Akatist svetom Simeonu Bogoprimcu

Kondak 1.

Izabran si, za blagovesnika, sveti pravedni starče Simeone, da objavljuješ Hrista među ljudima. Pohvalno pjenije Bogoprimče, prinosimo ti, jer imaš slobodu pred Gospodom, Koga si u naručju svome nosio. Pomoli Mu se da se spasu oni koji te sa ljubavlju prizivaju:

Raduj se, preblaženi Bogoprimče, pravedni starče Simeone!

 

Ikos 1.

Angeo Božji poslan bi da starca Simeona obavesti da će se, vaistinu, od Djeve roditi obećani Spasitelj sveta, Hristos. Držeći knjigu proroka Isaije, i našavši mesto na kojem je bilo napisano: „Da će Djeva u utrobu primiti i roditi sina Emanuila“, on se dvoumljaše oko tih reči, razmišljajući u sebi, kako to može biti. Tada se njemu javi angeo i obavesti ga da neće videti smrti, dok ne vidi Rođenog od Djeve Hrista Gospodnjeg. Diveći se takvom divnom Božjem promišljanju o njemu, ovako mu kličemo:

Raduj se, jer si sa staračkim sedinama istinsku mudrost sjedinio!

Raduj se, jer si kao muž pravedan i blagočestiv Duhom Božjim svedočio!

Raduj se, jer si u svim zapovestima Gospodnjim, ne spotičući se, neporočno hodio!

Raduj se, jer si celim životom svojim Gospodu ugodio!

Raduj se, preblaženi Bogoprimče, pravedni starče Simeone!

 

Kondak 2.

Starac, videvši da su mu se umnožile godine života, i da mu se uvećavaju trud i bolest, beše vrlo tužne duše, što se produžilo vreme dolaska Gospodnjeg na zemlju. Zbog toga je imao želju da se razreši i ka ocima pređe. Sa suzama se molio da bude otpušten, kličući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Um njegov nije mogao da shvati ono što mu je arhangel rekao. Starac se u nedoumici pitao, govoreći u sebi: „Kako je strašna i neshvatljiva objavljena mu tajna, da će Djeva u utrobi začeti i roditi Sina, Djeva čista koja ne zna za muža da može roditi. I, Ko će biti Taj Koji će se roditi bez muža, kao Sin Djeve. Sve više i više je ispitivao Pismo, i razumeo ovu veliku tajnu, sadržanu u Njemu. Jer, Bogu priliči da se javi u telu da bi spasao čoveka, Bogom i čovekom. Zbog toga mi, diveći se dejstvu divne premudrosti Božje, opevamo blaženog poznavaoca tajne premudrosti, kličući mu ovako:

Raduj se, jer si svetim životom srce svoje očistio!

Raduj se, jer si radi čistote srca plamenu ljubav ka Bogu stekao!

Raduj se, jer si ljubavlju prema Bogu um svoj čistim učinio!

Raduj se, jer si čistotom uma razumevanje Božanstvenih pisanija pojasnio!

Raduj se, jer si razumevanjem Pisma ka veri u Hrista priveden bio!

Raduj se, jer si verom i nadom na brzu utehu Izrailjevu utvrđen bio!

Raduj se, preblaženi Bogoprimče, pravedni starče Simeone!

 

Kondak 3.

Sila Duha Božjeg podiže starca da dođe u crkvu u onaj dan, kada su u njoj bili roditelji mladenca Isusa, koji su došli da obave na Njemu ono što je nalagao zakon. I on je uzeo mladenca i razumeo Duhom da je On obećani Spasitelj sveta — Hristos. Radujući se, klicao je Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući um koji gleda ka Bogu i prebivajući u Duhu, starac Simeon je tada primio na ruke svoje Mladenca Isusa, i blagoslovio Boga i rekao Mariji, Materi Njegovoj: „Ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju i biće znamenje oko Koga će se prepirati da se otkriju pomisli mnogih srca“. Diveći se takvom proroštvu svetoga, Bogoprimca pesmama ovim hvalimo:

Raduj se, prozorljivi i od Boga vođeni, jer si Duhom Božjim odmah poznao Hrista Gospodnjeg kao četrdesetodnevnog Mladenca!

Raduj se, sveti Bogopropovedniče, veleglasno si propovedao Boga, Koji je došao da u telu spase svet!

Raduj se, blagočestivi bogoljubče, koji si bio pao u očajanje. Preko Tebe su se, Izrailjevom utehom, neiskazano obradovali!

Raduj se, preblaženi Bogovidče, jer si Boga, Koji se javio u telu, ne samo umnim nego i telesnim očima video!

Raduj se, pravedni Bogoprimče, koji si Onoga, Koji svu tvar drži na dlanu, na svoje staračke ruke primio!

Raduj se, jer si istinski Bogonošče, Boga, Koga nebo i zemlja nositi ne mogu, u naručju svome si u telesnom obličju nosio!

Raduj se, preblaženi Bogoprimče, pravedni starče Simeone!

 

Kondak 4.

Bura unutrašnjih sumnjalačkih pomisli uđe u dušu Svete Bogodevojčice kada Joj se blagočestivi Simeon približi, i poče govoriti da će i Njoj samoj mač probosti dušu. Čuvši ovo, sveta Djeva se zbog tih reči prvo smuti, a zatim kao istinska sluškinja Gospodnja predade Sebe volji Gospoda kličući Mu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Josif i Prečista Mater i Djeva, su se, slušajući divno proroštvo prozorljivog starca o detetu, čudili onome što je rečeno o Njemu. Mati Njegova je čuvala sve reči ove, držeći ih u Svome srcu. Zbog toga se i mi divimo proročkim rečima divnog starca i kličemo mu ovako:

Raduj se, drevnih proroka ispunjenje i novih pravednika pohvalo!

Raduj se, jer si bio postavljen na Božanstvenoj straži, kao verski stražar izmeću dva zaveta, Starog i Novog!

Raduj se, jer kuda si god išao, jednim pogledom oka si budućnost sveta i roda ljudskog sagledao!

Raduj se, jer si kao verni stražar bdio i pazio, i u sretenje Domovladatelju Hristu izašao!

Raduj se, jer si predvideo stradanja Hristova još dok je On Mladenac bio, i bol i tugu srca Njegove Matere si predskazao!

Raduj se, preblaženi Bogoprimče, pravedni starče Simeone!

 

Kondak 5.

Gledam te, preblaženi Bogoprimče, kao Bogom vođenu zvezdu i preteču Božanstvene svetlosti. Ti si Tu svetlost, Koja je, po svim narodima zasijala na prosvećenje istine, jezikom objavio. Od Nje prosvećeni, i mi navikosmo da blagodarno pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Zavapio si, blaženi Simeone: „Videše oči moje spasenje Tvoje, Vladiko, koje si ugotovio pred licem svih ljudi, svetlost otkrovenja narodima, i slavu naroda Tvoga Izrailja“, i na ruke svoje primio Mladenca Isusa, Kome se mi sada sa strahom i ljubavlju klanjamo, a tebi kao Bogoprimcu i proroku uznosimo ova pjenija:

Raduj se, jer si celom svetu, Judejima i Jelinima propovedao da je pripremljeno spasenje u Hristu!

Raduj se, jer si ljudima, koji su sedeli u tami i senci smrtnoj da će im zasijati svetlost objavio!

Raduj se, jer si gorde Judeje ponizio, a istinu o Carstvu Božjem poniženim objavio!

Raduj se, jer si spasenje u Hristu Isusu narodima blagovestio!

Raduj se, jer si neverje zlobnih Judeja pokolebao!

Raduj se, jer si, ako poveruju u Hrista, Judejima i mnogobožcima spasenje predskazao!

Raduj se, preblaženi Bogoprimče, pravedni starče Simeone!

 

Kondak 6.

Bio si, Bogoprimče Simeone, Bogonosni propovednik Hristovog dolaska svima onima koji su izbavljenje u Izrailju čekali. Od tada su ljudi Božji počeli verovati da im se približilo Carstvo Božje, i verujući su pojali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Svetlošću blagovesti svojih si, pravedni starče, Jerusalimu i svoj zemlji Judejskoj zasijao prosvećenje istine. Tako i pravedna proročica Ana, videvši na tvojim rukama Bogolepnog Mladenca i razumevši Duhom da je On došao da izbavi Izrailj, tog Mu časa pristupi i svedočaše o Gospodu, govoreći o Njemu svima onima koji su u Jerusalimu čekali izbavljenje. Pristupimo i mi sa očišćenim srcem da umnim očima vidimo Bogomladenca držanog na starčevim rukama, i da mu zapevamo ovako:

Raduj se, jer si prvi sreo obećanog Izrailjevog Cara, Koji je prvo došao u grad svoj i u dom Oca svoga!

Raduj se, jer si prvi video slavu novog hrama koja je viša od slave drevnog!

Raduj se, jer si svima koji su čekali izbavljenje, objavio i pokazao očekivanu Izrailjevu utehu!

Raduj se, jer si narodu tvome blagovestio, da će zasijati zvezda od Jakova, i ustati Čovek iz Izrailja, kao što je prorekao Valaam!

Raduj se, jer si blagovešću svojom, nadajuća srca razveselio, malodušne i one koji su u uniniju ukrepio i utešio!

Raduj se, jer nas svedočanstvom tvojim o Hristu u veri i nadi utvrđuješ!

Raduj se, preblaženi Bogoprimče, pravedni starče Simeone!

 

Kondak 7.

Kada je želeo Simeon da se od ovoga varljivog sveta predstavi, Ti si mu se kao Mladenac, Vladiko, i Gospode dao. Starac je u Tebi prepoznao savršenog Boga, zadivio se neiskazanom Tvom snishođenju, i radujući se klicao: Aliluja!

 

Ikos 7.

„Divna su Tvoja dela, Gospode“, vapijaše u starim godinama starac, držeći na rukama Spasitelja sveta. „Ako i držim Tebe kao Mladenca, ipak ja ne držim Tebe, no Ti držiš mene kao Bog i Sazdatelj svih i kao Vladika života i smrti, držiš mene, veoma starog starca, u ovom životu. Otpusti me sada po reči Tvojoj s mirom, jer videše oči moje spasenje Tvoje“. Slaveći radi toga odlazak u miru sa zemlje svetog starca, kličemo mu ovako:

Raduj se, jer kao što se zreli pšenični klas spušta na zemlju, tako si tiho tvoju staračku glavu spustio na samrtnu postelju!

Raduj se, jer si kao putnik, koji si od dugog stranstvovanja bio zamoren, počinuo mirnim smrtnim snom!

Raduj se, jer si u veri i blagočešću skončao mnogoletno vrlinsko tečenje svoje!

Raduj se, jer si u dubokom miru od ovog vremenog življenja u večni pokoj ušao!

Raduj se, jer si se ocima svojim sa nadom u brzo izbavljenje od vlasti smrti preselio!

Raduj se, jer si u nadi u život večni, duh svoj Gospodu predao!

Raduj se, preblaženi Bogoprimče, pravedni starče Simeone!

 

Kondak 8.

Neobično je gledati prevečnog Boga, kao četrdesetodnevnog mladenca, držanog na starčevim rukama. Divimo se Neizrečenom Koji se radi nas ovaplotio, i uznevši na nebesa um, blagodarno Mu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

„Od svih Si očekivan, željeni kraju, Preslatki Isuse“, klicaše Ti pravedni Simeon, koji je u naručju nosio Tebe, Izbavitelja sveta. Ipak, videvši Te sada kao Prevečnog Boga, šta bi posle toga gledao na zemlji: „Otpusti me sada slugu svoga Vladiko, da odem i da objavim dolazak tvoj u Adu, onima koji su držani u okovima. Sa verom od Tebe očekujem, da ću i ja zajedno sa njima, biti uzveden u obitelji Carstva Tvoga, gde ću videti slavu Tvoju“. Pominjući blaženo predstavljenje svetog starca, srcem i ustima Ga proslavljamo i prinosimo mu ove pesme:

Raduj se, blagovesniče Hristov, koji si dolazak Njegov i onima držanim u Adu od početka sveta blagovestio!

Raduj se, jer si duše praroditelja i praotaca nadom u skoro izbavljenje razveselio!

Raduj se, jer si zajedno sa njima, iz obitelji mraka bio izveden, Vaskrslim Hristom, pobediteljem smrti i Ada!

Raduj se, jer si u obiteljima nebeskim sa zborom izbranika Božjih u raj sladosti nastanjen!

Raduj se, jer si saboru svetih careva, proroka i starozavetnih prvosveštenika prisajedinjen!

Raduj se, jer si pridodat svetim besplotnim silama da blaženstvuješ sa njima!

Raduj se, preblaženi Bogoprimče, pravedni starče Simeone!

 

Kondak 9.

Svako koleno nebeskih i zemnih i preispodnjih, poklanja se Isusovom imenu, i svaki jezik ispoveda da je Gospod Isus u slavi Boga Oca. Veseli se i raduj starče pravedni, jer je On Taj, koga si kao malog Mladenca na ruke svoje primio, i Njemu sada kao Bogu sa likovima besplotnih sila na nebesima kličeš: Aliluja!

 

Ikos 9.

Ni mnogorečiti mudraci ne mogu, sveti Bogoprimče Simeone, izreći Tvoju veliku slavu, kojom te proslavi Hristos Bog u carstvu slave Njegove. Jer, blizu prestola Svete Trojice predstojiš, sa Prečistom Bogorodicom i Jovanom Pretečom. Zato imaš slobodu da se moliš za sve koji ti sa verom pritiču, i mole za zastupništvo i pomoć. Toga radi, slaveći tvoje divno proslavljenje na nebesima, i na zemlji, kličemo ti ovako:

Raduj se, jer zajedno sa Svetim Pretečom, blizu prestola Svete Trojice, u neizrečenoj slavi predstojiš!

Raduj se, jer se ti, Koji si na zemlji video Mladenca, Njemu sada na nebesima sa svima svetima raduješ!

Raduj se, jer sada carstvuješ na nebesima, u večnoj slavi sa Hristom, Koga si u naručju svome nosio!

Raduj se, jer Njemu, sa likovima angela na nebesima, Trisvetu pesmu pevaš!

Raduj se, jer imaš veliku slobodu pred Gospodom, Koga si kao Mladenca na ruke svoje primio i Boga ispovedio!

Raduj se, jer Te sav hrišćanski svet kao predstatelja i posrednika ima!

Raduj se, preblaženi Bogoprimče, pravedni starče Simeone!

 

Kondak 10.

Želeći da od zatočenja spase pravednog Petra Atonskog, Bogoprimac dođe k njemu u tamnicu, sa svetiteljem Hristovim Nikolajem, ne u viđenju nego na javi. Bio je divan po izgledu, čestan po liku, obučen u starozavetnu svešteničku odeždu, u ruci je imao zlatno žezlo. Prepodobni se zadivio ovom čudesnom viđenju. Izveden iz tamnice, radujući se, klicao je Bogu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Prevečni Car nam te pokaza, veliki ugodniče Božji Simeone, kao divnog posrednika i krepkog zastupnika. Sam, pak, svetitelj Božji Nikolaj, želeći da spase prepodobnog, uputi ga da prilježno Tebi, radi zastupništva i pomoći, zavapi. On govoraše da si mnogo moćan pred Bogom, i da imaš veliku slobodu pred Njim. Kada si kod prepodobnog Petra Atonskog došao, spasao si ga, i darovao mu izbavljenje i slobodu od uza. Tako i nas posredništvom svojim izbavi od nailazećih nevolja, da ti kličemo:

Raduj se, topli za sve molitveniče onima koji te sa verom prizivaju!

Raduj se, brzi pomoćniče svih koji Tvome zastupništvu pribegavaju!

Raduj se, jer te, veliki od jerarha, svetitelj Hristov, Nikolaj, pokaza kao mnogomoćnog posrednika pred Hristom!

Raduj se, jer si se sa svetiteljem Nikolajem javio prepodobnom Petru Atonskom, i čudesno ga iz tamnice oslobodio!

Raduj se, jer si nas u nevoljama našim naučio da Tvome zastupništvu pritičemo!

Raduj se, pravedni starče Simeone, i preblaženi Bogoprimče!

 

Kondak 11.

Sav hrišćanski svet ti prinosi umilno pjenije, sveti ugodniče Božji Simeone. Veliki Novogorod te slavi kao milostivog izbavitelja svoga od bolesti i smrtnih opasnosti. Kada pravedni gnev Božji postiže oce naše i smrtna bolest napade na njih, blagovole Bog objaviti narodu svome celebnu ikonu tvoju, koja i do danas u obitelji monaškoj radosno sija, darujući blagodat isceljenja svima koji sa verom tebi pribegavaju, kličući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Očevima našim, koji su u tami iskušenja i nevolja bili, kao svetozarna sveća javila se čudotvorna ikona svetog Simeona Bogoprimca, ulivajući nadu, i nadom u spasenje veseleći srca njihova. Hoteći, pak, da grad od smrtne opasnosti spase, sveti se predivno javio arhiepiskopu novogorodskom, Joni, i zapovedio mu da se sazida hram u njegovo ime, i u njemu se postavi sveta ikona njegova, da bi izlivala isceljenje ljudima, koji u pokajanju sa verom njoj pritiču. Toga radi, dostojan si, sveti čudotvorče, da slušaš od nas ovakva blagodarstvena pjenija:

Raduj se, steno i utvrđenje grada našeg!

Raduj se, čvrsta nado i ogrado od smrtonosnih rana i ubitačnih bolesti!

Raduj se, jer si brzo izbavljenje, od napasti i beda!

Raduj se, moćna zaštito, od nevidljivih i vidljivih neprijatelja!

Raduj se, radi grehova naših toplo umilostivljenje!

Raduj se, pravedni starče Simeone, i preblaženi Bogoprimče!

 

Kondak 12.

Čovekoljubivi Gospod, želeći ostaviti nama blagodat izobilnih isceljenja i izvor neiskazanih duhovnih dobara, darova nam prečasnu ikonu tvoju, sveti Bogoprimče, od koje, kao i od Tvojih bogonosnih ruku, koje su darodavca svih, Boga držale, mi različite darove primamo, kličući Mu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pevajući slavimo mnogomoćno posredništvo Tvoje, sveti Bogoprimče Simeone, i krepko zastupništvo za nas grešne. Vaistinu si nerazrušiva stena i moćan pokrov gradu i obitelji u kojoj nam od drevnog vremena, kao svetozarna zvezda, sija čudotvorna ikona Tvoja, kojoj i mi sada pripadamo i toplo se molimo, a Tebe sa suzama proslavljamo ovako:

Raduj se, jer se tobom, čuvana obitelj, imajući kao mnogocelebno blago česnu ikonu Tvoju, blagodarna radi nje, teši i raduje!

Raduj se, jer pokrovom Tvojim od iskušenja sveta, ploti i đavola, one koji žele da vrlinski u obitelji tvojoj žive ograđuješ!

Raduj se, jer si se kao moćni pomoćnik onima koji se u dobru podvizavaju javio!

Raduj se, jer si molitvama svojim, žalosnim uteha, bolnim isceljenje, a malodušnim upokojenje!

Raduj se, jer svako ko je u nevolji i svetoj ikoni tvojoj pribegava, brzu utehu i blagovremenu pomoć prima!

Raduj se, Bogom nam darovano pribežište, nado, pokrove i zastupništvo naše!

Raduj se, pravedni starče Simeone, i preblaženi Bogoprimče!

 

Kondak 13.

O, veliki ugodniče Božji, Bogoprimče Simeone, primi sada ovo malo, ali od čistog srca prineseno ti moljenje naše, i kao mnogomoćni posrednik ka Hristu Bogu, isprosi nam oproštaj grehova i mirnu končinu života našeg, i molitvama svojim izbavi večnih muka nas, koji zajedno sa Tobom vapijemo Bogu: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA SVETOM SIMEONU BOGOPRIMCU

 

O, veliki ugodniče Božji i Bogoprimče Simeone, pogledaj na mene grešnog koji ka svetoj ikoni tvojoj, moleći za tvoje zastupništvo i pomoć, pripadam. Žalostan sam radi naišlih na mene nevolja i zala, i utehe nema u mnogobolnoj duši mojoj. Tražio sam pomoć od ljudi, i ne nađoh je. Zavapih ka Gospodu i ne usliši me, jer sam prognevio prečistu blagodat Njegovu, bezakonjima mojim, i obiljem mnogih grehova mojih, naljutio sam čovekoljubivu dobrotu Njegovu. Ko će mi ukazati pomoć, ko mi utoliti tugu? Ko će dati radost i spokoj mnogometežnoj duši mojoj? Ja, grešni i nedostojni pritičem Tebi, veliki ugodniče Božji, videći da imaš veliku smelost kod Hrista Boga, i da si mnogomoćan posrednik za sve, sa verom ti pribegavam, trebujući tvoje zastupništvo i pomoć. Moli Čovekoljubivog Gospoda da mi oprosti bezbrojna sagrešenja moja. Ne odvrati milost svoju od mene, no kao dobar i sastradalan, objavi i na meni beskonačno svoje milosrđe, i u ljutim napastima i bedama mojim ozlobljenom podari svesilnu pomoć svoju, darujući uspokojenje preogorčenoj duši mojoj, uz olakšanje, mir, ukrepljenje i utehu. O veliki ugodniče Božji, podigni bogonosne ruke Tvoje, koje su u naručju Tvome, po volji Hrista Boga našeg, Njega nosile. Moli Njegovu dobrotu da ne odbaci moljenje srca moga, radi nedostojinstva moga, da daruje meni blagovremenu milost svoju, u slavu beskonačnog milosrđa Svoga, i mnogomoćnog posredništva Tvoga. A Njemu priliči svaka slava i blagodarnost, zajedno sa Ocem i Presvetim Duhom Njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.