ljude pobožnost obuzima!

Raduj se, obitavalište Svetog Duha!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 2.

Obradovaše se ostrvo Kipar i sve zemlje hrišćanske kada videše da iz netruležnih moštiju tvojih obilna iscelenja ističu. Mi pak, poštujući te kao preizobilni izvor blagodati koji nam je nisposlan s nebesa, Vrhovnom Darodavcu nebeskih i zemnih dobara kličemo: Aliluja!

 

Ikos 2.

Iako pastir ovaca beslovesnih, ti si, imajući božanski um, blagovoljenjem Pastironačalnika Hrista izabran za pastira ovaca slovesnih. Poznavši u tebi pastira dobrog, koji o stadu neumorno brine, verni uskliknuše:

Raduj se, arhijereju Boga višnjega, koji si rukopoloženjem obilje božanske blagodati primio!

Raduj se, mnogosvetla svetiljko koja goriš i blistaš!

Raduj se, verni posleniče u vinogradu Hristovom!

Raduj se, pastiru što pastvu svoju na pašnjaku vere i pobožnosti napasaš!

Raduj se, jer si blistanjem vrlina svojih svet obasjao!

Raduj se, jer si Prestolu Hristovom božanstvenu žrtvu prinosio!

Raduj se, jereju, poznanjem pravoslavlja ukrašeni!

Raduj se, jer si, apostolskim učenjem ispunjen, potocima spasonosnog učenja verne napojio!

Raduj se, jer si i mudre ozario!

Raduj se, jer si i srca prostodušnih obnovio!

Raduj se, slavo pravoslavnih i nepokolebiva tvrđavo Crkve!

Raduj se, ukrase Otaca, slavo i pohvalo pobožnih jereja!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 3.

Stisnuvši dlanovima glinu, silom Višnjega što te oseni, pokazao si, sveti Spiridone, trojičnost Lica i svima je vidljivo objasnio. Time se užasnuše lažno nazvani mudri filozofi, na saboru okupljeni, a verni proslaviše nesaznativoga Boga Koji te je na spasenje umudrio i uskliknuše: Aliluja!

 

Ikos 3.

Smatrajući te za prostog i neveštog u knjiškom znanju, svi oci Sabora molili su te, oče, Spiridone, da se ne prepireš sa učenjacima za koje se mislilo da su mudri. Ti pak, svetitelju Božiji, od Boga rasplamsan revnošću verujući da propoved Hristova nije u ubedljivoj mudrosti reči ljudskih, nego u projavi Duha i sile, premudre si razobličio i na put istine uputio. Zato svi, videvši ovo čudo, radosno uskliknuše:

Raduj se, svetilo pravoslavne mudrosti!

Raduj se, jer si posramio prepirače, za koje govorahu da su mudri!

Raduj se, izvore blagodaću obilni!

Raduj se, stube nepokolebivi, koji verne podržavaš!

Raduj se, jer si svepogubnu jeres pomračio!

Raduj se, jer je time bezumlje zgaženo!

Raduj se, jer je rukom tvojom i prah zemni Presvetu Trojicu propovedao!

Raduj se, jer si radi utvrđenja dogmata o Presvetoj Trojici vodu i oganj iz gline izveo!

Raduj se, jer si ljude prosvetio da slave Logosa, uistinu jednosuštnog bespočetnome Ocu!

Raduj se, jer si zmijsku glavu dušegubne Arijeve jeresi zgazio!

Raduj se, jer si zlobu uništio!

Raduj se, jer si nevernog mudraca prepirača istinskoj veri obratio!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 4.

Provodeći život u nemaštini i siromaštvu, ubogima i nevoljnima bio si hranitelj i pomoćnik i, iz ljubavi prema sirotima, zemlju si u zlato pretvorio, i dao ga onom koji je tvoju pomoć tražio. Diveći se ovome čudu, zahvalno kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Svi su i na svakom mestu slušali da je sveti Spiridon uistinu obitavalište Presvete Trojice, jer se u njemu nastanio Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. Toga radi si vaploćenog istinskog Boga propovedao svim hrišćanima koji ti kliču:

Raduj se, povereniče reči Božijih!

Raduj se, jer si domostroj Božiji o spasenju sveta razjasnio!

Raduj se, jer si naučio da se ne ispituje ono što je iznad ljudskog razuma i reči!

Raduj se, jer si projavio nesaznativu silu Božiju koja je u tebi dejstvovala!

Raduj se, jer je ustima tvojim sam Bog govorio!

Raduj se, jer su te svi u sladosti slušali!

Raduj se, jer si maglu idolosluželja rasterao!

Raduj se, jer si mnoge istinskoj veri priveo!

Raduj se, jer si glave nevidljivih zmija zgazio!

Raduj se, jer se tobom proslavlja vera hrišćanska!

Raduj se, jer ozaruješ sve koji te veličaju!

Raduj se, zaštitniče vere hrišćanske i pravoslavne!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 5.

Zbog vrlinskog življenja svoga preispunjen si bio božanstvenim Duhom, sveti Spiridone, jer krotak, milostiv, čist srcem, trpeljiv, nezlopamtiv i gostoljubiv beše. Toga radi te Tvorac i u čudima proslavnog pokaza. Mi pak, proslavljajući Boga Koji te je proslavio, kličemo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Ravnoangelnog Spiridona kao velikog čudotvorca vidimo. Jednom je zemlja od velike suše postradala, pojavila se glad i bolest i veliko mnoštvo ljudi umiraše, ali molitvom ovog Svetitelja sa nebesa se izli kiša. Ljudi pak, spaseni od nesreće, zahvalno uskliknuše:

Raduj se, jer si se velikom proroku Iliji upodobio!

Raduj se, jer si blagovremeno spustio kišu koja je prekratila glad i bolesti!

Raduj se, jer si molitvama svojim ponovo nebo zatvorio!

Raduj se, jer si nemilosrdnog trgovca lišavanjem imanja kaznio!

Raduj se, jer si hranu obilno darovao onima kojima je bila potrebna!

Raduj se, jer si se za milosrđe Božije prema ljudima podvizavao!

Raduj se, jer si slabosti slabih poneo!

Raduj se, blagodatni pomoćniče ljudima!

Raduj se, jer si bolesnima zdravlje darovao!

Raduj se, jer od tebe drhte demoni!

Raduj se, izvore bezbrojnih čudesa!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 6.

Zavesa starozavetne skinije skrivala je kovčeg, mannu i tablice u Svetinji nad svetinjama. Hram tvoj, sveti Spiridone, ima grobnicu tvoju kao kovčeg, tvoje svete mošti kao mannu, a srce tvoje kao tablice božanske blagodati, na kojima vidimo urezanu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zbog bezakonja naroda kiparskog, Bog ga jednom kazni sušom i tada k svetome Spiridonu dođe neki zemljodelac da traži pomoć, a Sveti mu dade zlato. Kada pak nesreća prođe, zemljodelac mu vrati zlato, i, gle čuda, zlato se ono pretvori u zmiju. Proslavljajući Boga, divnog u Svetima svojim, kličemo:

Raduj se, jer si podražavao Mojsija, koji čudesno zmiju u štap pretvori!

Raduj se, pastiru čovekoljubivi, jer slovesne ovce stada svojega od nesreće izbavljaš!

Raduj se, jer sve nas obilno svakim dobrom obogaćuješ!

Raduj se, jer si kao Ilija siromahe hranio!

Raduj se, jer si nemilosrdne ka milosrđu obraćao!

Raduj se, jer si mirjanima dostojan primer podražavanja ljubavi!

Raduj se, u nesrećama uteho vernih i nevernih!

Raduj se, drvo hladovito, koje i zemlju i grad blago zaklanjaš!

Raduj se, slavo i pohvalo Kerkirana!

Raduj se, jer po blagovoljenju Božijem i kišom i sušom, i žegom i hladom gospodariš!

Raduj se, jer si granice zemaljske molitvom izmenio!

Raduj se, jer si buduće kao i sadašnje provideo!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 7.

Kao zastupnik svih ljudi pred Gospodom pokazao si se, sveti Spiridone. Toga radi i mi

pod zaklon tvoj pristupamo tražeći spasenje, jer si nam pomoćnik u svim nedaćama u vreme gladi, u ranama smrtnim, u svakoj nesreći i iskušenju, i zato zahvalno kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Nova i bogodolična čuda videsmo kada si, sveti oče, pošao da nevinoga, a na smrt osuđenoga spaseš i kada ti je nabujali potok put presekao. Ti si mu pak, u ime Svemogućeg Boga, zapovedio da stane i sa saputnikom po vodi kao po suvom prešao. Slava ovog čuda raširi se svuda, i svi proslaviše Boga, kličući ti:

Raduj se, jer si kao nekada Isus Navin Jordan, reku po suvom prešao!

Raduj se, jer si nabujalu reku glasom svojim zaustavio!

Raduj se, jer si milosrđem pokrenut na težak put pošao!

Raduj se, jer si klevetu porazio i nevinoga od okova tamničkih i iznenadne smrti spasao!

Raduj se, u življenju po Bogu dobri pomoćniče!

Raduj se, zaštitniče nepravedno osuđenih!

Raduj se, jer si granice stihije vodene izmenio!

Raduj se, jer si sudiju urazumio i od ubistva spasao!

Raduj se, istinsko ispravljenje duša!

Raduj se, divna silo što bujice vodene obuzdavaš!

Raduj se, jer naslađuješ srca ljudi koji ti pritiču!

Raduj se, jer si čovekoljublje Avraamovo podražavao!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 8.

Stranac i došljak bio si na zemlji, kao i ostali ljudi, no Sveznajući te još od majčine utrobe kao velikog ugodnika i čudotvorca pokazao, sveti Spiridone. Demone izgoniš, svaku bolest i ranu isceljuješ, pomisli ljudske vidiš, i time si se kao divan među Svetima pokazao. Mi pak, uznoseći molitvu Svedarodavcu Bogu, kličemo Mu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Čitav svet od straha uzdrhta kada začu da smrt gromkim glasom iz grobova vraća mrtve svoje i uskliknu:

Raduj se, jer si preminulu kćer svoju prizvao da bi povereno joj blago pokazala!

Raduj se, jer si ožalošćenu udovicu koja je dala zlato na čuvanje utešio!

Raduj se, jer si upokojeno dete iz mrtvih vaskrsao!

Raduj se, jer si i mater njegovu, koja je iznenada od radosti umrla, oživeo!

Raduj se, jer si upodobio Iliji, koji je molitvama sinu one žene iz Sirepte život vratio!

Raduj se, jer si i Jeliseja, koji je dete iz smrti probudio, podražavao!

Raduj se, pastiru koji preiskreno ljude voliš!

Raduj se, jer si ženi bludnici, koja je suzama noge tvoje oprala, imenom Božijim grehe oprostio!

Raduj se, jer si svetu revnost vrhovnog Apostola stekao!

Raduj se, jer nepokajana grešnica po reči tvojoj u teškim bolovima umre!

Raduj se, jer si plodnost zemlje molitvama svojim isprosio!

Raduj se, nepokolebiva vero ljudi u vaskrsenje!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 9.

Blistanjem Duha Svetoga ozaren si bio, sveti Spiridone, i imao si duha premudrosti,

jer si mudrim rečima bezumnima razum pomračio i među ocima veru utvrdio. Imao si i Duha razuma, jer si umove pomračene ozario, i duha straha Božijeg, jer si svagda delima bogougodnim dušu čistio. Zato predstojiš Prestolu Višnjeg i sa angelskim činovima Mu kličeš: Aliluja!

 

Ikos 9.

Primivši od Pastironačalnika Gospoda Isusa žezlo pastira slovesnih ovaca, sveti Spiridon ne promeni život svoj; siromašan, krotak i svetrpeljiv, ljubavi radi, nije se stideo ni brige o ovcama beslovesnim. Sve ovo podstiče nas da slavimo Boga i da Ti kličemo:

Raduj se, jer si slavu ovoga sveta kao ispraznu prezreo!

Raduj se, jer si veliku platu na nebesima primio!

Raduj se, jer si lepote ovoga sveta ništavnima smatrao!

Raduj se, sasude blaga nebeskog!

Raduj se, najsvetija pašo Kiprana!

Raduj se, jer tebe radi Bog nevidljivim užetom kradljivce tvojih ovaca sveza!

Raduj se, jer si lopove očinski urazumio!

Raduj se, jer si im po milosrđu svom za besano provedenu noć ovna darovao!

Raduj se, jer si neposlušnošću jarca, koji kao da imađaše razum, razobličio trgovca što je cenu utajio!

Raduj se, jer si onoga što je srebrnjake tvoje sakrio pokajanju priveo!

Raduj se, jer si ga savetom svojim od strasti koristoljublja iscelio!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 10.

Spasavajući dušu pastve od Boga ti poverene, sveti Spiridone, po dopuštenju Božijem bio si prizvan da projaviš slavu svoju, a prevashodno slavu istinitog Boga i u drugoj zemlji, da bi se svuda slavilo ime Božije i klicalo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Brzi pomoćnik i zastupnik u svakoj nevolji i žalosti, sveti Spiridon, po zapovesti carevoj, kao i drugi pastiri, dođe u grad Antiohiju, gde boravljaše bolesni car Konstantin. Svetitelj dodirnu njegovu glavu i istoga časa car ozdravi. Diveći se ovome čudu kličemo ti:

Raduj se, jer te u snoviđenju Angeo pokaza caru kao iscelitelja!

Raduj se, jer si božanstvene ljubavi radi u dubokoj starosti na težak put pošao!

Raduj se, jer si slugi carevom koji te je po obrazu udario, po zapovesti Spasiteljevoj i drugi obraz okrenuo!

Raduj se, stube smirenja!

Raduj se, jer si molitvama svojim caru što je sa suzama preklinjao zdravlje darovao!

Raduj se, jer si poniženjem svojim slugu urazumio i njegovu nemilosrdnu prirodu izmenio!

Raduj se, jer si cara razumnosti i pobožnosti naučio!

Raduj se, jer si, prezirući zemno blago, carevo zlato odbacio!

Raduj se, jer si učenika svoga Trifilija od strastvene vezanosti za zemna blaga odvratio i sasud blagodati Božije od njega načinio!

Raduj se, jer po dolasku tvom u Aleksandriji idoli popadaše!

Raduj se, jer ti se i demoni povinuju!

Raduj se, jer si mnoge od idolopoklonstva odvratio!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 11.

Pojanje angelsko začulo se u hramu dok si večernje služio, sveti Spiridone, i nikoga nije bilo da sa tobom saslužuje. Žitelji grada, začuvši umilno pojanje, uđoše u hram i,

nikoga ne videvši, sa višnjim silama uskliknuše: Aliluja!

 

Ikos 11.

Lučezarno sunce svetlosti puno i angelski sabesednik na zemlji bio si, sveti Spiridone. Predavši duh svoj u ruke Božije, preselio si se u višnja naselja gde se za svet moliš pred Prestolom Vladike. Mi pak, što na zemlji živimo, kličemo ti:

Raduj se, jer ti još za života Angeli sasluživahu!

Raduj se, jer pojanje Arhangela slušaš!

Raduj se, vidljivi obraze preobraženja našeg!

Raduj se, jer se hramovna kandila, u kojima ne beše jeleja, tebe radi preizobilno napuniše!

Raduj se, kandilo božanskog blistanja!

Raduj se, sasude božanske blagodati koja je, slično jeleju, preizobilno dušu tvoju ispunila!

Raduj se, nepresušni izvore, od kojega svima ističu slapovi blagodati!

Raduj se, jer se zbog tebe Angeli raduju!

Raduj se, jer si neposlušnost đakonovu u hramu kaznio!

Raduj se, jer si čoveka koji se gordio svojim glasom i glasa i jezika lišio!

Raduj se, jer u vreme žege iznenada siđe rosa i glavu tvoju svetu rashladi!

Raduj se, jer si u znamenju svom blizinu prestavljenja svoga provideo!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 12.

Zaštita i utočište svima vernima koji ti priticahu za života bio si, no ni nakon uspenja svojega nisi nas ostavio sirote. Pobeđujući prirodni poredak, Bog sačuva netruležnima svete mošti tvoje, na ukrepljenje pravoslavne vere i pobožnosti, u znamenje besmrtnosti. Njega proslavljajući kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Proslavljamo te, svetitelju Božiji, jer si svet zadivio čudesima koja ističu od svetih moštiju tvojih. Svi koji sa verom pritiču i celivaju ih dobijaju svako dobro za koje se mole. Mi pak proslavljamo Boga Koji te je ukrepio i krunisao vencem nepropadljivosti, kličući ti:

Raduj se, jer si se u vreme gladi mornaru javio i naredio da hranu dopremi!

Raduj se, jer si slepima koji s verom prilaze moštima tvojim vid darovao!

Raduj se, jer si od neizlečive bolesti dečaka iscelio!

Raduj se, jer si demona iz žene isterao i zdravom je učinio!

Raduj se, izabrani vojvodo Kerkire (Krfa)!

Raduj se, jer si pukove bezbožnih Agarjana isterao i njihove lađe na pučini potopio!

Raduj se, jer te videše okruženog mnoštvom Angela sa mačem u desnoj ruci, zbog čega neprijatelj od straha drhtaše!

Raduj se, jer si vojvodi zabranio da ti podigne hram u kome će ti liturgiju na beskvasnom hlebu služiti!

Raduj se, jer si vojvodu latinskog strašnom smrću porazio!

Raduj se, jer si sliku njegovu u domu u Veneciji munjom spalio!

Raduj se, jer si lažnu mudrost i zablude Zapada posramio!

Raduj se, jer si pravoslavnu veru, jedinu istinitu i spasonosnu, utvrdio!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 13.

O, prečudesni svetitelju Hristov, oče Spiridone! Primi ovo naše malo moljenje i izbavi nas od svake nesreće i iskušenja, ojačaj nas pred neprijateljima našim, podari nam oproštaj grehova i izbavi od večne smrti nas i sve koji radi tebe usklikuju Bogu: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA SVETOM SPIRIDONU

 

O, veliki i prečudesni svetitelju Spiridone, pohvalo Kerkire (Krfa), blistava svetiljko cele vaseljene, topli pred Bogom molitveniče za sve koji ti pritiču i brzi zaštitniče svih što ti se s verom mole! Ti si među Ocima na Nikejskom saboru veru pravoslavnu preslavno objasnio, jedinstvo Presvete Trojice čudesnom silom pokazao, a jeretike do kraja posramio. Usliši nas grešne koji ti se molimo, Svetitelju Hristov, i tvojim silnim zastupništvom pred Gospodom izbavi nas od svake nevolje, od gladi, potopa, vatre i smrtonosne rane. Ti si u privremenom životu svom od svih nevolja izbavljao ljude, od naleta Agarjana i od gladi spasavao si zemlju svoju, cara od neizlečive bolesti izbavio i mnoge grešnike pokajanju priveo, mrtve si preslavno vaskrsavao, a zbog svetosti života tvoga Angeli su ti u crkvi nevidljivo sasluživali i pojali. Tako je tebe, vernog slugu svog, proslavio Vladika Hristos, darovao ti da u sva skrivena dela ljudska pronikneš i one što nepravedno žive razobličiš. Mnogima si u oskudici i nemaštini usrdno pomagao, ljude uboge u vreme gladi nahranio, i mnoga druga znamenja satvorio silom Duha Božijeg što je u tebi obitavao. Ne ostavi ni nas, Svetitelju Hristov, pomeni čeda svoja kod Prestola Svedržitelja, i umoli Gospoda da nam daruje oproštaj mnogobrojnih grehova naših, spokojan život, nepostidan i miran završetak života našeg, i udostoj nas večnog blaženstva u budućem veku, da bismo uvek uznosili slavu i blagodarenje Ocu i Sinu i Svetom Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

MOLITVA DRUGA SVETOM SPIRIDONU

 

O, sveblaženi svetitelju Spiridone, veliki ugodniče Hristov i preslavni čudotvorče! Sa činovima angelskim predstojeći pred Prestolom Božijim, milosrdnim okom pogledaj na ljude ovde sabrane što za tvoju pomoć mole. Umoli milosrdnog Čovekoljupca Boga da nas ne osudi po bezakonjima našim nego da sa nama postupi po milosti Svojoj. Isprosi nam od Hrista i Boga našega miran i nepomućen život, zdravlje duševno i telesno, plodnost zemlje i u svemu svako obilje i blagostanje, da dobra darovana nam od milosrdnog Boga ne upotrebimo na zlo nego na slavu Njegovu i proslavljenje Tvoga zastupništva. Od svake nesreće duševne i telesne, od svake muke i spletki demonskih izbavi sve koji s verom i ne sumnjajući k Bogu pritiču. Žalosnima budi utešitelj, bolesnima iscelitelj, u iskušenjima pomoćnik, nagima pokrov, udovicama zaštitnik, odojčadi i deci hranitelj, starima ukrepitelj, strancima putovođa, onima koji plove krmanoš i za svakoga kome je tvoja silna pomoć potrebna isprosi ono što je dušekorisno. Neka i mi, molitvama tvojim sačuvani i poučeni, dostignemo večni pokoj i zajedno s tobom proslavimo Boga, u Presvetoj Trojici proslavljenog, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

6 komentar(a)

  1. Aleksandar

    Hvala Svetom Spiridonu!

  2. Sveti Spiridone Cudotvorce moli Boga za nas 🌹

  3. Sveti Spiridone,čudotvorče izmoli od Gaospoda oproštaj grehova naših i blagodat njegovu na nas grešne molitvama tvojim da izlije,jer samo je Isus Hristos spasenje naše.

  4. Raduj se Spiridone predivni čudotvorče! Na Mnogaja ljeta praznik!

  5. Sveti Spiridone, umoli kod Gospoda, otpust i oprostaj nasih grehova .

  6. Slava Gospodu Isusu Hristu i njegovoj Presvetoj majci Preblagoslovenoj Mariji djevi i Svetom Spiridonu Čudotvorcu čiju uspomenu danas proslavljamo. Neka nam Gospod podari mir i ljubav i blagoslov Svetoga Duha pošalje iz svojih nebesa molitvama i moljenjima Svetoga Spiridona Trimifuntskog Čudotvorca. Amin.
    Srećan praznik današnji. Na mnogaja ljeta.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.