Akatist prepodobnom Sampsonu stranoprimcu

Kondak 1.

Poštujući te kao od Gospoda izabranog lekara blagodatnog i stranoprimca milostivog,

i s ljubavlju molitveno pripadajući časnoj ikoni tvojoj, proslavljamo te dostojno i sa ljubavlju. A ti, imajući veliku smelost pred Gospodom, od svake nas nevolje izbavi, da ti kličemo:

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Ikos 1.

Angelima na Nebu, koji neprestano slave Tvorca i Vladiku svih, Boga, upodobio si se još na zemlji, Sampsone Bogonadahnuti, jer si divnim dobrim delima svojim i trudom velikim proslavio Oca Koji je na Nebesima, blagost Njegovu i neizrecivo milosrđe ljudima objavljujući. Sada pak, u Nebeskim naseljima slave prebivajući, ne zaboravi nas koji ti s ljubavlju kličemo:

Raduj se, preveliki podražatelju angela!

Raduj se, Cara slave blagi i verni služitelju!

Raduj se, dostojni izabraniče Božiji!

Raduj se, slugo milosrđa Očevog!

Raduj se, sveštena glavo Bogomudrošću prosvećena!

Raduj se, nedogledna visino u neprestanim molitvama!

Raduj se, jer si blagi jaram Hristov na ramena svoja uzeo!

Raduj se, jer si u radost Gospoda svoga ušao i venac nepropadljivi od Njega primio!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 2.

Videći očima vere kako si se radi Bogougodnog žitija tvoga uselio u obitelj prepodobnih, gde prebiva svetlost nezalazna, i dostojno se zboru onih koji su od Boga proslavljeni prisajedinio, Gospodu, Koji te izabra, da budeš naslednik večnoga Carstva Hristovog, uznosimo pohvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum si u dobrodetelji pokazao, Bogomudri Sampsone, a u razumu uzdržanje, u uzdržanju trpljenje, u trpljenju blagočestivost, u blagočestivosti bratoljublje: svemu tome začetak beše plamena vera tvoja. Stoga hvalimo od početka dobrodeteljno žitije tvoje i podvig, oče prepodobni, i proslavljamo te ovako:

Raduj se, staroga slavnog Rima prekrasni izdanče!

Raduj se, časnih i visokorodnih roditelja grano blagorodna!

Raduj se, vere i blagočešća od mladosti usrdni revnitelju!

Raduj se, jer si lestvicu duhovnih dobrodetelji u sebi mudro izgradio!

Raduj se, u učenja ljudske mudrosti posvećeni!

Raduj se, jer si radi služenja siromasima lekarsku mudrost izučio!

Raduj se, od mladosti svoje slugo iskreni Gospoda Hrista!

Raduj se, jer si Njega radi sva lišavanja podneo!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 3.

Silom Svevišnjega osenjivan, u veri, nadi, ljubavi i razumu blagodatno si uzrastao, preblaženi. Učenjima ljudskim razumevanje Božanskog pisma pridodao si, i izučivši ljudsku veštinu lekarsku, blagodatnu silu isceliteljsku dobrodeteljima svojim od Gospoda si sticao, pripadajući My smelo, sa verom i ljubavlju svagda vapijući: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući veliku revnost za Gospoda, odrekao si se sebe, divni podvižniče Sampsone, da bi My svim srcem svojim i životom poslužio, i ostavivši imanje i uzevši Krst svoj, pošao si za Hristom; po prestavljenju roditelja, koji ti imanja mnoga ostaviše, bogatstvo truležno razdao si siromasima, i robovima svojim slobodu podarivši, postao si Bogomoljac, stranstvujući. Stoga ti umilno kličemo:

Raduj se, jer si Jevanđelsku reč sledio!

Raduj se, jer ono što valja nisi oklevao da činiš!

Raduj se, jer si u životu zemaljskom Jedinoga Gospoda Hrista svim srcem zavoleo!

Raduj se, jer si Njega Jedinog svim razumom tražio!

Raduj se, jer si radi ljubavi Njegove sve prolazno za trulež i ništavilo smatrao!

Raduj se, jer si Njega radi sve lepote sveta prezreo!

Raduj se, jer si propadljivo bogatstvo nepropadivim i večnim zamenio!

Raduj se, jer si na Nebu, a ne na zemlji srcu svome riznicu stekao!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 4.

Kada začu reči Gospodnje: „Prodaj sve što imaš i razdaj siromasima; … i hajde za Mnom“, mladić iz priče Jevanđelske, smućivan burom pomisli o sticanju, otide žalostan. Ti pak, oče, s radošću blagu reč Hristovu posluša, i oslobodivši se uza bogatstva, u proste haljine odeven i s pojasom o bedrima, savršenstvo po reči Božijoj sticaše, da bi nesmetano mogao slaviti Boga pojući: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušajući glas Gospodnji, koji te u duhu zvaše, Bogonosni oče naš Sampsone, stari Rim si ostavio i u pustinji se nastanio, kao nekada Ilija, da uspevši se na visinu dobrodetelji, poslužiš vernima u Novom Rimu, gradu cara Konstantina. U njemu si dom našao i tu se nastanio, namernike i siromahe tešeći, nemoćne primajući, svako im dobro Hrista radi tvoreći i isceljenje bolesnima brzo darujući. Mi pak, znajući to, hvalimo te ovako:

Raduj se, krine pustinjski, jer te Bog u veliki grad dovede da ga tobom ukrasi!

Raduj se, jer si gradu Konstantinovom lepotu milosrđa svoga pokazao da se proslavi u njemu vera sveta!

Raduj se, jer si tamo Hrista gladna nahranio i žedna napojio!

Raduj se, jer si Ga kao gosta primio i naga odenuo!

Raduj se, jer si Ga bolnoga posetio i utočište My pružio kada nemaše gde glavu zakloniti!

Raduj se, jer si Gospodu dobro učinio učinivši najmanjoj braći Njegovoj!

Raduj se, preblaženi, jer si kroz siromahe, bolne i bezdomne Samome Hristu poslužio! Raduj se, jer si blaženi glas Njegov začuo: „Hodite, blagosloveni Oca Mojega; Primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta“!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 5.

Božansku čudotvornu silu skrivao si, prepodobni, ljudskom veštinom lekarskom, velikog smirenja svoga radi, da ne budeš kao čudotvorac slavljen i poštovan od ljudi. Ali se blistanje luče ne da sakriti, kao ni grad što navrh gore stoji. Stoga, videvši silu Božiju, koja kroz tebe isceljuje, patrijarh te s radošću u prezvitera rukopoloži, da u zboru jereja vapiješ Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Pateći od bolesti neizlečive, car Justinijan mnoge iskusne lekare dozva, pa pošto ne mogahu da ga izleče, on sa suzama zavapi Bogu, moleći usrdno za isceljenje. Smilovavši se, Gospod mu u viđenju noćnom pokaza tebe, oče Sampsone, kao lekara blagodatnog koji ga može isceliti; i dozvavši te s toplom verom, car te s umiljenjem celiva, sa suzama moleći za isceljenje, i posle toga ozdravi. Znajući to, prepodobni, kličemo ti ovako:

Raduj se, slugo Svevišnjeg Cara, Koji te posla da caru zemaljskom blagi pomoćnik budeš!

Raduj se, lekaru izvrsni koji si tešku bolest carevu blagodaću čudesno iscelio!

Raduj se, utešitelju žalosnih, jer sve koji ti pritiču radošću ispunjavaš!

Raduj se, radosti vernih, jer si caru i ljudima njegovim veselje u Gospodu isceljenjem darovao!

Raduj se, besrebreniče divni, jer si se bogatih darova carskih, zlata i srebra odrekao!

Raduj se, stranoprimče milosrdni, jer si srce carevo na podizanje gostoprimnice i bolnmce potakao!

Raduj se, graditelju čudesni, jer si bez zlata i srebra dom prebogati bolnima i sirotima podigao!

Raduj se, jer si siromahe i bolne zavoleo i do končine im svoje dobro služio!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 6.

Uspomenu tvoju, sveti Sampsone, časna Crkva slavi, jer si u trudu lečenja i primanja stranstvujućih siromaha dobru starost dočekao, a kada ti se čas končine približi i duša se tvoja blažena od tela poče odvajati, ne znajući za strah smrtni, svetao si se licem pokazao i radostan Gospodu prestavio, da svagda sa Njim budeš, sa angelskim likovima vapijući: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasja blagodatna ljubav tvoja prema sirotima i bolesnima u zemnom životu tvome, oče Sampsone, i nje radi podignute behu gostoprimnica i bolnica tvoja, ali ni po odlasku sa ovoga sveta, tvoja briga za njih ne prestade: jer si divnim čudom od stihije ognjene ogradio obitelj tvoju. Diveći se tome, sa strahopoštovanjem ti kličemo:

Raduj se, u životu ovozemaljskom stranoprimče blagodatni!

Raduj se, i po prestavljenju svome namernika i ubogih pokrovitelju pouzdani!

Raduj se, jer si u životu zemaljskom sirotinji pribežište i izbavljenje bio!

Raduj se, jer si iz Nebeskih naselja pomoćnik i zastupnik obitelji svojoj ostao!

Raduj se, jer si obitelj svoju, razbesnelom ognju izloženu, s Nebesa posetio!

Raduj se, jer si plamenu zapretio i od doma ga svoga ka drugom mestu upravio!

Raduj se, jer se po tvojim molitvama velika kiša prosu i plamen ugasi!

Raduj se, jer se utočište sirotih i bolnih tobom od požara spase!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milosšivi i lekaru predivni!

 

Kondak 7.

Hoteći da kroz tebe, oče Sampsone, objavi neizrecivo milosrđe prema ljudima, čovekoljubac Gospod te i po mirnoj končini tvojoj kao iscelitelja izvrsnog pokaza, jer Teodoritu slavnom, koji ljuto stradaše, ti se u snu javi i isceljenje mu podari, kao što si i boljara Lava, koji obole od neizlečive bolesti, skupa sa svetim vračima Kozmom i Damjanom zdravim učinio. Tako si i blagorodne i slavne, skupa sa ubogima i bolnima, potakao da blagodarno vapiju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Po odlasku tvome sa ovoga sveta, čudotvorče Sampsone, novi se istočnik isceljenja od tebe pojavi, u hramu telesnoga i duhovnog rođaka tvoga mučenika Mokija, gde položeni kovčeg tvoj poče da toči celebno miro. Njime se oboleli od svakojakih bolesti sa verom pomazivahu, zdravlje dobijahu i ovako te proslavljahu:

Raduj se, dubino smirenoumlja Bogom proslavljena!

Raduj se, jer si se po mirnoj končini svojoj mnogim čudesima proslavio!

Raduj se, čudotočiva reko sile celebne!

Raduj se, jer Bog tvoje mošti divnim isceljenjima proslavi!

Raduj se, jer si visokorodnog Lava, zanemoćalog, mirom koje isticaše iz tela tvoga ukrepio!

Raduj se, jer si ga na staranje o tvojoj gostoprimnici, da ni u čemu ne oskudeva, potakao! Raduj se, jer si mirom sa časnih moštiju tvojih slugu Georgija vodene bolesti oslobodio! Raduj se, jer izobiluješ tolikim čudesima da nam vremena nedostaje opevati ih!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 8.

Poštujući podvige ljubavi tvoje prema ubogima i bolnima, i diveći se čudima koja si učinio, blagočestivi ljudi drugi dom i bolnicu kraj tvojih sazidaše, a patrijarha umoliše da gostoprimnicu tvoju, u kojoj si se podvizavao, u hram posveti, da se u njemu proslave čudesa i milosrđe tvoje, i Bogu uznese pesma hvalebna: Aliluja!

 

Ikos 8.

Svom mišlju svojom u Gospodu se nastanivši i naslađujući se sazercanjem nepropadljive slave Njegove, nisi prezreo, oče Sampsone, pritešnjenost i uvrede koje od domoupravitelja nemarljivih trpeše ubogi i bolni iz obitelji tvoje, ti brzim zastupništvom otkloni od njih. Tako te i mi molimo, prepodobni, da nas, nemoćne, od zlobe ljudske i uvreda ogradiš pokroviteljstvom svojim, da bismo ti s ljubavlju klicali ovako:

Raduj se, pokrove Nebesni onima koji se pod krovom doma tvoga nastaniše!

Raduj se, uvređenih brzi pomoćniče!

Raduj se, jer nepotkupno kažnjavaš one koji drugima uvrede nanose!

Raduj se, jer si Enesija graditelja, nemarljiva i lenja, urazumio!

Raduj se, jer si ga porazio bolešću i nemim učinio da bi ga spasenju priveo!

Raduj se, jer si ga pretnjom svojom na dobar put upravio!

Raduj se, jer si Evstratija graditelja, koji se ne staraše o tvojim bolesnicima i siromasima, naučio šta mu valja činiti!

Raduj se, jer si ga gnevnim javljanjem svojim i isceljenjem bolesti na dobro služenje upravio!

Raduj se, sveti Samisone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 9.

Ljudi svih položaja: carevi i robovi, ubogi i bogati, oni prosta roda i visokorodni, poštovahu te, prepodobni, u gradu i carstvu ravnoapostolnog cara Konstantina, odakle zasja u otačastvu našem sveta vera Pravoslavna, a skupa s njom i slava i uspomena tvoja, i poklonivši se tebi, oče Sampsone, u zemlji našoj, tvoji novi poštovaoci, sinovi i kćeri, od siromaha do careva, s verom vapijahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici ne mogu dostojno proslaviti silu pomoći i zastupništva tvoga koju si vojsci i narodu našem, u dane kada slaviše časnu uspomenu tvoju, objavio. Stoga ti pripadamo i molimo se, prepodobni: budi svagda zastupnik i zaštitnik naš protiv neprijatelja, čuvajući u miru i punoti Svetu Crkvu našu i zakriljujući molitvama tvojim verne duše koje ti kliču ovako:

Raduj se, jer si zemlju rusku, koja Hrista primi, zavoleo!

Raduj se, jer si njen dobropobedni zaštitnik u najezdama neprijateljskim bio!

Raduj se, jer si silu vojnika naših protiv neprijatelja mnogostruko ukrepio!

Raduj se, jer si njima, kao vernima, pobedu nad buntovnim neprijateljem podario!

Raduj se, jer si Hristoljubivog kneza Vsevoloda mišicom krepkom protiv neprijatelja

naoružao!

Raduj se, jer si jednoverne, ali nepokorne i verolomne neprijatelje njegove porazom urazumio!

Raduj se, jer si ljude koji se tebi i Bogorodici Djevi sa blagovernim knezom moljahu uslišio!

Raduj se, jer si im na dan uspomene tvoje pobedu nad neprijateljem i prekid međusobica darovao!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 10.

Želeći da spaseš od očajanja i pogibije one koji ti s verom priticahu i moljahu pomoć tvoju, izmolio si za njih milosrđe Svedobrog Vladike; time si oce naše od davnina naučio da te hvale i poštuju kao zastupnika u nevoljama i pokrovitelja zemlje naše, i da Bogu, Koji nam tebe, molitvenika i brzog pomoćnika, podari, kliču pohvalno: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si neoboriva bio carstvu našem kada se na njega ustremiše neprijatelji premnogi da silu našu slome i teški nam jaram nametnu. Ti si, oče i pokrovitelju naš Sampsone, zastupništvom svojim pred Gospodom, Koji je jedini silan i moćan u ratovima, blagovernog cara našeg Petra ukrepio i pobedu mu veliku nad neprijateljem na polju Poltavskom darovao. Stoga ti blagodarno i umilno kličemo:

Raduj se, jer si zemlju našu od pokoravanja i ropstva sačuvao!

Raduj se, jer si silu naših neprijatelja zastupništvom svojim porazio!

Raduj se, jer si cara našeg pobednikom slavnim učinio!

Raduj se, jer si ga nepovređenim u boju sačuvao!

Raduj se, jer si slavu zemlje naše pravoslavne učvrstio!

Raduj se, jer si drsku gordost inorodnog neprijatelja koji na nas usta porazio!

Raduj se, jer si rog plemena našeg među narodima pobedonosno proneo!

Raduj se, poborniče naš, hvalo i slavo naša!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 11.

Pojanje ti sveumilno prinosimo, kao pomoćniku brzom, zaštitniku krepkom, pokrovitelju nepostidnom, dobrotvoru milosrdnom. Iz žitija tvoga mnogotrudnog, čudesa natprirodnih, zastupništva smelog učimo se Bogu, divnome u svetima Svojim, uznositi pohvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao videlo svetozarno pojavio si se u starini na istoku, i kao sunce blagodatno zasijao si u zemlji ruskoj, mrak uninija i nevolja odgoneći, prosvećujući nadom srca onih koji tvoju pomoć u mukama mole i grejući toplinom blagodati svoje ohladnele duše pokolebane vetrom neverja. Stoga ti sinovi ruski kliču ovako:

Raduj se, jer te hramovi ruski slave!

Raduj se, jer te Poltavska zemlja veliča!

Raduj se, jer si grad naš prestoni pobedom Petra utvrdio!

Raduj se, jer ti car iz poštovanja hram u njemu podiže!

Raduj se, jer se u hramu tvome verni ljudi sa strahopoštovanjem ikoni tvojoj klanjaju!

Raduj se, jer se suze umiljenja, patnji i bolova pred ikonom tvojom uzalud ne prolivaju! Raduj se, jer siroti i bezdomni i danas tobom utočište dobijaju!

Raduj se, jer te ljudi naši, bogati i ubogi, iz ljubavi ocem nazivaju!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 12.

Blagodat i milost veliku izmoli nam s Neba, prepodobni oče naš Sampsone, i moli se Gospodu da očuva zemlju rusku celu i nepokolebivu, Crkvu svetu od neverja, otpadništva i jeresi nepobeđenu, a nas koji ti s verom pritičemo da izbavi od napasti i bolesti, da bismo Bogu, Koji nam tobom dobro tvori, klicali: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući ti u crkvi Pravoslavnoj, u otačastvu i prestonom gradu našem pesmu pohvalnu, proslavljamo te, prepodobni oče naš Sampsone, i molimo: ne ostavi nas maloverne, nemoćne, malodušne i tužne bez pokroviteljstva tvoga i pomoći, i ukrepi nas na putu mnogotrudnom u Carstvo Nebesko, u kome sa svima svetima blažen prebivaš, da ti s ljubavlju od sveg srca vapijemo:

Raduj se, prijatelju Hristov, jer si sve što Hristos zapoveda tvorio!

Raduj se, jer si bližnje, kao i Hristos verne Svoje, više od sebe zavoleo!

Raduj se, lečilište blagodatno isceljenja besplatnih!

Raduj se, ljubavi i utehe širino nedogledna!

Raduj se, radosti skrivena onih koji milostinju tajno tvore!

Raduj se, drvo senovito onih koji se u znoju trude!

Raduj se, slušaoče uzdaha tajnih koji dobro na zemlji nevidljivo tvoriš!

Raduj se, jer znamo dobra dela tvoja i proslavljamo Oca našeg Koji je na Nebesima!

Raduj se, sveti Sampsone, oče milostivi i lekaru predivni!

 

Kondak 13.

O, prepodobni oče naš Sampsone, predivni čudotvorče i iscelitelju, blagi utešitelju, milostivi stranoprimče i brzi zastupniče! Primi ovu malu hvalu koju ti uznosimo, i stojeći svagda pred Prestolom Životvorne Trojice, moli za sve nas koji poštujemo uspomenu tvoju, da se neizrecivo milosrđe Božije, koje spasava verne od nevolja u zemaljskom životu i od gorkoga udesa u životu večnom, izlije i na nas koji sa nadom i verom pojemo Bogu: Aliluja! (tri puta)

 

(Ovaj kondak se čita tri puta, pa zatim: Ikos 1. i kondak 1. i molitve, na kraju.)

 

Molitva 1.

O, zastupniče naš pred Gospodom i topli molitveniče, prepodobni oče Sampsone! Ti vidiš sa Neba kako propadamo u nevoljama i žalostima: jer raste među nama neverje, otpadništvo i razdor, oskudevamo u ljubavi, umnožavaju se bezakonja i sablazni, bolesti i patnje mnoštva bezdomnih, gladnih i sirotih. Odakle, oče, da dobijemo snagu da odolimo sablaznima sveta, brinemo o bolnima i sirotima, i sačuvamo u srcima našim ljubav, veru Hristovu i nadu pravoslavnih, ako nam ti ne pomogneš svojim toplim zastupništvom, moleći pomoć od Boga u nemoćima našim? Sačuvaj mir i punotu Svete Crkve i sve nas ogradi i sačuvaj nepokolebljive među nevernicima koji hule na veru našu, gradi nas od sablazni, potakni srca bogatih namilost prema sirotima, prozeblima, gladnima i bezdomnima, zaustavi umnožavanje žalosti i bolesti, gladi i drugih nevolja koje nas ranjavaju, podaj olakšanje napaćenoj deci, pošalji od Gospoda

ukrepljenje, utehu i radost ženama koje trpe porođajne muke i svima koji su na teškim radovima, u bolnicama i tamnicama, da svi proslavimo u Trojici slavljenoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

 

Molitva 2.

O, topli molitveniče, milostivi oče, prepodobni Sampsone! Moli Boga za mene grešnog i pošalji mi od Svedobrog Vladike pomoć i izbavljenje: jer je privremen život moj i prepun muka, žalosti i bolesti. Ukrepi srce moje, i ne dopusti da iskušenja mnoga nadvladaju male snage moje, nego mi pomozi zastupništvom svojim i usred nevolja i beda upravi put moj u Carstvo Nebesko, da hvalim i veličam proslavljenog u tebi Gospoda u sve vekove. Amin.

 

Cveti Sampson svojim zastupništvom pred Bogom ima blagodatnu silu da pomaže onima koji su u nevoljama, u bolesti, siromašni, izbeglice i koji nemaju kuću ili stan.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.