NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » PSALTIR

PSALTIR

PRVA KNJIGA PSALAMA (1-40)

Katizma 1. (Ps. 1-8)

 • PSALAM 1.
  „Blažen čovek koji ne ide na veće bezbožnika..“
 • PSALAM 2.
  „Zašto se uzbuniše narodi..“
 • PSALAM 3.
  „Gospode, što se umnožiše oni koji me ugnjetavaju..“
 • PSALAM 4.
  „Kada (Te) prizvah, uslišio si me..“
 • PSALAM 5.
  „Reči moje čuj, Gospode..“
 • PSALAM 6.
  „Gospode, nemoj me jarošću Svojom pokarati..“
 • PSALAM 7.
  „Gospode Bože moj, na Tebe se pouzdah..“
 • PSALAM 8.
  „Gospode, Gospode naš, kako je divno Ime Tvoje po svoj zemlji..“

Katizma 2. (Ps. 9-16)

 • PSALAM 9.
  „Ispovedaću se Tebi, Gospode, svim srcem svojim..“
 • PSALAM 10.
  „Na Gospoda se pouzdah, kako ćete reći duši mojoj..“
 • PSALAM 11.
  „Spasi me, Gospode, jer nesta prepodobnoga..“
 • PSALAM 12.
  „Dokle ćeš, Gospode, zaboravljati me do kraja..“
 • PSALAM 13.
  „Reče bezumnik u srcu svome: Nema Boga..“
 • PSALAM 14.
  „Gospode, ko će se nastaniti u naselju Tvome..“
 • PSALAM 15.
  „Sačuvaj me, Gospode, jer se u Tebe pouzdah..“
 • PSALAM 16.
  „Usliši, Gospode, pravdu moju..“

Katizma 3. (Ps. 17-23)

 • PSALAM 17.
  „Ljubiću Te, Gospode, snago moja..“
 • PSALAM 18.
  „Nebesa kazuju slavu Božiju..“
 • PSALAM 19.
  „Uslišiće te Gospod u dan žalosti..“
 • PSALAM 20.
  „Gospode, silom Tvojom uzveseliće se car..“
 • PSALAM 21.
  „Bože, Bože moj, (čuj me;) zašto si me ostavio?..“
 • PSALAM 22.
  „Gospod me napasa, i ničega me neće lišiti..“
 • PSALAM 23.
  „Gospodnja je zemlja i punoća njena..“

Katizma 4. (Ps. 24-31)

 • PSALAM 24.
  „Tebi, Gospode, uzdigoh dušu moju, Bože moj..“
 • PSALAM 25.
  „Sudi mi, Gospode, jer hodih u nezlobivosti mojoj..“
 • PSALAM 26.
  „Gospod je prosvetljenje moje i Spasitelj moj, koga ću se bojati?..“
 • PSALAM 27.
  „Tebi, Gospode, zavikah..“
 • PSALAM 28.
  „Prinesite Gospodu, sinovi Božiji..“
 • PSALAM 29.
  „Uzvisiću Te, Gospode, jer si me prihvatio..“
 • PSALAM 30.
  „Na tebe se, Gospode, pouzdah, da se ne postidim do veka..“
 • PSALAM 31.
  „Blaženi kojima se otpustiše bezakonja..“

Katizma 5. (Ps. 32-36)

 • PSALAM 32.
  „Radujte se, pravedni, u Gospodu..“
 • PSALAM 33.
  „Blagosiljaću Gospoda u svako vreme..“
 • PSALAM 34.
  „Sudi, Gospode, onima koji mi čine nepravdu..“
 • PSALAM 35.
  „Govori bezakonik grešeći u sebi..“
 • PSALAM 36.
  „Ne porevnuj lukavima..“

Katizma 6. (Ps. 37-45)

 • PSALAM 37.
  „Gospode, nemoj me jarošću Tvojom karati..“
 • PSALAM 38.
  „Rekoh: Sačuvaću puteve moje da ne grešim jezikom mojim..“
 • PSALAM 39.
  „Trpeći potrpeh Gospoda, i obrati pažnju na me..“
 • PSALAM 40.
  „Blažen je koji razume siromaha i ubogoga..“
 • PSALAM 41.
  „Kao što čezne jelen za izvorima voda..“
 • PSALAM 42.
  „Sudi me, Bože, i rasudi parbu moju od naroda nesvetoga..“
 • PSALAM 43.
  „Bože, ušima našim slušasmo..“
 • PSALAM 44.
  „Izreče srce moje Reč dobru..“
 • PSALAM 45.
  „Bog nam je utočište i sila..“

 

DRUGA KNJIGA PSALAMA (41-71)

Katizma 7. (Ps. 46-54)

 • PSALAM 46.
  „Svi narodi zapljeskajte rukama..“
 • PSALAM 47.
  „Veliki je Gospod i hvaljen veoma..“
 • PSALAM 48.
  „Slušajte ovo svi narodi..“
 • PSALAM 49.
  „Bog nad bogovima, Gospod, govoraše, i prizva zemlju..“
 • PSALAM 50.
  „Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj..“
 • PSALAM 51.
  „Što se hvališ zlobom, silniče..“
 • PSALAM 52.
  „Reče bezuman u srcu svome: Nema Boga!..“
 • PSALAM 53.
  „Bože, u Ime Tvoje spasi me..“
 • PSALAM 54.
  „Čuj, Bože, molitvu moju..“

Katizma 8. (Ps. 55-63)

 • PSALAM 55.
  „Pomiluj me, Bože, jer me pogazi čovek..“
 • PSALAM 56.
  „Pomiluj me, Bože, pomiluj me..“
 • PSALAM 57.
  „Eda li zaista pravdu govorite?..“
 • PSALAM 58.
  „Uzmi me od neprijatelja mojih, Bože..“
 • PSALAM 59.
  „Bože, odbacio si nas i oborio si nas..“
 • PSALAM 60.
  „Usliši, Gospode, moljenje moje..“
 • PSALAM 61.
  „Zar se neće Bogu povinovati duša moja?..“
 • PSALAM 62.
  „Bože, Bože moj, k Tebi jutrenjujem..“
 • PSALAM 63.
  „Usliši, Bože, glas moj kada Ti se molim..“

Katizma 9. (Ps. 64-69)

 • PSALAM 64.
  „Tebi priliči pesma, Bože, na Sionu..“
 • PSALAM 65.
  „Uskliknite Gospodu, sva zemljo!..“
 • PSALAM 66.
  „Bože, smiluj se na nas i blagoslovi nas..“
 • PSALAM 67.
  „Da vaskrsne Bog i da se raseju neprijatelji Njegovi..“
 • PSALAM 68.
  „Spasi me, Bože, jer dođoše vode do duše moje..“
 • PSALAM 69.
  „Bože, na pomoć moju pazi..“

Katizma 10. (Ps. 70-76)

 • PSALAM 70.
  „U Tebe se, Gospode, pouzdah, da se ne postidim do veka..“
 • PSALAM 71.
  „Bože, sud Tvoj caru daj..“
 • PSALAM 72.
  „Kako je dobar Bog Izrailju..“
 • PSALAM 73.
  „Zašto si, Bože, odbacio (nas) do kraja..“
 • PSALAM 74.
  „Ispovedaćemo se Tebi, Bože..“
 • PSALAM 75.
  „Poznat je u Judeji Bog..“
 • PSALAM 76.
  „Glasom mojim ka Gospodu zavikah..“

 

TREĆA KNJIGA PSALAMA (72-88)

Katizma 11. (Ps. 77-84)

 • PSALAM 77.
  „Pazite, narode moj, na zakon moj..“
 • PSALAM 78.
  „Bože, dođoše neznabožci u nasleđe Tvoje..“
 • PSALAM 79.
  „Ti kojinapasaš Izrailja, pazi..“
 • PSALAM 80.
  „Radujte se Bogu pomoćniku našem..“
 • PSALAM 81.
  „Bog stade na saboru bogova..“
 • PSALAM 82.
  „Bože, ko će se upodobiti Tebi?..“
 • PSALAM 83.
  „Kako su mila naselja Tvoja, Gospode nad vojskama..“
 • PSALAM 84.
  „Blagovoleo si, Gospode, zemlju Tvoju..“

Katizma 12. (Ps. 85-90)

 • PSALAM 85.
  „Prikloni, Gospode, uho Tvoje, i usliši me..“
 • PSALAM 86.
  „Temelji su njegovi na gorama svetim..“
 • PSALAM 87.
  „Gospode Bože spasenja moga..“
 • PSALAM 88.
  „Milosti Tvoje, Gospode, do veka pevaću..“
 • PSALAM 89.
  „Gospode, utočište si nam bio iz naraštaja u naraštaj..“
 • PSALAM 90.
  „Koji živi u pomoći Višnjega..“

 

ČETVRTA KNJIGA PSALAMA (89-105)

Katizma 13. (Ps. 91-100)

 • PSALAM 91.
  „Dobro je ispovedati se Gospodu..“
 • PSALAM 92.
  „Gospod se zacari, u lepotu se obuče..“
 • PSALAM 93.
  „Bog pravednog suda je Gospod..“
 • PSALAM 94.
  „Hodite, obradujmo se Gospodu..“
 • PSALAM 95.
  „Pevajte Gospodu pesmu novu..“
 • PSALAM 96.
  „Gospod se zacari, neka se raduje zemlja..“
 • PSALAM 97.
  „Pevajte Gospodu pesmu novu..“
 • PSALAM 98.
  „Gospod se zacari, neka se gnjeve narodi..“
 • PSALAM 99.
  „Uskliknite Gospodu (Bogu) sva zemljo..“
 • PSALAM 100.
  „Milost i sud pevaću Ti, Gospode..“

Katizma 14. (Ps. 101-104)

 • PSALAM 101.
  „Gospode, usliši molitvu moju..“
 • PSALAM 102.
  „Blagoslovi, dušo moja, Gospoda..“
 • PSALAM 103.
  „Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda..“
 • PSALAM 104.
  „Ispovedajte se Gospodu, i prizivajte Ime Njegovo..“

Katizma 15. (Ps. 105-108)

 • PSALAM 105.
  „Ispovedajte i hvalite Gospoda, jer je dobar..“
 • PSALAM 106.
  „Ispovedajte i hvalite Gospoda, jer je dobar..“
 • PSALAM 107.
  „Gotovo je srce moje, Bože, gotovo je srce moje..“
 • PSALAM 108.
  „Bože, hvalu moju ne prećuti..“

 

PETA KNJIGA PSALAMA (106-150)

Katizma 16. (Ps. 109-117)

 • PSALAM 109.
  „Reče Gospod Gospodu mome: Sedi Meni s desne strane..“
 • PSALAM 110.
  „Ispovedaću se Tebi, Gospode, svim srcem svojim..“
 • PSALAM 111.
  „Blažen je čovek koji se boji Gospoda..“
 • PSALAM 112.
  „Hvalite, sluge, Gospoda..“
 • PSALAM 113.
  „Pri izlasku Izrailja iz Egipta..“
 • PSALAM 114.
  „Zavoleh što će Gospod uslišiti..“
 • PSALAM 115.
  „Verovah, zato (i) govorih..“
 • PSALAM 116.
  „Hvalite Gospoda sve nacije..“
 • PSALAM 117.
  „Ispovedajte se Gospodu, jer je dobar..“

Katizma 17. (Psalam 118)

Katizma 18. (Ps. 119-133)

Katizma 19. (Ps. 134-142)

Katizma 20. (Ps. 143-150)

[ PSALAM 151. ]
„Malen bejah među braćom svojom..“

   

41 komentar(a)

Ostavite odgovor na Dosta Otkaži

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *