Akatist svetom Nektariju Eginskom

Tropar, glas 1.

Silivrije izdanak i Egine čuvara koji se u poslednje doba javi, vrline prijatelja iskrenog, Nektarija poštujmo verni kao božanstvenog služitelja Hristovog: jer toči mnogobrojna isceljenja onima koji blagočestivo kliču: slava Hristu Koji te proslavi, slava Onome Ko ti dade blagodat čudesa, slava Onome Koji kroz tebe svima isceljenje daruje.

 

Kondak, glas 8.

Pravoslavlja zvezdu novosvetlu i Crkve novostvorenu ogradu opevajmo u veselju srdačnom: jer proslavljen dejstvom Duha, isceljenje toči i blagodat štedru onima koji kliču: raduj se, oče Nektarije.

 

Kondak 1.

Bogoizbrani Nektarije, Mitropolite pentapoljski i Čudotvorče eginski, prinosimo ti moljenja za bolesne srodnike naše, jer si se kao iscelitelj čudotvorni od raka i od bolesti drugih javio, sveceloj vaseljeni blagodat darujući. Zbog toga ti jednim ustima i jednim srcem svagda kličemo: Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Ikos 1.

Angela Čuvara u Svetome Krštenju dobivši, od mladosti svoje k ravnoangelskom životu si stremio, oče naš Nektarije. Sada, pak, sa Angelima gledanjem Slave Božije nasladošćujući se, moli svih Angela Vladiku za one koji ti ovako pevaju:

Raduj se, roditelja venčanih plode blagosloveni!

Raduj se, od utrobe materine Bogom osveštani!

Raduj se, ti koji si se od detinjstva poslušnosti naučio!

Raduj se, ti koji si od mladosti Sveto Pismo izučio!

Raduj se, Božijih reči knjigo nadahnuta!

Raduj se, živa tablico bogoljublja!

Raduj se, za krotost i smirenje Bogom izabrani!

Raduj se, ti koji si duhovnoga radi učenja dom svoj ostavio!

Raduj se, jer se tebe radi bura strašna na moru utišala!

Raduj se, jer se pojasom tvojim slomljena katarka učvrstila!

Raduj se, orle neboletni, umnom molitvom okrilaćeni!

Raduj se, jelene koji si izvore pokajanja pronašao!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 2.

Videvši te kako se u vazduhu moliš, monahinja neka se prestraši, bogoljupče. Ti, pak, dar molitve skrivajući, usta monahinjina zabranom si zapečatio, Gospodu u srcu kličući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Um si Hristov molitvom stekao, Sveti Nektarije, da razumeš šta je volja Božija – dobra, ugodna i savršena. Nauči i nas da, na svakome mestu, bez gneva i sumnje, podižemo ruke k Bogu, da primiš od nas pohvalno klicanje:

Raduj se, ti koji si u dolini plača ushođenje k Nebu započeo!

Raduj se, ti koji si plodove Duha doneo!

Raduj se, čedo Gore Atonske!

Raduj se, ključu molitve Isusove!

Raduj se, drevne pobožnosti svetlosniče!

Raduj se, grade Svete Trojice!

Raduj se, blagodaću osenjeni!

Raduj se, Heruvime ognjeni!

Raduj se, ti koji si so zemlji obećana!

Raduj se, ti koji si u suzama sejao, a žnjeo sa radošću!

Raduj se, ti u kome je procvetala svetinja Hristova!

Raduj se, jer je Bog kroz tebe dobrodejstvovao!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 3.

U silu Svevišnjega odenuvši se, oče Nektarije, silu si reči Hristovih potvrdio: „U Carstvu Mome, “ kako govori Hristos, „niti se žene, niti udaju“, već kao Angeli na Nebesima neprestano poju: Aliluja!

 

Ikos 3.

Prečista Bogorodica, na raspolaganju imajući svekoliku vojsku nebesku, tebe ugodniče, kao Angela u telu, za proslavitelja čudesa Svojih izabra. Mi, pak, Djevin omofor nad tobom videći, sa strahom i ljubavlju pripadamo ti, kličući:

Raduj se, tajanstveni izabraniče Bogomaterin!

Raduj se, zapovesti Njenih ispunitelju!

Raduj se, ti koji si duh krotosti od Golubice Prečiste primio!

Raduj se, ti koji si u pesmama duhovnim Svagdadjevu proslavio!

Raduj se, ti koji si da ugađaš Carici Neba i zemlje naučio!

Raduj se, ti koji si molitvama Matere milost u Sina stekao!

Raduj se, mero pravednosti i palato mudrosti!

Raduj se, visoto rasuđivanja i dubino smirenja!

Raduj se, krine eginski, što nam nektar pokajanja istačeš!

Raduj se, pčelo edemska, što medom bogoslovlja nas hraniš!

Raduj se, mirovarnice koja nam miro izlivaš!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 4.

Kada je jerej tvog hrama – Nektarije, u očajanje pao, jer je ranu od raka krvotočivu na grudima imao, ti si mu se, kao u telu, tad javio i pocelovao ga. On je, pak, isceljelje dobivši od tebe, koji si potom nevidiv postao, sa suzama Bogu zavapio: Aliluja!

 

Ikos 4.

Mnogi čuše za divno isceljenje što si, za života, učinio, kada si se onima koji, u zemlji kanadskoj, Svetu Liturgiju služahu, u Duhu Svetome javio, Čudotvorče Nektarije, i tamošnjeg uzetog čoveka, k Čaši ga prizvavši, podigao. I taj je, po svom isceljenju, do ostrva Egine došao tebe u telu susrevši, veleglasno klicao:

Raduj se, lekaru gostoljubivi i pohvalo Grčke!

Raduj se, ti koji si slavu Nikole Čudotvorca stekao!

Raduj se, reko dobrote!

Raduj se, milosrdni Samarjanine!

Raduj se, darom čudotvorenja obdareni!

Raduj se, ti koji namučene posećuješ!

Raduj se, ti koji nas čudima istinitim utešuješ!

Raduj se, jer ono što je drugima nemoguće, tebi je moguće!

Raduj se, jer žalosti naše na radost okrećeš!

Raduj se, ti koji suze sa očiju naših otireš!

Raduj se, osloboditelju đavoimanih!

Raduj se, iscelitelju od raka!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 5.

Bogopokretanom zvezdom pokajanja nad vaseljenu uzišao si, oče, neprestano nam sjajeći zracima što sakrušuju ljudska bezakonja. Obasjaj i umove naše da grehe svoje sagledamo i da Vladiku umilostivimo, pojući: Aliluja!

 

Ikos 5.

Čiste devojčice, arhijereja svoga videvši gde u lepoti duše i tela pred Bogom stoji i, u njemu velikog molitvenika i čudotvorca prepoznavši, jednoglasno ti uskliknuše, Sveti Nektarije:

Raduj se, Hrista svagdašnje obitalište!

Raduj se, Duha Svetoga predivna riznice!

Raduj se, carsko sveštenstvo Velikog Prvosveštenika!

Raduj se, prizvani k Prestolu Večnoga Cara!

Raduj se, Tela Hristovog satelesniče!

Raduj se, Krvi Svete pričasniče!

Raduj se, glasniče pokajanja!

Raduj se, zastupniče naš pred Bogom!

Raduj se, nektare koji veseliš Angele!

Raduj se, plamenu koji demone sažižeš!

Raduj se, pučino milosti!

Raduj se, more čudesa preslavnih!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 6.

Propovedniče Jedinoga Dobroga, Nektarije blaženi, smirio si se pod moćnu ruku Božiju i Ona te uzvisi. Ne zaboravi na čeda svoja, što vitla ih pučina uzburkana, već ih na obalu smirenja izvedi, da uzveličaju Boga tvoga, pojući: Aliluja!

 

Ikos 6.

Prosijalu svetlost blaženstva Hristovih stekao si postepeno, bogomudri Nektarije: krotošću i mirom, uzdržanjem i ljubavlju dušu svoju si prosvetlio, da od nas sad slušaš ovo:

Raduj se, ti koji si rizu smirenja poneo!

Raduj se, ti koji si uvrede praštanjem pokrio!

Raduj se, ti koji se mnoštvom mira nasladošćuješ!

Raduj se, ti koji si zemlju krotkih nasledio!

Raduj se, čašo plača pokajnoga!

Raduj se, ogledalo čistote srca!

Raduj se, ti koji si se Imenom Isusovim nasitio!

Raduj se, ti koji si se vodama Svetoga Pisma napojio!

Raduj se, ti koji si milost i sud objavio!

Raduj se, ti koji si ljubavlju neprijateljstvo sakrušio!

Raduj se, ti koji si pobožno poživeo!

Raduj se, ti koji si pravde radi progonjen bio!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 7.

Želeći da čovek Božiji savršen budeš, Nektarije pravedni, put si neporočni izabrao: na eginskom ostrvu, kao na barci, žitejsko more preplivavši, pobedno si zapevao Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Kao izvrsni učitelj Novog Zaveta si se javio, reč Božiju životom svojim propovedajući: jer borba naša nije protiv tela i krvi, već protiv kneza tame ovoga veka. Mi, pak, krepeći se u Gospodu, kličemo ti, bogosilni Nektarije:

Raduj se, hrabri vojniče Isusa Hrista! Raduj se, rano naneta duhovima zlobe podnebeskim!

Raduj se, ti koji si sveoružje Božije primio!

Raduj se, ti koji si bedra svoja istinom opasao!

Raduj se, jer noge tvoje su divne blagovešćenjem mira!

Raduj se, jer na glavi tvojoj čvrsto stoji šlem spasenja!

Raduj se, štite vere kojim se verni brane!

Raduj se, maču dvosekli koji jeresi posecaš!

Raduj se, pobeditelju koji od Drveta života jedeš!

Raduj se, čoveče Božiji nad kojim druga smrt vlasti nema!

Raduj se, svedoče vere istinite!

Raduj se, rajska grano spasenja!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 8.

U tebi se javi savršenstvo čudesno, samo savršenima u ljubavi dostupno. Usavrši ljubavlju duše naše, ljubveobilni Nektarije, da, u čoveka savršenog uzrastavši, Bogu zapojemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav živeći u nizini, poput ništih, na visotama si sa Bogom, to jest sa Ljubavlju, prebivao. Daruj nam, o nebotajniče Nektarije, poznanje ljubavi, u kome da ti pevamo ovako:

Raduj se, jer si sebe plenom ljubavi Božije učinio!

Raduj se, jer si duhovna čada svoja ljubavlju ulovio!

Raduj se, jer si vrat pod jaram Spasov priklonio!

Raduj se, ti koji si bremena bližnjih poneo!

Raduj se, u ljubavi ukorenjeni!

Raduj se, u milosti utvrđeni!

Raduj se, ti koji si širinu i dužinu Krsta razumeo!

Raduj se, ti koji si visotu i dubinu Drveta Krsnog pojmio!

Raduj se, razumitelju ljubavi koja razum prevashodi!

Raduj se, sasude punote Božije!

Raduj se, ti koji u umu držiš sve što je prečisto, dobrohvalno i ljubavi dostojno!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 9.

Svi Angeli i ljudi udiviše se javljenoj, u tebi, svetosti, veliki Nektarije: jer u Hristu nema ni Judejca, ni Jelina, ni roba, ni slobodnjaka, ni muškog, ni ženskog, već nova tvar koja Iskupitelju tvari poje: Aliluja!

 

Ikos 9.

Besednici mnogorečiti umukoše, životu tvome diveći se, sveti oče Nektarije, jer svet si bio, a sebe si grešnim nazivao; jer si duhovan bio, a od zemnoga praha si uzet; jer si po smrti na Nebo vaznesen bio, a za života umom u ad si sišao. Mi, pak, otvorivši usta, kao deca kličemo ti:

Raduj se, glavo, koja si veru uzvisila!

Raduj se, usta, koja posramiste bezbožje!

Raduj se, oko, bogopoznanjem prosvećeno!

Raduj se, desnice, silom Božijom ukrepljena!

Raduj se, ti koji si ohole umove smirio!

Raduj se, ti koji si srca gorda ukrotio!

Raduj se, ti koji si silu u nemoći javio!

Raduj se, ti koji u suzama radost si pronašao!

Raduj se, ti koji si umro a živiš!

Raduj se, ti koji si zemni i nebeski!

Raduj se, seme života gorušično!

Raduj se, zreli klase Vaskrsenja!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 10.

Hoteći da spaseš dušu svoju, kao nevestu devstvenu si je Ženiku jedinom obručio. Sada, pak, u bračnu odaju Hristovu sa horom devstvenih ušavši, slavni Nektarije, pesmu poješ: Aliluja!

 

Ikos 10.

Bedem si svima koji pribegavaju k tebi, hvale dostojni Nektarije, jer blagodat imaš da bolesne lečiš i k nebeskome nasleđu uzvodiš: stoga izleči i nas, čada tvoja, i u Carstvo Hristovo nas uzvedi, da svecelom dušom kličemo ti ovako:

Raduj se, starče blagodatni!

Raduj se, devstvenica putevoditelju izvrsni!

Raduj se, pastiru neporočni ovaca neporočnih!

Raduj se, mudri sabiratelju bisera devstvenih!

Raduj se, vaseljene duhovni krmanošu!

Raduj se, Evharistije plameni služitelju!

Raduj se, glase Hrista smirenoga!

Raduj se, reči Duha sazdateljskog!

Raduj se, u trpljenjima iskušani!

Raduj se, nevoljama očišćeni!

Raduj se, poborniče pravde Božije!

Raduj se, nasledniče slave Hristove!

Raduj se, Nektarije, Arhijereju Božiji!

 

Kondak 11.

Pojanje si Bogomajci prinosio, ugodniče Božiji, Majkom Svetlosti Djevu nazivajući; sada, pak, prosvetljen savršeno razumljenjem tajne Ovaploćenja, pesmu uznosiš: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlošću božanske slave prosvećenoga gledamo te, Nektarije, u šatoru slave: prosvetli odeću duša naših svetotrojičnim sijanjem, da ti neprestano pojemo:

Raduj se, kamenu dragi Careve dijademe!

Raduj se, munjo Onoga Koga nose Serafimi!

Raduj se, jer je svetla zapovest oči tvoje prosvetlila!

Raduj se, jer si je više od zlata i kamenja dragog zavoleo!

Raduj se, srebro žeženo, sedam puta pretopljeno!

Raduj se, gusle duhovne i Spasova frulo!

Raduj se, ti koji si Ime Božije u srcu svome ispisao!

Raduj se, ti koji si ljubavlju podvig vere opravdao!

Raduj se, ti koji si svetinju Duha u telu zemnome nosio!

Raduj se, ti koji si dušu, strastima izranavljenu, osveštao!

Raduj se, ti koji si se pravednošću kao isopom ubelio!

Raduj se, poznanjem Trojice ozareni!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 12.

Trudeći se, blagodat od Boga ti datu umnožio si, rabe Božiji, dobri i verni Nektarije; učini stoga da i mi posao duhovni obavimo i da, zaradu stekavši, Hristu zapevamo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Slavimo čudesa tvoja, prečudesni Nektarije, jer se Hristos u tebe bogato uselio: toga radi čudotvornu desnicu Njegovu nizvedi na nas koji ti govorimo ovako:

Raduj se, drevnih Otaca nasledniče!

Raduj se, Hristov novi ugodniče!

Raduj se, Velike Crkve krasoto!

Raduj se, nado svemira!

Raduj se, ti koji si sebe unizio a Bog te je proslavio!

Raduj se, ti koji poslednji beše a prvi postade!

Raduj se, ti koji si jedino manastir svoj znao a koga zna svecela vaseljena!

Raduj se, ti koji sa slavom zemaljskom ništa nisi imao, a koji si nebesku platu primio!

Raduj se, ti koji si, po upokojenju, nepokretan ležeći, bolesnoga podigao!

Raduj se, ti koji si se mnogima javio i tako plač njihov zbog končine tvoje prekratio!

Raduj se, ti koji si dva zlatnika – monaštvo i sveštenstvo, od Boga primio!

Raduj se, ti koji si primljeno zlato, sa zaradom isceljenja i čudesa, Hristu umnoženo vratio!

Raduj se, Nektarije, arhijereju Božiji!

 

Kondak 13.

O sveštena glavo, lekaru divni, arhijereju Božiji Nektarije! Primi ovo malo, ali usrdno moljenje čada tvojih, koja veruju blagodati što je u tebi. Daruj nam isceljenje od bolesti i od večne nas izbavi pogibelji, da Hristu Spasu našem sa radošću kličemo: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA PRVA

 

O mirotočiva glavo, Svetitelju Nektarije, arhijereju Božiji! U vreme velikog odstupništva i bezbožništva, pobožnošću si prosijao i sakrušio glavu pregordoga satane, koji nas je izranjavio. Toga radi darova ti Hristos da lečiš bolesti neizlečive, koje nas spopadoše zbog bezakonja naših. Verujemo: zavoleo te je Bog pravednoga, da tebe radi nas grešne pomiluje, od prokletstva da nas razreši, od bolesti da nas izbavi i da se po svoj vaseljeni slavi strašno i preslavno ime Njegovo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

MOLITVA DRUGA

 

O Sveti Nektarije, oče bogomudri! Primi, čuvaru vere pravoslavne, ispovedanje usta ljudi hristoimenitih, koji se sabraše danas u hramu blagodaću Božijom koja u tebi živi. Vest dostiže do zemlje (ruske i srpske) da se ti, veliki među Svetima ugodniče Božiji, javljaš na svim stranama sveta onima koji prizivaju ime tvoje i od raka isceljenje bolesnima daruješ. Čusmo za jereja, tvoga imenjaka, Nektarija, koji hram u ime tvoje podiže, sa mukama velikim, jer od raka na grudima teško bolovaše i krv mu svaki dan iz rane isticaše i stradaše on veoma, ali delo sveto ne ostavljaše. A ti si, Svetitelju mnogomilostivi, sa Neba iznenada sišao i pred njime se u hramu pojavio. On, pak, misleći za tebe da si sabrat i jedan od smrtnih, od tebe zatraži da se za njega pomoliš i reče: „Bolestan sam veoma, ali hoću svetu crkvu da podignem, da u njoj Svetu Liturgiju makar jednom odslužim zajedno sa parohijanima, a posle neka umrem, jer se smrti ne bojim.“ A ti si, oče, iako bestelesan beše, suzama lice svoje orosio! I zagrlivši stradalnika, celivao si ga i rekao: „Ne tuguj, čado moje, jer ćeš, pošto bolešću budeš iskušan, ubrzo ozdraviti. I svi će za čudo ovo saznati.“ Ovaj, pak, iscelivši se, razumede s kim je govorio, ali ti si tad već nevidiv postao. O veliki ugodniče Hristov, Nektarije! Taj hram je danas dovršen i čudesa se tvoja kao more umnožiše! Mi shvatismo da molitve pravednika treba da budu podržane našim usrđem za službu Božiju i rešenošću da za Hrista umiremo, da bismo ozdravili. Mole te, oče pravedni, bolesna čada tvoja: da se na nama ispuni volja Božija, dobra, ugodna i savršena, jer Bog neće smrti grešnika, već da se grešnik obrati i živ da bude. Ti, pak, proroče volje Božije, isceli nas blagodatnim javljenjem svojim, da veliki bude Bog na Nebesima i na zemlji u vekove vekova! Amin.

