Akatist svetim bezsrebrenicima i čudotvorcima Kozmu i Damjanu

Kondak 1.

Vama, izabrani čudotvorci, strastoterpci Hristovi i premudri vračevi koji besplatno bolesnima zdravlje darujete, kao našim zaštitnicima i u nedaćama pomoćnicima, pohvale odajemo; a vi, kao sasudi blagodati, isceljujete naše rane duševne i telesne; slaveći zato Boga, divnoga u svetima Svojim, usrdno vas proslavljamo:

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Ikos 1.

Na Angelski se život ugledavši, sve zemno prezreste i ovenčavši se podvigom mučeništva, udostojiste se da lice Gospoda sile ugledate. Molite se, dakle, usrdno za one koji vam pristupaju i pohvale vam pevaju:

Radujte se, topli molitvenici za one koji vaš sveti pomen poštuju!

Radujte se, jer one koje su lekari napustili svesrdno isceljujete!

Radujte se, jer ste dom, imanje i sav roditeljski posed ništavnima smatrali!

Radujte se, jer ste siromahe milosrđem nahranili!

Radujte se, jer ste stradalnike sažaljenjem utešili!

Radujte se, svetiljke božanske svetlosti!

Radujte se, ljudi nebeski i Angeli zemaljski!

Radujte se, jer ste živote svoje do poslednjeg daha na služenje Gospodu predali!

Radujte se, svesvetlo obitavalište blagodati, sasudi Duha Svetoga!

Radujte se, brzi pomoćnici svima koji vas prizivaju!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 2.

Gospod vas preispuni Duhom Svetim videvši vaša dobra dela i veliku usrdnost u pobožnosti; jer ste, neprestano se trudeći radi ljubavi bližnjega i duše svoje vrlinama ukrasivši, sva zemaljska i blaga ovoga sveta ispraznim smatrali. Izmolite stoga kod Hrista Boga da se svetlošću Njegovom ozarimo i mi, da bismo Mu, zajedno sa vama, pevali: Aliluja!

 

Ikos 2.

Umom istinskog bogopoznanja poučili ste cara bezbožnog, urazumivši ga snagom svojih reči kojima ste odvažno Hrista ispovedali. Hvaleći stoga odvažnost vašu, ovako vam kličemo:

Radujte se, jer vas obmane bezbožnog cara nisu prevarile!

Radujte se, jer ste istinu Hristovu pred njim odvažno ispovedali!

Radujte se, jer se pretnji njegovih niste uplašili!

Radujte se, jer ste skupove bezbožničke postideli!

Radujte se, neustrašivi propovednici Istine!

Radujte se, uništitelji služenja idolskoga!

Radujte se, branioci vere Pravoslavne!

Radujte se, nepokolebivi ispovednici, duhom trpeljivosti i revnosti za slavu Božju ispunjeni!

Radujte se, neućutni glasnici zapovesti Gospodnjih!

Radujte se, istinski učitelji bogomudrosti!

Radujte se, naši pouzdani zastupnici za carstvo Hristovo!

Radujte se, jer nas ni posle smrti svoje niste napustili!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 3.

Silom Višnjeg, datom vam još u ovom privremenom životu, dobili ste moć da od svake bolesti čudesno isceljujete, a osobito vas posle smrti vaše proslavi Bog čudotvorstvima mnogim, da bi svi koji vam pritiču, moleći se za isceljenje bolesti telesnih i duševnih, gromoglasno klicali: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući kao skupocene riznice isceljujuće mošti vaše, radujemo se, i sa ljubavlju opevajući datu vam od Boga blagodat isceljenja, blagodarno kličemo:

Radujte se, naši topli pred Bogom zastupnici!

Radujte se, jer ste jelinska mudrovanja ništavnima smatrali!

Radujte se, svesvetle svetiljke Rima!

Radujte se pomračenih zemalja prosvetitelji!

Radujte se, hrabrosti i trpljenja učitelji!

Radujte se, jer ste, nedužni, kamenovanje pretrpeli i mučeničku smrt zadobili!

Radujte se, jer ste radi ljubavi Hristove postradali, i nas za pričesnike nebeskih blaga prihvatili!

Radujte se, jer ste divni i prekrasni uzor smirenja i krotosti svima pokazali!

Radujte se, nepokolebljivi temelji Pravoslavlja!

Radujte se, svetla slavo mučenika!

Radujte se, dobri iscelitelji, jer ni od koga platu za isceljenje niste uzeli!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 4.

Silna bura gneva cara Karina nije mogla pokolebati duše vaše, a vi ste, pošto vas verni u nekoj pećini sakriše od onih koji vas htedoše zarobiti i stoga vas tražiše, svojom voljom pred vojnike stali, rekavši: „Nas uhapsite, mi smo oni koje tražite, a one koji nisu krivi, pustite. “ I pošto vas u lance okovaše, u Rim vas odvedoše. A mi, koji veru vašu i lance celivamo, Bogu pojemo: Aliluja!

 

Ikos 4.

Kada Rimljani čuše za vašu veliku ljubav prema stradalnima i za čudesno isceljivanje vaše, odsvud vam pohrliše sa verom u isceljujuću silu blagodati Božje koja kroz vas deluje. Oni pak koji brzo primiše isceljenje proslavljahu Boga, a vas, milosrdne svoje iscelitelje, veličahu, ovako vam kličući:

Radujte se, nepobedivi propovednici Boga istinitog!

Radujte se, jer ste oružje Krsta Hristovog za slavnu pobedu uzeli!

Radujte se, dobri lekari, stradalnima brzi pomoćnici!

Radujte se, jer sve nemoćne besplatno isceljujete!

Radujte se, jer i sada isceljenja obilno izlivate!

Radujte se, milostivi utešitelji nevoljnima i žalosnima!

Radujte se, jer nas u svakoj prilici štitite!

Radujte se, jer ste spasonosno utočište bespomoćnima!

Radujte se, preslavni ukrasi pravednih!

Radujte se, naši moćni zaštitnici!

Radujte se, usrdni za nas Bogu molitvenici!

Radujte se, svima koji vas sa verom prizivaju brzi pomoćnici!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 5.

Vaistinu ste putem koji Bogu vodi hodili, sluge Hristove, kad vas u Rim okovane dovedoše i idolima se ne pokloniste, već Jedinom Hristu služiste. Gorka ste iskušenja, sveti, podneli, ali sve ste to pretrpeli radi Hrista Koji vas zavole. Diveći se stoga velikom trpljenju i snažnoj ljubavi vašoj prema Gospodu, zajedno Mu sa vama pojemo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Car Hristu uznese hvalu, videvši kako se silom Njegovom isceli; a mi, slaveći Boga, veličamo i vas, slavne ugodnike Njegove, kličući ovako:

Radujte se, jer ste nebesko više od zemaljskog zavoleli!

Radujte se, jer ste se na život angelski na zemlji ugledali!

Radujte se, jer mnogoboštvo odbacivši, od roditeljske pobožnosti niste odstupili!

Radujte se, jer ste sve imanje svoje, po Reči Gospodnjoj, siromasima podelili da biste Hrista zadobili!

Radujte se, jer ne samo rečju, već mnogo više delom i neprestanom molitvom i druge poučiste!

Radujte se, jer ste i sada obilni izvor isceljenja!

Radujte se, jer ste nas izlivanjem čudesa od Boga vam datih obogatili!

Radujte se, jer ste u samima sebi hram Bogu priugotovili!

Radujte se, jer sirote brzo uslišavate!

Radujte se, jer se o ožalošćenima brižljivo starate!

Radujte se, pouzdana nado beznadežnih!

Radujte se, brzo isceljenje bolesnih!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 6.

Propovednici imena Hristovog u životu svome bili ste, pa i sada o sili Njegovoj svedočite čudima koja se od ikone vaše izlivaju, i kao što nekada niste prezreli veru one žene, već joj se u snu javiste i olakšanje u bolesti darovaste, tako, sveti besrebrenici, i naša moljenja i glas pojanja našeg uslišite! Osvrnite se na veru i ljubav ljudi vaših i višnji zakon podarite nama koji vas hvalimo i Bogu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zablista kao svetlost pravednost vaša kada, prekorevši u sudnici cara, odvažno rekoste: „Ne isceljujemo bolesti čarobnjačkim znanjima, već silom Spasa našega Isusa Hrista, jer On zapoveda: ‘Bolesne isceljujte, gubave čistite, na dar ste primili, na dar i dajte’ „. Diveći se stoga smelosti vašoj, ovako vas veličamo:

Radujte se, jer ste nam primer čvrstine i vere pokazali!

Radujte se, jer se rajskim sladostima uvek naslađujete!

Radujte se, premudri sejači pobožnosti!

Radujte se, slavni propovednici Pravoslavlja!

Radujte se, učitelji koji na nebesa upravljate!

Radujte se, neumorni čuvari čistog i neporočnog života!

Radujte se, topli poslušnici onih koji vam se mole!

Radujte se, izvrsne i verne putovođe ka spasenju!

Radujte se, blagi učitelji onima koji hoće da pobožno i bogougodno žive!

Radujte se, dobri zastupnici svima koji vaš pomen poštuju!

Radujte se, jer ste žitije svoje dobro okončali!

Radujte se, jer ste venac pravednosti od Vladike Hrista primili!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 7.

Želeći da silu Hristovu pred zlovernim carem otkrijete, Duhom Svetim ispunjeni, rekoste: „Budi posramljen, Karine, sa bogovima tvojim!“ I njemu se odjednom lice promeni i vrat iskrivi, i moleći vam se, reče: „Sada vidim da ste sluge Istinitoga Boga. Molim vas, dakle, kao što i druge isceliste, tako i mene iscelite, da i ja sa vama zajedno Bogu uskliknem: Aliluja!

 

Ikos 7.

O, divni molitvenici za nas, iscelitelji duša i tela naših i zastupnici večnog spasenja, mi, blagodarnim srcem pevajući pohvalnu pesmu Bogu, Koji nam je darovao tako velike čudotvorce, prinosimo i vama ovakve pohvale:

Radujte se, jer ste trpljenjem svojim Angele zadivili!

Radujte se, jer ste božanstvenim blistanjem čuda svojih svakoga ozarili!

Radujte se, od svake bolesti brzi i besplatni iscelitelji!

Radujte se, jer se vašom pomoći nemoćni isceljuju!

Radujte se, jer od neizlečivih bolesti oboleli kao zdravi ustaju!

Radujte se, jer ste dostojno izvršili zemaljsku borbu žitija vašeg!

Radujte se, jer za nas, lišene dobrih dela, uvek pred Bogom posredujete!

Radujte se, jer blistanjem premudrosti od Boga vam date sve verne prosvetljujete!

Radujte se, naši predivni molitvenici i zastupnici!

Radujte se, hrabri strastoterpci Hristovi!

Radujte se, jer ste krvlju svojom zemlju osveštali!

Radujte se, jer ste bezumlje idolsko razobličili!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 8.

Videvši život vaš, udaljen od ovoga sveta, udaljimo se i mi od njegove ispraznosti i um na Nebesa uznesimo, zavapivši k vama, sveti besrebrenici: ublažite bolesti, izlivajući blagodatna isceljenja na sve koji usrdno vašoj pomoći pritiču i kliču Bogu: Aliluja!

Ikos 8.

Sav zemni život ispunivši ljubavlju prema Bogu i bližnjem, i sada ste, sveti besrebrenici Kozmo i Damjane, brzi pomoćnici svima koji vas s verom prizivaju; i svoja isceljenja izlivate ne samo na one koji dođu u blizinu svetih moštiju vaših, već i na one koji su daleko, i zato vam ove pohvale prinosimo:

Radujte se, jer ste Jednom Bogu, u Trojici slavljenom, verno služili!

Radujte se, jer ste jedino što je potrebno premudro izabrali!

Radujte se, jer ste u neumornom trudu i podvigu svoje dane i noći bez čamotinje (uninija) provodili!

Radujte se, jer ste ovakvim svojim oskudnim i tegobnim žitijem slavu Božju među ljudima umnožili!

Radujte se, hrabri sledbenici Hristovi!

Radujte se, jer ste se kao učitelji i izvršioci zapovesti Hristovih pokazali!

Radujte se, jer ste velikim imenima u Carstvu Nebeskom bili nazvani!

Radujte se, jer ste slavom Hristovom ceo svet ozarili!

Radujte se, jer ste stradanjem svojim bestrašće zadobili!

Radujte se, jer ste mučeničkom smrću besmrtnost stekli!

Radujte se, jer ste kao Angeli i na zemlji i na Nebesima proslavljeni!

Radujte se, jer pred Bogom, vencima krunisani, stojite!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 9.

Svakog čoveka zadivi blagodat Božja koja u vama zablista, sveti Kozmo i Damjane, kad bezbožni car Karin, videvši čuda koja ste Imenom Hristovim tvorili, poverova i proslavi Boga. Stoga i mi, slaveći Onoga Koji vam je dao takvu silu, pevamo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici ne mogu izraziti obilje ljubavi vaše, sveti ugodnici, kojom ste prema ljudima u Gospodu preispunjeni. Toga radi, iz dubine srca, ovako vam kličemo:

Radujte se, jer ste Gospodu svome sve do smrti služili!

Radujte se, jer ste, ognjem ljubavi Božje rasplamsani, vatru žrtava idolskih ugasili!

Radujte se, jer ste bližnjeg više od sebe samih zavoleli!

Radujte se, jer ste bolesne i nemoćne posećivali!

Radujte se, jer ste potrebama ubogih u susret izlazili!

Radujte se, utešitelji žalosnih!

Radujte se, zaštitnici očajnih!

Radujte se, hranitelji sirotih!

Radujte se, pomoćnici teškim stradalnicima!

Radujte se, ugnjetenih oslobodioci!

Radujte se, jer ste se, dobro život okončavši, ka Hristu uzneli!

Radujte se, jer u Carstvu Njegovom obitavate!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 10.

Želeći da mnoge spase, Gospod nam pokaza vas, Svoje čudotvorce, i ko ne bi osetio umiljenje videvši vaše beskrajno prema svima sažaljenje. Ko vas ne bi veličao, videći da ne samo ljude od bolesti isceljujete, već da ste i prema životinjama sažaljivi? Ne odbacite ni naše molitve, već na sve nas izobilno veliku i bogatu svoju milost izlijte, da uskliknemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrđava ste svima koji hvale čudesa vaša, besplatni lekari, i koji zastupništvu vašem pritiču. Tvrđava ste i bedem što od svih nedaća ograđuju sve koji vašu pomoć usrdno prizivaju. Stoga se molimo da i nas od siromaštva, iskušenja, bolesti i žalosti ogradite, i toplo vam ovako kličemo:

Radujte se, jer ste u trpljenju tvrđi od dijamanta bili!

Radujte se, jer ste bez krivice od zavisti srebroljubaca stradali!

Radujte se, slavni zastupnici u nedaćama!

Radujte se, okrepljenje slabih i optuženih!

Radujte se, snažni zaštitnici u iskušenjima!

Radujte se, jer ste uboge i sirote izobilno obogatili!

Radujte se, milostivi hranitelji gladnih!

Radujte se, bolesnih i teškim slabostima obuzetih premudri iscelitelji!

Radujte se, jer ste onima koji vam sa verom pritiču od svake žalosti topli zaštitnici!

Radujte se, jer pomen vaš svi na zemlji slave!

Radujte se, jer su vaša imena na Nebesima zapisana!

Radujte se, jer ste od Boga proslavljeni!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 11.

Premda sveumilno pojanje koje vam sada prinosimo nije dovoljno za pohvalu preslavnog truda i podviga vaših, koje ste, Hrista radi, u životu ovom prihvatili, ipak vas molimo da primite usrdno naše moljenje i svojim nas molitvama od nevolja izbavite, da bismo, srca ispunjenog umiljenjem, zapevali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Um prosvetljen i nebeski pokazali ste nekada pred Karinom, zabludu njegovu razobličujući; sada pak netruležnošću moštiju vaših i mnoštvom čudesa Pravoslavlje utvrđujete. Stoga blagodarno kličemo:

Radujte se, jer ste Ipostasnog Logosa smelo propovedali!

Radujte se, jer ste silu idolsku slavnom pobedom porazili!

Radujte se, jer ste služenje idolima uništili!

Radujte se, jer ste poklonjenje Hristu propovedali!

Radujte se, premudri učitelji!

Radujte se, svih vrlina marljivi izvršitelji!

Radujte se, jer se zbog truda ovozemaljskog u naseljima nebeskim veselite!

Radujte se, jer nas ni nakon prestavljenja svoga ne napuštate!

Radujte se, jer svima koji vas s verom prizivaju brzu pomoć darujete!

Radujte se, sveti vrači, jer bolesti naše isceljujete!

Radujte se, jer molitve vernih ne odbacujete!

Radujte se, jer i nas nemoćne pred Prestolom Božjim zastupate!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 12.

Blagodat koju vam Gospod dade, da isceljujete sve bolesti duševne i telesne, sabra nas danas da poštujemo pomen vaš, sveti besrebrenici Kozmo i Damjane. Pobožno gledajući na časnu ikonu vašu i klanjajući joj se sa umiljenjem srca, molimo da se od svakog zla i bolesti izbavimo, da svi uskliknemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pevajući o čudima vašim, hvalimo trud i podvige, veličamo mučeničku smrt, poštujemo zastupanje i moćnu zaštitu koju pružate svima kojima je vaša pomoć potrebna; na taj način veličamo Davaoca ovih dobara — Boga, Koji nam je toliko divnih molitvenika darovao, i sa umiljenjem kličemo:

Radujte se, jer ste Gospoda Isusa istinski propovedali!

Radujte se, hrabri svedoci Istine Njegove!

Radujte se, naši topli zastupnici pred Prestolom Njegovim!

Radujte se, sažaljivi iscelitelji tela naših!

Radujte se, naslednici Carstva Nebeskog i večnih dobara!

Radujte se, sve naše u Bogu nadanje!

Radujte se, miro miomirisno koje isceljenje izliva!

Radujte se, jer ste zlosmradije strasti molitvama svojim odagnali!

Radujte se, davaoci isceljenja i izvori čudesa!

Radujte se, svetlonosni stubovi Crkve i bedemi nepomični!

Radujte se, božanstvena lozo istinskog vinograda!

Radujte se, dvojice mudrih besrebrenika!

Radujte se, Kozmo i Damjane, sveti besrebrenici i preslavni čudotvorci!

 

Kondak 13.

O, predivni besrebrenici, čudotvorci, iscelitelji i slavni ugodnici Božji Kozmo i Damjane, primite ova moljenja koja vam od skrušenog srca uznosimo; iscelite različite bolesti naše, i toplo posredujući kod Hrista Boga, isprosite nam izbavljenje od svih nedaća i iskušenja, oproštaj pregrešenja naših i dobru nadu u večno spasenje, da se udostojimo da sa vama i svima Svetima, u beskonačne vekove, kličemo Bogu, Spasitelju našem: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA SVETIM BESREBRENICIMA KOZMI I DAMJANU

 

K´ vama, sveti besrebrenici i čudotvorci Kozmo i Damjane, kao brzim pomoćnicima i toplim molitvenicima za spasenje naše, kolena preklonivši, pritičemo i, klanjajući se, usrdno vapimo: ne prezrite moljenja nas grešnih i nemoćnih, koji smo u mnoga bezakonja zapali i svakoga dana i časa sagrešujemo. Umolite Gospoda da nama, nedostojnim slugama Svojim, podari velika i obilna milosrđa Svoja. Izbavite nas od svake patnje i bolesti, jer ste od Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista primili izobilnu blagodat isceljenja, radi čvrste vere, besplatnog lečenja i mučeničke končine vaše. Uslišite nas koji se molimo i bogougodnim posredništvom vašim izmolite kod Hrista Boga pravoslavnim upraviteljima zdravlje, blagostanje, spasenje, pobedu nad neprijateljima i blagoslov Božji. Opet se klanjajući, usrdno molimo da nam od Gospoda isprosite sve što je od koristi u ovom privremenom životu, a posebno što je potrebno za večno spasenje, da se udostojimo da molitvama vašim dobijemo hrišćanski kraj, bez bolesti, nepostidan, miran, i da se izbavimo od prevara đavolskih i večnih muka, da naslednici bezgraničnog i blaženog Carstva Nebeskog budemo. A vi, ugodnici Božji, ne prestajte da se molite za one koji vam sa verom pristupaju; čak i ako, po mnoštvu grehova svojih, nismo dostojni milosrđa vašeg, budući istinski podražavaoci čovekoljublja Božjeg, učinite da donesemo rod dostojan pokajanja i u večni pokoj stignemo, hvaleći i blagosiljajući divnog u svetima Svojim Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista i Prečistu Majku Njegovu, i vašu toplu zaštitu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Tropar, glas 8.

Sveti besrebrenici i čudotvorci, posetite nemoći naše: na dar ste primili, kao dar nam i darujte.

 

Kondak, glas 2.

Primivši blagodan isceljenja, zdravlje nevoljnima darujete, lekari, čudotvorci preslavni: posetom vašom ratnike drzosti posramiste, isceljujući svet čudesima.

Jedan komentar

  1. Sveti Kozme i Damjane budite nam pomocnici u svim nasim bolestima, iskusenjima nedacama ,molite Gospoda da nam oprosti sagresenja nasa.Amin

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.