krstiti

Pitanje:
moete li mi reci nesto vise o samom krstenju.da li posle toga da se krene u crkvu pricescivanje…
ilija


Odgovor:
Dragi brate Ilija, Svetu tajnu krštenja ustanovio je Gospod Isus Hristos, rekavši svojim učenicima: «Idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha» (Matej 28, 19) . Hristos je dao i lični primer, kada je otišao na Jordan da ga Jovan krsti. Konačno, Hristos je rekao: «Ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u Carstvo Božje» (Jovan 3, 5) . Reč krstiti znači: očistiti, umiti, pogruziti u vodu staru grešnu prirodu, a izići iz vode obnovljen. U Tajni krštenja čovek se čisti i izbavlja od grehova i od odgovornosti za greh, postaje novi i preporođeni čovek. Da bi primili ovu Svetu tajnu, treba imati veru i pokajati se za svoje grehe, odreći se Satane i svih dela njegovih i zaželeti jedinstvo sa Hristom. Od momenta krštenja čovek dobija Anđela čuvara i postaje vojnik Hristov. «Ko poveruje i krsti se biće spasen, a ko ne veruje biće osuđen» – govori Gospod. Tajna krštenja vrši se samo jednom, ona se kao duhovno rođenje ne ponavlja. «Jedan je Gospod, jedna vera, jedno krštenje», veli Sv. apostol Pavle (EF. 4, 5) . Tako se kaže i u Simvolu vere: Ispovedam JEDNO krštenja za oproštaj grehova. Vera u Gospoda Isusa Hrista ostaje nepotpuna, ako ona ne vodi do tog krštenja «vodom i Duhom» a za «oproštaj grehova». Dakle, da bi neko mogao da živi hrišćanskim životom, da bude aktivni član velike zajednice naroda Božjeg u Crkvi Hristovoj, treba najpre da se krsti „vodom i Duhom“, za oproštaj grehova. Znači, krštenjem ulazimo u Crkvu, postajemo udovi Tela Hriostovog. No, ne završava se sve krštenjem i miropomazanjem (prizivanjem i nishođenjem Duha Svetoga na novokrštenoga) , već od tada treba živeti sa Crkvom, sa Hristom, a to se postiže prevashodno učešćem u Svetoj liturgiji i pričešćivanjem. Jedino nas Sveto pričešće održava u zajednici sa Hristom i Njegovom Crkvom, jer je On, mnogo pre Tajne večere rekao: „Koji jede moje tijelo o pije moju krv (koji se pričešćuje) ima život vječni; i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Jer tijelo moje istinsko je jelo, a krv moja istinsko piće. Koji jede moje tijelo i pije moju krv (ko se pričešćuje) u meni prebiva i ja u njemu“ (Jovan 6, 54-56) . Zaista, tešnje zajednice nema nigde u svetu, da Hristos prebiva u nama i mi u Njemu. Zato je neophodno da novokršteni, odmah po krštenju, počne da živi sa Hristom i u Hristu, kroz Sveto i spasonosno pričešće. Ja verujem, dragi brate Ilija, da se tvoje pitanje odnosi na odraslog katihumena, koji je kao zreo čovek primio Svetu tajnu krštenja. On je, posle dovoljnih priprema za krštenje (pre svega kroz upoznavanje sa hrišćanskom verom i njenim moralnim zakonima) , pre krštenja trebao da posti bar nedelju dana i da se ispovedi pred nadležnim sveštenikom. Ako je Sveta tajna krštenja izvršena pre Svete liturgije, novokršteni se tada i pričestio prvi put prečasnim Telom i časnom Krvlju Hrista Spasitelja. Od te Svete liturgije, novokršteni je dužan da, prema svojim mogućnostima, a što je moguće češće učestvuje na Svetoj liturgiji i da se, po savetu svoga duhovnika (sveštenika) pričešćuje, opet, što je moguće češće. Eto, dragi brate Ilija, to je postupak posle primanja Svete tajne krštenja, posle ulaska i postajanja punopravnim članom Crkve Hristove. Razume se, novokršteni će koristiti i druge blagodatne darove Duha Svetoga, koji se daju i izlivaju u ostalim Svetim tajnama i molitvoslovljima (Svete tajne ispovesti, braka, jeleosvećenja, molitve za zdravlje živih i pokoj duša umrlih, obredi u vezi sa Krsnom slavom, osvećenje doma, vozila itd) . Jednom rečju, živeće u Crkvi Hristovoj. Blagoslov Božji priziva na tebe i novokrštenog člana Crkve o. Dušan

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *