Akatist svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu

Kondak 1
Apostole Hristov, prvi među đakonima, mučenika kreposti, koji si krajeve sveta osveštao svojim stradanjima i čudesima, duše vernika prosvećujući, nas koji te poštujemo spasi svih nevolja da bismo ti klicali:
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Ikos 1
Gledajući stradanja, diveći se tvojoj trpeljivosti i hvaleći podvige tvoje, angeli ti sa ljubavlju kliču:
Raduj se, Angele u telu!
Raduj se, jer si Boga istinski ljubio!
Raduj se, jer si Njegova stradanja sledio!
Raduj se, jer si se ka dobrim delima upravljao!
Raduj se, jer si radi ispunjenja Zakona dušu položio!
Raduj se, jer si stradanjem svojim mnoge sledbenike dobio!
Raduj se, vrata mučenika!
Raduj se, potporo vernika!
Raduj se, hvalo nevoljnika!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 2
Judeji, ne trpeći tvoju uzvišenu revnost sa kojom si protiv njih govorio i smelo ih izobličavao, krenuše da te ubiju, jer nisu znali da Gospodu poju: Aliluja!

Ikos 2
Uzavrela zloba Judeja i plamen njihove ludosti padoše na tebe kada te kao nevino jagnje kamenovaše, a mi, veličajući tvoju revnost, kličemo:
Raduj se, dušo od dijamanata!
Raduj se, telo neukaljano!
Raduj se, plamena voljo za Hrista!
Raduj se, jer te je On slavom ovenčao!
Raduj se, jer si božansku svetlost video!
Raduj se, jer si Judejima Sina Božijeg objavio!
Raduj se, jer oni zbog ovoga poludeše!
Raduj se, jer lica njihova požuteše!
Raduj se, jer njihove duše jadne postadoše!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 3
Sveti Apostoli, govoreći smelo, na svom skupu hrišćanima rekoše: “Ne priliči nama da ostavimo reč Božiju i da služimo oko trpeza”; Tada si izabrao da budeš zaštitnik siromašnih, kako bi ih naučio da pevaju: Aliluja!

Ikos 3
Izabran za arhiđakona i koristeći dar Božiji, tvorio si mnoga čudesa na ukrepljenje onih koji ih gledaše, zasluživši ove pohvale:
Raduj se, Arhiđakone!
Raduj se, jer si bolesne izlečio!
Raduj se, jer si verne ukrepio!
Raduj se, jer si Jevreje smelo izobličio!
Raduj se, jer si Hrista kao istinitog Mesiju pokazao!
Raduj se, jer od tada fariseji želeše tvoju smrt!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 4
Pred mnogim jevrejskim plemenima okupljenim u Solomonovom hramu i u sinagogi, da kršiš zakon i ne poštuješ svetinju neki Jevreji te optužiše, nepravedno huleći na tebe, dok ti iz srca pevaše: Aliluja!

Ikos 4
Stojeći među nepravednima, kao angeo među ubicama rekao si: “O, ljudi, ne zavaravajte se, jer Mesija, Isus Hristos, ne stanuje u mestima napravljenim od ruku ljudskih, već u dušama onih koji s verom uzvikuju da je Hristos istiniti Bog”. Zbog toga, mi ti kličemo:
Raduj se, jer si se stojeći među Judejima kao angeo pokazao!
Raduj se, jer si njihova zatrovana usta zapečatio!
Raduj se, jer su njihove oči krvarile gledajući te!
Raduj se, jer si im celu istoriju od Avrama do Mojsija prikazao!
Raduj se, jer oni čuvši ovo uši svoje zatiskivaše!
Raduj se, jer si ih kao revnosni Ilija izobličio!
Raduj se, jer si ih kao protivnike Duha Svetoga obelodanio!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 5
Okrepljen blagodaću Božijom, pred Judejima si smelo objavio dolazak istinitog Mesije, a oni ne verujući, sa gnevom krenuše na tebe. A ti, ispunjen umiljenjem, patio si zbog njihove ludosti, kličući Bogu: Aliluja!

Ikos 5
Uzalud su se Judeji pobunili protiv tebe, jer stojeći na visokom mestu, viknuo si snažno: “Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovečijeg gde stoji sa desne strane Bogu”. A mi, diveći se tvojoj smelosti, kličemo:
Raduj se, nebeski čoveče!
Raduj se, zemaljski angele!
Raduj se, kamenu nesalomivi!
Raduj se, Hristov propovedniče!
Raduj se, milostivoga Hrista sledbeniče!
Raduj se, jer si Njegovom snagom pobedio!
Raduj se, jer ti je venac trpljenja darovao!
Raduj se, jer na nebesima obitavaš!
Raduj se, jer Svetu Trojicu tamo gledaš!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 6
Da bi ukrepio verne, molio si se za svoje ubice, mučeniče Arhiđakone Stefane. Zato se moli i za nas, i izbavi nas od svih nevolja i neprijatelja naših, i pravoslavne hrišćane od jeresi sačuvaj, da bi pevali Bogu: Aliluja!

Ikos 6
Budući naviknut da ubija proroke, jevrejski narod nošen burom gneva izvukao te je izvan zidina gradskih da bi te ubio. A mi, hvaleći tvoja stradanja kličemo ti:
Raduj se, Hristovih patnji podražavaoče!
Raduj se, jer si poput Njega ponižen bio!
Raduj se, jer si sva Njegova stradanja u svom telu iskusio!
Raduj se, jer si van zidina teške muke pretrpeo!
Raduj se, jer ne trgujući dušom dobro si postupio!
Raduj se, jer si pravu veru do kraja sačuvao!
Raduj se, jer si se trpljenjem na nebesa uzneo!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 7
Budući veoma revnosan zakonu predaka, tvoj rođak Savle, besneći, želeo je da te sa bezbroj ruku bije, ali ne mogavši, čuvao je haljine ubica, jer nije znao da peva Bogu: Aliluja!

Ikos 7
Prokleti Judeji odvedoše te u Josafatovu dolinu, prepunu kamenja, želeći da te ubiju kao nevino jagnje. A mi sa umiljenjem srca kličemo:
Raduj se, dušo čista!
Raduj se, telo neukaljano!
Raduj se, jer te je Duh Sveti osenio!
Raduj se, jer se tvoj rođak Savle u hrišćansku veru preobratio!
Raduj se, jer je i on stradao!
Raduj se, jer je tvoje trpljenje mnoge osnažilo!
Raduj se, jer se tobom Gospod proslavio!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 8
Prečista Djeva, Mati Gospoda Isusa Hrista, zajedno sa Njegovim ljubljenim učenikom, stojeći na visokom mestu i gledajući tvoje stradanje, molila se za tebe, učeći i nas da se molimo jedni za druge i sa verom pojemo Bogu: Aliluja!

Ikos 8
Slatka i laka su ti se činila mučenja, Arhiđakone Stefane, videvši da te Gospod posmatra, i Njegovu Svetu Mater da se moli za tebe, a mi, uzdavši se u tvoju smelost ka Bogu, usrdno ti kličemo:
Raduj se, jer mučenja su ti postala cveće kojim si ovenčan!
Raduj se, jer njima si stekao veliku smelost pred Bogom!
Raduj se, molitveniče za duše naše!
Raduj se, izbavitelju od neprijatelja naših!
Raduj se, urazumitelju grehom porobljenih duša!
Raduj se, časni prijatelju Božiji!
Raduj se, jer molitve tvoje za nas biće uslišene!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 9
Sinovi pogibelji, krvopije, pomračenog uma satanskog likovali su kamenujući tebe, koji si se molio za njih pevajući Bogu: Aliluja!

Ikos 9
Promisao Božija usadila je u srce tvoje strah Svoj, i bodrila te je da pretrpiš kamenovanje da bi nas učvrstio u ljubavi Božijoj i da bi ti klicali:
Raduj se, jer si mučenja podneo!
Raduj se, jer si Judeje pobedio!
Raduj se, usrdni molitveniče pred Bogom!
Raduj se, jer milost nad svim vernima pokazuješ!
Raduj se, predivni Apostole!
Raduj se, istinske vere pokazatelju!
Raduj se, jer si moleći se duh svoj predao Gospodu!
Raduj se, jer je kao žrtvu dušu tvoju Bog primio!
Raduj se, pribežište ojađenih!
Raduj se, zaštitniče đakona!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 10
Car Slave, Gospod Isus Hristos, primivši na nebesima, koja si video otvorena, tvoju svetu dušu, nastanio te je kraj božanskog prestola. Ne zaboravi nas, mnogim nevoljama i životnim iskušenjima pritisnutim, i utvrdi nas u trpljenju i ljubavi Božijoj da bismo klicali: Aliluja!

Ikos 10
Tvoje telo, kamenjem izlomljeno, i bačeno kao hrana zverima i pticama, ležaše nepogrebeno, ali čestiti Gamalil i njegov sin česno ga sahraniše kličući mu:
Raduj se, sunce najsjajnije!
Raduj se, jagnje nezlobivo!
Raduj se, duša spasioče!
Raduj se, jer si neprijatelje rasterao!
Raduj se, Jevanđelja propovedniče!
Raduj se, izobličitelju Judeja!
Raduj se, potporo udovica!
Raduj se, svima nama dobročinitelju!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 11
Došavši do zidina jerusalimskih i saznavši za mesto tvoje končine, kraljica Evdokija plačući je celivala zemlju nekad crvenu od tvoje krvi. Sazidavši prelepu crkvu, u slavu Tvorca Boga položi u nju tvoje svete mošti da bi vernici, videvši ih, pevali Bogu: Aliluja!

Ikos 11
Care Sveti, Isuse preslatki, primi Svog stradalnika kao posrednika za naše spasenje i za umnožavanje dobrih dela, da bi ispravivši život svoj, sa ljubavlju klicali njemu:
Raduj se, hrabri vojniče!
Raduj se, Božiji propovedniče!
Raduj se, nasledniče Carstva Nebeskog!
Raduj se, naroda učitelju!
Raduj se, zakona predaka uništitelju!
Raduj se, hrišćanskih zemalja zaštitniče!
Raduj se, hrišćanskih vojnika ukrepljenje!
Raduj se, jer vidljive i nevidljeve neprijatelje satireš!
Raduj se, Crkve ukrase!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 12
Imajući kao oganj tebe koji si svojim stradanjem i angele zadivio, iako ne znajući kako da te dostojno hvalimo, molimo te, nauči nas da sa verom proslavljamo sve svete, da bismo sa tobom pevali: Aliluja.

Ikos 12
Sin Božiji, ovaplotivši se, bio je preteča mnogim mučenicima među kojima si ti bio prvi, pokazujući im put stradanja, i bodreći nas da ti kličemo:
Raduj se, vatreni molitveniče za sve hrišćane!
Raduj se, jer si đavola pobedio!
Raduj se, jer tvojim molitvama bivamo pomilovani!
Raduj se, jer tvojim podvizima demoni bejaše izgnani!
Raduj se, jer ozdravljenje daruješ onima koji te poštuju!
Raduj se, jer oni koji te proslavljaju milost zadobiće!
Raduj se, onih koji te prizivaju brzi pomoćniče!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 13
O, preslavni mučeniče Hristov Stefane, primi ovo malo moljenje sa nečistih usana naših, i moli se za nas nedostojne, da se tvojim molitvama sačuvamo Božijeg gneva u času Strašnog Suda, da bismo sa tobom pevali Bogu: Aliluja! (triput)

Ikos 1
Gledajući stradanja, diveći se tvojoj trpeljivosti i hvaleći podvige tvoje, angeli ti sa ljubavlju kliču:
Raduj se, Angele u telu!
Raduj se, jer si Boga istinski ljubio!
Raduj se, jer si Njegova stradanja sledio!
Raduj se, jer si se ka dobrim delima upravljao!
Raduj se, jer si radi ispunjenja Zakona dušu položio!
Raduj se, jer si stradanjem svojim mnoge sledbenike dobio!
Raduj se, vrata mučenika!
Raduj se, potporo vernika!
Raduj se, hvalo nevoljnika!
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Kondak 1
Apostole Hristov, prvi među đakonima, mučenika kreposti, koji si krajeve sveta osveštao svojim stradanjima i čudesima, duše vernika prosvećujući, nas koji te poštujemo spasi svih nevolja da bismo ti klicali:
Raduj se, prvomučeniče i arhiđakone Stefane!

Molitva svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu
O, Sveti Velikomučeniče Hristov Stefane, koji si Boga proslavio svojim stradalnim moštima, ne zaboravi nas, koji kroz mnoge nevolje i iskušenja prolazimo, već se moli Mnogomilostivom Bogu da podari mir svetu, da udalji neprijatelja koji je ustao zbog Božijeg gneva, grehova naših radi.
Moli se, ugodniče Božiji, sa istim usrđem sa kojim si se molio za svoje ubice, da se od nas udalji gnev bezbožnika, i da Gospod odbrani nas, svoj novoizabrani narod, kako bismo tvojim molitvama bili spašeni i da bismo mogli hvaliti neizrecivu milost Božiju, i tebe veličali u vekove vekova, amin.

Jedan komentar

  1. ☦️ Amin

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.