Akatist Presvetoj Bogorodici čudotvorne ikone Utešiteljke

Kondak 1
Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se odvažno za nas bori, mi, sluge Tvoje, pobedne zahvalne pesme uznosimo, jer smo se od zala izbavili. No i sada, pošto nepobedivu moć imaš, od svih nas opasnosti i patnji oslobodi, da ti kličemo:
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daješ!

Ikos 1
Angela mnoštvo i sve vojske nebeske Tebe, Mati sviju Bogorodicu, slave, jer radosti i utehe srcima ljudskim, patnjama opkoljenim, izlivaš. Stoga i mi, žalostima obremenjeni, nadu na spasenje u Tebi stekavši, sa umilenjem kličemo Ti ovako:
Raduj se, materinsko blagovoljenje k nama grešnima!
Raduj se, tvrdo zastupništvo onih što k Tebi pribegavaju!
Raduj se, Ti što blagost Božiju ljudima podaješ!
Raduj se, Zastupnice roda hrišćanskoga!
Raduj se, jer Tebe svaki naraštaj zemaljski za Majku Božiju priznaje!
Raduj se, jer se molitvama Tvojim žalosti naše umiruju!
Raduj se, jer se zauzimanjem Tvojim dobre prozbe naše ispunjuju!
Raduj se, Ti što blagodat i milost ikonama Svojim nama javljaš!
Raduj se, Ti što svet od potopa grehovnog spasavaš!
Raduj se, jer se oni što se Tebi mole od svakog zla čuvaju!
Raduj se, jer se česne ikone Tvoje čudesima proslavljaju!
Raduj se, radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 2
Videći mnoštvo čudesa gde se od česnih ikona Tvojih izlivaju, jer si Ti moliteljima Dobra Pomoćnica, onima što im se nepravda čini Zastupnica, beznadežnima Uzdanica, žalosnima Radost i Uteha, iscelenje bolnima, pomoć onima što se trude, blagodarno Tebe radi Bogu kličemo: Aliluja!

Ikos 2
Razum podari nam, Sveusrdna Predstateljnice naša, da u patnjama teškim što nas snalaze Tebi pribegavamo, utehe tražeći. A Ti, Blaga budući, u svakoj pomoći koju potrebujemo ne ostavi nas, da bismo, zadobivši je, radosno klicali Tebi:
Raduj se, tiho pristanište burom vitlanih!
Raduj se, sigurna tvrđavo sumnjama obuzetih!
Raduj se, brza Pomoćnice u patnjama i iskušenjima!
Raduj se, topla Zastupnice u svim okolnostima!
Raduj se, Ti koja žalosti naše utehom Svojom umanjuješ!
Raduj se, Ti što patnjama grehe naše očišćuješ!
Raduj se, jer nam u stradanjima utehu Svoju daruješ!
Raduj se, jer one što Ti se mole od iznenadne smrti bez pokajanja izbavljaš!
Raduj se, jer nas od neprijatelja vidljivih i nevidljivih zakriljuješ!
Raduj se, jer nas od napada zlobnih ljudi spasavaš!
Raduj se, Ti što u svim nevoljama onima što Ti pribegavaju pomažeš!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 3
Višnjom silom utvrdi nas što Tvome zastupništvu s verom pritičemo, Vladičice Blaga, i Tvoje nas posete i promišljanja udostoj, tminu tugomore i žalosti kojima smo obuzeti odgoneći, da, Tobom spasavani, Bogu kličemo: Aliluja!

Ikos Z
Neopisivo bogatstvo milosrđa imajući, Ti svima što se Tebi mole ruku pomoći pružaš, slabosti isceljujući, patnje prekidajući, strasti umirujući. Ne prezri, Vladičice Blaga, nas što Ti u žalostima i patnjama pritičemo i kličemo:
Raduj se, Mati sviju Jedina, Ti što nam milosrđe javljaš!
Raduj se, Ti što riznicu milosti Svoje svima štedro otvaraš!
Raduj se, jer tugu roditelja što se zbog čeda zabludelih svojih žaloste ublažuješ!
Raduj se, jer udovice krepiš!
Raduj se, jer siročadi dobro ustrojenje daruješ!
Raduj se, Uteho sviju tužnih!
Raduj se, jedina Nado očajnih!
Raduj se, Zastupnice i Potporo onih što od tugomore iznemažu!
Raduj se, blagonadežna Poseto telom i dušom bolnih!
Raduj se, premudro iscelenje ljudi svakovrsnim slabostima obuzetih!
Raduj se, jer se Tobom savršeno iscelenje nemoćnima po veri njihovoj podaje!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 4
Bura premnogih nevolja i iskušenja nosi nas, i od kovitlanja njihovog u svetu stradamo. No Ti, kao milostiva Mati Gospoda našega Spasa, ruke k Sinu Svome uzdigni, da pogleda na teške nevolje srdaca naših i iz bezdana očajanja izbavi nas što kličemo Njemu: Aliluja!

Ikos 4
Čujući, Presveta Djevo i Mati, kako si milost preizobilnu rodu hrišćanskome javljala i javljaš, ne ostavljajući nas u dane patnji i iskušenja i darujući nam od njih izbavljenje, molimo Ti se: od svake nevolje i žalosti čuvaj i zastupi sve nas, da Ti u miru kličemo:
Raduj se, Zastupnice naša, Ti što nas svemoćnim zastupanjem Svojim od svake nevolje izbavljaš!
Raduj se, Ti što za nas usrdno moljenje Gospodu prinosiš!
Raduj se, Ti što predstateljstvom Svojim pravedni gnev Božiji odgoniš!
Raduj se, Jer Ga na milost k nama priklanjaš!
Raduj se, jer pomoći Svojom onih što se u Te uzdaju ne ostavljaš!
Raduj se, jer one što se dobro podvizavaju sokoliš!
Raduj se, jer nas na dobro i korisno dušama našim upućuješ!
Raduj se, Ti što duše, brigama životnim natovarene na staranje o duhovnom navodiš!
Raduj se, nagrado dobra sviju vernih!
Raduj se, kazno pravedna onih što na svoju dužnost i čast zaboravljaju!
Raduj se, okrepljenje i povratku onih što su u ropstvu i okovima!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 5
Bogosvetli činovi angelski Tebe kao Mati sviju i Bogorodicu slave. Mi pak, Tebi se, Zastupnici našoj, klanjajući, umilno Ti blagovoljenje prinosimo, i, uzdajući se u milost Tvoju, skrušeno molimo: milostiva k nama budi, Vladičice, i od nevolja i patnji izbavi nas, da vazda milosrđe Tvoje proslavljamo, Bogu kličući: Aliluja!

Ikos 5
Sile nebeske, videći gde se molitvom Tvojom gnev Božiji odgoni, milosrđe Tvoje veličaju i slave. A mi grešni što na zemlji prebivamo, na Tebe izobraženu Bogomati Prečistu pogledajući, sa umilenjem kličemo:
Raduj se, Mati roda hrišćanskoga, koja nam milosrđe javljaš!
Raduj se, Ti koja se kraj Prestola Sina Tvoga neprestano za hrišćane moliš!
Raduj se, Ti što grehe naše ljubavlju Svojom pokrivaš!
Raduj se, Ti što nas milošću Svojom zastupaš!
Raduj se, jer vrelo radosti i utehe svima od Tebe ističe!
Raduj se, jer nas od međusobne borbe i raspri zaklanjaš!
Raduj se, jer neprijateljstvo i mržnju mirom i ljubavlju odgoniš!
Raduj se, jer tugu i smućenje srdaca naših ublažavaš!
Raduj se, Ti što gnevljivošću ispunjene urazumljuješ!
Raduj se, Radosti i Uteho onih što mir sa svima imajući žive!
Raduj se, Ti koja nas učiš da pustošne prelasti ovoga sveta preziremo!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 6
Milosti i čudesa Tvoja, Bogomati, svi ljudi pravoslavni propovedaju; jer Ti česnim pokrovom Svojim vasceli rod hrišćanski zakriljuješ. Stoga i mi vapaje k Tebi prostiremo: molitvama Svojim sve nas od beda i iskušenja izbavi, da Bogu uskliknemo skupa: Aliluja!

Ikos 6
Blagodat svetozarna od svečudesnih ikona Tvojih, Bogomati, prosija; i njima pritičući, Tebi se molimo: oblak iskušenja što se diže na nas odagnaj, da Ti kličemo:
Raduj se, Ti koja česne ikone Svoje čudesima proslavljaš!
Raduj se, Ti koja prozbe onih što se pred tim ikonama mole svagda uslišiš!
Raduj se, Ti što one u nevoljama zastupaš!
Raduj se, jer onima što se u Te uzdaju spasenje daruješ!
Raduj se, za sve pred Bogom Predstateljnice i Molitvenice!
Raduj se, roda hrišćanskoga Zastupnice, od Boga nam darovana!
Raduj se jer si hramova naših ukras najdivotniji!
Raduj se, blagoslove domova hrišćanskih!
Raduj se, ljudi pravoslavnih Pokrove i Zastupanje!
Raduj se, celog sveta očišćenje!
Raduj se, jer sve dobro i korisno što od Tebe ištemo daruješ!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 7
Želeći da pučinu milosrđa Svoga projaviš, Prečista, igumanu obitelji Vatopedske na Atosu dala si zapovest da kapije manastirske ne otvara, da bi Tvojim zastupništvom inoci izbegli napad razbojnika što im po sudu Božijem predstojaše, stoga, izbavivši se milošću Tvojom od nevolje i iskušenja, svi inoci Bogu zakliktaše: Aliluja!

Ikos 7
Divno si čudo javila, Bogomati, i inocima spasenje od svete ikone Svoje obećala, i izgled lika Tvoga Prečistoga Sina što na ikoni beše izmenila. Toga radi, videvši čudo ovo veliko i preslavno, svi ljudi zakliktaše Tebi:
Raduj se, Ti koja si svete ikone Svoje na zemlji svima na spasenje blagovolela javiti!
Raduj se, Ti koja nam ikonama Svojim milosrdno zastupanje javljaš!
Raduj se, Ti što kroz sveta izobraženja Tvoja i sada čudesa izlivaš!
Raduj se, Ti što njima patnje naše i žalosti odgoniš!
Raduj se, jer na ikonu Tvoju pogledajući, Tebi se Samoj klanjamo!
Raduj se, jer se milostivim zastupanjem Tvojim mi grešni spasavamo!
Raduj se, jer si svetim ikonama Svojim grad naš osveštala!
Raduj se, jer si time srca vernih razveselila!
Raduj se, Ti što si gradove i sela ruska (i srbska) čudotvornim ikonama Svojim od razaranja spasla!
Raduj se, Ti što si zemlju našu od ropstva izbavljala!
Raduj se, jer utehom i radošću one što se pred česnom ikonom Tvojom mole veseliš!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 8
Stranci i prolaznici na zemlji svi smo, po reči Apostolskoj: nevolje od neprijatelja, patnje od najbližih, žalosti od lažne braće i srodnika podnoseći, u svakoj oskudici prebivamo. Ti pak, Vladičice, Milostiva Utešiteljka budući, u tiho nas pristanište otkormilari i moli Sina Tvoga da nam utehu i radost podari, da Mu kličemo svagda: Aliluja!

Ikos 8
Čitavo je življenje naše na zemlji patnjom i žalošću ispunjeno: gle, slava ne opstaje, bogatstvo prolazi, prijatelje i najbliže smrt odnosi, telo u nemoći strada, iznemogava i duh naš. Stoga k Tebi pripadamo, o Bogomati, pred prečistom ikonom Tvojom klanjajući se radošću i utehom ispuni žalosno srce naše, da Ti kličemo:
Raduj se, Ti koja sve što Ti pritiču milošću Svojom zakriljuješ!
Raduj se, Milostiva, koja i nas miluješ!
Raduj se, Domostrojiteljice, Ti što život naš dobro uređuješ!
Raduj se, Ti što radošću i utehom tuge naše odgoniš!
Raduj se, jer sa Sinom Svojim i Bogom zanavek caruješ!
Raduj se, jer moljenja za nas Njemu vazda prinosiš!
Raduj se, Ti što surovost srca našega smekšavaš!
Raduj se, Ti što očajnike nadanjem veseliš!
Raduj se, jer zastupništvom Tvojim neprijatelje naše odgoniš!
Raduj se, jer nas od zamki duha zlobe spasavaš!
Raduj se, Ti što vernima silu i odvažnost protivu đavola podaješ!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 9
Svi činovi angelski ugledaše Tebe, Bogomati, gde kraj prestola Sina Tvojega predstojiš i za sve se hrišćane moliš, i proslaviše Te, jer Ti moćnim zastupništvom Svojim grešne zakriljuješ, one što k Tebi pribegavaju od nevolja izbavljaš, žalosti naše radošću odgoniš i moliš se za sve što Ti sa verom kliču: Aliluja!

Ikos 9
Rečitost ljudska nije kadra dostojnu hvalu Tebi, Presveta Bogorodice, uzneti, i neizbrojiva čudesa Tvoja kojima nas prosvetljuješ opevati. Mi pak, znajući dobrotvorstva Tvoja, svom dušom radujući se, kazujemo Tebi:
Raduj se, Ti koja nas od iskušenja predstateljstvom Svojim štitiš!
Raduj se, Ti koja nas od svake nevolje zastupništvom Svojim zaklanjaš!
Raduj se, Ti što nas od pravedne pretnje Božije koja se diže na nas umilenjem Tvojim oslobađaš!
Raduj se, Ti što nas od najezde naprijateljske spasavaš!
Raduj se, Ti što od zla domaćega i bratoubilačke borbe ograđuješ!
Raduj se, jer one što Ti sa nesumnjivom verom pritiču od smrtonosne rane isceljuješ!
Raduj se, jer Pravdu Božiju umilostivljuješ!
Raduj se, zemlje naše pravoslavne Zaštitnice!
Raduj se, sviju vernih Blaga Zastupnice!
Raduj se, sviju trudbenika pomoći i kreposti!
Raduj se, svima nama topla Predstateljnice!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 10
Želeći da rod ljudski od večite muke i prelasti vražije spase, Čovekoljubac Gospod Tebe, Mati Svoju, nama na zemlji na radost i utehu darova, da onima što im se nepravda čini Zastupnica budeš, očajnicima Uzdanica, tužnima radost, žalosnima uteha i da u nevoljama i iskušenjima spasavaš sve što k Tebi pritiču, s verom kličući: Aliluja!

Ikos 10
Bedem Ti si i zastupništvo svima što Ti sa verom i ljubavlju pritiču, Vladičice Prečista; stoga Ti se molimo: zastupi i zakrili i ogradi od iskušenja, ogorčenja i nevolja sve nas jadne i bespomoćne, koji sa ljubavlju kličemo:
Raduj se, Mati Božija, koja si nas ljubavlju materinskom uzljubila!
Raduj se, jer materinska molitva Tvoja, što Vladiku umilostivljuje, mnogo čini!
Raduj se, Milosrdna, Ti koja nam dveri milosrđa Božijeg otvaraš!
Raduj se, Ti što nas na dela milosrđa podstičeš!
Raduj se, jer nas ispunjavanju zapovesti svetih učiš!
Raduj se, jer nas na ljubav prema bližnjima upućuješ!
Raduj se, jer grešnike na pokajanje pozivaš!
Raduj se, jer nadolazeći oblak žalosti i patnji odgoniš!
Raduj se, Ti što plamen strasti naših gasiš!
Raduj se, Ti što tminu iskušenja razgoniš!
Raduj se, jer Svojim moljenjem od Boga sve što je na korist nama podaješ!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 11
Sveumilno pojanje prinosimo Tebi mi, sluge Tvoje, Bogorodice, kao Zastupnici svesilnoj roda hrišćanskoga: jer k Tebi u iskušenjima i patnjama pribegavamo i pred Tobom u nevoljama suze ronimo, Bogu pojući: Aliluja!

Ikos 11
Svetozarno ikone Tvoje svete, na osvećenje i utehu nama projavljene, blistaju. Mi pak, štujući ih s ljubavlju i verom pred njima pripadamo, Tebi kličući:
Raduj se, Mati Boga Istinitoga, Ti što duše blagočestive prosvećuješ!
Raduj se, Utešiteljko naša, koja srca obremenjena umiruješ!
Raduj se, Ti koja svima što Te prizivaju ruku pomoći pružaš!
Raduj se, Ti što nama koji Te Majkom Božijom nazivamo i čestvujemo neprestano pomažeš!
Raduj se, jer onima što se u Te uzdaju i u veri žive nepostidni kraj življenja daruješ!
Raduj se, jer nas u iznenadnim nevoljama što nas snalaze krepiš!
Raduj se, zaštito od nasilja i iznenadne smrti!
Raduj se, ogrado od kradljivaca!
Raduj se, jer iz srdaca naših zavist i nebratoljublje iskorenjuješ!
Raduj se, jer od spletki, kleveta i poruge štitiš!
Raduj se, jer one što od vere i Crkve otpadaju urazumljuješ i na put istine vraćaš ih!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 12
Blagodat Božiju u Sina Tvoga izmoli za nas, Bogoroditeljko Prečista, i ruku nam pomoći pruži, zaštiti nas pokrovom krila Tvojih, od nevolje i iskušenja izbavi nas, odagnaj od nas svakoga neprijatelja i protivnika, život naš umiri, Vladičice, i stradalnicima u žalosti pomozi, da, Tobom spasavani, Bogu pojemo: Aliluja!

Ikos 12
Milosti i čudesa Tvoja opevajući, Bogoroditeljko, svi Te kao tvrdu Predstateljnicu našu hvalimo, i verujemo i uzdamo se da ćeš dobra privremena i večna isprositi, o Blaga, svima koji Ti kliču ovako:
Raduj se, nepostidna Nado naša za života i posle končine!
Raduj se, Ti što onima koji se u Tebe uzdaju mirni kraj življenja daruješ!
Raduj se, Ti što sve koji iskreno veruju blagosiljaš!
Raduj se, jer maloverne i sujeverne urazumljuješ!
Raduj se, jer one što ikone Tvoje svete ne štuju kažnjavaš!
Raduj se, jer onima što se ikonama Tvojim klanjaju i Tebe na pomoć prizivaju pomažeš!
Raduj se, Ti što gordošću uma ispunjene i one što se od svete Crkve udaljavaju smiruješ!
Raduj se, Ti koja one što se dobrima ovoga sveta prelašćuju, i mnogobrižje za njih pokazuju, svetlošću istinitog dobra obasjavaš!
Raduj se, Ti što u mladosti na dobro i čisto življenje upućuješ!
Raduj se, Ti što u starosti od okamenjenosti srca čuvaš!
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 13
O, Sveopevana i Svemilostiva Mati, Prečista Gospođo Bogorodice! Usliši glas slugu Tvojih što Ti se mole, i, primivši ovo malo moljenje naše, izbavi nas od svake nevolje, patnje i iskušenja: pruži nam u životu ruku pomoći, neprijatelje naše obori, slabosti isceli, svaku zlobu i neprijateljstvo od nas udalji, u žalostima svagdašnjim radost i utehu podari i od buduće muke poštedi sve što Ti kliču: Aliluja, aliluja, aliluja!
(triput)

Ikos 1
Angela mnoštvo i sve vojske nebeske Tebe, Mati sviju Bogorodicu, slave, jer radosti i utehe srcima ljudskim, patnjama opkoljenim, izlivaš. Stoga i mi, žalostima obremenjeni, nadu na spasenje u Tebi stekavši, sa umilenjem kličemo Ti ovako:
Raduj se, materinsko blagovoljenje k nama grešnima!
Raduj se, tvrdo zastupništvo onih što k Tebi pribegavaju!
Raduj se, Ti što blagost Božiju ljudima podaješ!
Raduj se, Zastupnice roda hrišćanskoga!
Raduj se, jer Tebe svaki naraštaj zemaljski za Majku Božiju priznaje!
Raduj se, jer se molitvama Tvojim žalosti naše umiruju!
Raduj se, jer se zauzimanjem Tvojim dobre prozbe naše ispunjuju!
Raduj se, Ti što blagodat i milost ikonama Svojim nama javljaš!
Raduj se, Ti što svet od potopa grehovnog spasavaš!
Raduj se, jer se oni što se Tebi mole od svakog zla čuvaju!
Raduj se, jer se česne ikone Tvoje čudesima proslavljaju!
Raduj se, radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daruješ!

Kondak 1
Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se odvažno za nas bori, mi, sluge Tvoje, pobedne zahvalne pesme uznosimo, jer smo se od zala izbavili. No i sada, pošto nepobedivu moć imaš, od svih nas opasnosti i patnji oslobodi, da ti kličemo:
Raduj se, Radosti naša, Ti što radost i utehu vernima daješ!

Molitva Presvetoj Bogorodici
Nado svih krajeva zemaljskih, Prečista Djevo Bogorodice, Uteho i Radosti naša! Nemoj se nas grešnih gnušati, jer se u Tvoju milost uzdamo. Ugasi plamen grehovni i pokajanjem orosi isušena srca naša; um naš od pomisli grehovnih očisti. Primi moljenja što Ti se od duše i srca sa uzdisajima prinose; budi nam Zastupnica pred Sinom Tvojim i Bogom i gnev Njegov od nas udalji materinskim molitvama Svojim. Veru pravoslavnu u nama utvrdi, duh straha Božijeg, duh smirenja, trpljenja i ljubavi u nas udahni; duševne i telesne rane isceli, i buru zlih napadaja neprijateljskih utišaj; breme grehova naših skini i nemoj nas ostaviti da do kraja propadnemo; podari nam milost Tvoju i sveti blagoslov Svoj podaj svima što ovde stoje i Tebi se mole; i vazda prebivaj s nama, radost i utehu, pomoć i zastupništvo onima što Ti pritiču darujući, da Tebe svi mi slavimo i veličamo, do poslednjeg daha našega. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.