Akatist ikone Presvete Bogorodice “Vaspitanje“

(Molitva Njoj pomaže pravilnom vaspitanju i odgajanju dece u pobožnosti.)

 

Kondak 1.

Tebi, odabranoj od Vojvode i dobroj Vaspitačici roda hrišćanskog, izbavljeni od zla, blagodarnost uznosimo mi, sluge Tvoje, Bogorodice. A Ti, pošto imaš moć nepobedivu, čeda moja od svih nevolja oslobodi, da Ti sa suzama vapijem:

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Ikos 1.

Umoli Sina Tvoga i Boga, Presveta, Angela s Nebesa čedima mojim da pošalje, kao što je i Tebi poslan Čuvar svesilni – Gavrilo Arhangel, i udostoj me da Ti kličem:

Vaspitaj čeda moja, da angeli zemni budu!

Vaspitaj čeda moja, da ljudi nebeski budu!

Vaspitaj čeda moja, da Tebi služe!

Vaspitaj čeda moja, da Ti kliču: Raduj se, blagodatna, Gospod je s Tobom!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 2.

Pogledaj na moje roditeljsko moljenje za čeda moja, kojim od Tebe jedine pomoć ištem, primi ih pod časni i milosrdni pokrov Tvoj, Bogu da kliču: Aliluja!

 

Ikos 2.

Čedima mojim podari razum da Ti dobro posluže, i ispuni srca njihova premudrošću nebeskom, daruj da nju jedinu zavole i da prezru zemaljsko, a mojim ustima daruj da Ti zavape:

Vaspitaj čeda moja, da budu mudra poput zmije, a bezazlena poput goluba!

Vaspitaj čeda moja, premudra da budu u borbi protiv zamki đavolskih!

Vaspitaj čeda moja, da mudro ustroje život svoj po uzoru na svete ljude!

Vaspitaj čeda moja, hraneći ih mlekom premudrosti Božije, da je, skrivenu, celog života svojeg traže!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 3.

Neka Tvojim neumornim zastupništvom pred Sinom Tvojim sila Višnjega oseni čeda moja, da, poznavši materinsko milosrđe Tvoje prema svima koji s verom pripadaju Bogu, kliču: Aliluja!

 

Ikos 3.

Primivši od Boga čeda svoja, ne želim da ih vidim u naseljima večne muke, već zapisane u Knjizi života, kao naslednike života večnog. Toga radi, Prečista Djevo, prikloni uho k moljenju mome dok Ti vapijem:

Vaspitaj čeda moja, da se izbave od večnih muka!

Vaspitaj čeda moja, da naslede život večni!

Vaspitaj čeda moja, da u pokajanju život provode!

Vaspitaj čeda moja, usrdno da se trude blagodat Duha Svetoga da steknu!

Vaspitaj čeda moja, da se trude da dosegnu Carstvo Nebesko!

Vaspitaj čeda moja, da zapisana u knjigu života budu!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 4.

Mučena burom nedoumice kako da čeda svoja životu večnom uputim, milosrđu Tvome prebogatom pribegavam plačući, i sa nadom i umilenjem Sinu Tvome pojem: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši glas Tvoj, kako govori Sinu Tvome: „One koje si Mi poverio sačuvaj doveka“, milosrđu Tvome ruke i srce pružam, učini čeda moja slugama Tvojim i ispuni ova moljenja moja:

Vaspitaj čeda moja, pod okriljem Tvojim presvetim!

Vaspitaj čeda moja, sa svim svetim Tvojim!

Vaspitaj čeda moja, učinivši ih slugama koje vrše sve zapovesti Tvoje!

Vaspitaj čeda moja, da uskim putem zapovesti Sina Tvoga k Jerusalimu višnjem koračaju!

Vaspitaj čeda moja, da od Tebe Jedine pomoć ištu!

Vaspitaj čeda moja, da naslede život večni!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 5.

Neka Zvezda jutarnja, Sin Tvoj, Presveta Devo, svetlošću nezalaznom u srcima čeda mojih zasija, Bogu da kliču: Aliluja!

 

Ikos 5.

 

Videći usrdnu molitvu koju, kao tamjan miomirisni, Tebi u slavu prinosim, ne odvrati lica Tvoga od čeda mojih ako se od Tebe udalje, već usliši reči sa usana mojih kojima Ti vapijem:

Vaspitaj čeda moja, siromašni duhom da budu, jer takvih je Carstvo Božije!

Vaspitaj čeda moja, da plaču, jer takvi će se utešiti!

Vaspitaj čeda moja, krotka da budu, jer takvi će naslediti zemlju!

Vaspitaj čeda moja, gladna i žedna pravde da budu, jer takvi će se nasititi!

Vaspitaj čeda moja, milostiva da budu, jer takvi će biti pomilovani!

Vaspitaj čeda moja, čisti srcem da budu, jer takvi će Boga videti!

Vaspitaj čeda moja, mir da grade, jer takvi će se sinovima Božijim nazvati!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 6.

Sav svet hrišćanski propoveda svagdašnje Tvoje zastupništvo sirotih udovica i matera, za čeda njihova kada se molitvom i vapajem obrate Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zracima blagodati Tvoje vaspitaj duše čeda mojih da, Tobom prosvećeni, ugledaju put koji vodi u život večni i njime hodeći, pod Pokrovom svemogućim Tvojim, u Crkvu Sina Tvoga da kroče, gde je život večni. Toga radi, usliši mene koja(i) Te molim:

Vaspitaj čeda moja, da svetlost svetu budu i da se svetli svetlost njihova pred ljudima, da ljudi vide njihova dobra dela i proslave Oca Nebeskog!

Vaspitaj čeda moja, prosvećenjem Sina Tvog, da u svetlosti Njegovoj ugledaju svetlost i korake svoje k Njemu uprave!

Vaspitaj čeda moja, da uistinu oči srca svoga k Tvorcu sveta obraćaju!

Vaspitaj čeda moja, zvezdom zornjačom, Sinom Tvojim, u obitelji pravednika upućujući ih!

Vaspitaj čeda moja, krotka i tiha da budu i da drhte od reči Božijih!

Vaspitaj čeda moja, da ne samo umom, već i srcem Tebe i Sina Tvoga zavole!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 7.

Čedima svojim želeći spasenje večno, sa suzama pred časnom ikonom Tvojom, Vladičice, stojim. Ne prezri molitvu moju, kojom Sinu Tvome kličem: Aliluja!

 

Ikos 7.

Divnom i nedokučivom promišlju Sina Tvoga i milostivom rukom Tvojom čeda moja pod blagodatni pokrov Tvoj privuci, da Ti sa usrđem kličem:

Vaspitaj čeda moja, da pre svega ištu Carstvo Božije i pravdu njegovu!

Vaspitaj čeda moja, da kroz uska vrata što u život večni vode prođu!

Vaspitaj čeda moja, da na svakom mestu tvore volju Sina Tvoga i Boga!

Vaspitaj čeda moja, da se trude da naslede Carstvo Nebesko!

Vaspitaj čeda moja, da ne izgovore niti pomisle hulu na Duha Svetoga!

Vaspitaj čeda moja, u malom broju izabranih Tvojih!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 8.

Gde će čeda moja, tuđini u ovoj dolini stradanja i plača, radost i utehu naći, ako ne u Tebi, Prečista. Budi im saputnica i upravi ih na pravi put da Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 8.

Svima si nežna Mati, Vladičice, molim Te da to budeš i čedima mojim. Evo, predajem ih u ruke Tvoje i smireno Te molim:

Vaspitaj čeda moja, da bdiju i da se mole da ne padnu u iskušenje!

Vaspitaj čeda moja, milosrdna da budu kao što je milosrdan Otac Nebeski!

Vaspitaj čeda moja, u čistoti detinjoj, jer deci pripada Carstvo Nebesko!

Vaspitaj čeda moja, učinivši ih manjima od svih, velika pred Bogom da budu!

Vaspitaj čeda moja, da čuvaju Reč Božiju, učinivši ih pričasnicima blaženstva rajskog!

Vaspitaj čeda moja, da se nadaju Carstvu Nebeskom!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 9.

Duše i srca njihova svakim dobrom ispuni, odgoneći od njih duha zlosmradne bezbožnosti, svakome po potrebi dajući milosrđe Tvoje, da kličem Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Izbavi ih od društva sujetnih besednika koji izriču hule na svemoćno zastupništvo Tvoje i pogledaj na mene koja(i) Ti verno vapijem:

Vaspitaj čeda moja, da se smelo suprotstave bezbožnicima!

Vaspitaj čeda moja, čvrsto da ustanu protiv bogomrskih učenja!

Vaspitaj čeda moja, lažne pouke neverujućih učitelja da odbace!

Vaspitaj čeda moja, da duha sinova protivljenja ne prihvataju!

Vaspitaj čeda moja, uteha i obmana svetskih da se klone!

Vaspitaj čeda moja, da se klone zla i da čine dobro!

Vaspitaj čeda moja, da vole neprijatelje svoje i da se za njih mole!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 10.

Želeći da spase svet, Sin Tvoj sa nebesa siđe da pozove ne pravednike, već grešnike na pokajanje. Stoga se Sinu Tvome pomoli za čeda moja, da spaseni Tobom Bogu uskliknu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena nerazrušiva čedima mojim Carice Nebeska budi, da pod blaženim Pokrovom Tvojim uzmognu mnoštvo dobrih dela da čine da Ti i sa njima zavapim:

Vaspitaj čeda moja, da razumeju kako da tvore volju Sina Tvoga i Boga!

Vaspitaj čeda moja, da mrze greh i svako bezakonje!

Vaspitaj čeda moja, da zavole dobra i svaku vrlinu!

Vaspitaj čeda moja, u čistoti neporočnoj!

Vaspitaj čeda moja, da se lestvicom života svoga svakog dana čistoti uspinju!

Vaspitaj čeda moja, da u muci oči svoje k milosrđu Tvome obraćaju!

Vaspitaj čeda moja, da Ti u poslušnosti i celomudrenosti služe!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 11.

Udostoj čeda moja (imena) da nepobedivo zastupništvo Tvoje verno poju i blagodaću Tvojom otvori usta njihova da kliču Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Život njihov učini svećom sa Neba zapaljenom, koja plamti i danonoćno gori ljubavlju prema Tebi i Sinu Tvome i bližnjima svojim, i ne prezri mene koja(i) Te molim:

Vaspitaj čeda moja, da Te svim srcem i svom mišlju vole!

Vaspitaj čeda moja, da krst i stradanja Sina Tvoga svagda pred očima imaju!

Vaspitaj čeda moja, da usta svoja samo na pohvalu i slavu dobrote Tvoje otvaraju!

Vaspitaj čeda moja, da sa suzama dočekaju dolazak Sina Tvoga!

Vaspitaj čeda moja, u molitvi trezvenoj i neprestanoj!

Vaspitaj čeda moja, da sa pobožnošću svagda pred Tobom stoje!

Vaspitaj čeda moja, da dobar plod rode!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 12.

Neizrecivom blagodaću Duha Svetoga nahrani srca čeda mojih, da iznad svega Sina Tvoga i Boga i Tebe Preblagu zavole, i da ukrepljen(a) Tobom Caru svega kličem: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući milosrđe Tvoje, kojim miluješ i hraniš čeda moja, molim Te: ne prestaj moliti Sina Tvoga za njih, jer verujem da je Tebi sve moguće. Ispuni na korist ove molitve moje:

Vaspitaj čeda moja, ispunjena Duhom Svetim da budu!

Vaspitaj čeda moja, da na sudu Sina Tvoga sa desne strane stanu!

Vaspitaj čeda moja, da žive svetim životom!

Vaspitaj čeda moja, da blagodaću Svetog Duha čvrsto na putu istine stoje!

Vaspitaj čeda moja, nenasito da žude za blagodaću Duha Svetog!

Vaspitaj čeda moja, savršena da budu kao što je savršen Otac naš Nebeski!

Vaspitaj, Vladičice, čeda moja (imena) dostojna Carstva Nebeskog da budu, i naslednicima večnih dobara ih učini.

 

Kondak 13.

O, svehvalna Mati Isusa Najslađeg! Ovo malo moljenje moje kao miris miomira za čeda moja primi i pod milosrdni Pokrov Tvoj ih privedi. I još im daruj da misle, znaju, slušaju, govore i čine samo ono što ih približava Tebi i Sinu Tvome i što koristi večnom spasenju njihovom. Pošalji im sve što je u ovom privremenom životu korisno za spasenje duša njihovih da Bogu kliču: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA GOSPODU

 

Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, radi molitava Prečiste Majke Tvoje, usliši mene nedostojnu sluškinju Tvoju (ime) – ili nedostojnog slugu Tvoga. Gospode, čeda su moja (imena) u milostivoj vlasti Tvojoj. Smiluj im se i spasi ih, imena Tvoga radi. Oprosti im, Gospode, sva sagrešenja, voljna i nevoljna, koja učiniše pred Tobom. Gospode, postavi ih na pravi put zapovesti Tvojih i um im prosveti svetlošću Tvojom, na spasenje duše i iscelenje tela. Blagoslovi ih, Gospode, kod kuće, u školi, na putu i na svakom mestu na kojem Ti vladaš. Sačuvaj ih, Gospode, pod okriljem Tvojim svetim od puščanog zrna, strele, mača, otrova, ognja, od smrtonosne rane i iznenadne smrti. Zaštiti ih, Gospode, od svih vidivih i nevidivih neprijatelja, od svake nevolje, zla i nesreće. Izleči ih, Gospode, od svake bolesti, očisti od svake nečistote i olakšaj im duševna stradanja. Podari im, Gospode, dug život, blagodat Duha Tvoga Svetog, zdravlje i celomudrenost u svakoj pobožnosti i ljubavi, u miru sa bližnjima koji ih okružuju i onima koji su daleko. Gospode, umnoži i ojačaj njihove umne sposobnosti i fizičku snagu koje Si im podario. Daruj im blagoslov za pobožan i, ako je Tebi ugodno, porodičan život i nepostidno potomstvo. Daruj i meni, Gospode, nedostojnoj i grešnoj sluškinji Tvojoj (ime) u svako doba, danju i noću, roditeljski blagoslov za čeda moja i sluge Tvoje, imena Tvoga radi, jer je Carstvo Tvoje večno, svesilno i svemoćno. Amin.

 

MOLITVA MAJCI BOŽIJOJ

 

O, Presveta Vladičice, Devo Bogorodice, spasi i sačuvaj pod okriljem Tvojim čeda moja (imena), kao i svu decu, devojčice i dečake, krštene i nekrštene i one u utrobi majčinoj nošene. Pokrij ih rizom materinstva Tvojeg, sačuvaj ih u strahu Božijem i poslušnosti roditeljima. Umoli Gospoda mog i Sina Tvog da im daruje ono što koristi njihovom spasenju. Poveravam ih materinskom staranju Tvome, jer si Ti Božanstveni pokrov slugama Tvojim.

 

Šta činiti ako naša deca zavole tamu više nego Svetlost? Ako naše reči i molitve više ne dopiru do njihovih srdaca i ako krenu putem propasti? To se danas, nažalost, suviše često događa! Kako vaspitavati savremenog pravoslavnog hrišćanina? Kako učiniti da semena smirenja, poslušnosti i pobožnosti donesu plod i nahrane te mlade duše, izgrađujući ih za večni život? Treba se molitvom obratiti čudotvornoj ikoni Presvete Vladičice, koja se zove VASPITANJE. Od najranijeg detinjstva za svoje dete treba izmoliti duhovni razum snagu i ukrepljenje za hrišćanski podvig. Kada nam se učini da je zlo odnelo potpunu pobedu nad dušom i srcem našeg deteta, ne treba očajavati, već sa suzama moliti Vladateljku sveta i Ona nam, čvrsto verujemo, neće odbiti pomoć. Pomen ikone Majke Božije Vaspitanje vrši se 5/18. marta.

2 komentar(a)

  1. Dejana Nikolic

    Vec duze vreme citam ovaj akatist i molim se Presvetoj majci za svoju decu, i mogu reci da se promene uocavaju na njima. U ovom strasnom vremenu moramo se moliti za njihov duhovni spas.Hvala Bogu i Majci Bozijoj.

  2. maja scepanovic

    Boze ne bojim se kad sam ti blizu.Molimo se za nasu decu.Nikad vecih iskusenja nije bilo kao sad

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.