Akatist svetim blagovernim Muromskim čudotvorcima, knezu Petru i kneginji Fevroniji

Kondak 1.
Izabrani čudotvorci i veliki ugodnici Gospodnji, zastupnici grada Muroma, neumorni molitvenici za duše naše, sveti blagoverni kneeže Petre i kneginjo Fevronija! Uznoseći vam pohvalne pesme, usrdno vas molimo, kao one koji imaju veliku smelost pred Gospodom, da nas svojim zastupništvom od svake nevolje izbavite i da nas naslednicima Carstva nebeskog učinite, da bismo vam radosno klicali:
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Ikos 1.
Zemaljski angeli i nebeski ljudi vaistinu postadoste, blaženi Petre i Fevronija. Od mladosti čistu savest pred Bogom čuvajući, u pobožnosti i čistoti zajedno život proživeste, diveći se bogougodnom življenju vašem, koje nam kao primer ostaviste, vašim čudesima ozareni, uznosimo vam pohvalnu pesmu:
Radujte se, vi koji od mladosti Hrista zavoleste i duše mu na službu predadoste!
Radujte se, čuvari nevinosti i brižnici čistote duševne i telesne!
Radujte se, vi koji duše i tela još na zemlji u stanište Svetog Duha pretvoriste!
Radujte se, vi koji se premudrošću i razumom Božijim ispunjeni!
Radujte se, jer iako telesni, kao bestelesni zajedno proživeste!
Radujte se, vi koji se angelske časti udostojiste!
Radujte se, jer sa zemlje na nebo uziđoste, da bi se zajedno sa Angelima Presvetoj Trojici klanjali!
Radujte se, jer sa bestelesnim silama Gospodu trisvetu pesmu uznosite!
Radujte se, na nebu i na zemlji od Gospoda proslavljeni!
Radujte se, jer večno svetlo obitalište zadobiste!
Radujte se, prebogate riznice grada Muroma!
Radujte se, nepresušni izvori čudesa!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 2.
Videvši u svojoj povraćenoj bolesti znamenje gneva Božijeg za neispunjeni zavet da za ženu uzme Fevroniju, knez Petar pohita da ga ispuni i sveza se sa njom zakonitim bračnim vezama. I tako, celomudreno i bogougodno i u braku, blaženi proživeste, u savršenom jednomisliju, starajući se da Bogu ugodite. Stoga Mu sada sa Angelima u večnosti pevate: Aliluja!

Ikos 2.
Imajući Bogom prosvećeni um, sveti Petre i Fevronija, sirotima i nesrećnima ljubav i milosrđe pružaste, onima kojima je nepravda naneta i slabima zastupnici bejaste i mnogim drugim dobrodeteljima svoju zemaljsku vladavinu ukrasite. Stoga vam vapijemo:
Radujte se, blaženi i preblaženi, jer u bogoljublju proživeste i pobožnost sačuvaste!
Radujte se, brzi pomoćnici nevoljnima, prepuni samilosti!
Radujte se, blagi utešitelji ožalošćenih!
Radujte se, hraniitelji siročadi i udovica!
Radujte se, zaštitnici svih nevoljnika!
Radujte se, mudri iscelitelji duševnih i telesnih bolesti!
Radujte se, radostonosni posetioci ožalošćenih srca!
Radujte se, vi koji ljubav prema Bogu kroz ljubav prema bližnjemu projaviste!
Radujte se, pravedno i bogougodno svojom zemaljskom kneževinom upravljaste!
Radujte se, pohvalo pravoslavnih kneževa i grada Muroma ukrepljenje!
Radujte se, zaštitnici čitave zemaljske ruske!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 3.
Silom Božije blagodati ukrepljivan, blaženi kneže Petre, bio si spreman da radije ostaviš svoj rodni grad i kneževinu muromsku nego da se razvedeš od premudre Fevronije po nagovoru tvojih gordih boljara. Stoga te Bog proslavi i učini da se uz pomoć tih boljara zajedno sa suprugom svojom utvrdiš na prestolu kneževine muromske, pokazujući nam svojim podvigom dobar primer očuvanja Božijeg zakona, da bismo, podražavajući te u svetosti očuvanja bračnog saveza proslavljali Hrista, utemeljitelja podviga, pevajući: Aliluja!

Ikos 3.
Vodeći brigu o svom narodu, preblaženi Petre i Fevronija, neumorno se za njegovo dobro podvizavaste, učeći ga pobožnosti, iskorenjujući nepoštenje i zavađene izmirujući. Videvši takve vaše podvige, Gospod obiljem plodova blagoslovi zemlju muromsku i nepomućeni mir vašoj kneževini darova, podstičući time narod da vam zahvalno kliče:
Radujte se, ugodnici Božiji, jer ste živote velikih svetitelja sledili!
Radujte se, vladari predobri, jer ste muromski narod putem spasenja vodili!
Radujte se, čuvari pobožnosi hrišćanske!
Radujte se, jer nesloge, razdore i svako nepoštenje iskorenjujete!
Radujte se, divni odgajatelji hrišćanskih supružnika u istinskoj pobožnosti!
Radujte se, revnitelji pravednog suda!
Radujte se, uzori nekoristoljubivosti i neosvetiljubivosti!
Radujte se, verni čuvari dobrodetelji svetog cara Konstantina i carice Jelene!
Radujte se, dostojni naslednici ravnoapostolnog kneza Vladimira i blažene knjeginje Olge!
Radujte se, prečasni supružnici i blagi saveznici, jer večno zracima čudesa sijate!
Radujte se, sjajne zvezde otadžbine naše!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 4.
Bura bevolja i napasti, koji na vas podiže duh zlobe ovoga sveta, ne oslabi silu ljubav našu prema Bogu, blaženi Petre i Fevronija, nego vas nauči da iskusno odbijate raspaljene strele đavoljih iskušenja, obukavši se u oklop vere Hristove, vi mnogometežnu pučinu mora ovoga života pređoste i u tiho pristanište spasenja stigoste. Stoga vas molimo: prevedite i nas tamo, da zajedno slavimo Boga, pevajući: Aliluja!

Ikos 4.
Čuvši za vaš blagočestivi život, blagoverni Petre i Fevronija, mnogi ljudi iz obližnjih i dalekih krajeva proslavljahu čovekoljupca Boga, Koji vam je dao snagu za sva dobra dela kojima kao sunčevi zraci u svojoj otadžbini zasijaste. Vaša časna imena i podvizi do danas se pohvalnim pesmama slave:
Radujte se, presvetli savezu koga objedini Bog!
Radujte se, jer ste svetlošću svoga blagočestivog života kao bogonosne luče zasijali!
Radujte se, jer ste smirenjem i postom večno blaženstvo zaslužili!
Radujte se, jer je nagrada vaša velika na nebesima!
Radjte se, jer je radost vaša večna u svetlosti svetih!
Radujte se, ljubljene sluge Hristove!
Radujte se, svih svetih prijatelji večni!
Radujte se, istinske zvezde vodilje bogougodnog supružanskog života!
Radujte se, jer kao rosonosni oblaci žegu strasti i nepoštenja odgonite!
Radujte se, darovatelji milosti i dobročinstava Božijih!
Radujte se, jer ste večni ukras otadžbine naše!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 5.
Bogom prosvetljene luče pobožnosti, o predivni čudotvorci Petre i Fevronija, svom dušom Boga zavoleste i sve zapovesti Njegove sačuvaste; i Hristos vas pokaza presvetlima poput sunca i lune, preblaženi, jer svetlošću mnogih čudesa muromski kraj i čitavu rusku zemlju obasjaste, proslavivši netruležnošću svoje svete i mnogoisceliteljne mošti. Njima pripadajući, po zaslugama vas slavimo i sa zahvalnošću Bogu, divnome u svetima Svojim pevamo: Aliluja!

Ikos 5.
Videvši vaš pravedni život i dobročinstva, muromski narod vas slavljaše kao milostive vladare svoje, blagoverni Petre i Fevronija, vi pak, istinsko smirenje zavolevši i ljudske pohvale prenebregavši, ne beste ranjeni strelom gordosti i pokazaste nam primer najvećeg smirenja. Učeći se njemu, sa ljubavlju vam kličemo:
Radujte se, jer slavu ovog sveta smatraste ništavnom!
Radujte se, jer svim srcem Hristovo smirenje zavoleste!
Radujte se, verni izvršioci zapovesti Gospodnjih!
Radujte se, istinski sledbenici jevanđelskog učenja!
Radujte se, jer kao sluge Boga Višnjega, volju Njegovu ispuniste!
Radujte se, jer do kraja života veru Hristovu sačuvaste!
Radujte se, učitelji hrišćanske pobožnosti!
Radujte se, bogomudri nastavnici onih koji žele da bogougodno žive!
Radujte se, jer nas svojim molitvama od svake nevolje spasavate!
Radujte se, jer svaku našu blagu molbu ispunjavate!
Radujte se, blagodatni lekari bolešću mučenih!
Radujte se, milostivi zaštitnici muromskog kraja!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 6.
Propovednici pravoslavne vere i revnitelji pobožnosti bili ste ne samo na rečima nego i čitavim svojim zenim životom, mnogohvaljeni Petre i Fevronija. Stoga i sveta Crkva dostojno poštuje trud vaš i podvige kojima Boga Višnjega proslavljaste, pevajući Mu neprestano: Aliluja!

Ikos 6.
Zasijaste u gradu Muromu svetlošću dobrodeteljnog života svoga kao bogosjajne zvezde, preblaženi Petre i Fevronija, i sećanje na vas, puno pohvala, do danas se čuva u njemu, jer i posle smrti ne prestajete da nas ozarujete, čineći mnoga čudesa, a vaše mošti kao zora besmrtnosti zasijaše: stoga vas slavimo ovim blagim pohvalama:
Radujte se, verni čuvari zapovesti i predanja svete Crkve!
Radujte se, jer puni strahopoštovanja prema služiteljima Gospodnjeg oltara bejaste!
Radujte se, revnitelji predanja i dobrih običaja svetootačkih!
Radujte se, iskorenitelji zlih običaja i sujeverja paganskih!
Radujte se, jer o ljudskim delima prosuđivaste nepristrasno!
Radujte se, jer svoje sudove s milošću sjediniste!
Radujte se, krotki i nezlobivi sledbenici Hristovi!
Radujte se, jer zlo dobrom pobeđivaste!
Radujte se, miomirisni cvetovi nepropadljivosti!
Radujte se, neugasive luče besmrtnosti!
Radujte se, jer na zemlji zablistaste veličanstvenošću čudesa!
Radujte se, jer zajedno sa Angelima na nebu Boga slavite!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 7.
Čovekoljubivi Gospod zažele da vaši životi, Petre i Fevronija, budu uzor ne samo mirjanima nego i monasima, stoga vas u poznim godinama pozva da slavu zemaljske vladavine ostavite i da monaški postrig primite, i vi se u monaškom činu dobro podvizavaste u postu, bdeniju i molitvama, neprestanom Trojedinom Bogu uznoseći angeosku pesmu: Aliluja!

Ikos 7.
Novu blagodat Božiju u monaškom postrigu primiste, prepodobni, i novim podvizima svoj ravnoangelski život ukrasiste, i time Hristu na dar prineste dvostruki plod duhovnog savršenstva i od Njega dostojnu platu prepodobnih primiste. Opominjući se takve revnosti vaše prema duhovnim podvizima, ovim dostojnim pohvalama slavimo vas:
Radujte se, jer radi ljubavi Gospodnje slavu ovoga sveta i ovozemaljsku vladavinu ostaviste!
Radujte se, jer monaški ravnoangeoski đivot usrdno prihvatiste!
Radujte se, podvižnici savršenog trpljenja!
Radujte se, blaženi revnitelji dobrovoljnog siromaštva!
Radujte se, jer pre končine svoje sve strasti uzdržanjem umrtviste!
Radujte se, jer svetu shimu kao oklop spasenja primiste!
Radujte se, jer kneževsku porfiru monaškom kostreti zameniste!
Radujte se, jer postom, bdenijem, i neprestanim molitvama Bogu dobro ugodiste!
Radujte se, iskatelji bogougodne samoće!
Radujte se, ljubitelji spasonosnog tihovanja!
Radujte se, jer se molitvenim suzama orosiste!
Radujte se, na nebu, u obitelji prepodobnih proslavljeni!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 8.
Divno čudo se dogodi kada ti, blaženi Petre, umoljavan od supruge svoje, odloži svoj samrtni čas, dok ona ne dovrši šivenje crkvene odore i dok duša njena, skupa s tvojom, ne napusti telo; i tako, nerazdvojni u životu, nerazdvojni se i u samrtnom času pokazaste i u isti dan i čas svoje svete duše u Božije ruke predadoste, neprestano prizivajući ime Vladike svih živih i mrtvih i pevajući: Aliluja!

Ikos 8.
Svi se čuđahu i slavljahu Boga, divnoga u svetima Svojim, kada se vaša tela, u različite kovčege položena, na čudesan način nađoše u zajedničkoj grobnici koju sebi pripraviste, prepodobni, u sabornoj crkvi grada Muroma, gde do danas, nerazdvojni, počivate, čudotvorci sveti, izobilno točeći iscelenja svima koji vam pristupaju sa verom, prizivajući:
Radujte se, vi koji ste verno i do groba i posle groba sačuvali savez ljubavi svoje!
Radujte se, ne samo u životu nego i posle smrti u Gospodu sjedinjeni!
Radujte se, krepki pomoćnici onih koji vas blagočestivom supružanskom životu podražavaju!
Radujte se, jer i nas toplinom svoje ljubavi grejete!
Radujte se, jer ste privremenom smrću u večni život prešli!
Radujte se, od Gospoda nepropadljivošću i čudesima proslavljeni!
Radujte se, jer je sećanje na vas puno hvala!
Radujte se, jer ste usnuli kao sveti!
Radujte se, jer su imena vaša poštovana i blagoslovena u otadžbini vašoj!
Radujte se, blagodatna roso ruske zemlje!
Radujte se, neoboriva tvrđavo grada Muroma!
Radujte se, nebeski zaštitnici onih koji vas vole i poštuju!
Radujte se, jer uvek molite Gospoda da nam u izobilju daruje Milost Svoju!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 9.
Svi Angeli i Sveti radovahu se velikom radošžu kada duše vaše pređoše u večnu obitelj rajskog naselja, a Sam Tvorac Angela i Najsvetiji Car Slave Hristos ovenča vas vencem besmrtnosti i darova vam blagodat da Mu se možete slobodno moliti za sve one koji vašu pomoć traže; ne lišite svoje blagodatne pomoći ni nas, grešne, mnogohvaljeni Petre i Fevronija, jer smireno uznosimo pohvalnu pesmu Bogu Koji vas proslavi: Aliluja!

Ikos 9.
Ljudska rečitost nije dovoljna da dostojno proslavi vaš divni dobrodeteljni život, o sveti čudotvorci Petre i Fevronija, Ko će opisati sve molitve i postove, bolesti i podvige vaše; ko će izbrojati sve vaše suze i uzdahe upućene Bogu! Ljubavlju prema vama nadahnuti, usuđujemo se da vam se, bez ikakvog lukavstva, s pohvalama obratimo:
Radujte se, izabrani sasudi blagodati Svetoga Duha!
Radujte se, prijatni zastupnici naše večne radosti!
Radujte se, jer bogobojažljive supružnike u pobožnosti utvrđujete!
Radujte se, strašni izobličitelji narušilaca supružanske čistote!
Radujte se, jer molitvama svojim ublažavate gnev Božiji koji se pravedno na nas podiže!
Radujte se, neumorni molitvenici za mir celoga sveta!
Radujte se, krepki saborci naši u vojevanju protiv neprijatelja vidljivih i nevidljivih!
Radujte se, ljudi angeoske naravi!
Radujte se, naslednici prepodobnih i pravednih duša!
Radujte se, verni ugodnici Presvete Trojice!
Radujte se, blaženi stanovnici višnjeg grada, Jerusalima nebeskog!
Radujte se, jer sa Svetima u rajskim naseljima likujete!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 10.
Nasledivši večno spasenje, bogoblaženi Petre i Fevronija, duše vaše nerazdvojno prebivaju u Bogu u višnjim obiteljima, a vaše svete nepropadljive mošti skupa u hramu Božijem počivaju, u izobilju točeći iscelenja. ozareni blagodaću vaših čudesa, Bogu, vrhovnom Tvorcu svih čudesa, pevamo pohvalnu pesmu: Aliluja!

Ikos 10.
Kao stenu neoborivu imamo bogougodne molitve vaše, sveti čudotvorci Petre i Fevronija, i usrdno uznosimo zahvalne molitve Ocu nebeskom za sva dobročinstva Njegova kojima nas, preko vas, obasipa; vama pak, našim zastupnicima, pohvalne pesme prinosimo:
Radujte se, naslednici svesvetloga Carstva Hristovoga!
Radujte se, sabesednici Angela!
Radujte se, jer Boga u nepristupačnoj slavi sozercavate!
Radujte se, poverenici Trosunčanog Božanstva!
Radujte se, jer večno na nebu sa Svetima carujete!
Radujte se, smireni nebožitelji, jer ste puni blagosti i snishodljivosti prema zemnorodnima!
Radujte se, divni nebeski miomirisni krinovi!
Radujte se, čudotočivi čempresi raja Isusovog!
Radujte se, darovatelji bezbrojnih iscelenja!
Radujte se, počinielji mnogih čudesa, svake hvale dostojni!
Radujte se, jer nam točite obilje milosti i dobročinstva!
Radujte se, jer ste svaku dušu svojim sastradanjem i milostivošću prigrilili!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 11.
Molitvene pesme prinosimo, Božiji ugodnici Petre i Fevronija, i s ljubavlju pripadamo vašim svetim i mnogoisceliteljnim moštima, proslavljajući bogougodni život i mnoge podvige vaše. Usrdno vas molimo, čudotvorci sveti, pomozite nam da vaše dobrodetelji podržavamo, da bismo bogougodno mogli pevati Sazdatelju našem: Aliluja!

Ikos 11.
Saborna crkva grada Muroma beše puna nebeske svetlosti kada se vaše svete mošti, Petre i Fevronija, po Promislu Božijem, u njoj netruležne i pune miomira obretoše i kada kao dragocena riznica behu iz zemlje iznete, točeći, sve do danas, obilje iscelenja bolesnicima i paćenicima. Stoga vam u pesmi kličemo:
Radujte se, zlato netruležno, u utrobi zemlje pronaženo!
Radujte se, jer poput sjajnih bisera ljude blagodaću prosvećujete!
Radujte se, pohvalo svete Pravoslavne Crkve!
Radujte se, izobličitelji jeresi i raskola!
Radujte se, svetila umna, Svetim Duhom ozarena!
Radujte se, jer ste prepuni miomira Hristovog!
Radujte se, jer ste u blagodatnu rizu nepropadljivosti obučeni!
Radujte se, silom mnogih čudesa opasani!
Radujte se, jer vaši časni kovčezi postadoše lečilište za bolesti ljudske i nemoći!
Radujte se, jer svako ko vam prilazi s verom dobija od vas dar iscelenja!
Radujte se, jer svetlošću svojih čudesa tamu naših razvejavate!
Radujte se, jer nam svojim netruležnim svetim moštima o zori sveopšteg Vaskrsenja svedočite!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 12.
Spoznavši blagodat koja vam je data sa nebesa, o sveti čudotvorci Petre i Fevronija, sa trepetnim poštovanjem i ljubavlju klanjamo se nepropadljivim i mnogoisceliteljnim moštima ašim i primamo od njih u bolesti iscelenje, u tuzi utehu, u nevoljama pomoć blagodatnu; stoga vas i proslavljamo kao nebeske zastupnike i zaštitnike naše, uznoseći Vladiki Bogu, koji nam preko vas daruje mnoga dobra, zahvalnu pesmu: ALiluja!

Ikos 12.
Opevajući mnoga i peslavna čudesa vaša, o veliki Božiji ugodnici Petre i Fevronija, slavimo vas kao iscelitelje, utešitelje i pomoćnike darovane nam od Gospoda, i molitveno proslavljamo svetu uspomenu na vas, pevajući vam od srca i sa zahvalnošću:
Radujte se, vi koji večno u miomiru svetinje počivate!
Radujte se, vi koji blagodaću sve koji s verom prilaze vašim moštima osvećujete!
Radujte se, brzi utešitelji onih koji molitveno vaša časna imena prizivaju!
Radujte se, divni pomoćnici onih koji svoju nadu preko vas na Boga polažu!
Radujte se, jer ste poznati kao oni koji umilostivljujuju cara nebeskog!
Radujte se, moćni zaštitnici naši od nevidljivih neprijatelja!
Radujte se, jer se neprestano za naše spasenje borite!
Radujte se, večiti branitelji grada Muroma!
Radujte se, čudesna dobroto ruskih kneževa!
Radujte se, Bogom dani pokrovitelji ruske zemlje!
Radujte se, blagodatni iscelitelji tela naših!
Radujte se, usrdni molitvenici Gospodu za duše naše!
Radujte se, sveti i preslavni čudotvorci Petre i Fevronija!

Kondak 13.
O, sveti i preslavni čudotvorci, blagoverni kneže Petre i kneginjo Fevronija! Primite milostivo od nas nedostojnih ovu pohvalnu pesmu koju vam u umilenju prinosimo, i izmolite nam od Gospoda utvrđenje u veri i dobrim delima i izbavljenje od svake tuge, brige i bolesti, privremene i večne, da bismo se udostojili da zajedno sa vama i svima Svetima u Carstvu nebeskom večno uznosimo pohvalnu pesmu Presvetoj Trojici: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

MOLITVA

O, veliki ugodnici Božiji i čudotvorci predivni, blagoverni kneže Petre i kneginjo Fevronija, čuvari i zastupnici grada Muroma i usrdni molitvenici Gospodu za sve nas! Vama pribegavamo i molimo se sa čvrstom verom i nadom: uznesite za nas grešne svoje svete molitve Gospodu Bogu i izmolite od Njegove Blagosti sve što je potrebno dušama i telima našim, veru pravu, dobru nadu, ljubav nelicemernu, nepokolebivost u pobožnosti, uspeh i napredak u svim dobrim delima, mir u celom svetu, izobilje plodova zemaljskih, blagorastvorenje vazduha, dušama i telima našim zdravlje i večno spasenje. Molite Cara nebeskog za mir, spokojstvo i napredak u čitavoj zemlji našoj, za srećan život i dobar hrišćanski kraj svih nas. Zaštitite našu utadžbinu, grad Murom i sve ruske gradove od svakoga zla, a sve pravoverne ljude, koji dolaze da se poklone vašim molitvama, zaklonite blagodaću molitvama svojih i ispunite sve molbe njihove. O, sveti čudotvorci! Nemojte prezreti naše molitve, koje vam sa umilenjem uznosimo, nego budite naši svagdašnji zastupnici pred Gospodom i udostojite nas da vašom svetom pomoći večno spasenje zadobijemo i Carstvo nebesko nasledimo, da slavimo neizrecivo čovekoljublje Oca i Sina i Svetoga Duha, trojedinoga Boga, i da Mu se klanjamo u sve vekove. Amin.

Slave se 25. juna (8. jula)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.