NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » 20 pisama jehovinom svedoku

20 pisama jehovinom svedoku

PISMO BR. 17
JEHOVINI SVEDOCI I SVETO PISMO

Dragi moj,

Jehovini svedoci u svojoj literaturi govore o broju knjiga Novog Zaveta, o bogonadahnutosti, a veći njen deo zauzet je dokazivanjem da je Biblija istinska reč Božija. Međutim, ni reči o načinu nastanka Svetog Pisma kao zbirke nadahnutih knjiga, ni reči o istoriji kanona, prvim hrišćanima i ranohrišćanskim delima.
Možda će vam se učiniti preterano, ali držeći se sopstvene doktrine, vi, ne samo da ne biste smeli koristiti Novi Zavet, već bi trebalo da budete njegovi najveći protivnici. Evo i zašto. Kada govore o vaseljenskim saborima, Jehovini svedoci to čine sa krajnjim omalovažavanjem (Čovečanstvo u potrazi za Bogom, str. 276), koristeći arsenal laži i poluistina čime žele da, na svaki način, diskredituju „nazovihrišćanstvo“.
692. g. Peto-šesti vaseljenski sabor potvrđuje kanon od 27. knjiga. Po Jehovinim svedocima, vaseljenski sabori su skupovi poglavara već davno pale Crkve[1], koja je iskrivila hrišćansku nauku sredinom 3. veka. Zašto Jehovini svedoci koriste knjigu koju je kanonizovao jedan takav skup? Još zanimljivije je navesti u kom kontekstu pominju Svetog Atanasija: „Gotovo sve protestantske crkve priznaju ista verovanja – nicejsko, atanazijsko i apostolsko – a ta verovanja ispovedaju neke doktrine koje je i sam katolicizam stolećima naučavao, na primer: trojstvo, besmrtnu dušu i pakao. Takva nebiblijska učenja ljudima su pružila iskrivljenu sliku o Bogu i njegovom naumu“[2]. Dakle, Sveti Atanasije je podučavao nebiblijskoj nauci. Isti onaj Sveti Atanasije koji je otac kanona Novog Zaveta. Kako je neko ko, po Jehovinim svedocima, ispoveda i brani lažna učenja (nikeocarigradski Simvol vere, božanstvo Gospoda, dogmat o Svetoj Trojici) mogao da odredi kanon Novog Zaveta? Kao što sami tvrde, pisci i prepisivači Svetog Pisma bili su bogonadahnuti, a da li je onaj koji je prepoznao tu bogonadahnutost i sastavio kanon bio nenadahnut? Ako je Sveti Atanasije bio nenadahnut – kako je mogao sastaviti kanon? Kako smo mi sigurni da je izabrao nadahnute knjige? Ako je, pak, bio nadahnut, zašto Jehovini svedoci o tome ništa ne govore, već o njemu pišu kao o jeretiku? Ako im je poznat istorijat kanona, onda oni u svojim knjigama i publikacijama kriju to od svojih sledbenika. A u tom slučaju radi se o najgrubljoj manipulaciji. Ako nisu upoznati sa istorijom kanona, zašto uopšte pokušavaju da o tome govore na način na koji govore?
Pošto je kanon Svetog Pisma Novog zaveta sačinio Sveti Atanasije, koji je po Jehovinim svedocima krivac za mnoštvo lažnih učenja, a Vaseljenski sabor, koji je Jehovinim svedocima skup starešina „nazovi-hrišćanstva“, potvrdio taj kanon, Jehovini svedoci bi najprirodnije trebali biti protiv Novog Zaveta. No, naprotiv, Jehovini svedoci tvrde da jedino oni razumiju Novi Zavet na pravi način. Pošto u njihovoj literaturi nisam pronašao ništa o istoriji kanona, bilo bi zanimljivo čuti kako je, po njima, kanon nastao i odakle su te podatke uzeli.
Crkva je oformila kanon Novog Zaveta, te on ima korene u Crkvi, a ne obrnuto, dok se učenje Jehovinih svedoka zasniva na Svetom Pismu, ili tačnije, na uverenju jednog čoveka, Čarls Tejz Rasela, da je jedino on mogao ispravno protumačiti Sveto Pismo. Međutim, onih koji misle kao Rasel kroz istoriju je bilo mnogo, a danas ih ima na hiljade.
Završiću upravo rečima Svetog Atanasija. Kada su ga pitali zašto je Gospod došao u svet kao čovek, a ne u vidu neke druge tvari, Sveti Atanasije odgovara: „ni jedna tvar nije bila u zabludi u pogledu Boga, osim jedinog čoveka…“

Ostajte mi zdravo


NAPOMENE:

  1. Čovečanstvo u potrazi za Bogom, str. 276; NW izdanje na srpskom str. 1436.
  2. Isto str. 328.
Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *