NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist svetoj blaženoj Kseniji Petrogradskoj

Akatist svetoj blaženoj Kseniji Petrogradskoj

Kondak 1.

Izabrana ugodnice i Hrista radi jurodiva, sveta blažena mati Ksenija, koja si izabrala podvig trpljenja i zlopaćenja, pohvalnu pesmu prinosimo ti štujući sveti spomen tvoj. Ti pak, zaštiti nas od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da ti kličemo:

Raduj se, blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Ikos 1.

Ravnoangeoski život iskala si, blažena mati, po smrti muža svog odbacila si lepotu ovoga sveta i sveg što je u njemu, želje očiju, želje tela i gordost svagdašnju, i jurodstvom um Hristov stekla si. Stoga usliši od nas pohvalu koju ti uznosimo:

Raduj se, ti koja si životom svojim jednaka Andreju, Jurodivom Hrista radi!

Raduj se, ti koja si se imena svog odrekla i sebe mrtvom nazvala!

Raduj se, jer si u jurodstvu ime tvoga muža Andreja primila!

Raduj se, jer nazvavši se imenom muškim, slabosti ženske odrekla si se!

Raduj se, jer si imanje svoje dobrim i ubogim ljudima razdala!

Raduj se, jer si dobrovoljno, Hrista radi, siromaštvo prihvatila!

Raduj se, ti koja si nas jurodstvom svojim naučila da se od sujetne mudrosti ovoga sveta otrgnemo!

Raduj se, blaga utešiteljice svih koji ti se molitveno obraćaju!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 2.

Gledajući tvoj neobični život, jer si prezrela dom svoj i svako zemno bogatstvo, rodbina po telu bezumnom te smatraše, a ljudi iz Petrova grada, gledajući smirenje tvoje, patnje i dobrovoljno siromaštvo, pojahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum od Boga dat u prividnom bezumlju sakrila si; u sujeti velikoga grada kao pustinjakinja živela si, svoje molitve Bogu neprestano uznoseći. Mi, koji se divimo takvom životu tvome, kličemo ti pohvalno:

Raduj se, ti koja si teški krst jurodstva, od Boga tebi dat, na leđima svojim ponela!

Raduj se, ti koja si prividnim bezumljem sjaj blagodati sakrivala!

Raduj se, ti koja si dar prozorljivosti krajnjim smirenjem i molitvenim podvigom stekla!

Raduj se, jer si dar svoj na korist i spasenje stradajućih pokazala!

Raduj se, jer si stradanja ljudska prozorljivo, u daljini nepreglednoj gledala!

Raduj se, jer si ženi dobroj rođenje sina prorekla!

Raduj se, jer si ženi toj od Boga čedo isprosila!

Raduj se, jer si svakog naučila da se Bogu molitveno obraća!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

Kondak 3.

Silom odozgo, od Boga ti darovanoj, vrelinu i ljutu studen hrabro si podnosila, raspinjući telo svoje protiv strasti i pohote. Zato prosvetljena Duhom Svetim kličeš neprestano Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući, blažena, nebo za pokrov svoj i zemlju za postelju svoju, Carstva Božjeg radi odrekla si se svakog ugađanja telu. Gledajući takav život tvoj, sa umilenjem te prizivamo:

Raduj se, jer si zemaljski dom svoj ljudima ustupila!

Raduj se, jer si nebesko utočište iskala i primila!

Raduj se, jer si se, nemajući zemaljska blaga, u svem duhovnom bogatila!

Raduj se, jer si nas životom svojim trpljenju naučila!

Raduj se, jer si ljubav Božju ljudima pokazala!

Raduj se, ukrašena plodovima blagočestivosti!

Raduj se, jer si trpljenje i nezlobivost svetu pokazala!

Raduj se, ljubazna zaštitnice naša pred Prestolom Svevišnjega!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 4.

Buru životnu u gradu Petrovom uskovitlanu, krotošću i nezlobivošću nadjačala si, Blažena mati, i bestrašće prema truležnom svetu stekla si. Zato i pojemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši o tebi kako stradaš Hrista radi, žalosne tešeći, nemoćne krepeći, zabludele na pravi put izvodeći, narod stradalni pomoći tvojoj pribeže slaveći te:

Raduj se, ti koja si put Hristov svim srcem zavolela!

Raduj se, ti koja si krst Hristov radosno ponela!

Raduj se, ti koja si svaku sramotu sveta, tela i đavola pretrpela!

Raduj se, jer si darovima Božjim ispunjena!

Raduj se, jer si ljubav ka bližnjima pokazala!

Raduj se, jer si stradalnima utehu pružila!

Raduj se, jer si suze uplakanih obrisala!

Raduj se, jer si blagodaću Duha Svetoga čudesno ogrejana!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 5.

Bogovođenom zvezdom pokazala se svetost tvoja, Ksenija Blažena, koja je obasjavala horizont Petrovoga grada. Jer si ljudima koji su u bezumlju greha ginuli javila put spasenja i sve ih pokajanju prizvala, da bi klicali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši podvige tvoje u molitvi, trpljenju studeni i vrelini, blagočestivi ljudi htedoše da umanje patnje tvoje, odeću i hranu donoseći ti. Ti si pak sve to ubogima razdavala, želeći da podvig svoj sačuvaš. Mi pak, diveći se dobrovoljnom sirotovanju tvome, kličemo ti ovako:

Raduj se, jer si žegu i studen Hrista radi dobrovoljno podnosila!

Raduj se, jer si u molitvi neprestano prebivala!

Raduj se, jer si Petrov grad svenoćnim bdenjem od nesreća ograđivala!

Raduj se, jer si gnev Božji mnogo puta od njega odvratila!

Raduj se, jer si se svakog dana u godini noćima u polju molila!

Raduj se, jer si sladost rajsku u siromaštvu duha okusila!

Raduj se, jer si u sladosti toj sve zemaljsko ostavila!

Raduj se, jer sva u Bogu prebivaš!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 6.

Propovedaju svetost života tvoga, Bogoblažena, svi izlečeni tobom od mnogih bolesti, beda i žalosti: bogati i ubogi, stari i mladi. Zato i mi, slaveći te, kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijala je slava podviga tvojih, Blažena mati, kada si noću graditeljima crkve Smolenske kamen tajno donosila, olakšavajući napor zidarima crkvenim. Tobom vođeni, i mi grešni kličemo ti ovako:

Raduj se, jer si nas naučila da tajno dobra činimo!

Raduj se, jer si podvigu blagočestivosti sve prizivala!

Raduj se, pomoćnice graditelja hramova Božjih!

Raduj se, jer si svetost crkvenu zavolela!

Raduj se, jer trud naš na putu spasenja olakšavaš!

Raduj se, brza pomoćnice onih koji k tebi pribegavaju!

Raduj se, blaga utešiteljko svih žalosnih!

Raduj se, Petrovog grada nebeska zastupnice!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 7.

Želeći da izbaviš od žalosti uplakanog lekara koji je ženu sahranio, zapovedila si nekoj devojci na Ohtu da pobegne i tamo sebi muža nađe i uteši. I učinjeno je onako kako si ti prorekla. Oni pak u radosti klicahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novo čudo molitve svoje pokazala si, Blažena mati, kada si blagočestivoj ženi rekla: „Uzmi kopejku, ugasitejku“. Time si joj prorekla požar u domu njenom. I po molitvi tvojoj plamen ognja ugasi se. A mi, vođeni tobom, kličemo ti pohvalno:

Raduj se, ublažiteljko žalosti ljudskih!

Raduj se, jer si smelost pred Bogom za stradajuće pokazala!

Raduj se, svećo neugasiva koja u molitvama Bogu jarko goriš!

Raduj se, zastupnice u bedama i nesrećama našim!

Raduj se, spasiteljko od pogibelji strastima obuzetih!

Raduj se, jer si blagočestivu devojku od braka nevernog odvratila!

Raduj se, jer oklevetane od očajanja izbavljaš!

Raduj se, brza zaštitnice na sudu nepravednih!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 8.

Putnice bezdomna, prešla si put života tvoga u prestonom gradu otadžbine naše u velikom trpljenju, nevolje i grdnje podnoseći. Sada pak, u gornjem Jerusalimu prebivajući, radosno poješ Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Svakom si bila sve, Blažena Ksenija: nevoljnima uteha, slabima pokrov i zaštita, tužnima radost, ubogima odeća, bolesnima iscelenje. Toga radi kličemo ti:

Raduj se, ti koja u gornjim stanovima prebivaš!

Raduj se, ti koja se za nas grešne tamo moliš!

Raduj se, ti koja blagi lik služenja Bogu objavljuješ!

Raduj se, pokroviteljice poniženih i proganjanih!

Raduj se, ti koja molitvama svojim Pravoslavlje zastupaš!

Raduj se, zaštitnice uvređenih i onih koji ti se mole!

Raduj se, ukrepiteljko uvređenih!

Raduj se, ti koja nevernike i podrugljivce posramljuješ!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 9.

Svakojake bolesti pretrpela si, Blažena mati, siromaštvo, glad i žeđ, i grdnje ljudi bezbožnih koji mišljahu da si bezumna. Ti se Gospodu moliš uporno Mu kličući: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici ne mogahu razumeti da si ti bezumljem svojim bezumlje celoga sveta razobličila i nemoći svojom jake i mudre posramila. Ne videše u tebi silu i premudrost Božju. Mi pak, koji pomoć tvoju primamo, pojemo ti ovako:

Raduj se, nositeljko duha Božjega!

Raduj se, jer se sa Apostolom Pavlom nemoći svojom hvališ!

Raduj se, jer prividnim bezumljem tvojim svet razobličavaš!

Raduj se, jer lepotu ovoga sveta spasenja radi odbacuješ!

Raduj se, jer nebeska blaga svim srcem ljubiš!

Raduj se, jer nas na put spasenja prizivaš!

Raduj se, jer strašne grehe pijanstva razotkrivaš!

Raduj se, jer si besplatni i milostivi lekar svima bila!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 10.

Želeći da spaseš dušu, telo si svoje sa strastima i pohotama raspela i nepovratno sebe odbacivši, krst si svoj na leđa položila i Hrista svim srcem sledila, pojući Mu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Bedem si čvrsti i utočište neuništivo onima koji ti se mole, mati Ksenija. Toga radi zaštiti i nas od neprijatelja vidljivih i nevidljivih molitva ma svojim, da bismo ti klicali:

Raduj se, ti koja nas na podvig duhovni pokrećeš!

Raduj se, ti koja nas od vražjih zamki izbavljaš!

Raduj se, tamjane kađeni, Bogu prineseni!

Raduj se, ti koja mir Božji u srca ljudska donosiš!

Raduj se, ti koja duh zlobe u srcima ozlojeđenih umrtvljuješ!

Raduj se, ti koja deci krotkoj blagoslov daruješ!

Raduj se, jer ih tajnom molitvom od bolesti isceljuješ!

Raduj se, jer svetu ozlojađenom Mudrost Božju pokazuješ!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 11.

Pohvalnu pesmu prinose ti, Blažena Ksenija, oni koji su tvojim molitvama spaseni od nevolja, žalosti i svih napasti, i zajedno s tobom radosno kliču Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Život tvoj, Sveta mati, pokazao se kao ozarujuća svetlost koja u mraku života ovoga ljude obasjava. Ti si pale u provaliju greha izbavila i ka svetlosti Hristovoj usmerila put njihov. Zato ti i kličemo:

Raduj se, jer pravoslavne Božjom svetlošću prosvećuješ!

Raduj se, Hristova ugodnice, jer si u svetu nebeski živela!

Raduj se, jer si u mukama mnogim veliku blagodat stekla!

Raduj se, jer u tami greha blagodaću Božjom sijaš!

Raduj se, jer očajnima ruku pomoći na putu spasenja pružaš!

Raduj se jer slabe u veri ukrepljuješ!

Raduj se, jer duh zlobe posramljuješ!

Raduj se, ti koja si životom svojim angele zadivila!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 12.

Blagodat obilnu izlivaš, Blažena Ksenija, na one koji štuju spomen tvoj i pribegavaju pokrovu tvome. Toga radi i nama koji se tebi molimo istoči od Boga reku isceljenja, da Mu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući o mnogim čudesima tvojim, Blažena mati, slavimo te i sveusrdno molimo: ne ostavljaj nas grešne u žalosti, no umoli Gospoda sila da ne otpadnemo od vere naše pravoslavne, nego da se u njoj s tobom utvrđujemo i da ti kličemo.

Raduj se, jer si nas sastradanju sa stradajućima naučila!

Raduj se, jer si nemoći naše sveusrdno primila!

Raduj se, jer si nas raspinjanju tela sa strastima i pohotama naučila!

Raduj se, pokroviteljko i posrednice onih koji štuju spomen tvoj!

Raduj se, jer si put pun nevolja prošla!

Raduj se, jer si spasenje večno time ulepšala!

Raduj se, jer tešiš one koji se grobu tvome klanjaju!

Raduj se, jer se za spasenje Otačastva našeg zauzimaš neprestano!

Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!

 

Kondak 13.

O, sveta blažena mati Ksenija, u životu tvome krst teški ponela si. Primi od nas grešnih moljenja koja tebi prinosimo. Zaštiti nas molitvama tvojim od zamke duhova tame i svih onih koji nam zlo misle. Umoli Svedarežljivog Boga da nam poda silu i krepost kako bi svako od nas uzeo krst svoj i pošao za Hristom pojući Mu s tobom: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA SVETOJ BLAŽENOJ MATERI KSENIJI PETROGRADSKOJ

 

O, sveta sveblažena mati Ksenija!

Ti si pod zaklonom Svevišnjega živela, praćena i ukrepljivana Bogomajkom. Glad i žeđ, studen i vrelinu, uvrede i gonjenja pretrpela si, dar prozorljivosti i čudotvorstva od Boga dobila i pod zaštitom Svemogućeg spokoj si našla. Sada te Sveta Crkva kao miomirisni cvet proslavlja. Stojeći na mestu tvoga pogrebenja, pred likom tvojim svetim, kao živoj, koja si sa nama, molimo ti se: primi molitve naše i prinesi ih Prestolu Milosrdnog Oca Nebeskog, i imajući smelost pred Njim, isprosi večno spasenje onih koji tebi pritiču, darežljiv blagoslov za dobra dela i namere naše i izbavljenje od svih nevolja i žalosti. Zastupi nas svetim tvojim molitvama pred prestolom Svemilostivog Spasitelja našeg, nedostojne i grešne. Pomozi, Sveta Blažena mati Ksenija, da se dečica svetlošću Svetoga krštenja ozare i pečatom Duha Svetoga zapečate, da se dečaci i devojčice u veri, čestitosti, bogobojažljivosti vaspitavaju i da uspeha u učenju imaju; da se bolesni i slabi iscele; porodičnu ljubav i slogu pošlji; monahe udostoji da se dobrim podvigom podvizavaju i od uvreda ih ogradi; pastire u kreposti Duha Svetoga učvrsti; narod i zemlju našu u miru i spokojstvu sačuvaj i sažali se na one koji su na samrtnom času lišeni pričešća Svetim Tajnama Hristovim. Ti si nam nada i uzdanje, brzo uslišenje i izbavljenje, tebi blagodarnost uznosimo i s tobom slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

 

MOLITVA DRUGA SVETOJ KSENIJI PETROGRADSKOJ

 

Blažena mati Ksenija, primi pohvalnu pesmu ovu od nas nedostojnih, podobnih ne tebi, nego mužu tvom Andreju u svemu: razvratu, pijančenju, srebroljublju, nemarnosti prema večnom spasenju i neosetljivosti na Božje upozorenje i dobrotu. I kao što muža posle smrti nisi osudila i prezrela, nego znajući kakav je podvig potreban da bi se za takvu dušu molila, podvig jurodstva si uzela, i obukavši odelo njegovo, sebe si mrtvom nazvala, a njega živim, da bi ga bar tako Božje milosti udostojila, tako i nas, nesebična, pogledaj, i čuj reči naše: nedostojne neba i zemlje i cele potčinjene grehu, kojima ne priliči da na Presto Božji pomisle, nezaštićene od Angela koji od nas odstupiše, ti nas, saosećajna Ksenija, sa dna očajanja podižeš i činiš, uzdanice naša, da učinimo ono što još možemo; jer, čuvši od onih koji ti kopejku davahu da im se ona kao blagodat vraćala, uredismo ovaj mali spomen na tebe od suviška našeg, želeći da ga i sa drugima podelimo. Smiluj se, dakle, na nas nište u svakom pogledu, svemilostiva, molitvama tvojim daj nam olakšanje tereta sagrešenja naših i smelosti da najpre ištemo otrežnjenje svoje. Daruj nam, podvižnice, i pomisao na smrt, sud i osudu, i strah Božji ukoreni u nama. Iz vrtloga strasti, uživanja i svekolike svetske opsednutosti podigni nas. Čudotvorko, učini da i mi, nepotrebni, sleva krenemo nadesno i da zajedno sa našom pravoslavnom braćom doživimo delić ozarenosti onih koji su na Božansku Tajnu Večeru pozvani. Čuvši za veliku milost tvoju, mi ti se, neskromni, molimo i za sve naše prijatelje i sve duše koje se u ovom svetu izgubiše i predadoše sebe zaboravu senima svetskih sablazni: demonskoj muzici, drogama, modi i nepotrebnim naukama, i lažnim učiteljima i ideologijama, i politici i svakojakim idolima. Ne nalazeći im krivicu, sve ih kao zabludele potraži i izmoli od Dobrog Pastira našeg da tobom vođeni i zauzimanjem Sve blagoslovene Vladičice naše Bogorodice, osete radost preumljenja i novoga života. I sve nas, svesmirena, nauči tvom podvigu samozaborava i neznanja. Jer istinite su reči Gospoda našega da blagoslov od Oca primaju i naslednici Carstva postaju samo oni koji sebe zaboraviše i koji ne znaju kad šta dobro i pohvalno učiniše. Znamo da nećeš postideti nadu koju u tebe polažemo, nego još i umnoži tvoje zastupništvo, da i mnogi drugi skupa s tobom, u sve dane života svoga, slave Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

173 komentar(a)

 1. Danijela Milanović

  Potrebno je objašnjenje:“nepotrebne nauke“?

  • Postovanje Danijela
   Meni licno kad u molitvi procitam `nepotrebne nauke` automatski me asocira na neki od naslova koje svakodnevno srecemo na internetu,kao recimo: `Naucnici su otkrili da kada se prekrstimo desava se to to i to=pa su otkrili da na kasicici za pricest nema bakterija itd. itd. Kao da ljudi to vekovima vec i sami ne znaju. Ne potcenjujem ni jednog naucnika ali licno mislim da su takve stvari (istrazivanja) cisto gubljenje vremena tj. `nepotrebne nauke`mozda i pokusaji manipulacije ,ko ce ga znati. Pozdrav i svako dobro zelim 🙂

  • Moje mišljenje po pitanju nepotrebnih nauka je da se to odnosi na tzv nauke tipa astrologija, numerologija i slično.
   Sve najbolje Vam želim.

  • Mislim da se misli na astrologiju, feng sui…

  • Nepotrebne nauke=svako znanje koje ne doprinosi spasenju duse za vecni zivot i zadobijanje Carstva Nebeskog. Sve nauke koje odvajaju ljudsku dusu od Gospoda i puta ka Vecnom Spasenju. Sve nauke i znanja koja se protive Bozijoj nauci i Volji Bozijoj. Sve nauke i znanja koja mozda nisu ni losa sama po sebi, ali su beskorisna jer se nemogu primeniti u vecnosti, vec samo u ovom privremenom zivotu na zemlji, pa samim tim doprinose gubitku vremena za ona saznanja i napredovanju duse, koja vode vecnom spasenju

 2. Presveta Ksenija Petrogradska molim ti se i klanjam i vapijem pomozi svojim molitvama mojoj ćerki Slađani da nađe poso i da opstane sa svojom ćerkom molim ti se ugodnice Božja AMIN.

 3. Marijana

  Draga i presveta Ksenija, molim te da dobijem posao uskoro,stvarno te molim……

 4. Marijana

  Molim te sveta Ksenijo da mi pomognes da dobijem posao..

 5. Jasna Zagorac Simonovic

  Spasibo

 6. Molim te sveta Ksenije da uskoro dobijem dostojan posao. Amin

 7. Sveta Ksenija pomozi za zdravlje, i posao

 8. SVETA KSENIJO MOLIM SE ZA ZDRAVLJE I ZA POSAO.AMIN

 9. Aleksandra

  Sveta Ksenijo Petrgradska hvala ti za sve sto si ucinila za mene i moju porodicu.
  Molim ti se Sveta Ksenijo,pomozi da mladji sin zavrsi fakultet,a stariji nadje devojku. Molim ti se i za zdravlje moje porodice i mene. Zahvalna sam ti.

 10. Aleksandra

  Molim ti se Blazena Ksenija za zdravlje moje porodice i zdravlje svih i molim ti se da se zaposlim u svojoj struci.Amin

 11. Vladica

  Blažena mati Ksenija pomozi rođena da nađem posao i moli se Spasitelju našem da nam oprosti grehe .Amin.

 12. Hvala Blaženoj mati Kseniji! Mome mužu nisu rasformirali odsek, već će ga i unaprediti, moja baka i tetka su posle dužeg vremena našle kupca za stan i rešavaju stambeno pitanje, ja sam našla posao sa odličnim uslovima i odličnoj firmi posle godinu dana potrage. I sve to se ostvarilo tokom 40 dana čitanja akatista. Vera u srcu i duši, dobra dela, život po Božijim zakonima.

 13. Blažena mati,
  Ti znaš šta mi je u ovom trenutku najpotrebnije. Molim te, pomozi mi da moje dijete ozdravi, duševno i fizički.
  Oprosti mi, hvala Ti za sve!
  Amin!

 14. Molim te Sveta Ksenijo da dobijem posao… molim te…

 15. Blazena Ksenija Petrogradska,
  Molim te za zdravlje svoje porodice i da konačno nađem posao u struci sa dobrim uslovima rada.
  Molim te ja grešna

 16. Molim te sv. Ksenijo umoli Gospoda da sacuva zdravlje moje i mog deteta i svih mojig bliskih i najblizih. Amin

 17. Molim te sv. Ksenija umoli Gospoda da mi zdravlje bude dobro, da mi bude napredovanje na poslu i da se udam brzo i da dobijem blizance…

 18. Sveta Ksenija pomozi da nadjem pravog muškarca tj. ljubav i posao shodno mojim talentima.Amin.

 19. Molim te, sveta Ksenija umoli Gospoda za zdravlje i spasenje mojih najbližih i da ubrzo pronađem divnu pravoslavnu suprugu sa kojom bih mogao da ostvarim porodicu.

 20. Sveta Ksenijo,
  Pomozi mi, kao sto si i dosad pomagala, uprkos mojoj neistrajnosti da, 40 dana zaredom, čitam Akatist.
  Ti, koja imaš uvid u ono sto mi je potrebno, učini mi dostupnim.
  Uvijek zahvalna,
  Milica

 21. Danas je prvi dan kako citam akatist. Ponovo cu ostavoti komentat kad dobijem posao. A Sveta Ksenija ce mi pomoci i usmeriti na pravi put,jer ona i Gospod znaju sta je najbolje za mene,kad su oni tu ja ih samo pratim i molim se. Hvala za sve do sada i sacuvaj nas Gospode miloscu tvojom.
  Gospode Isuse Hriste,pomiluj mene gresnu!

 22. Opet ja. Ostavila sam komentar pre 11dana a juce sam vec pozvana da radim . Hvala Blazenoj Kseniji,za pomoc i dalje cu joj se moliti. Oprosti i pomiluj Presveta

 23. Blažena,molom ti se da nadjem muskarca,LJUBAV i sve ono sto mi je potrebno ,a ti ZNAŠ ucini mi dostupnim .SLAVA TI i HVALA SVETA Blaženi Ksenijo i pomozi mi da istrajem u citanju Akatista.Molim se za rešenje stambenog pitanja i za posao po mojim talentima.ZORICA

 24. Molim te Sveta Ksenija Petrovgradska da dobijem novi dostojan posao i ja i moj muž. Slava ti i hvala

 25. Molim ti se svim srcem svijim Sveta Ksenija Petrovgradska da ozdravim, da nadjem dobar posao i da nadjem muskarca sa kojim cu ziveti u sreci i dobiti porod, i molim se za zdravlje i srecu svih mojih bliznjih i svih koje poznajem.

 26. Molim Ti se Sveta Ksenija Petrovgradska za spasenje

 27. Zahvaljujuci S.V. Kseniji Petrovgradskoj pre dve godine dobio sam posao,vecno zahvalan i svake vrste nedostojan Pera iz Jagodine.

 28. Molim ti se Sveta Blazena mati Ksenija da dobijem dostojan posao u svojoj struci.Moli Gospoda za zdravlje i uspjeh moje porodice i mene.Amin i Slava ti

 29. Molimte Svevisnja mati Ksenijo Petrogradka umoli Gospoda Isusa Hrista da napredujem u poslu i da se pomirim sa mojim prijateljom sa kojim ne komuniciram duze vreme

 30. Molim Te Sveta Blazena Ksenija umoli Gospoda za zdravlje i spasenje moje dece, supruga i mene gresne. Blazena Mati Ksenija zajedno sa Gospodom Vi znate sta nam je u ovom trenutku najpotrebnije. Oprostite nam grehe nase. Amin.

 31. Sveta blazena mati Ksenija Petrogradska molim ti se da dobijem posao u svojoj struci u skladu sa svojim znanjem i obrazovanjem .Slava ti i hvala

 32. Blazena mati Ksenijo, molim te da upoznam osobu za brak, mog muza, da se udam, postanem majka I zasnujem svoju porodicu.

 33. Molim ti se za zdravlje svoje i svoje porodice za sve ljude cuvaj nas od losih poroka upozori nas na lose .Amin

 34. Danijela Jankovic

  Pomozi, Sveta Ksenija da se pomirim sa mužem koji me je ostavio i podneo zahtev za razvod, da se opameti, da se preobrazi, da shvati da bi trebalo da mu je porodica najvažnija, da povuče zahtev za razvod i da više ne naseda na priče svojih roditelja, sestre i brata i bratove porodice. Pomiluj nas sve i pomozi

 35. Divna Svetiteljko, Hvala Bogu kroza te, za sve što sam te molio do sada i za sve buduće molitve. Kada god sam ti se samo kratkom molitvom obratio, nalazila si mi posao i izbavljala od zemaljskih dugova. Hvala Bogu i tvojim molitvama za divnu suprugu i oba deteta. Moli se za rod Srpski i svakom Bogu ugodnu želju ispuni, svima što te ovde mole za pomoć pomozi. Hvala ti, divna Svetiteljko naša, divan je Gospod u Svetima svojim

 36. Presveta Ksenijo, pomozi mi da prestanem da mucam i da opstanem sa divnom devojkom koju sada imam. Dok sam čitao ovu molitvu nisam zamucao nijednom. Amin.

 37. Sveta Mati Ksenija,
  Hvala za svaki vrstu pomoci koju si mi pruzila, kao npr. kada sam iznenada, a nakon citanja Akatista, koji sam napustala i nehajno citala, kao sto znas, iznenada nasla izgubljena sociva.

  Moli boga za mene, pomirenje sa Markom i zdravlje mojoj porodici, narocito bratu.

  Uvijek zahvalna,
  Milica

 38. Molim ti se blazena mati Ksenija da darujes zdravlje dusevno i telesno mojoj porodici, svim ljudima pa i meni gresnoj. Molim ti se mati da verujem u vreme kada svi sumnjaju i da zdravo razmisljam i rasudjujem. Molim ti se mati da pronadjem dostojan posao. Molim ti se mati, da steknem prave prijatelje. Molim ti se blazena mati Ksenija, da mi posaljes muza koji ce mi biti zivotni saputnik I sa kojim cu moci da osnujem porodicu. Molim ti se blazena mati Ksenija za slogu i ljubav izmedju moje sestre i mene da budemo jedna drugoj podrska i vetar u ledja. Molim ti se blazena mati Ksenija pomiluj me gresnu, izbavi iz mnogih zamki i uslisi. Amin. Slava ti i hvala

 39. Blazena mati Ksenija molim ti se da darujes zdravlje dusevno I telesno mojoj porodici, svim ljudima I meni gresnoj, da mi posaljes odgovarajuci posao, muza koji ce mi biti zivotni saputnik i sa kojim cu moci da osnujem porodicu. Molitvama svojim umoli od Gospoda oprostaj za sve moje grehove. Pomozi mi da volim,verujem,nadam se, kajem I oprastam. Amin. Slava ti i hvala

 40. Blažena mati Ksenija,
  molim TE svim srcem da uslišiš moju molitvu, i da mi pomogneš oko nalaženja novog posla i novog mjesta stanovanja.
  Molim TE za zdravlje moje porodice i da pomogneš mom djetetu da prihvati Gospoda BOGA I Crkvu našu pravoslavnu, i da zasnuje porodicu i postane majka!
  Blažena mati, pomozi meni da upoznam osobu za brak, sa kojom bi slavila ime Gospoda BOGA!

 41. Presveta pomocnice,pomozi nama gresnima,Sveta Ksenijo,pomozi da moje dete i ja nadjemo dusevni mir i da ozdravim od ove cudne bolesti. Zahvalna sam ti za sve i znam da ces pomoci da moja cerka nadje novac da zavrsi fakultet,da nadje ljubav i bude voljena. Verujem i tvoja cuda i iscelenje koje nam saljes! Zahvalna i spokojna citam tvoj akatist.

 42. Presveta pomocnice,pomozi nama gresnima,Sveta Ksenijo,pomozi da moje dete i ja nadjemo dusevni mir i da ozdravim od ove cudne bolesti. Zahvalna sam ti za sve i znam da ces pomoci da moja cerka nadje novac da zavrsi fakultet,da nadje ljubav i bude voljena. Verujem i tvoja cuda i iscelenje koje nam saljes!

 43. Sveta Ksenijo sacuvaj mi um da ostanem zdrava svojoj djeci pomozi mi da izadjem iz ove tuge molitvama svojim Sacuvaj nas gresne

 44. Spasibo Ksenija!Danas je Tvoj Dan,a i svakog te se dana sećam jer već nekoliko godina uživam na poslu dostojanstvenom Nikada ne ostavljaš one koji zaista ištu! Svelo likujet grad Svjatago Petra Prisećam se dana kada si me udostojila da posetim Smolensk i , a potom i sve druge ruske svetinje o kojima onda nisam ni znala Oni koji ti kopejku daruju,vraćaš trostruko! tvog muža Andreja spominjati u molitvama i zahvaljivati tvojim delima pomoći Spasibo Blazenaja i pomozi da se sa blagocestivim suprugom utvrdim u veri i braku,na dobrobit, zdravlje i spasenje I da uživamo u zdravoj i dobroj deci AMIN

 45. Blažena mati Ksenija,
  molim TE svim srcem da uslišiš molitvu moju i pomogneš oko posla,da daruješ zdravlje duševno i telesno mojoj porodici pa i meni grešnoj.Pomozi mi da volim,trpim,praštam ,kajem se i nadam.Verujem u tvoju Bogom danu moć i isceljenja koja nam šalješ!

 46. Blažena mati Ksenija,
  Molim Te pomozi mom tati koji je teško bolestan. Pomozi da opet bude s nama, da porodica bude na okupu. Molim Te mati Ksenija, podari mojoj porodici zdravlje telesno i duševno. Oprosti nam sve što smo grešili. Slava Ti i hvala.

 47. Molitvama Svete Ksenije Petrogradske pomiluj nas Gospode Isuse Hriste I molim za isceljenje moje Mije

 48. Presveta Sveta Ksenijo molim te udostoji mene gresnoga novim poslom, na radost svih kako bi slavio ljubav prema Bogu koja ne zavisi ni od cega. Neka bude volja Tvoja.

 49. Blsžena Ksenija Petrogradska, pomozi da s uspehom prodamo kuću , da nsm din uči dobro, napreduje ofbrani ga od svakig zla. A mom mužu i meni pomozi da vratimo stambeni kredit i svako dugovanje naše, da možemo da živimo od sopstvenog rada i truda. Amin daj Bože i sveta Ksenijo!

 50. Premila Matuška Ksenija,te molam jas nedostojnata sluginka gospodova da ni pomogniš da gi nadminime nesoglasuvanjata so našite deca,soprugot da se sozemi vo umot i da se vrati nazad vo verata ,pa taka site zaednoda bidime sreќni i zaedno da se raduvame na životot,AMIN+++

 51. Katarina

  Sveta Ksenija, molim ti se da pomognes da Ognjen i ja obezbedimo sebi posao dolican nama i omogucimo time nas zajednicki zivot! Zahvalni unapred verujuci u tvoje moci! Hvala

 52. Blazena mati Ksenija,molim te pomozi mojoj porodici i meni. Molim te oslobodi nas ovih muka i ucini da konacno nadjemo mir. Da se oslobodimo dugova i da zivimo mirno. Amin

 53. Snježana

  Blažena mati Ksenija,
  Ti znaš šta mi je potrebno.
  Molim te pomozi mom sinu jedincu da izađe iz krize, da ozdravi duševno, da nastavi školovanje i svoj put tamo gde je stao.Podari mu zdravlje i napredak, molim Ti se Sveta Ksenija.Oprosti mi , hvala Ti za sve.
  Pokaži mi konačno svetlost u ovome mraku života, pomozi mi da moje lice bude ozareno, da sijam blagodaću Božijom. Pokaži mi i podari mi mudrost kojom ću koračati kroz život, pomozi mi da živim i dišem ljubav, da volim i budem voljena.Vrati smeh mom licu i sjaj očima mojim.
  Oprosti mi sva sagrešenja moja,
  Amin.

 54. Blazena Mati Ksenija molim ti se za zdravlje moje porodice.
  Molim ti se da prodamo stan, da sto pre otvorim radnju i radim posao koji volim.
  Hvala Ti, uslisi i ispuni moje zelje meni gresnoj.
  AMIN

 55. Blažena mati Ksenija, molim ti se svim srcem da uslišiš molitvu moju, da nađem dostojan posao.
  Da se udam, postanem majka i zasnujem svoju zdravu i srećnu porodicu.
  Molim ti se za duhovno i telesno zdravlje svojih bližnjih i svoje zdravlje.
  Slava ti i hvala. Amin

 56. Sveta mati Ksenija moli Boga da smrsam i ozdravim sto pre da nadjem saputnicu života i da nadjem sto pre novi poso i da se vratim na Kosovo. Moli Boga da mi pomogne u životnom preokretu da budem dostojan Boziji sluga al na kraju ipak da bude sve po Bozijoj volji.

 57. ljubljena i blazena Sveta Ksenunsko milostiva, pomozi meni i mojoj porodici molitvama tvojim pred prestolom Svevisnjeg Gospoda Boga naseg, da u Ime Isusa Hrista, moja porodica zbog molitvi tvojih bude blagoslovena i blagodat Duha Svetog da sidje na nas. Molim te, moli se za djecu moju, da idu pravednim putem i da ih Bog sacuva od neprijatelja vidljivih i nevidljivih, duhova tame i loseg drustva, da budu dobri, zdravi i napredni. Umoli Milost Gospoda za mog najstarijeg sina, da shvati opet skolu ozbiljno, da zavrsi dobro skolovanje, dobar posao da nadje, da nadje sebi onda lijepu i poboznu zenu i da bude dobar, castan i posten covek. Mila moja Ksenusko, molim ti se i za posao koji smo privatno pokrenuli, da imamo puno porudzbina, dobre musterije i dobru zaradu. Molim ti se Ksenusko za svo izobilje i Dobra od Gospoda Boga, da budemo rukom Njegovom Svetom zasticeni i molitvama Tvojim ukrepljivani.. ljubljena molim te, moli dragog Boga za nas. Neka bude volja Bozija, AMIN

  • Blažena Ksenija Petrogradska godina postim, pričešćujem se, slavim Slavu i sve naše pravoslavne praznike , molim se Bogu. Posle svih ovih godina truda i rada nemam stalni posao. U svojim molitvama tebi ,pomozi mi da ga nađem i da se ne mučim više. Daj zdravlja mom detetu i sreće u školi i životu kao i mojoj bratanici. A mom bratu,zdravlja dobru i poštenu ženu i još jedno dete. Da mu se pruži mogućnost da otplati stambeni kredit i stane na svoje svoje noge.I majka da nam još poživi s nama. A meni duševni mir,zdravlje i sreću. Pokaži mi put u molitvama Tebi Blažena Ksenija. Amin

 58. Molim te sv.Ksenija da izadjemo iz finansijske krize i da opet normalno zivimo. Danas mi je prvi dan kako citam.

 59. Sveta Ksenija Vecna ti Slava ,molim te pomozi na moga rodjenog brata da ozdravi .. Amin

 60. Sveta blažena Mati naša Ksenija/Andrej,
  Hvala Ti za svu dosadašnju pomoć. Ti sve o meni znaš i znaš i šta mi je sada potrebno. Zato te, Blažena, molim, nispošlji mi pomoć tvoju i ukrepi me u veri, uredi moj život na hrišćanski način, učini me jačom, boljom u svakom pogledu, pomozi mi u onome što od Tebe tražim i daj strpljenja da sačekam čas kada će Gospod poslati ono što moja duša iska. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin!

 61. Hvala i Vecna ti Slava Sveta Ksenija na uslisenoj molitvi !

 62. Sveta Blažena mati Ksenija, moli Boga za nas. Sveta Ksenija mi je mnogo puta do sada pomagala, svaki put kad sam iskreno zavapila za pomoć, i uvek kada je izostaja pomoć od ljudi Sveta Ksenija mi je pomagala kada su neke stvari izgledale potpuno nemoguće. Slava joj i hvala za sve. Mnogo puta sam počinjala sa čitanjem Akatista, i posle kratkog vremena usledila je pomoć od Presvetle Majčice. Najvažnija je vera i molitva iz srca.

 63. Hvala za sve Sveta majko Ksenijo Petrogradska

 64. Sveta Ksenijo pomozi da se ukucani urazume i umoli Gospoda da roditelji zavole djecu i djeca roditelje molim ti se ja i poklanjam pomozi meni gresnoj

 65. Pomozi,Sveta Blazena mati Ksenija,deci mojoj Djordju,Milici i Petru da imaju dobro zdravlje i uspeha u svemu,i isprosi njihovo vecno spasenje.Hvala divnoj Svetiteljki.

 66. Sveta Ksenija, molim te pomozi da progleda jedno neduzno stvorenje. Molim te pomozi mojoj porodici da izadje iz muke koja traje godinama .Pomozi mojoj majci sestrama ,i meni da budemo zivi ,zdravi,sretni.,i da nadjem posao da mozemo zivjeti normalno. Pomozi svim ljudima kojima je tvoja pomoc potrebna.Amin

 67. Sveta Blazena Ksenija moslim ti se da moj sin dobije blagocestiv posao u svojoj struci i da nadje blagocestivu pravoslavnu djevojku i da se ozeni. Amin Boze Daj!

 68. Draga i mila Sveta Blazena Ksenija, hvala tebi na svemu i molim te moli Boga za moju porodicu… Tamara

 69. Presveta majčice Ksenija, hvala ti za čudesno ozdravljenje koje si pred Gospodom za mene izmolila kad su mi dali reaktivne testove ѕa HIV i zamoli majčice Gospoda jedinog da ako je dečko koji me je ostavio bogougodan, vrati se meni i da nam Gospod blagoslovi vezu svetom tajnom braka.

 70. HVALA SV KSENIJI STO MI PRUZI RUKU SPASA I IZBAVI ME IZ PROVALIJE BLUDA LENJOSTI PIJANSVA I DR POROKA STO UMOLI GOSPODA ZA GRESNIKA DA KRENE HRISTOVIM PUTEM SLAVA I HVALA

 71. Mila mati sveblažena Ksenija, moli se za mene, moje roditelje, sestru i njenu porodicu, familiju, prijatelje, za sve grešne vernike pravoslavne.
  Hvala ti blažena mati. Ti znaš želje moje i moli se za mene.
  Otvorena sam za ljubav i ako je boguugodno, moli se da me spoji sa mojom drugom polovinom.
  Draga mati Ksenjuška, moli se i za napredak moj, meni bliskih ljudi i svih grešnika.
  Moli se za mene grešnu da idem pravim putem i ako skrenem ti me opomeni.
  HVALA TI OD SRCA!

 72. Sveta Ksenija hvala Ti za isceljenje bica za koje sam se molila .Hvala ti sto mi pruzas sredstva da mogu da sredim kucu.Hvala ti sto mi dajes snagu. Hvala tebi i svim svetim. Amin

 73. Sveta Blažena mati Ksenija molim,ti se za stalni posao i pomoć mojoj djeci.Hvala i Večna ti Slava.Amin.

 74. Sveta blažena Mati Ksenija molim ti se za posao i zdravlje i uspeh moje dece. Usliši molitve blažena Mati Ksenija.

 75. Sveta Ksenija molim te pomozi nam da izadjemo iz finansijske krize, i da se nasi neprijatelji okanu nas i odmaknu iz naseg zivota…Molim ti se i preklinjem te spasi moju porodicu !

 76. Aleksandar

  Molim vas Sveta Majko Ksenija pomogni mi da nadjem posao i ljubav svoga zivota. Molim ti se za zdravlje i uspeh mog kuma i moje porodice .

 77. Aleksandar S

  Sveta majko Ksenija molim ti se da mi pomognes da moja porodica dobrog zdravlja bude da nadjem posao koji vec dugo trazim ali bezuspesno i da u moj zivot dodje zena koja ce me iskreno voleti i ceniti kao i ja nju.

 78. Hvala ti Majko Ksenijo za svu pomoc u mojoj nevolji mollm te ne ostavljaj me gresnu i bespomocnu pomozi svojim Svet molitvama mome Milosu i mojoj Milici izmoli od Boga zdravlje i spasenje za moju djeci.pomozi mom sinu da zavrsi fakultet mojoj kcerki da nadje sebi zdravlje koji ce bez napora radit ti Blazena mati Ksenijo Znas sto.

 79. Hvala mati Kseniju sto mi pomazes u mojoj nevolji i nemoci.Pomozi mojoj djeci da im Bog podari zdravlje razum i da dobiju hljeb u ruke.draga mati Ksenijo budi uz nas ti najbolje znas nase brige pomozi nam .

