Afrička i Azijaska Pravoslavna Crkvu

Pitanje:
Da li SPC priznaje afričku i azijasku pravoslavnu crkvu? Da li crnci mogu da budu ispravni pravoslavci?
N.N


Odgovor:
Dragi, Srpska pravoslavna crkva koja svojim pomesnim udom čini telo Vaseljenske, Saborne i Apostoslke Crkve, priznaje svaku pomesnu kanonsku crkvu, koja je deo dog istog Svetog tela. Pitanje je šta podrazumevate pod izrazom azijska ili afrička crkva? Afrička crkva je Aleksandrijska patrijaršija, kojoj kontraverznim kanonskim tumačenjem jurisdikcijski čak pripada jedna parohija SPC (Johanesburg) , a azijska može da bude nova autonomna Japanska crkva.
Crnci mogu da budu ispravni pravoslavci jer su bili i ranije, recimo kao blaženi Avgustin, vrlo plodan hrišćanski pisac i bogoslov. Na Karibima i u Africi ima dosta misionarskih parohija pod raznim jurusdikcijama, koje imaju čisto crnačke pravosalvne opštine. U gradu Vašingtonu u SAD, imao sam prilike da nekoliko puta služim, i da je na toj istoj Liturgiji prisluživao ipođakon crnac, izrazito smiren i pobožan čovek.
U nekim našim «pravoslavnim» krugovima, organizovanim na političkim ili šovinističkim izazovima i čak nekim drugim, bolno se zamračuje ideja Hristovog evanđelja («Blage vesti») , i tako nešto nije prihvatljivo za njihove pravoslavne pojmove koji opredeljeno služe za nacionalno prepoznavanje, što drugim nacijama ili rasama to isto ne pripada nego možda nekako nacionalno podređeno. To je tragedija koja je prouzrokovana jednostavnim nerazumevanjem Bogočoveka, i onoga šta je On učio. U Crkvi ovakvog prilaza prema rasama i nacijama nema, jer su bez ičijeg tumačenja jasne bogonadahnute Pavlove reči: «Nema više Judejca ni Jelina, nema više roba ni slobodnoga, nema više muškog ni ženskog, jer ste vi svi jedan (čovjek) u Hristu Isusu (Gal. 3, 28) .
U hristu Vaš
oLjubo

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *