NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Razno » Osvećenje darova

Osvećenje darova

Pitanje:
Pomaže Bog, dragi oci. Mogu li se Sveti Darovi smatrati osvećenim ako je izostavljen četvrti član kanona Evharistije na Liturgiji? Navešću citat kako bih bio određeniji (mislim da je citat teksta sa Vašeg sajta) . „Sveštenik blagosilja Sveti Agnec i govori: \\I učini ovaj hleb časnim Telom Hrista Tvoga\\, a narod tiho odgovara: \\Amin\\. Sveštenik sada blagosilja putir i govori: \\A to što je u čaši ovoj časnom Krvlju Hrista Tvoga\\. Po drugi put narod odgovara: \\Amin\\. Sveštenik krsnim znakom blagosilja putir i diskos zajedno i govori: \\Pretvorivši ih Duhom Tvojim Svetim\\. Tada narod odgovara sa: \\Amin, Amin, Amin! \\ Od tog trenutka, silom Duha Svetoga, časni darovi su osvećeni i pretvoreni. Pretvoren je hleb u istinito Telo Hristovo, a vino (sa vodom) u istinitu Krv Njegovu, iako pred našim očima ostaju u svom prirodnom obliku.„ Da li je moguće izbeći ovo obraćanje Duhu Svetome na Liturgiji? Molitveni pozdrav i svako dobro od Gospoda Vam želim, kao i samo reči hvale za sajt. Vladimir
Vladimir


Odgovor:
Dragi brate Vladimire, Malo proizvoljno si citirao tekst osvećenja Časnih darova, koji si našao na našem sajtu, pod naslovom: OBJAŠNJENJE SVETE BOŽANSTVENE LITURGIJE. Međutim, nije mi jasno što nisi taj odeljak citirao od početka, a on glasi: „Sada sveštenik čita molitvu, u kojoj se direktno obraća Duhu Svetom, da siđe i osveti darove, da ih pretvori u Telo i Krv Hristovu. Tek posle ove molitve usuđuje se pravoslavni sveštenik da blagoslovi darove poslednjim, završnim blagoslovom. Nastaje najsvečaniji trenutak Liturgije. Vrši se tajna koja je nedostupna i anđelima. Pripremljen blagodaću Duha Svetoga, sveštenik blagosilja Sveti Agnec i tiho govori: I učini ovaj hleb časnim Telom Hrista Tvoga“. Rimokatolička crkva nema epikleze, prizivanja Duha Svetog na Časne darove. Kod njih je samo jedno uznošenje i to pri izgovaranju Hristovih reči sa Tajne večere: Primite jedite… i Pijte iz nje svi… Oni smatraju da su darovi pretvoreni u Telo i Krv Hristovu samo ovim rečima. Nije valjda, da bi ti želeo, da i Pravoslavna crkva u svojoj Litrugiji postupa tako? To se može i zaključiti po tvom pitanju: „Mogu li se Sveti Darovi smatrati osvećenim ako je izostavljen četvrti član kanona Evharistije na Liturgiji? “ Znači, tvoje pitanje se odnosi na potpuno isključenje epikleze na Liturgiji, a to je učenje rimokatoličke crkve. Pre prinošenja u pravoslavnoj Liturgiji sveštenik čita molitvu za priziv Duha Svetoga. Istina, postoji ovde razlika između tradicije slovenske i grčke Liturgije. Praksa slovenske Liturgije uvela je, iz određenih razloga, u 15. veku dodatno čitanje tropara Trećeg časa, sa stihovima 50. psalma, uz podizanje ruku, dok grčka praksa ovoga nema, već samo molitvu (u Liturgiji Svetog Jovana Zlatousta) : „Još Ti prinosimo ovu slovesnu i beskrvnu službu, i molimo Te, i prizivamo, i preklinjemo: nispošlji Duha tvoga Svetoga na nas i na ove predložene darove“. Molitva prizivanja Svetog Duha na Liturgiji, a koja se ponavlja i u svim ostalim Svetim tajnama, pokazuje da Crkva liturgiči ispoveda svoju veru u Duha Svetoga, kao silu koja osvećuje i da se u svakoj Svetoj tajni ponavlja Pedesetnica. Molitva epikleze je, kao i sve naše liturgičko bogoslovlje, molitveno ispovedanje poznatog dogmata o Duhu Svetom. Da ti ovde citiram i jednog poznatog teologa i liturgičara, protojereja Aleksandra Šmemana. U delu „Evharistija“ on piše, u vezi shvatanja pretvaranja Časnih darova i razlika u tome između Istoka i Zapada: „Tokom čitavih vekova ova problematika je bila svedena na dva pitanja: kada i kako? Kada, tj. u kom momentu hleb i vino postaju Telo i Krv Hristova? Kako, tj. koji je uzrok tog dešavanja? Dakle, kada tj. u kom momentu i usled kog „razloga“ se vrši „presuštastvljenje“. Zapadna sholastika odgovara /da se ono dešava/ u trenutku kada sveštenik proiznosi ustanovljavajuće reči: „Ovo je Telo moje… ovo je Krv moja“. Za nju te reči predstavljaju „formulu kojom se vrši tajinstvo“, tj. formalan („neophodan i dovoljan“) uzrok presuštastvljenja. Odbacujući (sa pravom) latinsko učenje, Pravoslavno bogoslovlje sa svoje strane tvrdi, da se pretvaranje ne vrši ustanovljujućim rečima, nego epiklezom, tj. molitvom kojom se priziva Duh Sveti i koja u našem činu Liturgije sledi neposredno iza tih reči“. Dakle, dragi brate Vladimire, ako pripadaš Pravoslavnoj crkvi, prihvati i njeno učenje o Evharistiji, uključujući i Epiklezu, osvećujuću silu Duha Svetoga, a koja je prisutna u svim Svetim tajnama i molitvoslovljima Pravoslavne crkve. Bez Epikleze se Časni darovi u Pravoslavnoj crkvi ne osvećuju, tj. bez obraćanja Duhu Svetom, u ovom važnom momentu Svete liturgije, nije moguće pretvaranje Časnih darova, što bi bio i direktan odgovor na tvoje pitanje. Blagoslov Božji neka prebiva na tebi i tvojoj porodici o. Dušan

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *