NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Sveto Pismo » Ko nije protiv vas s vama je

Ko nije protiv vas s vama je

Pitanje:
Pomaže Bog, poštovani oci, Svi znamo da je Gospod Isus Hristos dao vlast Apostolima (Mt.10) i da ne mogu biti svi apostoli, proroci, učitelji i čudotvorci, (1 Kor.12.28-30) , i da se postaje učenik, tj. sveštenik samo rukopoloženjem (D.ap.14.23; 6.2-6; 13.2-3; 9.17) . Pišem ovo jer sam jednom pričao sa drugaricom, koja je protestantske baptističke veroispovesti i kada smo pričali o razlikama, ja sam, između ostalog naveo i naše apostolsko prejemstvo. Pošto znamo da sebe smatraju svetima, nemaju svetu tajnu sveštenstva i da se poistovećuju sa svetiteljima, čudotvorcima, ona mi je pomenula ove stihove u Svetom Pismu: „A Jovan odgovarajući reče: Učitelju! Videsmo jednog gde imenom Tvojim izgoni đavole, i zabranismo mu, jer ne ide s nama za Tobom. I reče mu Isus: Ne branite; jer ko nije protiv vas s vama je.“ (Lk.9.49-50) . Rekao da je to obličenje i da nema veze sa Svetom Tajnom sveštenstva, što je i tačno. Kada mi je rekla za ovaj deo, nisam imao sumnje u veri, već nisam znao kako se tumači ovaj deo, tj. nisam uspeo da nađem kod Svetih otaca. Jednom prilikom sam pitao svog bogoslova koji me je poučavao veronauku još u srednjoj školi, ali nisam baš razumeo šta mi je rekao, nešto u smislu da je u to vreme bilo mnogo magije, astrologa, vračara, magova koji su uzimali ime đavolje u „lečenju“. A kada se Gospod Isus Hristos pojavio onda su u Njegovo ime istrerivali, a Gospod je to dozvolio jer hrišćansko učenje u tom trenutku nije došlo u potpunosti do izražaja. U nadi da će mi biti na korist, a i ostalim vernicima, pomozite. Svako dobro od Gospoda!
Stefan


Odgovor:
Radujsja, dragi brate Stefane! Ovo je dobro i poučno pitanje, u kome se vidi da može (a ne bi trebalo) jedan citat, (pogotovo kada je van konteksta celokupnog Sv. Pisma) , iz Sv. Pisma da stvara takvu nedoumicu. Takve se nedoumice najčešće stvaraju kod protestanata i sektaša, a ne kod Pravoslavaca zbog toga što kod njih nema Svetog Predanja, a kod nas ima. U Pravoslavlju je Vera osnovana i na Svetom Pismu i na Svetom Predanju, a Sveto Predanje je ta živa i životna vera, živo Sveto Pismo kojim vernici žive još od vremena Hrista i Njegovih Svetih Apostola; znači da je neprekidan život po Hristovim rečima i učenjima, od kojih se mnogi nalaze u Svetom Pismu, a mnogi i ne, nego se nalaze u živom Svetom Predanju. O tome nam Sv. Apostol i Jevanđelist Jovan Bogodslov posvedoči kad kaže: „A ima mnogo drugo što učini Isus, koje kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.“ (Jov. 21, 25) . Dakle, vidimo na nije baš sve u Svetom Pismu, nego i u Svetom Predanju kojega inoverci nemaju. Izvinite što je ovaj primer možda banalan, ali, Sveto Pismo je kao spisak sastojaka za neki recept za jelo, a Sveto Predanje je uputstvo! Malo vredi inovercima što imaju spisak sastojaka bez uputstava, jer, od jaja, mleka, i brašna može da se napravi hleb, a može i palačinke! Dakle, da pređem na Vaše pitanje, o tom citatu iz Sv. Pisma, Sv. Ćiril Aleksandrijski, između ostalog, kaže: …“Hristos reče ‘…Ne branite; jer ko nije protiv vas s vama je’, jer s nama koji Hrista volimo, su svi koji žele da rade Njemu na slavu, i s time su krunisani Njegovom blagodaću.“ Međutim, dodaje: „Moramo veoma pažljivo posmatrati takve događaje. Zaista ima ljudi koji, iako nisu dostojni Hristove blagodati, stvaraju ugled da su sveti i časni te ga koriste kao priliku za zaradu. O takvima se može kazati da su bezobrazni licemeri, koji grabe čast za sebe iako ih Bog nije pozvao…’Ja nisam poslao proroke, ali su pošli; Ja im nisam govorio, ali su prorokovali.’ (Jer. 23, 21) . Dakle, mogao je da kaže i o ovima – Ja ih nisam blagoslovio, ali su se lažno ponašali kao da su ovi darovi njihovi. Možda se neki i ne slažu sa time, ali ko, o Godpode, zna šta je u srcu čoveka? Ko vidi šta se to krije tu? Samo Ti, Koji si srca stvorio i ispitivao! “ Dr. Emilijan M. Čarnić, (1914g.-1995g.; bio je profesor na Teološkom Fakultetu Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu) , takođe komentariše; u svojoj knjizi „Evanđelje po Luki – prevod i tumačenje“, kaže: „Dok je Spasitelj hvalio dobra dela učinjena u Njegovo ime, Jovan mu priča kako su videli, verovatno za vreme prve misije, nekog čoveka kako Isusovim imenom isteruje demone, iako nije pripadao užem krugu Njegovih učenika. Ovaj čovek je mnogo slušao o Isusu i bio je pod jakim utiskom Njegove sile i uzvišenosti. U celoj Svetoj zemlji Isusovo ime je bilo poznato kao ime čoveka koji je rečju i delom pokazivao svoju moć nad ljudima i njihovim dušama, naročito nad bolesnicima i njihovim zbunjenim duhovima. To je dalo povoda i ovom čoveku, koji nije pripadao krugu Isusovih učenika, da upotrebi Isusovo ime i da sa uspehom osolobađa svoje sunarodnike zlih duhova, iako lično nije poznavao Isusa niti Isus njega. Jovan je mislio da bi mu trebalo zabraniti da spominje Isusovo ime, zato što ga Isus nije ovlastio kao Dvanaesoticu (Lk. 9, 1) i Sedamdesetdvojicu (Lk. 10, 1) . No Isus smatra da ovoga traba ostaviti da i dalje radi, zato što je on na putu ka Isusu – da postane Njegov sledbenik i radnik u Njegovom Carstvu.“ Dakle, vidi se da samo Bog zna šta je čoveku u srcu, i da je čovek to, u ovom slučaju gde je isterivao demone u Hristovo ime, radio možda časno i ispravno, a možda lažno i grešno; to samo Bog zna. I zato, nije to na nama da sudimo, nego će Bog suditi. A na nama je da živimo kako nas Hristos blagodaću vodi i uči u Njegovoj Crkvi osnovanoj na Njegovim živim rečima, delima i primerima sačuvanim u Svetom Pismu i Svetom Predanju; a drugi, dakle, koji nisu s nama, (neka im bude kao što reče Dr. Emilijan Čarnić) , su možda tek na putu ka Hristu. Primite srdačan pozdrav uz želju da Vas blagodat i živa reč Svetoga Pisma i Svetog Predanja uvek čuvaju i vode ka Spasenju! o. Rade

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *