Akatist Presvetoj Bogorodici u čast svete ikone njene “Neočekivana radost“

Kondak 1.

Blagodarnu pesmu prinosimo ti Bogorodice, izabranoj od svih naroda Božija mati i Carice, koja si se javila grešnom čoveku da ga odvratiš sa puta bezbožnosti. A ti, imajući neiskazano milosrđe, oslobodi nas svih beda i grehova, da ti kličemo:

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Ikos 1.

Anđeli i pravedne duše zadiviše se kad si stala pred tvoga Sina Boga i mnogim molitvama zauzimala se za čoveka koji uvek živi u gresima. A mi, videći očima vere toliko tvoje milosrđe, sa smernošću ti ovako vapijemo:

Raduj se ti koja primaš molitve svih hrišćana!

Raduj se ti koja ne odbacuješ molbe najodanijih grešnika!

Raduj se jer se kod Sina svoga za njih zauzimaš!

Raduj se jer im daruješ neočekivanu radost spasenja!

Raduj se jer svojim posredništvom spašavaš ceo svet!

Raduj se ti koja umiruješ sve naše bolove!

Raduj se mati Boga sviju, koja tešiš ogorčene duše!

Raduj se ti koja na dobro upućuješ naš život!

Raduj se ti koja donosiš svim ljudima izbavljenje od grehova!

Raduj se ti koja si rodila radost celom svetu!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 2.

Presveta, videći da grešan čovek svakog dana sa verom i nadom pada ničice pred tvoju časnu ikonu i prinosi ti anđelski pozdrav, primaš i takvog grešnika slavljenje. Gledajući tvoje materinsko milosrđe na nebu i na zemlji svi kliču Bogu: Aliluja.

 

Ikos 2.

Tvoja ljubav prema rodu hrišćanskom zaista prevazilazi razum ljudski, jer nisi odustala od tvoga posredovanja za grešne ljude ni onda kada ti je Sin tvoj pokazao rane od klinova, učinjene ljudskim gresima. Gledajući te kao stalnu zaštitnicu nas grešnih, sa suzama ti vapijemo:

Raduj se usrdna zastupnice roda hrišćanskoga, darovana nam od Boga!

Raduj se putevoditeljko naša, koja nas uzdižeš ka nebeskoj otadžbini!

Raduj se zaštito i pribežište vernih!

Raduj se pomoći svih koji prizivaju tvoje sveto ime!

Raduj se ti koja sve prezrene i odbačene izbavljaš iz ponora pogibli!

Raduj se jer ih na pravi put obraćaš!

Raduj se ti koja goniš neprestanu žalost i duševni mrak!

Raduj se ti koja istrošenim od bolesti uma daješ nov i bolji razum!

Raduj se ti koja primaš na svoju svemoćnu ruku ostavljene od lekara!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 3.

Sila blagodati bila je preizobilna tamo gde se umnožio greh, da se na nebu raduju svi anđeli za jednog pokajanog grešnika pevajući pred prestolom Božijim: Aliluja.

 

Ikos 3.

Imajući prema hrišćanskom rodu materinsko milosrđe, ti, Vladičice, svima koji ti sa verom i nadom pritiču, pružaš ruku pomoći, da ti svi jednim srcem i jednim ustima prinesemo ovakvu hvalu:

Raduj se jer nam s Tobom siđe Božija milost!

Raduj se jer preko tebe i mi imamo veću slobodu prema Bogu!

Raduj se jer u svim našim nevoljama i patnjama prinosiš za nas usrdne molitve Sinu tvome!

Raduj se jer činiš naše molitve ugodnim Bogu!

Raduj se jer goniš od nas nevidljive neprijatelje!

Raduj se jer nas izbavljaš od vidljivih neprijatelja!

Raduj se jer omekšavaš srce zlih ljudi!

Raduj se jer nas oslobađaš od kleveta, uvreda i tužbi!

Raduj se jer se tobom ispunjavaju sve naše dobre želje!

Raduj se jer mnogo može tvoja molitva pred Sinom tvojim i Bogom!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 4.

Uzvitlan burom grešnih pomisli, grešni čovek moli se pred tvojom časnom ikonom i, videći potoke krvi od rana tvoga večnoga Sina, koji su tekli na krstu, pade od straha i ridajući vapijaše ti: pomiluj me o Mati milosrđa, da moja zloba ne savlada neiskazanu dobrotu i milosrđe tvoje: jer si ti svima grešnicima jedina nada i pribežište; umilostivi se, dobra mati, i moli za mene Sina tvoga i Tvorca moga, da mu neprestano pevam: Aliluja.

 

Ikos 4.

Čuvši nebeski žitelji o čudesnom spasenju njihovog zemaljskog brata tvojim molitvama, proslaviše tebe, milostivu caricu neba i zemlje. I mi grešni, osetivši sličnu pomoć nama grešnicima, mada naš jezik nije u stanju da te dostojno proslavi, iz dubine svoga skrušenog srca pevamo ti ovako:

Raduj se posrednice spasenja grešnih!

Raduj se ti koja tražiš zalutale!

Raduj se neočekivana radosti grešnika!

Raduj se ti koja podižeš pale!

Raduj se zastupnice pred Bogom koja spašavaš svet od beda!

Raduj se jer od glasa tvojih molitava drhte demoni!

Raduj se jer se anđeli tome raduju!

Raduj se jer i nas na zemlji rođene sila tvojih molitava ispunjava veseljem!

Raduj se jer nas time oslobađaš iz gliba grehova!

Raduj se jer gasiš plamen naših strasti!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 5.

Gospode, pokazao si nam bogoposlanu zvezdu, čudotvornu ikonu Majke tvoje, jer se gledajući na njen lik telesnim očima, umom i srcem uzdižemo ka njoj i sa njom skupljamo oko Tebe, pevajući: Aliluja.

 

Ikos 5.

Videvši anđeli čuvara hrišćana kako im Božija Majka pomaže u poruci, podizanju i spasenju njihovom, pohitaše da ovako zavape časnijoj od heruvima i neuporedivo slavnijoj od serafima:

Raduj se ti koja sa Sinom tvojim i Bogom večno caruješ!

Raduj se ti koja njemu stalno prinosiš molitve za hrišćanski rod!

Raduj se nastavnice hrišćanske vere i pobožnosti!

Raduj se ti iskoreniteljko jeresi i štetnih raskola!

Raduj se ti koja čuvaš dušu i telo od sablazni!

Raduj se ti koja izbavljaš od opasnih napasti i iznenadne smrti bez pokajanja i svetoga pričešća!

Raduj se ti koja daruješ neposredan kraj onima koji se nadaju u tebe!

Raduj se ti koja i po smrti stalno posreduješ kod Sina svoga za dušu koja je otišla na sud Božiji!

Raduj se ti koja ovu tvojim materinskim zastupništvom izbavljaš od večnih muka!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 6.

Sveti Dimitrije Rostovski javi se kao propovednik tvoga divnoga milosrđa koje si pokazala nekom grešniku, i opisujući velika i slavna i divna dela Božija, javljena preko tebe, zapisa i ovo delo tvoje milosti za pouku i utehu svima vernima, da i oni koji se nalaze u gresima, nevoljama, mukama i bedama mnogo puta svakoga dana sa verom priklone kolena u molitvi pred tvojom ikonom, i izbavivši se ovih, zavape Bogu: Aliluja.

 

Ikos 6.

Kao presvetla zora zasija nam tvoja čudotvorna ikona Bogomati, terajući mnoštvo beda i muka od svih koji ti sa ljubavlju pevaju ovako:

Raduj se isceliteljko naša, od telesnih bolesti!

Raduj se utešiteljko u našim duševnim patnjama!

Raduj se ti koja našu žalost pretvaraš u radost!

Raduj se ti koja one koji su bez nade iskrenom nadom veseliš!

Raduj se hraniteljko gladnih!

Raduj se odećo nagih, raduj se uteho udovica!

Raduj se sirotica bez matere nevidljiva negovateljko!

Raduj se zaštitnice nepravedno gonjenih i uvređenih!

Raduj se ti koja po pravdi kažnjavaš one koji proganjaju i vređaju!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 7.

Pošto je zakonodavac, pravedni Sudija Gospod sam hteo ispuniti zakon i pokazati neiscrpno svoje milosrđe, prihvatio je usrdnu molbu tvoju, preblagoslovena Mati Djevo za grešnog čoveka, govoreći: zakon naređuje da sin poštuje majku. Ja sam Sin tvoj, a ti Mati moja, Ja sam dužan da te poštujem i poslušam tvoju molbu; neka bude dakle kako hoćeš; sada se njemu opraštaju gresi tebe radi. A mi, videći takvu silu molitve naše zastupnice za oproštaj naših grehova, proslavljamo ljubav i neiskazano milosrđe njeno, pevajući: Aliluja.

 

Ikos 7.

Javi se svima vernima novo čudo i slavno znamenje, jer si ne samo majci tvojoj, nego i njenom prečistom liku izobraženom na dasci darovao, Gospode, moć čudotvorstva; diveći se ovoj tajni sa skrušenošću srca vapijemo njoj:

Raduj se otkrovenje Božije premudrosti i dobrote!

Raduj se tvrđavo vere!

Raduj se javljanje blagodati!

Raduj se daru znanja korisnih za dušu!

Raduj se pobednice nad štetnim za dušu učenjima!

Raduj se lako savlađivanje grešnih navika!

Raduj se ti koja daruješ reč premudrosti onima koji traže!

Raduj se ti koja nerazumne činiš razumnim!

Raduj se ti koja daruješ razum deci koja teško uče!

Raduj se dobra čuvarko i nastavnice mladeži!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 8.

Čudno i strašno viđenje pokaza nekom grešnom čoveku dobrotu Gospoda, koji mu posredovanjem Bogomatere oprosti grehe; zato otada ispravivši svoj život požive ugodno Bogu. Tako i mi, videći slavna dela i na mnogo načina pokazanu Božiju premudrost u svetu i našem životu, udaljimo se od zemaljske sujete i nepotrebnih svetskih briga i uzdignimo um i srce naše na nebo pevajući Bogu: Aliluja.

 

Ikos 8.

Prebivajući na nebesima nisi se udaljila ni od nas na zemlji, premilostiva Carice neba i zemlje; iako si se po smrti uznela na nebo svojim prečistim telom ipak nisi ostavila grešnu zemlju, jer se javljaš kao učesnica staranja Sina tvoga hrišćanskom rodu – zato te po dugu slavimo:

Raduj se ti koja si svetlošću tvoje prečiste duše obasjala celu zemlju!

Raduj se ti koja si razveselila nebesa čistotom svoga tela!

Raduj se sveta poslužiteljice staranja Sina tvoga o hrišćanskom rodu!

Raduj se iskrena zaštitnice celog sveta!

Raduj se ti koja si sve nas pored krsta Sina tvoga učinila sinovima!

Raduj se ti koja nam uvek pokazuješ materinsku ljubav!

Raduj se iskrena darodavko svih telesnih i duševnih darova!

Raduj se ti koja moliš za naša privremena dobra!

Raduj se ti koja vernima otvaraš dveri Hristovog carstva!

Raduj se jer i na zemlji ispunjavaš njihova srca čistim veseljem!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 9.

Cela anđelska priroda zadivi se tvome milosrđu, Gospode, jer si rodu hrišćanskom darovao jaku i toplu pokroviteljku i pomoćnicu, koja sa nama nevidljivo prebiva i sluša kako ti pevamo: Aliluja.

 

Ikos 9.

Rečit govornik ali ne Bogom prosvećen uzalud govori da je klanjanje svetoj ikoni isto što i klanjanje idolu jer ne razume da se čast koja se odaje svetoj ikoni odnosi na samu Bogorodicu. A mi, znajući ne samo ova dobra, nego čuvši od vernih ljudi za mnoga čuda koja je učinio lik Bogomatere i sami klanjajući se njoj primamo što je potrebno za privremeni i večni život i veselo kličemo Bogorodici:

Raduj se jer se od svetog lika tvog čuda dešavaju!

Raduj se jer se premudrost i ova blagodat sakri od mudrih i pametnih ovoga veka!

Raduj se jer se ona otkri deci u veri!

Raduj se jer proslavljaš one koji te proslavljaju!

Raduj se jer posramljuješ one koji te se odriču pred svima!

Raduj se jer izbavljaš od potopa, ognja i mača, od smrtonosnih rana i svakoga zla, one koji ti pritiču!

Raduj se jer milostivo lečiš sve ljudske duševne i telesne bolesti!

Raduj se jer tvojim molitvama brzo stišavaš pravedni gnev Božiji na nas!

Raduj se je si tiho pristanište od bura onima koji plove po životnom moru!

Raduj se jer nas i po završetku našeg zemaljskog plovljenja s nadom privodiš na tihu obalu carstva Hristovog!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 10.

Da bi jednog grešnika spasla sa njegovog zabludelog puta, pokazala si mu, Preblagoslovena, divno viđenje tvoje prečasne ikone da se, videći čudo, pokaje i podignut iz grehovne dubine milostivim staranjem tvojim zavapi Bogu: Aliluja.

 

Ikos 10.

Bogorodice Djevo, potpora si devojkama i svima koji ti pritiču, jer Tvorac neba i zemlje uselivši se u utrobu tvoju i rodivši se od tebe, objavi tebe uvek djevu kao čuvara devičanstva, čistote i čednosti i zalog svake vrline, i sve nauči da ti pevaju:

Raduj se stube i odbrano devičanstva!

Raduj se nevidljiva čuvarko čistote i čednosti!

Raduj se devojkama dobra nastavnice!

Raduj se dobra ukrasiteljko i posrednice nevestama!

Raduj se željeno savršenstvo dobrih supružnika!

Raduj se brzo razrešenje matera porodilja!

Raduj se vaspitačice i milostiva čuvarko dece!

Raduj se ti koja uveseljavaš bezdetne roditelje plodovima vere i duha!

Raduj se uteho žalosnih majki!

Raduj se skriveno veselje čistih devojaka i udovica!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 11.

Smerno pevanje prinosimo mi nedostojni Tebi, Djevo Bogorodice: ne prezri glas tvojih čeda, jer tebi pribegavamo u iskušenjima i mukama i pred tobom u nevoljama prolivamo suze, pevajući: Aliluja.

 

Ikos 11.

Gledamo Svetu Djevu kao sveću koja baca svetlost onima u tami greha i dolini plača jer duhovnim ognjem svojih molitava, zapaljenim radi vođenja i utehe prevodi nezalaznoj svetlosti sve koji je poštuju, prizivajući ovako:

Raduj se zraku sunca pravde Hrista Boga našega!

Raduj se ti koja prosvećuješ nečistu savest!

Raduj se ti koja dobro znaš sve tajne i teške misli i zato priliči da ti kažemo!

Raduj se ti koja posramljuješ lažne proroke i prazna gatanja!

Raduj se ti koja u času sumnje stavljaš u srce dobru misao!

Raduj se ti koja uvek prebivaš sa onima koji borave u postu, molitvi i mislima o Bogu!

Raduj se ti koja bodriš i poučavaš verne pastire crkve!

Raduj se stalna uteho bogobojažljivih monaha i monahinja!

Raduj se besprekorna zaštitnice grešnika koji se kaju pred Bogom!

Raduj se topla posrednice svih hrišćana!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 12.

Bogorodice izmoli nam od Sina tvoga i Boga božansku milost; pruži nam ruku pomoći; oteraj od nas svakog neprijatelja i protivnika; umiri život naš da ne poginemo nemilosrdno, bez pokajanja, nego nas primi u večni dom, da radosno pevamo Bogu koji nas preko tebe spasava: Aliluja.

 

Ikos 12.

Spevajući tvoje neiskazano materinsko milosrđe prema čoveku grešniku, veličamo te svi kao čvrstu zaštitnicu za nas grešnike i klanjamo se Tebi, koja se moliš za nas jer verujemo i nadamo se da ćeš izmoliti od Sina tvoga i Boga dobra i večna vremena onima koji ti sa ljubavlju pevaju ovako:

Raduj se ti koja satireš sve nasrtaje i iskušenja koja dolaze od sveta, tela i đavola!

Raduj se neočekivano umirenje žestokih neprijatelja!

Raduj se neshvatljivo ispravljanje pokajanih grešnika!

Raduj se brza utešiteljko iznemoglih od žalosti i tuge!

Raduj se ti koja nas snabdevaš blagodaću smirenja i trpljenja!

Raduj se ti koja opštim ukoravanjem spasavaš prestupnike zakletve i nepravedne!

Raduj se ti koja mirom i ljubavlju štitiš od međusobnih borbi i neprijateljstava!

Raduj se ti koja nas nevidljivo odvraćaš od štetnih namera i nerazumnih želja!

Raduj se stalna pomoćnice u dobrim namerama našim!

Raduj se svima nama pomoćnice u smrtnom času!

Raduj se ti koja vernima daruješ neočekivanu radost!

 

Kondak 13.

O mnogoslavljena mati, koja si u utrobi nosila beskonačnog Boga i rodila radost celome svetu; primivši sadašnju pesmu, pretvori u radost sve naše žalosti, od svake napasti izbavi i svih budućih muka oslobodi one koji ti vapiju: Aliluja. (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA

 

O presveta Djevo najboljega Sina najbolja Mati, grada našega pokroviteljko, verna zaštitnice, i pomoći svih grešnih, žalosnih, nevoljnih, bolesnih, primi ovo smerno pevanje od nas nedostojnih čeda tvojih koje Tebi uznosimo i kao što nekad nisi prezrela grešnika koji se svaki dan mnogo puta molio pred tvojom časnom ikonom, nego si mu darovala neočekivanu radost pokajanja i priklonila Sina tvoga mnogim i usrdnim zauzimanjem na oproštenje ovom grešnom i zabludelom, tako i sada ne prezri molbe nas, nedostojnih tvojih čeda i umoli Sina tvoga i Boga našega da i svima nama, koji se sa verom i umilenjem klanjamo pred tvojom ikonom koja isceljuje, daruje neočekivanu radost: grešnicima, utonulim u dubinu zla i strasti – svemoćno urazumljenje, pokajanje i spasenje; onima u žalosti i tuzi – utehu; nevoljnim i ogorčenim – potpuno izbavljenje; malodušnim i beznadežnim – nadu i trpljenje; onima koji žive u radosti i izobilju – neprestanu blagodarnost dobrotvoru; onima koji pate – milosrđe; onima koji stradaju i dugo boluju, ostavljeni od lekara – neočekivano isceljenje i ojačanje; istrošenim od umnih bolesti – povratak i obnovu uma; onima koji odlaze u večni i beskrajni život – sećanje na smrt, tugovanje i pokajanje zbog grehova, bodar duh i čvrstu veru u milost Sudije. O presveta Gospodarice, budi milostiva svima koji poštuju tvoje najčasnije ime i svima pokaži tvoju svemoćnu zaštitu i pomoć; one koji prebivaju u pobožnosti, čistoti i časnom životu sačuvaj u dobru od smrti; zle učini dobrima; zabludele uputi na pravi put, pomozi svako delo dobro i ugodno tvome Sinu; razruši svako zlo i Bogu protivno delo; onima koji su u teškoćama i teškim i opasnim patnjama pošalji s neba nevidljivu pomoć i pouku; spasi od iskušenja, sablazni i pogibli: zaštiti i sačuvaj od svih zlih ljudi i vidljivih i nevidljivih neprijatelja; prati one koji plove; putuj zajedno sa putnicima; budi hraniteljka onima koji su nevoljni i gladni; budi zaštita i utočište onima koji nemaju krova i pristaništa; nagima podaj odeću, uvređenima i nepravedno gonjenima pomoć; one koji trpe klevetu, ruganje i hulenje nevidljivo opravdaj; klevetnike i hulitelje izobliči pred svima; okorelim u mržnji podari neočekivano pomirenje, i svima nama – međusobnu ljubav, mir i pobožnost, zdravlje i dug život. Supružnike sačuvaj u ljubavi i slozi; supruge koji su u svađi i podeljeni – umiri, sjedini i daruj im vezu nerušive ljubavi; majkama porodiljama podaj brzo razrešenje; decu vaspitaj, mlade umudri, otvori im razum za primanje svakog korisnog učenja, uputi ih strahu Božijem, uzdržanju i vrednoći; od domaće borbe i neprijateljstva sačuvaj jednokrvne, mirom i ljubavlju; sirotima budi majka, od svakoga poroka i nečistote odvrati ih i nauči svemu što je dobro i Bogu ugodno, zavedene i pale u greh i nečistotu izvedi iz bezdna pogibli, uklonivši nečistotu greha. Udovicama budi uteha i pomoć, starima potpora: sve nas izbavi od iznenadne smrti bez pokajanja i svima nam daruj hrišćanski kraj života, bez bolesti, sramote, u miru i dobar odgovor na strašnom Hristovom sudu. Umrlima u veri i pokajanju daj da žive s anđelima i svima svetima; umoli Sina tvoga da bude milostiv onima koji su završili iznenadnom smrću; za pokoj svih umrlih koji nemaju srodnike a za koje moliš Sina tvoga, budi sama neprestana i topla molitvenica i posrednica: da te svi na nebu i na zemlji poznaju kao postojanu i pravičnu zaštitnicu hrišćanskog roda, i znajući slave tebe i sa tobom Sina tvoga sa bespočetnim Njegovim Ocem i sa Njemu jednobitnim Duhom, sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Tropar (glas četvrti)

Danas se, verni ljudi, duhovno veselimo proslavljajući iskrenu zaštitnicu hrišćanskog roda i pritičući njenoj prečistoj ikoni vapijemo ovako: o premilostiva Vladičice, podari neočekivanu radost nama, opterećenim gresima i mnogim nevoljama i izbavi od svakog zla, moleći Sina tvoga, Hrista Boga našega, da spase duše naše.

9 komentar(a)

 1. Delotvorna molitva. Bogu hvala i BOGORODICI

 2. Biljana Lazovic

  Zahvaljujem. Molim nasu majcicu da nas sve sacuva pre svega od nas samih misleci na grehove I nedostatak razuma♥. Da nam da zdravlja I mira.

 3. Bogomajko spasi me grešnu

 4. Pomozi mi Sveta Majko

 5. Bogorodice majko svih nas sacuvaj mi porodicu i daj nam svima zdrav razum u sve vijekove vjekova .Amin

 6. Hvala ti Bogorodice za neocekivanu radost molim ti se u vijek vjekova Amin

 7. Bogorodice smiluj se na mene gresnu i pomiluj me molitvama svojim

 8. PRESVETA BOGORODICE MOLI BOGA ZA NAS !

  • Aleksandar

   Presveta nasa majko Bogorodice moli svevisnjega oca Boga naseg za oprostaj grehova nasih.Gospode Boze pomiluj nas gresne i podigni nas i ucvrsti na putu tvome. Amin

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.