35 komentar(a)

 1. Na koji način se može doći do Akatista svetom Nektariju Eginskom?
  Zahvaljujem…

 2. Lekaru divni, arhijereju Božiji Nektarije! Primi ovo malo, ali usrdno moljenjei daruj mi isceljenje od bolesti .Pomenite me u Vašim moolitvama za zdravlje!

 3. Sveti Nektarije, veliki ugodniče Božiji, pomozi mom dragom Milenku, koji mi je kao drugi otac, da se uspije oporaviti od teške bolesti. Amin Bože daj!

 4. Sveti Oce Nektarije pomiluj nas gresne isceli Marinu od bolesti.Moju majku pomozi joj da se izbori i daj joj snagu da prezivi.Hvala Oce Nektariju Slava Gospodu!

 5. Molim ti se Sveti Nektarije da podaris zdravlje mome prijatelju Radomiru Macaru. Ima problema sa debelim crijevom. Unaprijed hvala. Amin

 6. Tatjana

  Slava ti Sveti Nektarije. Molim ti se za zdravlje moje sestre mile. Podari joj Boze moj mili isceljenje od svih bolesti. AMIN!

 7. Sveti oce Nektarije pomozi Bosku Bulajic da nema problema sa prostatom pomiluj ga. Slava ti i hvala.

 8. Gospode Isuse Hriste pomiluj gresnog Radomira Macara molitvama Svetog Nektarija Eginskog da ozdrav. Slava Tebi Gospode i hvala.

 9. Sveti Oce Nektarije, pomiluj me gresnu i molitvama tvojim spasi me i isceli od opake bolesti prema velikoj milosti tvojoj. Amin+++

 10. Sveti Nektarije cuvaj i pomozi mojoj cerki Jasni, unuku Vuku i suprugu Ljubi. Pomozi i ozdravi mene.Amin

 11. Sveti Nektarije cuvaj i pomozi mojoj Veri u svemu. Amin. Cuvaj zdravlje mame i Vese. Amin.

 12. Sveti Nektarije pomozi da Vera bude dobro i ozdravi.Takodje cuvaj Janju,Vesnu i Slavicu.Amin

 13. Sveti Oce Nektarije,spasi me isceljenjem tvojim.Zdravlje mi podari i pomiluj.
  Aliluja!

  • Sveti Nektarije,svojim molitvama pomozi,podari zdravlje meni i mojima!Pomozi da ozdravim!Amin.Pomiluj Sveti Nektarije

 14. Sveti Oče Nektarije pomozi i isceli dete moje,sluškinju Božiju Paraskevu i odagnaj bol i svaki nemir duše i tela njena.Pomiluj Sveti Oče Nektarije !!!

 15. Slava tebi Gospode naš Isuse Hriste. Hvala na mojoj porodici i prijateljima koji nas podržavaju i pomažu u borbi. Hvala na svemu što si mi dao. Molitvama Svetog Nektarija, pomiluj mog najdražeg, isceli ga od bolesti, oprosti mu grehe voljne i nevoljne. Slava tebi Gospode.

 16. Sveti Nektarije Eginski čudotvorče moli Gospodina našeg Isusa Krista da mi podari ustrajnost u molitvi i da me trajno čuvaš i blagoslivljaš Slava Bogu

 17. Gospode Isuse Hriste sine Boziji,molitvama Svetog Nektarija Evinskog pomiluj nas gresne,i isceli od opake bolesti moju sestru Cicu i njenog muza,mog zeta Radeta !Slava Ocu i Sinu i Svetome duhu,sada i u vekove,vekova,Amin !