 80. Hvala,blazena Ksenija Petrogradska,na uslisenoj molitvi.
  Iz zahvalnosti,blazena mati,nastavljam citanje akatista. Amin

 81. Sveta Ksenija Vecna ti Slava ! Molim te kao sto mi i uvek pomazes … pomozi mi i izmoli od naseg milostivog Gospoda opet ,da prihvati moje pokajanje za oprost,i da ocisti od mene sav sram sto sam naneo svima,zbog pijanstva,stomakougodjenje,blud itd… Da mogu da se uzdignem opet u novom svetlom bozanskog ,i da budem dostojan da spomenem vase ime,,, Te da se ispravim na pravi put i povedem moju porodicu takodje .. Amin

 82. Blazena Ksenija, molim se za zdravlje i srecu moje porodice i mene. Molim ti se da nadjem cestitog muza, udam se i dobijemo zdravu i srecnu decu. Molim ti se Blazena Ksenija

 83. Sveta Blazena mati Ksenija, ponizno te molim da mi pomognes da pronadjem posao spram mojih znanja i kvaliteta na kom bih bila zadovoljna. I da nadjem coveka sa kojim bih osnovala porodicu .

 84. Molim ti se Blažena Mati Ksenija, umoli Gospoda da uspe transplantacija sinu mome i da ga Gospod isceli. Molim ti se presveta blažena mati Ksenija , moli Vaskrslog Gospoda, Boga mog da bude milostiv slugi svome, sinu mome.

 85. Molim ti se ja gresna, Sv. Ksenija Blazena, da moju sestru, Bog nas dragi i majka Bozja, blagoslove detetom. Da ostane trudna. Zahvalna sam ti za sve sto si do sada uradila za mene i moju porodicu! I molim ti se za sve moje da budemo zdravo. A gospod zna sta nama gresnima treba! Amin!

 86. Anastasiя

  Blažena Mati Kseniя, molim te pomozi mi da diplomiram. Večno sam ti zahvalna.

 87. Molim ti se Sveta Ksenijo za pomoc mojim sinovima i mojoj porodici da mi djeca budu ziva i zdrava umom i tijelom da mi sin Andrej nadje posao spreman koji ce odgovarati njegovim mogucnostima a sin Stefan da se usavrsi u postojecem i da ostane . MOLIM te majko da meni das samopouzdanja i uma i razuma da nam das jos i vise da zivimou ljubavi i slozi sveta svetiteljko pomozi nam .Amin

 88. Pocela sam da citam Akatist sv.Kseniji pa joj se molim da mi bude na pomoci da ozdravim da mi moja stitna zlijezda pocne normalno da radi i da mi se pomuceni razum malo razbistri da mogu normalno da funkcionisem i da radim i da skupim neophodna sredstva za zivot da se vise ne mucim pjeske da idem.

 89. Molim te, Sveta Ksenija, da ja, suprug i deca, konacno kupimo svoj stan, molim te!

 90. Sveta Ksenija Petrogradska molim te pomozi da se zavrsi sudski proces, pomozi mojim bliznjima da nadju utehu i pokaju se za dela i nedela. Pomozi mojoj majci i budi joj oslonac.
  Umoli Gospoda za nas gresne.
  Hvala

 91. Petar Dejan Rajković

  Sveta Ksenija, moli Boga za moju suprugu da ozdravi, za moju decu da o(p)stanu na Hristovom putu, za mene grešnog da održim i vodim svoju porodicu u luku spasenja…

 92. Sveta Ksenija pomozi da pronadjem izgubljeno!Amin

 93. Presveta mati Ksenija,molim te da čuvaš moju decu,mog muža i mene da bismo mogli svoji decu da izvedemo na pravi put. Molim te da nadjem posao jer smo u teškoj finansijskoj situaciji. Molim te i da mi Bog podari zensko dete jer mi je to velika zelja. Hvala ti Presveta majko Ksenija. Amin

 94. Sv Ksenija,molim ti se da pronadjem coveka sa kojim cu osnovati porodicu i dobiti dete…Amin

 95. Pomozi mi Boze i Sv.Ksenijo, osjecam se beznadezno i mislim da nemam izlaza….

 96. Ljiljana

  Blazena Ksenija, hvala ti za sve sto si ucinila za mene. Molim ti se, pomozi mom sinu da ozdravi u svakom smislu i ostane ovdje blizu mene i postane svoj covjek. Hvala ti Presveta!

 97. Presveta mati Ksenija,molim ti se da nadjem dostojan posao,i da moj muz ostane i napreduje u svom poslu. Da mi deca,a i mi sa njima budemo zdravi. Pomozi nam sveta Ksenija!

 98. Molim ti se sveta blazena mati Ksenija , da ostanem trudna i da rodim zdrave blizance plod moje i Stankove ljubavi. Amin

 99. Molim te Sveta Mati Ksenija,spasi moju porodicu ovih muka koje su nas zadesile. Vecno cu ti biti zahvalna

 100. ljiljana

  Presveta Ksenijo Petrogradska,molim ti se za zdravlje svojih bližnjih.Molim ti se da se oslobodimo dugogodišnjih dugova i da ćerka i zet ne moraju da nas finansijski pomažu.Molim ti se da nam ukažeš pravi put ,da ostatak života provedemo u zdravlju , miru i dostojanstvu i da konačno možemo da budemo u svojoj kući i budemo mirni .

 101. Danijela

  Molim se iskreno i iz srca za sve dobre i hriscanske stvari mojoj porodici i meni.Zdravlja i sreće,ljubavi i napretka svim mojim bližnjima.

 102. Pomozi Sveta Blazena Mati Ksenija da nadjem posao i podari uspjeh mojoj djeci. Slava ti hvala.

 103. Blažena Ksenija,
  Usliši molitve moje, daj mi snage da naučim opraštati i ne zivjeti u prošlosti. Daruj mi beskrajnu ljubav prema svom momku, da našu ljubav razvijamo ka necemu vecem, podaj zdravlje i sreću mojoj porodici. Hvala presveta Ksenija

 104. Sveta Ksenija, u mnogo velikoj dusevnoj krizi zbog pocinjenih grehova, molim Ti se da svojim molitvama Gospodu Isusu Hristu izmolis oprostenje mojih grehova kako bi se umirila moja preopterecena savest .

 105. Molim te Sveta Ksenija da nadjem pravog coveka i da se udam sto pre .

 106. Sveta Ksenija Peteigradska molim te pomozi da dobijem posao za koji sam predao zahtev

 107. Sveta Ksenija Petrogradska,molim ti se iz sveg srca izbavi me iz ocaja,pruzi mi utehu. Molim ti se iz sveg srca da diplomiram do kraja septembra i molim te pomozi mi da upoznam onog pravog koji bi me bezuslovno voleo.

 108. Sveta,sveblazena mati Ksenija,Bogougodnice i podviznice…pomozi mi gresnom i nedostojnom,Tvojim toplim molitvama da se iz dugova izbavim…Slava Tebi svetiteljko i hvala danas i vazda

 109. Sveta blažena mati Ksenija, pomozi mi da doktoriram i da se udam za dobrog čoveka sa kojim ću imati zdravo i dobro dete. Zamoli Gospoda za moju majku, sestru, brata, zeta, snaju, bratanicu Teodoru i bratanca Andreja da im da zdravlje i sreću kako bi živeli dobrim i Bogougodnim životom. Mojoj sestri pomozi da rodi živo i zdravo dete. Slava ti i milost+❤.

 110. Sveta Ksenija, molim te iz sveg srca za zdravlje moje porodice i da nadjem uskoro dostojan posao. Amin.

 111. Sveta i blažena mati Ksenia pomozi mi da dobijem posao koji očekujem i pomozi moju porodicu molim ti se

 112. Vera Gligoric

  Sveta Blažena Mati Ksenija Petrogradska, molitvenice za duše naše!
  Molim ti se za spasenje i izbavljenje iz pritvora Luke i Vojislava i pomozi im da se psihički izbore sa svim problemima koji su ih snašli. Spasi dom i porodicu moju, molim ti se! Sveta Mati Ksenija pomozi da se svi izborimo sa problemima koji su nas snašli i da što bezbonije iz njih izadjemo.
  Umoli Gospoda Boga za spasenje Luke, Vojislava, Tamare i Vere!
  Raduje se Blažena Ksenija , molitvenice za duđe naše!

 113. Sveta i preblaga setiteljko Ksenijo pomozi mojoj djeci Stefan Andrej da se ustabile ipronadju mir posao

 114. Ana Nikolic

  Molim ti se Sv Ksenija da se sto pre udam i dobijem decu i posao na fakultetu

 115. Molim te Sveta Ksenije Petrogradska , pomozi mi da nađem posao, da se udam, imam decu i porodicu. Amin.

 116. Sveta Blažena Mati Ksenija pomoli se za nas da prodamo kuću i nadjemo dobro mesto stanovanja Amin Bože daj!

 117. Sveta Mati Ksenija, molim te pomozi da moj sin dobije odgovarajući poso na koji dugo čeka i zbog čega pati. Molim te umoli Godpoda našega da našoj porodici podari mir i da nas učvrsti u veri. Slava ti i hvala

 118. Sveta Ksenija Petrogradska, hvala sto sam pronasla posao. Hvala na svemu sto sam postigla iako nisam zasluzila. Hvala mnogo.
  Budi uz mene da istrajem, imam snage I volje da zavrsim fakultet,
  Cuvaj moju sestru, I molim te pomozi mi da pronadjem onog pravog, koji ce me usreciti I voleti, svoju ljubav. Hvala miloj Kseniji! Slava joj! Amin

 119. Velikomučenice Ksenija, moli ti se sluškinja Tamara. Moli Gospoda Boga za spas duše i tela mog. Molim Ti se da mi pomogneš da se izlečim od anksioznosti od koje patim već dugo. Pomozi mi da opet budem srećna i nasmejana. Pomozi mi da nadjem čoveka svog života. Usliši moje molitve! Amin
  ISUSE HRISTE, SINE BOZIJI, POMILUJ ME GRESNU

 120. Jel moze neko da mi objasni jel se kondak 13 cita 3 puta , a zatim ikos 1 i kondk 1 jel se citaju po jednom ili isto tri puta? Molim se Svetoj Kseniji da nam da zdravlja i posao u struci muzu i meni. SPASI I SACUVAJ NAS BLAGODACU TVOJOM

 121. Sveta, sveblazena mati Ksenija, hvala ti za sve. Nisam ocekivala toliku milost za mene gresnu. Hvala , molim ti se i molicu se ti si mi jedina nada i svaka molitva mi je mir za moju dusu. Koliko si mi pomogla, ja nema reci da to opisem.
  Hvala ti Presveta!
  Slava Tebi svetiteljko i hvala danas i vazda

 122. Sveta mati Ksenija, molim te pomozi mom sinu Mladenu da sebi nadje devojku s kojom ce se ozeniti i porod svoj imati,pomozi i meni gresnoj da nadjem posao solidno placen i da tako svojim sinovima pomognem da svoj krov imaju. Molim te presvetla Ksenija pomozi meni gresnoj i uslisi molitve moje Tebi i Gospodu upucene.Amin!

 123. Molim te Sv. Ksenija da se udam za dobrog čoveka, koji me voli, radi i da zasnujemo zdravu porodicu. Amin

 124. Pomozi mi sveta mati Ksenija, da dobijem posao i moli se za zdravlje moje porodice. Neka ti je vječna slava i hvala.

 125. Zelim da se zahvalim sv. Kseniji sto smo dobili stan i odlicne poslove. Suprug i ja smo tražili novi stan skoro godinu dana. Kada sam saznala za nju molila sam se. Pocela sam sa citanjem akatista iz srca. Tacno nakon 8 dana smo dobili stan. Hvala joj za sve sto je uradila za nas. Neka vam svima Bog dragi pomogne i pruzi dusevni mir. 🙏

 126. Sv. mati Ksenija, molim te pomozi mojoj djeci da nadju srodne duse, imaju svoje porodice i budu zdravi i srecni. Molim te pokazi im pravi put i cuvaj i stiti na svakom koraku.

 127. Molim ti se Sveta Mati Ksenija pomozi mi da nadjem posao. Neka ti je vječna slava i hvala.

 128. Presveta Ksenija, molim ti se pokorno da pomognes unuku Mihailu i kcerki Dragani da nadju posao

 129. Hvala ti na svemu Sveta Blazena Mati Ksenija.Oprosti mi za sve .Sacuvaj moj brak i pomozi mi da se ja i moj muz vencamo u crkvi i da sagradimo svoj dom i da uspeha u poslu imamo .Molim te otvori mi put ljubavne srece da volim i da budem voljena .Cuvaj moju porodicu i sve dobre ljude na ovom svetu.Biljana.

 130. Molim ti se Sveta Mati Ksenija da mi pomogneš da moja porodica bude zdrava, da moje ćerke polože ispite i završe fakultet. Da ih čuvaš i štitiś i podariš im radost i mir. Neka ti je večna slava. Amin.

 131. Molim te sv Ksenija za mir, slogu, saradnju u porodici, stabilno zdravlje za sina, zdravu i jaku djevojčicu, da njene roditelje veže ljubav!

 132. Sveta blazena Ksenija, hvala za svu Ljubav i dobrotu. Spomeni nas u Carstvu Nebeskom kod Gospoda da budemo zdravi, da bude mir u svetu, da nema gladi i nepogoda, da steknemo mir u dusi i ljubav prema svima, da vlada postenje i dobrota i ljubav medju ljudima i u porodicama, da ljudi koji zele decu dobiju porod, da nestane sa televizije i stampe sablaznjavajucih sadrzaja i ljudi koji nam truju svakodnevicu, da deca rastu u radosti i miru i da imaju lepe i uzorne ciljeve u zivotu, da stari imaju mirnu starost iljubav bliznjih, da majke odustanu od lisavanja zivota ploda u utrobi svojoj, da ljudi postuju i zivotinje i nemuce ih, da postuju prirodu i svu Tvorevinu Boziju i da ova zemlja koja je prelepa pocne opet da lici na raj, da cenimo sve sto imamo…Da imamo Ljubav Boziju. Sveta blazena mati Ksenija, hvalaTi za sve, volimo Te, moli Boga za nas gresne

 133. Sveta Ksenija, brzopomoćnice!
  Hvala Ti što mi se Mama vratila iz Hitne, obezboljena!
  Pomoli se Bogu i za mene grešnu, da se ne molim po svojoj volji/slabosti; već da u svemu životu, bude Volja Božija!

  Amin.
  Slava Ti, presivna Ksenijice!

 134. Sveta Ksenijo, zelim ti se danas, na tvoj rodjendan, zahvaliti za sva dobra koja si mi dala (stric je bolje, brat ide ka ozdravljenju, novca imam da mogu i drugima pomoci).
  Ne ostavljaj me samu i budi uvijek uz mene.
  Pomozi mi da pronadjem srodnu dusu i osnujem porodicu.

  • Daliborka

   Sveta blazena mati Ksenija pokazi mojem sinu pravi put ,izmoli Gospada za njegovu srecu napredak ljubav.Moli se za zdravlje i slogu moje porodice.Gospode pomiluj me gresnu i pomozi mi

 135. Sveta blazena mati Ksenija molim ti se da dobijem uskoro posao kojemu se nadam.Uslisi moje molitve upucene tebi blazena mati i prinesi ih Gospodu.
  Gospode Isuse Hriste sine Boziji pomiluj me gresnu.
  Amin

 136. Vesna Milovanovic

  Majcice nasa Sveta Ksenijice, zahvaljujem ti od srca sto si uslisila molbe i pomogla mojoj sestri Jeleni da prevazidje svoje probleme i dobije posao kakav je zelela. Hvala ti na tvojoj pomoci i zastiti, na tome sto brines za nas nedostojne i gresne, pomozi precista i sacuvaj moju porodicu u miru , slogi i ljubavi . Na svemu hvala jos jednom

 137. Molim ti se grešna ja, sv. Ksenija, da moju rođenu sestru Bog u ovoj godini blagoslovi, da ostane trudna i rodi dete. Molim ti se! Molim, ti se još, da mi deca budu zdravo i škole pozavršavaju sa odličnim uspesima i upišu ono što žele. Hvala, tebi i gospodu našem na svemu što imamo i hvala što su moje molitve uslišene da dobijem dobar posao. Amin!

 138. Draga braco, htjela bih da ispricam kako mi je Sveta Ksenija pomogla. Naime prosle godine nisam imala nikakve sanse ni da obavim praksu u struci, uopste nisam imala sansu za posao u struci. Pocela sam da citam akatist i tacno kada je isteklo 40 dana citanja dobila sam sansu da obavljam praksu. Zao mi je sto ovo nisam ranije podijelila. Hvala ti Sveta Ksenija!

 139. Molim ti se Preblazena za isceljenje sina.

 140. BLAZENA MATI KSENIJA moli BOGA za mog Viktora da ozdravi moja Tamara nadje dobrog momka i posao u svojoj struci

 141. Blazena majko Ksenija, oprosti mi sve grehove moje i mojih bliznjih. Molim te da mojoj deci izmolis od Gospoda svevisnjeg, zdravlje, medjusobni mir i saradnju, stednju na svim poljima i koncentraciju u skoli. Blazena mati Ksenijo, molim te da mog muza izbavis dusevnih patnji, da udaljis od njega sve negativne ljude odgovorne za njegov dusevni mir, da mu vratis razbistreni um i radost u zivot. Molim te da mi izmolis i vencanje u crkvi sa njim. Preblazena majo uslisi moje molitve i prenesi ih Gospodu. Gospode Isuse Hriste, sine Bozji, pomiluj me gresnu. Amin.

 142. O, sveta blažena mati Ksenija, u životu tvome krst teški ponela si. Primi od nas grešnih moljenja koja tebi prinosimo. Zaštiti nas molitvama tvojim od zamke duhova tame i svih onih koji nam zlo misle. Umoli Svedarežljivog Boga da nam poda silu i krepost kako bi svako od nas uzeo krst svoj i pošao za Hristom pojući Mu s tobom: Aliluja!

 143. Milka Cvajnar

  Blažena Mati Ksenija, moli Dragog Boga za moje čedo Anju, da završi fakultet, da nađe dobar posao u svojoj struci, da nađe dobroga muža.
  Molim ti se Mati Ksenija, moli Boga i za mene Milku, da se moj stanovanjski problem rješi, da se izvučem iz ovoga kraja u kojem sasm sada, da prestanu moje muke.

 144. Sveta Ksenija molim ti se da mi pomognes da zavrsim kurs i dobijem vizu,Amin

 145. Blazena majko Ksenija mila, moli se za mene da mi banka odobri kredit i da po povoljnim uslovima kupim stan, da obezbedim svojoj decici krov nad glavom. Molim te da se molis za moju decu da im prestanu zdravstveni problemi. Amin.

 146. Blažena Mati Ksenija, molim te pomozi mom sinu da
  Povrati veru u Boga, da što pre doktorirao i pronađe zadovoljavajuće posao. Takođe te molim da nas oboje oslobodi svih zlih uticaja zlih ljudi i da nas sačuva u veri i slozi. Hvala ti presveta.

 147. Prepodobna Blazena Mati Ksenika Petrogradska, oprosti mi sve grehove moje, a imam ih mnogo. Molim te majcice moja druga da udaljis sve ljude lose po mene, iz mog okruzenja, najvise onih koji mi traze novac na pozajmicu, a ja jedva krpim kraj sa krajem. Molim te da umilostivis zenu sa kojom sam u vezi da pristane da se venca sa mnom do koje mi je mnogo stalo. Gospode Isuse Hriste, sine Bozji, pomiluj me gresnog, oprosti mi sve grehove moje. AMIN.

 148. Majko Sveta Blažena Ksenijo,molim te pomozi mi da posao koji sam započela, bude uspešan. da nadjem ljude vredne i čistih duša koji će raditi samnom. da imam puno klijenata i da svi budu zadovoljni. da napredujem u svom poslu. Pomozi majko sveta da mi se vrata otvore i da u moj dom udje sreća sloga i zadovoljstvo. Pomozi i mojoj ćerki da bolje uči da bude zdrava uspeđna i zadovoljna. Hvala ti Majko hvala na svemu.

 149. Blazena mati Ksenija,6.2.2018. si udostojila moga muza i mene da posetimo Smolensk i ostale svetinje.
  Hvala Ti sto si prosle godine ,nakon 10 dana citanja akatista,uslusila moju molbu u vezi orodaje stana koju nije realizovala ni jedna agencija dugi niz godina.Hvala na svakoj vrsti pomoci koju si nam pruzila.
  Opristi i pomiluj mene i moju porodicu
  Presveta

 150. Blazena mati Ksenija,moli Gospoda Boga
  da oprosti grehe i pomiluje moga supruga .Da vrati sve ovozemaljske dugove,povrati izgubljeno poverenje i sacuva dostojanstvo.Molitvama Tvojim svetim ,udalji neprijatelje vidljive i nevidljive od moje porodice i podari nam zdravlje i srecu.Pomozi mom bratu
  i njegovoj porodici da nadju put ka sreci i boljem zivotu.
  Vecno zahvalna

 151. Molim ti se Sveta Mati Ksenija Petrogradska sacuvaj moju porodicu u ljubavi ,slozi i zdravlju,i molim ti se da pronadjem dobar posao da olaksam suprugu izdrzavanje porodice .Molim ti se za mir u Svetu i za sve ljude da zive u zdravlju i veri i slozi .Amin

 152. Majko Sveta Blazena Ksenija,pomozi mi kod probema u poslu,koji sam sebi nesvesno napravila.Molim ti se svim srcem svojim i svom dusom svojom.Ubedjena sam da si mi vec jednom pomogla.
  Hvala ti na tome.Amin.

 153. Molim te pomozi mati Ksenija da dobijem posao.

 154. Blažena Ksenija Petrogradska,
  moli Boga za mene i Bosiljku da počnemo da radimo u inostranoj firmi bolje plaćen posao.
  Molim te za zdravlje cele moje porodice, oca, brata i majke, i mene a naročito za majčine oči da dobro vidi i dobro pamti i za njeno celo dobro zdravlje. Amin.

 155. Sveta Ksenija, pomogla si mi za praksu koju sam te molila, tacno dan nakon 40 dana citanja akatista. Molim te cuvaj moju majku i moje sestre i pomozi mi da se rijese problemi koje imamo. Molim te da mi uslisis molitve, i svih ljudi kojima pomoc treba. Amin. Zahvalna sam za sve sto ucinis za nas.

 156. stanojevic Snezana

  Presveta mati Ksenija.pimozi mene gresnu da ozdravim i pronadjem mir u dusi. Da mi majka ozdravi i da budemo zdravi i srecni.Pomozi mi da nadjem stalni posao i stan.Da se vencam u crkvi i da zivim distojan zivot .a ne da se ovako patim i tugujem.Dacuvaj moju i njegovu porodicu od svakog zla.Podaj njemu ,zdravlje,mir i spokoj i ljubav i pokazi mi pravi put.da volim i da me neko voli ovakvu kakva sam a ne da me osudjuje i vredja.Ucini nesto sto mislis za mene da je najbolje Presveta Mati. Nemam snage za ovoliku patnju i zivot pun preljube,prevare.i patnje.Vrati mir i spokoj mojoj porodici.Bicu ti zahvalna di kraja zibota i da ja pocnem dostojno da zivim puns ljubavi i topline.

 157. Blažena Mati Ksenija Petrogradska, hvala ti na svemu sto si dosad učinila za mene i moju voljenu ženu. Molim ti se da izmolis od Gospođa Boga za mene sreću, blagostanje i radost u moj život. Molim te da se moliš u moje ime za udaljenje vidljivih i nevidljivih neprijatelja iz mog života, a naročito ljudi koje sam svojatao a oni mi zabijali nož u ledja. Pomogni mi da ih izbacim iz glave i iz mog zivota. Gospođe Isuse Hriste pomiluj me grešnog i oprosti sve grehove moje. Amin.

 158. Zahvalna sam Ti Sveta Ksenija na svemu, molim te cuvaj moju porodicu….

 159. Sv Ksenija pomozi Veri!

 160. Molim te Sveta Blazena Mati Ksenija zastiti mi porodicu i sve dobre ljude Bozije ove posasti koja se nadnela nad ljudski rod. Molimo se zajedno sa tobom da nam Bog oprosti grehe i cuje molitve nase.

 161. Hvala Ti Blažena mati Ksenija. Molitvenice za duše nase

 162. Sveta blazena mati Ksenija zastiti mi porodicu i prijatelje i pomoli se Bogu za oprostaj grehova nasih.

 163. Molim te Sveta mati Ksenija pomozi mi da me Bog cuje i zastiti moju porodicu i prijatelje od zla.

 164. Daliborka

  Sveta mati Ksenija moli se za mog sina da ide pravim putem,da nadje posao i ljubav.Moli se za zdravlje,slogu,napredak i ljubav moje porodice…

 165. Hvala ti svetiteljko na pomoci bratu,zaposlio se.Molim te,pomozi mi da mi duznici vrate dug.
  AMIN.

 166. Dejana Nikolic

  Pomozi Sveta Ksenija deci mojoj, Petru da uspesno nastavi fakultet, Milici da nadje posao koji ce joj odgovarati i da zavrsi zapoceti fakultet i Djordju da napreduje u poslu.Molim ti se za njihovo zdravlje i srecu.Hvala ti divna svetiteljko.Hristos Voskrse!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *