Akatist Presvetoj Bogorodici pred njenom ikonom “Posrednica grešnima“

Kondak 1.

Tebi, izabranoj od Svevišnjeg, Posrednici grešnima, koja umilostivljuješ Sina Svoga da spase one koje je rukom Svojom stvorio, zahvalno pojanje prinosimo, Mati Djevo i Vladičice, zbog javljanja divne i čudotvorne ikone Tvoje. A ti, budući da pred Gospodom za nas posreduješ, požuri da nas iz raznih nevolja izbaviš i večno nam spasenje ustrojiš, da Ti kličemo:

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Ikos 1.

Angelske sile pobožno Te služe i svi sveti neućutnim glasom veličaju Te, Djevo Bogorodice, jer si rodila angelskog Cara Hrista, Boga našega. A mi grešni, koji smo se odvažili da ih podražavamo i nevešti da Te hvalimo, smirenoumno Ti, Čista, arhangelskim glasom kličemo:

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

Raduj se, preblagoslovena među ženama, Djevo sveneporočna!

Raduj se, kćeri Oca nebeskog!

Raduj se, majko Sina prevečnoga!

Raduj se, obitavalište Duha Svetoga!

Raduj se, neprestano divljenje angela i ljudi!

Raduj se, časnija od Heruvima!

Raduj se, neuporedivo slavnija od Serafima!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 2.

Videći naš žalosni život na zemlji, nemoći i bolesti, Premilosrdna Majka Božija blagovoli da nam kao blagoslov i utehu, radost i spasenje i ogradu od svih nevolja i iskušenja daruje Svoju svetu ikonu po kojoj je „Posrednica grešnima” nazvana da, prinoseći joj pred ovom ikonom radovanje, uvek radosno pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Um nebeski pokazujući, Bogorodice Djevo, blagovolela si da brojnim čudima proslaviš Svoju svetu ikonu, „Posrednica grešnima” nazvanu kako bi svi, videvši takvu Tvoju naklonost prema njoj, Tebi u pesmama klicali:

Raduj se, svih nas u Hristu milosrdna Mati!

Raduj se, neiscrpna riznice božanstvene blagodati!

Raduj se, jer nam Tobom nishodi Božija blagodat!

Raduj se, jer Tobom stičemo veću odvažnost pred Bogom!

Raduj se, jer molitve svih hrišćana prihvataš!

Raduj se, jer moljenja i najočajnijih grešnika ne odbacuješ!

Raduj se, jer se uzdamo da ćemo se posredništvom Tvojim spasti!

Raduj se, jer čekamo da posredništvom Tvojim Carstvo Nebesko dobijemo!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 3.

Sila blagodatna osenjuje sve koji Ti, preblagoslovena Majko Božija, sa verom, i kao Posrednici grešnima, pritiču i svetoj se Tvojoj ikoni klanjaju. Samo je Tebi darovano da brzo ispuniš svako dobro moljenje i da grešne pomiluješ i spaseš, i jedino Ti, ako hoćeš, možeš pomoći svima nama koji Bogu kličemo: Aliluja.

 

Ikos 3.

Imajući sveblago materinsko promišljanje o svima, Ti, sveblaga Majko Božija, i najočajnije grešnike na spasenje prizivaš govoreći: „Ja sam Posrednica grešnima, i neka se oni, što se raduju u Sinu mom i Bogu Koji obeća da će me uvek slušati, kroz mene večno raduju. ” Toga radi Te mi, grešni, kao Posrednicu svoju radosno prizivamo:

Raduj se, usrdna zastupnice, od Boga nam darovana!

Raduj se, naša blagodatna putevoditeljko ka Carstvu Nebeskom!

Raduj se, jer nas od jame pogibli otimaš!

Raduj se, jer bespomoćne na svoju svemoćnu ruku prihvataš!

Raduj se, jer neprestano uninije rasteruješ!

Raduj se, jer posrnule blagodaću ponovo podižeš!

Raduj se, jer reč premudrosti onima što je traže daruješ!

Raduj se, jer i nerazumne razumnima činiš!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 4.

Burom sumnji iskušavana, neka žena ne htede da veruje čudesima koja se zbivaju pred ikonom Tvojom, Posrednice, ali iznenada povređena smrtonosnom ranom poznade Tvoju svemoćnu silu, Vladičice, i blagodat čudotvorne ikone Tvoje, i pokajavši se, sa suzama Te moljaše da oprostiš za njeno neverje, jer je milosrđem Tvojim isceljena i zato uvek zahvalno klicaše Bogu: Aliluja.

 

Ikos 4.

Gospod na nebesima sluša Tvoja zastupanja za nas, Carice Nebesa, i ispunjava Tvoje molbe. Mi pak grešni, kao sveblagu Brzoposlušnicu i Posrednicu našu, preklinjemo Te i molimo: usliši brzo, Vladičice, moljenja naša i sve naše žalosti u radost promeni, i ispuni molbe svih onih što se ovde mole, da bismo Ti uvek sa radošću klicali:

Raduj se, jer moljenja vernih Sinu Tvom i Bogu prinosiš!

Raduj se, jer se pred prestolom Sina Svog i sama za nas moliš!

Raduj se, Posrednice grešnima!

Raduj se, traženje posrnulih!

Raduj se, jer neočekivanu radost vernima daruješ!

Raduj se, jer i naša moljenja brzo ispunjavaš!

Raduj se, Milostiva, jer nas uvek miluješ!

Raduj se, jer naše dobro žitije ustrojavaš!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 5.

Kao lučezarnu zvezdu što ceo svet obasjava dala si nam, Vladičice sveta, časnu ikonu Svoju, „Posrednica grešnima” nazvanu. Nju gledajući Tebi se samoj, istinskoj Majci Božijoj i Djevi klanjamo, govoreći: primi, Vladičice, molitve slugu Svojih, i izbavi od svake nevolje i žalosti one koji Te hvale i kliču Bogu: Aliluja.

 

Ikos 5.

Neki pobožni čovek ispuni se velikim strahom kada u noći svetlog Vaskrsenja Hristovog vide Tvoju ikonu, Posrednice blaga, kako svetlošću nebeskom blista i, kao kišne kapi, toči sveto miro. Poznavši u tome znamenje milosti Tvoje prema ljudima, sa suzama zahvalnosti i umilenja radosno Ti zapeva, Preblagoslovena Majko Božija:

Raduj se, jer si u Sebi neopalimo nosila oganj Božiji kojim se naši gresi spaljuju!

Raduj se, jer si posredujući za nas ruke Svoje pred Gospodom sklopila!

Raduj se, jer si nama, grešnima, ulaz u Carstvo Nebesko otvorila!

Raduj se, jer si kao munja tamu naših grehova razvejala!

Raduj se, jer si kao miro miomirisno srca naša umekšala!

Raduj se, jer izvore čuda svuda izlivaš!

Raduj se, jer si ikonom Svojom sve ljude ukrepila!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 6.

Vasceli svet hrišćanski propoveda o milosti i čudima Tvojim, preproslavljena Mati Gospodnja, i blistavo se ukrašava čudotvornim ikonama Tvojim, među kojima ikona „Posrednica grešnima” nazvana, kao pun mesec zracima milosti Tvoje i čudima neugasivo sija, prosvetljujući i osvećujući duše naše svetlošću božanske blagodati, podstičući nas da Bogu blagodarno kličemo: Aliluja.

 

Ikos 6.

Zablista jedne noći svetlost nebeska u hramu Nikolo-Hamovničkom, pošto u njemu beše ikona Tvoja čudotvorna, Posrednica grešnima, i tada se svetiljke i kandila u crkvi ovoj nevidivom silom zapališe dok je sveća, kao tokom služenja, nevidivom silom oko prestola nošena. Ljudi pak koji izvan hrama stajaše i sve ovo videše, zadiviše se i proslaviše Tebe, Majko Božija i Sina Tvoga i Boga. Mi pak pominjući ovo divno viđenje, s umilenjem Ti govorimo:

Raduj se, jer si žalost našu u radost pretvorila!

Raduj se, jer si beznadežne nesumnjivom nadom obradovala!

Raduj se, svećo što pred prestolom Božijim neprestano plamtiš!

Raduj se, kandilo, što jelejem božanskim blistaš!

Raduj se, svetlosti lučezarna, koja nam put života pokazuješ!

Raduj se, hrame oduhotvoreni, koji sve nas osveštavaš!

Raduj se, jer onima što se u Tebe uzdaju nepostidni život daruješ!

Raduj se, jer ih i nakon smrti neprestano pred Bogom zastupaš!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 7.

Želeći da pokaže bezdan milosrđa i dobrote Svoje, dugotrpeljivi Gospod izabra Tebe, Presveta Djevo za svoju Majku, i pokaza Te kao neiscrpni izvor milosti Svojih, da se čak i onaj, ko bi po pravednom sudu Božijem bio dostojan osude, Tvojim zastupništvom, kao Posrednice grešnima, spase, glasno kličući: Aliluja.

 

Ikos 7.

Divna dela Svoja pokazao si nam, Gospode, preko Svoje Prečiste Majke i darovao si nam Njenu divnu ikonu, koja više nego sunčevi zraci prosvetljuje ljude, jer oni kao da na njoj vide samu Bogorodicu. Zato Joj sa srdačnom verom, iskreno i sa ljubavlju, kao Majci Božijoj i Djevi kliču:

Raduj se, kupelji, u koju se sve žalosti naše pogružavaju!

Raduj se, čašo, iz koje svi radost i spasenje dobijamo!

Raduj se, živonosni istočniče, koji sve nas oživotvoravaš!

Raduj se, cvete neuveli, koji si sve nas zamirisao!

Raduj se, svih naših žalosti ublaženje!

Raduj se, svih naših patnji umirenje!

Raduj se, bolesti naših iscelenje!

Raduj se, naše brzo od nevolja izbavljenje!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 8.

Stranci smo i pridošlice na ovoj zemlji i, prema rečima Apostola, ovde nema grada u kojem bismo obitavali. Kome ćemo priteći, Vladičice, u žalostima života našeg, ako ne k Tebi, sveblaga Posrednice za nas grešne! Ne odbacuj nas, Mati Božija, i ne reci nam: „Ne poznajem vas zbog grehova vaših”, nego nas pomiluj, ucveljene i bespomoćne, i primi nas pod večne krovove, Pokroviteljko naša, da u slavi nebeskoj radosno kličemo Caru slave Hristu: Aliluja.

 

Ikos 8.

Uteha je svima vernima da gledaju na svetu ikonu Tvoju, Vladičice, Posrednicu grešnima, na kojoj vidimo gde na ruci Svojoj držiš prevečnog Mladenca, Gospoda našeg Isusa Hrista i Njemu se bogodolično poklanjamo kao Tvorcu našem i Bogu, a Tebi, istinskoj Bogorodici, u umilenju govorimo: Pomozi, Vladičice, požuri na milosrđe, jer stradamo od mnoštva pregrešenja naših, i ne odbaci sluge Tvoje, koji kliču:

Raduj se, hraniteljko gladnih!

Raduj se, odeždo nagih!

Raduj se, udovica zaštitnice!

Raduj se, sirotih pokroviteljko!

Raduj se, stradalnih i zatočenih brza osloboditeljko!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 9.

Svi činovi angelski pohvalne pesme prinose Tebi, Majci Božijoj, i Posrednici za sve koji Ti pripadaju i mole za Tvoju pomoć i utehu, jer čvrstim i krepkim Svojim zastupništvom pravedne veseliš, grešne zastupaš i od nedaća izbavljaš, žalosti blažiš, i moliš za sve koji Tebe radi s verom kliču Bogu: Aliluja.

 

Ikos 9.

Nevešt je jezik svakog besednika da Te dostojno pohvali, jer se i um nadzemaljskih pomućuje kada Te treba opevati, Bogorodice. Ti pak, budući blaga, prihvati našu veru jer znaš za našu božanstvenu ljubav i jer si Posrednica hrišćanima koji Ti ovako kliču:

Raduj se, jer si blistanjem prečiste duše Tvoje celu zemlju prosvetila!

Raduj se, jer si čistotom tela Svoga nebesa razveselila!

Raduj se, jer si kraj Krsta Sina Svoga sve nas usinovila!

Raduj se, jer nam se uvek materinskom ljubavlju Svojom javljaš!

Raduj se, svemoćna darovateljko svih darova duhovnih i telesnih!

Raduj se, usrdna naša zastupnice za blaga, privremena i večna!

Raduj se, jer vernima dveri carstva Hristovog otvaraš!

Raduj se, jer i na zemlji srca naša veseljem i radošću ispunjavaš!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 10.

Želeći da rod ljudski spase od večnih muka i neprestane žalosti, Čovekoljubac Gospod Tebe, Majku Svoju, darova zemnima na pomoć, govoreći: „Sinovi ljudski, neka vam Majka Moja pokrov i utočište bude, nevoljnima – uteha, žalosnima – radost, optuženima – zastupnica, nesrećnima – pomoć, bolesnima – iscelenje, grešnima – Posrednica, kako bi iz dubine grehovne podigla sve koji kliču: Aliluja. ”

 

Ikos 10.

„Caru Nebeski, Sine i Bože moj”, tako se za nas stalno moli Nebeska Carica, „primi svakog čoveka koji Te proslavlja i priziva Tvoje sveto Ime, i koji mene proslavlja Imena Tvoga radi, i ne odvrati lice Svoje od njih, i primi svako njihovo dobro moljenje, i sve ih od nedaća izbavi”. Mi pak grešni, uzdajući se u materinske Tvoje molitve, ovako Te prizivamo:

Raduj se, jer si naša topla moliteljka pred Bogom!

Raduj se, jer Tvoja molitva uvek veliku moć pred Bogom ima!

Raduj se, jer činiš da i naša uboga moljenja molitvom Tvojom prihvaćena budu!

Raduj se, jer i našu nedostojnost posredništvom Svojim ispunjavaš!

Raduj se, pokajanih grešnika nepostidna Posrednice!

Raduj se, svih pravoslavnih hrišćana Zastupnice!

Raduj se, jer sve bolesti naše isceljuješ!

Raduj se, jer oblak strasti i iskušenja razvejavaš!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 11.

Sveumilno pojanje primi od nas, nebeska Posrednice naša, i molitvu našu koju Ti prinosimo, Djevo Bogorodice, brzo usliši. U iskušenjima, žalostima i nedaćama Tebi pritičemo i pred Tobom u nesrećama suze izlivamo i molimo: Vladičice naša, ublaži žalosti i primi molitve slugu Tvojih, koji Tebe radi kliču: Aliluja.

 

Ikos 11.

Svetlim lučama znamenja i čudesa neugasivo blista ikona Tvoja, Djevo Bogorodice, i blagodatno ozaruje sve koji se s verom Tebi pred njom mole, progoneći svako dejstvo demonsko silom Božijom što od nje ishodi. Zato se radujemo i mi grešni jer tako čudesnu ikonu imamo u svome hramu kao znak blagonaklonosti Tvoje prema hramu našem i Tebi, Posrednice naša i Brza poslušnice molitava naših, blagodarno kličemo:

Raduj se, jer nam radost blagodatnu izlivaš!

Raduj se, jer nam utehu duhovnu brzo daruješ!

Raduj se, jer želje naše bogougodne ispunjavaš!

Raduj se, jer nam u svakoj nevoljnoj okolnosti na pomoć hitaš!

Raduj se, jer voliš one što u veri i pobožnosti žive!

Raduj se, jer si srca ljudska ljubavlju prema Bogu rasplamsala!

Raduj se, jer u času sumnje misao blagu na srce polažeš!

Raduj se, jer nas učiš da se u svemu u Boga uzdamo!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 12.

Blagodat Božija, svojstvena svetoj ikoni Tvojoj nazvanoj „Posrednica grešnima” privlači k njoj, Bogomati Vladičice, sve ožalošćene i gresima i napastima opterećene, zbog čega ne žure da se udalje od ovog istočnika raznolikih milosti Tvojih, nego u žalostima utehu, u iskušenju zaštitu, u bolestima iscelenje i sve što je na korist duši i telu neoskudno dobijaju od čudotvorne ikone Tvoje, Sveblaga, jer pobožno svo uzdanje svoje na Tebe polažu i pevaju: Aliluja.

 

Ikos 12.

Opevajući Tvoje neizrecivo materinsko milosrđe prema nama grešnima, hvalimo Te kao svemoćnu Posrednicu našu i blagosiljamo kao Brzu poslušnicu moljenja naših, i sa umilenjem se klanjamo Tebi na časnoj ikoni Tvojoj, verujemo i nadamo se, a Ti nam i sada kod Sina Svog i Boga isprosi da i u ovom životu i nakon smrti milosrđe Njegovo bude sa svima onima koji Ti ovako kliču:

Raduj se, jer molitvama Svojim ceo svet spasavaš!

Raduj se, jer posredništvom Svojim čitavu vaseljenu zastupaš!

Raduj se, jer svima koji s verom pritiču brzo pomažeš!

Raduj se, jer Carstvo Nebesko za njih prosiš!

Raduj se, jer ikonu Tvoju gledajući, mi se Tebi Samoj, istinskoj Bogorodici, klanjamo!

Raduj se, jer posredništvom Svojim sve naše dobre želje brzo ispunjavaš!

Raduj se, jer ni u času smrtnom verne Svoje ne napuštaš!

Raduj se, jer se i nakon smrti njihove za (njihovo) blaženo upokojenje moliš!

Raduj se, Posrednice grešnima, koja uvek ruke Svoje, zastupajući nas, Bogu uznosiš!

 

Kondak 13.

O, sveopevana Mati, sveblaga Posrednice u spasenju grešnih, Bogorodice Djevo! Milostivo primi i ovo naše moljenje, koje Ti od usrdnosti svoje i kao blagodarnost našu prinosimo, i isprosi nam kod sveizobilnog Boga nepokolebivost u veri pravoslavnoj, napredovanje u ljubavi hrišćanskoj i oproštaj grehova naših, da bismo posredništvom Tvojim nasledili Carstvo Nebesko i udostojili se da sa svima Svetima pojemo Bogu: Aliluja. (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA 1

 

Kome ću zavapiti, Vladičice, kome ću priteći u nevolji svojoj, ako ne Tebi, Carice Nebeska? Ko će plač moj i uzdahe moje prihvatiti, ko će moljenje naše brzo uslišiti, ako ne Ti, sveblaga Posrednice, koja si svih naših radosti radost? Poslušaj i ova pesmopojanja i moljenja koje Ti i ja grešnik prinosim. Budi mi Majka i zaštitnica, i radosti Tvoje darovateljka, i ustroji život moj kako umeš i kako blagoizvoliš. Predajem se zaštiti Tvojoj i promišljanju Tvome, da bih Ti uvek radosno sa svima svetima klicao: Raduj se, blagodatna; raduj se, obradovana; raduj se, preblagoslovena; raduj se, u vekove preslavna. Amin.

 

MOLITVA 2

 

Carice moja preblaga, nado moja presveta, Posrednice grešnima! Evo, i ovaj bedni grešnik sada stoji pred Tobom! Ne ostavi mene, koji sam od svih ostavljen, ne zaboravi mene, koji sam od svih zaboravljen, i daj radost meni, koji radost nisam upoznao! O, moje teške nevolje i žalosti! O, bezbrojni grehopadi moji! Život je moj kao tama noćna, i nema nikoga među sinovima ljudskim koji bi mi mogao pomoći! Ti si jedina moja nada, jedina zaštita, utočište i utvrđenje moje. Prema Tebi odvažno pružam nemoćne ruke svoje i molim: milosrdna budi prema meni, Sveblaga, poštedi iskupljenog krvlju Sina Tvojega, ublaži bolesti mnogonapaćene duše moje, ukroti jarost onih što me nenavide i okrivljuju, vaspostavi moju presahlu snagu, obnovi, kao u orlu, mladost moju, i ne dopusti da oslabim u tvorenju zapovesti Božijih. Ognjem nebeskim dotakni pometenu dušu moju i ispuni je verom nepostidnom, ljubavlju nelicemernom i nadom pouzdanom. Neka uvek proslavljam Tebe, preblagoslovenu Zastupnicu sveta, Pokrov naš i Posrednicu svima nama grešnima, i neka se klanjam Sinu Tvome i Spasu našem, Gospodu Isusu Hristu, sa bespočetnim Njegovim Ocem i životodavnim Duhom Svetim u vekove vekova. Amin.

 

Sveta Pravoslavna Crkva praznuje ikonu Majke Božije Posrednica grešnih 20/7. marta; 11. juna/29. maja. Posreduje pri molitvi za oproštenje grehova.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.