 18. Sveti Nektarije, predobri moj!!! Hvala ti na sinu mom, na mom Nektariju!!! Hvala ti na uslisenju molitva naših, molim se za sve drage ljude, za zdravlje njihovo.
  Čitanjem Akatista 40 Dana, paljenjem sveća, i mazanjem ulja, rodio se moj Nektarije pre 3 godine.
  Delim iskustvo, veru, zahvalnost i molim Ti se Sveti Nektarije da čuvaš moju porodicu, mog Nektarija, Vikitora, Marka, moju majku Jasminu i oca Slobodana. Podari zdravlje, onima koji se mole da i oni s radošcu ti kliču Aliluja!!!!! Amen.

 19. Maleš Miroslav

  Molim Svetog Nektarie i sve Svece da svojim molitvama pomognu mojoj deci i teško bolesnoj supruzi Vasilija. AMIN

 20. Sveti Nektarije moli se za Anja

 21. Molim Majku Bogorodicu, molim Svetog Nekatarija i sve Svece da svojim molitvama mole Boga Oca Isusa Hrista i pomognu mojim sinovima Đorđu i Stefanu da budu zdravi i idu pravim Božjim putem, da ih iscele i spasu iz svake nevolje i od svih zlih sila i neprijatelja i da idu putem spasenja, ljubavi prema porodici, slozi, miru, zdravlju, ljubavi, i da se mole za moju porodicu Snežanu, Ružu, Nenada, Dušana i Slađanu i izbave nas od svake nevolje i svih zlih sila i neprijatelja. AMIN

 22. Sveti Nektarie Eginski ,Te molam poslušaj go molitveniot vapaj od moeto grešno srce,umoli go Našiot Bog da ni podari milost,mir ,zdravje i spasenie na nas grešnite.Da se smiluva nad našite deca i blagoslovi,a nam da ni podari golema milost.SLAVA TI I MILOST ,SVETI NEKTARIJE EGINSKI+++

 23. Slava ti Svrti Nektarije Eginski ,pomiluvaj ne nas gresnite ,davaj ni zdravje I cuvaj ne od loso,bidi so mene I mojata familija sekogas,stavi ne pod tvoite zakrila Amin.

 24. Gospode Isuse Hriste Sine Boziji molitvama Svetog Nektarija Eginskog pomiluj nas gresne I isceli moju Miju, molim te Boze da ozdravi. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu I sada I uvek I u vek vekova. Amin

 25. Sveti Nektarije pomiluj as gresne, isceli po velikoj milosti tvojoj moga oca!

 26. Gospode Isuse Hriste Sine Božiji molitvama Svetog Nektarija pomiluj nas gresne, moju decu, supruga i mene i isceli po velikoj milosti tvojoj 09.12.2018

 27. Hvala vam sto ovako na jednom mestu sve ima.Akatisti molitve i sve zibi bili na mnogaja i imnogaja leta.

 28. Sveti Nektarije pomiluj nas gresne,isceli po velikoj milosti tvojoj.

 29. Gospode Isuse Hriste sine Božji,molitvama Svetog Nektarija,pomiluj Dejana,Slava tebi Gospode

 30. Sve vas koji ovo sa vjerom citate molim da makar kratku, izgovorite molitvu za zdravlje moga brata.Hvala Svetom Nektariju.

 31. Slava Tebi Boze Nas slava tebi!Molitvama Sv.Nektarija Eginskog cudotvorca Gospode Isuse Hriste pomiluj nas.Amin!

 32. Zlatica Šapić

  Svetosti Sveta,
  Veliko hvala,
  Egina… nad njom
  Tiha, zora svanula
  Iz mog oka suza Kanula.

  Noge su moje, klecale…
  Energija Sveta me je
  K’Tebi vodila…
  Tog jutra sam se
  Arhijereju Božiji…ponovo
  Rodila, Tvoja
  Iskro Božanstva…
  Java, a nikako san…
  Evo, Hvaliću Gospoda i Sve Svete…
  …prohodaolo je i progledalo jedno dete.

 33. Mirjana Grbic

  Hvala ti sv. NEKTARIJE EGINSKI sto si nam pomogao u mnogo cemu !!!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *