NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone Vladimirske

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone Vladimirske

praznuje se 26. juna (03. jula) i 23. juna (06. jula) i 26. avgusta (08. septembra)

(čita se za pomoć prilikom najezde tuđina, tokom rata)

 

Kondak 1.

Izabrana Vojvodo, Zastupnice naša, gledajući na orginalni lik Tvoj, hvalebno Ti pjenije prinose sluge Tvoje, Bogomati. Ti pak koja imaš nepobedivu moć, sačuvaj i spasi blagoverne koji Tebi kliču:

Raduj se, Prečista, jer nam od ikone Tvoje milosti nam izlivaš.

 

Ikos 1.

Angelske sile na nebesima Te neućutno opevaju, Prečista, gledajući Ti najbožanstveniju slavu kojom Te Sin Tvoj proslavi. No i nas zemne nisi ostavila. Poslala si nam, kao luču, ikonu Tvoju, svetim Lukom u početku naslikanu. O njoj si nekada izrekla: „Sa ovim likom neka bude moja blagodat i sila.“ Radi toga, verne sluge Tvoje, u sve dane i na svakom mestu vide ostvarenje reči Tvojih, i ka Tvom celebnom liku pritiču i kao samoj Tebi sa nama istinski vapiju:

Raduj se, Angela Carice!

Raduj se, celog sveta Vladičice!

Raduj se i na zemlji veličino!

Raduj se, jer si blagodat Tvoju ovoj ikoni Tvojoj darovala!

Raduj se, jer si je, radi spasenja ljudi tu postavila!

Raduj se, Božije blagosti brza darodavko!

Raduj se, moljenja naših usrdna poslušmice!

Raduj se Prečista, od ikone Tvoje milost nam izlivaš!

 

Kondak 2.

Videći mnoštvo čudesa koja su se zbila posle prenosa tvoje ikone u Višegrad, blagoverni knez Andrej se razgore duhom i umoli Te da iskažeš svetu volju Tvoju i da ga blagosloviš da ode u predele Rostovske. Zbog toga, kada mu je bila uslišena molitva, uze ikonu Tvoju, i ode na put svoj radujući se, pevao je Bogu: Aliluja.

 

Ikos 2.

Razumeše svi ljudi, da je opravdano divno putovanje Tvoje, Carice Nebesa, od Kijeva u zemlju Rostovsku, jer su se bolesni isceljivali, i druga znamenja i čudesa svima bivala, koji sa verom pritiču liku Tvome. Toga radi Te opevaše:

Raduj se, jer su se znamenita čudesa dogodila na putovanju ikone Tvoje.

Raduj se, jer si mnoge nemoćne iscelila.

Raduj se, jer uzdisanje naše ne odbacuješ!

Raduj se, jer si primala nedostojne molitve naše!

Raduj se, materinsko milosrđe svoje si na nas izlivala!

Raduj se, jer nam ikonom Tvojom dobra daruješ!

Raduj se, jer onima koji su u istinskoj nevolji brzu pomoć daruješ!

Raduj se, jer očajnima povraćaš nadu!

Raduj se Prečista, jer nam od ikone nam Tvoje milosti izlivaš.

 

Kondak 3.

Tvojom silom ograđivan, blagoverni knez Andrej, dođe u Vladimirske predele, gde u noćnom viđenju pozna Tvoju blagu volju, Vladičice, kada si mu se javila i zapovedila da ne odnosi iz tog mesta čudotvornu ikonu Tvoju, da je u gradu Vladimiru postaviš, i da bude severnoj strani našoj na blagoslov, i ljudima Tvojim pokrov, onima koji vapiju Bogu: Aliluja.

 

Ikos 3.

Imajući kod sebe blagodatno blago – ikonu Tvoju Vladimirsku, otečestvo naše je hodilo iz sile u silu. U dane nevolje i napasti nisi ostavila rod naš, Vladičice, i blagovremeno si bila blizu, zastupajući verne ljude Tvoje, svesilnim posredništvom svojim, one koji Ti poje:

Raduj se, jer gasiš pravedno podignut gnev Božiji na nas!

Raduj se, Gospoda na milost prema nama grešnima preklanjaš!

Raduj se, jer se na smirene molbe slugu svojih nisi oglušila!

Raduj se, jer pomažeš da nam se utehe daruju!

Raduj se, jer nas od svake bede ograđuješ ikonom Tvojom!

Raduj se, jer njom rušiš podvale vražje!

Raduj se, jer u času tuge ljude Tvoje ukrepljuješ!

Raduj se, jer nam tiho i bezmetežno življenje njom daruješ!

Raduj se, Prečista, jer nam od ikone Tvoje milosti izlivaš.

 

Kondak 4.

Buru sumnjičavih pomisli imao je blagoverni knez Andrej, od mnoštva neprijatelja koji su ga nekada okruživali. Ti si pak, Sveopevana, divnim od ikone znamenjem, slavnu pobedu njemu objavila. Zbog toga sa ojačanom verom u ime Tvoje usuđujem se pevati Bogu: Aliluja.

 

Ikos 4.

Kada su čuli smutljivci o ubistvu blagovernog kneza Andreja, ustremili su se da opljačkaju grad Vladimir. No iznenada videše čudotvornu ikonu Tvoju van grada iznesenu. Zadobiše umiljenje u srcu i na kolena padoše i za grehe svoje se pokajaše. Blagočestivi se ljudi radovaše takvom od ikone Tvoje blagodatnom javljanju, i blagodarstvenu pesmu zapevaše Tebi:

Raduj se, međusobnih ratova utišanje!

Raduj se, kamenih srca umekšanje!

Raduj se, zabludelih na pravi put povraćanje!

Raduj se, jer nas od sujetnih sablazni ograđuješ!

Raduj se, jer sve štetno za dušu potireš!

Raduj se, jer štetna za dušu učenja izobličavaš!

Raduj se, jer neizabrani put nam ka carstvu nebeskom ukazuješ!

Raduj se, jer nam mir večni radost daruješ!

Raduj se, Prečista, od ikone Tvoje milosti nam izlivaš.

 

Kondak 5.

Kao od Boga vođena zvezda očevima našim, bi ikona Tvoja, Vladičice, koja je po svetu nošena i mnogo je puta pobeđivala carstva, one koji Ti se mole oporavljala od nemoći, tuđinske pukove obraćala si u bekstvo, i put ka zemnom usponu i nebesno spasenje su zadobijali. Toga radi Te po dugu slavi zemlja ruska, pevajući Bogu: Aliluja.

 

Ikos 5.

Videše nekada ljudi iz Vladimira u čudesnom viđenju, grad svoj u vazduhu, uznesen i ikonu Tvoju iznad njega, koja je kao sunce sijala, i sa umiljenjem razumeše, Vladičice, da si neotstupni pokrov gradu njihovom, i da milostivo promišljaš o onima koji Te slave i koji ti kliču:

Raduj se, milosrdna Mati!

Raduj se, izvore čudesa!

Raduj se, bodra naša hraniteljko!

Raduj se, grada našega pokrove!

Raduj se, jer gore ka nebesnom blagu um naš uzvodiš!

Raduj se, jer ljubav ka Bogu u srca vernih zasađuješ!

Raduj se, jer maloverne urazumljuješ!

Raduj se, nevernim razum prosvećuješ!

Raduj se, Prečista, od ikone Tvoje milosti nam izlivaš!

 

Kondak 6.

Propovednik neiskazanih čudesa Tvojih, Vladičice, javi se saborni hram Tvoj u gradu Vladimiru, sa svetom ikonom Tvojom ukrašen. Po dopuštenju Božijem, sva krasota njegova nekada u ognju nestade, ikona pak sveta Tvoja, kao neopalima kupina ostade, da videći i poznavši prisustvo Tvoje, verni pevaju: Aliluja.

 

Ikos 6.

Opet nam zasija svetlost od ikone Tvoje, Bogorodice, u dan ljutog Batijevog napada. I ako su nečastivi Agarjani ognjem sažegli saborni hram Tvoj, i vladiku vladimirskog, i ljude koji su se molili u crkvi su umrtvili, i sve konačnom istrebljenju predali, ipak se ikona Tvoja opet nepovređena obrete. A oni koji se podvizavaju Ti pevaju:

Raduj se, neopalima kupino!

Raduj se, nepotrošivo bogatstvo!

Raduj se, steno neoboriva!

Raduj se, pribežište svih koji se uzdaju u Tebe.

Raduj se, jer si ikonu Tvoju i u plamenu celu sačuvala!

Raduj se, jer si je nama na utehu i spasenje ostavila!

Raduj se, jer si Ti naša Zaštitnica!

Raduj se, jer si svih blagočestivih neprestano radovanje!

Raduj se, Prečista, od ikone Tvoje milosti nam izlivaš!

 

Kondak 7.

Zažele veliki knez Vasilije zadobiti zaštitu svom prestonom gradu, i zapovedi da ikonu Tvoju u Moskvu prenesu. I u sretanje joj iziđe knez i episkop moskovski Kiprijan sa svetim saborom i velikim mnoštvom ljudi. Do zemlje su se pred Njom poklonili kao da samoj Tebi, Prečista, koja njima dolaziš izlaze u sretanje, i prizivajući Te: O, Mati Božija, spasi zemlju rusku, i zajedno pevajući Bogu: Aliluja.

 

Ikos 7.

Novo si znamenje projavila, Sveneporočna, u dan praznovanja sretenja u Moskvi Tvoje Vladimirske ikone. U strašnom viđenju si se javila kao Svemoćna Carica, okružena sa mnoštvom nebeskih vojski, sa svetiteljima moskovskim, nečastivom agarjanskom hanu i zapovedila mu da ode iz predela ruske zemlje. Tada verni ljudi Tvoji videše posramnjenog neprijatelja kako beži, i s veseljem pojali Tebi:

Raduj se, nepobedima pobedo!

Raduj se, Carice Nebeskih Sila!

Raduj se, strašno posramnjenje neprijatelja!

Raduj se, slugu Tvojih neočekivana radosti!

Raduj se, nado svih lišenih nade!

Raduj se, spasenje onih koji su sišli u dno Ada!

Raduj se, dolaskom ikone Tvoje Moskvu si obradovala!

Raduj se, zastupništvom Tvojim i grad Vladimir nisi ostavila!

Raduj se, Prečista, od ikone Tvoje milosti nam izlivaš!

 

Kondak 8.

Strašnu pobedu svesilnom pomoći Tvojom, Vladičice, bez rata si izvojevala, i do sada crkvu pravoslavnu, svetlo proslavljaš, sretenje ikone Tvoje Vladimirske praznujemo, i sva verna čada Tvoja sazivamo da Ti blagodare, milosti Tvoje objavljuju a Sinu Tvome i Bogu pevaju: Aliluja.

 

Ikos 8.

Svu Te Bog osveti, Sveneporočna, i kao Mater Svoju, gotovo pribežišče i topli pokrov svima nama darova. Zbog toga od malih na zemlji i neznatnih, uzveliča se Tobom blagosloveni grad Moskva, blagočesno ikonu Tvoju poštujući. Ti sva plemena ruska u jedno sabra, i oblast Svoju nad okolnim narodima, od mora do mora i dalje do kraja zemlje rasprostre, među svima veru Hristovu uzveliča da Ti klicaše:

Raduj se, zemlje naše oklope!

Raduj se, crkve utvrđenje!

Raduj se, molitvenika naših pohvalo!

Raduj se, ljudi Tvojih spasenje!

Raduj se, neprijatelja naših ustrašenje!

Raduj se, jer strašne pukove daleko odgoniš!

Raduj se, jer se Tobom pravoslavna Rusija održava!

Raduj se, jer se Tobom rod hrišćanski hvali.

Raduj se, Prečista, od ikone Tvoje milosti nam izlivaš!

 

Kondak 9.

Sva priroda Angelska hvali Tebe Bogoroditeljko, koja pred prestolom Sina Tvoga predstojiš, i za naš kraj, i za sve hrišćane se moliš. Mi, pak, ljudi Tvoji, osećamo dejstvo molitava Tvojih, i ka čudotvornoj ikoni Tvojoj sa ljubavlju pritičemo, a Bogu prilježno vapijemo: Aliluja.

 

Ikos 9.

Poznavaoci zemne mudrosti ne mogu Te dostojno opevati, Presveta, Sveneporočna, i od ikone Tvoje čudesa izbrojati. Njima se crkva pravoslavna veliča, gradovi naši se utvrđuju, i sve hrišćane božanstveno veseliš. Zbog toga za premnogu ljubav Tvoju ka nama, i za sve milosti Tvoje, primi od nas ovo hvalebno pjenije:

Raduj se, jer si sa saborom svetih u kraju našem prosijala, od svetih okruživana i slavljena!

Raduj se, jer, čudotvoraca Rusije, posrednika naših, molitve primaš!

Raduj se, jer posredništvom Tvojim umilostivljuješ prema nama Boga !

Raduj se, jer nas česnim pokrovom Tvojim uvek osenjuješ!

Raduj se, krajeva naših Preslavna Zaštitnice!

Raduj se, Pomoćnice onima koji Te prizivaju!

Raduj se, jer si onima u teškoćama, blagodatno ukrepljenje!

Raduj se, kajućih se grešnika potpuno spasenje!

Raduj se, Prečista, od ikone Tvoje milosti nam izlivaš!

 

Kondak 10.

Ka Tebi pribegavam Milosrdna, Mati, ištući spasenje. Čudotvornu ikonu Tvoju sada okružuju sve milosti Tvoje, koje su očevima našim objavljene, i sa ljubavlju ih spominjem. Da ne bude beskorisna, Vladičice, i naša nada na Tebe, smiluj se na nemoć našu i spasi one koji vapiju Bogu: Aliluja.

 

Ikos 10.

Stena si i zastupništvo svima koji sa verom pribegavaju Tebi Sveblažena Bogodevojčice. Uvek si, milosti Tvoje radi, rodu hrišćanskom objavljivala, mnoga slavna i različna dobra dela, od napada stranih naroda i od svake bede i nužde, izbavljajući ih. Ne prestaj i sada, Vladičice sasecati ljuto grehovno ustajanje i oblak iskušenja odagnaj, da bi Ti Darodavko pevali:

Raduj se, Mati Božija, jer materinsku ljubav ka nama pružaš!

Raduj se, jer silom Tvojom našu nemoć nadoknađuješ!

Raduj se, jer nas učiš da bi razumeli milosrđe Božije!

Raduj se, jer i nas pobuđuješ na dela milosrđa!

Raduj se, jer u srca vernih useljuješ strah Božiji!

Raduj se, jer grešnike ka pokajanju prizivaš!

Raduj se, jer nepažnju našu dugo trpiš!

Raduj se, jer nas iz sna lenjosti budiš!

Raduj se, Prečista, od ikone Tvoje milosti nam izlivaš!

 

Kondak 11.

Kada su stanovnici Moskve zapevali pohvalna Ti pjenija, spasenje su od Tebe zadobili. U vazduhu si se javila, u svetozarnu odeždu odevena, i hram Tvoj i grad Moskvu od požara ognjenog rizom si svojom zaštitila. Nemoj Svemoćna ostaviti mesto ovo, i sada nam daruj da vidimo izbavljenje Tvoje i da radujući se pevamo Ti: Aliluja.

 

Ikos 11.

Zasijala si svetlošću radosti, Vladičice, i u dane kada promislom Božijim, opet nam se povrati drevna crkvena krasota, i svešteni sabor, episkopa, kao jedinog pastira i molitvenika, celom kraju našem utvrdi. Ti pak, Prečista, kod ikone Tvoje Vladimirske, prosvetiteljstvo izbraniku Tvome si darovala. Da rasturene ovce stada ruskog opet u jedno sabere. Toga radi ti vapijemo:

Raduj se, jer si tužnih radost!

Raduj se, pristanište vitlanih burom!

Raduj se, jer nas u napastima ne ostavljaš!

Raduj se, jer nam, kada smo prezren, isijavaš svetlost nade!

Raduj se, jer ponižene uzveličavaš!

Raduj se, crkve naše pohvalo!

Raduj se, naroda Tvoga veselje!

Raduj se, Prečista, od ikone Tvoje milosti nam izlivaš!

 

Kondak 12.

Blagodat Tvoju ne oduzmi od nas, izvore milosti. Kao što si odvažne svetitelje naše Jova i Ermogena uslišila, i zemlju rusku od potpune pljačke sačuvala. Pravoslavnu veru od njihovog istrebljenja si spasla, da izbavljeni Tobom Bogu pevamo: Aliluja.

 

Ikos 12.

Pevamo o neiscrpnoj milosti Tvojoj, izlivanoj od davnina rodu našem. Ni danas ne oskudevamo u javljanjima Tvojim. Hvalimo Te Prečista kao budnu hraniteljku našu, i zastupnicu, i Maternjom ljubavlju Tvojom stado Sina Tvoga vodiš, ako smo i nekorisne sluge Tvoje, vapijemo Tebi:

Raduj se, jer si pravoslavnu Rusiju zavolela!

Raduj se, jer si istinsku veru u njoj utvrdila!

Raduj se, jer si očeve naše u blagočešću čuvala!

Raduj se, jer se od naše nemoći nisi gnušala!

Raduj se, naše krotko utvrđenje!

Raduj se, nepostidna nadeždo naša!

Raduj se, molitvenice topla naša!

Raduj se, zastupnice usrdna!

Raduj se, Prečista, od ikone Tvoje milosti nam izlivaš!

 

Kondak 13.

O, Svehvalna Mati, Svemilostiva zastupnice, Djevo, Bogorodice, primajući ovo malo naše moljenje, uobičajenim milosrđem tvojim. Kao u davnini tako i sada pomiluj zemlju našu rusku, i od svih beda sluge Tvoje izbavi, koji Ti vapiju: Aliluja.

 

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, Svemilostiva Gospođo, Bogorodice, Nebeska Carice, Svemoćna Zastupnice, nepostidno nadanje naše, blagodarimo Ti za sva velika dobra dela, od pokoljenja do pokoljenja koja je ruski narod od Tebe primio. Molim Ti se pred Prečistim Tvojim likom: Sačuvaj grad ovaj, (ili selo ovo, ili svetu obitelj ovu) i one sluge Tvoje koje stoje pred Tobom, i svu zemlju rusku od gladi, propasti, zemljotresa, potopa, ognja, mača, nailaska stranih naroda, i međusobnog rata. Sačuvaj velikog gospodina i oca našeg (cara) ili (kralja) (reci ime), presvetog patrijarha, i Gospodina našeg (kaže ime) preosvećenoga episkopa (ili: arhiepiskopa, ili: mitropolita) (titula), i sve preosvećene mitropolite, arhiepiskope i episkope pravoslavne. Daruj im da crkvom svetom pravilno upravljaju, i verne ovce Hristove nepogubljene sačuvaju. Pomeni Vladičice i sav sveštenički i monaški čin, i zagrej im srca revnošću prema Bogu i ukrepi ih da hode dostojni zvanja svoga. Spasi Gospode i pomiluj i sve sluge Tvoje, i daruj nam da put zemnog poprišta svoga prođemo bez poroka. Utvrdi nas u veri Hristovoj i usrđu prema pravoslavnoj crkvi, usadi u srca naša duh straha Božijeg, duh blagočešća, duh smirenja. Daruj nam u napastima trpljenje, u dobru uzdržanje, ljubav prema bližnjima, a prema neprijateljima potpuno praštanje. U dobrim delima uzrastanje. Izbavi nas od svakog iskušenja i od okamenjenog bezosećanja. U strašni dan suda nas udostoj, da posredništvom Tvojim stanemo sa desne strane Sina Tvoga, Hrista Boga našeg, Kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove, vekova. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *