Akatist Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone Kazanske

Kondak 1.

Tebi, Bogorodice, Izabranoj od svih naraštaja Zastupnici roda hrišćanskog, koja pokrovom Svoje dobrote zemlju našu pravoslavnu štitiš, zahvalne pesme prinosimo zbog pojave čudesne Tvoje ikone. Ti, pak, kao svemilostiva Pomoćnica svih koji Ti pritiču, zaštiti nas od svake žalosti, nevolje, opasnosti i iskušenja, da Ti kličemo: Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Ikos 1.

Anđeo prvak bi poslan da kaže Bogorodici: „Raduj se”, kada se Bog Logos vaploćaše u utrobi Njenoj. I mi grešni, proslavljajući javljanje čudesne Njene ikone i Božanskog Mladenca Spasa Hrista, sa umiljenjem kličemo Blagodatnoj:

Raduj se, Bogoizabrana Device!

Raduj se, Majko Božija!

Raduj se, Carice neba i zemlje!

Raduj se, svetli ukrase Crkve nebeske i zemaljske!

Raduj se, od Angela poštovana!

Raduj se, od Serafima opevana!

Raduj se, svetlo ispunjenje proroka!

Raduj se, pohvalo apostola!

Raduj se, ispovedanje mučenika!

Raduj se, prepodobnih venče!

Raduj se, pravednih veselje!

Raduj se, grešnih nadanje!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 2.

Videći Sveneporočna s visine Svog nebeskog boravišta, gde sa Sinom Svojim u slavi prebivaš, muku slugu Tvojih u novoprosvećenom gradu i kako, zbog gneva Božjeg, vera Hristova biva izložena poruzi agarjanskog zloverja, blagoizvolela si da javiš ikonu Svoju, čudesima je proslavljajući, da uvereni znacima Tvoje blagodati, hristoljubivi narod verno Bogu kliče: Aliluja!

 

Ikos 2.

Želeći da razume trikratno javljanje Bogomatere, mudra devojčica pohita vlastima da im otkrije čudesno javljanje i strašnu pretnju; mi, pak, diveći se savetu danom devojčici odozgo, pobožno kličemo Preblagoslovenoj:

Raduj se, jer čistim usnama hvalu Bogu čnniš!

Raduj se, jer tajne blagodati Božije vernima otkrivaš!

Raduj se, vernih slavna pohvalo!

Raduj se, munjo koja uliva strah nevernicima!

Raduj se, jer slavom čudesa Tvojih razum vernih obasjavaš!

Raduj se, agarjanskog zloverja posramljenje!

Raduj se, gordosti njihove nizloženje!

Raduj se, vere hrišćanske utvrđenje!

Raduj se, poštovanja svetih ikona osvećenje!

Raduj se, jer tugu našu u radost pretvaraš!

Raduj se, jer nas pouzdanom nadom razveseljavaš!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 3.

Sila Višnjeg blagodatnu Bogomatere dade mudrost i utvrdi devojčicu u traženju dragocenog Božijeg dara, i ova, s verom se uzdajući u Gospoda, prihvati se posla i, pronašavši u zemlji skriveno blago – svetu ikonu Bogomatere, radosno uskliknu Bogu: Aliluja

 

Ikos 3.

Milostivo se starajući o novoprosvećenom narodu grada Kazana, Ti si, Vladičice, iz prečiste ikone Svoje potoke čudesa izlila, dajući vid telesno slepima, obasjavajući svetlošću bogopoznanja i pobožnosti duševno pomračene, dajući tiho pristanište onima koji dejstvuju pod zaštitom Tvoje ikone. Toga radi Ti kličemo:

Raduj se, jer javljanjem ikone Svoje mnoštvo svirepih napada odagnavaš!

Raduj se, jer zracima čudesa sve obasjavaš!

Raduj se, slepih progledanje!

Raduj se, razumom pomračenih prosvetljenje!

Raduj se, slavo Pravoslavlja!

Raduj se, tiho pristanište onih koji traže spasenje!

Raduj se, Mati celomudrenosti!

Raduj se, zaštito i tvrđavo devstvenosti!

Raduj se, Ti, zbog koje mnoštvo vernih likuje!

Raduj se, Ti, zbog koje demonska vojska jadikuje!

Raduj se, svih hrišćana željena Pomoćnice!

Raduj se, svih tužnih Radosti!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 4.

Trudeći se da smiri buru smutnji i pobuna koje neprijatelji podignuše u zemlji našoj, blaženi Germogen, koji opisa čudesa ikone Tvoje, Bogomati, sa suzama se pred njom moljaše i, videvši kako vojsci pravoslavnoj kao štit i pobedničko znamenje Tvoja ikona bi darovana, verom utvrđen do kraja života svog Bogu klicaše: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši tajnu koju otkri prepodobni Sergije svetitelju Arseniju, kako je posredovanjem Bogomatere sud nad otadžbinom našom milošću zamenjen, pravoslavni ratnici ikonu Bogomatere kao pobedničku zastavu uzeše, istrgoše Majku ruskih gradova iz ruku neprijatelja i Zastupnici hrišćana uskliknuše:

Raduj se, Mati Boga Višnjeg!

Raduj se, jer za sve moliš Sina Tvog, Hrista Boga našeg!

Raduj se, jer pružaš spasenje svima koji pribegavaju pod Tvoju moćnu zaštitu!

Raduj se, Zastupnice svih ožalošćenih i bolesnih!

Raduj se, jer daruješ ono što je korisno svima onima koji se skrušenog srca mole pred prečistim Tvojim likom!

Raduj se, izbavljenje od zla svima koji zauvek polažu nadu u Tebe!

Raduj se, tiho i dobro pristanište!

Raduj se, brza Pomoćnice!

Raduj se, spremno i toplo okrilje spasenja!

Raduj se, jer nam izlivaš obilje milosti!

Raduj se, jer nam u pomoć hitaš!

Raduj se, jer nas od svih nevolja izbavljaš!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda Hrišćanskog!

 

Kondak 5.

Kao Bogom poslana zvezda pokaza se ikona Tvoja, Bogomati, svu zemlju rusku obuhvatajući, zracima čudesa Tvojih obasjavajući sve one koji lutaju morem strastvenog življenja, mrak tuge i maglu svakojakih nemoći i žalosti odagnavajući i ukazujući put spasenja onima koji s verom pribegavaju k Tebi i kliču Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši kako se od svete ikone Bogomatere blagodaću Božijom zbivaju mnoga čudesa, car Petar je uze za putevoditeljku svoje vojske, a u dan bitke sa Šveđanima kao štit i zaklon. Uz pomoć Bogomatere pobedivši do kraja neprijatelja, on savršeni kamen u temelj novog carstvujućeg grada postavi, a ikonu, pak, Tvoju čudesnu kao osvećenje, štit i bedem usred grada ostavi. Toga radi kličemo Prečistoj:

Raduj se, boravište i dome Hrista Boga našega!

Raduj se, obitavalište neizrecive Njegove slave!

Raduj se, oduhovljeni grade, koji večno caruješ!

Raduj se, palato preukrašena!

Raduj se, radosti gradova i sela!

Raduj se, u nevoljama nepobediva zaštito i tvrđavo hrišćana!

Raduj se, Crkve Pravoslavne pohvalo!

Raduj se, ruske zemlje temelju!

Raduj se, hristoljubive vojske Pomoćnice

Raduj se, pobedo nad neprijateljima!

Raduj se, od nevolja izbavljenje!

Raduj se, jer materinskim Svojim milosrđem sve obasipaš!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 6.

Predstojeći pred prečistim Tvojim likom, zbor arhijereja i sav narod, monasi i mirjani, Gospođo Bogoroditeljko, veliku Tvoju milost propovedaju, kako gradove čuvaš, obitelji štitiš, sela braniš, i znajući da si Ti zaista Pomoćnica silna i nepobediva, sa suzama Ti prinose molitve da Sinu Svom Bogonosne ruke za narod Tvoj pružiš, da bi nas izbavio od svih nevolja i napasti, da zahvalno kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijavši svetlošću istinitom i odagnavši nekada zabludu agarensku u novoprosvećenoj zemlji kazanskoj, sada u svim gradovima ruskim svetlošću čudesa i milosti svetliš: jer, oni koji sa verom pritiču Tvojoj isceljujućoj ikoni, izbavljenje od muka, isceljenje od bolesti i izobilje svake radosti primaju, usrdno Ti kličući:

Raduj se, neiscrpni izvore svetinje!

Raduj se, mnogovodna reko Božanske blagodati!

Raduj se, grešnika s Bogom pomirenje!

Raduj se, grehova naših očišćenje!

Raduj se, Nastavnice pobožnosti!

Raduj se, u dobrim delima potporo i pomoći!

Raduj se, jer dobre zavete primaš!

Raduj se, jer dobre namere pomažeš!

Raduj se, jer zle poduhvate osujećuješ!

Raduj se, jer vražija lukavstva uništavaš!

Raduj se, ljudima brza Pomoćnice!

Raduj se, jer nam milost dvostruko uzvraćaš!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 7.

Pošto narod pravoslavni htededa oda hvalu milosti Preblagosvene Carice neba i zemlje i da zahvalne molitve prinese zbog izbavljenja od najezde tuđanaca, divni hram, sazdan u čast čudesne ikone, kao pobednički dar prinese, da svi koji pamte milost Bogomatere koja je spasla ovaj grad i zemlju, neprestano Bogu zahvalnim ustima pevaju: Aliluja!

 

Ikos 7.

Prestonom gradu ruskom preko svete ikone Tvoje, Bogomati, uistinu se ukaza blaga Odigitrija, kao nekada u Carigradu: jer Tebi Pribegava narod moleći za pomoć, započinjući puteve svoje i dela svoja i prinoseći zahvalna moljenja pred prečistom ikonom Tvojom za izbavljenje od nevolja i napasti. Tebe svi znaju kao Pomoćnicu i krepku Zastupnipcu i stoga Ti zahvalno kliču:

Raduj se, ruske zemlje zaštito!

Raduj se, bedeme i tvrđavo Pravoslavlja u njoj!

Raduj se, nepokolebljivi štite vojnika naših!

Raduj se, oklope njihov neuništivi!

Raduj se, jer lukavstva neprijatelja izobličavaš!

Raduj se, jer paučinu njihovu razdireš!

Raduj se, bezbožnosti razobličenje!

Raduj se, pobune uništenje!

Raduj se, mladalačkih zabluda ispravljanje!

Raduj se, starcima uteho!

Raduj se, dušegubnih učenja uništenje!

Raduj se, dušekorisnih znanja darovanje!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 8.

Nevernici se čude i sumnjaju kada čuju kako iz Tvoje ikone ističu potoci blagodati i životvorni miomiris. Mi, pak, koji verujemo, Vladičice, Tvojim rečima o prvonaslikanoj ikoni: „S tobom je moja blagodat sila”, nadamo se da je i sa ovom ikonom blagodat Tvoja večna. Stoga je sa strahopoštovanjem celivamo, klanjamo joj se kao da Tebe samu gledamo, jer se poštovanje ukazano ikoni do prvolika uzdiže. Tvoja blagodat preko ove ikone pokazuje znake i čin čudesa svima koji s verom Tebi pribegavaju i Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sva si gore, uzneta ka nebeskim žiteljima, a zemaljske ne ostavljaš, Bogomati, bez sveštene Tvoje zaštite, jer imaš materinsku smelost prema Hristu Bogu našem. Stoga utvrdi u dubokom miru život pravoslavnih i sve što je korisno uvek daruj slugama Tvojim, da Te veličamo i pevamo Ti:

Raduj se, smestište Nesmestivog!

Raduj se, osenjena silom Višnjeg!

Raduj se, jer je iz Tebe iznikao Klas Nebeski!

Raduj se, jer si sav svet od dušegubne gladi izbavila!

Raduj se, jer neprestano posreduješ za rod naš!

Raduj se, jer mnogo može molitva Tvoja pred Sinom Tvojim i Bogom!

Raduj se, jer si sve nas kraj Krsta Sina Tvog usinovila!

Raduj se, jer nam uvek materinsku ljubav pružaš!

Raduj se, posrednice večnih dobara!

Raduj se, jer nam i u privremenom životu ono što je korisno daješ!

Raduj se, pouzdano utočište naše u svim nevoljama!

Raduj se, sigurna uteho u žalostima!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 9.

Pokazala si se višom od svake prirode angelskih činova, Presveta Djevo, jer si Boga začela u telu, Nesmestivog si u utrobu Svoju smestila, na rukama si nosila Onog Koji sav svet nosi na dlanu. Zato, veličajući Te kao časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, zbog Tebe Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečite govornike vidimo bezglasne kao ribe pred Tobom, Bogorodice, jer ni jedan jezik nije u stanju da Ti oda hvalu kako dolikuje, zbunjen je svaki um da Te opeva, Bogorodice. Ali, kao blaga, primi i od nas arhangelski glas koji Ti kličemo:

Raduj se, Blagodatna!

Raduj se, jer je Gospod s Tobom!

Raduj se, blagoslovena među ženama!

Raduj se, jer si našla milost u Boga!

Raduj se, jer si rodila Spasitelja sveta!

Raduj se, Mati Sina Božijeg!

Raduj se, Roditeljko Večnog Cara!

Raduj se, jer si nam plod života odgajila!

Raduj se, osveštana Duhom Svetim!

Raduj se, silom Svevišnjega osenjena!

Raduj se, verna sluškinjo Gospodnja!

Raduj se, jer Te blaženom zovu svi naraštaji!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 10.

Hoteći da spaseš mnoge od zala, nevolja i bolesti, čudesnu si Svoju ikonu, Bogomati, darovala i zbog nje slepi vide, hromi hode, uzeti ustaju, besomučni se isceljuju, zemlji se plodnost daje, ljudi se od smrtonosnih rana izbavljaju, gradovi i domovi se od ognja spasavaju. Stoga, proslavljajući Boga, Koji nam daje takve milosti, Njemu usrdno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrđava si, Bogorodice, zemlje ruske, gradovima bedem i slava, pravoslavnoj vojsci ukrepljenje protiv neprijatelja. Stoga Ti zahvalno kličemo:

Raduj se, jer proslavljaš one koji Tebe proslavljaju!

Raduj se, jer one koji Tebe ne poštuju posramljuješ!

Raduj se, jer zastrašuješ neprijatelje!

Raduj se, od najezde tuđinaca izbavljenje!

Raduj se, vojnika kreposti!

Raduj se, u boju zaštito i tvrđavo!

Raduj se, u miru živonosni vrte koji veseli srca vernih!

Raduj se, oružje od koga drhte demoni!

Raduj se, spasonosni jeleju koji grehovne rane pokajnika pomazuje!

Raduj se, naše toplo uzdanje!

Raduj se, naše pouzdano nadanje!

Raduj se, tiho i dobro pristanište!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 11.

Pripadajući ikoni Tvojoj i sa ljubavlju je celivajući, pohvalne i zahvalne pesme prinose Ti, Vladičice, devstvenici koji pod Tvojom moćnom zaštitom provode tih i miran monaški život i koji polažu u Tebe svu nadu i radosno kliču Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao svetlonosnu sveću gledamo Tvoju časnu ikonu, Presveta Vladičice: jer ona, primivši netvarni oganj Tvoje blagodati, i u svojim podobijima pali nova svetila u kojima učestvuju iste blagodatne sile, i obasjava čudesima, ukazujući put spasenja svima koji Ti ovako kliču:

Raduj se, Nevesto Nenevestna!

Raduj se, Bogoizabrana Device, Mati Djevo!

Raduj se, dobra nastavnice besprekorne devstvenosti!

Raduj se, Čuvarko onih koji revnuju u čistoti!

Raduj se, pohvalo žena!

Raduj se, veličanje devojaka!

Raduj se, zaštito udovica!

Raduj se, zbrinjavanje sirotih!

Raduj se, Hraniteljko ubogih!

Raduj se, odećo nagih!

Raduj se, uteho ožalošćenih!

Raduj se, ucveljenih veselje!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 12.

Zaželevši da daš blagodat onima koji Te sa ljubavlju poštuju, Ti si, Bogoroditeljko, Tebi svojstvenu blagodatnu silu ostavila u svetim Tvojim ikonama, jer Božanska blagodat koja saprebiva u njima, neprestano čini znake i čudesa i od duševnih i telesnih nemoći daje svima isceljenje koji joj s verom dolaze i koji Tvojim Bogomaternjim neprestanim molitvama Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući Tvoja čudesa, ona koja su se zbila u prošlosti i ova koja se zbivaju u sadašnjosti, mi Te hvalimo kao živonosni izvor blagodati, nepresušnu reku čudesa, beskrajno mnoštvo milosti i milosrđa, i, sve nadanje u Boga polažući na Tebe i u ovom i u budućem životu, proslavljamo Te i kličemo:

Raduj se, nepostidna nado hrišćana!

Raduj se, spasonosno utočište vernih!

Raduj se, nadanje beznadežnih!

Raduj se, spasenje očajnih!

Raduj se, banjo koja umiva savest!

Raduj se, roso koja oživljuje duše!

Raduj se, leku od bolesti koji leči brzo i bez naknade!

Raduj se, od svih nevolja brzo izbavljenje!

Raduj se, Utešiteljko u svakoj tuzi!

Raduj se, jer spasavaš iz dubine provalije!

Raduj se, uteho na dan smrti!

Raduj se, jedina nado i posle smrti!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskog!

 

Kondak 13.

Sveopevana Mati, koja si rodila Reč Svetiju od svih svetih, primi sada ovo malo moljenje i radi veličine Tvoje blagosti i beskrajnog milosrđa, ne pomeni mnoštvo grehova naših, nego ispuni molbe naše, dajući telu zdravlje, duši spasenje, izbavljajući od svake nevolje i žalosti i čineći naslednicima Carstva Nebeskog sve one koji verno kliču Bogu: Aliluja!

 

(Ovaj Kondak se čita 3 puta, zatim Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, Presveta, Gospođo Vladičice, Bogorodice! Sa strahom, verom i ljubavlju pripadajući časnoj ikoni Tvojoj, Tebe molimo: ne odvrati lica Svog od onih koji pribegavaju Tebi. Umoli, milosrdna Mati, Sina Tvog i Boga Našeg, Gospoda Isusa Hrista, da sačuva u miru zemlju našu, da Crkvu Svoju Svetu sačuva nepokolebljivom od svake bezbožnosti, jeresi i raskola. Jer nemamo druge pomoći, nemamo druge nade osim Tebe, Prečista Devo: Ti si hrišćanima svesilna Pomoćnica i Zastupnica. Sve one koji Ti se s verom mole izbavi od grehovnog pada, od zamki zlih ljudi, od svih iskušenja, od muka, nevolja i od naprasne smrti; daruj nam duh skrušenosti, smirenje srca, čistotu pomisli, ispravljenje grehovnog života i oproštaj grehova, da se svi zahvalno opevajući veličinu Tvoju, udostojimo Nebeskog Carstva i tamo sa svima svetima proslavimo prečasno i veličanstveno Ime, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

 

Sveta pravoslavna Crkva praznuje ikonu Majke Božije Kazanske 21./8. jula.

3 komentar(a)

  1. Šteta što na početku ili kraju akatista nema te ikone da je vidimo dok čitamo.
    Sigurna sam da ćete to ispraviti.
    S’Bogom

  2. Kosta Bunjin

    Akatist Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone Kazanjske – mala primedba

    Verovatno greška u kucanju : nije azanjska nego Kazanjska i postoji u poslednjoj rečenici Kondaka 8. , nije čin čudesa nego čini čudesa.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.