Razvod braka

Pitanje:
Udala sam se i sklopila crkveni brak.Živela sa suprugom mesec dana a da za vreme braka nijesmo imali odnose jer od strane njega nije do toga moglo doći.Pokušala sam i kod lekara i tražila savet od njih, međutim nije bilo pomoći. tako da sam nakon mesec dana isti napustila.Sada bih da taj brak raѕvedem pa tražim savet od Vas. Unapred zahvalna.
novka


Odgovor:
Draga sestro, tvoj slučaj nije za razvod, već za poništenje braka. Da bi jedan brak bio valjano sklopljen, njemu na putu ne smeju da postoje nikakve smetnje i zabrane. Među zakonskim uslovima i smetnjama za sklapanje braka je i TELESNA NESPOSOBNOST za vršenje bračnih dužnosti. Jer, nesposobnost, prirodna ili zbog bolesti, ako se za nju zna pre sklapanja braka, smetnja je za stupanje u brak. To znači, ako je tvoj suprug znao za svoju nemoć, svoju nesposobnost za vršenje bračnih dužnosti, a nije to rekao ni tebi ni svešteniku na predbračnom ispitu, kada je bio upitan, da li za predstojeći brak postoje bilo kakve smetnje ili zabrane, on je sada okrivljeni za poništenje braka. On je, ustvari, obmanuo i tebe i sveštenika, ne iznoseći svoj hendikep. Nezakoniti ili ništavni brak smatra se onaj koji je zaključen nasuprot bračnim smetnjama, koje obesnažuju zakoniti brak. Postupak za poništenje braka je dvojak: prvi povlači poništenje braka po zvaničnoj, službenoj dužnosti i bez tužbe jednog od supružnika, a drugi povlači poništenje braka po tužbi muža ili žene. Na drugom mestu uzroka za poništenje braka po tužbi muža ili žene je i „prirodna nesposobnost za bračni život“, ako je postojala pre stupanja u brak, a nije nastala, recimo, posle bolesti, u vremenu bračnog života. Da bi tužba za poništenje braka bila validna, nad okrivljenim bračnim drugom treba da se izvrši zvanični lekarski pregled. To znači, moraćeš privoleti svoga supruga da se podvrgne detaljnom lekarskom pregledu, koji će ustanoviti, ako zaista postoji, trajnu nesposobnost za bračni život. Ukoliko je on simulirao nesposobnost i namerno izbegavao bračne obaveze, onda će to biti razlog za pokretanje tužbe za razvod braka, sa takođe krupnim razlogom: zlonamerno izbegavanje vršenja bračnih dužnosti. Za razvod građanskog braka moraćeš da podneseš tužbu nadležnom sudu, uz navođenje dokaza i atesta lekara. Za poništenje crkvenog braka obratićeš se nadležnom svešteniku, koji vas je venčao, sa istim dokazima i zatražićeš od crkvenog suda poništenje nezakonito sklopljenog braka. Isti će slučaj biti i ako bude podneta tužba za razvod braka. U svakom slučaju, moraćeš prvo da spor okončaš pred građanskim, a potom pred crkvenim sudom. Blagosloven tok Apostolskog posta želi o. Dušan

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *