Akatist Presvetoj Vladičici našoj Bogorodici „Brzopomoćnici“

Kondak 1
Tebi, od svih pokoljenja izabranoj Majci Božjoj i Carici, koja brzo pomažeš, molitve smirenih slušaš i potoke isceljenja sa ikone Svoje svete na verne izlivaš, zahvalno pojanje uznosimo; Ti, pak, svemilosrdna Zastupnice, prikloni se milostivo ka našim pohvalama i od svih nedaća oslobodi nas, koji Ti kličemo:
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš!

Ikos 1
Angeli Te sa strahopoštovanjem služe, a sve sile nebeske neućutno Te veličaju, Bogorodice Djevo, jer si Cara Angelskog, Hrista Boga rodila; Mi, pak, grešni, usuđujući se da ih podražavamo, mada Te dostojno hvaliti ne umemo, ponizno Ti ovako kličemo:
Raduj se, stanište večnog Boga!
Raduj se, neprestano divljenje angela!
Raduj se, sveta trpezo koja nas hlebom života hraniš!
Raduj se, maslino blagog ploda koja srca naša jelejem milosti pomazuješ!
Raduj se, nepresušna reko čuda!
Raduj se, uvređenih zaštitnice!
Raduj se, žalosnih utešiteljko!
Raduj se, nevoljnih pomoćnice!
Raduj se, bolesnih isceliteljko!
Raduj se, ukrepiteljko slabih!
Raduj se, zarobljenih osloboditeljko!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš.

Kondak 2
Videvši, Vladičice, Tvoje neiscrpno milosrđe, i mnoga čuda koja pokaza i koja uvek pokazuješ kroz svete ikone Tvoje, jer si njima, kao zvezdama svetlošću Božanskom ozarenim, čitav svet hrišćanski ukrasila, mi Te veličamo, jer si rod ljudski Svojom dobrom voljom uzveličala, i sa ljubavlju se klanjamo izobraženju Tvog svetog lika, kličući Sinu Tvome, Hristu Bogu: Aliluja!

Ikos 2
Um nebeski pokazavši Bogorodice, blagovolela si da u zemaljskom nasleđu Svome, Svetoj gori Atonskoj, mnogim čudima proslaviš ikonu Tvoju, koju si Sama, glasom Božanstvenim koji je iz nje potekao Brzopomoćnicom nazvala, tako da su svi, znajući za takvu naklonost Tvoju prema njoj u pesmama klicali:
Raduj se, u Hristu svih nas milosrdna Mati!
Raduj se, Duha Svetog obitavalište!
Raduj se, projavljivanje ljubavi Božije prema čoveku!
Raduj se, ljudskog roda uzdizanje!
Raduj se, sveta palato Boga Logosa!
Raduj se, veća od Svetinje nad svetinjama!
Raduj se, jer si božanstvenog Agneca rodila!
Raduj se, jer nam je od Tebe klas života izrastao!
Raduj se, svezlatni sasude hrane netruležne!
Raduj se, hraniteljko Hranitelja vaseljene!
Raduj se, jer se tvojim okriljem nadamo spasenju!
Raduj se, jer se uzdamo da molitvama Tvojim nasleđe nebesko dobijemo!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 3
Silom Božijom delujući, trpezara dohijarse obitelji, Nila, koji ne pokaza poštovanje pred Tvojom svetom ikonom, kaznila si slepilom i slabošću telesnom, Bogorodice Djevo, kako se drugi ne bi usudili da Te žaloste kroz prečistu ikonu Tvoju, koju si kao zalog naklonosti Svoje čitavoj Atonskoj gori milostivo darovala, da bi svi stanovnici njeni glasovima uskliknuli od Tebe rođenom Bogu Logosu: Aliluja.

Ikos 3
Imajući veliku ljubav prema ljudima iskupljenim krvlju Sina Tvog i Boga, sveblaga Vladičice, pokajanje trpezara Nila milostivo si primila i isceljenje od slepila i slabosti mu darovala, da bi Ti neprestano služio i neućutno molitve prinosio pred isceliteljskom ikonom Tvojom, ovako Ti kličući:
Raduj se, sveti izdanče Joakima i Ane!
Raduj se, jer si rodila Onoga Koji je glavu drevne zmije zgazio!
Raduj se, preblagoslovena među ženama!
Raduj se, jer si neporočnog Spasitelja duša naših rodila!
Raduj se, jer si devstvenost i rađanje čudesno spojila!
Raduj se, jer si i u jednom i u drugom neporočna ostala!
Raduj se, veliko čudo čitave vaseljene!
Raduj se, grešnika pokajanje!
Raduj se, jer pokajnike u vrlini utvrđuješ!
Raduj se, jer bez zlopamćenja kažnjavaš!
Raduj se, milosrdna urazumiteljko!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 4
Oni koji od bure žitejske pobegoše i u tiho pristanište na goru Atonsku pritekoše dobijaju ovde blagodatnu utehu i pomoć božanstvenu od svete ikone Tvoje, Bogorodice, sa koje lučama čuda zračiš i potoke milosti neoskudno izlivaš. Zato svi koji žele da u pustinjama Atona požanju spasenje, veličajući majčinsko Tvoje sažaljenje, zahvalno pevaju Bogu: Aliluja!

Ikos 4
Čuvši glas Tvoj od svete ikone Tvoje, Vladičice, trpezar Nil razumede da ćeš Brzopomoćnica biti svima koji s verom i ljubavlju pristupaju čudotvornoj ikoni Tvojoj, i primivši od nje urazumljenje u neznanju svome i prosvetljenje svojih oslepljenih očiju, od srca Ti iskreno uskliknu:
Raduj se, jer privremenim kaznama nerazumne umudruješ!
Raduj se, jer pokajanje grešnika milostivo prihvataš!
Raduj se, jer na put pokajanja zabludele upravljaš!
Raduj se, jer rane grehovne milosrdno isceljuješ!
Raduj se, jer u neradu ogrezle sa puno ljubavi opominješ!
Raduj se, jer nedaćama zbog telesnih stradanja od večnih muka izbavljaš!
Raduj se, jer uzburkanost strasti umiruješ!
Raduj se, jer ruku pomoći Svoje posrnulima pružaš!
Raduj se, nado beznadežnih!
Raduj se, uteho ožalošćenih!
Raduj se, odećo nagima!
Raduj se, jer na sirote motriš!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 5
Kada bogoglasne reči Tvoje razabraše, inoci dohijarski Tebi, božanstvenoj Brzopomoćnici, kod trpezarije hram sazidaše u kome se nalazi čudotvorna ikona Tvoja, Prečista Djevo, a svi verni teše se znamenjem Tvoje milosti; Nemoj te milosti lišiti ni nas koji Ti sa dužnim poštovanjem pevamo i kličemo čudotvorcu Bogu: Aliluja!

Ikos 5
Videvši potoke čudesa koji se izlivaju od svete Tvoje ikone Brzopomoćnice, svi monasi Gore Atonske pritekoše da joj se poklone. A Ti si, Majko Božija, kome god je bilo potrebno darove milosti Svoje izobilno darovala od Svoje čudotvorne ikone, postičući nas da Ti blagodarno kličemo:
Raduj se, Mati milosrđa i milosti!
Raduj se, produhovljeni prestole Svedržitelja!
Raduj se, jer si telo dala Sinu Božijem!
Raduj se, kovčeže besemenog začeća!
Raduj se, jer si besplotno ovaplotila!
Raduj se, jer si Boga sa čovekom sjedinila!
Raduj se, prepodobnih najželjenije sazercanje!
Raduj se, božanstveno radovanje isposnika!
Raduj se, tiho veselje pustinožitelja!
Raduj se, jer si pukove demonske pobedila!
Raduj se, jer si neprijatelje spasenja ljudskog postidela!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 6
Propoveda gora Atonska o milosti i čudima Tvojim, preblagoslovena Mati Gospoda našeg, i blistavo se ukrašava mnogim čudotvornim ikonama Tvojim, među kojima ikona Tvoja koju si Sama Brzopomoćnicom nazvala, kao pun mesec lučama čuda neugasivo blista, ozarujući duše naše svetlošću Božije blagodati i podstičući nas da pohvalno kličemo Trojedinom Bogu Koji Te proslavi: Aliluja!

Ikos 6
U prečistoj ikoni Svojoj zablistala si, Bogogorodice Marija, svetlošću spasenja svima onima koji lutaju po mraku grehova i strasti, i nazvala si je Brzopomoćnicom onima koji se pred njom iskreno, s verom i pobožnošću mole, dajući brzu pomoć onima koji Ti ovako kliču:
Raduj se, munjo koja dušu obasjavaš!
Raduj se, grome koga se sablaznitelji plaše!
Raduj se, mirno utočište premorenih uzburkanošću mora žitejskog!
Raduj se, tiho pristanište talasima strasti preplavljenim!
Raduj se, celomudrenosti učiteljice mladima!
Raduj se, zaštito i ogrado devstvenosti!
Raduj se, jer skamenjenost srca umekšavaš!
Raduj se, jer hladnoću duševnu blagodatno zagrevaš!
Raduj se, jer na stazu spasenja verne upućuješ!
Raduj se, jer od puteva pogibeljnih one koji Ti pritiču udaljuješ!
Raduj se, Posrednice naša kod Sina Tvog i Boga!
Raduj se, jer Ga stalno moliš da pomiluje nas grešne!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 7
Želeći da svima pokažeš ljubav Svoju veliku prema rodu hrišćanskome, Ti si, preblaga Bogorodice, kao izabrano mesto Svoje Goru Atonsku odabrala i u njoj obitelji monaške umnožila, kako bi svi, napadnuti mirjanskom ispraznošću ovde mogli steći mirno i sigurno pristanište ka spasenju i uz Tvoju pomoć udostojiti se nasleđa nebeskog da sa svetima Presvetoj Trojici pevaju: Aliluja!

Ikos 7
Novo znamenje milosrđa Svoga pokazala si, Vladičice, čudesnim proslavljanjem svete ikone Tvoje Brzopomoćnice, ne samo monasima Gore Atonske, već i svim pravoslavnim hrišćanima, među kojima se poštuje izobraženje ove ikone Tvoje, da bi Ti svi klicali:
Raduj se, Mati Boga našega!
Raduj se, u rađanju i po rađanju Djevo!
Raduj se, jer Te veličaju sva pokolenja!
Raduj se, jer Ti Silni učini veličinu!
Raduj se, jer pogleda Gospod na smirenje Tvoje!
Raduj se, jer Car nad carevima požele dobrotu Tvoju!
Raduj se, blagoslovena Kćeri Oca nebeskog!
Raduj se, bezbračna Roditeljko Prevečnog Sina!
Raduj se, neporočno pristanište Duha Svetoga!
Raduj se, poverenice Božanstvene blagodati!
Raduj se, višnjeg sveta ukrase!
Raduj se, zemaljskog sveta pomoći!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 8
Stranci smo i pridošlice na zemlji, po reči apostolskoj. Nema ovde grada u koji ćemo se skloniti, i kome ćemo, ako ne Tebi, Sveblaga, priteći u žalostima strastvovanja našeg? Ne odbaci nas, Majko Božija, ne reci nam: „Ne poznajem vas, grehova vaših radi“, već pomiluj nas, sirote i bespomoćne, i primi nas u večno okrilje, Pokroviteljko naša, da u slavi nebeskoj radosno Hristu, Caru Slave kličemo: Aliluja!

Ikos 8
Svima je vernim uteha da gledaju u svetu ikonu Tvoju, Vladičice. Na njoj vidimo da na ruci Svojoj držiš prevečnog Mladenca, Gospoda Našeg Isusa Hrista, i Njemu se dostojno klanjamo kao Tvorcu i Bogu našem, a Tebi vaistinoj Bogorodici sa umilenjem govorimo:
Raduj se, prisnodjevo, arhangelskom blagovešću obradovana!
Raduj se, nevesto nenevesna!
Raduj se, Mati Svetla duhovnoga, koje sve duše obasjavaš!
Raduj se, produhovljeni Prestole Tvorca neba i zemlje!
Raduj se, krotka golubice!
Raduj se, neporočna agnice!
Raduj se, čašo iz koje radost ističe!
Raduj se, neiscrpni sasude vode žive!
Raduj se, miropoložnice miomirisa Hristovog!
Raduj se, jer se njome zlosmradije strasti naših proteruje!
Raduj se, jer njome poznasmo Sina Božjeg!
Raduj se, jer se njome poučismo da se Presvetoj Trojici klanjamo!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 9
Sva pokolenja dužna su da Te veličaju, blagoslovena Bogorodice Marija, svi od istoka pa do zapada da hvale ime Tvoje, monasi da Te Zaštitnicom svojom nazivaju, i to najviše oni koji se na Tobom izabranoj Gori Atonskoj podvizavaju. Jer, nju si naročitom naklonošću Svojom osenila, mnoga čudesa na njoj satvorivši i preobilnu milost Svoju žiteljima njenim pokazavši, da bi zbog Tebe zahvalno pevali Bogu: Aliluja!

Ikos 9
Lažna mudrost drevnih mudraca ne može poznati tajnu Tvog prisnodejstva, Bogorodice, niti može objasniti silu Tvoju čudotvornu, koja iz ikona Tvojih ističe za isceljenje bolesnih i na svaku telesnu i duševnu korist ljudima. Mi se pravoverno i bez svake sumnje poklanjamo ikoni Tvojoj svetoj i ovako Ti kličemo:
Raduj se, jer neverni o Tebi sa sumnjom slušaju!
Raduj se, pouzdana pohvalo vernih!
Raduj se, jer si iz utrobe čiste Hrista neporočno rodila!
Raduj se, jer u rađanju Svome zaključanu utrobu devstvenosti nisi povredila!
Raduj se, preblagoslovena Mati i Djevo!
Raduj se, sveproslavljena Bogorodice!
Raduj se, Djevo pohvalo!
Raduj se, neprestano radovanje majki!
Raduj se, jedina neporočna i blaga među ženama!
Raduj se, jer si obećanog Uništitelja glave zmijine rodila!
Raduj se, jer od drevne oluje pale praroditelje izbavljaš!
Raduj se, jer si raćanjem Svojim za ljude zaključani Edem otvorila!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 10
Pripremivši spasenje hrišćanima, blagoizvolela si, Bogorodice, da zemaljsko nasleđe Svoje, Goru Atonsku, za naselje monasima odrediš i u viđenju si rekla prvom pustinožitelju Atonskom, prepodobnom Petru, da ova gora uvek bude obitavalište monasima, utešivši ga blagim obećanjem da ćeš biti Pomoćnica i Zaštitnica svima koji se na njoj bogougodno podvizavaju, darovima je potrebnim snabdevajući i od svih nevolja spasavajući, da neprestano poju Bogu: Aliluja!

Ikos 10
Stena si zaštite, Djevo, monasima pravoslavnim i svim podvižnicima devstvenosti i čistote. Zato si nasleđe Svoje zemaljsko, Goru Atonsku nedostupnom ženama učinila, da bi bez grehovne sablazni monasi u njoj obitavali, u Tebe jedinu po Bogu nadu u spasenje uznoseći i ovako Ti kličući:
Raduj se, neuveli cvete devstvenosti!
Raduj se, poljski ljiljane čistote!
Raduj se, svetlosna senice nebeska, koja podvižnike čistote zakrijulješ!
Raduj se, sviče Božije premudrosti, jer ljubitelje celomudrenosti urazumljuješ!
Raduj se, jer si monasima koji se revnosno podvizavaju Zastupnica spasenja!
Raduj se, ogrado i pokrove pustinožiteljima Gore Atonske!
Raduj se, jer u srca bogoljubiva blagodatnu radost izlivaš!
Raduj se, jer dušama ožalošćenim duhovnu utehu daruješ!
Raduj se, odgajiteljko djeva i siročadi bez majki!
Raduj se, jer se ljubavlju Ženika besmrtnog devstveno naslađuješ!
Raduj se, u teškoj borbi sa napadima plotskih strasti snažna Pomoćnice!
Raduj se, uvek budna Čuvarko monaških obitelji!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 11
Ne prezri, Čista, pojanje naše smireno, koje Ti od punoće ljubavi i usrdnosti prinosimo, i ne odvrati se od nas, mnogim gresima uprljanih, već nam pomozi, Sveblaga, da se pokajanjem očistimo od grehovne nečistote i uzrastemo u čistom i bogougodnom žitiju, imajući Tebe kao Podvigopoložnicu i Pomoćnicu, da bismo mogli dostojno i pravedno klicati Gospodu: Aliluja!

Ikos 11
Svetlim lučama čuda ikona Tvoja sveta neprestano blista, Bogorodice Djevo, i čitav svet blagodatno ozaruje, odgoneći svako delovanje đavolsko silom Božijom, koja iz nje ističe; Zato se mi grešni radujemo i, imajući takav zalog Tvoje naklonosti prema nama, Tebi, Brzopomoćnici moljenja naših, blagodarno kličemo:
Raduj se, jutarnja zvezdo sunca nezalaznog!
Raduj se, zoro dana koji nema večeri!
Raduj se, jer si nam jutrom spasenja zablistala!
Raduj se, jer si besmrtnog Ženika ljudskih duša rodila!
Raduj se, jer naše bogougodne želje ispunjavaš!
Raduj se, jer nam u patnjama i nevoljama brzo u pomoć pristižeš!
Raduj se, raju duhovni, svakom duhovnom utehom preispunjeni!
Raduj se, jer iz preobilja svoga i na nas kaplje utehe izlivaš!
Raduj se, jer vrelinu naših strasti rashlađuješ!
Raduj se, jer onima koji blagodatno bestrašće traže njega usrdno daruješ!
Raduj se, jer uistinu voliš sve koji u čistoti celomudrenosti žive!
Raduj se, jer u snovima i vizijama izabranike Božije posećuješ!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 12
Blagodat Božija u svetoj ikoni Tvojoj, koju si Sama, Bogomati Vladičice, Brzopomoćnicom nazvala, privlači k sebi sve ožalošćene i natovarene, i oni utešeni odlaze sa ovog izvora milosti i milosrđa Tvoga, u žalostima utehu, u iskušenjima zaštitu, u bolestima isceljenje, izobilno dobijajući od čudotvorne ikone Tvoje, Sveblaga, zahvalno kliču Darovatelju dobara Bogu: Aliluja!

Ikos 12
Pojući o čudima Tvojim, Vladičice, i milosti velikoj prema rodu hrišćanskom, znamo da je to nedovoljno da proslavi Tebe, časniju od heruvima i neuporedivo slavniju od serafima, ali nadajući se neizrecivom milosrđu Tvome, Sveblaga, smirenog duha Ti ove pesme prinosimo:
Raduj se, mirno pristanište podvižnicima pobožnosti!
Raduj se, slatka sledbenice bezmolnika!
Raduj se, odšelnika u gorama i pustinjama blagodarna uteho!
Raduj se, jer tajne u svetu sluge Božije tajanstveno urazumljuješ!
Raduj se, grešnika koji se kaju s Bogom pomirenje!
Raduj se, vrhovna upraviteljko gore Atonske!
Raduj se, jer si pustinoljubivog Petra posetom Svojom ovde ozarila!
Raduj se, jer si bogomudrog Atanasija ovde oblagodatila!
Raduj se, jer si mnoge prepodobne sa Atosa slavom nebeskom proslavila!
Raduj se, jer stanovnicima gore ove naročitu ljubav pokazuješ!
Raduj se, jer bez plate tela naša isceljulješ!
Raduj se, putevoditeljko duša naših u višnje Carstvo!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 13
O, sveopevana Mati, Brzopomoćnice po svojoj svetoj ikoni nazvana Bogorodice Marija! Milostivo primi ovo malo moljenje naše, jer Ti ga usrdno prinosimo sa verom i ljubavlju i umoli Trojicu Kojoj se stalno klanjamo da nas izbavi od ognja paklenoga, tame neprozirne, i večnog mučenja, da bi smo predstojanjem Tvojim nasledili Carstvo nebesko i udostojili se da sa svetima pevamo Bogu: Aliluja!
(čita se 3 puta)

Ikos 1
Angeli Te sa strahopoštovanjem služe, a sve sile nebeske neućutno Te veličaju, Bogorodice Djevo, jer si Cara Angelskog, Hrista Boga rodila; Mi, pak, grešni, usuđujući se da ih podražavamo, mada Te dostojno hvaliti ne umemo, ponizno Ti ovako kličemo:
Raduj se, stanište večnog Boga!
Raduj se, neprestano divljenje angela!
Raduj se, sveta trpezo koja nas hlebom života hraniš!
Raduj se, maslino blagog ploda koja srca naša jelejem milosti pomazuješ!
Raduj se, nepresušna reko čuda!
Raduj se, uvređenih zaštitnice!
Raduj se, žalosnih utešiteljko!
Raduj se, nevoljnih pomoćnice!
Raduj se, bolesnih isceliteljko!
Raduj se, ukrepiteljko slabih!
Raduj se, zarobljenih osloboditeljko!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš.

Kondak 1
Tebi, od svih pokoljenja izabranoj Majci Božjoj i Carici, koja brzo pomažeš, molitve smirenih slušaš i potoke isceljenja sa ikone Svoje svete na verne izlivaš, zahvalno pojanje uznosimo; Ti, pak, svemilosrdna Zastupnice, prikloni se milostivo ka našim pohvalama i od svih nedaća oslobodi nas, koji Ti kličemo:
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš!

Molitva Presvetoj Bogorodici Brzopomoćnici
Preblagoslovena Vladičice, Prisnodjevo Bogorodice, Koja si Boga Reč, Koji je iznad svake reči, rodila i blagodat Njegovu više od bilo koga drugog primila, Koja si pokazala more božanstvenih darova, preko čuda koja neprestano tečeš izlivajući blagodat na sve koji Ti s verom pritiču, čudesnoj ikoni Tvojoj klanjajući se molimo Tebe, svemilostivu Majku Čovekoljubivog Vladike: izlij na nas prebogatu milost Tvoju i požuri da moljenja naša, koja Ti prinosimo, Brzopomoćnice, ispuniš, jer svakome korist i spasenje pripremaš. Poseti, Preblaga, sluge Svoje blagodaću Svojom, podari bolesnima isceljenje i savršeno zdravlje, uznemirenima tišinu, zarobljenima slobodu i sve, koji na neki način stradaju, uteši, izbavi svemilostiva Gospodarice svaki grad i svaku zemlju od gladi, pomora, zemljotresa, poplave, požara, mača i svake druge kazne privremene i večne, Materinskom Svojom odvažnošću odvrativši gnev Božiji; od duševne slabosti, napada strasti i grehopada oslobodi sluge Tvoje, da bismo bez spoticanja u svakoj pobožnosti proživeli u ovome veku i udostojili se večnih dobara u budućem, blagodaću i čovekoljubljem Sina Tvoga i Boga, jer Njemu dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje sa bespočetnim Njegovim Ocem i Presvetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

19 komentar(a)

 1. Sveta Majko pomozi nam…

 2. Sveta Majko pomozi mi da izadjem iz ovog beznadja…Pomiluj me , nemam vise snage….

 3. Majko Bozija, koja svima pomazes u nevolji,pomozi da se ne osjecam ovoliki bol i pritisak od zivota…Spasi nas i sacuvaj….

 4. Zivkovic Zivko

  Divna molitva MAJCI GOSPODA NAM HRISTA! HVALA GOSPODU!

 5. Aleksandar

  Mi molitvu u sebi nosimo, ona nosi nas, o Bogorodice moja.

 6. Mu blagodaram na Boga što mi ja otkri ovaa molitva, pri bolest na blizok člen od našeto semejstvo, za da me ispravi na patot na pokajanieto. Po molitvite i zastapništvoto na Bogorodica, Pomiluj ja Gospodi Ana, i site koi prinesuvaat molitvi pred Bogorodica, kako kon najgolema naša Pretstojatelka pred Boga, koi se molat za svoite bližni i za site nas.

 7. Presveta Bogorodice, cuvaj mi Janju, Vesnu i Veru,cuvaj im zdravlje, i budi uz njih u svakom momentu. Ti znas , i ti ces naci najbolje rjesenje. Pomozi i drugima kojima pomoc treba i na kraju i meni nedostojnoj i poslednjoj. Amin

 8. Draga Bogorodice. molim te pomozi Ivani za smirenje. zdravlje. ljubav i najzad neki posao u skladu sa fakultetom. Dimitriju uspeh u onome sto radi i ljubav drugih iako je gluv. Nama smirenje na zemlji a ocu Andreju i tati Mladenu gore.

 9. Sv Bogorodice podari nam mir amin.Pomozi.
  Zahvalna.

 10. Predobra Mati moja, Bogorodice djevo naša, oprosti mi grehe moje i moje porodice i pokaži nam put spasenja u ovim mutnim vremenima. Pomozi mi da prebrodim svako zlo i teškoću koji su nada mnom i mojom porodicom, smanji teret briga i krsta koji nosimo i čuvaj mog sina. Povedi ga ubuduće samo putem pravednika i pruži mu ruku spasa kao prava majka. Zaštiti njegovu nevinu i neiskvarenu dušu. I neka uvek bude uz svoje roditelje. Čuvaj moje divne roditelje. neka još dugo žive u zdravlju i slozi. Zaslužili su to. Amin.

 11. milica sekulic

  Presveta i Preblaga Bogorodice molim Te pomozi mi da mi noga ozdravi , i da svi problemi u porodici isceznu . Donesi nam psihicko i fizicko zdravlje i ljubav i da se iscelimo . Slava Tebi i Tvom Sinu Isusu Hristu

 12. Svetlana jovanovic

  Presveta Bogorodice! Pomozi mojij deci ! Otkloni od njih sve lose misli zelje i navike ! Tebi slava i hvala!

 13. Bogorodice carice molim ti se čuj moje molitve koje su od mene nedostojne. Hvala ti🌷

 14. Presveta Bogorodice, majko sveta molim ti se i sa suzama vapijem za pomoć, otkloni od mene svaki strah, svaku patnju, tugu i nervozu, molim ti se preblaga brzo pomocnice pomogni svima pa i meni, zastiti mene i moju porodicu od svakog zla. Daj ljudima mir i spasenje. 🙏🙏🙏☦️

 15. Presveta Bogorodice cuvaj mi porodicu i zastiti od svakog zla. Pomozi nam da nam se popravi materijalna situacija. Hvala ti na svemu i sto i do sada cinis za nas. Amin

  • Presveta Bogorodice,spasi i pomiluj moju porodicu,podari nam zdravlja,srece i napretka i zastiti nas od svih neprijatelja:vidljivih i nevidljivih i izbavi nas od zla jer je Bozije carstvo i sila i slava u vjekove vjekova.Amin

 16. Molim Te Bogorodice, Mati. Pomozi mi da prezivimo suprug i ja gubitak naseg ceda, podari nam utehu i novu trudnocu, jedno zivo i zdravo dete. Molim Te i klanjam Ti se Bogorodice Brzopomocnice.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.