Akatist svetom kralju Stefanu Dečanskom

Kondak 1.

Tebi, bogoslavni Velikomučeniče, izvrsnome zaštitniku, prinosi pobedne i blagodarne pesme Crkva, koju ti izbavljaš od zala. I ti, imajući slobodu pred Bogom, oslobađaj nas od svih opasnosti, da ti kličemo:

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Ikos 1.

Koji je jezik u stanju opisati tebe, slavni Velikomučeniče kralje, tebe – rođenoga brata i sažitelja svetih Angela, Apostola i Mučenika? Kakvu rečitost treba imati, pa to dostojno uraditi? Kakve pohvale napisati, pa ih bez snebivanja podneti tebi, neiskazani čudotvorče? Zato zbunjeni, mi ti ovako kličemo:

Raduj se blagočestivoga korena blagočestivi izdanče!

Raduj se cvete miomirisni, jer si kao palma procvetao!

Raduj se prebogati Bogom, jer si se kao kedar na Livanu umnožio!

Raduj se divna ružo srpska, krvlju stradanja svog čudesno obojena!

Raduj se prekrasna gradino evanđelskih vrlina, hristočežnjivom revnošću savršeno obrađena!

Raduj se dijamantska ogrado obitelji svoje Dečanske!

Raduj se, jer si nizašta smatrao sva blaga ovoga sveta!

Raduj se neumorni neimaru dobrih dela!

Raduj se evanđelski ukrase vaseljene!

Raduj se slatkomirisni krine duhovni usred trnja grehova naših!

Raduj se pouzdana nadeždo beznadežnih i uteho neutešnih!

Raduj se brzi pomoćniče naš u svakom dobrom delu našem!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 2.

Viđenja svetih ti si još za života imao, bogomudri kralju, uvek razmišljajući o blaženstvu večnoga života u Nebeskom carstvu Hristovom.

Toga radi obasjavan svetlošću preslavnih čudesa, ti si se poučavao u zapovestima Hrista Boga, i kličeš k Njemu: Aliluja.

 

Ikos 2.

Ustremivši duhovni razum srca svog k nebeskim svetovima, ti si, nebočežnjivi Mučeniče, hitao od prolaznog k neprolaznom, svagda prebivajući u zapovestima Gospodnjim i čvrsto se uzdajući u Gospoda.

Zato i od nas čuj kliktanje naše:

Raduj se nebeskog semena Bogom odgajeni klasu!

Raduj se tvrđavo vernih!

Raduj se Trosunčanog Božanstva gledaoče!

Raduj se bezbožnih varvara pobedioče!

Raduj se, jer si prezreo sve što je prolazno!

Raduj se večnih blaga nasledniče!

Raduj se crkve svoje čarobni ukrase!

Raduj se oštri maču protiv neprijatelja!

Raduj se jeretika progonioče!

Raduj se Svete Trojice poborniče!

Raduj se, tobom se ukrasi Zapad!

Raduj se, tobom blista Istok!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 3.

Ukrepivši sebe silom Svetoga Duha, ti si, bogoznameniti kralju i Mučeniče, razbio duhovne neprijatelje; i poučavajući se uvek u zakonu Gospodnjem, neprestano stražiš umom k Njemu, kličući svagda: Aliluja.

 

Ikos 3.

Sveti kralju, izgradivši u duši svojoj obitalište za Boga, zenica srca tvoga postade prebivalište nedeljivog Božanstva, i ti utvrdi srce svoje u Bogu. Stoga ti ovako zborimo:

Raduj se milosti davaoče!

Raduj se sirotana utešioče!

Raduj se dobrotvoru ubogih!

Raduj se prevashodni lekaru bolesnih!

Raduj se đavola progonitelju!

Raduj se protivnika strašni kaznitelju!

Raduj se Svetoga Duha obitalište!

Raduj se brzi u nevoljama izbavitelju!

Raduj se svetitelja prekrasni ukrase!

Raduj se monaha istinska pohvalo!

Raduj se nado svih koji se u tebe nadaju!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 4.

Imajući u sebi buru pomisli, ti si, hristočežnjivi kralju, odlučio živeti celomudreno; i sav ustremljen ka budućoj slavi, poznao si Traženoga, i kličeš Mu: Aliluja.

 

Ikos 4.

Sveti blagovesniče, ti si ubedljivo propovedao Hrista Gospoda došavšeg u telu; i idući stopama svetog Prvomučenika Stefana, zavoleo si dušom venac mučeništva. Toga radi mi ti kličemo:

Raduj se bogoprijatni posredniče naš pred Bogom!

Raduj se, jer se mnoštvo nevernika stidi tebe!

Raduj se neosvojiva tvrđavo nejakih i nemoćnih!

Raduj se devstvenika celomudrije!

Raduj se iznemoglih staraca potporo!

Raduj se bogomudri vaspitaču mladeži!

Raduj se angelopodobni čuvaru dece!

Raduj se, jer se tobom izbavljamo od mnogih zala!

Raduj se izbavljenje naše u napastima i iskušenjima!

Raduj se nepresušni izvore čudotvorne sile Božije!

Raduj se bezdani ponore milosti Božije!

Raduj se brzi pomoćniče naš u nevoljama i tugama!

Raduj se nepokolebljiva nado i uzdanice naša!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 5.

Radosnim stradanjem svojim za Gospoda Hrista, ti kao neboletna ptica uzlete ka nebu, Mučeniče hristočežnjivi, i dostiže Nedostižnog, kličući Mu s Angelima: Aliluja.

 

Ikos 5.

Očima duše svoje, očišćenim verom i molitvom i postom, ti si, Mučeniče slavni, video buduća večna blaga nebeska; zato si svega sebe prineo na žrtvu Božanskom Stradalcu – Gospodu Hristu, Jedinom Darodavcu svih večnih blaga, i zablistao si raskošnim čudesima. Stoga ti od srca molitveno kličemo:

Raduj se sveti izdanče zemaljski nebeske Istine Hristove!

Raduj se mnogoplodna lozo na Bogočovečanskom čokotu – Hristu!

Raduj se nepobedivi vojniče Cara Hrista!

Raduj se hristonosni pobeditelju inoplemenika!

Raduj se srpskom rodu bogodarovani čudotvorče!

Raduj se neućutna lastavice Hristove Crkve!

Raduj se harfo milozvučna!

Raduj se slavuju miloglasni!

Raduj se pastiru dobri, jer si dušu svoju položio za ovce!

Raduj se večna pohvalo i neuvenljiva slavo zemlje srpske!

Raduj se znamenita dragocenosti svetih Dečana!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 6.

Odajmo hvalu neumornom revnitelju Božanske Istine i bogonadahnutom propovedniku životvorne vere Hristove, koji utvrdi Pravoslavlje i odagna jeresi, kličući k Bogu: Aliluja.

 

Ikos 6.

Bogoozareni Hristov stradalče, ti novo sunce vere na nebu zemlje Srpske, zasijao si neugasivom svetlošću svetih vrlina evanđelskih, i ozaravaš duše naše životvornim ozarenjem raspetog i vaskrslog Gospoda našeg. Stoga mi, obasjavani i zagrevani čudotvornom svetlošću svetih moštiju tvojih, kličemo ti zahvalno:

Raduj se, jer nas božanskom ljubavlju hraniš i obesmrćuješ!

Raduj se, jer nas sa zemlje na nebo uzvodiš!

Raduj se mnogomirisna reko Istine Hristove!

Raduj se, jer svemilostivo daruješ isceljenja bolnima!

Raduj se nepokolebivi stube Crkve Hristove!

Raduj se, jer si prebogat svetom smirenošću i krotošću!

Raduj se, jer svetim molitvama svojim vaskrslom Gospodu Hristu oživljuješ duše naše umrtvljene gresima!

Raduj se, jer nas iz otrovne tame zemaljske uznosiš ka Suncu svih sunaca – Gospodu Hristu!

Raduj se, jer nas ispunjuješ svemoćnom silom svete vere, te se ne bojimo onih koji ubijaju telo a duše ne mogu ubiti!

Raduj se, jer nam tobom stradanje za Hrista postade milo i mnogoželjno!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 7.

Kada si se hteo prestaviti iz vidljivog sveta ovog, Mučeniče hristoljubivi, tebi se po treći put javi sveti Nikolaj čudotvorac, pošto si ugodio Bogu kao propovednik i pobornik Istine. I mi diveći se svetoj revnosti tvojoj za Crkvu Hristovu, od srca kličemo Bogu tvom i Bogu našem: Aliluja.

 

Ikos 7.

Sveti kralju, mnogostradalni i bogougodni život tvoj i mučenička smrt tvoja, zauvek su neućutljiva i gromovita blagovest o Jedinom Istinitom Bogu i Gospodu svih svetova: Isusu Hristu Bogočoveku, koji je u isto vreme i jedini Istiniti Čovekoljubac u svima svetovima, vidljivim i nevidljivim. Stoga ti mi sa blagodarnošću i radošću kličemo:

Raduj se, jer si živeći Hristom i radi Hrista apostolski posvedočio da je Hristos – Jedini Istiniti Bog i Gospod!

Raduj se, jer si mučenički radosno umirući za Hrista pokazao da je On vaskrsenje naše i besmrtnost naša!

Raduj se, jer si hristolikom svemilostivošću svojom dokazao da je Gospod Hristos postao čovek, da bi smo mi ljudi postali milostivi kao što je On milostiv!

Raduj se, jer si strah od smrti i muku od smrti pobedio vaskrslim Gospodom Hristom!

Raduj se, jer si od Jedinog Čovekoljupca naučio da čoveka voliš i u grehu njegovom: mrzeći greh, voleći grešnika!

Raduj se, jer si nam ostavio sveti nauk: da sve žrtvujemo za Hrista, a Hrista nizašta!

Raduj se, jer si nas nadahnuo, care, da od srca svojih pravimo oltare!

Raduj se, jer si nas na svu večnost obogatio neprolaznim bogatstvima neba!

Raduj se, jer si nam dao i samo nebo, podigavši nebosličan hram Dečanski!

Raduj se, jer je sav život tvoj na zemlji bio neprekidno bogosluženje Jedinom Istinitom Bogu i Gospodu Isusu Hristu!

Raduj se, jer si i samom smrću svojom za Hrista pretvorio smrt u pobedu nad smrću!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 8.

Videvši da je strasna privrženost zemaljskom svetu pogibija za dušu, ti bogočežnjivi kralju, sav um svoj ustremi k nebu. I um se tvoj ispuni heruvimskim smirenoumljem, i duša ti se sva zapali željom da i ti sa Nebeskim Silama pevaš Bogu svih svetova: Aliluja.

 

Ikos 8.

Bogoljubljeni kralju, sav si se predao čistoti i celomudriju, kao Josif u Egiptu, i prolazne stvari ovoga sveta nisi smatrao niušta. Zato te Gospod i ukrasi raskošnim i neuvenljivim vencem mučeništva. I mi sada sa verom hitamo, i evo ti od srca kličemo:

Raduj se prebogata riznice božanskih darova!

Raduj se, jer nebesko ti pretpostavi zemaljskom, i Božansko ljudskom!

Raduj se, jer sva blaga ovoga sveta ti odbaci kao plevu i prigrli biserje nebeskih riznica!

Raduj se, jer si svetlošću Hristove vere prognao svezlog poglavara svekolike grehovne tame!

Raduj se, jer si munjama Hristove Istine razbio bezbrojne pukove vražje sile!

Raduj se, jer si svepobednim oružjem Hristove Pravde poubijao mnogobrojne duhove bezbožničke nepravde!

Raduj se, jer si ognjenom silom Hristove Ljubavi odagnao iz duša naših mnoge smrti, rođene od mržnje, te prve kćeri satanine!

Raduj se, jer nas ti bogomudro učiš kako da Hristom pobeđujemo antihriste!

Raduj se, jer nam ti daješ svete sile, da u mukama i u gonjenjima radosno ispovedamo Hrista Boga, i još radosnije umiremo za Njega!

Raduj se, jer lišen telesnoga vida, ti očima svoje svete duše ushićeno gledaš neiskazane krasote Trosunčanog Boga i Gospoda!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 9.

Angeli se s neba udiviše trpljenju Tvoga carskog sluge, Gospode, koji po ugledu na Tebe krotko nošaše svoj teški krst, sa nadom na vaskrsenje, i pridruživši se svetim Angelima on Ti i u mukama klicaše sa njima: Aliluja.

 

Ikos 9.

Smerno stradanje tvoje, sveti kralju velikomučeniče, i hristočežnjivo ćutanje tvoje u stradanju, rečitije je od svake krasnorečivosti najdarovitijih govornika. A mi, diveći se tvom smernom i krotkom trpljenju u stradanju, kličemo ti:

Raduj se, jer si od detinjstva smerno išao putem Gospodnjim!

Raduj se, jer si krotkim stradanjem za pravdu Božiju pobedio gordost gordih i bezumlje bezumnih!

Raduj se, jer si svetom mudrošću svojom izložio ruglu učenje jeretika!

Raduj se nepresušni izvore isceljenja od svih duhovnih i telesnih boljki!

Raduj se sažitelju bogonosnih Apostola i hristočežnjivih Proroka!

Raduj se, diko svetih Mučenika i slavo svetih Ispovednika!

Raduj se sveti brate i besmrtni sabrate svetih Angela i Arhangela, Heruvima i Serafima!

Raduj se pravilo monaha i obrašče podvižnika!

Raduj se sveti uzore isposnika i nelažna uteho stradalnika!

Raduj se nepobedivi pobedniče u svima bitkama sa vražijim silama!

Raduj se, jer bogočežnjivim stradanjem svojim na zemlji ti zadobi nebo!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 10.

Za tebe, sveti neboletni Mučeniče, zemlja bejaše podnožje neba. Podvigom vere, ljubavi i nade; podvigom smirenja, krotosti i trpljenja; podvigom osvećenja, preobraženja i oboženja, ti uziđe na nebo. I uvršćen Gospodom među Angele i Svetitelje, ti zajedno sa njima pevaš Gospodu i Bogu našem: Aliluja.

 

Ikos 10.

Sveblaženi kralju Velikomučeniče, ti si tvrđava i zaštita svoje svete obitelji Dečanske. Tvoje svete mošti su bogomdano čudotvorno lečilište, koje leči od svih duševnih i telesnih bolesti one koji ti sa verom, molitvom i nadom pribegavaju. Jer se Tvorac neba i zemlje useli u tebe, očišćena i osvećena svetim tajnama i svetim vrlinama, i tako pretvori u obitalište Svete Trojice. Stoga ti sa molitvenim strahom i trepetom kličemo:

Raduj se sveto i miomirisno obitalište Presvete Trojice!

Raduj se nebo na zemlji, puno svetih Angela i Arhangela koji s radošću služe spasenju našem!

Raduj se samilosni iscelitelju bolnih, ukrepitelju nemoćnih, utešitelju ojađenih, progonitelju demona!

Raduj se, jer si od Gospoda primio mnoge darove za mnoge trudove svoje!

Raduj se, jer krvlju svojom, za Hrista prolivenom, ti obagri carsku porfiru svoju!

Raduj se, jer hristolikim podvizima svojim ti pobuđuješ verne na evanđelska dela!

Raduj se, jer kroz svete podvige svoje ti uziđe k svetlosti besmrća!

Raduj se, jer se svetim vrlinama svojim ti udostoji živeti u prekrasnim naseljima Hristovim na nebu!

Raduj se, jer miomirisnim mirisima ispunjuješ svet!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 11.

Svi napori naši nisu u stanju dostojnu blagodarnost uzneti tebi, bogoslavni kralju Mučeniče. No molimo te: po velikom milosrđu svom primi od nas, iako mucavu, blagodarnost našu kao prijatan dar, jer dolazi iz blagodarne duše naše. Predvođeni tobom mi kličemo Gospodu: Aliluja.

 

Ikos 11.

Po daru Božjem, sveti kralju Velikomučeniče, ti si zbog hristočežnjivih podviga svojih postao lučezarni svetionik duhovni, upaljen ognjem neveštastvenim, koji sve ozarava spasonosnim bogopoznanjem, i svetlošću Duha Svetoga vadi iz ponora strasti i greha. Stoga ti kličemo:

Raduj se, jer si udostojen za Gospoda Hrista postradati, i zato u Carstvu Večne Svetlosti i Neizrazivog Blaženstva obitavati!

Raduj se, jer svetlošću hristovske besmrtnosti sijaš na nebu Srpske crkve!

Raduj se, jer si životvornim Krstom Hristovim satro jedinog tvorca smrti – satanu, i sav ušao u besmrtnost i život večni!

Raduj se, jer te Gospod desnicom Svojom ovenča vencem besmrtnosti!

Raduj se, jer si podizanje palih, vid slepih, sluh gluvih, hod hromih, pamet obespamećenih!

Raduj se, jer svemoćnim molitvama svojim ka Gospodu prosvećuješ pomračene grehom, vaskrsavaš umrtvljene strašću, isceljuješ obolešćene porokom!

Raduj se, stube ognjeni koji prevodiš ljude obnovljene Hristom!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 12.

Prosvetivši um blagodaću Presvetoga Duha, moli se ka Gospodu, sveti Velikomučeniče, da nam podari oproštaj grehova, i time pobedu nad svakom duhovnom smrću. Jer svemilostivi Gospod dođe na zemlju i satre greh i kroz greh smrt, i kroz smrt đavola. Zato mu od sveg srca kličemo: Aliluja.

 

Ikos 12.

Slavimo te, sveti Hristov besmrtniče, i hvalimo te, blaženi kralju Velikomučeniče, jer si nada naša u grešnom životu našem. Revnosno si svom dušom išao stazama sveštenih i bogonosnih predaka tvojih, i ukrasivši sebe božanskim vrlinama pobuđuješ sve nas da ti kličemo:

Raduj se, sveti gromobrane naš, jer nas štitiš od satane koji kao munja ustreljuje duše naše!

Raduj se sveštenika Hristovih radovanje i monaha molitveno tihovanje!

Raduj se Mučenika krasoto i zemaljskih vladara nebeska lepoto!

Raduj se, jer si ljude svoje uputio pristaništu spasenja i milinama

oboženja!

Raduj se, jer si satro mračne sile koje nas vrebaju kroz slasti i strasti!

Raduj se, jer si potopio duhovnog faraona, da on nas ne bi potopio u mrtvom moru greha i neznabožja!

Raduj se, jer duše naše pokajničkim suzama našim umivaš od prljavštine greha i poroka!

Raduj se, jer si smrću za Hrista obreo besmrtnost u Hristu i Njegovom Nebeskom Carstvu!

Raduj se, jer si pomoću prolaznog dostigao neprolazno, pomoću vremenog večno!

Raduj se, jer nas po milosti svojoj ozaravaš svetlošću Duha Svetoga koji živi u tebi kroz svete vrline tvoje!

Raduj se, kralju Stefane, mučenika ukrase!

 

Kondak 13.

O, veliki pred Hristom Bogom, sveti kralju i hristočežnjivi Mučeniče, snishodljivo primi od nas ova molitvena mucanja naša, i umoli sladčajšeg Gospoda Hrista, Jedinog svežalostivog Čovekoljupca, da nas uvek spasava od vidljivih i nevidljivih neprijatelja duša naših, spasenja našeg, večnosti naše, da bismo Mu vavek radosno kliktali: Aliluja. (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA SVETOM KRALJU STEFANU DEČANSKOM

 

O, sveti kralju i hristoljubivi Velikomučeniče, od ranog detinjstva voleo si Gospoda Hrista i stradanja za Njega. Nauči i nas mnogogrešne voleti Njega i radosno stradati za Njega, jer bi nas to obnovilo, očistilo, osvetilo i za Carstvo Nebesko pripremilo. Gresi naši odbaciše nas daleko od Boga našeg, no ti nas bogoprijatnim molitvama svojim privedi Bogu, što pre privedi, da nam se duše ne uguše u gresima i strastima. Svega si sebe priveo nezamenljivom Bogu i Gospodu našem Isusu Hristu živeći Njega radi i stradajući Njega radi, – nauči i nas živeti Njega radi i stradati Njega radi. Znamo, Istina Njegova oslobađa od greha, i od robovanja đavolu kroz robovanje grehu. Ti nas, samilostivi Svetitelju, molitvenim posredovanjem svojim ka Gospodu nauči i zagrej ljubiti Istinu Njegovu i živeti njome, eda bismo se oslobodili robovanja đavolu kroz naše sitne i krupne grehe. Svaki greh je lažov; obećava med a daje otrov i jed, obećava raj a stvara pakao, obećava slasti a proizvodi strasti. Kroz svaki greh mi lažemo sebe. Zato te molimo, bogoljubivi kralju, nauči nas mrzeti greh, jer se i u najmanjem grehu krije đavo; i oduševi nas svom dušom voleti Gospoda Hrista, jer On jedini spasava ljude od greha i od đavola. Tvoj život na zemlji, sveti kralju, bio je – molitveno stajanje pred Gospodom i svesrdno služenje Gospodu; nauči i nas molitveno stajati pred Gospodom i svesrdno mu služiti u sve dane života našeg. Mnoga iskušenja napadaju na nas; no ti nas, samilosni Pravedniče, spasavaj od njih, da ne poginu duše naše od lenjosti naše, od lakomislenosti naše, od slastoljubivosti naše, od praznoslovlja našeg, od srebroljublja našeg, od pohotljivosti naše, od vlastoljublja našeg, od gordosti naše, od gnevljivosti naše, od čovekougodništva našeg, od nerazumnog straha našeg, od maloverja našeg, od poluverja našeg, od neverja našeg. Spasavaj nas od svega toga, utvrđujući nas blagodatnom pomoću svojom: u evanđelskoj ljubavi, u evanđelskoj veri, u evanđelskoj nadi, revnosti, postu, smirenosti, krotosti, trpljenju, ispovedništvu, u evanđelskoj Istini, Pravdi, Neustrašivosti i u svakom dobru evanđelskom.

O, bogočežnjivi kralju, revnovao si za Istinu Hristovu mučenički, i postradao za nju velikomučenički. Zapali i nas svetom revnošću, da i mi junački stradamo za nju, i kad ustreba – mučenički radosno postradamo za nju, te da se i u nama grešnima i nedostojnima proslavi svesveto i svespasonosno Ime nezamenljivog Boga i Gospoda našeg Isusa Hrista – Večne Svetlosti naše, Večnog Života našeg, Večne Radosti naše u obadva sveta.

Mi mnogogrešni potomci tvoji, sveti kralju, patimo ili od maloverja, ili od poluverja, ili od krivoverja, ili od neverja. Molimo te i preklinjemo, dok nam savesti naše nisu sasvim izdahnule, pritekni nam u pomoć: molitvama i suzama svojim ka Gospodu spasavaj nas maloverne od maloverja, nas poluverne od poluverja, nas krivoverne od krivoverja, nas neverne od neverja, i utvrdi nas u svetoj i svespasonosnoj veri tvojoj pravoslavnoj: da po ugledu na tebe i mi njome i radi nje živimo, nju svim srcem ljubimo, u njoj heruvimski stojimo, nju svim bićem ispovedamo, za nju radosno stradamo, žrtvujući sve za nju, pa i samu dušu svoju.

Znamo, iz tvoga života i mučeničkog stradanja znamo, bogoslavni Velikomučeniče i kralju, da je najviša vrednost, i jedina svevrednost tvoga zemaljskog carstva, bio Jedini Istiniti Bog svih svetova – Gospod Isus Hristos, i služba Njemu i ljubav k Njemu. Svima i svemu ti si pretpostavljao ljubav k Njemu; zato si i velikomučenički radosno postradao ispovedajući Božansku Istinu Njegovu, Božansku Pravdu Njegovu, Božansku Veru Njegovu. Nauči i nas, hristočežnjivi Ispovedniče: da i mi Gospoda Hrista pretpostavimo svima i svemu; da i mi Njega ljubimo iznad svega; da i mi Njega neustrašivo ispovedamo i pred ljudima i pred Anđelima, i pred đavolima; da i nas nikakvo stradanje za Njega, nikakva smrt za Njega, ne uplaši i ne odvoji od Njega. O, daj nam svete sile i svete snage da budemo Njegovi, samo Njegovi u svima svetovima, u kojima živi ljudska duša. Jer znamo, jer osećamo, svim srcem i svom dušom znamo i osećamo, da je On: večna radost naša – Radost iznad svih radosti; večna istina naša – Istina iznad svih istina; večna pravda naša – Pravda iznad svih pravda; večna ljubav naša – Ljubav iznad svih ljubavi; večni život naš – Život iznad svih života; večno blaženstvo naše – Blaženstvo iznad svih blaženstava. Za njega živeti, za njega po hiljadu puta na dan umirati, – o, daj nam te radosti, tog ushićenja, tog umilenja, hristoljubljeni kralju i hristočežnjivi Velikomučeniče. Njega moli, Njega umoli da se i u nama tvojim mnogogrešnim potomcima, vrši Njegova sveta Božanska volja, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ovaj akatist, prevodeći iz Srbljaka, preradio i molitvu na kraju dodao – mnogogrešni arhimandrit Justin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.