Akatist svetoj prepodobnoj mučenici, velikoj Kneginji ruskoj Jelisaveti

Kondak 1.

Izabrana od roda državnog kćeri ruska, koja si ljubavlju izobilnom i milosrđem Bogu i ljudima dobro poslužila, za veru u Hrista Gospoda našega dušu svoju položila i vencem slave Hristove ukrašena, opevamo podvige i stradanja tvoja, s ljubavlju ti kličući ovako: Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš.

 

Ikos 1.

Ti koja si anđeoskom ljubavlju Hrista zavolela i Njemu Jedinom da poslužiš želela, od mladosti od majke svoje učena, u trudu, molitvama i milostinji primer si dobrodetelji pokazala. Po upokojenju majke tvoje i bližnjih srodnika krsni put od Gospoda zapoveđenim razumela si. Zbog toga diveći se takvom tvom od mladosti izbranju sa umiljenjem kličemo ti:

Raduj se, ti, koja si od mladosti Hrista zavolela!

Raduj se, Hristova jagnjice izabrana!

Raduj se, ti, koja si od roditelja seme vere primila!

Raduj se, ti, koju su oni u strahu Božijem vaspitali!

Raduj se, ti, koja si dobrodetelji od majke svoje nasledila!

Raduj se, ti, koja si od nje marljivosti i milosrđu naučena!

Raduj se, ti, koja si srcem u Bogu utvrđena!

Raduj se, ti, koja si s verom i uzdanjem krst svoj ponela i za Hristom krenula!

Raduj se, zemlje – otadžbine tvoje cvete miomirisni!

Raduj se, ti, koja si čistotom života svoga nebesa obradovala!

Raduj se, ti, koju Bog izabra na služenje stradalnicima!

Raduj se, molitvenice naša pred Bogom!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 2.

Vide Gospod dobru srca tvojega želju, kako si od mladosti želela da život provodiš u blagočestiju i čistoti, ka nebeskoj krasoti oči srca svoga upravivši i oganj ljubavi prema Bogu u sebi upalivši. Molitvama tvojim i naša srca ljubavlju prema Bogu prosveti da Mu sa tobom kličemo: Aliluja.

 

Ikos 2.

Razumom višnjim prosvećivana, sveta Jelisaveto, nisi se pobojala da otaxbinu svoju ostaviš, i dom oca svojega, i da se u novoj otaxbini nastaniš kada si se venčala sa ruskim Velikim Knezom Sergijem, da s njim Bogu poslužiš, i zajedno sa suprugom svojim u celomudriju živela si, istinsku ljubav prema ljudima ruskim pokazujući. A mi ti s ljubavlju kličemo ovako:

Raduj se, slavna iz zemlje Zapada došljakinjo!

Raduj se, ti, koja si novu Otadžbinu – zemlju Rusku stekla!

Raduj se, blagoverna kneginjo, ti, koja si zemlji našoj verno poslužila!

Raduj se, u dobrim delima našim nastavnice!

Raduj se, ti koja su u supružništvu u ljubavi i celomudriju živela!

Raduj se, jer si suprugu tvome u delima dobrim mudra pomoćnica bila!

Raduj se, supružnicima blagočestivim pokroviteljko!

Raduj se, ti, koja nas majčinskom ljubavlju greješ!

Raduj se, ti, koja si poželela da zapovesti Gospodnje ispuniš!

Raduj se, ti, koja si revnost prema Bogu u srcima našim zapalila!

Raduj se, ti, koja si krasotom duševnom i telesnom radovala!

Raduj se, vascelog sveta hrišćanskog ukrase!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 3.

Silom Božanstvene blagodati na spasenje mudrošću obdarena, razumom tvojim spoznala si veru istinitu, kneginjo milostiva Jelisaveto, i kada si u Svetoj Zemlji boravila, učvrstila si se u želji da Pravoslavlje primiš, pevajući Bogu, Koji te je prosvetio: Aliluja.

 

Ikos 3.

Imajući srce nalik na zemlju dobru, veru Pravoslavnu bez muke si primila, jer si svetog Miropomazanja i Pričešća Svetim Hristovim Tajnama na praznik Vaskrsenja pravednog Lazara udostojena. A mi, koji slavimo prosvećenje tvoje blagodaću Svetoga Duha veličamo te:

Raduj se, ti, koja si na dan Vaskrsenja pravednog Lazara veru Pravoslavnu primila!

Raduj se, plode blagosloveni zemlje Ruske!

Raduj se, Miropomazanjem Svetoga Duha zapečaćena!

Raduj se, ti, koja si u Pravoslavlju ime od rođenja ti dato sačuvala!

Raduj se, svete pravedne Jelisavete imenjakinjo!

Raduj se, jer si životu njenom usrdno u podvizima podražavala!

Raduj se, ti, koja sinovima Zapada put vere istinite pokazuješ!

Raduj se, jer ljudi blagočestivi zemlje Ruske spomen tvoj s ljubavlju poštuju!

Raduj se, milostiva mati, ti, koja si milost u Vladike i Gospoda stekla!

Raduj se, ti, koja se za pomilovanje naše usrdno moliš!

Raduj se, ti, koja si u srcu svom Božanstvenu svetlost nosila!

Raduj se, ti, koja tamu života našeg svetlošću zapovesti Hristovih obasjavaš!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 4.

Bura zlobe neprijatelja roda ljudskog ne pokoleba te, sveta, kada suprug tvoj mučeničku smrt pretrpe, njemu sastradavajući veliku si hrabrost i hrišćansku ljubav pokazala. A anđeli dušu supruga tvog uznoseći pojahu: Aliluja.

 

Ikos 4.

Kad čuše ruski ljudi za ubistvo blagovernoga kneza Sergija, moljahu Boga da te ukrepi, sveta Jelisaveto, u nošenju žalosti ove. A ti, žrtvenom ljubavlju ukrepljivana, u tamnici ubicu supruga tvoga posetila si, na pokajanje ga pobuđivala jesi i molitve Gospodu uznosila da mu oprosti. Toga radi primi od nas, nedostojnih, pohvale ove:

Raduj se, ti, koja si zapovest Hristovu o ljubavi prema neprijateljima ispunila!

Raduj se, ti koja si ubici supruga svoga jevanđeljski oprostila!

Raduj se, ti, koja si mnoge žalosti i nesreće pretrpela!

Raduj se, ti, koja nam pomažeš da breme teskoba i tuga nosimo!

Raduj se, ti, koja zabludele na put istine i pokajanja upućuješ!

Raduj se, za spasenje grešnika topla zastupnice!

Raduj se, ti, koja nas u mraku tuge svetlošću nade obasjavaš!

Raduj se, zvezdo-vodiljo svima koji spasenje ištu!

Raduj se, ti, koja činiš da srca naša okamenjena umiljenje obuzme!

Raduj se, u svakoj žalosti našoj Hristu za nas topla molitvenice!

Raduj se, ti, koja si zlobu sveta dobrom pobeđivala!

Raduj se, ti, koja si ljudima ruskim ljubav istinsku pokazala!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 5.

Kao od Boga poslana zvezda zasjala si u zemlji Ruskoj, sveta Jelisaveto, kada bogatstvo za prah smatrajući u ruke Božije život svoj predade, da Mu poslužiš postom i molitvom i prema stradalnicima pokazala si veliku ljubav i milosrđe. Tako i put našeg života svetlošću dobrodetelji tvojih obasjaj, da radosno uskliknemo Bogu: Aliluja.

 

Ikos 5.

Videvši te ljudi od Boga čuvanog grada Moskve kao divnu osnovateljku obitelji Milosrđa, obradovaše se, jer mnoge žene i devojke ruske nađoše ovde tiho i dušespasiteljno pristanište, podražavajući svetim ženama-mironosicama Mariji i Marti u služenju Bogu i bližnjima. Toga radi, proslavljajući te govorimo ovako:

Raduj se, ti koja si u slavi zemaljskoj taštinu svetskog života uvidela!

Raduj se, ti koja si imanje svoje podelila i siromaštvo Hristovo zavolela!

Raduj se, ti, koja si grad Moskvu obitelji divnom ukrasila!

Raduj se, ti, koja si blagi jaram Hristov na sebe primila!

Raduj se, ti koja si mnoge žene i devojke u obitelj Milosrđa dovela!

Raduj se, mudra upraviteljko ka spasenju sestara tvojih!

Raduj se, ti, koja si služenju svetih žena-mironosica Marte i Marije podražavala!

Raduj, se obitelji tvoje, svagda budna čuvarko!

Raduj se, ti, koja nas u podvigu života duhovnog utvrđuješ!

Raduj se, ti koja nam put od zemlje ka nebu pokazuješ!

Raduj se, svetilo milosrđa, što nad gradom Moskvom izađe!

Raduj se, svih koji život na služenje bližnjima dadoše pokroviteljko!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 6.

Propovednica ljubavi Božanstvene i milosrđa Njegovog, revniteljka blagočestija bila si u zemlji našoj, sveta Jelisaveto, u srcima ljudi ruskih ljubav prema Gospodu i milosrđe prema braći i sestrama našim, koji su u nevoljama, rasplamsavaš, da i mi tvoj zavet sledeći uskliknemo Bogu: Aliluja.

 

Ikos 6.

Zablistala si svetlošću života dobrodeteljnog u zemlji Ruskoj, prepodobna mati naša Jelisaveto, u liku inočeskom u postu i uzdržavanju, u noćnim bdenjima i pojanjima molitvenim živela si, blagočestiju i smirenjem sestre obitelji tvoje poučavajući, da i mi od tebe na tesni put podviga duhovnog upućivani blaženom tebe nazivamo:

Raduj se, ti, koja si put monaškog ravnoanđeoskog života izabrala!

Raduj se, ti, koja si zavetom celomudrija čistotu srca svoga pokazala!

Raduj se, ti, koja si zavetom siromaštva visinu duha svoga pokazala!

Raduj se, ti, koja si zavetom poslušanja Bogu i bližnjima poslužila!

Raduj se, mudra kneginjo i inokinjo prečasna!

Raduj se, kao primer ženama hrišćanskim odozgo određena!

Raduj se, ti koja si postom, bdenjem i neprestanim molitvama Bogu ugodila!

Raduj se, ti, koja od sna grehovnog duše naše budiš!

Raduj se, ti, koja svakoga na ispunjenje zapovesti o ljubavi prema Bogu i bližnjima upućuješ!

Raduj se, ti, koja nas molitvi srdačnoj učiš!

Raduj se, nastavnice inokinja i sabesednice Anđela!

Raduj se, u zboru prepodobnih žena na nebesima proslavljena!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 7.

Hoteći da volju Gospodnju razumeš, sveta Jelisaveto, svecelo si predala sebe na poslušanje starcima Gavrilu Spaso-Jeleazarovskomu, Aleksiju Zosimovskom, a takođe si druge bogomudre starce pitala, ništa bez blagoslova njihovog ne čineći, volju, pak svoju odsecajući, tako si i život u obitelji Milosrđa dobro uređivala, neprestano kličući Bogu: Aliluja.

 

Ikos 7.

Novo čudo pokaza Gospod, kada darova ti, sveta Jelisaveto, blagodat i silu da bolesti lečiš, uzete ukrepljuješ, unesrećenima pomažeš, za uvređene se zastupaš. A ti, koja si olakšanje i utehu stradalnicima davala, nemoćnima, od svih ostavljenima i unakaženima, poslužila si sa smirenjem i ljubavlju. Tako i nas, grešnih, tvojom molitvom isceli i budi nam spasenja nastavnica, da ti blagodarno uskliknemo:

Raduj se, ti, koja si u poslušanju duhovnim ocima i velikim starcima živela!

Raduj se, ti, koju su Velika Matuška ljudi ruski prozvali!

Raduj se, ti, koja si dar da nomoćne duše lečiš, od Boga stekla!

Raduj se, ti koja si bolesne i beznadežne sa odra bolesti podizala!

Raduj se, udovica i siročadi milosrdna brižnice!

Raduj se, gladnih hraniteljko i onima u nevolji brza zastupnice!

Raduj se, ti, koja prezrene i odbačene nisi ostavljala!

Raduj se, ti koja si mnoge duše od mraka grehovnog i pogibelji spasila!

Raduj se, očajnicima u teskobi i napadima mudra utešiteljko!

Raduj se, ti, koja nas obremenjene bolestima i žalostima ukrepljuješ!

Raduj se, za grešnike u pokajanju pred Bogom zastupnice!

Raduj se, ljudima Ruskim od Boga darovana milostiva pomoćnice!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 8.

Čudno i strašno viđenje javi Gospod duhovniku obitelji Milosrđa ocu Mitrofaniju. Ti, pak, sveta mati, ovo viđenje objašnjavajući, prorekla si da veliko i strašno iskušenje ide na Crkvu Rusku i državu našu: svetinja skrnavljenje, borba bratoubistvena, smuta velika, mučenička smrt Porodice Carske; ali smilovaće se Bog Rusiji po molitvama svetih njenih, s kojima ti danas Bogu kličeš: Aliluja.

 

Ikos 8.

Sva blagodaću Božanstvenom prosvećivana, sveta Jelisaveto, očima razuma pohođenje Božije zemlje naše videla si i proročanski si objavljivala, da će mnogi mučenici i ispovednici u zemlji Ruskoj zablistati. Tako si ljude Ruske da sve nadanje na Božiju Majku polože pozivala si, jer će se molitvama Njenim urediti i blagosloviti zemlja naša. A mi, znajući da se proročanstvo tvoje o sudbini Otadžbine naše ostvarilo blaženom te zovemo ovako:

Raduj se, ti koja si hram Pokrova Presvete Bogorodice u obitelji Milosrđa podigla!

Raduj se, ti koja si tako u ruke Prečiste Majke Gospoda obitelj tvoju predala!

Raduj se, hramova Božjih ustrojiteljko!

Raduj se, pred Bogorodicom svagda budna molitvenice naša!

Raduj se, ti, koja si crkvama Božjim dobro činila!

Raduj se, ti, koja si se radi života večnog uvek budno trudila!

Raduj se, ti, koja si životom svojim Bogu i Presvetoj Bogorodici verno poslužila!

Raduj se, ti, koja si nas učila da sve uzdanje u Boga polažemo!

Raduj se, ti koja krotost, tišinu i mir srcima našim daješ!

Raduj se, ti koja si blagodarnim darovima Duha Svetog ukrašena!

Raduj se, jer si prozorljivo prorekla velike muke zemlje naše!

Raduj se, jer joj se smilova Gospod!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 9.

Sva ljubavlju prema Bogu goreći, sveta Jelisaveto, nisi se uplašila kada dođoše u obitelj koju ti osnova, ljudi bezumni, hoteći da sud nepravedan nad tobom izvrše. A ti, od Gospoda čuvana, tada si smrt izbegla, za urazumljenje i prosvećenje nerazumnih i zabludelih moleći se, Bogu pak u zahvalnosti kličući: Aliluja.

 

Ikos 9.

Besednici ljudski ustima neće moći da dostojno hvale snagu ljubavi tvoje u dane beda i napasti velikih, koje obuzeše Otaxbinu našu, kada ti ne htede da napustiš Rusiju i obitelj, što si je osnovala, a sestre svoje da brane veru pravoslavnu čak do smrti ohrabrujući. A mi te sa ljubavlju hvalimo:

Raduj se, ti, koja si zemlju našu zavolela!

Raduj se, od ljudi ruskih s ljubavlju proslavljana!

Raduj se, ti, koja nas učiš da se štitom vere u borbi sa neprijateljem branimo!

Raduj se, ti, koja ukrepljuješ u nama rešenost da za Gospodom krsnim putem idemo!

Raduj se, ti, koja si sestre obitelji Milosrđa u veri i nadi utvrdila!

Raduj se, ti, koja si ih na podvig mučeništva za Hrista uputila!

Raduj se, ti, koja si udostojena da postaneš pričesnica u strastima Hristovim!

Raduj se, ti, koja si u ispovedničkom podvigu ljude ruske utvrdila!

Raduj se, ti, koja si mnoge iz provalije pogibelji spasila!

Raduj se, obitelji tvoje i grada Moskve pomoćnice, pokrove i zaštitinice!

Raduj se, ti, koja nas ljubavi žrtvenoj, večnoj učiš!

Raduj se, ti, koja si ušla u radost Gospoda tvojega!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 10.

Spasiteljni podvig tražeći, sveta Jelisaveto, s radošću si blagodarila Bogu, jer te udostoji da krst Njegov poneseš. Tako zablista pobedom vera tvoja, kada si prema Golgoti svojoj idući neprestano klicala: “Slava Bogu za sve!” Umoli, o mati, naša, da nam daruje Gospod da steknemo mudrost i snagu za veru pravu da čak do smrti stojimo i kličemo Mu jednim ustima i jednim srcem: Aliluja.

 

Ikos 10.

Kao branič neoborivi i zastupnica za zemlju Rusku darova nam se sveta ikona Majke Božije Državna, koju primi u obitelj Milosrđa, sveta Jelisaveta, kao znamenje pobede nad vlastodršcima tame veka ovog. Toga radi i mi, sve uzdanje u Državnu Vladičicu Otaxbine naše položivši, tebe kao istinsku služiteljku i poslušnicu Prečiste Majke Gospoda hvalimo:

Raduj se, blagodaću i silom Božijom ispunjena!

Raduj se, ti, koja si dobar udeo izabrala, koji se neće oduzeti od tebe!

Raduj se, ti, koja si u krotosti i smirenju Božijoj Majci podražavala!

Raduj se, mudra jevanđeljska djevo, koja si blagodati jelej skupila!

Raduj se, Presveta Djeve trepetna poštovateljko!

Raduj se, ti, koja se pred Prestolom njenim neprestano za nas moliš!

Raduj se, ti koja si nam primer samopožrtvovanja pokazala!

Raduj se, ti koja nas učiš da nemoći jedni drugih nosimo!

Raduj se, ti koja si kroz zemaljske muke i stradanja u Carstvo Nebesko ušla!

Raduj se, ti, koja si ljubavi i trpljenju u stradanjima radi Gospoda sve učila!

Raduj se, ti, koja si aneđeoski na zemlji živela!

Raduj se, ti, koja si nasledila na nebu venac slave!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 11.

Pojanje molebno Majci Božijoj uznosila si, sveta Jelisaveto, na dan praznika Iverske ikone Njene, kada te baciše nečastivi u tamnicu. A ti si blagodarila Hristu Bogu našem, Koji ti dade ne samo da u Njega veruješ, već da i zbog Njega postradaš, u okovima tamničkim pojući Mu: Aliluja.

 

Ikos 11.

Svetlost Božanstena obasja ta, strastotrpice sveta, kneginjo Jelisaveto, zajedno sa prepodobnomučenicom Varvarom u Hristu sestrom tvojom i drugim strastotrpcima uglednim, kada si u duboki rov bačena, tamo rane Velikog Kneza Jovana, previla, stradanja umirućih olakšavala, pojući sveštene pesme, a za ubice tvoje molila si se: “Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine.” Izleči i naših duša rane, o mati naša, da ti sa ljubavlju kličemo:

Raduj se, ti, koja si mučeničku smrt svoju unapred videla!

Raduj se, strastotrpice carstvena!

Raduj se, ti, koja si na dan prepodobnog Sergija strastima Hristovim zajedničarka postala!

Raduj se, silom Božanstvenom u stradanjima ukrepljivana!

Raduj se, ti, koja si se za mučitelje svoje, Hristu podražavajući, molila!

Raduj se, ti koja si do same smrti svoje pesmu Bogu pojala!

Raduj se, ti, koja si krvlju svojom zemlju našu orosila!

Raduj se, ti, koja si zboru novomučenika Ruskih pribrojana!

Raduj se, jer si zboru prepodobnih i pravednih žena zajedničarka postala!

Raduj se, svetih blagovernih kneginja zemlje Ruske dostojna naslednice!

Raduj se, žrtvo neporočna, blagoprijatna, Bogu prineta!

Raduj se, ti, koja sa svima svetima zemlje naše likuješ!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 12.

Kao blagodati ispunjeni sasudi pokazaše se časne mošti vaše, svete prepodobnomučenice Jelisaveto i Varvaro, koje hoteći od skrnavljena i poruga da spasu, blagočestivi ljudi iz Rusije u Sveti grad Jerusalim prenesoše u selu Getsimanskom na gori Jeleonskoj pogreboše, a oni koji dolaze da im se poklone blaženima vas nazivaju, kličući Bogu, divnom u svetima Svojim: Aliluja.

 

Ikos 12.

Svetlosti nebeske i miomirisa divnog hram svete mironosice Marije Magdaline u Jerusalimu ispuni se kada kovčeg sa telom Velike Kneginje Jelisavete otvoren bi. Zato danas Crkve Pravoslavne čeda sva raduju se i likuju u Gospodu, pribegavajući raci moštiju tvojih, prepodobnomučenice Jelisaveto, koja čudesa toče svim verujućima i blagodareći Gospodu Koji te proslavi poju ovako:

Raduj se, jer mošti tvoje, u Sveti grad Jerusalim donete, procvetaše netruležnošću!

Raduj se, ti, koja si moštima tvojim Svetu Zemlju sa zemljom Ruskom duhovno sjedinila!

Raduj se, ti koja si javljanjem moštiju tvojih Crkvu Rusku razveselila!

Raduj se, ti, koja si ruske ljude u rasejanju duhovno ukrepila!

Raduj se, kraj Groba Gospodnjeg pogrebena!

Raduj se, u hramu svete žene-mironosice Marije Magdaline upokojena!

Raduj se, jer mošti tvoje isceljuju svake žalosti i bolesti!

Raduj se, svedoče večnosti u životu prolaznom!

Raduj se, ti, koja si venac dobrodetelji u sebi sjedinila!

Raduj se, nepoznatim putevima Božjim proslavljena!

Raduj se, Gornjeg Jerusalima stanovnice blažena!

Raduj se, ka Jerusalimu Nebeskom svima nama putevoditeljko!

Raduj se, sveta prepodobnomučenice Jelisaveto, lepoto Crkve Ruske, ti koja si udostojena da nevesta Hristova budeš!

 

Kondak 13.

O velika strastotrpice, žena ruskih ukrase i radosti naša, kneginjo milostiva Jelisaveto, primi uzdahe srca naših, koje ti s ljubavlju prinosimo, i tvojim zastupništvom pred Gospodom duh prave vere i blagočestija u nama ukrepi, u dobrodetelji i milosrđu nas utvrdi, pomozi da krst žalosti sa trpljenjem i nadom ponesemo, u ljubavi i miru narod naš sačuvaj, da se udostojimo da u radost Gospoda uđemo sa Anđelima i svim svetima pojući Mu: Aliluja. (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA SVETIM PREPODOBNOMUČENICAMA VELIKOJ KNEGINJI JELISAVETI I INOKINJI VARVARI

 

O svete novomučenice Ruske, Velika Kneginjo Jelisaveto i sestro njena po milosrđu, prečasna inokinjo Varvaro, koje zajedno put svojim u mnogim mukama završiste, Jevanđeljske zapovesti na delu u obitelji Milosrđa ispuniste, koje se radi vere Pravoslavne podvizavaste do smrti u poslednja vremena ova, i dobri plod u trpljenju strasti Hristu prinesoste! Molite Mu se, kao Pobedniku smrti, da utvrdi Crkvu Rusku Pravoslavnu i Otaxbinu našu, krvlju i stradanjima novomučenika iskupljenu i da ne da neprijateljim Rusije da razgrabe blago naše. Jer gle, lukavi neprijatelj se naoruža protiv nas, hoteći da nas pogubi u međusobicama, teskobama, neizdrživim tugama, bolestima, nuždama i nedaćama ljutim. Umolite Gospoda da pobedi sve nemoćne drskosti njihove; veru u srcima ljudi Ruskih ukrepite, da kada nam dođe iskušenja čas hrabrosti dar primimo po vašim molitvama, odrekavši se sebe i uzevši krst svoj, krenemo za Hristom razapinjući plot svoju sa strastima i pohotom. Sačuvajte nas od svakoga zla, osvetite puteve života našeg, darujte pokajanje nelicemerno, tišinu i mir dušama našim, izmolite od Gospoda da se mitarstava gorkih i večne muke izbavimo i Carstva Nebeskog naslednici budemo sa svim svetima, koji od veka ugodiše Bogu, da radujući se, uznesemo hvalu, čast i poklonjenje Ocu i Sinu i Svetome Duhu u vekove vekova. Amin.

 

Tropar, glas 1.

Smirenomudrijem dostojanstvo kneževsko sakrivši, bogomudra Jelisaveto, dvostrukim služenjem Marte i Marije Hristu si ugodila. Milosrđem, trpljenjem i ljubavlju sebe unapred očistivši kao žrtva pravedna Bogu sebe prinela si. A mi, poštujući doborodeteljni život i stradanja tvoja, kao istinsku nastavnicu usrdno molimo te: sveta mučenice Velika Kneginjo Jelisaveto, moli Hrista Boga da spasi i prosveti duše naše.

 

Kondak, glas 5.

Od slave carske uzevši Krst Hristov, prešla si ka slavi nebeskoj, moleći se za neprijatelje i stekla si radost večnu, sveta mučenice kneginjo Jelisaveto, a i ti Varvaro mučenice. Zato vas molimo, molite se za duše naše.

 

VELIČANJE

 

Veličamo vas, svete stradalnice Jelisaveto i Varvaro, i poštujemo časna stradanja vaša, koja ste za Hrista pretrpele.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.