NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » 20 pisama jehovinom svedoku

20 pisama jehovinom svedoku

PISMO BR. 7
APSURDI JEDNE ZABLUDE
Sveti Duh

Dragi moj,

da bismo odmah prešli na problem, skrenuo bih vam pažnju na jednu naizgled suvišnu i banalnu stvar, ali u ovom slučaju jako bitnu: besmisleno nije isto što i natprirodno, tako da i vera nije vera u apsurd i besmislicu, već u nešto što nadilazi naše iskustvo i naš razum. Kroz pojedine dokaze naići ćemo na brkanje upravo ovih pojmova u literaturi Jehovinih svedoka.
Govoreći o Duhu,[1] Jehovini svedoci kažu: „Upoređivanja biblijskih stihova koja se odnose na Sveti Duh pokazuju da se za njega kaže da može ljude „ispuniti“ i da oni njime mogu biti „kršteni“ kao i „pomazani“ (Lk. 1:41, Mat. 3:11; Dela 10:38). Nijedna od ovih izjava ne bi bila prikladna ako bi Sveti Duh bio osoba“. Po vama, dakle, čovek ne može biti ispunjen ili kršten ličnošću, pa odatle zaključujete da Sveti Duh nije ličnost[2]. Razmotrimo pasus koji sledi u istom tekstu: „Isus je Sveti duh označio kao „pomoćnika“ (grčki: parakleto) i rekao je da će ovaj pomoćnik „da poučava“, „svedoči“, „govori“ i „čuje“ (Jovan 14:16, 17,26; 15:26; 16:13, NNJ). „U Bibliji nije neobično da se nešto personifikuje“ (isto, str. 98). Sledeći logiku Jehovista, mi koji verujemo da je Duh Sveti ličnost (Ipostas), ovde možemo reći: ni jedna od ovih izjava (da Duh podučava, govori i sl.) ne bi bila prikladna da je Duh samo bezlična sila.
Ne ulazeći u teološko razmatranje navedenog teksta, postavio bih pitanje vama i uopšte svim Jehovinim svedocima: da li vam je palo na pamet, kada se kaže da Duh „ispunjava“, njime se može biti „kršten“ ili „pomazan“, da se ne govori bukvalno, već da se radi o personifikaciji, jer „u Bibliji nije neobično da se nešto personifikuje“?
Na volšeban način Jehovini svedoci primenjuju objašnjenje personifikacijom samo na onim mestima na kojima im to odgovara.
Kada Sveto Pismo govori o Duhu, pripisujući mu osobine živog bića, ili tačnije ličnosti (duh svedoči, govori, čuje), vi nonšalantno kažete: „Znate, to vam je samo personifikacija“.
Logički, gramatički, lingvistički (…) u oba slučaja je apsolutno moguće primeniti personifikaciju. Tako da je nemoguće koristiti argument koji koriste Jehovini svedoci („nijedna od ovih izjava ne bi bila prikladna ako bi Sveti duh bio osoba“), da bi dokazali da Duh Sveti nije ličnost. Da se razumemo, ovde nije reč o teološkoj grešci, već o besmislici u procesu zaključivanja. Na žalost, ovo nije jedini primer.


NAPOMENE:

  1. Raspravljanje na temelju Pisma, str. 98.
  2. Ovde gubite iz vida da kada bi Duh Sveti bio samo sila (makar i Božanska i najmoćnija) bila bi beslovesna a time samo stihija bez svesti, što je u direktnoj suprotnosti sa Svetim Pismom u kojem stoji da u Bogu šta je niko ne zna osim duha Božijeg jer Duh sve ispituje, i dubine Božije (1. Kor. 2,10-11). Ako je Duh samo sila onda bi on ispitivao Boga, a time Bog postaje potčinjen Duhu, odnosno sili. Besmislica.
Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *