Akatist Svetom Proroku Božijem Iliji

Kondak 1
Proroče Božiji Ilija, Bogom izabrani da oslobodiš Izrailj od prevare Vaalove, strašni izobličitelju nepravednih careva, koji si prosijao plamenom revnošću prema Bogu Svedržitelju, svetošću života i čudima, koji si uznet telom na nebo i koji ćeš prethoditi Drugom dolasku Hristovom, tebi pevamo pohvalne pesme; a ti, kako imaš veliku slobodu pred Gospodom, od svakih zala i nevolja oslobodi nas koji ti pobožno pevamo:
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo drugog dolaska Hristovog.

Ikos 1
Časnim tvojim životom u telu bio si, proroče, anđeo revnošću prema Bogu. Jer još kada si bio dete, otac tvoj Savah vide svetle anđele kako govore sa tobom, povijaju te u oganj i hrane plamenom, što je predskazivalo plamenu revnost tvoju prema Bogu, silu reči tvojih i život sjajan kao svetlost. Zbog ovoga ti sa divljenjem kličemo ovako:
Raduj se od večnosti izabran za službu spasenja sinova Izrailjevih;
Raduj se od utrobe materine predodređeni za glasnika božanske istine i pobožnosti;
Raduj se ti koji si preslavnim na tebi viđenjem zadivio svoga roditelja;
Raduj se ti koji si od mladosti zavoleo devičansku čistotu i usamljenost;
Raduj se ti koji si prezrevši sujetu ovoga sveta i sva njegova blaga, svoju dušu potpuno posvetio Bogu;
Raduj se ti, od Boga ozaren svetlošću premudrosti i od detinjstva napojen pobožnošću.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 2
Videći bezbožnost i razvrat u Izrailju, preslavni proroče, ti si bio veoma žalostan duhom i rasplamteo si se revnošću za slavu Božiju, jer se sinovi Izrailjevi pokloniše mrskim idolima i odstupiše od istinitog Boga kome sve nebeske sile sa strahom kliču: Aliluja.

Ikos 2
Bezakoni car Izrailjski Ahav, omračivši svoj razum zlom voljom, ostavi istinitog Boga Svedržitelja i klanjaše se mrskom idolu Vaalu, pa i u svome carstvu umnoži klanjanje idolima i bezbožnost. A ti, proroče, ispunjen velikom revnošću prema Bogu, slobodno si izobličio cara i objavio mu da za kaznu njemu i carstvu tri godine i šest meseci neće biti kiše ni rose, i glad velika biće u celoj zemlji. Diveći se tolikoj revnosti tvojoj i velikoj smelosti prema Bogu, sa ljubavlju ti kličemo:
Raduj se smeli propovedniče istine i jaki branioče pobožnosti;
Raduj se revnosni izobličitelju bezbožnosti;
Raduj se ti, koji si umolio mnogotrpeljivog Boga da kazni nepokajane grešnike;
Raduj se ti, koji si svojim rečima zatvorio nebo i plodnu zemlju učinio neplodnom;
Raduj se ti, koji si za bezbožne ljude izmolio trogodišnju glad;
Raduj se jer svevišnji Gospod darova tebe Ahavu kao nekada Mojseja faraonu;
Raduj se, Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 3
Predivni proroče, silom molitava tvojih zaista se zatvori nebo i ne pade kiša tri godine i šest meseci i beše glad velika po celoj zemlji, da bi se bar znojem i glađu mučeni bezbožni ljudi pokajali i obratili ka Gospodu, skrušeno mu pevajući: Aliluja.

Ikos 3
Imajući veliku dobrotu prema tebi, proroče, Gospod htede da te odvoji od bezbožnih sinova Izrailja, da sa njima ne trpiš glad i žeđ i naredi ti da ideš na potok Horat, gde su te gavrani hranili, donoseći ti hleb i meso. Zato ti prinosimo ove pohvale:
Raduj se ti, koji si postom i molitvom odbacio sve zemaljske i sujetne pomisli;
Raduj se ti, koji si molitvom i mislima o Bogu uperio ka nebu svoj um;
Raduj se slavo patrijaraha i lepoto proroka;
Raduj se pohvalo devstvenika i slavo prepodobnih;
Raduj se učitelju svetitelja i silo mučenika;
Raduj se jer si bezbožjem i neverjem oslepljene sinove Izrailjeve obratio na put istine.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 4
Proroče, velika bura koja ruši gore prethodila je približavanju tebi Gospoda na Horivu; tada bi zemljotres i u zemljotresu ne bi Gospod, a po zemljotresu oganj, i ne bi Gospod u ognju, a po ognju ču se tihi glas i tu se tebi javi Gospod, čije prisustvo osetivši pokrio si lice svoje plaštom, sa strahom i radošću kličući mu: Aliluja.

Ikos 4
Čuvši bezbožni car Ahav tvoju zapovest da se sakupe na goru Karmil sva plemena Izrailjeva i dovedu na nju bezbožne proroke Vaalove, odmah ih sve sabra i sam dođe tamo. A ti, revnitelju slave Božije, hoteći da potpuno posramiš mrske idole i proslaviš istinitog Boga, zapovedio si da se spreme dve žrtve i ne zapalivši oganj, reče: I biće Bog koji da oganj, taj je Bog. Čuvši to svi ljudi rekoše: Dobra je reč Ilijina, neka bude tako. A mi, veličajući te kličemo:
Raduj se veliki poslaniče cara nebeskog i glasniče njegovih zapovesti;
Raduj se čvrsti dijamante revnosti i nepokolebivi stube pobožnosti;
Raduj se silni zaštitniče istine i čvrsti borče protiv neprijatelja Božijih;
Raduj se iskorenitelju bezbožnosti i sejaču pobožnosti;
Raduj se plameni revnitelju Božije slave,
Raduj se jer ćeš i u poslednje dane sveta propovedati istinitog Boga i izobličavati bednog antihrista.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 5
Tebe, Bogom poslanu zvezdu mišljaše da ugasi bezbožna carica Jezavelja; ispunivši se mržnjom prema tebi zbog pogubljenja njenih gnusnih proroka, htede da te ubije. I otvrdnu njeno srce i ne htede verovati tvojim čudima, proroče, ni poznati istinitog Boga kome ti pevaš: Aliluja.

Ikos 5
Svehvalni proroče, videći svi ljudi Izrailjevi kako posle tvoje molitve siđe sa neba oganj na tvoju žrtvu i svu je spali, uništivši drva, i kamen, i zemlju i vodu, padoše na kolena govoreći: Zaista je Gospod Bog istiniti Bog. I poverovaše ljudi u Boga, jer si ti gnusne proroke poklao. Slaveći svemoćnog, čudotvornog Boga, tebi, njegovom ugodniku kličemo ovako:
Raduj se ti koji si zadobio zaista preveliku smelost pred Bogom;
Raduj se ti koji si znacima i čudima utvrdio božansku istinu;
Raduj se jer si, posramivši demonsku prevaru, proslavio istinsku veru;
Raduj se ti koji si prosvetio nevernike istinitim znanjem o Bogu;
Raduj se ti koji si trostrukim sipanjem vode na žrtvenik javio tajnu Presvete Trojice;
Raduj se jer se sva priroda tebi pokoravala, a oganj i voda su ti služili.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 6
Javio si se, proroče, kao propovednik istinitoga znanja o Bogu i pobožnosti, ne samo u Izrailju nego i u zemlji neznabožačkoj, jer si poslan od Gospoda u Sareptu Sidonsku ženi udovici da se prehraniš, a i da nju samu prehraniš u vreme gladi; imajući čudotvornu blagodat da činiš čuda, umnožio si u njenom domu obilno brašno i ulje dok nije prošlo vreme gladi, i udahnuvši mu dah tri puta posle tvoje molitve, vaskrsao si njenog umrlog sina, pojući čudotvornom Bogu: Aliluja.

Ikos 6
Proroče, prosijavši velikom revnošću prema Bogu Svedržitelju, veoma si se ožalostio što njegov zavet ostaviše sinovi Izrailjevi, njegove oltare srušiše i proroke pobiše. A Gospod za utehu tvoju objavi ti kako nije ceo Izrailj odstupio od njega nego ima 7. 000 tajnih slugu svojih, koji se nisu poklonili Vaalu. Zato, sećajući se revnosti tvoje ka Bogu, pevamo ti sa pobožnošću ovako:
Raduj se verni služitelju i bliski slugo Gospodnji;
Raduj se ugledu i pohvalo pobožnih pastira;
Raduj se učitelju spasenja i prosvećenje onih u tami;
Raduj se ti, koji pomažeš pobednicima istine i ukrepljuješ ih u njihovim podvizima i stradanjima za pravdu;
Raduj se jer si goreo plamenom serafimske ljubavi prema Bogu;
Raduj se jer i Gospod u svemu slušaše tebe i po molitvi tvojoj sve činjaše.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 7
Hoteći čovekoljubac Gospod da pokaže svoje milosrđe grešnicima koji se kaju, po svršetku prorečenog vremena gladi, posla po molitvi tvojoj, proroče, i rečima usta tvojih obilnu i tihu kišu na žednu zemlju; a sinovi Izrailjevi udostojivši se tolike milosti, sa skrušenim srcem blagodarno uskliknuše Bogu: Aliluja.

Ikos 7
Bezbožni car Ahav svojim bezakonjima dodade zlo delo kad naredi da ubiju nevinog Navuteja i ote njegov vinograd. Zato, izobličivši nepravednog cara, prorekao si mu, proroče, da gde je ubijen Navutej tamo će i njegovu krv lizati svinje i psi, i ženu njegovu poješće psi i ceo dom njegov će se istrebiti. Znajući da se strašno ovo proročanstvo ispunilo, užasavamo se kličući:
Raduj se strašni osvetniče nepravednih i silnih;
Raduj se moćni zastupniče sirotih i napaćenih;
Raduj se ukoritelju onih koji ne poštuju svete praznike Pravoslavne crkve;
Raduj se pobedniče drskih hulnika imena Božijeg;
Raduj se ti, koji si rečima kao gromom poražavao bezakonike;
Raduj se ti koji si znao budućnost i ono što je daleko, proricao kao blisko.
Raduj se, Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 8
Čudno i nadprirodno staranje za tebe, proroče, pokaza Gospod kada naredi proždrljivim gavranima koji ni svoje mladunce ne hrane, da tebe hrane u vreme gladi na potoku Horatovom, gde si stalno bio na molitvi i u mislima o Bogu, pevajući mu: Aliluja.

Ikos 8
Proroče Božiji, bio si sav ukrašen velikim smirenjem, zato si stotinu vojvoda sa vojnicima koji su sa gordošću došli da te odvedu bezbožnom caru Ohoziji, spalio ognjem, a Avdija koji je smireno došao tebi i koji je hranio proročke učenike, pomilovao si. Zato ti prinosimo ove pohvalne pesme:
Raduj se ukrotitelju i karatelju gordih, pokrove i zaštito smirenih;
Raduj se koji karaš podmitljive sudije, pomoćniče pravednih sudija;
Raduj se savezniče u ratu pravovernim vojnicima, pobedniče nečestivih neprijatelja;
Raduj se premudrošću obučen kao oklopom i pravdom kao štitom ograđen;
Raduj se naoružan revnošću prema Bogu kao mačem i postom kao krilima okriljen;
Raduj se pokriveni verom kao šlemom spasenja i ovenčan ljubavlju kao presvetlim vencem.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 9
Svako ljudsko biće zadivljeno je kako si ti, predivni proroče, išao 40 dana bez hrane i pića do gore Horiva, gde si se udostojio preslavnog viđenja i preslatke besede Gospoda Svedržitelja, pojući mu: Aliluja.

Ikos 9
Učeni govornici ne mogu dovoljno da razumeju i objasne kako ti, veliki Ilija, iako si bio u čovečijem telu i podložan strastima kao i mi, beše uznet na nebo na poslanim ti ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Slaveći Gospoda koji te je proslavio i diveći se uzdizanju tvome, pobožno ti pevamo:
Raduj se ti, koji si predivnim uzdržanjem umrtvio u sebi staroga čoveka;
Raduj se ti koji si ognjem revnosti prema Bogu popalio u sebi telesne pomisli;
Raduj se ti koji si svojim preselenjem na nebo obradovao rod ljudski i uverio ga u život večni;
Raduj se ti koji si slavom i čašću nadprirodno od Boga udostojen i proslavljen više od svih drevnih proroka;
Raduj se ti, koga su angelski likovi radosno dočekali;
Raduj se jer tvoje ime poštuje ceo svet i revnost Tvoja prema Bogu veoma se proslavlja.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 10
Želeći da spaseš ljude Izrailjeve od obmane Vaalove, sveblagi Gospod obuče te božanskom vlašću i silom, i izabra tebe, veliki proroče, za oruđe volje svoje, da obratiš nevernike, popraviš grešnike, prosvetiš one u mraku i sve naučiš da kliču Bogu: Aliluja.

Ikos 10
Presveti proroče, budi nam tvrđava i zaštita, tvojim moćnim zastupništvom umanji pravedni gnev Božiji koji pogađa nas, grešne i nepotrebne, sušom i glađu i ubitačnim vetrovima i bolestima, da izbavljeni od nevolja blagodarno kličemo tebi:
Raduj se ti, koji si svojim molitvama zatvorio i otvorio nebo i od Boga izmolio plodnost i neplodnost zemlji;
Raduj se ti, koji si svojim zastupništvom pred Bogom doveo na rastinje mirnu kišu i životvornu rosu;
Raduj se ti, koji stišavaš morske valove i strašne bure i po volji Božijoj upravljaš gromovima i munjama;
Raduj se ti koji si ukrotio štetne vetrove i smrtonosne rane koje su pogodile ljude i stoku;
Raduj se hranioče siromaha i udovica i pokrovitelju izdašnih ljudi;
Raduj se jer poražavaš nečestive hulnike i gonitelje prave vere, i zlobne duhove goniš od slugu Božijih.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 11
Proroče Božiji Ilija, primi od nas umilno naše pevanje, kao što si primio molbu Jelisejevu da duh koji je u tebi, bude dvostruk u njemu i kada si, uznoseći se na nebo, pustio njemu tvoj plašt, koji on uze, razdeli kao i ti ranije jordanske vode i postade naslednik Božije blagodati koja je u tebi dejstvovala. Tako i nas pokrij plaštom milosti tvoje od svih nevolja i muka da sa blagodarnošću kličemo Bogu: Aliluja.

Ikos 11
Svehvalni proroče, bio si sjajno svetilo u Izrailju, sijajući životom ravnoangelskim, i mudrošću i neobičnom revnošću prema Bogu i preslavnim čudima, prosvećujući ljude istinitim znanjem o Bogu i razgoneći mrak idolopoklonstva. Zato ti pevamo pohvalne pesme:
Raduj se blistava zvezdo koja sijanjem svojim ozaravaš celu vaseljenu;
Raduj se svetlosna svećo koja neprestano goriš i prosvećuješ one koji sede u tami;
Raduj se ozareni duhom premudrosti i razuma i ispunjen duhom volje i snage;
Raduj se prosvećeni duhom znanja i pobožnosti i napojen duhom straha Božijeg;
Raduj se ukrašeni velikim vrlinama i preslavnim čudima;
Raduj se jer si na zemlji ispunjavao zakon Božiji i pomazivao si proroke i careve.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 12
Prehvalni proroče, beše ti dana velika blagodat od Boga, jer si u svome zemaljskom životu prorokovao i činio divna čuda, a zatim si nadprirodno bio uznesen telom na nebo; po uznošenju tvome čudesno si se javio na Tavoru preobraženom Gospodu i sa njim si govorio. I do danas ne prestaješ činiti čuda i točiti milosti i iscelenja onima koji te usrdno poštuju i Bogu verno kliču: Aliluja.

Ikos 12
Pevajući o tvojoj plamenoj revnosti prema Bogu i životu ravnoangelskom, tvojim divnim i preslavnim čudima i velikoj milosti Božijoj prema tebi, hvalimo te veliki proroče Ilija; ali ne mogući dostojno izraziti veličinu i slavu tvoju, smerno ti kličemo ovako:
Raduj se kovčeže božanske slave i najčasniji hrame Presvete Trojice;
Raduj se svetiljko neprolazne Crkve i mirisni cvete božanskog raja;
Raduj se rukovoditelju pobožnih pustinjaka, nastavniče i okrepljenje monaha,
Raduj se jer grešnike pobuđuješ na pokajanje i celom hrišćanskom rodu posreduješ za život večni;
Raduj se jer se u svetlosti svetih naslađuješ neizrečenom slavom i neprestano slaviš Boga;
Raduj se jer ćeš na kraju vremena izvršiti velika znamenja i čuda za utvrđenje ljudi u istinitoj veri i obličavanje antihrista.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 13
O predivni i preslavni proroče Božiji Ilija, preveliki revnitelju za Boga, koji si kišu i sušu, plodnost i neplodnost zemlje od Boga izmolio, čuj ovu malu molbu koju ti pobožno prinosimo i tvojim toplim zastupništvom kod Boga sačuvaj nas od suše, gladi i smrtnih bolesti i daj nam čistotu vazduha i plodnost, i duh prave vere i pobožnosti da se, izbavivši se od večnih muka, udostojimo rajske sreće pevajući Bogu: Aliluja. (Triput)

Ikos 1
Časnim tvojim životom u telu bio si, proroče, anđeo revnošću prema Bogu. Jer još kada si bio dete, otac tvoj Savah vide svetle anđele kako govore sa tobom, povijaju te u oganj i hrane plamenom, što je predskazivalo plamenu revnost tvoju prema Bogu, silu reči tvojih i život sjajan kao svetlost. Zbog ovoga ti sa divljenjem kličemo ovako:
Raduj se od večnosti izabran za službu spasenja sinova Izrailjevih;
Raduj se od utrobe materine predodređeni za glasnika božanske istine i pobožnosti;
Raduj se ti koji si preslavnim na tebi viđenjem zadivio svoga roditelja;
Raduj se ti koji si od mladosti zavoleo devičansku čistotu i usamljenost;
Raduj se ti koji si prezrevši sujetu ovoga sveta i sva njegova blaga, svoju dušu potpuno posvetio Bogu;
Raduj se ti, od Boga ozaren svetlošću premudrosti i od detinjstva napojen pobožnošću.
Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo Drugog dolaska Hristovog.

Kondak 1
Proroče Božiji Ilija, Bogom izabrani da oslobodiš Izrailj od prevare Vaalove, strašni izobličitelju nepravednih careva, koji si prosijao plamenom revnošću prema Bogu Svedržitelju, svetošću života i čudima, koji si uznet telom na nebo i koji ćeš prethoditi Drugom dolasku Hristovom, tebi pevamo pohvalne pesme; a ti, kako imaš veliku slobodu pred Gospodom, od svakih zala i nevolja oslobodi nas koji ti pobožno pevamo: Raduj se Ilija, veliki proroče, slavni pretečo drugog dolaska Hristovog.

Molitva Svetom Proroku Iliji
O prehvalni i predivni proroče Božiji Ilija, koji si zasijao na zemlji životom ravnoangelskim, vatrenom revnošću prema Gospodu Bogu Svedržitelju, znamenjima i preslavnim čudima, zatim po uzvišenoj Božijoj milosti prema tebi nadprirodno uznesen telom na nebo na ognjenim kolima, udostojivši se govoriti sa Spasiteljem sveta preobraženom na Tavoru, i sada stalno prebivaš u raju i stojiš pred prestolom Nebeskog Cara. Usliši nas grešne i nekorisne koji sada stojimo pred tvojom svetom ikonom i usrdno pribegavamo tvome zastupništvu. Moli za nas čovekoljupca Boga da nam daruje duh pokajanja i oproštaj naših grehova i svojom svesilnom blagodaću da nam pomogne da ostavimo put bezbožnosti, da napredujemo u svakom dobrom delu, da nas ojača u borbi sa strastima i pohotama našim, da usadi u srca naša duh smirenja i krotosti, duh bratoljublja i nezlobivosti, duh trpenja i mudrosti, duh revnosti za slavu Božiju i spasenje bližnjih. Uništi tvojim molitvama, proroče, rđave običaje ljudi, a osobito pogubni i škodljivi duh ovoga veka koji je zarazio hrišćanski rod nepoštovanjem božanske pravoslavne vere, ustava svete Crkve i zapovesti Gospodnjih, nepoštovanjem roditelja i viših vlasti, što sve baca ljude u bezdan bezbožnosti, razvrata i pogibli. Otkloni od nas, predivni proroče, zaštitom tvojom pravedni gnev Božiji i izbavi sve gradove i sela naša od suše i gladi, od strašnih bura i zemljotresa, od smrtonosnih rana i bolesti, od napada neprijatelja i međusobne borbe. Izmoli, proroče Božiji, od Gospoda našim pastirima revnost prema Bogu, srdačnu brigu o spasenju pastve, mudrost u učenju i upravljanju, pobožnost i snagu u iskušenjima; sudijama izmoli iskrenost i nekoristoljubivost, pravdu i sažalenje prema uvređenima; svima koji upravljaju brigu za potčinjene, milost i pravednost, a potčinjenima pokornost i poslušnost vlastima i usrdno ispunjavanje svojih obaveza, da se tako poživevši u ovom veku u miru i pobožnosti udostojimo učešća večnih blaga u Carstvu Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, kome pripada čast i poklonjenje sa bespočetnim njegovim Ocem i Presvetim Duhom u vekove vekova. Amin.

2 komentar(a)

  1. Presveti proroče Ilija:moli se za nas greške Svevišnjem Gospodu, da ispuni srca naša ljubavlju i istinom, i da nam podari porodičnu sreću, blagostanje i telesnu nepropadljivost.
    AMIN

  2. Sveti proroče ILIJA moli BOGA za nas gresne, izbavi nas od svake bede i nevolje i daruj nam dug i srećan zivot kako bi ziveli bogougodno u sve dane našeg zivota. AMIN

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.