NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist svetim mučenicima Guriju, Samonu i Avivu

Akatist svetim mučenicima Guriju, Samonu i Avivu

  1. (28) novembar

 

Kondak 1.

Izabrani stradalci Hristovi i hrabri ispovednici svete vere Njegove, koji ste iz ruke Svedržitelja vence primili i sa Angelima Njegovim Prestolu predstojite, pesmama vas hvalimo, sa verom usrdno vašoj pomoći pribegavamo i sa ljubavlju vas molimo: Molitvama svojim nas od svih nevolja i žalosti oslobodite, da vas prizivamo:

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Ikos 1.

Vaistinu se, dostohvalni mučenici, kao sažitelji Angela i zastupnici ljudi pokazaste, blagovoljenjem Tvorca svih Hrista Boga, Koga ste zavoleli, i za Koga ste, u nepokolebljivom ispovedanju, sve do krvi postradali. Zbog toga primite od nas ove pohvale:

Radujte se, presvetle zvezde blagočešća!

Radujte se, svetila koja preslavno u tami greha zasijaste!

Radujte se, izobličitelji pokloničkog zloverja!

Radujte se, vere Hristove neustrašivi propovednici!

Radujte se, Evangelskog učenja dobri sledbenici!

Radujte se, zakona Gospodnjeg topli čuvari!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 2.

Videvši dobrodeteljno življenje vaše, sveti Gurije, Samone i Avive, koji, kao nezalazna svetila u gradu Edesi prosijaste, Hristos Gospod vas udostoji da za ime Njegovo čašu stradanja ispijete i tim žalosnim i uskim putem u Njegovo Carstvo uđete, gde se sada sa Angelima i svim svetima nastanjujete, pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Bogom prosvećeni um darova se vama, sveti mučenici, kojim ste dušepogubnu taštinu idolopokloničkog zloverja jasno razumeli i od njega se uklonili. Usrdno ste se trudili da Hrista nađete. Zbog toga vas prizivamo:

Radujte se, blaženi sledbenici Hristovi!

Radujte se, iskreni ljubitelji zapovesti Njegovih!

Radujte se, miomirisni krinovi previšnjeg raja!

Radujte se, prekrasni cvetovi Isusovog vrta!

Radujte se, jer ste zemno bogatstvo prezirali!

Radujte se, jer važnost sticanju truležnog niste davali!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega vas na podvig stradanja, sveti ispovednici, ukrepi. Jer, kada vas pred nečastivog igemona Antonina kao nastavnike ostalih hrišćana grada Edese privedoše, vi sa radosnim licima pred mučitelje stadoste, smelo ispovedajući veru Hristovu, i nadahnuto pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući zloverjem zatamnjene duševne oči, igemon Antonin ne htede proniknuti u razumnost vaših Božanstvenih reči, nego vas, sveti, prvo laskavim rečima kušaše, želeći da vas od Hrista odvrati. No, videvši da ste u veri i ispovedanju Hrista nepokolebivi, on vas u tamnicu baci. Mi, pak, slaveći vas, govorimo:

Radujte se, jer ste Hrista svom dušom zavoleli!

Radujte se, jer ste za Ime Njegovo u mračnu tamnicu bačeni bili!

Radujte se, jer ste Apostolima porevnovali!

Radujte se, neućutni propovednici učenja Hristovog!

Radujte se blagoglagoljiva usta Evanđelskog blagoverja!

Radujte se, jer nam reči večnog života objavljujete!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 4.

Bura zlobe i ljutnje dođe na vas, sveti ispovednici Gurije i Samone, kada, umesto igemona Antonina po zapovesti cara u Edesu dođe upravitelj te oblasti, Muzinij, da tu veru Hristovu iskorenjuje. On je hteo da vas, kao nezlobivu jagnjad, od Hrista odvrati i ka svom praznoverju privede. Ali, on ništa ne uspe, jer ste vi među mučiteljima Hrista prizivali, neućutno kličući: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušajući vaše uveravajuće reči, mučitelj Muzinij se gluvoj aspidi upodobi. Novim ranama mnogotrpeljiva tela vaša izranjavaše, o sveti Gurije i Samone, tako da na njima ne beše mesta čitava i nepovređena. Diveći se stoga veličanstvnom trpljenju vašem, kličemo vam:

Radujte se, učitelji pobožnosti!

Radujte se, postamitelji bezbožnosti!

Radujte se, jer ste ranama kao skupocenim nakitom ukrašeni!

Radujte se, jer ste krvlju svojom, kao skupocenom purpurnom haljinom, odeveni!

Radujte se, jer se stradanjima upodobiste Hristu, Koji je radi spasenja našeg Raspet!

Radujte se, jer sada u odajama Nebeskog Vladičinog doma likujete!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 5.

Sledovali ste Apostolima, bogomudri propovednici. Radi Hristovog imena, radosno ste, Gurije i Samone, muke i rane primili, govorili ste onima koji su vas mučili: Hrista poštujemo, Njega jedino ljubimo, i umesto za Njega, najiskrenije želimo, da sa Njim u vekove živimo, kličući Mu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Zločestivi mučitelj Muzanij, videvši da vas kao neustrašive i nepobedive ispovednike Hristove, osudi vas na posečenje mačem. Dok ste vođeni na posečenje, Gospoda ste molili da u miru primi duše vaše. i, skončavši tako vrlinsko tečenje svoje, prešli ste u obitelji nebeske, a od nas pak zemnih slušate ove pohvale:

Radujte se, nepokolebivi ispovednici Hristovi!

Radujte se, moćni adamanti trpljenja!

Radujte se, jer ste za preljubljenog Isusa položili svoje duše!

Radujte se, jer ste za Preslatko Ime Njegovo pod oštri mač bez straha glave svoje položili!

Radujte se, čudotvornom blagodaću od Gospoda obogaćeni!

Radujte se, sveblagi podatelji lekova!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 6.

Kao propovednik i podražavatelj žitija vašeg, sveti Gurije i Samone, posle mnogo godina, u Edesi, bio je neki đakon koji se zvao Aviv. On je, kada je nečastivi car Likinije podigao gonjenje na hrišćana, hrabro bodrio sve koji su verovali u Hrista u Edesi, i, ne plašeći se budućeg isleđivanja, odvažno je podražavao ispovedništvo svete vere Gurija i Samona; Ne plašeći se pevao je Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Svetlost nebeske slave osija lice tvoje sveti Avive, kada si se sam predao u ruke mučitelja, koji te je, po zapovesti igumeona Likinija, tražio. Istupivši pred njega hrabro, ispovedio si da si hrišćanina i ispoednik svete vere, upodobljavajući se pre postradalim Guriju i Samonu. Zato i primaš zajedno sa njima ove pohvale:

Radujte se, pobedonosni služitelji Višnjeg Boga!

Radujte se, gromoglasni ispovednici Hristove vere!

Radujte se, hrabri izobličitelji idolske prelesti!

Radujte se, neustrašivi propovednici Božje slave!

Radujte se, jer ste sveželjena uteha žalosti!

Radujte se, jer ste sveizobilno bogatstvo niščih!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 7.

Nečastivi Likinije, želeći, sveti Avive, da te odvrati, od tvoje čvrste vere u Hrista, predade sveto i mnogotrpeljivo telo tvoje mnogorazličnim mukama. Muke si hrabro podneo, pojeći Preslatkom Gospodu Isusu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Nove zamke protiv tebe, sveti Avive, smisli Likinije da te odvrati od tvoje čvrste vere u Hrista. Prebivajući u nemoćnoj jarosti, osudi te na sažeženje u ognju. Ti si, pak, slavni, zablagodario Bogu, i sa radosnim licem došao na mesto gde je trebalo da se izvrši kazna. Prolazeći pored matere svoje, ostale rodbine i poznanika, koji su plakali i ridali, ti si ih ubeđivao da ne plaču i da je bolje da se raduju. Hristu idem, govorio si, gde ću se neprestano moliti za vas. Tako si ih utešio. Davši im poslednji celiv, sa molitvom si ušao u plamen ognjeni, gde si ubrzo predao duh svoj Gospodu. I, o, divnoga čuda! Kada se pogasio oganj, stradalče, telo se tvoje obrelo celo i nepovređeno, koje majka tvoja, sa srodnicima svojim uze i, pomazavši ga svetim mirom, položiše ga u grob pored pre postradalih mučenika: Gurija i Samona, kličući vam, sveti mučenici, ovako:

Radujte se, grada našeg Edese pohvalo i utvrđenje!

Radujte se, jer ste sve vaseljene slava i pohvala!

Radujte se, jer ste za Cara Hrista Boga pretrpeli mnogorazlične boli!

Radujte se, iako ste pred licem ljudi muke podneli, nadanje vaše je bilo upereno prema besmrtnosti!

Radujte se, jer se vama od mnogih rana grešnici isceljuju!

Radujte se, jer one koji vas prizivaju u pomoć, milostivo brze pomoći udostojavate!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 8.

Neobično je videti mrtva tela vaša, sveti Gurije, Samone i Avive, kako leže u grobu i mnogorazlične neduge isceljuju. Nepokolebivo verujem da, iako mošti vaše u Edesi počivaju, duhom vašim prebivate sa nama, koji predstojimo pred svetom ikonom vašom. Na nju sa verom gledajući, Hristu koji vas je tako proslavio, neućutno vapijemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Svi ste na visinama, ugodnici Božji, gde toržestvujete u svetlosti svetih, i naslađujete se neiskazanim nebeskim dobrima. Vi, pak, nas zemne i ništavne, ne zaboravljate i od gornjih visina milostivo na nas gledate, zadužujući nas da vam ovim pohvalama ukazujemo poštovanje:

Radujte se, jer ste blagočešća utvrđenje!

Radujte se, jer ste pravoslavlja pohvala!

Radujte se, Mnogostradalne loze Vinograda Hristovog!

Radujte se, građani gornjeg grada Jerusalima Nebeskog!

Radujte se, Carstva Hristovog naslednici!

Radujte se, večnog blaženog života sapričasnici!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 9.

Svi Angeli nebesni radosno vas primiše u nebeske obitelji, bogomudri stradalci Gurije, Samone i Avive, gde su vaše svete duše ognjem stradanja iskušane, i pobednu počast primile od pobedonosnog Darodavca, Hrista Boga Našeg. Vi ste se podvizavali za Njegovo Sveto Ime na zemlji, i On vas je proslavio na nebesima, sa gornjim vojskama, udostojavajući vas da prestojite pred Njegovim prestolom, gde Mu se peva neućutna pesma: Aliluja!

 

Ikos 9.

Zločestivom krasnorečivošću i lukavim obmanama, ostali ste neulovljeni, sveti stradalci. Želeli ste pre umreti za Hrista nego se o Hrista i Njegovu veru ogrešiti. Zbog toga vas, kao dobre ispovednike Hristove, hvalimo kličući:

Radujte se, jer ste prečudnu hrabrost pokazali!

Radujte se, jer ste zracima Presvetoga Duha bili prosvećeni!

Radujte se, jer ste malodušni strah od sebe odagnali!

Radujte se, jer ste se verom kao štitom ogradili!

Radujte se brzi pomoćnici svih žalosnih!

Radujte se, Brzi uslišitelji svih koji mole brzo zastupništvo vaše!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 10.

Molite se za nas, gore, pred Prestolom Božjim, stradalci Hristovi Gurije, Samone i Avive, koji najiskrenije želite da nas spasete i pomozite nam, svojim molitvama, da u nevoljama mukotrudnog zemnog života, da skončamo u pokajanju i blagočešću i da se udostojimo da zajedno sa vama zapevamo Hristu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stenu iza koje se zaklanja obrete u vama, sveti ispovednici, devica ona, koja je od nekog lukavog Gota bila odvedena, uzeta od matere njene, i kao jemca prizivala je vas, sveti, govoreći vam ove umilne reči:

Radujte se, jer pod krov svoj primate sve nezaštićene!

Radujte se, jer ste zaštita i pokrov svih koji su u nevoljama!

Radujte se, jer ste onoj u nevolji paloj devici bili brzo zastupanje!

Radujte se, jer ste zle misli onog Gota brzo presekli!

Radujte se, strašni nakazatelji onih koji supružansku zakletvu na vernost prestupaju!

Radujte se, zaštitnici ostavljenih i obmanutih žena od zlih muževa!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 11.

Pohvalno pjenije uznese vam ona devica, kada je vi, sveti, veoma brzo odneste po vazduhu iz krajeva gotskih, gde je ona bila zaključana od jednog Gota iako živa, u grob u hram vaš u Edesi, i postaviste je živu i nepovređenu u grobnicu sa vašim moštima gde je pripavši sa suzama klicala. Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlošću ste divnih i preslavnih čudesa osijani, sveti Gurije, Samone i Avive, supružničke vernosti i čistote pokrovitelji i zaštitnici. Od pravoslavnih hrišćana dostojno ste hvaljeni, jer ste divnu pomoć i zastupništvo darovali u davnini onoj devojci, odvedenoj od nevernog i zlobnog muža, koja je bila živa zatvorena da bi tu umrla gorkom smrću. Nemoćna vas je prizivala u pomoć. Javivši joj se, celom svetu ste pokazali da vam je darovana od Boga blagodat da zastupate i sačuvate supružničku vernost i čistotu. Zbog toga od nas primite ove pohvale:

Radujte se, blagočestivih hrišćanskih supružnika pokrovitelji!

Radujte se, nevernih podmuklih muževa i žena, koji skrnave čistotu hrišćanskog braka, strašni nakazatelji!

Radujte se, jer se vašim molitvama neverni supruzi na put istinskog porodičnog života vraćaju!

Radujte se, jer uz vašu nebesku pomoć, narušitelji bračnog zaveta dolaze do vrlinskog razmišljanja!

Radujte se, jer ste ostavljenim suprugama olakšanje i uteha!

Radujte se, jer ste nevidljivi vaspitači ostavljene dece od takvih supružnika!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 12.

Od Boga vam je, sveti mučenici Gurije, Samone i Avive, data blagodat, da zakriljujete i čuvate svetost hrišćanskih bračnih saveza. Zbog toga vas molim, ugodnici Božji, da posredujete pred Gospodom Bogom, da mir, savez i ljubav uvek prebiva među hrišćanskim supružnicima, i da zabludeli supružnici zadobiju istinski um, a da svi mi, radosni zbog toga, kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući vašu stradalnu končinu, proslavljamo mnoštvo čudesa koja ste izlili od svojih svetih moštiju i čudotvornih ikona. I sada predstojimo pred svetom ikonom vašom, sveti mučenici i ispovednici Gurije, Samone i Avive i usrdno vas molimo: da se među hriišćanskim supružnicima zacari mir, ljubav, saglasnost i da među njima nestanu rasprave i nesaglasje, da, proslavljajući vaše milostivo zastupništvo, usrdno blagodarimo Bogu a vama da ovako kličemo:

Radujte se, jer ste radost i uteha blagočestivih supružnika!

Radujte se, jer ste nevidljivi čuvari onih koji u braku celomudreno žive!

Radujte se, jer se uz vašu pomoć zabludeli supruzi urazumljuju sa visine!

Radujte se, jer se vašim molitvama, ljubav i saglasnost useljuje kao miris među zabludele supružnike!

Radujte se, jer ste sagrešivih supružnika ispravljenje!

Radujte se, jer ste zabludelih muževa i žena dobri nastavnici!

Radujte se, stradalnici Hristovi: Gurije, Samone i Avive, jer ste česnog hrišćanskog supružništva, nebeski pokrovitelji!

 

Kondak 13.

O sveti, slavni i dobropobedni mučenici i ispovednici Gurije, Samone i Avive, milostivo primite ovo malo moljenje naše. Umolite Cara nad carevima i Gospodara nad gospodarima, Hrista Boga našeg, da nas izbavi od svake bede, žalosti, nevolje i napasti u ovom životu. Osobito da svetim molitvama vašim prebiva među hrišćanskim supružnicima mir, ljubav i jednomislije, da počnu zadobijati istinski um i da se urazume. Oni zabludeli supružnici, koji žive odvojeno, da se ponovo sjedine, i da hrišćanski oproste jedan drugom. Sjedinivši se da vas proslavljaju, uvek prizivane dobre pokrovitelje i zastupnike, kličući uvek Gospodu koji vas je proslavio: Aliluja!

 

(Ovaj Kondak se čita 3 puta, a zatim se ponovo čitaju Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, sveti mučenici Hristovi i neustrašivi ispovednici Gurije, Samone i Avive! Uslišite nas koji se molimo pred svetom ikonom vašom, moleći se za vašu pomoć i zastupništvo. Darovana vam je blagodat od Boga, sveti ugodnici Njegovi, da budete pokrovitelji i zaštitnici blagočestivih supružnika hrišćanskih. Toga radi sada proslavljamo uspomenu na mučeničku končinu vašu, usrdno vas molimo: molite Hrista Boga našeg, da među hrišćanskim supružnicima prebiva mir, saglasje, uzajamna ljubav i vernost i da među njima procveta blagočešće i čistota. Zabludele supružnike i ostavljene međusobno, vašim molitvama urazumite i na put istine njih, zabludele i međusobno u životu posvađane, uputite, i ponovo ka dobrom hrišćanskom životu upravite. O, ugodnici Božji, molite se opet da ne poginemo u gresima našim i primite ovaj glas moljenja našeg, da vašim molitvama i posredništvom, uvek štićeni, proslavimo Isusa Hrista, Kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sa bespočetnim Njegovim Ocem i Presvetim Duhom, u vekove vekove. Amin

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *